Boek Dr. Manfred Gerstenfeld zorgt in Nederland voor opschudding mbt deportatie Nederlandse Joden in WOII

“De wereld zal niet vergaan door de slechten,
maar wel door de goeden die aan de kant staan en niets doen!”

Nederland: de mythe van ‘voorbeeldige Jodenbeschermers’ doorprikt

In Nederland zorgt een nieuw boek van Dr. Manfred Gerstenfeld voor heel wat deining omwille van de passieve houding van regering en koningshuis in ballingschap tijdens de deportatie van de Nederlandse Joden gedurende de Tweede Wereldoorlog.

Zoals bekend leefden er vóór de oorlog meer dan 140.000 Joden in Nederland waarvan door de Nazi ’s meer dan 100.000 werden gedeporteerd en vermoord in de concentratie- en de vernietigingskampen in het Oosten. Een ontzettend hoog percentage slachtoffers dus dat naar verhouding, op Polen na, het hoogste dodental is onder de Europese Joden.

Hoe dat is kunnen gebeuren werd in de naoorlogse jaren opvallend weinig onderzoek naar verricht. Dr. Manfred Gerstenfeld licht in zijn nieuwste boek dat in oktober j.l. van de persen rolde “Judging the Netherlands” een tip van de sluier en dat is helemaal geen fraaie geschiedenis.

In een bericht van Associated Press dat gisteren in The Washington Post verscheen, wordt onder meer verwezen naar een interview in het boek dat voormalig Nederlands minister Els Borst weggaf aan Dr. Manfred Gerstenfeld. Daarin zegt zij onomwonden dat zij gelooft dat de reactie van de Nederlandse regering in ballingschap tijdens de oorlog heel wat harder zou zijn geweest indien de Nazi ’s katholieken en protestanten hadden gedeporteerd.

Borst, die minister voor gezondheid was en in de jaren 1990 betrokken was in de onderhandelingen tot herstelbetalingen aan de Joden, zegt in het boek dat tijdens de oorlogsjaren de toenmalige premier Pieter Sjoerds Gerbrandy en Koningin Wilhelmina het Nederlandse oorlogskabinet in Londen het Nederlandse volk hadden moeten aanporren om meer te doen voor de bescherming van de Joden.

Snel verder lezen KLIKKEN op–>> Lees verder “Boek Dr. Manfred Gerstenfeld zorgt in Nederland voor opschudding mbt deportatie Nederlandse Joden in WOII”