Israël en apartheid: de grote leugen

Israël en apartheid: de grote leugen

door Dr. Hans Janssen [bron: RD / 19.O2.2007]

In een nummer van de Internationale Spectator schrijft prof.dr. S.W. Couwenberg op de opiniepagina een artikel, getiteld Israël en het apartheidsbewind in Zuid-Afrika: een vergelijking, waarbij ik de volgende kanttekeningen maak en vragen stel.

Om te kunnen beoordelen of we de politiek van Israël kunnen vergelijken met het apartheidsbewind van de blan­ken in Zuid-Afrika, moeten we eerst scherp in het vizier krijgen wat het apartheidsbewind van Zuid-Afrika destijds precies inhield. We kunnen zeggen dat het apartheidsbewind in Zuid-Afrika (tussen 1948-1990) wezenlijk een rassenscheiding organiseerde tussen een grote meerderheid van zwarten en een kleine minderheid van blanken. Driekwart van de zwarten en kleurlingen leefde op 13% van het land, het meest onvruchtbare deel. De blanken leefden op 87 % van het land. De Z.A. leiders, zoals Malan, Strij­dom, Verwoerd steunden openlijk Hitler en na de oorlog veroordeelde de regering de Neurenberger processen!

Achtereenvolgens werden talrijke rassenwetten ingevoerd, waaronder: 1949: huwelijk tussen blanken en zwarten verboden; 1950: seksueel verkeer tussen blanken en zwarten verboden; 1950: identiteitskaart verplicht waarop ras vermeld staat; 1950: regering kan aparte woongebieden aanwijzen en verhuizing daarheen afdwin­gen. Mensen ingedeeld in blanken, kleurlingen (waaronder Indiërs) en zwarten; 1950: huisarrest, spreek- en schrijfverbod voor al degenen die het apartheidssysteem bestrijden: aanhangers van communisme en leden van organisaties zoals ANC, PAC, Chr. Instituut enz.; 1952: invoering van persoons­bewijzen, die gelden als verblijfs­vergunning, huisvestingsvergunning, werkgeversverklaring, om zwarten 24 uur per dag onder controle te houden; 1953: verbod op geweldloos verzet tegen apartheidspolitiek (3 jaar gevangenisstraf); 1953: absoluut stakingsverbod voor zwarten; 1953: apartheid ingevoerd in lager- en middelbaar onderwijs; 1954: Vier zwarte woonwijken bij Johannesburg tot blank gebied verklaard. Nieuwe wijken op 20 km. van het centrum, ingedeeld naar stammen. 1956: de zwarten hebben geen recht op verhaal na onterechte verwijdering uit huis of gebied; 1956: verbod voor zwarten op lidmaatschap vakbond; uitbreiding van voor blanken gereserveerde beroepen; 1959: afschaffing parlementsvertegenwoordigers voor zwarten. Begin van thuislandenpolitiek; 1959: apartheid aan de universiteiten.

Snel verder lezen KLIKKEN op –> Lees verder “Israël en apartheid: de grote leugen”

Advertenties

Het andere verhaal over Gaza [Missing Peace]

De maskers vallen af. Vroeger heette het nog “Israëliërs zijn terroristen” en  “Israël is een terroristische staat”. Tegenwoordig worden de dingen weer bij hun naam genoemd en heet het terug zoals al eeuwen het geval is: ‘Joden zijn slecht’ of zoals op dit bordje ‘Joden zijn terroristen’. Alsof wij al niet heel lang wisten dat de haat zich niet tegen Israël of Israëliërs richt maar wel degelijk tegen de Joden, als religieuze entiteit en/of als volk. Israël vernietigen is het doel,  antisemitisme de drijfveer en virulente Jodenhaat uit de oude doos is de brandstof die de antisemitische haatmachines laat draaien. Op het bordje wordt het woord ‘terrorist’ foutief als ‘terroist‘ gespeld. Dat is niet abnormaal. Analfabetisme komt frekwent voor onder boosaardige mensen, andere criminelen, Israëlbashers en… Jodenhaters!

Het andere verhaal over Gaza

door Missing Peace

Gaza is meestal op twee manieren in het nieuws. De humanitaire situatie in het gebied was lange tijd een van de meest gecoverde onderwerpen in de internationale media. Het tweede nieuws item waarmee Gaza in het nieuws komt is de voortdurende stroom raketten die op Israel neerdaalt. Dit nieuws moet het doorgaans met heel wat minder aandacht doen.

De raketten blijven Israël echter teisteren, in juli werd er gemiddeld één per dag op Israel afgevuurd. De Israëlische minister van interne veiligheid Aharonovitch drong  daardoor vorige week aan op een nieuwe grootschalige militaire actie tegen Hamas. De humanitaire situatie in Gaza blijft de gemoederen buiten Israël echter meer bezig houden.

De Free Gazavloot mag dan gestrand zijn in Griekse havens, dat wil niet zeggen dat de activisten hun pogingen om de situatie in Gaza onder de aandacht te brengen opgeven. Verrassend genoeg stelde juist een NRC columnist deze week de obsessie met Gaza op een heldere wijze aan de kaak. Zij schreef onder meer:

Toch bijzonder: er zijn nog steeds mensen die aan zo’n Flotilla willen meedoen om Gaza te bevrijden. Twee weken geleden enterde de Israëlische marine nog een Frans schip dat koste wat kost via zee hulpgoederen wilde brengen naar Gaza. Zo’n schip vaart dus dwars door de Arabische Lente heen, langs miljoenen Noord-Afrikanen in opstand tegen militaire regimes, langs massale mensenrechtenschendingen, maar de wereldverbeteraars met pallets vol hulpgoederen aan boord stoppen niet. Nee, ze varen door, omdat ze nu eenmaal decennia geleden een keer hadden besloten dat de Gaza-kwestie het aller- allerschrijnendst is”.

Los van het feit dat er andere gebieden zijn in het Midden-Oosten die de aandacht zouden moeten hebben van de  Free Gaza mensenrechtenactivisten, zijn er nog andere argumenten aan te voeren waaruit de absurdheid blijkt van de Gaza campagne tegen Israël. De bewering dat Israël een (land) blokkade op Gaza handhaaft is al enige tijd achterhaald door de realiteit. De invoerbeperkingen op bijna alle materialen die Gaza nodig heeft, zijn opgeheven. Slechts goederen die direct gebruikt kunnen worden voor de wapenindustrie vallen nog onder het embargo.

Snel verder lezen KLIKKEN op–> Lees verder “Het andere verhaal over Gaza [Missing Peace]”

EU landen weer boos op Israël: 930 nieuwe huizen in Har Homa, Jeruzalem

Jeruzalem is geen nederzetting! Bouwplannen goedgekeurd voor 930 nieuwe woningen in de Har Homawijk aan de zuidelijke grens van Jeruzalem met Bethlehem  Wanneer Duitsers in Berlijn, Fransen in Parijs of Britten in Londen, nieuwe bouwprojecten aankondigen in hun respectievelijke hoofdsteden, dan vindt iedereen dat een vanzelfsprekende zaak. Maar wanneer Joden in hun eigen hoofdstad dat durven, krijsen de Jodenhaters in de hele wereld moord en brand. Van Oost naar West en van Noord tot Zuid klinkt hun door merg en been dringend gehuil. Naar het schijnt en van horen zeggen zouden die kreten van Jodenhaat zelfs te horen zijn op … Lees verder EU landen weer boos op Israël: 930 nieuwe huizen in Har Homa, Jeruzalem

Maleisië: ’t is allemaal de schuld van de Joden [in beeld]

Malaysia media claims Jewish plot after rally (Maleisië: “Het is een Joodse samenzwering!”) Ik heb mij al dikwijls afgevraagd wanneer bepaalde volksstammen in de wereld (en ook in eigen land) “spontane” volksprotesten organiseren gericht tegen de staat Israël, dat je dan altijd borden ziet opduiken zoals dat hierboven op de foto tijdens een demonstratie op het schiereiland van Maleisië: “KILL JEWS” [vermoordt de Joden] met een Davidster ernaast [niet eens een Israëlische vlag!] Eh, gaat het nu over Israël of over de Joden in het algemeen? En, wonen er ook geen 1,2 miljoen Arabieren in Israël? Ja ja, onnodig het … Lees verder Maleisië: ’t is allemaal de schuld van de Joden [in beeld]

Een zoveelste argument waarom vrede met Palestijnen onmogelijk is

Over muren gesproken die zouden moeten afgebroken worden, hier is er zo een: de muur van de Islamitische Universiteit van Gaza. Op de muur werd een schildering aangebracht in een simpele rebusvorm (te lezen van rechts naar links) die zelfs het kleinste kind kan begrijpen: de afkondiging van een nieuwe genocide op het volk van Israël. De Islamitische Universiteit van Gaza is één van de beruchtste kweekscholen van Hamas. Slechts één rode draad waarmee het leerprogramma compleet doordrongen is: een professionele graad halen in Jodenhaat met het doel er terroristenleiders van te kweken. De Universiteit werd door Steve Erlanger van The … Lees verder Een zoveelste argument waarom vrede met Palestijnen onmogelijk is

Wat aan de massacre voorafging: Noorse socialisten roepen op tot Israël boycot

“Ik geef toe dat een economische boycot van Israël een dramatisch middel is om te gebruiken. Maar we zijn Israël ’s gedrag meer dan beu. Grote delen van de wereld bekritiseren Israël onophoudelijk, maar Israël blijft onverschillig. Ons advies aan de regering van Noorwegen is een signaal te geven, dat we Israël beu zijn.” Dit was de boodschap die Eskil Pedersen, de voorzitter van de Noorse socialistische partij AUF, had de vertellen aan de socialistische jongerenbijeenkomst op het Noorse eiland Utøya, nauwelijks een dag voor Het Monster van Oslo, alias van de Noorse neonazi Anders Breivik, 68 mensen doodschoot. De … Lees verder Wat aan de massacre voorafging: Noorse socialisten roepen op tot Israël boycot

De Vuile Pest die maar niet wil verdwijnen

De Joden werden eeuwenlang door Christenen en Moslims alle richtingen uit geschopt, geslagen en vermoord. Noem het antisemitisme, Jodenhaat of judeofobie, het fenomeen en de resultaten zijn precies hetzelfde: een ontmenselijkt en tot slachtoffer gemaakt volk wiens lot afhing van de welwillendheid van om het even welke bepaalde heerser doorheen om het even welke periode in de geschiedenis. Diegenen onder ons die enigszins vertrouwd zijn met het fenomeen van het antisemitisme, zijn dan ook helemaal niet verrast door de enigszins recente tendens zoals die door de geestelijke Elwood McQuaid wordt besproken, aangaande de verzoenende houding ten aanzien van de Islamitische … Lees verder De Vuile Pest die maar niet wil verdwijnen

Arabieren willen slechts één staat: Palestina. Niet naast Israël maar in de plaats van

De kaart van Palestina volgens de Palestijnen en hun bazen: de Moslim Broederschap en de Arabische Liga De Palestijnen en hun patroon, de Arabische Liga, willen geen vrede, zij willen Israël. Het zijn bovendien schaamteloze leugenaars. Maar dat weten we al lang, sinds we het era van Yasser Arafat hebben gekend, de grootste leugenaar en onbetrouwbaarste schurk van het Midden-Oosten. Ook nu weer lijken de Palestijnen zich in het Engels uit te spreken voor een twee-statenoplossing maar dat is maar schijn. Wie wil weten wat ze echt zeggen en wat hun echte doel is, moet luisteren naar wat ze in … Lees verder Arabieren willen slechts één staat: Palestina. Niet naast Israël maar in de plaats van

Palestijnen willen een Groot-Palestina

Palestijnen willen een Groot-Palestina door Isser [bron] Een poll onder Palestijnen naar vrede in het Midden Oosten geeft soms wel en soms geen verrassende resultaten. Het geeft een inzicht wat Mohammed en Fatima denken en in dat denken is geen ruimte voor een Joodse Staat, zelfs met vrede zullen de Palestijnen doorgaan met hun idee-fixe van een Groot-Palestijnse Staat van de rivier tot de zee. De poll is uitgevoerd in samenwerking met het Palestijnse Centrum voor Publieke Opinie uit Beit Sahour en gesponsord door The Israel-Project, een internationale non-profit organisatie die journalisten en leiders voorziet van informatie over het Midden-Oosten. … Lees verder Palestijnen willen een Groot-Palestina

VN rapporteur Richard Falk publiceert antisemitische cartoon op zijn blog

Richard Falk, de Bijzondere Rapporteur voor de Mensenrechten voor de Verenigde Naties in de Palestijnse Gebieden, bleek een antisemitische cartoon te hebben geplaatst op zijn blog. In de bedenkelijke wereld van de Verenigde Naties, waar recht voor gekken is en gekken recht spreken,  is Richard Falk de meest geschikte werknemer. Bij herhaling is gebleken dat deze groezelige figuur een gepassioneerd volgeling en verbreider is van allerhande samenzwerings theoriëen inclusief de aanslag 9/11 toen de toren van het WTC in New York werden verwoest. Hieronder de bewust cartoon die op zijn blog prijkte: Richard Falk beweert dat hij het antisemitische karakter … Lees verder VN rapporteur Richard Falk publiceert antisemitische cartoon op zijn blog

De Moslim Broederschap en de anti-Israëlsmaak van de Arabische Lente

De zwaarden zijn geslepen, het staal is afgekoeld, de vijanden geliquideerd, gevangengezet of gevlucht naar het buitenland. Israël staat weer overal in de Arabische wereld bovenaan de agenda, dankzij de Moslim Broederschap en haar bedenkelijke rol in de Arabisch Lente. De Moslim Broederschap belooft plechtig om – geheel conform de shariawetten – nauwgezet zorg te dragen over de zeden en gewoonten van de bevolking. En tegelijk ook – en bij voorkeur graag met hetzelfde zwaard in één enkele houw – over niet-moslims, Joden en Christenen en andere dhimmies zoals u en ik. Is dat niet lief? De anti-Israël smaak van … Lees verder De Moslim Broederschap en de anti-Israëlsmaak van de Arabische Lente

Meester? Mag ik u een vraag stellen? Wat is er nu ècht aan de hand in Gaza? [video]

Gaza City, 27 juni 2011: zoals het vandaag werkelijk is De beelden tonen de werkelijkheid, maar dit is wat Flotilla-idioten zoals bijvoorbeeld  Anja Meulenbelt het Nederlands publiek wijsmaakt, afgelopen zaterdag 25 juni 2011 te Utrecht [bron]. Je zou je moeten afvragen: waarom doet ze het en wat verdient ze eraan? “Gaza is op dit moment een grote gevangenis. Het is twee keer[de oppervlakte van] Texel. Meer dan anderhalf miljoen mensen d’r op. Helemaal hermetisch afgesloten. D’r komt niks in en d’r komt niks uit. Jamaar, wacht eens even? Vanwaar komen dan al die mooie spullen en luxe goederen vandaan, mevrouw … Lees verder Meester? Mag ik u een vraag stellen? Wat is er nu ècht aan de hand in Gaza? [video]

Anti-Israëlische activisten hard aangepakt in Nabi-Saleh 13 mei ’11 [video]

Nabi Saleh nabij Ramallah in de provincie Judea in Oost-Israël, 13 mei 2011. Naar aanleiding van de bouw van een nieuwe Joodse gemeente in Nabi Saleh worden er elke week, na afloop van de traditionele islamitische vrijdaggebeden in de moskeeën waar ze hun wekelijke portie Jodenhaat ophalen, demonstraties gehouden tegen de geplande aanwezigheid van Joden nabij of tussen Pal-Arabieren. Arabieren proberen tevergeefs hun Palestijnse Apartheidspolitiek op te leggen door een Judenrein Palestina na te streven, maar dat wil nog niet zo best lukken. Verschillende buitenlandse organisaties steunen de Palestijnse eisen voor de vernietiging van Israël en betalen hun eigen leden … Lees verder Anti-Israëlische activisten hard aangepakt in Nabi-Saleh 13 mei ’11 [video]

Free Gaza Flotilla II vaart binnen 2 weken uit; leugencampagne draait op volle toeren

Ze zijn er ook deze keer weer allemaal bij. Allen wassen ze bij voorbaat hun handen in onschuld. Israël is de pineut. De Free Gaza fraude Free Gaza begint het stilaan op de heupen te krijgen. Dat is de organisatie die opnieuw de Israëlische marine wil provoceren door net zoals verleden jaar [31 mei 2010] met geweld te trachten de legale blokkade van Gaza te doorbreken, als blijk van steun en sympathie voor het terroristenregime van Hamas. Zo hebben zij hun afvaart om verschillende redenen [vooral technische en financiële] telkens moeten uitstellen. Deze keer echter omwille van de verkiezingen in Turkije. … Lees verder Free Gaza Flotilla II vaart binnen 2 weken uit; leugencampagne draait op volle toeren

Het ware doel van het Recht op Terugkeer in één Arabische [cartoon]

Ratna Pelle op haar blog: “Duidelijker kan het haast niet. Dit is waarom het zogenaamde ‘recht op terugkeer’ (niet verankerd in het internationale recht en geen ‘recht’) niet alleen onrealistisch, maar ook onrechtvaardig is. Het betekent immers een einde aan Israël en dus aan de nationale zelfbeschikking van het Joodse volk. En die is wel verankerd in het internationale recht.” Eén plaatje is soms meer waard dan duizend woorden. Zo eentje is deze Arabische cartoon die gisteren verscheen in The Palestine Times: http://www.paltimes.net, een aan Hamas gelieerde Palestijnse krant die ook online werkt.  In een (Arabisch) artikel getiteld “Palestina kijkt … Lees verder Het ware doel van het Recht op Terugkeer in één Arabische [cartoon]

Egyptische judoka verliest match en weigert Israëli de hand te drukken [video]

Moskou, 29 mei 2011. Een typisch staaltje van klassieke Jodenhaat en Israëlhaat (in het M-O gewoon synoniemen die door elkaar worden gebruikt), is wat de Israëlische judoka Arik Zeevi overkwam. In een kwalificatiegevecht voor de Olympische Spelen van 2012 in Londen te Moskou, botste Zeevi in de kwartfinale op de Egyptenaar Ramadan Darwish. De laatste werd vrij snel en overtuigend onderuit gehaald door de Israëli. De 34-jarige Zeevi zal wat later de Franse kampioen Cyrille Maret verslagen in de finale onder de 100 kilogram en het Goud winnen, nadat hij eerder de wereldkampioen van 2009 Maxim Rakov in de halve … Lees verder Egyptische judoka verliest match en weigert Israëli de hand te drukken [video]

Schandaal: anti-Israëlische ngo’s houden waarheid achter voor eigen profijt

Mensenrechtenorganisaties Amnesty International, Human Rights Watch en ngo’s zoals bv Broederlijk Delen, Pax Christi, Vrede VZW, Stop de Bezetting, Palestina Komitee, Oxfam en zovele anderen eindelijk ontmaskerd. Het gaat ‘m niet om de Palestijnen te helpen maar enkel en alleen om Israël te beschadigen, Israëlbashen onder het mom van ijveren voor mensenrechten.

In het volgende artikel lezen we de waarheid achter de industrie van honderden ngo’s die van zogenaamde hulp voor Palestijnen een miljoenen business hebben gemaakt. Zelfbenoemde mensenrechtenactivisten zijn niet in Gaza of op de Westoever aanwezig met het nobele doel om mensen te helpen. Ze zijn er om geld te verdienen en de pro-Palestijnen te helpen… Israël van de kaart te vegen. Geef toe, ze hebben niets anders dan ‘achtenswaardige’ doelen voor ogen, die Westerse dwazen en naïeve huichelaars. Elder of Ziyon [bron] leidt hierna het puike artikel in van schrijver/auteur Kieron Monks: Why Your Streets Are Full of Foreigners,” zoals steeds vrij vertaald en aangevuld door Brabosh.com.

Elder of Ziyon: “In het volgende betoog drukt Kieron Monks ons met de neus op de waarheid. Bekend staan als “pro-Palestijns” (waarmee natuurlijk ‘anti-Israëlisch’ wordt bedoeld) is trendy en ‘cool‘. Er naar toe gaan geeft je de reputatie van een waaghals, iemand die bereid is om zijn leven te riskeren.

Duizenden jongelui, mislukte humanisten, reizen daar naar toe om een bestemming te geven aan hun nutteloze diploma’s. Eens ter plaatse gelokt worden zij door één van die vele honderden NGO’s betaald die zomaar uit het niets op-poppen om hen te begeleiden, op wie ze altijd wel kunnen rekenen om gelden in te zamelen, veel geld dat ze nodig hebben om mee de Palestijns-Arabische NGO-industrie draaiende te houden. Maar diezelfde Israëlhaters reizen net zo graag af naar Tel Aviv om er te genieten van het comfort dat ze thuis gewend zijn. Het zijn tenslotte ook maar [dolverwende] dwaze hypocrieten.

Niemand weet wat Inge Neefs in Gaza doet en hoeveel ze verdiend. Een goed bewaard geheim

En de NGOs, gespekt met veel contant geld afkomstig van Westerlingen, die er op hun beurt rotsvast van overtuigd zijn dat dit geld wel besteed zal zijn aan wat heet het “heiligste doel van de wereld,” fabriceren plichtbewust rapporten in elkaar over hoe afschuwelijk de leefomstandigheden er wel zijn, zoals ze het “zelf meegemaakt”  hebben in de ‘oorlogszone’. Die rapporten, flink gespekt met leugens en overdrijvingen, worden goed benut om nog meer geld binnen te rijven zodat deze namaak avonturiers kunnen voortgaan met het op te leven.

Veel geld dus dat in feite veel beter zou kunnen worden besteed om mensen die werkelijk in nood verkeren te helpen, in plaats van jonge mensen [zoals bv onze eigenste Inge Neefs] te helpen om de soms moeizame verzamelde fondsen ter plaatse te verspillen aan de behoeften van hun eigen nutteloze leven en nooit verder raken dan het schrijven van boosaardige anti-Israëlische rapporten en blogs, alweer in opdracht van deze of gene anti-Israëlische NGO. Dit artikel tilt een tip van de sluier op, niet dat het zo heel veel onthult, maar toch genoeg om een glimp op te vangen van die reusachtige industrie die maar één doel voor ogen heeft en dat is de staat Israël te demoniseren met de ultieme wens dat door hen zo ongewenste en diep gehate Joodse volk ooit van de aardbodem te laten verdwijnen. Israëlhaat is het etiket, Jodenhaat de rode draad.

In feite is het een compleet financieel en sociaal goed doordacht ecosysteem waar iedereen in het spel zijn/haar plaats kent maar niet graag hebben dat de wereld de waarheid zou vernemen, omdat dan het hun comfortabele leventje zou bedreigd worden en zij hun statuut en prestige zouden kunnen verliezen, om het nog niet eens over hun salarissen te hebben. Zij rijven bakken geld binnen door te beweren dat het leven in de ‘bezette’ gebieden vreselijk en gevaarlijk is terwijl zijzelf halsreikend uitkijken om er naartoe te trekken omdat het leven er zo veilig en comfortabel is. Het is een reusachtig schandaal, maar de enige mensen die het systeem aan de kaak kunnen stellen, zijn diegenen die ervan profiteren. En aldus blijft het een smerig klein geheim.”

Snel verder lezen KLIKKEN op –> Lees verder “Schandaal: anti-Israëlische ngo’s houden waarheid achter voor eigen profijt”

Gaat er wat verkeerd? Steek het maar op de Joden [Pat Condell op video]

Let’s blame the jews Te warm? Te koud? Slecht weer vandaag? Auto en panne? Ontslag gekregen op het werk? Vulkaanuitbarsting in IJsland? Tsunami in Japan? 9/11 in New York? Noem maar wat op: de Joden zitten overal achter. Joden hebben namelijk een complot om de wereld te veroveren en daarom moeten ze eerst chaos creëren en dan pakken ze de macht… of zoiets… Enfin, je kan het zo gek niet bedenken of er zal wel een Jood achter zitten. We hebben zelfs een mooi excuus gevonden om onze Jodenhaat lekker te ventileren: Israël. Kortom: moesten er geen Joden hebben bestaan, … Lees verder Gaat er wat verkeerd? Steek het maar op de Joden [Pat Condell op video]