Over deze blog

Op 30 juli 2018 werd de naam van deze blog gewijzigd naar “Een Ander Israëlisch Geluid” (EAIG), simpelweg omdat ik klaar en duidelijk ook het (‘een’) Israëlische standpunt wil laten horen en in een titel klinkt dat soms al wat beter. Het webadres is hetzelfde gebleven: http://brabosh.com .

Die naam is niet toevallig gekozen maar geïnspireerd op twee gekende Joodse progressieve actiegroepen. Beide groepen kanten zich uitermate tegen Israël en tegen het Zionisme en dus in feite tegen het Jodendom an sich.

1. De Nederlandse groep “Een Ander Joods Geluid” (EAJG) van de Nederlander Jaap Hamburger in Amsterdam opgericht in mei 2001.
Website: https://www.eajg.nl/
Facebook: https://www.facebook.com/EenAndereJoodseStem/

2. De Belgische groep “Een Andere Joodse Stem” (EAJS) van de gekende Antwerpse marxist Amir Haberkorn en Emmanuel Stein, opgericht in het najaar van 2014 uit protest tegen de 50-daagse Gazaoorlog in de zomer van 2014.
Website: http://www.eajs.be/
Zie ook op Joods Actueel: Gesprek met Emmanuel Stein van “Een Andere Joodse Stem”
http://joodsactueel.be/2017/02/24/gesprek-met-emmanuel-stein-van-een-andere-joodse-stem/


taart2013b


Racisme / Xenofobie

Ook het internet is niet vrij van racistische uitlatingen of publicaties. Dergelijke illegale handelingen die via / op het internet gepleegd worden kunnen vervolgd worden op basis van de Wet van 30 juli 1981 die straffen voorziet voor uitlatingen of publicaties die aanzetten tot discriminatie en vreemdelingenhaat.

Negationisme

De ontkenning van de genocide (negationisme) is strafbaar volgens Wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd.

Meldpunten

Nederland:

Vlaanderen: