Zwitserland: Organisaties die opriepen tot de vernietiging van Israël financieel drooggelegd

De BDS-beweging (Boycott, Divestment and Sanctions) is een transnationale campagne die zich inzet voor sancties tegen Israël op alle terreinen (economie, politiek, cultuur). Het is het doel van deze campagne, die in 2005 door een oproep van ongeveer 170 Palestijnse organisaties in het leven werd geroepen, om de Palestijnse nationale beweging te ondersteunen. Daarbij gaat men zo ver om de totale vernietiging van Israël te eisen. Protagonisten van deze campagne zijn een serie NGO´s. De campagne geldt als sterk antizionistisch, wordt echter ook vaak gekwalificeerd als antisemitisch en racistisch.

Belastinggeld voor Palestijnse organisaties

Nu heeft het Zwitserse parlement zich ervoor uitgesproken om zulke organisaties niet meer met belastinggeld te stimuleren. Achtergrond van deze parlementsbeslissing was het twijfelachtige feit dat er daadwerkelijk betalingen aan Palestijnse organisaties in het Nabije Oosten door het Zwitserse Departement voor Buitenlandse Aangelegenheden (EDA) worden gedaan. Het gaat daarbij zeker om organisaties die in te delen zijn bij de BDS-beweging en die oproepen tot geweld tegen en de verdrijving van Joden evenals tot de vernietiging van de staat Israël.

Betalingen moeten gestopt worden

Het door Christian Imark (SVP) ingebrachte voorstel werd in de Eerste Kamer van het Zwitserse parlement met 111 tegen 78 stemmen aangenomen. Het voorstel werd gesteund door de Zwitserse Volkspartij (SVP), de Freisinnig Demokratische Partei (FDP) en delen van de Christdemokratische Volkspartei (CVP), en afgewezen door de Sociaaldemocraten (SP), de Groenen en de Groenliberalen. Om definitief een einde te maken aan de betalingen door het ministerie van Buitenlandse Zaken aan antisemitische organisaties moet de Tweede Kamer echter ook nog instemmen met het voorstel.

Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken financiert antisemitische organisaties

Christian Imark verklaarde voor de stemming dat hij in het al decennia lang voortdurende Midden-Oostenconflict geen standpunt zou willen innemen. Maar Zwitserland zou heel nauwkeurig moeten onderzoeken met wie het in de regio zou samenwerken. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zou juist organisaties ondersteunen “die boycots en sancties tegen Israël eisen en bedrijven, die anti-Israël hetze, juridische oorlogsvoering evenals antizionistische en racismecampagnes bedrijven, oproepen tot vernietiging van de staat Israël of deels zelfs rechtstreeks contacten onderhouden met terreurorganisaties.”

Speciale verantwoordelijkheid van Zwitserland vanwege de neutraliteit

Juist als neutraal land zou Zwitserland een speciale verantwoordelijkheid hebben en zou het niet kunnen dat het land een eenzijdige politiek zou voeren. Want daarmee “zullen we nooit vrede creëren, maar zullen we integendeel het conflict verder aanwakkeren totdat het bloed ook aan onze eigen kleeft”, waarschuwde de patriottische SVP-politicus.


bron-logoBron: in een vertaling uit het Duits door E.J. Bron van een artikel op de site Unzensuriert.at van 11 maart 2017

Advertenties

Zwitserse supermarktketen verkoopt aardappelen met etiket ‘boycot Israël’

aardappel2

De Zwitserse supermarktketen “Coop” verkoopt aardappelen uit Israël met een sticker “Boycot Israël”. Dat werd vandaag door talrijke klanten van de supermarkt gemeld, nadat ze in een filiaal van de keten de waren met de sticker hadden gezien. Er staat echter niet op het etiket vermeld of de aardappelen uit de Joodse nederzettingen of uit een gebied binnen de Groene Linie afkomstig zijn.

Enkele maanden geleden had de Europese Unie besloten om producten uit de Joodse nederzettingen te kenmerken. Maar de verantwoordelijken voor de stickers gaan hierin iets verder en maken geen verschil tussen de Joodse nederzettingen en de gebieden binnen de Groene Linie, die erkend worden door de internationale gemeenschap.

Een in Zwitserland wonende Joodse vrouw zei: “Hoewel de Zwitsers altijd hun best doen om neutraal te zijn, hebben ze in dit geval een uiterst kwetsende weg gekozen. Dat is niet alleen antizionistisch, en daarmee racistisch, maar ook een zeer extreme uitspraak die de racistische instelling van de Zwitsers tegenover de Joden alleen maar zal verscherpen.”

De Israëlische ambassade in Zwitserland zal de komende dagen een verklaring van de supermarktketen verlangen en de verwijdering van de stickers eisen.

Men sluit niet uit dat het om een actie van leden van de BDS-beweging gaat en niet om een bewuste maatregel van de supermarkt. Want onlangs werd op de internetsite van “20min.” Gemeld dat een woordvoerder van de supermarktketen zich had uitgelaten over de stickers, nadat het tot talrijke protesten tegen de stickers was gekomen. De woordvoerder verklaarde dat de stickers in geen geval afkomstig zijn van de “Coop”.

“Wij bedrijven geen eigen buitenlandse handelspolitiek en leggen zelf geen politiek gemotiveerde boycots op”, benadrukte de woordvoerder tegenover journalisten. Men zou de officiële houding van Zwitserland respecteren en de waren correct declareren, zodat de klant zelf zou kunnen beslissen of hij een product wil kopen of niet, zei de woordvoerder verder.

door NAI Redaktion


In een vertaling uit het Duits door E.J. Bron van een artikel op Israel Heute van 2 juni 2016.
bron-logo

Voor de Zwitserse Joden schijnt de tijd dat ze ontzien werden voorbij te zijn

juden-zuerich-familieZwitsers Joodse familie in Zürich: “Schweizer Juden machen sich Sorgen…”
[beeldbron: Neue Zürcher Zeitung / NZZ]

Ik wil vandaag graag even mijn Duitse blokhut verlaten en iets over Zwitserland zeggen, beter gezegd: over de Zwitserse Joden. Het is nog niet zo lang geleden dat de voorzitter van de Zwitserse Israëlitische Gemeentebond (SIG), Herbert Winter, mij het verschil tussen de Zwitserse en de Duitse Joden uitlegde.

De Duitse Joden zouden voortdurend in angst leven, in Zwitserland zou dat niet het geval zijn. Hij, Herbert Winter, zou zonder politiebescherming overal naartoe kunnen gaan; naar elk café, iedere winkel, iedere manifestatie. De president van de Centrale Raad van de Joden in Duitsland echter zou zijn huis niet kunnen verlaten zonder een politie-escorte.

Inmiddels schijnt de situatie in Zwitserland veranderd te zijn. Zoals ik begreep van de “Tagesschau” van de Zwitserse televisie zijn de Zwitserse Joden “bezorgd”, de angst voor mogelijke aanslagen is “gestegen”.

Herbert Winter, de voorzitter van de Zwitserse Israëlitische Gemeentebond, hoopt op “meer tegemoetkoming en ondersteuning” van de kant van de autoriteiten. Wat moeten de autoriteiten doen om de zorgen van de Joden te verjagen? Iedere “joodse medeburger” laten begeleiden door een politieagent? Nee, dat niet. Herbert Winter heeft een beter idee.

Het beste antwoord op de toenemende bedreigende situatie zou “de dialoog met de andere religies” zijn. Daarom zou men voor de laatste gedelegeerden-vergadering van de SIG kardinaal Kurt Koch, de hoogste vertegenwoordiger van de Zwitserse katholieken, hebben uitgenodigd.

Ik ken kardinaal Koch niet, maar ik ga er van uit dat hij geen antisemiet is. En als ik het nieuws uit Zwitserland juist interpreteer, komt het antisemitisme op dit moment niet uit het katholieke milieu (ook niet uit het protestantse), maar uit het links alternatieve, waar de Jodenhaat als “Israël-kritiek” gepraktiseerd wordt. Dit milieu luistert naar de namen Geri Müller en Daniel Vischer.

Om gezien zulke omstandigheden met een kardinaal een dialoog te voeren over het antisemitisme is net zo idioot als wanneer vegetariërs en veganisten elkaar zouden ontmoeten om van gedachten te wisselen over kannibalisme.

De tijd dat ze ontzien werden, schijnt voor de Zwitserse Joden voorbij te zijn. Herbert Winter moet zich warm aankleden.

door Henryk M. Broder


In een vertaling uit het Duits door E.J. Bron van een artikel in Die Achse des Guten van 24 mei 2015.

bron-logo

Het 150-jarige Internationale Rode Kruis maakte definitief een kruis over Israël +video

Dit jaar 2013 wordt de 150ste verjaardag gevierd van de stichting van het Internationale Comité van het Rode Kruis. Zijn stichter, Henri Dunant, zou zich ernstig zorgen maken als hij kon zien wat er met zijn organisatie is gebeurd sinds hij overleden is.

Henry Dunant (1828-1910) was een Zwitserse onderdaan en een vroom christen die ongelooflijke dingen voor de wereld realiseerde. In 1855 hielp Henry Dunant de Wereld Alliantie van de YWCA oprichten. Het motto achter de ‘Y’ is “Jonge mensen een stem geven.” Dat is tot op vandaag het doel gebleven.

Henry DuantIn 1863 stichtte Dunant het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC). De missie van de ICRC is om humanitaire bijstand te verlenen aan mensen in conflictgebieden. Het coördineert de inspanningen van de nationale Rode Kruis verenigingen.

In 1866 deed Henry Dunant een oproep voor de restauratie van de Joden in hun thuisland Palestina. In 1897 was Dunant één van de weinige niet-Joden die het Eerste Zionistische Congres in Basel bijwoonde. Theodore Herzl noemde Dunant de eerste christen Zionist.

Lees verder

Zwitserse warenhuisketen gaat producten uit Judea, Samaria en Oost-Jeruzalem apart etiketteren

Migros is de grootste supermarktketen en de grootste werkgever in Zwitserland maar is ook in andere landen actief zoals bijvoorbeeld deze Migros Türk te Manavgat in Turkije (plaatje hierboven). Ook in Turkije is Migros de grootste supermarktketen van het land. In hoeverre de regering van Turkije achter deze boycot zit is niet bekend. Zoals iedereen weet zijn de Israëlisch-Turkse relaties compleet bevroren sinds het incident met de Mavia Marmara op 31 mei 2010 voor de kust van Gaza toen Turkse activisten van de IHH met geweld trachtten de legale blokkade van Israël te doorbreken waarbij negen zogenaamde 'vredesactivisten' om het leven kwamen.

Update:
Intussen heeft BDS Zwitserland, een afdeling van de mondiale boycot-Israël beweging, het besluit van Migros verwelkomd, maar als onvoldoende weer afgewimpeld. De Zwitserse BDS afdeling eist dat Mirgos en ook de andere grote Zwitserse warenhuisketen COOP àlle producten die het label ‘Made in Israel’ dragen worden geboycot. “Net zoals de boycotbeweging destijds het Apartheidsregime van Zuid-Afrika op de knieën heeft gekregen, moet ook de Israëlische Apartheidsstaat zich schikken naar de internationale wetten”, luidt hun credo. Met deze verklaring heeft de BDS beweging aldus klaarheid geschapen omtrent zijn ware bedoelingen. De tewerkstelling van Palestijnen en andere Arabieren (die zij uitbuiting van de Palestijnse arbeiders heten) in Israël en in de zogenaamde ‘bezette gebieden’ zal hen worst wezen. Zij hebben Israël en enkel en alleen Israël in het vizier. Waarvan akte.

Zo stilaan krijgt de boycot van Joodse producten afkomstig uit de betwiste gebieden op de West Bank en in Jeruzalem nationale en internationale allures. Na Zuid-Afrika, dat bij decreet van overheidswege [!] de boycot van Joodse producten verordonneert, wordt dit initiatief thans opgevolgd door de grootste supermarktketen van Zwitserland [én in Turkije]. Eh, wat is hier allemaal aan de hand zeg? Straks zijn de laatsten die nog overblijven die geen Joodse en Israëlische producten wensen te boycotten de Palestijnen zelf! 😉

Maar in alle ernst, wie en voor hoelang nog, zal het onderscheid blijven maken tussen enerzijds producten die afkomstig zijn uit Judea & Samaria en anderzijds uit Israël? En last but not least, hoe lang zal het nog duren vooraleer alle en om het even welke producten die door Joodse handelszaken te koop worden aangeboden om het even waar in de wereld zullen worden geboycot?

Zal Jantje & Mieke Modaal het verschil nog kennen of maken en simpelweg ervoor kiezen om maar alles te boycotten waarvan hij/zij vermoedt dat het van een Jood komt ook al is dat zijn naaste buur in de VS, België, Nederland en in de rest van de landen van de wereld? Wie durft garant staan dat dit nooit zal gebeuren? En ook: wie zal en kan en durft het aan om deze vicieuze cirkel van boosaardige anti-Joodse en anti-Israëlische waanzin te doorbreken en luidkeels uit te roepen: hou op met die Jodenhaat!? Hebben we dan echt niks geleerd uit de geschiedenis? 😦

Swiss Chain to Label Products from ‘Settlements’

Switzerland’s largest supermarket chain announces it will label products from Judea, Samaria and east Jerusalem.

door Elad Benari [Arutz-7]

Migros, de grootste supermarktketen van Zwitserland, heeft dinsdag 29 mei aangekondigd dat het zijn klanten zal vertellen of zijn de producten afkomstig zijn de Joodse gemeenschappen in Judea, Samaria (Shomron) en Oost-Jeruzalem. Volgens een verslag van SwissInfo, is de reden voor dit besluit de wens van Migros om zijn klanten een grotere transparantie aan te bieden. Het verslag merkte op dat de Zwitserse overheid en de Verenigde Naties “de nederzettingen als illegaal worden beschouwd in het kader van de internationale wet”.

Een woordvoerder voor Migros, Monika Weibel, vertelde tegenover SwissInfo dat Migros niet de oproepen tot boycot ondersteunt van pro-Palestijnse Autoriteit Arabieren, maar dat het zijn klanten zélf wil laten beslissen welke producten zij zich wensen aan te schaffen. Weibel zei dat de warenhuisketen die uit Israël komen reeds eerder identificeerde als zodanig. Het rapport merkte op dat vanaf 2013, de producten zullen worden geëtiketteerd zoals afkomstig zijnde uit “Oost-Jeruzalem, Israëlische nederzettinggebied” of “West Bank, Israëlisch nederzettinggebied”.

Het besluit van de warenhuisketen komt enkele dagen nadat het Zuid-Afrikaanse ministerie voor Handel & Industrie aankondigde dat het producten die door Israëlische bedrijven in Judea en Samaria worden geproduceerd niet als producten van Israël kunnen worden geëtiketteerd. Minister Rob Davies gaf een verklaring uit waarin de handelaars werden gewaarschuwd “om geen producten die afkomstig zijn uit de Bezette Palestijnse Gebieden (OPT) verkeerdelijk te etiketteren als producten die voortkomen uit Israël”.

Het buitenlands Ministerie kondigde later aan dat de bedoeling van Israël om de Zuid-Afrikaanse ambassadeur in Israël, Ismail Coovadia, op het matje te roepen om de kwestie te verduidelijken, eraan toevoegend dat Israël in de komende dagen etiketteringsaankondiging zal afwijzen.

“Hiermee wordt Israël op een duidelijk politieke basis uitgerangeerd”, antwoordde Israël ’s minister voor Buitenlandse Zaken Yigal Palmor op deze verknipte boycot van Joodse producten, eraan toevoegend: “Dit besluit heeft een racistische inslag”.

Davies heeft later “met uiterste verachting” de suggesties verworpen dat racisme aan de basis ligt van zijn manoeuvre. Davies zei nadrukkelijk dat zijn ministerie geen boycot wenst te promoten van Israëlische producten noch de toegang van dergelijke producten wil verhinderen op de Zuid-Afrikaanse markt. Hij beweerde integendeel dat zijn manoeuvre er is opgericht om erover te waken dat de producten correct werden geëtiketteerd zodat de Zuid-Afrikaanse consumenten zelf kunnen beslissen over de vraag of zij die wensen aan te kopen.


Met dank aan Jan H. voor de hint en G.L. voor zijn hint.