Mensenrechtenorganisaties procederen voor afschaffing militaire bewaking van Joodse instellingen

vrede-vzw3

Drie Belgische mensenrechtenorganisaties, het CNAPD, de Ligue des droits de l’Homme en Vrede vzw starten vandaag 5 mei 2015 een juridische procedure op tegen de aanwezigheid van militairen in de straten. Deze procedure wordt ingeleid en bijgestaan door Progress Lawyers Network (PLN). Zij willen hiermee ageren tegen wat zij heten de “normalisering van de militaire aanwezigheid”.

Voor de CNAPD, de Liga van de Mensenrechten en Vrede vzw is deze aanwezigheid verontrustend, verwerpelijk en illegaal, of zoals het CNAPD het formuleert: cette présence est inquiétante, critiquable et illégale”.

pvda-logoSpilfiguren in dit verhaal achter deze procedure zijn Ludo De Brabander van Vrede vzw en vooral het boegbeeld van de CNAPD, advocaat Raf Jespers. De laatste is de secretaris-generaal van de International Association of People’s Lawyers (I.A.P.L.), is lid van de Liga voor Mensenrechten (Ligue des droits de l’Homme) en stond tijdens de Europese Verkiezingen in 2014 nog op de 7de plaats van de marxistische PVDA+.

Lees verder

Advertenties

Vlaamse mensenrechtengroepen eensgezind over de ontvoeringszaak: ’t Is al de schuld van Israël!

tieners-vermist2De drie door Hamas ontvoerde Israëlische tieners, van links naar rechts: Eyal Yifrach, 19 jaar uit Elad nabij Petah Tikva; Gil-ad Shaar, 16 jaar uit Talmon op de Westbank en Naftali Frenkel, 16 jaar van Israëlisch-Amerikaanse dubbele nationaliteit afkomstig uit Nof Ayalon nabij Modi’in.

Laatst bijgewerkt: zaterdag, 21 juni 2014 om 05u57'

Andermaal scharen de tientallen vzw’s, ngo’s en andere ‘pro-Palestijnse’ Vlaamse en Belgische organisaties die, achter de gemeenschappelijke façade van ‘mensenrechtenorganisaties’, van Israëlbashen hun enige en belangrijkste missie hebben gemaakt en voor hun noeste vlijt daarvoor overgesubsidieerd worden door de Belgische staat, zich eensgezind achter het standpunt dat de huidige escalatie in de Palestijnse gebieden de schuld van Israël is.

Pallywood

De terroristen van Hamas worden ‘burgers’ genoemd, de terreuracties van Hamas en Co ‘legitiem burgerverzet tegen de bezetter’, Israël grijpt de gijzeling van drie Israëlische jongens aan om een “etnische zuivering uit te voeren onder de Palestijnse ‘burgerbevolking'”, de “burgerbevolking wordt collectief bestraft” enzovoorts.

Voor ons is dit soort antt-Israël retoriek dagelijkse kost, want die standpunten lees ik dagelijks in de mediauitgaven van Hamas, Islamitische Jihad, Al Fatah enz. tot en met in de dagelijkse nieuwsbulletins van de Palestijnse Autoriteit en de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO).

Pallywood, de Palestijnse industriële mediamachine die onophoudelijk leugens en haat spuit over het conflict, vindt zijn grootste afnemers van ‘objectief nieuws, heet van de naald‘ onder de Vlaamse ‘mensenrechten’ organisaties zoals Vrede vzw van “Hamasboy” Ludo De Brabander (zie verder) en bij Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen van spreekbuis en “Jihadbabe” Brigitte Herremans.

Belgische >Anti-Israël Lobby< ten aanval tegen de Joodse staat
Interessant wordt het weer om hun reacties te lezen mbt de gijzeling van de drie Israëlische jongens en hoe zij de reacties van Israël op de huidige crisis verteren en veroordelen.

lobby014Vooral de grote schoonmaak die het IDF momenteel uitvoert in de pas opgebouwde infrastructuur van de Gazaanse terreurgroepen op de Westbank en waarbij reeds 300 Hamasmilitanten, terroristen en leiders in de cel werden gegooid, ligt hen behoorlijk zwaar op de maag.

In hun kromme perverte redenering zijn dat allemaal ‘burgers’ die zich ‘legitiem verzetten’ en thans ‘etnisch gezuiverd worden’ door Israël.

Brigitte Herremans, woordvoerster en boegbeeld van Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen, die er nooit een geheim van maakte onder één dak te slapen met terroristen van Hamas en Islamitische Jihad, haalt behoorlijk uit naar de anti-Hamascampagne die momenteel wordt uitgevoerd door het IDF naar aanleiding van de ontvoering van de drie Joodse jongens door Hamas en Co.

Herremans heeft haar eigen rubriek op De Wereldmorgen.be, een door de overheid gesubsidieerd mediaorgaan en een ent van de communistische partij de PVDA, waarin ze opkomt voor de Palestijnse Zaak en brandhout maakt van de Joodse staat.

In een artikel verschenen in het Vlaamse dagblad De Standaard en op de site van 11.11.11, gaat het als volgt:
broederlijkdelen

Dyab Abou Jah JahDat de eens zo kwaliteitsvolle krant De Standaard de kritiek op Israël van Brigitte Herremans publiceerde, verbaast ons niks meer. Ook Abou Jah Jah, de voormalige leider van AEL (Arabisch-Europese Liga) en de politieke partij Resist en vriend van Sharia4Belgium en zijn bende islamistische debielen en Syriëstrijders, kreeg onlangs zijn eigen kolom in … jawel De Standaard. JahJah werd een tijd geleden gespot werd met een machinegeweer AK47 Kalashnikov poserend in Libanon (plaatje rechts).

Dezelfde Abou Jah Jah, die onlangs de Antwerpse burgemeester Bart De Wever in een twitterbericht een “Zionistenpijpernoemde omdat hij de politiebewaking voor de Antwerpse Joodse gemeenschap had opgedreven naar aanleiding van de viervoudige moord in het Joodse Museum te Brussel, en zelfs gewaagde van het inzetten van Belgische soldaten om die klus efficienter te klaren.

Dit is het illustere gezelschap waarin Brigitte Herremans en Ludo De Brabander dagelijks vertoeven die met zijn allen samen opkomen voor de mensenrechten, behalve dan als het om mensenrechten van Joden of van Israëliërs gaat en het bestaansrecht van Israël als de natiestaat van het Joodse Volk, straal negeren dan wel kordaat verwerpen.

En Jihadgirl Brigitte Herremans vervolgt onverstoord haar kromme redenering met:

“Premier Netanyahu wijt de kidnappings aan de vorming van de Palestijnse eenheidsregering. Hij stelt die voor als een zootje ongeregeld omdat ze de steun geniet van Hamas, die verantwoordelijk wordt geacht voor de kidnappings. Israël beschouwt Hamas als een terroristische organisatie die blijvend geïsoleerd moet worden. Ondanks haar harde taal en acties jegens Hamas, sloot de Israëlische regering er in 2011 wel een akkoord mee over een gevangenenruil. Deze samenwerking wordt handig verzwegen door Netanyahu, die nu uit is op politieke winst. Als Hamas inderdaad achter de kidnappings zit, is de schade voor de nieuwe Palestijnse regering immers groot. De steun die ze internationaal kreeg, zal dan afkalven.”

Brigitte HermansWel Brigitte, niet alleen Israël beschouwt Hamas als een terreurorganisatie.

Dat doen ook de Verenigde Staten en Canada en dat doen tevens de 28 landen van de Europese Unie waaronder dus ook België en Nederland, die met zijn allen Hamas (en enkele andere Palestijnse terreurgroepen) op de zwarte lijst van verboden terreurgroepen hebben geplaatst.

En niet enkel dat. Ook de beruchte Al Aqsa Martelaren Brigades, de gewapende vleugel van Abbas’ politieke factie Al Fatah, prijken op diezelfde zwarte terreurlijst.

U weet dat natuurlijk ook allemaal, maar waarom vertelt u dat dan nooit op de VRT radio en televisie, noch op uw talrijke publieke voordrachten en nooit ergens in uw geschriften? Vanwaar die geveinsde onwetenheid, het achterhouden van essentiële details die de Zaak van Israël in een heel ander perspectief kunnen plaatsen?

Waarom systematisch de argumenten en de ware versie van de feiten verstrekt door Israël zèlves, compleet negeren dan wel verdraaien? Misschien omdat het Joden zijn? Want “Joden zijn slecht, leugenachtig en onbetrouwbare oplichters,” dàt weten we toch allemaal al tweeduizend jaar lang, niewaar? 😦

Het is eenvoudigweg een westers beleid om de Palestijnse terreur bij naam te noemen en eruit te isoleren, en dat is helemaal geen exclusief idee van Israël om zoiets te doen maar van elke normale democratische rechtstaat in de wereld. Met slechts de helft van het verhaal te vertellen, helpt u echt de Palestijnse zaak niet vooruit door enkel Israël te willen demoniseren en te stigmatiseren. 

Israël is uit het vredesproces gestapt op het ogenblik dat Mahmoud Abbas een eenheidsakkoord afsloot met de terreurgroep Hamas en die in zijn regering opnam. Is het dan zo vreemd dat Israël weigert om met internationaal als zodanig erkende terreurgroepen te onderhandelen?

Een ander feit dat ertoe leidde dat Israël uit het vredesproces zal stappen gebeurde eerder op 1 april toen Mahmoud Abbas zowat 15 applicaties bij de Verenigde Naties ondertekende om Israël aldus onder druk te zetten op Israël zodat het alsnog de laatste groep gevangenen vrij te laten, nadat het eerder 78 Palestijnse terroristen en massamoordenaars vervroegd op vrije voeten had gesteld. Met dat manoeuver in de Verenigde Naties schond Mahmoud Abbas aandermaal rechtstreeks de voorwaarden voor het vredesproces zoals werd overeengekomen met Israël. 

Hamas en Co predikt elke dag van het jaar de vernietiging van Israël met geweld, erkent het bestaansrecht van de Joodse staat niet en beschouwt héél Israël als ‘bezet gebied’. In hun Handvest worden zelfs de antisemitische Protocollen van de Wijzen van Zion geciteerd om hun genocidale intenties jegens het Volk van Israël te staven. Hetzelfde document dat Adolf Hitler gebruikte om de Holocaust op zes miljoen Joden te verantwoorden.

De onderhandelingen van Israël met Hamas om soldaat Gilad Shalit vrij te krijgen die vijf en een half jaar vastzat ergens in een hol in de Gazastrook, worden in de perverte geest van Herremans voorgesteld als een stiekeme  “samenwerking tussen Israël en Hamas.” Huh???

Hoe laag kan je nog zinken door de vrijlating  van 1027 Palestijnse massamoordenaars en terroristen in ruil voor amper één jonge Israëlische soldaat die misschien amper één schot in zijn hele jongen leven heeft afgevuurd, voorstellen als een obscene samenwerking tussen bloeddorstige Palestijnse killers en het democratische regime van Israël en dat het die ‘samenwerking’ bovendien zou willen ‘verzwijgen’?  Hoe komt ze daar weer op? How low can you go, Brigitte?

Vrede vzw verklaart Israël de oorlog
Ook Hamasboy Ludo De Brabander, woordvoerder van Vrede vzw, die over de afgelopen vijf jaar zowat 813.000 euros binnenrijfde om zijn kruistocht tegen de Joodse staat te financieren, haalde op zijn Facebookpagina andermaal uit naar de Joodse staat.

De “vredelievendheid” van deze pseudo-mensenrechtenactivist druipt er weer met bakken vanaf en daarmee zit hij op dezelfde lijn als Brigitte Herremans, Abou Jah Jah, Hamas en de Islamitische Jihad en de rest van het zootje criminele pro-islamisten:

ludoDBb

Het suggestieve zinnetje “ontvoering gebeurde in door Israël gecontroleerd en bezet gebied” laat maar weinig meer over aan de fantasie van de lezer die onmiddelijk de zaak kan interpreteren zoals Hamasboy Ludo het ziet:

Ludo De BrabanderIsraël heeft natuurlijk heel die ontvoering van die drie jongens zelf in scene gezet met het doel om het “legitieme verzet” van Hamas op de Westbank en in het “door Joden bezette Jeruzalem” te ontmantelen en de “etnische zuivering onder de Palestijnse burgerbevolking” in een hogere versnelling te schakelen. Olé José!

Gevangen Palestijnse massamoordenaars en terroristen die kinderen en babies in het holst van de nacht hebben gekeeld worden hier opgevoerd als “politieke gevangenen” die hun cultuur van bloed en terreur jegens de Joden, moeten omzwachtelen als een strijd om soevereiniteit over gebieden waarover ze zelf geen enkele historische aanspraak kunnen laten gelden.

Kortom: de Palestijnen – met inbegrip van het “legitiem verzet” van Hamas en Co – treffen als ‘volk’ geen enkele schuld want “ze doen toch maar enkel wat elk vrijheidslievend volk ook zou doen,” en dan verwijst Ludo impliciet naar het verzet tegen de nazi’s tijdens WOII (“we zouden onze eigen geschiedenisboeken eens moeten herlezen, verdorie”).

De connotatie van Israël en hun leiders met de nazi’s in het Derde Rijk is één van favoriete en meest gefrekwenteerde onder mensenrechtenactivisten zoals Ludo De Brabander. Jodenhaat, Israëlhaat, Zionistenhaat, negationisme, uitbuiting van de Holocaust, imperialisme, kolonalisme, kolonistenhaat en simpel en puur antisemitisme lopen naadloos in elkaar over als zijnde een en hetzelfde laken waaruit vest en broek van één pak werden gesneden.

dry-kidnap

door Brabosh.com


Bronnen:

 1. De Morgen:
  ♦ Vredesactivist is haatmails beu en dient klacht in tegen redacteur ‘Joods Actueel’; door Barbara Debusschere [lezen]
 2. Martien Pennings Archief:
  ♦ “DeWereldMorgen”: Vlaamse site die met censuur zijn “anti-Zionisme” en islamliefde beschermt; door Martien Pennings [lezen]
 3. Alexandrina Blog:
  ♦ De aanval op Ludo De Brabander – is een Belgische vredesactivist, woordvoerder van de organisatie Vrede vzw en schrijver van talloze artikelen over met name het Midden-Oosten. Zijn stukken worden onder andere gepubliceerd door Knack, de Mediawerkgroep Syrië en uiteraard op Vrede vzw, Daarnaast wordt hij als een van de openlijke critici van Israëls wandaden wel eens uitgenodigd in Belgische televisieprogramma’s [lezen]

Gerelateerd op Brabosh.com:

 • Vlaamse organisatie ‘Vrede vzw’ trekt ten oorlog tegen de Joodse staat op kosten van België [lezen]
 • Aanslag in Brussel en waarom België de confrontatie met islamitische Jodenhaat uit de weg blijft gaan [lezen]
 • Hardhandig optreden van Palestijnse politie van stenengooiende Palestijnse meute +video [lezen]

Vlaamse organisatie ‘Vrede vzw’ trekt ten oorlog tegen de Joodse staat op kosten van België

vrede-vzw3

Laatst bijgewerkt: maandag, 16 juni 2014 om 04u55'

Naar aanleiding van een artikel dat op 3 juni 2014 op deze blog verscheen en waarin de organisatie Vrede vzw, geleid door Ludo De Brabander, wordt aangehaald als voorbeeld hoe door linkse anti-Israëlorganisaties in België en Vlaanderen in het bijzonder, systematisch de verantwoordelijkheid voor antisemitische aanslagen handig wordt gepareerd en afgewenteld op de Joden en op Israël, volgde een geanimeerde discussie op de sociale media, meer bepaald op de Facebookpagina van Ludo De Brabander. De vredevolle linkse organisaties als de wegbereiders van hetnieuwe islamitische antisemitisme in Vlaanderen en de rest van België.

Voor de Nederlanders onder ons: denk maar aan de Nederlandse Anja Meulenbelt, Gretta Duisenberg van ‘Stop de Bezetting’ en hun honderden aanverwante organisaties en tientallen politici die in dezelfde stijl, woorden en daad, identiek hetzelfde anti-Joods en anti-Israëlisch smeerverhaal propageren en voor hun diensten flink worden gesponsord door hun respectievelijke overheden.

Vrede vzw: ”t Is de schuld van de Joden!’
Vrede vzw kent een lange traditie van Israëlbashen en betrekt systematisch de locale Joodse gemeenschap in haar anti-Israëlhetze en het is steeds van kwaad naar erger blijven gaan. Zo bijvoorbeeld in deze open brief aan de Joodse gemeenschap van 6 mei 2002 kon je aan het einde van de tekst lezen hoe Vrede vzw andermaal trachtte de Joodse gemeenschap de zwarte piet toe te schuiven voor al wat er volgens haar misloopt in Israël en ‘Palestina’. De brief werd toen voor Vrede vzw ondertekend door Georges Spriet, die tot op vandaag deel uitmaakt van het bestuur van de vzw:

“Daar willen we juist voor staan: een signaal vanuit de Vlaamse samenleving dat de Bezetting niet langer te slikken is. Niet voor ons, niet voor de Palestijnen. We zijn ervan overtuigd dat ook de joodse gemeenschap geen belang heeft bij de verderzetting ervan, noch op korte, noch op lange termijn.”

[getekend: Marc Bontemps (directeur Oxfam-Wereldwinkels), Luc Claessens (directeur Broederlijk Delen), Stefaan De Clercq (algemeen secretaris Oxfam Solidariteit), Gio De Weerd (algemeen secretaris Pax Christi Vlaanderen), Jozef De Witte (algemeen secretaris 11.11.11.), Georges Spriet (algemeen secretaris Vrede), Annuschka Vandewalle (algemeen secretaris FOS-Socialistische Solidariteit)]

Aanslag te Brussel: eigen schuld dikken bult
Die discussie ontstond meer bepaald nadat een redactionele brief verscheen op de website van Vrede vzw naar aanleiding van de brutale aanslag te Brussel van 24 mei jongstleden, waarbij door een Franse jihadist koelbloedig vier mensen werden geëxecuteerd waaronder twee Israëlische Joden. Vrede vzw reageerde: “Het is schandalig dat ze op die manier een gruwelijk drama proberen te recupereren om hun eigen beleid van discriminatie, kolonisatie en repressie in de Palestijnse gebieden te vergoelijken.”

shooter2Geen woord over het opkomend en uitdijende islamitisch antisemitisme in Europa en in het bijzonder in het Brusselse, dat nochtans de kern van het betoog in mijn repliek was. Uitspreken wat iedereen weet en denkt, is aan de politiek correct denkenden ter linkerzijde een brug te ver.

Op de website maakt Vrede vzw ook reclame voor De Wereldmorgen.be, het voormalige Indymedia.be, die onlangs na een interne politieke discussie drastisch werd afgeslankt en terugviel op haar oude roots, met name de Vlaamse leninistisch-marxistische partij de PVDA. Zo begrijpen we beter vanuit welke hoek de anti-Israël wind waait bij Vrede vzw.

Wat meteen opvalt in een discussie ter linkerzijde als het over Joden en vooral Israël gaat, is dat het steeds bijzonder emotioneel en vanuit de onderbuik wordt gevoerd en zelden om de feiten gaat. Een chronisch gebrek aan feitelijke kennis van zaken ontsiert elk debat. Stereotiepe vooroordelen over Israël maken de revue en nergens is er plaats voor kritiek en wordt de situatie bekeken door de ogen van van Israël simplistisch afgewimpeld als, en ik citeer Ludo De Brabander: “[..] zionistische propaganda en mythes van de Israëlische Hasbara-campagne zonder kennis van zaken.

vrede-vzw-logo

Vrede vzw trekt de kaart van terreur en geweld
Hoe moet het dan wèl verder volgens Ludo De Brabander van Vrede vzw? Het is duidelijk dat zoals dikwijls het geval is, de vlag maar zelden de lading dekt.  Uit zijn antwoord blijkt dat de intenties van Vrede vzw heel wat minder vredevoller zijn dan wordt gesuggereerd in de naam van de vzw. Als antwoord op de eenzijdige kritiek en het meten met twee standaarden als het om Israël gaat, kwam de volgende reactie van Ludo De Brabander die maar weinig meer aan de verbeelding overlaat:

hamasterroris2“Israël is het land dat het grootst aantal onuitgevoerde resoluties aan zijn been heeft en krijgt daarvoor 3 miljard dollar aan Amerikaanse militaire steun in de plaats en geprivilegieerde EU-relaties op vlak van O&O onder meer.

Een ander land zou al lang een bommencampagne of allerlei sancties over zich heen hebben gekregen. Israël importeert nog altijd wapens. Verschillende van de 22 landen op de internationale embargolijst zijn voor minder aan sancties onderworpen. Bij gebrek aan actie van onze overheden op deze uitzonderingsstatus kan de civiele samenleving niet anders dan zelf reageren.

Ludo De Brabander vervolgt met Israël gelijk te stellen met de nazi’s en hun groot-germaans ideaal en het antwoord daarop is terrorisme:

“Wel je zegt in een notendop wat jouw probleem is. Wat een spreidstand zeg. De club die je in Israël verheerlijk is van hetzelfde racistische extreemrechtse gehalte als VB, FN PVV,… in Europa. Je stemt sp.a? Wel jouw fanatisme moet je dan wel behoorlijk blind hebben gemaakt dat je socialisme verenigbaar acht met de zionistische (de extreem en discriminatoir nationalistische variant ervan dus) praktijken van het Israëlische beleid. Als je de twee begrippen (socialisme en nationalisme) samenvoegt dan kom je uit bij…. juist. De essentie van de Palestijnse kwestie is het Israëlische kolonialisme en de miskenning van elementaire rechten van de Palestijnen. Jouw slag verwelkomde ook de Nazi-bezetting in WOII, vanuit groot-germaanse ‘idealen’ . Het verzet daartegen is terrorisme. Het gaat om hetzelfde soort denken, alleen heb je dat blijkbaar niet door.”

Brabosh.com:

“Ik kan socialisme en nationalisme perfect gescheiden houden. Socialist in het veilige België, waar de laatste raket in maart 1945 is ingeslagen en conservatief en nationalist als het om Israël gaat dat al 66 jaar belegerd wordt, bekeken door iemand die er 3500 kilometers vanaf woont. Ik raad je aan dezelfde houding aan te nemen, en dan zal je uitkomen op hetzelfde resultaat. Mijn strijd voor het bestaansrecht van Israël houdt op aan de grenzen van Israël. Wat daarbinnen gebeurt zijn mijn zakens niet, dat is de zaak van Israël. We zouden het hier ook niet verdragen als Duitsland of Frankrijk België de les zou willen lezen. Ps: ik heb samen met Marc Spruyt destijds Blokwatch opgestart, zo weet je meteen hoe ik over het VB denk.”

Opmerking: Sinds 3 augustus 2003 runde ik een website Baron Jéan de Sélys-Longchamps, later herdoopt naar Verzet.org, met als thema’s: Holocaust, collaboratie en verzet enz. Vooral de strijd tegen het racistische Vlaams Blok (het tegenwoordige Vlaams Belang) maakte een flinke brok uit van de website. Al die artikelen over het VB heb ik op 7 januari 2005 opgeheven en de info verder doorverwerkt en doorgegeven aan Blokwatch.be; Brabosh.com. Ook Rony Boonen, een redacteur van Joods Actueel, was bij die oprichting present. Joods Actueel zal pas in januari 2007 voor  het eerst van de persen rollen als opvolger van het Belgisch Israëlitisch Weekblad (BIW).

Wie financiert Vrede vwz?
Voornamelijk de Belgische staat, hoewel ze het daar af en toe mee aan de stok hebben, zoals blijkt uit onderstaande noodoproep om geld en steun [klikken ophet plaatje voor een groter beeld.] Hier riskeerde Vrede vzw haar overheidssubsidies kwijt te geraken. Op hun balans kon men zien dat de subsidies groter waren dan de loonkosten in hun P&L van de vorige jaren…

vrede-geld3

vrede-geld

Uitbuiting van de Holocaust
Hetzelfde verhaal van de splinter en de balk als het gaat om de wijze hoe met de Holocaust wordt omgesprongen.

Op de Facebookpagina van Ludo DB reageerde een ‘Vrede’ sympathisant, ene Karolien van Doorselaer – met spellingsfouten en al – als volgt:

gievande“Wat mij betreft: geen enkele daad rechtvaardigt de moord op 4 mensen in Brussel (of elders), geen holocaust rechtvaardigt de bezetting van een land en volk in palestina– israël, geen godsdienst rechtvaardigt ook maar één superioritieistgevoel tegenover een ongelovige/vrouw. En geen staat zal democratisch zijn zolang ze geweld toelaat, toestaat of zelf gebruikt.”

Hierop reageerde ik:

“Dat de ‘Holocaust de bezetting rechtvaardigt van ‘Palestina’ is een klassieke fabel. De eerste aliyah gaat reeds terug tot 1882, zeven jaar voor Hitler geboren werd en lang voor de Holocaust. Tienduizenden Russische Joden ontvluchten toen de pogroms onder de Tsaren richting ‘Palestina’ (Israël). Het klopt dat de Holocaust het onafhankelijkheidsproces van Israël heeft versneld, maar zonder de Holocaust was Israël er ook gekomen, zij het dat het wat langer zou geduurd hebben.”

Ludo De Brabander, Vrede vzw, zette meteen de vredevolle spreekwoordelijke puntjes op de ‘i’ en rondde het ding af met:

“Je bent zo’n verblind typte dat je zelf de vragen/opmerkingen van Karolien hierboven niet snapt. Ze heeft het over de holocaustindustrie: het misbruik dat jij en jouw collega’s maken van de holocaust door alles antisemitisme te noemen, met inbegrip van de strijd voor de mensenrechten en het respect voor het internationaal recht. Jij maakt van het begrip antisemitisme zo’n banaal begrip dat het op de duur van alle inhoud wordt ontdaan.”

Als actieve organisatie binnen de BDS-beweging (Boycott, desinvesteringen en sancties) die zich richt tegen het bezettingsbeleid van de Israëlische regering…,” begint Vrede vzw parmantelijk het bewuste artikel op de website.

kadimaWe kennen het verhaal intussen wel hoe de BDS beweging internationaal de Holocaust misbruikt en de nazitijd uitbuit om de levende Joden van nu en hun staat in Israël naar de hel te verwensen. De nazificering van Israël is al jaren aan de gang en ook Ludo De Brabander doet hierboven hetzelfde door Israël te vergelijken met nazi-Duitsland en zijn groot-germaanse idealen.

Maar durf nooit te zeggen dat Israëlhaters antisemieten zijn, want dan kent hun verontwaardiging geen grenzen en schudden zij hun hoofd zo hard heen en weer in een krampachtig NEEN!, dat het bijna van hun schouders rolt. Hypocrieten zijn het.

Gaza wordt een “open gevangenis” en een “concentratiekamp” genoemd, Israëlische leiders worden afgebeeld in SS-uniformen zoals hiernaast Tzipi Livni van Kadima, oud-premiers zoals Ehud Olmert en Ariel Sharon worden afgebeeld terwijl ze het bloed drinken van een Palestijnse kleuter, Israëlische soldaten “zijn nazi’s en gestapo’s die nog erger zijn dan de soldaten van de Waffen-SS”, de Palestijnen in Gaza leven in een getto “waar het nog erger is dan in het Getto van Warschau anno 1943″, in Gaza wordt zoveel honger geleden als in het SS kamp van Dachau en meer van die boosaardige onzin.

vrede-vzw5Hierboven een antisemitische tekening van Carlos Latuff op de site van Vrede vzw. Op het plaatje wordt een Israëlische soldaat afgebeeld als een Duitse nazisoldaat die met een pistool ‘burgers’ executeert. Latuff is een cartoonist van Arabische Braziliaanse origine, die meedeed aan de holocaust contest in Iran [Iranian International Holocaust Cartoon Competition, 2006]. De prenten van Latuff, een virulente antisemiet en Holocaustontkenner, werden tevens veelvuldig gebruikt op de site van Indymedia.be, de voorloper van DeWereldmorgen.be. Hierboven Links het logo van DeWereldmorgen.be, het vroegere Indymedia.be, een mediabastion van de Belgische leninistisch-marxistische partij PVDA.

Hieronder een gelijkaardige op de site van Vrede vzw waarin Israël een bloedbad in Gaza zou houden onder de ‘burgerbevolking’. Pas na veel protest en onder druk van het Gentse stedelijk Vredeshuis, werd de cartoon weer verwijderd. Het Vredeshuis werd met de vinger gewezen door de Gentse onderwijsschepen Rudy Coddens en werd duidelijk gemaakt geen dezelfde fout(en) te maken. Klaarblijkelijk om geen gezichtsverlies te leiden gezien hun samenwerking met Ludo De Brabander ’s “vredesinitiatieven.”

De cartoons boven en onder verschenen op 20 november 2012 ten tijde van Operation Pillar of Defense.

vrede-antisem2

Oprotten en zwijgen
Met de vrije meningsuiting is het op Vrede vzw niet beter gesteld als om op het even welke ‘pro-Palestijnse’ [lees: anti-Israëlische] blog of website. In zijn openingsartikel schreef Ludo De Brabander erg gul en wat ik tegelijk ook als een uitnodiging beschouwde om deel te nemen aan de discussie:

ludo“[..] als deze club lang genoeg herhaalt dat je antisemiet bent (of wegbereider er van bent), dan blijft dat ook wel ergens hangen. Ik denk aan de giftige correspondentie die ik eens had met mijn goede vriendin Mia Doornaert toen ze nog op de buitenlandredactie van De Standaard werkte of met die andere kameraad, schrijver Benno Barnard, die kwistig kon rondstrooien met bijvoegelijke naamwoorden. Maar zoals Voltaire zei: “Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu’au bout pour que vous pusisiez le dire””

Maar dat vermeend joviaal gebaar en zelfs het citeren van Voltaire, hield niet lang stand. Gisteren maakt Ludo De Brabander er eigenhandig kort spel mee. Gnuivend en snuivend van frustratie en woede schreef hij:

“Iemand die kwistig rondstrooit met beledigingen, manipulaties en leugens hoef ik niet op dit forum te tolereren. Je bent een zionistische kopie van Geert Wilders ook al heb je dat nog niet door. Jouw analyses getuigen van een primair koloniaal en racistisch denken. De pot verwijt de ketel…. en je kan de pot op dus. Schreeuw van mijn part in de Negev-woestijn, maar dit is het allerlaatste woord hier van je. Je gaat er gewoon af. Ik heb echt wel wat beters te doen.”

Tot slot
En ik herhaal: Zolang organisaties zoals Vrede vzw zich opwerpen als wegbereider voor het islamitische antisemitisme in ons land, gelegaliseerd en stevig gefinancierd door de Belgische staat, waardoor België zichzelf de facto belet om het snel om zich heen grijpend islamitisch antisemitisme kordaat aan te pakken en met wortel en al uit te roeien, net zolang zal het onverminderd blijven doorwoekeren.

Dan zal ook de angst onder de Joden van België voor nieuwe aanslagen blijven doorleven en volkomen gegrond zijn. Dan is de aanslag in Brussel slechts een voorspel en wellicht copycat voor vele andere antisemitische aanslagen die in ons land en in de rest van Europa nog zullen worden uitgevoerd.

Ter nagedachtenis aan de Joodse Israëliërs die vermoord werden op 24 mei 2014 te Brussel:

riva

door Brabosh.com

Enkele screenshots van de discussie op de Facebookpagina van Ludo De Brabander.

Klik op de afbeeldingen voor een groot beeld

brabab03

braban02

Aanslag in Brussel en waarom België de confrontatie met islamitische Jodenhaat uit de weg blijft gaan

gangster

Een paar dagen geleden schreef ik hier hoezeer de angst leeft binnen Joodse leiderschap in Antwerpen en in België in het algemeen, om de radicale belijders van de Islam en meer bepaald het islamitische antisemitisme te confronteren. Helaas werd die angst tot nog toe enkel overtroffen door de angst die nazindert sinds de bloedige aanslag in het Brussels Joods Museum van 24 mei jl. toen een Franse jihadist en Syriëstrijder 4 mensen executeerde, enkel omdat ze vermoedelijk Joods en/of Israëli waren of omdat ze werkten onder de vlag van de Joodse zaak.

Die houding onder de Belgisch Joodse gemeenschap is niet ongewoon maar weerspiegelt wat algemeen leeft in België dat nog steeds moeite heeft om de dingen bij hun ware naam te noemen: het agressieve moslim antisemitisme is in opmars (in België en in Europa) en niemand in ons land die dat vooralsnog openlijk durft aan te klagen. Het woord islamofobie loert voortdurend om de hoek en wordt telkens uit de kast gehaald om elke criticus die dit soort antisemitisme aan de kaak durft te stellen, onverbiddelijk neer te sabelen.

De linkerzijde in ons land heeft blijkbaar de radicale politieke Islam omarmd als een nieuwe vorm van bevrijdingstheologie en gaat, om die nieuwe alliantie tussen links en radicaal anti-Joods islamisme te onderstrepen, met om het even welke Belgische moslim in zee die zich openlijk kant tegen het bestaan van de Joodse staat en tegelijk opteert voor een bedenkelijk Palestijnse gewelddadig nationalisme, gedrenkt in pure aloude Jodenhaat, waarin totaal geen plaats is voor Israël noch voor het Joodse volk.

Als voorbeeld van linkse commentaar die volgde op de aanslag en hoe de verantwoordelijkheid ervoor handig wordt gepareerd en afgewenteld op de Joden en op Israël, gelden enkele bizarre uitspraken van Ludo De Brabander, spreekbuis en leider van Vrede vzw. Dat is een door de Belgische staat zwaar overgesubsidieerde ngo, die onder het etiket van ‘vrede’ iedereen steunt die openlijk ijvert voor de ondergang van de Joodse staat, gesmoord in bloed en geweld:

“Vrede vzw betreurt dat sommige politici misbruik maken van deze aanslag om haatboodschappen te verspreiden en proberen de legitieme strijd voor de Palestijnse rechten in diskrediet te brengen. [..]

Ludo De Brabander, spreekbuis en leider van Vrede vzwAls actieve organisatie binnen de BDS-beweging (Boycott, desinvesteringen en sancties) die zich richt tegen het bezettingsbeleid van de Israëlische regering verwerpt Vrede vzw deze beschuldiging uit de mond van politici die hun hele politieke loopbaan in het teken van haat en racisme hebben geplaatst. Het is schandalig dat ze op die manier een gruwelijk drama proberen te recupereren om hun eigen beleid van discriminatie, kolonisatie en repressie in de Palestijnse gebieden te vergoelijken. [..]

We aanvaarden niet dat op de rug van onschuldige slachtoffers verklaringen worden gebracht die louter tot doel hebben om de kritiek op de Israëlische kolonisatie en mensenrechtenschendingen in de kiem te smoren.”

De boodschap van Vrede vzw samengebald in één zin: Al wat de Joden in Europa (en elders in de wereld) wordt misdaan is allemaal de schuld van Israël. Noem maar op: de Joodse kinderen die in Toulouse in 2012 werden neer gemitrailleerd door de moslim Jihadist Merah? Drie doden tijdens aanslag in Joodse instellingen in Kansas City? Vijf doden in een bus toeristen in het Bulgaarse Burgas? Zoek niet verder naar de schuldige: het is Israël.

Allemaal onzin. Het draait helemaal niet om Israël maar louter om de Joden, in en buiten Israël, enkel en alleen omdat ze Jood zijn. Om al wat de Joden doen of wat hen onterecht en met misdadige intenties wordt aangewreven “dat ze het wel gedaan zullen hebben” of “waar de Joden, Israël of de Mossad wel weer zullen achter zitten” en meer van die gore antisemitische flauwe kul.

Vrede vzw komt opelijk uit voor haar actieve samenwerking met BDS, de antisemitische organisatie geleid door Omar Barghouti, die openlijk ijvert voor een totale boycot van Israël en niet enkel van producten en diensten van Israëlische ‘nederzettingen’ in de Palestijnse gebieden. Meer in bijzonder worden die bedrijven geviseerd die zich bevinden in de gebieden die, conform de Oslo Akkoorden van 1993, onder Israëlisch gezag staan en waar duizenden Westbank Palestijnen aan de slag zijn die daar de hoogste lonen in de hele Arabische wereld voor krijgen uitbetaald. Een detail dat zowel BDS èn Vrede vzw compleet verzwijgt.

Zolang organisaties zoals Vrede vzw zich opwerpen als wegbereider voor het islamitische antisemitisme in ons land, gelegaliseerd en stevig gefinancierd door de Belgische staat, waardoor België zichzelf de facto belet om het snel om zich heen grijpend islamitisch antisemitisme kordaat aan te pakken en met wortel en al uit te roeien, net zolang zal het onverminderd blijven doorwoekeren.

Dan zal ook de angst onder de Joden van België voor nieuwe aanslagen blijven doorleven en volkomen gegrond zijn. Dan is de aanslag in Brussel slechts een voorspel en wellicht copycat voor vele andere antisemitische aanslagen die in ons land en in de rest van Europa nog zullen worden uitgevoerd.

door Brabosh.com


Bronnen:

 1. The Commentary Magazine:
  ♦ The Brussels Shooting and Why Europe Won’t Confront Islamic Jew-Hatred; door Tom Wilson [lezen]

Gerelateerd op Brabosh.com:

 • Syriëstrijder opgepakt als mogelijke dader van aanslag in Brussels Joods Museum [lezen]
 • Vlaamse Antwerpse pro-Israëlblogger eist 24/7 politiebewaking èn gratis koffiekoeken [lezen]
 • Onderzoek naar viervoudige antisemitische Jodenmoord in Brussel zit muurvast [lezen]
 • Moord in Brussels Joods museum: Wanneer wordt iedereen wakker?; door Rolene Marks [lezen]
 • Vier doden tijdens brutale aanslag in het Joods Museum van België te Brussel [lezen]
 • Videobeelden van de aanslag Joods Museum: politie vraagt medewerking v/h publiek + 3 video’s [lezen]
 • Israël: terreuraanslag in Brussel resultaat van continu opruien tot Israëlhaat en Jodenhaat [lezen]
 • Pogrom in Brussels Joods Museum van België: Ik ben sprakeloos! [lezen]
 • Ongeziene verhoogde veiligheidsmaatregelen voor Antwerpse Joden een maat voor niets [lezen]
 • 30 jaar geleden: bomaanslagen in Parijs (Rue Copernic) en Antwerpse Diamantwijk [lezen]

Islamitisch antisemitisme:

 • In Brussel is de strijd tegen het islamistisch antisemitisme noodzakelijk en verre van gewonnen… [lezen]
 • Shimon Peres ongerust over toenemend antisemitisme in België [lezen]
 • Eén kwart Brusselaars zijn moslims: antisemitisme rechtevenredig in opmars [lezen]
 • Helft van Brusselse moslimmigranten antisemitisch: Jodenhaat=Israëlhaat [lezen]
 • Brussel: Joods meisje Océane afgetuigd door 5 medeleerlingen van Marokkaanse origine [lezen]
 • Belgische Oceane Sluijzer spreekt: ‘Ik raakte eraan gewend dat ze me een vuile Jodin noemen’ [lezen]
 • Waarvoor zijn we bang om onze waarden aan nieuwkomers op te dringen? door Lukas Vander Taelen [lezen]
 • De wedergeboorte van het bloedsprookje op manifestatie te Brussel van 12 mei [lezen]
 • Brussel: Joodse juristen vormen werkgroep om toenemend antisemitisme in Europa te bestrijden [lezen]
 • De nieuwe gedaante van het westerse antisemitisme: Anti-Zionisme door Emanuele Ottolenghi [lezen]
 • Brussels chirurg gaat door het lint tegen Joodse stagiair: ‘Keer terug naar de gaskamers! Sieg Heil!’ [lezen]
 • Islamitisch antisemitisme in België – Manfred Gerstenfeld interviewt Mark Elchardus [lezen]
 • Het Europese antisemitisme en de angst voor de moslims; door Timon Dias [lezen]
 • Eén kwart Brusselaars zijn moslims: antisemitisme rechtevenredig in opmars [lezen]
 • De Joden worden uit Brussel verdreven door Morten Messerschmidt [lezen]
 • O dierbaar België – O Heilig Land der Antisemieten – Onze ziel en ons hart zijn u gewijd! door Omri Ceren [lezen]
 • Toenemende radicalisering bij Belgisch-Marokkaanse moslims [lezen]
 • Amerikaanse ambassadeur veroorzaakt rel te Brussel door moslim antisemitisme te vergoelijken [lezen]