Anne Bayefsky vernietigt de geloofwaardigheid van de VN in acht minuten (video)

un-fixation2

Als onderdeel van een debat dat in november 2016 werd georganiseerd in de zaal van de Oxford Union Society[¹], met als thema “This House Believes the UN is a Failing Institution“, beschreef professor Anne Bayefsky kort en bondig waarom dit waar is.

[¹] De OxfordUnion is “het laatste bastion van de vrije meningsuiting”, opgericht in 1832 is de Oxford Union de meest beroemde debat sociëteit in de wereld.

Anne Bayefsky: “De hedendaagse Verenigde Naties worden gedomineerd door niet-democratieën die enkel zorgen voor andere niet-democratieën. Geen wonder dat zij falen.”

Interessant is dat de Palestijnse gezant aan de VN Riyad Mansour gelijkaardige argumenten aanvoerde door te beweren dat de Palestijnen het slachtoffer zijn van de VN – omdat de VN in 1947 besloten had dat de Joden van het Britse Mandaat voor Palestina niet mogen afgeslacht worden door hun Arabische buren.

Hij zegt dat de VN er niet in geslaagd zijn om een Palestijnse staat te creëren, zonder daarbij te willen opmerken dat zijn eigen volk op dat ogenblik (in 1949) in feite een deel wilde zijn van Jordanië dat toen nog (tot 1967) Judea & Samaria bezet zal houden en de facto geannexeerd had in 1950.

Toen de PLO in 1964 werd opgericht eiste deze Palestijnse formatie nog geen zelfbestuur in Judea & Samaria omdat Jordanië dit in handen had en ook niet in Gaza dat toen door Egypte werd bezet. De Palestijnen eisten in 1964 niet meer of minder het hele grondgebied van Israël op en dat bij voorkeur zonder Joden erin. Pas nà 1967 zullen de Palestijnen ook Judea & Samaria opeisen… maar wel pas nadat Israël het gebied had heroverd op Jordanië!

Ook typisch is dat Mansour de VN verantwoordelijk stelt om het Palestijnse probleem op te lossen en dat de Palestijnse Arabieren zelf geen agentschap of verantwoordelijkheid voor hun eigen land dragen. Zijn argumenten bulken uit van de leugens, zoals beweren dat er meer dan 5 miljoen Palestijnse vluchtelingen leven in kampen.

Hij citeert Resolutie 242, door valselijk te beweren dat Israël geen land wilde opgeven voor vrede, zonder daarbij te vermelden dat de Palestijnen zelf daar fel tegen gekant waren omdat dit de erkenning van het bestaansrecht van Israël impliceerde.

Opmerkelijk verzet van VS in de Verenigde Naties: ‘Er bestaat niet zoiets als een Palestijnse staat’

error-palestine-not-found-try-imaginary-state

De Amerikaanse regering op vrijdag 10 februari ’17 de benoeming verworpen van Salam Fayyad, premier van de Palestijnse Autoriteit van 2007 tot 2013, om de volgende speciale vertegenwoordiger voor de Verenigde Naties te worden aan Libië. Volgens de New York Times, tekende de Trump regering bezwaar aan omwille van het feit dat er niet zoiets als een Palestijnse staat bestaat.

De Amerikaanse gezant aan de Verenigde Naties, Nikki Haley, zei in een verklaring dat de Trump regering “teleurgesteld was” dat VN-secretaris-generaal, António Guterres, de benoeming van Fayyad al had aangekondigd in de Veiligheidsraad, aangezien het (volgens de VS) meer zin zou hebben om de Verenigde Naties te laten vertegenwoordigen door diplomaten van échte landen en niet door denkbeeldige.

Nikki Haley zei dat:

nikki“Veel te lang hebben de Verenigde Naties de Palestijnse Autoriteit oneerlijk bevooroordeligd ten koste van onze bondgenoten in Israël.

De Verenigde Staten erkennen momenteel een Palestijnse staat niet noch steunen zij het signaal dat deze benoeming binnen de Verenigde Naties zou uitsturen. Vandaar dat in de toekomst, de Verenigde Staten zullen optreden, niet enkel praten, ter ondersteuning van onze bondgenoten.”

Israël tevreden
Danny Danon, Israël’s ambassadeur aan de Verenigde Naties, was duidelijk opgetogen met het Amerikaanse veto tegen de voormalige Palestijnse premier en de nieuwe Amerikaanse wind die tegenwoordig in de VN waait en hij zei:

“Dit is het begin van een nieuw tijdperk in de Verenigde Naties. De Verenigde Staten scharen zich kordaat en onbeschaamd aan de zijde van Israël. De nieuwe regering bewijst andermaal dat ze zich kordaat posteert naast de Staat Israël, in de internationale arena en in de Verenigde Naties in het bijzonder. De nieuwe regering werkt aan het gezamenlijk belang van de Verenigde Staten, Israël en de speciale alliantie tussen onze beide landen.”

Palestijnen weer boos
De Palestijnse Bevrijdings Beweging (PLO) gaf een verklaring vrij waarin deze het manooeuvre van Nikki Haley verwierpen en noemde het een “flagrante discriminatie op basis van nationale identeit. Het tart de logica dat de benoeming van de meest gekwalificeerde kandidaat wordt geblokkeerd, omdat het als schadelijk wordt gezien voor Israël. Het geeft carte blanche aan de uitsluiting van de Palestijnen overal.”

De verklaring drukte tevens de hoop uit dat de VS hun besluit zouden “terugtrekken” en in plaats daarvan te werken om “zinloze acties van onverdraagzaamheid en wraakzucht te blokkeren en ageren tegen de verdere victimisatie van het Palestijnse volk enkel omwille van feit van hun bestaan.”

Eerder had Saeb Erekat, toponderhandelaar voor de PLO in het vredesproces, ermee gedreigd dat de PLO haar erkenning van Israël zou terugtrekken. Echter, de PLO heeft Israël nooit officieel erkend, ondanks haar belofte om dat wel te doen tijdens de onderhandelingen in Oslo (1993-1994.) De PLO heeft ook nooit haar Handvest gewijzigd, de stichtingsakte van de Palestijnse Bevrijdingsbeweging uit 1964 (aangepast in 1968),  waarin ondermeer wordt benadrukt dat Israël geen bestaansrecht heeft.

De Verenigde Naties verklaren de oorlog aan de Joods-christelijke beschaving [Giulio Meotti]

un-fixation2

2016 is een bloeiend jaar geweest voor de antisemieten bij de Verenigde Naties. De VN-Veiligheidsraad richtte zich alleen tegen de enige democratie in het Midden-Oosten: de Staat Israël. De vertrekkende Obama-regering heeft georkestreerd, wat zelfs Haaretz een “hit and run” campagne noemde, door zich in de VN kleinerend uit te laten over de Joodse staat en het aan zijn lot over te laten in iets waar slechts conflict en haat met elkaar verweven zijn. Dit is een culturele genocide die niet minder gevaarlijk is dan de terroristische aanslagen. Het is gebaseerd op antisemitische leugens en creëert een sfeer die niet goed is voor het bereiken van “vrede”, zoals men huichelachtig beweerde, maar voor het bestendigen van oorlog.

De VN-Veiligheidsraad resolutie 2334 is het hoogtepunt van een duizelingwekkend vruchtbaar jaar voor de antisemieten. In november vorig jaar namen de Commissies van de Algemene Vergadering van de VN op één enkele dag 10 resoluties aan tegen Israël, dat de enige open samenleving in het Midden-Oosten is. Hoeveel resoluties zijn er goedgekeurd tegen Syrië? Eén. Hoeveel tegen de malafide staat van Noord-Korea? Eén. Hoeveel tegen Rusland toen het de Krim annexeerde? Eén.

Hillel Neuer, van UN Watch, nam het volgende waar:

“Zelfs toen de Syrische president Bashar Assad een finale massamoord op zijn eigen volk in Aleppo voorbereidde, nam de VN een resolutie aan – opgesteld en mede gesponsord door Syrië – die (ten onrechte) Israël veroordeelde voor “repressieve maatregelen” tegen de Syrische staatsburgers op de Golan Hoogvlakte. Het is een obsceniteit.”

Geen enkele resolutie werd goedgekeurd tegen staten die echt misbruik maken van de rechten van de mens, zoals Saoedi-Arabië, Turkije, Venezuela, China en Cuba, en niet te vergeten veel van de virtuele tirannieën in heel Afrika. Slechts één resolutie werd goedgekeurd over de “Palestijnse vluchtelingenkampen”, maar zelfs geen enkele vermelding over de bezittingen van de Irakese christenen in Mosul.

Een andere resolutie in dit racistische banket van de Verenigde Naties had betrekking op de “toepassing van het Verdrag van Genève in de bezette gebieden”. Er zijn honderden territoriale geschillen in de wereld, van Tibet tot aan Cyprus, maar alleen Israël verdient het te worden genoemd?

Volgens de leugenaars bij de Verenigde Naties is Israël het meest kwaadaardige land ter wereld. De hoge commissaris van de VN voor de mensenrechten, Zeid Ra’ad en de Jordaanse Prins Zeid al Hussein sponsoren nu zelfs een “zwarte lijst” van internationale ondernemingen die banden hebben met Israëlische bedrijven in Judea, Samaria, Oost-Jeruzalem en de Golanhoogten, ter vergemakkelijking van de boycot van Israël, in de duidelijk hoop te komen tot de economisch uitroeiing van de enige democratie en pluralistische natie in de regio: de Joodse staat.

Lees hier verder op de site van The Gatestone Institute

VN-Veiligheidsraad Resolutie 2334: Een overwinning van het jihadisme [Bat Ye’or]

jihad-cartoon“With a little help from my friends…”
[beeldbron: cartoon van de Israëlische tekenaar Ronny Gordon – Arutz Sheva]

VN-Veiligheidsraad Resolutie 2334, aangenomen op 23 december 2016, was een politieke versterking van de UNESCO-resolutie, die de geschiedenis van Israël in het historische thuisland uit de Bijbel wiste en verving door de Koranversie van de Bijbel.

Deze VN-resolutie bewijst eens te meer dat er een islamitische controle is over de politiek en de cultuur in de internationale instellingen. Geleid op een dwaalspoor, weg van hun primaire missie, zijn deze internationale organisaties hulpmiddelen van corruptie geworden, ter versterking van de islamitische macht wereldwijd.

Maar laten we niet vergeten dat de voorstemmers staatshoofden zijn, volledig bewuste en verantwoordelijke personen, met belangen en ideologieën die vaak crimineel zijn, en dat ze niet allemaal een vertegenwoordiging zijn van de opinie van hun volk dat zij tiranniseren, met inbegrip van de Europese “democratieën”. Hun meest recente resoluties bevestigen niet alleen de overwinning van het jihadisme en het analfabetisme: ze geven ook het succes aan van de jarenlange inspanningen van het naoorlogse Europa, dat maar bezig blijft met het vernietigen, belasteren en de-legitimiseren van de Hebreeuwse staat, in de naam van het islamitische recht. Het begin van deze lange reis dateert vanaf 1967, in Frankrijk.

Wat zijn dan wel deze Israëlische “nederzettingen”, die de naties zo enorm obsederen? Zijn het uitgestrekte gebieden met duizenden kilometers van Israël, gaan ze over de zeeën en oceanen? Hoe kunnen zo weinig mensen hen dan “veroveren”? Laten wij de feiten niet vergeten: in 1948 verklaarde de Arabische Liga een jihad ter vernietiging van de Joodse staat. De legers van vijf Arabische Staten overschreden de grenzen van Palestina, waar de San Remo-resolutie (1920) een legitimiteit had erkend van een Joodse Nationaal Tehuis.

Egypte nam daarbij Gaza in beslag, Syrië het gebied op de Golan, en Transjordanië koloniseerde het gebied van Judea en Samaria en de oude stad van Jeruzalem. De Joodse inwoners werden vermoord of verdreven door de Arabische kolonisten, die hun bezittingen en huizen in beslag namen en hun synagogen en begraafplaatsen verwoestten. De strijd stopte met een wapenstilstand en op de wapenstilstandslijnen (van 1949), en er was geen vrede en er werden geen internationale grenzen erkend.

Maar tot de grote teleurstelling van miljoenen Nazi-Europeanen en hun medewerkers werd Israël niet weggevaagd. Ook verwelkomde het land de miljoen Joden die waren beroofd en verdreven uit de Arabische landen. Geen Europese natie protesteerde tegen de islamitische kolonisatie van de Joods-Palestijnse gebieden, of tegen de uitzetting van de Joodse bewoners en de inbeslagname van hun bezittingen, ook niet tegen de vervolging van Joden in de Arabische landen. Tussen 1949 en 1967, toen de Israëli’s werden samengebracht in een besloten gebied zonder enige internationale grenzen en verduurden zij de eindeloze jihadistische aanvallen van hun buren.

Lees hier verder op de site van The Gatestone Institute

Vertrekkend VN secretaris-generaal erkent obscene obsessie van de Verenigde Naties voor Israël

ban-ki-moon-abbas2De twee grootse hypocrieten van het laatste decennium broederlijk naast elkaar: VN-marionet Ban Ki-moon (L.) en zijn Palestijnse poppenspeler Mahmoud Abbas (R.)

Vertrekkend secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft in zijn laatste toespraak voor de Veiligheidsraad erkend dat de VN een sterk vooroordeel heeft tegen Israël, bericht aldus het NIW.

De Biecht
Ban Ki-moon bekritiseerde extremisten aan beide zijden inclusief Hamas, dat ‘een antisemitisch handvest heeft dat streeft naar de vernietiging van Israël’ en hij voegde eraan toe:

“Decennia van politiek gemanoeuvreer hebben een disproportioneel aantal van resoluties, rapporten en conferenties gecreëerd die Israël bekritiseren. In plaats van dat dit de Palestijnen helpt, heeft deze realiteit de VN verhinderd om haar rol effectief te vervullen.”

Het World Jewish Congress verwelkomde Ban Ki-moons ‘langverwachte’ woorden, al had hij die volgens voorzitter Ronald S. Lauder beter eerder kunnen uiten, bijvoorbeeld bij het stemmen over anti-Israëlresoluties in VN-lichamen als de Mensenrechtenraad en Unesco. De Israëlische vertegenwoordiger bij de VN, Danny Danon zei hierover:

“De secretaris-generaal heeft de waarheid opgebiecht. De hypocrisie van de VN heeft de laatste tien jaar records gebroken met 223 resoluties die Israël veroordelen tegen slechts acht resoluties tegen het Syrische regime, dat al zes jaar z’n eigen burgers afslacht. Het is absurd. We hopen op een tijdperk van eerlijkheid als volgende maand de nieuwe secretaris-generaal aantreedt.”

‘Een ongelukkige situatie’
Dat was echter niet voor het eerst dat Ban Ki-moon deze kritiek uitte op de organisatie die hij zelf voorzit. Drie jaar eerder, op vrijdag 16 augustus 2013, zei hij haast hetzelfde met name dat de Verenigde Naties afwijkende standaarden hanteert ten aanzien van Israël ten opzichte van alle andere landen in de wereld. Ban Ki-moon vindt dat “Israël op gelijke voet zou moeten behandeld worden als al de andere 192 lidstaten van de Verenigde Naties,” en hij vervolgde met:

“Helaas, als gevolg van het Israëlisch-Palestijnse conflict, gaat Israël gebukt onder kritiek en lijdt onder de vooroordelen en soms zelfs discriminatie. Het is een ongelukkige situatie.”
[Orig.: “Unfortunately, because of the Israeli-Palestinian conflict, Israel has been weighed down by criticism and suffered from bias and sometimes even discrimination. It’s an unfortunate situation.”]

‘Berouw komt na de zonde’
Ook zijn voorganger, secretaris-generaal van de Verenigde Naties Kofi Annan, constateerde tijdens zijn ambtsperiode (1 jan. 1997 t/m 31 dec. 2006] de ongewone en obscene internationale obsessie van de VN voor Israël. Bij zijn openingstoespraak in september 2006 voor de 61ste bijeenkomst van de Algemene Vergadering van de VN gaf hij toe..

“… dat Israël te vaak oneerlijk wordt beoordeeld door de internationale organisatie en haar verschillende nevenorganisaties. Van de ene kant vinden de supporters van Israël dat het hard wordt beoordeeld volgens standaarden die niet worden toegepast op haar vijanden. En dit is dikwiijls waar, in het bijzonder in sommige VN organisaties.”

annan

De nieuwe en 9de secretaris-generaal van de VN wordt de voormalige Portugese premier António Guterres. die officieel op 1 januari 2017 zal aantreden als de nieuwe secretaris-generaal van de Verenigde Naties.

Als rechterhand en als 5de vice-secretaris-generaal krijgt hij er een moslima bij, aka de  Nigeriaanse Amina J. Mohammed, die tot op heden de speciale adviseur is van VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon.

Ik ben benieuwd of Guterres, als voormalig voorzitter van de Portugese Socialistische Partij (Partido Socialista) en oud-voorzitter van de Socialistische Internationale, er ook een hele ambtstermijn zal over doen vooraleer hij in de gaten krijgt wat er aan de hand is in de VN.

280px-psocialistaZijn politieke achtergrond en het kader dat hem omringt in aanmerking genomen, gaat Israël andermaal in de VN een zwarte periode tegemoet…