Arnold Schwarzenegger schenkt 100.000 dollar aan Joodse anti-haat groep SWC

‘Terminator’ Arnold Schwarzenegger, die zich reeds lang opwerpt als de verdelger van antisemieten en racisten, heeft 100.000 Amerikaanse dollars geschonken aan het Simon Wiesenthal Center, dat zoals bekend al vele jaren antisemitisme en onderdraagzaamheid bekampt, en dat naar aanleiding van de extreemrechtse betoging in Charlottesville, Virginia, luidde aldus een bericht van Jewish Telegraphic Agency (JTA) van gisteren.

Het geweld dat hierbij gepaard ging in Charlottesville heeft zelfs de meest conservatieve Republikeinen geschokt. Zoals bekend was filmacteur Schwarzenegger van 2003 tot 2011 voor de Republikeinse Partij de 38ste Gouverneur van California. In reactie op het extreemrechtse geweld schreef The Arnold op Facebook: “My message to them [white supremacists] is simple: you will not win. Our voices are louder and stronger”

De acteur en voormalig gouverneur van Californië kondigde de donatie op zondag jongstleden aan op Facebook, waar hij schreef dat hij “geschokt” was door de betoging die neo-nazi’s samenbracht met blanke racisten (white supremacists) en andere extreem-rechtse activisten. Tijdens de betoging werden racistische en antisemitische leuzen gescandeerd en reed een van de manifestanten doelbewust in op een tegenmanifestatie waarbij een persoon werd gedood en minstens negentien anderen gewond raakten. Daarnaast kwamen twee politieagenten om het leven toen hun helikopter neerstortte.

“Ik ben geschokt door de beelden van nazi’s en blanke racisten die opmarcheerden in Charlottesville en ik was er kapot van dat een binnenlandse terrorist een ​​onschuldige van het leven beroofde,” schreef Schwarzenegger. “Mijn boodschap aan hen is eenvoudig: u zult niet winnen. Onze stemmen klinken steeds luider en sterker. Er is geen blank Amerika – er zijn enkel de Verenigde Staten van Amerika. ”

Schwarzenegger, tevens een voormalig bodybuilder, zei dat hij reeds tientallen jaren heeft samengewerkt met het in Los Angeles gevestigde Wiesenthal Centrum en veel bewondering koestert “voor de missie van het Centrum van de uitbreiding van tolerantie door middel van onderwijs en de bestrijding van haat in heel Amerika – in de straten en online.”

Uiteraard was het Wiesenthal Centrum erg opgetogen met de genereuze gift van Arnold Schwarzenegger en rabbijn Marvin Hier, Stichter en Deken van het Simon Wiesenthal Center, bedankte hem met de woorden: “We’ve never been prouder of his leadership than when we saw his Tweet last night challenging everyone to do more in the fight against hate.”

Noord-Carolina keurt anti-BDS wetgeving goed: Israël boycotten wordt strafbaar

Roy Cooper van de Democratische Partij en gouverneur van de Amerikaanse staat Noord-Carolina, ondertekende op donderdag 27 juli een wet die de staat verbiedt om handel te drijven met bedrijven die Israël boycotten, bericht Jewish Telegraphic Agency (JTA) op 30 juli. Agentschappen van de staat mogen voortaan geen contracten meer afsluiten met bedrijven die Israël boycotten.

“Deze wet maakt het duidelijk dat de Staat Noord-Carolina de kant kiest van Israël, dat reeds lang een belangrijkse handelspartner is van Noord-Carolina”, zei Carin Savel, CEO van de Jewish Federation of Raleigh-Cary. Noord-Carolina genereert jaarlijks bijna 140 miljoen dollars in export en handel met Israël.

“De Joodse Federaties in Noord-Carolina hebben hard gewerkt aan deze wetgeving om ervoor te zorgen dat de BDS inspanningen in hun staat mislukken. Wij juichen hun enorme werk toe en bevelen iedereen aan om gouverneur Roy Cooper te volgen in het nemen van een dergelijke belangrijke stap tegen de discriminatie van Israëliërs door degenen die zich verzetten tegen het recht van het Joodse volk op zelfbeschikking in ons vaderland,” zei Skip Schrayer, voorzitter van het Israel Action Network, een initiatief van The Jewish Federations of North America en The Jewish Council for Public Affairs.

Noord-Carolina wordt hiermee de 22ste Amerikaanse staat met wetten of uitvoerende orders die staatshandel verbieden met bedrijven die de antisemitische BDS-beweging (Boycott, Divestment and Sanctions) steunen in haar strijd om de vernietiging van de Joodse staat Israël.

Vrijdaggebed in Californië: Imam Ammar Shahin bidt voor de vernietiging van de Joden

Update van 30 juli 2017: Imam Ammar Shahin verontschuldigt zich voor zijn uitspraken: “I said things that were hurtfull to Jews. This was unacceptable. I am deeply sorry for the pain I have caused. The last thing that I would do is intentionally hurt anyone, Muslim, Jewish or otherwise. It is not in my heart.” [bron: JTA]

Op 21 juli 2017, ging de in Egypte geboren Amerikaanse geestelijke Ammar Shahin lelijk tekeer tegen de Joden tijdens het traditionele Vrijdaggebed in een sermoen dat hij afstak in het Islamitische Centrum in Davis in het noorden van Califonië, waar hij Iman is. Hij riep op om de “Al Aqsa moskee [op de Tempelberg] in Jeruzalem te zuiveren van het vuil van de Joden” en hen “uit te roeien tot de laatste mens”.

Hieronder het originele transcript van Memri TV:

Imam Sheikh Ammar Shahin:

“Allah does not change the situation of people ‘until they change their own situation.’ The Prophet Muhammad said: ‘Judgment Day will not come until the Muslims fight the Jews, and the Jews hide behind stones and trees, and the stones and the trees say: Oh Muslim, oh servant of Allah…’ They will not say: Oh Egyptian, oh Palestinian, oh Jordanian, oh Syrian, oh Afghan, oh Pakistani. The Prophet Muhammad says that they time will come, the Last Hour will not take place until the Muslims fight the Jews. We don’t say if it is in Palestine or another place. Until they fight… When that war breaks out, they will run and hide behind every rock, and house, and wall, and trees. The house, the wall, and the tress will call upon the Muslims. It will say: Oh Muslim… It will not say: Oh Palestinian, oh Egyptian, oh Syrian, oh Afghan, oh Pakistani, oh Indian… No, it will say: Oh Muslim. Muslim. When Muslims come back… ‘Come, there is someone behind me – except for the Gharqad tree, which is the tree of the Jews. Except for a certain tree that they are growing today in Palestine, in that area, except this form of tree, which they are growing today… That’s the tree that will not speak to the Muslims.

[…]

“Oh Allah, support the Al-Aqsa Mosque and the rest of the Muslim lands. Oh Allah, liberate the Al-Aqsa Mosque from the filth of the Jews. Oh Allah, destroy those who closed the Al-Aqsa Mosque. Oh Allah, show us the black day that You inflict upon them, and the wonders of Your ability. Oh Allah, count them one by one and annihilate them down to the very last one. Do not spare any of them.

[…]

“Oh Allah, liberate the Al-Aqsa Mosque. Oh Allah, make this happen by our hands. Let us play a part in this. Oh Allah, let us support them in words and in deeds. Oh Allah, let us support them in words and in deeds. Oh Allah, let us support them in words and in deeds.”


Met dank aan E.J. Bron voor de hint.

Arabieren emigreerden massaal naar ‘Palestina’ NADAT de Joden het land ontwikkelden

Dat vreselijk ogenblik wanneer u beseft dat Palestijnse Arabieren enkel naar het Heilig Land kwamen NADAT de Joden het land ontwikkelden….

De Palestijnse Arabieren en hun bondgenoten beweren dat de Joden van Europa kwamen, hun land afnamen en hen vervolgens verdreven, de oorspronkelijke bewoners van het land. Bovendien willen ze ons laten geloven dat indien wij niet terug naar ons thuisland waren gekomen, het leven zalig en aangenaam zou zijn geweest voor de Arabieren die er toen woonden en dat wij hun levens ruïneerden.

Dat is een louter gefabriceerd verhaal dat hooguit 100 jaren de ronde doet en dat sinds de oprichting van Al Fatah, de politieke beweging die omstreeks 1964 werd opgericht en tegenwoordig geleid wordt door Mahmoud Abbas, steeds meer de schijn van waarheid is beginnen krijgen. Maar voor dat Palestijnse “verhaal” is geen enkel historisch en of wetenschappelijk bewijs voor te vinden. Steek om het even waar in Israël of in Judea & Samaria een spade in de grond en je vindt enkel Joodse geschiedenis en geen ‘Palestijnse’ (behalve dan oude Coca-Cola en Pepsi flesjes van ca. 2010 die daar werden achtergelaten om te rotten).

Wijlen Robert F. Kennedy (1925-1968), broer van de voormalige president John F. Kennedy die in 1963 werd vermoord, bezocht in 1948 het Britse Mandaat voor Palestina, een maand voor Israël de onafhankelijkheid zal uitroepen. Tijdens zijn bezoek raakte hij in de ban van de ondernemingslust en inventiviteit van de Joodse immigranten die sinds het begin van de (eerste) Aliyah in 1882 massaal naar ‘Palestina’ emigreerden om er te helpen het land weder op te bouwen. Robert Kennedy werd op slag verliefd op het land en zijn volk en werd een ware vriend van Israël.

De Amerikaanse krant The Boston Post citeerde op 3 juni 1948 Robert F. Kennedy aldus:

“De Joden wijzen trots op het feit dat meer dan 500.000 Arabieren, in de 12 jaren tussen 1932 en 1948, naar Palestina kwamen om te profiteren van de leefomstandiheden die in geen enkele andere Arabische staat bestaan… Indien een Joodse staat wordt gevormd zal het de enige overblijvende stabiliserende factor zijn in het nabije en verre Oosten.”

[Origineel: The Jews point with pride to the fact that over 500,000 Arabs, in the 12 years between 1932-1944, came into Palestine to take advantage of living conditions existing in no other Arab state… If a Jewish state is formed it will be the only remaining stabilizing factor in the near and far East.]

Kennedy verwierp de westerse vrees dat Israël communistisch zou worden als “fanatiek absurd” en argumenteerde dat de Verenigde Staten en Groot-Brittannië spoedig “zullen kijken naar een Joodse staat die een steunpunt zullen bewaren in dat deel van de wereld.

Het compromisloze antwoord van de Arabieren ten tijde van het bezoek van Robert F. Kennedy aan ‘Palestina’ liet niets aan de verbeelding over en heeft tot op vandaag niet aan actualiteit ingeboet:

“Wij zulen moslim brigades uit Pakistan inzetten, wij zullen een religieuze kruistocht leiden voor alle loyale volgelingen van Mohammed, wij zullen voor altijd de invaller verpletteren. Of dat nu drie maanden zal duren, drie jaren of 30 jaren, wij zullen de strijd voortzetten. Palestina zal Arabisch zijn. Wij zullen geen compromis accepteren.”

[Origineel: “We shall bring Moslem brigades from Pakistan, we shall lead a religious crusade for all loyal followers of Mohammed, we shall crush forever the invader. Whether it takes three months, three years, or 30, we will carry on the fight. Palestine will be Arab. We shall accept no compromise.”]

Trump versus Obama – spreken en zwijgen zijn belangrijk [Manfred Gerstenfeld]

Ongeacht hetgeen hij privé tegen de Israëlische minister-president Benjamin Netanyahu en Mahmoud Abbas van de Palestijnse Autoriteit zei, zijn de openbare uitspraken van de Amerikaanse president Donald Trump tijdens zijn bezoek aan Israël belangrijk. Dit des temeer vanwege de schade die een groot aantal uitspraken van zijn voorganger Barack Obama – of diens fouten – en de voormalige Amerikaanse regering voor Israël hebben aangericht.

Er is in de VS rijkelijk kritiek op president Trump en zijn onberekenbaarheid. Deze kritiek is hoofdzakelijk afkomstig van diegenen die wilden en verwachtten dat zijn tegenstander Hillary Clinton de verkiezingen zou winnen. De aanvallen op de huidige president verminderen het belang van zijn woorden in Israël echter niet. De uitlatingen van de huidige president zijn des te belangrijker, omdat men – in tegenstelling tot zijn voorganger – bij Trump “krijgt wat je ziet”.

Obama´s verdraaide, al te positieve kijk op de islamitische wereld was al vroeg in het begin van zijn ambtsperiode duidelijk. Tijdens zijn eerste buitenlandse reis ging hij in 2009 naar het niet-democratische Egypte, waar hij werd ontvangen door president Hosni Moebarak. Het bericht van “Freedom House” uit het jaar 2008 kwalificeerde Egypte als niet vrij land met een beoordeling van 5,5 op een schaal van 1 (beste) tot 7 (slechtste). In het rapport wordt gezegd: “Egypte kreeg een pijltje naar beneden vanwege zijn onderdrukking van oppositiegroeperingen en het aannemen van grondwetswijzigingen die het vermogen van justitie beperken om excessen van de uitvoerende macht te compenseren.”

Op deze reis omzeilde Obama doelbewust de Amerikaanse bondgenoot Israël, de enige democratie in het Midden-Oosten. De Amerikaanse president laakte het ondemocratische karakter van het Egyptische regime niet. In plaats daarvan verontschuldigde hij zich in 2009 in zijn rede in Caïro voor westers “kolonialisme”. Zijn sympathie hielp de Amerikaanse bondgenoot Moebarak tijdens de “Arabische Lente” niet, want Obama stak hem in de rug en zette hem onder druk om concessies te doen.

Obama argumenteerde schijnheilig dat zijn kritiek op Netanyahu hem geloofwaardigheid zou geven wanneer hij de joodse staat op het wereldtoneel verdedigt. De regering-Obama bekritiseerde Israël echter regelmatig vanwege de bouw van “nederzettingen” evenals met andere onderwerpen.

Dat staat in schril contrast met het feit dat Obama het vermeed om terreuraanslagen met de islam in verband te brengen. Hij noemde ook nooit de brede ondersteuning in de islamitische wereld voor ondemocratisch gedrag. Obama gaf toe af te zien van het gebruik van de woorden “islamitische terreur” wanneer hij extremisme van het Midden-Oosten omschreef. De regering-Obama verwees naar terreuraanslagen door moslims als “aanslagen van eenzame wolven” en wees het af het begrip “radicale islam” te gebruiken. De begrippen “islam”, “Jihad”, “islamitisch extremisme”, “radicaalislamitisch terrorisme” en “radicale islam” werden uit Amerikaanse veiligheidsdocumenten verbannen.

De VS zijn sinds lange tijd Israël´s belangrijkste bondgenoot. Wanneer een Amerikaanse regering op een dergelijke manier herhaaldelijk kritisch is tegenover Israël, terwijl zij over het criminele gedrag van zijn vijanden zwijgt, kan dat als signaal naar andere landen toe geïnterpreteerd worden. Het heeft een negatief multiplicatoreffect. De Europeanen werden hoogstwaarschijnlijk door Obama´s eenzijdige houding aangemoedigd om nog meer te doen dan alleen Israël te bekritiseren. Het kenmerken van goederen uit de “bezette gebieden”, terwijl dit niet gebeurt met welke andere gebieden in de wereld dan ook, is hiervan een voorbeeld. Toen Trump al tot president was gekozen, liet Obama Israël met nog een signaal van aanmoediging aan zijn vijanden in de steek. De VS onthielden zich bij resolutie nr. 2334 in de VN-veiligheidsraad, die een einde eiste van de Israëlische “nederzettingen”, van stemming. Trump had verzocht een veto te gebruiken tegen de resolutie.

Men zou hebben kunnen verwachten dat de internationale media deze dingen na het bezoek van Trump aan het Midden-Oosten enigszins zouden analyseren. Als je dit onderwerp controleert met Google, dan concentreren veel berichten zich op een vergelijking van de notities die beide presidenten in Yad Vashem schreven. Dit zijdelingse thema werd het eerste belangrijke thema van een lang artikel in de “Washington Post”. Het droeg de kop: “The huge contrast between Obama´s and Trump´s visit tot Israel´s Holocaust memorial.”

Trump noemde in zijn toespraken de “twee-staten-“oplossing” niet. Waarom zou een Amerikaanse president een voorschot moeten nemen op het resultaat van rechtstreekse Israëlisch-Palestijnse onderhandelingen? Of de oprichting van een tweede Palestijnse staat naast Jordanië beloven? Onder leiding van de Palestijnse Autoriteit zou deze staat nog een corrupte Arabische constructie met de aanzienlijke mogelijkheid om te mislukken zijn. Een andere logische reden om de twee-staten-“oplossing” niet te noemen, is erin gelegen dat de Palestijnse Autoriteit de Gazastrook niet controleert.

Ook de “nederzettingen” noemde Trump niet. Er was geen reden dit te doen. Hij concentreerde zich in zijn toespraken op de strijd tegen de terreur als centraal onderwerp. Het loont de moeite om vast te houden dat Trump dit ook tegenover de Palestijnen niet noemde, dat ze zouden moeten stoppen met het verheerlijken van terroristische moordenaars van burgers, waartoe vaak ook Amerikanen behoren.

Tijdens zijn bezoek in Europa ging Trump ermee door de dingen in het juiste licht te plaatsen. Hij berispte de regeringschefs van de NAVO in Brussel met de uitspraak dat 23 van de 28 hun financiële verplichtingen tegenover de organisatie niet nakomen. Hij zei: “Dat is unfair tegenover het volk en de belastingbetalers van de Verenigde Staten.” Dat was een eufemisme in plaats van te zeggen dat ze zich tegenover de VS als parasieten gedragen. De EU en meerdere Europese landen hebben Israël al jarenlang heel arrogant verteld hoe het zijn zaakjes op orde moet brengen. Het idee dat vooraanstaande politici van de EU verteld wordt hun verplichtingen na te komen, wordt door veel Europese leidende krachten als onaangenaam beschouwd. Vanuit Israëlisch oogpunt is het zeer positief dat Trump hen wegens hun nalatigheden een uitbrander geeft.

Na Trump´s bezoek zullen veel Europese leidende politici waarschijnlijk met weemoed terugdenken aan Obama, die er deels voor verantwoordelijk was dat de chaos in het Midden-Oosten zich kon ontwikkelen en het aanzien van de VS in de wereld afnam. Zoals echter Alan Dershowitz, net zoals Barack Obama een examinandus van een rechtenstudie in Harvard, over hem zei: men zal zich hem herinneren als “een van de ergste presidenten op het buitenlandse politieke toneel, die een ´vreselijk conflict´ voor mensen creëerde die andere principes van zijn politiek delen.”

door Dr. Manfred Gerstenfeld


bron-logoBron: in een vertaling uit het Duits door E.J. Bron van een artikel van Dr. Gerstenfeld op de site van Heplev van 5 juni 2017