Steeds meer Joden uit Venezuela immigreren in Israël

Ongeveer twee weken geleden zijn er na een geheim gehouden actie 26 nieuwe immigranten uit Venezuela in Israël aangekomen. Ze kwamen allemaal uit de hoofdstad Caracas en omgeving. Ze hebben alles achtergelaten, velen bevinden zich in een slechte economische toestand. In Venezuela stond een deel van de immigranten blootgesteld aan de daar steeds groter wordende golf van geweld.

Eentje van hen is Michal, die samen met haar drie kleine kinderen in Israël is geïmmigreerd. Na de landing in Israël vertelde ze:

“De afgelopen tijd is het ons duidelijk geworden dat er geen hoop meer is op een verbetering van de situatie in Venezuela. Ik voelde dat ik het land moest verlaten en naar huis moet gaan naar Israël. Mijn zoon lijdt aan een chronische huidziekte en het werd onmogelijk om voor hem zalf en medicijnen te krijgen. Steeds opnieuw was er gebrek aan brood, meel en andere primaire levensmiddelen. Mensen werden op straat ontvoerd om daarna losgeld voor ze te kunnen eisen. Het was gevaarlijk om de straat op te gaan. De terugkeer naar Israël, naar huis, maakt me heel gelukkig”.

Venezuela bevindt zich in een zware economische en politieke crisis. Het minimumloon bedraagt maar $ 10,- in de maand. Vanwege de hoge inflatie hebben auto´s en huizen hun waarde verloren. Levensmiddelen en medicijnen zijn alleen nog te krijgen op de zwarte markt, tegen veel te hoge prijzen.

In de joodse gemeenschap van Venezuela bevinden zich ongeveer 1400 oudere mensen en ongeveer 500 kinderen. Door de gemeenschap worden 700 families sociaal ondersteund. Vanwege de slechte situatie wordt het voor veel leden van de gemeenschap moeilijk om het land te verlaten om in Israël te immigreren.

De stichting “Keren Hajedidut” financiert voor de nieuwe immigranten de vluchten naar Israël en ondersteunt ze. Ieder kind krijgt $ 500,-, volwassenen krijgen van de stichting een bedrag van $ 800,- aan hulp.

Rabbijn Yechiel Eckstein, president van de stichting, zei na de landing van de immigranten in Israël:

“Keren Hajedidut concentreert zich op de hulp aan Joden in de hele wereld die economische problemen hebben of bedreigd worden vanwege de politieke situatie. De stichting helpt hen bij de immigratie en het begin van een nieuw leven in veiligheid. De situatie in Venezuela staat compleet op instorten. Op straat heerst veel geweld en het ontbreekt aan levensmiddelen en medicijnen. De joodse gemeenschap daar telt 5000 leden en velen van hen hebben te lijden onder honger en gezondheidsproblemen. In de afgelopen anderhalf jaar heeft de stichting 200 Joden uit Venezuela geholpen om naar Israël te immigreren en ze helpt de joodse gemeenschap daar met de verzorging met medicijnen. De nieuwe immigranten komen zonder iets in Israël aan. Wij helpen hen de eerste maanden zowel op financieel als sociaal gebied. Gelukkig is er ook hulp van de Israëlische regering, die de catastrofale situatie begrepen heeft en de immigranten uit Venezuela krachtig ondersteunt.”

door Yossi Aloni


bron-logoIn een vertaling uit het Duits door E.J. Bron van een artikel “Immer mehr Juden aus Venezuela wandern nach Israel ein” op Israel Heute van 14 augustus 2017.

Advertenties

Leugen van de dag van Mahmoud Abbas: ‘De bezetting berooft ons van alles!’

dollar04Abbas op 17 september 2016: “De bezetting berooft ons van alles!”

Op zaterdag 17 september ’16 sprak PA-president Mahmoud Abbas de vergadering van de Niet-Geallieerde Naties toe, die plaatsvond op het Margarena Eiland in Venezuela. “Wij willen vrede voor iedereen, zonder uitzondering,” zei Abbas verwijzend naar het Franse Vredesinitiatief dat gebaseerd is op op het vredesvoorstel van de Arabische Liga uit 2002.

Hij sprak met geen woord over het initiatief van de Russische president Poetin dat naar verluidt eind oktober zou plaatsvinden en dat nochtans heel wat meer gewicht in de schaal gooit dan het Franse, dat maar niet van de grond lijkt te komen, nadat het a priori werd verworpen door Israël.

Abbas herhaalde zijn pre-condities van voorheen mits enkele varianten: 1. onmiddellijke bouwstop in de nederzettingen, 2. de vrijlating van alle Palestijnse gevangenen en 3. het afbreken van de Veiligheidsmuur. Niks nieuws onder de zon dus.

Opmerkelijk: één van de dingen die Abbas zei in zijn toespraak is:

de bezetting berooft ons van alles.

Ha ja? Is dat zo? Het klopt dat het nieuwe Presidentieel Paleis van Mahmoud Abbas nabij Ramallah inderdaad “maar” twee helicopterplatformen heeft. Naast twee zwembaden, een jacuzzi, restaurant… en voorzien van de laatste technologische snufjes. Bouwkosten: ca. 11,4 miljoen euros.

Het paleis, dat intussen voltooid is, werd door de PA ontworpen voor “een president van een natie die zodanig veel afhankelijk is van [buitenlandse] hulp dat vorig jaar de Palestijnse Autoriteit een noodbudget diende goed te keuren omdat een en ander werd tegengehouden door Israël,” berichtte The Mail on Sunday (MoS) op 27 maart 2016.

Mahmoud Abbas eist in Venezuela dat Israël de Veiligheidsmuur afbreekt die Palestijnse terroristen belet om aanslagen te plegen in Israël. Maar kijk hieronder eens op het plaatje waar Abbas zowaar zelf een echte Veiligheidsmuur liet bouwen rondom zijn indrukwekkende Paleis.

Die Muur is waarschijnlijk bedoeld om ongewenste westerse pottenkijkers buiten te houden die zich zouden kunnen afvragen wat er al die jaren met al die honderden miljoenen dollars en euros hulpfondsen  is gebeurd. Wat mij betreft: breek onmiddellijk die Muur (van Abbas) af!

Of in de woorden van wijlen de Amerikaanse president Ronald Reagan die hij aan de Berlijnse Muur in 1967 uitsprak  tegen Michail Gorbatsjov van de Sovjet Unie: “Mister president, tear down this wall!” Inderdaad: “President Abbas, breek dat tuinmuurtje weer af!” 😉

Het nieuwe Presidentieel Paleis van Mahmoud Abbas in Surda nabij Ramallah
abbas-paleis2

Venezolaanse Joodse leider vertelt hoe het antisemitisme in Latijns Amerika is geëxplodeerd

antisemitism-venezuela2Merida, Venezuela, 28 november 2012. Antisemitische graffiti: “Joden ga naar huis!” (Judios Go Home!). Het opschrift werd ondertekend met het gekende logo hamer-en-sikkel van extreemlinks van sovjet-origine. Het is niet duidelijk wat met ‘Go Home’ wordt bedoeld. Naar Israël of naar Europa of de VS, of naar de voormalige Sovjet-Unie misschien? Als ze maar weg zijn uit Venezuela… 😦

De eerste Joden vestigden zich in het midden van de 19de eeuw in Venezuela. Toen de voormalige president Hugo Chavez in 1999 aan de macht kwam leefden er ca. 25.000 Joden in het land. Maar met de huidige president Nicolas Maduro, nam het antisemitisme zienderogen toe en steeds meer Joden namen de wijk naar het buitenland, voornamelijk naar de Verenigde Staten, Israël alsook naar andere Zuid-Amerikaanse landen zoals Colombia, Panama, Costa Rica en Guatemala. Nagenoeg de helft van hen is intussen geëmigreerd. Vandaag wordt hun aantal in Venezuela geschat op ca. 9.000.

Sammy EppelOp maandag 28 april 2014 nam Sammy Eppel (plaatje rechts), een mensenrechtenactivist en directeur van de Commissie voor Mensenrechten bij B’nai B’rith Venezuela en lid van de Confederação das Associações Israelitas da Venezuela, deel aan een panelgesprek tijdens een bijzondere conferentie die werd gehouden in de Verenigde Naties naar aanleiding van de Herinnerings Dag van de Holocaust. Hij vertelde hoe de voorbije jaren het antisemitisme in Latijns Amerika beduidend is toegenomen:

“Het probleem is dat er veel schade werd aangericht in de laatste 10 à 12 jaren. Ik ben geboren in Venezuela en woon hier al mijn hele leven maar ik heb nooit van om het even wie enig antisemitisme ondervonden… wij werden nooit gediscrimineerd tot het heel onverwachts in 2004 in één keer explodeerde.”

In 2006 achtte de Venezolaanse Joodse gemeenschap het noodzakelijk om een kantoor te openen en vijf beroepsmensen in dienst te nemen om het antisemitisme binnen de regering en in de door gesponsorde media te monitoren in een poging om het fenomeen van het toenemende antisemitisme in Venezuela in kaart te brengen.

Protocollen van de Wijzen van Zion
In april 2011, toen de voormalige Venezolaanse president Hugo Chavez wegens gezondheidsproblemen was opgenomen in een kliniek in het bevriende Cuba om er behandeld te worden , zond de Venezolaanse radio, Radio Nacional de Venezuela, een reeks programma’s uit waarin het reclame maakte voor het beruchte antisemitische schotsschrift de Protocollen van de Wijzen van Zion, of in het Spaans Los Protocolos de los Sabios de Sion y la Subversión Mundial.

De Protocollen van de Wijzen van Zion een bij herhaling bewezen antisemitische vervalsing is waarin op boosaardige wijze de fabel wordt verspreid waarin beschreven wordt hoe de Joden naar verluidt van plan zijn om de wereld te onderwerpen onder Joodse heerschappij. Het werd aanvankelijk gepubliceerd in Rusland in 1903 en vertaald in meerdere talen. In 1921 werden de Protocollen van de Wijzen van Zion reeds een eerste maal ontmaskerd als een vals document.

protocolosEchter, in de Arabische wereld zijn de Procollen van Zion tot op vandaag nog steeds razend populair en het is na de Koran het meest herdukte boek. Zelfs in de Palestijnse gebieden is het een bestseller en het Handvest van Hamas is deels gebaseerd op de Protocollen van de Wijzen van Zion, hetzelfde rioolschrift dat werd ‘uitgevonden’ door de Russische geheime dienst om de pogroms op de Joden met de nodige brandstof te injecteren en waarmee Adolf Hitler tijdens het Derde Rijk (1933-1945) de Judeocide rechtvaardigde en zes miljoen Joden over de kling jaagde.

Het boek is eveneens in het Spaans als Los Protocolos de los Sabios de Sion verkrijgbaar in Venezuela en wordt er door de regering aangeprezen en de verkoop ervan gepromoot. “Ik had nog nooit gehoord over de Protocollen van Zion tot 15 jaar geleden. Voordien kon je dat in Latijns Amerika nergens vinden. Nu wordt het overal te koop aangeboden. Het maakte deel uit van de officiële literatuur in de [Arabische] scholen voor hun mensen. Wanneer ze naar Latijns Amerika komen, brengen ze het boek mee,” vertelde Eppel.

Eppel legde uit dat terwijl Venezolaanse President Maduro, die in 2013 werd gekozen, heeft toegezegd dat hij anti-semitische gedrag in zijn land niet zal niet toestaan, de schade reeds op vele terreirnen gebeurd is. Haat jegens Joden sijpelde zelfs binne in de Venezolaanse regering. “Waarom zou een politicus worden gedemoniseerd of niet geschikt worden geacht voor een openbaar ambt enkel omwille van het feit dat hij van Joodse origine is? Dat is antisemitisme. Dat is discriminatie,” zei Eppel. “In Venezuela gebeurde het dat een katholiek, een praktiserend katholiek, die toevallig twee Joodse grootouders had, vanwege dat feit gediskwalificeerd werd. Ik bedoel dat zijn erg nare dingen.

vene2Op de muren van het Venezolaanse Congresgebouw werden antisemitische slogans aangebracht zoals ’Joden buiten’ en ’moordenaars’. Of hoe antizionisme en antisemitisme onder het regime van Hugo Chavez naadloos in elkaar overliepen. Hetzelfde verhaal zoals overal elders in de wereld…

Staats antisemitisme
Onder het bewind van Hugo Chavez is het antisemitisme in Venezuela enorm toegenomen wat ook een effect heeft op de Joodse bevolking van het land. Het Kantor Centrum voor de Studie van het Antisemitisme verbonden aan de Universiteit van Tel Aviv, berichtte in september 2012 een toename in Venezuela van “antisemitische manifestaties met inbegrip van vandalisme, aanvallen via de media, karikaturen en fysische en materiële aanvallen op de Venezolaanse Joodse instellingen.”

Eind 2005 werd Chávez door het Simon Wiesenthalcentrum beschuldigd van antisemitisme in zijn kersttoespraak, hoewel hij nadien zal ontkennen dat hij de Joden viseerde:

“Sommige kleine minderheden, afstammelingen van dezelfde mensen die Christus hadden gekruisigd en dezelfden die Bolívar hier weggeschopt hebben en hem ook gekruisigd hebben in Santa Marta, Colombia… Een minderheid die beslag heeft gelegd op al het goud van de wereld, de delfstoffen, het water, het vruchtbare land, de olie, zijn de rijken, terwijl meer dan de helft van de planeet in armoede leeft en de armoede iedere dag toeneemt.”

Sinds het Gaza-offensief van 2008-2009 had Hugo Chavez persoonlijk de sfeer van Jodenhaat in zijn land in de hand gewerkt door onder meer zijn hevige anti-Israëlische retoriek tijdens het conflict, zoals te zien en te beluisteren is op de volgende videoclip:

door Brabosh.com


Bronnen:

 1. The Algemeiner:
  ♦ Venezuelan Jewish Leader Says Anti-Semitism Has ‘Exploded’ in Recent Years in Latin America; door Shiryn Ghermezian [lezen]
 2. Simon Wiesenthal Center (SWC):
  ♦ SWC: Chavez–Style Anti-Semitism Persists in His Successor’s Venezuela [lezen]
 3. Anti-Defamation League (ADL):
  ♦ Anti-Semitism in Venezuela – Since 2006, the Anti-Defamation League has been following closely the anti-Semitic tone emanating from the government of Venezuelan President Hugo Chavez. ADL’s research sheds light on the relations of the government with fundamental Islam, the anti-Israel rhetoric used by the government apparatus, and the scapegoating of Israel and Jews as a political tool [lezen]

Gerelateerd op Brabosh.com:

 • Palestijnen reproduceren (alweer) de grootste fabel aller tijden: ‘Protocollen van de Wijzen van Zion’ [lezen]
 • Palestijnse staatstelevisie promoot ‘Protocollen van de Wijzen van Zion’ +video [lezen]
 • ‘The Project’ van de Moslim Broederschap alias De Protocollen van de Wijzen van Islam; door Salubrius [lezen]
 • Palestijnse ‘historica’: Protocollen zijn exacte weergave van Judaïsme en Zionisme [lees]
 • De rol van de Protocollen van de Wijzen van Sion in Egypte en bij Hamas [lees]
 • De zeven levens van de Protocollen van de Wijzen van Zion [lees]
 • Protocollen van Wijzen van Zion vrij te koop in moskee in Australië [lees]
 • Het succesverhaal van de Protocollen van de Wijzen van Zion en Mein Kampf in het Midden-Oosten [lees]
 • De Protocollen van de Wijzen van Zion springlevend in het M-O [lees]
 • ‘Mein Kampf’ erg populair bij moslims in ‘Palestina’ en het Midden-Oosten [lees]
 • Turks cosmetisch bedrijf gebruikt Adolf Hitler in een reclamespot voor shampoo [lees]
 • Turken houden nog altijd heel veel van Adolf Hitler [lees]

Dictator Hugo Chavez van Venezuela legt het loodje in de strijd tegen Israël

Twee dictators hand in hand tegen Israël en de Verenigde Staten: Hugo Chavez van Venezuela en Mahmoud Ahmadinejad van Iran met wie Chavez zijn Jodenhaat en haat tegen Israël deelde

Gisteren, 5 maart 2013 is de communistische dictator Hugo Chavez op 58-jarige leeftijd overleden aan een slepende ziekte. In juni 2011 werd hij een eerste keer geopereerd voor kanker en nogmaals op 11 december 2012. Chavez regeerde sinds 1999 als een ware despoot in de stijl van de Cubaan Fidel Castro zijn land. Waarnemend president Nicolas Maduro haalde uit naar het buitenland en noemde de kanker ‘een aanval van vijanden’.

Lees verder

Iran gaat in Venezuela middellange afstandsraketten plaatsen die de VS kunnen bereiken

Presidenten Chavez en Ahmadinejad: samen kampen tegen Israël en tegen de VS

Terwijl Westerse extreemlinkse anti-Israëlische organisaties en ngo’s in eigen land tijdens de feestdagen oproepen tot het boycotten van Israël door geen grote Israëlische dadels meer te kopen [terwijl diezelfde dadels wel worden aangeboden op de markten van Gaza City, Nabloes en Ramallah; geef toe belachelijke onzin toch zo’n boycot…], blijven ze stekeblind voor de bewapeningswedloop die zich onder hun ogen afspeelt. Iraanse Shahab 3 raketten, S-300 Missiles, nucleaire wapentechnologie, Rusland, Iran en Venezuela zetten naast het Midden-Oosten ook Zuid-Amerika – de voortuin van Barack Obama – op zijn kop. Geef mij dan maar een grote dadel, compleet onschadelijk en bijzonder lekker!

door Anna Mahjar-Barducci

Volgens een artikel in het Duitse dagblad Die Welt van 25 november 2010, is Iran van plan om middellange-afstandsraketten te plaatsen op Venezolaanse bodem. Het artikel dat zich baseert op westerse informatiebronnen, meldt dat een overeenkomst werd ondertekend tussen de twee landen tijdens het laatste bezoek van de Venezolaanse president Hugo Chavez aan Teheran op 19 oktober 2010. Het eerder in het geheim afgesloten contract voorziet in de oprichting van een gezamenlijk geëxploiteerde militaire basis in Venezuela en de gezamenlijke ontwikkeling van grond-naar-grond raketten.

Vrienden voor het leven: Ahmadinejad en Chavez

Op een ogenblik dat de leden van de NATO een overeenkomst bereikten tijdens de recente top van Lissabon (19-20 november 2010), om een rakettenschild te ontwikkelen om de volkeren en gebieden onder de mantel van de NATO te beschermen tegen ballistische raketaanvallen uit het Oosten (namelijk uit Iran) te ontwikkelen, bestaat de Iraanse tegenzet uit het opzetten van een strategische uitvalsbasis in het Zuid-Amerikaanse continent – in de kwetsbare onderbuik van de Verenigde Staten.

Volgens Die Welt, is Venezuela met Iran overeengekomen om een militaire basis op te richten die bemand wordt door Iraanse raketten officieren, soldaten van de Iraanse Revolutionaire Garde en Venezolaanse officieren voor de raketbediening. Bovendien heeft Iran de toestemming gegeven voor het gebruik van de raketten in geval een “noodsituatie” zich voordoet [wat met “nood” ook bedoeld mag worden…]. In ruil bepaalt de overeenkomst dat Venezuela moet gebruik kunnen maken van deze faciliteiten voor de “nationale behoeften” – wat een de facto radicale verhoging van de bedreiging van buurlanden betekent zoals Colombia.

Iraanse Shahab 3 raket binnenkort ook in Venezuela

De Duitse krant beweert dat volgens de overeenkomst, Iraanse Shahab 3 raketten (met een bereik van 1300 tot 1500 km), Scud-B missiles (285 tot 330 km) en Scud-C missiles (300, 500 en 700 km) opgesteld zullen worden op de voorgestelde basis. In de overeenkomst staat ook dat Iran belooft om Venezuela te helpen qua specialisatie in rakettechnologie, waaronder de intensieve opleiding van officieren.

Ook is Venezuela uitgegroeid tot een land waarlangs Iran de sancties van de Verenigde Naties wil omzeilen. Na een nieuwe ronde van VN-sancties tegen de Islamitische Republiek, heeft bijvoorbeeld Rusland besloten om geen vijf bataljons van S-300PMU-1 luchtafweersystemen aan Iran te verkopen. Deze wapens, samen met een aantal andere wapens, maakten deel uit van een deal ter waarde van 800 miljoen dollars die ondertekend werd in 2007. Nu dat deze wapens niet [meer] geleverd kunnen worden aan Iran, is Rusland op zoek naar nieuwe klanten; volgens het Russische persbureau Novosti heeft het er een gevonden in.. Venezuela.

Novosti vermeldt de woorden van Igor Korotchenko, hoofd van een in Moskou gevestigde denktank oomtrent internationale wapenhandel, zeggende dat als de S-300 deal met Venezuela doorgaat, dat Caracas contant dient te betalen voor de raketten, in plaats van nog een lening van Rusland. [In 2008 gaf Rusland aan Venezuela een lening van 1 miljard dollar, bestemd voor het aankopen van Russische wapens]

“De S-300 is een zeer goed product en Venezuela moet het volledige bedrag betalen in contanten, zoals uit de begroting blijkt heeft het land genoeg middelen om de deal te dekken,” zei Korotchenko. Moskou heeft Caracas al verschillende leningen gegeven om wapens van Russische makelij aan te kopen, waaronder een recente lening van 2,2 miljoen dollar bestemd voor de aankoop van 92 T-72M1M tanks, voor het Smerch meervoudig-lanceer raketsysteem en ander militair materiaal.

Rusland zal de S-300 missiles ipv aan Iran nu aan Venezuela leveren. Aldus houdt de Iraanse president Ahmadinejad opnieuw een slag om de arm jegens de VS en Israël

Als Iran geen S-300 raketten rechtstreeks kan verwerven uit Rusland, kan het die nog steeds hebben via haar proxystaat Venezuela en die in te zetten tegen haar hardnekkigste en krachtigste vijand: de Verenigde Staten.

Maar dat is nog niet alles. Volgens Reuters heeft Iran een versie van de Russische S-300 raketten ontwikkeld die binnenkort zal getest worden, zoals door het officiële persagentschap IRNA werd gemeld, twee maanden nadat Moskou de bestelling annuleerde om te voldoen aan de sancties van de Verenigde Naties. Iran heeft in feite haar eigen mogelijkheden voor het construeren van raketten die ook atomaire kernkoppen kunnen vervoeren.

Volgens een onderzoek dat onlangs werd uitgebracht door het Internationaal Instituut voor Strategische Studies in Londen, richt Iran zich momenteel op de reeds bestaande middellange-afstandsraketten aangedreven met vaste brandstoffen, die kunnen uitgerust worden met een atoomkop en regionale doelen perfect kunnen treffen zoals bijvoorbeeld Israël. Als een raketbasis kan worden opgericht in Venezuela, zullen veel Amerikaanse steden binnen het bereik komen van zelfs korte middellange afstandsraketten.

De situatie die zich ontvouwt in Venezuela vertoont enige gelijkenis met de Cuba-crisis van 1962. In die tijd ageerde Cuba als een proxy-staat in dienst van de Sovjet-Unie, zoals Venezuela dat thans voor Iran doet [en net zoals ook de Iraanse proxies Hamas en Hezbollah op de loonlijst van Iran staan en eenzelfde doel dienen].

Momenteel is de geopolitieke situatie helemaal anders: de wereld wordt niet langer geregeerd door twee grootmachten; nieuwe naties, vaak met twijfelachtige leiders en de ambitie om een wereldwijde status te verwerven, verschijnen op het internationale toneel. Hun gevaar voor de vrije wereld groter zal zijn zolang het proces van nucleaire proliferatie niet wordt gestopt. Onder de landen die streven om grote wereldmachten te worden, heeft Iran op papier zeker de beste mogelijkheden om de uitdaging met het Westen aan te gaan.

Terug naar [sic] 1962, dankzij de strenge houding van de toenmalige regering van J.F. Kennedy, werd de crisis bezworen. Tegenwoordig, echter, zien we in de huidige regering niet diezelfde standvastigheid van toen. Integendeel, we zien een lakse houding, zowel in woorden als in daden, die resulteren in het uitsteken van de handen naar onze tegenstanders die helemaal niet de intentie hebben om handen met ons te schudden.

Iran zal binnenkort over nucleaire wapens kunnen beschikken en er zijn geen tekenen die erop wijzen dat het regime van de Ayatollah’s haar nucleair programma onderbreekt of zich op enigerlei laat afschrikken door de sancties die werden opgelegd door de Verenigde Naties. We weten dat Iran al over raketten beschikt die een atomaire kernkop kunnen afvuren naar Israël en over rest van het Arabische schiereiland kan bereiken. Nu leren we dat Iran van plan is om een raketbasis vlakbij de Amerikaanse grens te bouwen. Hoe veel langer moeten we nog wachten vooraleer de regering van Obama de ernst van deze bedreigingen begint in te zien?


Bronnen: Hudson New York: Iran Placing Medium-Range Missiles in Venezuela; Can Reach the U.S. door Anna Mahjar-Barducci van 8 december 2010;