Nieuw initiatief opgestart om de nutteloze VN-hulporganisatie UNRWA (alléén voor Palestijnen) te sluiten

david_bedein1David Bedein legt uit hoe de UNWRA actief lobbyt
voor het zogenaamde Palestijnse recht op terugkeer

Het Centrum voor Beleidsonderzoek in het Nabije Oosten (CNEPR) heeft op donderdag een nieuw kantoor geopend nabij het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York city. Het centrum wil vanuit haar nieuwe locatie haar hervomingsiitiatief ‘UNRWA Reform Initiative‘ promoten. Het UNRWA Reform Initiative wil de manier van werken veranderen van de UNRWA werkt, het bijzondere hulpagentschap voor Palestijnen van de Verenigde Naties.

UNRWA werd opgericht om de Arabische vluchtelingen te bedienen sinds Israël’s Onafhankelijkheidsoorlog (november 1947-april 1949), toen de legers van vijf Arabische landen de ontluikende Joodse staat binnenvielen in een poging om deze te vernietigen. Velen van hen verliet Israël gehoor gevend aan de Arabische radio-uitzendingen die hen vertelden om hun huizen te verlaten met de belofte dat ze binnenkort zouden terugkeren, nadat de Joden werden weggevaagd. Sommigen onvluchtten angstig of kregen te horen dat ze hun huizen moesten door de Israëlische strijdkrachten die in de buurt aan het vechten waren.

UNRWA is de enige organisatie van de Verenigde Naties die werd opgericht om zorg te dragen voor één enkele groep vluchtelingen. Al de andere miljoenen vluchtelingen in de wereld samen vallen onder de auspiciën van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees).

De definitie van een ‘Palestijnse vluchteling’ onder de auspiciën van UNRWA is ook heel anders dan de definitie die geldt voor alle andere vluchtelingen in de wereld. ‘Palestijnse vluchtelingen’ zijn de enige vluchtelingen in de wereld die die status erven van hun ouders en grootouders, eerder dan vluchteling te worden nadat ze gedwongen werden om hun land van herkomst te verlaten. Ze veliezen ook hun status als vluchteling niet als ze het staatsburgerschap ontvangen in een ander land, zoals velen van hen door de UNRWA nog steeds beschouwd worden als zijnde vluchteling ook al zijn ze onderdanen van de staat van Jordanië.

Als gevolg van het beleid van de UNRWA en de weigering van de omringende Arabische landen om de oorspronkelijke vluchtelingen en hun nakomelingen te integreren en hen staatsburgerschap toe te kennen, is het aantal vluchtelingen bijna vertienvoudigd, van ongeveer 700.000 in 1949 tot meer dan vijf miljoen vandaag.

Het UNRWA Reform Initiative is bedoeld om de activiteiten van de UNRWA te veranderen, zodat de organisatie zich voortaan zou richten op het vinden van oplossingen voor de vluchtelingen en hun nakomelingen in plaats van voortdurend hun vluchtelingenstatus te bestendigen. De CNEPR vermeld in de aankondiging van het initiatief dat “UNRWA bestendigt de staatlozenstatus van vluchtelingen en hun nakomelingen, de versterking van een leven in het ongewisse, armoede, angst en wanhoop,” naast het bevorderen van geweld en haat tegen Joden in de scholen.

David Bedein, de directeur van de CNEPR, heeft aangetoond dat de opvoedkundige instellingen van de UNRWA leden van Hamas aan het werk stellen en verdere oorlog en terreur tegen Israël aanmoedigen. Hij verklaarde dat. . .

“[..] 97% van het budget van UNRWA twv. 1,2 miljard dollars komt van donorlanden, waarvan elk van hen met een veto elke beleidslijn van de UNRWA kan blokkeren die niet het VN credo ‘vrede begint hier’ ondersteunt. Ons agentschap zal nu experts afvaardigen om de stafleden van het Amerikaans Congres te informeren alsmede de parlementen van de EU, Canada, Groot-Brittannië, Australië en Scandinavië, om de donoren te vragen hun verdere steun aan de UNRWA op een beleidsniveau te herzien. Films, rapporten, studies en eerdere briefings kunnen worden gevonden op de Facebookpagina van het UNRWA Reform Initiative.”

En op z’n persoonlijke Facebookpagina zei David Bedein over de oorlog tegen de UNRWA:

“Als de VS zich slechts zouden terugtrekken uit de UNRWA, dan zullen de islamitische landen de vrijgekomen leegte vullen. UNRWA werkt onder auspiciën van de Algemene Vergadering van de VN (UNGA. Alléén de VN kan de UNRWA opheffen. Gelieve te stoppen met de inspanningen  om de UNRWA te ontmantelen, want dat kan je niet. Wat je wel kunt doen is om te eisen dat de UNRWA voldoet aan basisnormen en de fondsen tegenhouden totdat ze dat doen.”

Het kantoor in New York zal de CNEPR toestaan om het initiatief rechtstreeks te vertegenwoordigen bij de donornaties van de UNRWA, te lobbyen en om hun invloed te gebruiken als donoren om effectief toezicht te houden over de manier waarop donaties aan de UNRWA worden besteed.

Amerikaans Congres wil van UNRWA het werkelijke aantal Palestijnse vluchtelingen kennen

unrwa head
De langdurige Amerikaanse steun voor de United Nations Relief and Works Agency (UNRWA), een apart hulpagentschap van de Verenigde Naties enkel voorbehouden aan Palestijnen en “al hun nakomelingen vanaf 1948 tot in der eeuwigheid“,  wordt deze week geconfronteerd met nieuwe vragen, sinds beide kamers van het Amerikaanse Congres de financiering van de UNRWA kritisch willen doorlichten en eventueel wijzigen om alzo de legitimiteit van de activiteiten van het agentschap vast te stellen.

Voor de eerste maal, bevatten ontwerpen van beide buitenlandse operaties secties waarin onder meer van het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt geëist om in het openbaar de term ‘vluchteling’ te definiëren als het gaat om het Israëlisch-Palestijnse conflict en deze definitie voortaan te gebruiken om te bepalen hoeveel Palestijnen volgens deze criteria in aanmerking komen voor het ontvangen van steun van de UNRWA.

De fundamentele vraag van het Congres is het idee dat veel van de Palestijnen – misschien wel een meerderheid – permanent gevestigd is in de Gazastrook, de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem en dus niet onder de jurisdictie van een vluchtelingenagentschap horen te sorteren. Een dergelijke vaststelling zou het verhaal van het decennia oude conflict fundamenteel veranderen.

Lees verder

Scholen van de UNRWA creëeren aan de lopende band Palestijnse Jodendoders +video

Students in a school in Gaza of the UNRWA at the beginning of the new academic year.’s Ochtends in een UNRWA school ergens in Hamastan, Gaza. Leraar vraagt: “Beste jongens. Wie heeft zin om vandaag veel Joodse bejaarden, vrouwen en kinderen dood te steken?” De jonge Palestijntjes krijsen enthousiast in koor: “Ik! Ik! Ik! Ik!” [beeldbron: The Algemeiner]

Palestijnse kids staan te trappelen om Joden te vermoorden met messen, kalashnikovs en zelfmoordaanslagen. Palestijnse leraars injecteren hun jonge studenten vakkundig met Jodenhaat in de scholen van de Verenigde Naties (UNRWA) gefinancierd door het Westen. In plaats van kinderen voor te bereiden op een samenleven in vrede met Israël, leren zij hen precies het tegenovergestelde. In plaats van hen te leren leven bereiden zij hen voor op een martelarendood in naam van Allah en zijn profeet Mohammed.

Ehate-palest2en zopas vrijgegeven 10 minuten durende video die werd geproduceerd door het in Jeruzalem gebaseerde Center for Near East Policy Research [CNFPR] zegt dat vele van de Palestijnen die Israëliërs hebben vermoord tijdens de zogeheten ‘Messen Intifada’, die begon in september 2015, werden opgevoed in de scholen die bestuurd en gefinancierd worden door de Verenigde Naties via de UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East), luidt aldus een bericht van JNS (Jewish News Service) van 22 juni 2016.

Tot nog toe werden 38 Israëliërs en toeristen vermoord tijdens de negen maanden durende Palestijnse terreurgolf, met de meest recente bloedige terreuraanslag van woensdagavond 8 juni in het Max Brenner café in het Sarona shoppingscentrum van Tel Aviv, waarbij vier Israëlische Joden werden vermoord en 16 verwond.

Getiteld “The UNRWA road to terror: Palestinian classroom incitement”, beweren de makers van de video dat de huidige golf van geweld niet spontaan is ontstaan maar eerder het resultaat is “van een opvoedkundig curriculum dat de Palestijnen wordt aangeleerd vanaf het eerste leerjaar.” Het curriculum van de UNRWA, vertelt de video, is gefocust op de “jihad” terwijl leraars van de UNRWA het zogenaamde “recht op terugkeer” door oorlog verheerlijken van Palestijnse vluchtelingen.

De video onthult een militair geïnspireerd theaterstuk dat werd opgevoerd in april 2016 in de UNRWA school Nuseirat in Gaza, waarin studenten een gegijzelde Israëliër onder schot houden (plaatje rechts) en opduiken uit een tunnel om aanslagen te plegen tegen Israëliërs.

Een scene die duidelijk gespiegeld was aan de acties van de terreurorganisatie Hamas die aanslagen in Israël pleegt via een ondergronds netwerk van tunnels met vele aanvalstunnels die vanuit Gaza leiden tot diep onder Israëlisch grondgebied.

De beelden openen met in te zoomen op klaslocalen van Palestijnse kinderen die zinnen herhalen die hen worden voorgezegd door kun leraars zoals bv. “Palestina is een Arabisch land van de rivier tot aan de zee” en “Wij willen Haifa, wij willen Acre“, steden die in Israël liggen binnen de Groene Lijn waarmee duidelijk wordt dat de staat Israël niet erkend wordt en dat, als het van de UNRWA kids afhangt, ook nooit staat te gebeuren.

The UNRWA Road to Terror: Palestinian Classroom Incitement

Open brief aan VN ambassadeur Samantha Power, vandaag op bezoek in Jeruzalem

a
De Amerikaanse afgevaardigde aan de Verenigde Naties Samantha Power (plaatje rechtsonder) vertoeft momenteel in Israël. Dit weekeinde bezocht zijn Jeruzalem’s Oude Stad, had ook een onderhoud in Ramallah met PA-premier Rami Hamdallah en vandaag maandag zal zij een groep studenten toespreken (haar enige speech tijdens haar 4-daagse visite) om er ondermeer een pleidooi te houden voor het Amerikaanse voorstel (hetzelfde als de Europese Unie en de VN) tot het bereiken van een tweestatenoplossing “een Joodse en een Palestijnse staat, zij-aan-zij in vrede en veiligheid” als ultieme oplossing die “vrede in het he-eee-ele Midden-Oosten” zal brengen. Nou ja… Gedachten zijn vrij, niewaar?

Samantha PowerDavid Bedein profiteert van de gelegenheid om haar een open brief te schrijven waarin hij de ambassadeur wil vragen om het beleid van de UNRWA te veranderen. De UNRWA is zoals bekend de aparte hulporganisatie van de Verenigde Naties “exclusief voor en door Palestijnen” die op 1 mei 1950 werd opgericht naast de feitelijke vluchtelingenorganisatie UNHCR, die zich bekommert om alle vluchtelingen ter wereld behalve dan… de Palestijnen.

Die politieke beslissing om de UNRWA op te richten heeft overigens nooit tot doel gehad om het Palestijnse vluchtelingenprobleem op te lossen maar om het te bestendigen tot de ontbinding van de Joodse Staat een feit is en al deze “vluchtelingen”, in feite hun vijf miljoen nazaten sinds de Palestijnse vluchtelingenstatus erfbaar werd gemaakt, Israël kunnen her-koloniseren en de Joden eruit verdrijven of knechten. Overigens is Israël voor hen een land waar ze nooit één voet aan de grond hebben gezet en dat ze enkel kennen uit de verhalen van hun voorouders.

David Bedein’s Open Brief aan ambassadeur Samantha Power van 14.02.2016:

Aan de achtenswaardige Samantha Power, Amerikaans ambassadeur aan de Verenigde Naties

Beste ambassadeur Power,

Welkom in Jeruzalem! In een tijd van een voortdurende blokkering van de politieke onderhandelingen tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit, kunt u de hefboomwerking van de VS, die jaarlijks $400 miljoen pompt in de UNWRA – 33% van de totale jaarlijkse begroting van de UNRWA, een poging lanceren om oplossingen te vinden voor de humanitaire nood waarin de vijf miljoen afstammelingen van de oorspronkelijke vluchtelingen uit de oorlog van 1948 zich bevinden, die nog steeds wonen in de omgeving van de UNRWA faciliteiten.

In plaats van enkel met geld te strooien naar de UNRWA, zouden de Verenigde Staten hun leiderschap onder de donor naties kunnen bewijzen door een beleid van de UNRWA te promoten dat de woon- en leefomstandigheden van de UNRWA vluchtelingenbewoners zou verbeteren door hen een realistisch humanitair alternatief aan te bieden ten opzichte van het “recht op terugkeer” mantra dat in de geesten werd geslagen van een half miljoen UNRWA studenten als een excuus om de status van de UNRWA vluchtelingen tot in de eeuwigheid te bevriezen.

In die context zou u, als Amerikaans ambassadeur, zich kunnen bekommeren om ze UNRWA uitdagingen, die een leidraad kunnen zijn om het beleid van de UNRWA drastisch om te gooien.

1. De Verenigde Staten zouden kunnen samenwerken met alle donor naties om een audit te vragen van alle gedoneerde fondsen die naar de UNRWA gingen. Dit zou de wijdverspreide gedocumenteerde rapporten behandelen omtrent verspilde bronnen, dubbele dienstverlening en de ongewenste flow van cash geld naar in Gaza gevestigde terreurgroepen, die de voorbije 18 jaren de controle bewaren over de UNRWA operaties in Gaza.

2. De Verenigde Staten, als de grootste donor aan de UNRWA, zou de standaarden van de UNHCR kunnen introduceren aan de UNRWA, om de hervestiging van de Arabische vluchtelingen te promoten, na 67 jaren. Het huidige beleid van de UNRWA is dat hervestiging van de vluchtelingen niet zou stroken met het “recht op terugkeer” naar Arabische dorpen die bestonden vóór 1948.

3, De Verenigde Staten zouden hun mede donor naties kunnen vragen om het nieuwe UNRWA curriculum te laten herzien, dat de principes van de Jihad, het martelarenschap en het recht op terugkeer “via de wapens” incorpereert in een schoolsysteem van de VN dat verondersteld de UNRWA slogan te promoten van “Peace Starts Here” (Vrede begint hier).

4. De Verenigde Staten zouden kunnen vragen of de paramilitaire training die wordt gegeven in de in Gaza gevestigde scholen wel gepast is. Zou de UNRWA, als een agentschap van de Verenigde Naties, zich niet loyaler mogen opstellen ten aanzien van de VN-principes van “vredeseducatie”?

5. Misschien dat het opportuun zou zijn voor de Verenigde Staten om samen te werken met alle donor naties om er bij de UNRWA op aan te dringen dat zij al de medewerkers zouden ontslaan die geaffilieerd zijn met Hamas, zodat dit in overeenstemming zou zijn met de wetsboeken in de Verenigde Staten die verbieden dat hulp wordt gegeven aan om het even welk agentschap dat leden van een terroristische organisatie in dienst heeft.

6. En tenslotte, sinds de UNRWA recent de “ambassadeur voor de jeugd” Mohammad Assaf heeft ingehuurd, om de wereld rond te reizen om opstand en geweld aan te moedigen, zou dit niet de meest geschikte tijd zijn voor de Verenigde Staten om samen met alle donor naties van de UNRWA te eisen dat zij het contract met deze man opzeggen?

Dit is uw kans om een initiatief te nemen in het laatste jaar van Obama’s Regering om een dringende humanitaire kwestie aan te pakken die kan opgelost worden.

David Bedein, MSW*


David Bedein is de auteur van Roadblock to Peace – How the UN Perpetuates the Arab-Israeli Conflict: UNRWA policies reconsidered” (2014). A social worker and journalist  active in efforts to reform UNRWA for the past 28 years, he heads the Israel Resource News Agency and the Center for Near East Policy Research, which have produced books, monographs and movies filmed on location in UNRWA.  For special website on UNRWA policies, click here.  For recent report on UNRWA school books, click here.  For recent UNRWA films click here.

VN baas Ban Ki-moon zoekt dringend geld om de Palestijnse vluchtelingen te ‘helpen’

dollar04
Secretaris-generaal van de Verenigde Naties Ban Ki-moon heeft op dinsdag 4 augustus 2015 aan de alarmbel getrokken omtrent een tekort van 100 miljoen dollars (ca. 92 miljoen euro) in de kassa van de UNRWA, de hulporganisatie van de VN alléén voor Palestijnen, en hij heeft opgeroepen om dringend donaties over te maken.

Dweilen met de kraan open
Ban zei in een verklaring dat het hulpagentschap UNRWA “een peiler van stabiliteit‘ was voor de vijf miljoen Palestijnse vluchtelingen in een periode dat het Midden-Oosten in de greep van een crisis is en van lijden. Hij riep “alle donoren op dringend te verzekeren dat de benodigde 100 miljoen dollar bijdrage aan de UNRWA zo vroeg mogelijk wordt gestort zodat de kinderen van Palestina zonder uitstel hun schooljaar 2015-2016 kunnen aanvatten.”

Ban Ki-moon heeft de voorbije weken verscheidene wereldleiders persoonlijk aangesproken omtrent de “nooit geziene financieringscrisis in de UNRWA“, aldus zijn woordvoerder. De Verenigde Naties heeft bijzonder veel moeite om de verschillende humanitaire inspanningen aan de gang te houden die het Midden-Oosten al enkele jaren teisteren, vooral in Syrië, Jemen en Irak, waar donoren onder zware druk staan om bijdragen te leveren.

De burgeroorlog in Syrië, die reeds aan zijn vijfde jaar is, heeft meer dan vier miljoen mensen het land doen uitvluchten naar de buurlanden, in wat de UNHCR, het reguliere agentschap van de Verenigde Naties, heeft omschreven ams als de enige grote exodus in een generatie.

In januari dit jaar hekelde de UNRWA de donoren omdat zij nog steeds niet betalen wat zij de Palestijnen beloofden, waardoor de heropbouw van Gaza maar niet op gang trekt. Een woordvoerder van het agentschap van de Verenigde Naties zei aldus:

“Het agentschap heeft al zijn financiële middelen opgebruikt ter ondersteuning van herstellingen en voorschotten op subsidies. Op de [Hulp] Conferentie van Caïro in oktober werd [door de donoren] ons 5,4 miljard dollars toegezegd maar virtueel niets van al die beloofde hulp heeft Gaza bereikt. Dit is verontrustend en onaanvaardbaar. Het is onduidelijk waarom deze financiering niet werd uitgevoerd.” 

Op die bewuste Caïro Donor Conferentie van 12 oktober 2014 werd er door diverse landen kwistig met beloftes gestrooid en Hamas en de Palestijnse Autoriteit zagen tot hun grote vreugde de kassa aantikken. Qatar beloofde 1 miljard dollars aan Gaza te doneren en zowel de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) als Turkije beloofden elks 200 miljoen dollars te schenken.

Ook het Westen tastte andermaal royaal in zijn geldbeugel met ruim op kop het 28-landenblok van de Europese Unie dat 450 miljoen euros (568 miljoen dollars) beloofde en de Verenigde Staten (212 miljoen dollars). Echter ruim drie maanden later is van die 5,4 miljarden dollars beloofde hulp hooguit 135 miljoen dollars toegekomen, een fractie van het bedrag dus.

UNRWA forever!
De Verenigde Naties houden er twee aparte vluchtelingenorganisaties op na. De ene organisatie helpt de vluchtelingen zich te hervestigen (de UNHCR, bestemd voor alle vluchtelingen van de wereld samen) terwijl de andere organisatie (de UNRWA, enkel en alléén voor Palestijnen) haar vluchtelingen generatieslang in het luchtledige blijft houden. Die zeepbel van de UNRWA, wat is er aan de hand?

De UNRWA, een nevenorganisatie van de Verenigde Naties, werd in 1950 opgericht om zich te ontfermen over het lot van de Palestijnse vluchtelingen die na het einde van Israël ’s Onafhankelijkheidsoorlog 1947-1949 tussen wal en schip kwamen te liggen. De Palestijnen werden door de VN kort na de oprichting bedacht met een eeuwigdurende vluchtelingenstatus, die tot het einde der tijden wordt doorgegeven van vader op zoon.

unrwa uselessDeze merkwaardige VN-organisatie ligt al vele jaren onder vuur voor het indirect verlenen van hand- en spandiensten aan de Palestijnse terreurgroepen en voor het in stand houden van het Palestijnse vluchtelingenprobleem om politieke motieven [lees: Israël vernietigen], in plaats van dit kunstmatig gecreëerde ‘probleem’ op te lossen.

Dat werd onlangs extra in de verf gezet door Bassam Eid toen hij rechtstreeks in aanvaring kwam met Chris Gunness, chef van de UNRWA in Gaza. Hij beschuldigde het VN-vluchtelingenagentschap UNRWA “voor het bestendigen van de benarde situatie van de vluchtelingen alsmede omwille van de politieke banden met de terreurorganisatie Hamas.” Bassam Eid is de directeur van de NGO Palestinian Human Rights Monitoring Group (PHRMG). Hij is een Palestijnse vluchteling en mensenrechtenactivist die geboren en getogen is in het Palestijnse vluchtelingenkamp  Shu’afat, ten oosten van Jeruzalem.

De hele wereld valt op de knieën voor de heilige moskee van de UNRWA, de aparte VN-hulporganisatie voor het uitgevonden Palestijnse volk en al hun nakomelingen tot in der eeuwigheid. In 1948 waren ze nog met ca. 700.000 ‘vluchtelingen’, vandaag al meer dan 5 miljoen, tegen het einde van de eeuw misschien met 150 miljoen?

“… de Arabische landen willen het  Arabische [Palestijnse] vluchtelingenprobleem niet oplossen. Ze willen het bestendigen als een open zweer, als een belediging voor de Verenigde Naties en als een wapen tegen Israël. De Arabische leiders kan het geen barst schelen of deze Arabische [Palestijnse] vluchtelingen leven of sterven.” [Ralph Galloway in augustus 1958, toenmalig UNRWA chef, zoals hij door Terence Prittie werd geciteerd in ‘The Palestinians: People, History, Politics’; pag. 71 bron]