UNRWA verzegelde terreurtunnel van Hamas die uitgaf op enkele van haar jongensscholen in Gaza

Het einde van de smokkel- en aanvalstunnels van Hamas in Gaza is bijlange na nog niet in zicht, mede dankzij de gulle donaties van de Verenigde Staten en de Europese Unie aan de UNRWA, de aparte hulporganisatie van de Verenigde Naties voor en door de Palestijnen

Het bijzondere hulpagentschap exclusief voor Palestijnse vluchtelingen van de Verenigde Naties (United Nations Relief and Works Agency – UNRWA) berichtte op maandag 14 augustus 2017 dat het een tereurtunnel van Hamas heeft gesloten die liep onder twee jongensscholen van de UNRWA in het vluchtelingenkamp van Maghazi in de Gazastrook.

De tunnel werd reeds twee maanden eerder (op 9 juni 2017) ontdekt toen de Maghazi Elementary Boys A&B School en de Maghaz Preparatory Boys School gesloten waren omwille van de jaarlijkse zomervakantie. The Jerusalem Post berichtte dat Chris Gunness, de woordvoerder van de UNRWA de verzegeling van de tunnel heeft bevestigd. In een verklaring die volgde nadat de tunnel voor het eerst werd ontdekt, zei Gunness dat de “UNRWA het bestaan van dergelijke tunnels in de sterkst mogelijke termen veroordeeld. Het is onaanvaardbaar dat studenten en stafpersoneel op dergelijke wijze in gevaar worden gebracht.”

UNRWA, filiaal van Hamas
In het verleden heeft de UNRWA klacht neergelegd tegen de terreurorganisatie Hamas voor het bouwen van tunnels onder haar gebouwen en dreigde ermee de militaire infrastructuur van de terreurgroep te verzegelen. Maar dat is niet gebeurd. Tijdens de Gazaoorlog van 2014 werden minstens drie wapenopslagplaatsen gevonden in gebouwen van de URWA, terwijl een tunnel van Hamas werd gevonden in een booby-trapped UNRWA kliniek.

Dit werd telkens hardnekkig ontkend door UNRWA woordvoerder Chris Gunness die integendeel even later opriep tot een boycot van The Jerusalem Post omdat de krant leugens over hem zou verspreiden. Hij stuurde prompt de volgende tweet de eter in:

Chris Gunness

Echter deze keer was er geen ontkennen meer aan. Midden-Oosten historici Alexander Joffe en Asaf Romirowsky beschreven de UNRWA in augustus 2014 als zijnde “effectief een filiaal van Hamas“. Zij merkten op dat de meeste werknemers van UNRWA behoorden tot een met Hamas gelieerde vakbond, terwijl de curricula van de UNRWA school werd ingevuld door de islamistische terreurgroep. In het hart van de strategie van Hamas staat het gebruik van de Gazaanse burgers als menselijk schild, een oorlogsmisdaad en terroristische taktiek bedoeld om de morele gevoeligheid van de vijand uit te buiten.

Tunnels, tunnels, tunnels…
Op donderdag 10 augustus 2017 onthulden het Israëlische Leger (IDF) en het Israëlische Agentschap voor Veiligheid (ISA of Shin Bet) belangrijke structuren van de terreurgroep Hamas in Gaza, met inbegrip van terreurtunnels die ondermeer bedoeld zijn als schuilplaatsen voor terroristen en voor de opslag van wapens en munitie.

In een belangrijk deel van de infrastructuur, zoals te zien is op een aantal luchtopnames, maakt Hamas misbruik van haar burgerbevolking door in privéwoningen en publieke gebouwen de ingangen van tunnels onder te brengen, zoals in scholen en moskeeën. Ervoor kiezen om deze tunnelschachten te plaatsen in deze gebouwen, is bedoeld om de tunnels te vermommen en maken het dan ook bijzonder moeilijk om deze aan te vallen. Echter, tijdens een gevecht, worden deze doelwitten legitieme militaire doelen in het kader van het internationaal recht.

“In de Gazastrook zijn tienduizenden door oorlogsgeweld verwoeste woningen nog niet hersteld. Veel van de binnenkomende hulpgelden worden gebruikt om beschadigde moskeeën te herstellen en zelfs om nieuwe moskeeën te bouwen. Er is geen geld voor de herbouw van huizen in Gaza, maar er worden wel smokkeltunnels gebouwd. “
[bron: Tilly Dodds, 10 mei 2016, Nederlands Dagblad]

Tijdens de oorlog tegen Hamas in Gaza in juli/augustus 2014 werden tot drie keer toe door het IDF wapenopslagen en raketten ontdekt van Hamas in scholen van de UNRWA in de Gazastrook, wat aanvankelijk door de VN hulporganisatie werd ontkent, maar veel later – lang nà het einde van het conflict – toch werd toegegeven…

Nieuw initiatief opgestart om de nutteloze VN-hulporganisatie UNRWA (alléén voor Palestijnen) te sluiten

david_bedein1David Bedein legt uit hoe de UNWRA actief lobbyt
voor het zogenaamde Palestijnse recht op terugkeer

Het Centrum voor Beleidsonderzoek in het Nabije Oosten (CNEPR) heeft op donderdag een nieuw kantoor geopend nabij het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York city. Het centrum wil vanuit haar nieuwe locatie haar hervomingsiitiatief ‘UNRWA Reform Initiative‘ promoten. Het UNRWA Reform Initiative wil de manier van werken veranderen van de UNRWA werkt, het bijzondere hulpagentschap voor Palestijnen van de Verenigde Naties.

UNRWA werd opgericht om de Arabische vluchtelingen te bedienen sinds Israël’s Onafhankelijkheidsoorlog (november 1947-april 1949), toen de legers van vijf Arabische landen de ontluikende Joodse staat binnenvielen in een poging om deze te vernietigen. Velen van hen verliet Israël gehoor gevend aan de Arabische radio-uitzendingen die hen vertelden om hun huizen te verlaten met de belofte dat ze binnenkort zouden terugkeren, nadat de Joden werden weggevaagd. Sommigen onvluchtten angstig of kregen te horen dat ze hun huizen moesten door de Israëlische strijdkrachten die in de buurt aan het vechten waren.

UNRWA is de enige organisatie van de Verenigde Naties die werd opgericht om zorg te dragen voor één enkele groep vluchtelingen. Al de andere miljoenen vluchtelingen in de wereld samen vallen onder de auspiciën van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees).

De definitie van een ‘Palestijnse vluchteling’ onder de auspiciën van UNRWA is ook heel anders dan de definitie die geldt voor alle andere vluchtelingen in de wereld. ‘Palestijnse vluchtelingen’ zijn de enige vluchtelingen in de wereld die die status erven van hun ouders en grootouders, eerder dan vluchteling te worden nadat ze gedwongen werden om hun land van herkomst te verlaten. Ze veliezen ook hun status als vluchteling niet als ze het staatsburgerschap ontvangen in een ander land, zoals velen van hen door de UNRWA nog steeds beschouwd worden als zijnde vluchteling ook al zijn ze onderdanen van de staat van Jordanië.

Als gevolg van het beleid van de UNRWA en de weigering van de omringende Arabische landen om de oorspronkelijke vluchtelingen en hun nakomelingen te integreren en hen staatsburgerschap toe te kennen, is het aantal vluchtelingen bijna vertienvoudigd, van ongeveer 700.000 in 1949 tot meer dan vijf miljoen vandaag.

Het UNRWA Reform Initiative is bedoeld om de activiteiten van de UNRWA te veranderen, zodat de organisatie zich voortaan zou richten op het vinden van oplossingen voor de vluchtelingen en hun nakomelingen in plaats van voortdurend hun vluchtelingenstatus te bestendigen. De CNEPR vermeld in de aankondiging van het initiatief dat “UNRWA bestendigt de staatlozenstatus van vluchtelingen en hun nakomelingen, de versterking van een leven in het ongewisse, armoede, angst en wanhoop,” naast het bevorderen van geweld en haat tegen Joden in de scholen.

David Bedein, de directeur van de CNEPR, heeft aangetoond dat de opvoedkundige instellingen van de UNRWA leden van Hamas aan het werk stellen en verdere oorlog en terreur tegen Israël aanmoedigen. Hij verklaarde dat. . .

“[..] 97% van het budget van UNRWA twv. 1,2 miljard dollars komt van donorlanden, waarvan elk van hen met een veto elke beleidslijn van de UNRWA kan blokkeren die niet het VN credo ‘vrede begint hier’ ondersteunt. Ons agentschap zal nu experts afvaardigen om de stafleden van het Amerikaans Congres te informeren alsmede de parlementen van de EU, Canada, Groot-Brittannië, Australië en Scandinavië, om de donoren te vragen hun verdere steun aan de UNRWA op een beleidsniveau te herzien. Films, rapporten, studies en eerdere briefings kunnen worden gevonden op de Facebookpagina van het UNRWA Reform Initiative.”

En op z’n persoonlijke Facebookpagina zei David Bedein over de oorlog tegen de UNRWA:

“Als de VS zich slechts zouden terugtrekken uit de UNRWA, dan zullen de islamitische landen de vrijgekomen leegte vullen. UNRWA werkt onder auspiciën van de Algemene Vergadering van de VN (UNGA. Alléén de VN kan de UNRWA opheffen. Gelieve te stoppen met de inspanningen  om de UNRWA te ontmantelen, want dat kan je niet. Wat je wel kunt doen is om te eisen dat de UNRWA voldoet aan basisnormen en de fondsen tegenhouden totdat ze dat doen.”

Het kantoor in New York zal de CNEPR toestaan om het initiatief rechtstreeks te vertegenwoordigen bij de donornaties van de UNRWA, te lobbyen en om hun invloed te gebruiken als donoren om effectief toezicht te houden over de manier waarop donaties aan de UNRWA worden besteed.

Amerikaans Congres wil van UNRWA het werkelijke aantal Palestijnse vluchtelingen kennen

unrwa head
De langdurige Amerikaanse steun voor de United Nations Relief and Works Agency (UNRWA), een apart hulpagentschap van de Verenigde Naties enkel voorbehouden aan Palestijnen en “al hun nakomelingen vanaf 1948 tot in der eeuwigheid“,  wordt deze week geconfronteerd met nieuwe vragen, sinds beide kamers van het Amerikaanse Congres de financiering van de UNRWA kritisch willen doorlichten en eventueel wijzigen om alzo de legitimiteit van de activiteiten van het agentschap vast te stellen.

Voor de eerste maal, bevatten ontwerpen van beide buitenlandse operaties secties waarin onder meer van het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt geëist om in het openbaar de term ‘vluchteling’ te definiëren als het gaat om het Israëlisch-Palestijnse conflict en deze definitie voortaan te gebruiken om te bepalen hoeveel Palestijnen volgens deze criteria in aanmerking komen voor het ontvangen van steun van de UNRWA.

De fundamentele vraag van het Congres is het idee dat veel van de Palestijnen – misschien wel een meerderheid – permanent gevestigd is in de Gazastrook, de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem en dus niet onder de jurisdictie van een vluchtelingenagentschap horen te sorteren. Een dergelijke vaststelling zou het verhaal van het decennia oude conflict fundamenteel veranderen.

Lees verder

Scholen van de UNRWA creëeren aan de lopende band Palestijnse Jodendoders +video

Students in a school in Gaza of the UNRWA at the beginning of the new academic year.’s Ochtends in een UNRWA school ergens in Hamastan, Gaza. Leraar vraagt: “Beste jongens. Wie heeft zin om vandaag veel Joodse bejaarden, vrouwen en kinderen dood te steken?” De jonge Palestijntjes krijsen enthousiast in koor: “Ik! Ik! Ik! Ik!” [beeldbron: The Algemeiner]

Palestijnse kids staan te trappelen om Joden te vermoorden met messen, kalashnikovs en zelfmoordaanslagen. Palestijnse leraars injecteren hun jonge studenten vakkundig met Jodenhaat in de scholen van de Verenigde Naties (UNRWA) gefinancierd door het Westen. In plaats van kinderen voor te bereiden op een samenleven in vrede met Israël, leren zij hen precies het tegenovergestelde. In plaats van hen te leren leven bereiden zij hen voor op een martelarendood in naam van Allah en zijn profeet Mohammed.

Ehate-palest2en zopas vrijgegeven 10 minuten durende video die werd geproduceerd door het in Jeruzalem gebaseerde Center for Near East Policy Research [CNFPR] zegt dat vele van de Palestijnen die Israëliërs hebben vermoord tijdens de zogeheten ‘Messen Intifada’, die begon in september 2015, werden opgevoed in de scholen die bestuurd en gefinancierd worden door de Verenigde Naties via de UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East), luidt aldus een bericht van JNS (Jewish News Service) van 22 juni 2016.

Tot nog toe werden 38 Israëliërs en toeristen vermoord tijdens de negen maanden durende Palestijnse terreurgolf, met de meest recente bloedige terreuraanslag van woensdagavond 8 juni in het Max Brenner café in het Sarona shoppingscentrum van Tel Aviv, waarbij vier Israëlische Joden werden vermoord en 16 verwond.

Getiteld “The UNRWA road to terror: Palestinian classroom incitement”, beweren de makers van de video dat de huidige golf van geweld niet spontaan is ontstaan maar eerder het resultaat is “van een opvoedkundig curriculum dat de Palestijnen wordt aangeleerd vanaf het eerste leerjaar.” Het curriculum van de UNRWA, vertelt de video, is gefocust op de “jihad” terwijl leraars van de UNRWA het zogenaamde “recht op terugkeer” door oorlog verheerlijken van Palestijnse vluchtelingen.

De video onthult een militair geïnspireerd theaterstuk dat werd opgevoerd in april 2016 in de UNRWA school Nuseirat in Gaza, waarin studenten een gegijzelde Israëliër onder schot houden (plaatje rechts) en opduiken uit een tunnel om aanslagen te plegen tegen Israëliërs.

Een scene die duidelijk gespiegeld was aan de acties van de terreurorganisatie Hamas die aanslagen in Israël pleegt via een ondergronds netwerk van tunnels met vele aanvalstunnels die vanuit Gaza leiden tot diep onder Israëlisch grondgebied.

De beelden openen met in te zoomen op klaslocalen van Palestijnse kinderen die zinnen herhalen die hen worden voorgezegd door kun leraars zoals bv. “Palestina is een Arabisch land van de rivier tot aan de zee” en “Wij willen Haifa, wij willen Acre“, steden die in Israël liggen binnen de Groene Lijn waarmee duidelijk wordt dat de staat Israël niet erkend wordt en dat, als het van de UNRWA kids afhangt, ook nooit staat te gebeuren.

The UNRWA Road to Terror: Palestinian Classroom Incitement

Open brief aan VN ambassadeur Samantha Power, vandaag op bezoek in Jeruzalem

a
De Amerikaanse afgevaardigde aan de Verenigde Naties Samantha Power (plaatje rechtsonder) vertoeft momenteel in Israël. Dit weekeinde bezocht zijn Jeruzalem’s Oude Stad, had ook een onderhoud in Ramallah met PA-premier Rami Hamdallah en vandaag maandag zal zij een groep studenten toespreken (haar enige speech tijdens haar 4-daagse visite) om er ondermeer een pleidooi te houden voor het Amerikaanse voorstel (hetzelfde als de Europese Unie en de VN) tot het bereiken van een tweestatenoplossing “een Joodse en een Palestijnse staat, zij-aan-zij in vrede en veiligheid” als ultieme oplossing die “vrede in het he-eee-ele Midden-Oosten” zal brengen. Nou ja… Gedachten zijn vrij, niewaar?

Samantha PowerDavid Bedein profiteert van de gelegenheid om haar een open brief te schrijven waarin hij de ambassadeur wil vragen om het beleid van de UNRWA te veranderen. De UNRWA is zoals bekend de aparte hulporganisatie van de Verenigde Naties “exclusief voor en door Palestijnen” die op 1 mei 1950 werd opgericht naast de feitelijke vluchtelingenorganisatie UNHCR, die zich bekommert om alle vluchtelingen ter wereld behalve dan… de Palestijnen.

Die politieke beslissing om de UNRWA op te richten heeft overigens nooit tot doel gehad om het Palestijnse vluchtelingenprobleem op te lossen maar om het te bestendigen tot de ontbinding van de Joodse Staat een feit is en al deze “vluchtelingen”, in feite hun vijf miljoen nazaten sinds de Palestijnse vluchtelingenstatus erfbaar werd gemaakt, Israël kunnen her-koloniseren en de Joden eruit verdrijven of knechten. Overigens is Israël voor hen een land waar ze nooit één voet aan de grond hebben gezet en dat ze enkel kennen uit de verhalen van hun voorouders.

David Bedein’s Open Brief aan ambassadeur Samantha Power van 14.02.2016:

Aan de achtenswaardige Samantha Power, Amerikaans ambassadeur aan de Verenigde Naties

Beste ambassadeur Power,

Welkom in Jeruzalem! In een tijd van een voortdurende blokkering van de politieke onderhandelingen tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit, kunt u de hefboomwerking van de VS, die jaarlijks $400 miljoen pompt in de UNWRA – 33% van de totale jaarlijkse begroting van de UNRWA, een poging lanceren om oplossingen te vinden voor de humanitaire nood waarin de vijf miljoen afstammelingen van de oorspronkelijke vluchtelingen uit de oorlog van 1948 zich bevinden, die nog steeds wonen in de omgeving van de UNRWA faciliteiten.

In plaats van enkel met geld te strooien naar de UNRWA, zouden de Verenigde Staten hun leiderschap onder de donor naties kunnen bewijzen door een beleid van de UNRWA te promoten dat de woon- en leefomstandigheden van de UNRWA vluchtelingenbewoners zou verbeteren door hen een realistisch humanitair alternatief aan te bieden ten opzichte van het “recht op terugkeer” mantra dat in de geesten werd geslagen van een half miljoen UNRWA studenten als een excuus om de status van de UNRWA vluchtelingen tot in de eeuwigheid te bevriezen.

In die context zou u, als Amerikaans ambassadeur, zich kunnen bekommeren om ze UNRWA uitdagingen, die een leidraad kunnen zijn om het beleid van de UNRWA drastisch om te gooien.

1. De Verenigde Staten zouden kunnen samenwerken met alle donor naties om een audit te vragen van alle gedoneerde fondsen die naar de UNRWA gingen. Dit zou de wijdverspreide gedocumenteerde rapporten behandelen omtrent verspilde bronnen, dubbele dienstverlening en de ongewenste flow van cash geld naar in Gaza gevestigde terreurgroepen, die de voorbije 18 jaren de controle bewaren over de UNRWA operaties in Gaza.

2. De Verenigde Staten, als de grootste donor aan de UNRWA, zou de standaarden van de UNHCR kunnen introduceren aan de UNRWA, om de hervestiging van de Arabische vluchtelingen te promoten, na 67 jaren. Het huidige beleid van de UNRWA is dat hervestiging van de vluchtelingen niet zou stroken met het “recht op terugkeer” naar Arabische dorpen die bestonden vóór 1948.

3, De Verenigde Staten zouden hun mede donor naties kunnen vragen om het nieuwe UNRWA curriculum te laten herzien, dat de principes van de Jihad, het martelarenschap en het recht op terugkeer “via de wapens” incorpereert in een schoolsysteem van de VN dat verondersteld de UNRWA slogan te promoten van “Peace Starts Here” (Vrede begint hier).

4. De Verenigde Staten zouden kunnen vragen of de paramilitaire training die wordt gegeven in de in Gaza gevestigde scholen wel gepast is. Zou de UNRWA, als een agentschap van de Verenigde Naties, zich niet loyaler mogen opstellen ten aanzien van de VN-principes van “vredeseducatie”?

5. Misschien dat het opportuun zou zijn voor de Verenigde Staten om samen te werken met alle donor naties om er bij de UNRWA op aan te dringen dat zij al de medewerkers zouden ontslaan die geaffilieerd zijn met Hamas, zodat dit in overeenstemming zou zijn met de wetsboeken in de Verenigde Staten die verbieden dat hulp wordt gegeven aan om het even welk agentschap dat leden van een terroristische organisatie in dienst heeft.

6. En tenslotte, sinds de UNRWA recent de “ambassadeur voor de jeugd” Mohammad Assaf heeft ingehuurd, om de wereld rond te reizen om opstand en geweld aan te moedigen, zou dit niet de meest geschikte tijd zijn voor de Verenigde Staten om samen met alle donor naties van de UNRWA te eisen dat zij het contract met deze man opzeggen?

Dit is uw kans om een initiatief te nemen in het laatste jaar van Obama’s Regering om een dringende humanitaire kwestie aan te pakken die kan opgelost worden.

David Bedein, MSW*


David Bedein is de auteur van Roadblock to Peace – How the UN Perpetuates the Arab-Israeli Conflict: UNRWA policies reconsidered” (2014). A social worker and journalist  active in efforts to reform UNRWA for the past 28 years, he heads the Israel Resource News Agency and the Center for Near East Policy Research, which have produced books, monographs and movies filmed on location in UNRWA.  For special website on UNRWA policies, click here.  For recent report on UNRWA school books, click here.  For recent UNRWA films click here.