Video: Ambassadeur Dan Gillerman over UNESCO en Israël

In een interview van 15 oktober 2017 met Dan Gillerman op ILTV, sprak Israël’s voormalig ambassadeur aan de Verenigde Naties over het soort impact dat de uittrede van de Verenigde Staten uit de UNESCO eventueel kan hebben op Israël.

Advertenties

Frans Joodse kandidate verslaat Qataarse rivaal en wint leiderschap van UNESCO

Rabat, Marokko, 7 juni 2017. De voormalige Franse minister voor Cultuur, de Frans-Joodse Audrey Azoulay (3de L.) op de esplanade Yacoub al-Mansour. Op de achtergrond het mausoleum van koning Mohammed V (1909-1961). Zij wordt hier vergezeld door de ambassadeur aan Marokko Jean-François Girault (1ste L.) [beeldbron: Huffington Post]

De voormalige Franse minister voor Cultuur, Audrey Azoulay, werd vrijdagavond verkozen tot directeur-generaal van UNESCO. Zij zal eerstdaags Irina Bukova opvolgen om de VN-organisatie te leiden, die waakt over het cultureel werelderfgoed. Haar verkiezing moet nog wel bevestigd worden door de voltallige vergadering van 195 leden van de UNESCO op 10 november aanstaande.

Azoulay was een van de negen kandidaten voor die functie en versloeg met amper 30 tegen 28 stemmen de islamistische kandidaat uit de olierijke schurkenstaat Qatar, met name  de 69-jarige Hamad bin Abdulaziz al-Kawari. die tot dan toe de stemming had geleid. Al-Kawari verloor het pleit nadat bleek dat hij niet de benodigde steun kreeg van de Golfstaten van de door Saoedi-Arabië geleide blokkade van Qatar, omwille van diens steun en financiering van de internationale terreur.

De verkiezing van Azoulay komt net op een moment dat de Verenigde Staten en Israël zich terugtrekken uit de UNESCO, onder meer op beschuldiging van bevooroordeeldheid tegen Israël en de vele antisemitische resoluties die werden ingediend door de Arabische landen en het islamitisch blok binnen deze gepolitiseerde VN-organisatie.

De 45-jarige Audrey Azoulay werd geboren in Parijs uit een Marokkaans Joodse familie en groeide op in Marokko en Frankrijk. Zij is de dochter van André Azoulay, die tegenwoordig adviseur is van de huidige koning van Marokko, Mohammed VI. Azoulay zegt over zichzelf “dat ze opgroeide in een zeer linkse omgeving die sterk gepolitiseerd werd door het Israëlisch-Palestijns conflict” [orig. “avoir grandi dans un milieu très à gauche, tourné autour du dialogue israélo-palestinien”]. Dat belooft al niet veel goeds voor Israël…

Zij is een boegbeeld van de Franse Parti Socialiste (PS) Zij was van 2014 tot 2016 adviseur van de socialistische president Francois Hollande inzake Cultuur en Communicatie en werd nadien Minister van Cultuur in de tweede regering van Manuel Valls en die van Bernard Cazeneuve van 11 februari 2016 tot 10 mei 2017. De Franse PS werd tijdens de laatste verkiezingen flink afgestraft en werd nagenoeg van het Franse politieke toneel geveegd.

De vraag is dan ook of deze linkse Audrey Azoulay met haar Joodse roots, veel kan inbrengen tegen de sterk gepolitiseerde UNESCO die al vele jaren op ramkoers ligt tegen Israël. Wellicht net zomin als haar voorgangster Irina Bukova dat kon, die enkel de besluiten van de 58 koppige bestuursraad moest uitvoeren en verdedigen. Bij haar aanstelling op vrijdagavond zei Azoulay: “Nu meer dan ooit heeft de UNESCO nood aan een project… dat het vertrouwen moet herstellen en de politieke tegenstellingen moet overwinnen.”

Israël vs UNESCO
Eerder dit jaar verklaarde UNESCO de oude stad van Hebron, de eerste hoofdstad onder koning David en waar de bijbelse Aarstvaders van het Joodse volk werden begraven, tot een [door Israël] bedreigd Palestijns erfgoed. Vorig jaar nam de UNESCO een reeks resoluties aan waarin onder meer werd verklaard dat Israël geen rechten heeft op Jeruzalem en beschreef de Tempelberg en het oude stadscentrum van Jeruzalem als heilige plaatsten van islam.

Professor Eugene Kontorovich, directeur inzake Internationaal Recht aan het Kohelet Policy Forum, antwoordde op vrijdag 13 oktober’17 op het recente besluit van de Trumpregering om zich terug te trekken uit de Unesco per 1 januari 2019:

“De Verenigde Staten trekken zich terug uit UNESCO omwille van haar lange geschiedenis van antisemitische resoluties, die uitmondden in de ontkenning van Jeruzalem en Hebron’s Joodse geschiedenis. Dat is een bijzonder welgekomen actie van de VS, omdat de president zijn belofte nog niet is nagekomen om de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen.

Bovendien, indien de VS om puur symbolische resoluties de UNESCO afstoot, lijkt het erg waarschijnlijk dat zij binnen enkele maanden tevens uit de UNHRC [de mensenrechtenraad van de VN] zullen stappen wanneer deze een rist Amerikaanse bedrijven op een zwarte lijst zal plaatsen omwille van hun banden met Israël.

Aan de dagen voor het toepassen van een dubbele standaard voor Israël lijkt een einde te komen. Er kan niet één internationale wet worden toegepast op Israël en een andere voor de rest van de wereld.”

Israël en de VS trekken zich terug uit UNESCO aka ‘het theater van absurdistan’ van de VN

Uitgaand directeur-generaal van UNESCO, de 65-jarige Bulgaarse Irina Bukova, mag de beschamende toetreding van ‘Palestina’ tot de culturele organisatie van de VN, gevolgd door de ‘legale’ diefstal van Israël’s Joodse werelderfgoed, op haar rekening schrijven. Zij wordt naar alle waarschijnlijkheid opgevolgd door een islamistische kandidaat uit de olierijke schurkenstaat Qatar, met name  de 69-jarige Hamad bin Abdulaziz al-Kawari.

Premier Benjamin Netanyahu heeft aangekondigd dat Israël zich ook zal terugtrekken uit het cultureel agentschap van de VN, en zegt dat het een ‘absurd theater’ is geworden, “omdat deze in plaats van te streven naar het behoud van de geschiedenis, het deze verdraait.”

De premier volgt hiermede het “dappere en morele” besluit van de Verenigde Staten die aankondigden zich terug te trekken uit de UNESCO. Hij zegt dat hij zijn Israëlische diplomaten heeft opgedragen zich voor te bereiden om Israël terug te trekken uit de organisatie in overleg met de Amerikanen, luidt aldus een bericht van Ynet News van 12 oktober 2017.

Washington’s manoeuvre betekent “een nieuwe dag in de VN, waar er een prijs is om te betalen voor de discriminatie tegen Israël,” aldus Danny Danon, Israël’s afgevaardigde in de VN en hij vervolgde:

“UNESCO is een slagveld geworden voor Israël-bashing en heeft de ware rol en het doel ervan genegeerd. De absurde en schandelijke resoluties van de organisatie tegen Israël hebben gevolgen. De Verenigde Staten staan ​​naast Israël en is een ware leider voor verandering in de VN. De alliantie tussen onze twee landen is sterker dan ooit.”

Eerder op de dag had Israël’s afgevaardigde aan de UNESCO, Carmel Shama-Hacohen (Likoed), zijn steun toegezegd aan de terugtrekking door de Verenigde Staten uit de wereldorganisatie, en ging verder op dezelfde teneur als premier Netanyahu:

“In de afgelopen jaren heeft UNESCO zich omgevormd tot een absurde organisatie die zijn professionele pad is verloren ten gunste van de politieke belangen van bepaalde landen. Premier Benjamin Netanyahu kan beter de Verenigde Staten nauw volgen en zich onmiddellijk terugtrekken uit de UNESCO.”

De Verenigde Staten hebben donderdag aangekondigd dat zij uit de UNESCO stappen, omdat de Trumpregering deze organisatie aanklaagt voor haar bevooroordeelde houding jegens Israël en  behoefte heeft aan een “fundamentele hervorming.” De VS zegt dat de terugtrekking van kracht wordt op 31 december 2018.

Vorig jaar nam de UNESCO een resolutie aan waarbij enkel de islamitische namen werden gebruikt voor de heilige Joodse sites in de Oude Stad van Jeruzalem. De bewuste resolutie werd, op initiatief van de Arabische Liga, ingediend door 7 moslimlanden: Algerije, Egypte, Libanon, Marokko, Oman, Qatar en Soedan en aangenomen met 33 stemmen voor, 6 tegen (waaronder Nederland) en 17 onthoudingen.

In het bijzijn van directeur-generaal Irina Bokova van UNESCO, uitte Shama-Hacohen felle kritiek op de reeks eenzijdige anti-Israëlresoluties die elkaar routinematig opvolgen binnen de wereldorganisatie die  nochtans pretendeert te waken over het cultureel werelderfgoed (behalve dan het Joodse!) en hij zei:

“2.000 jaar geleden vernietigden de Romeinen de Tempel en name deze af van het Joodse volk. En vandaag probeert UNESCO de geschiedenis van Jeruzalem uit het Joodse volk weg te snijden en te vernietigen.

Wanneer de raad van bestuur van UNESCO om de zes maanden een resolutie aanneemt die de verbinding tussen het Joodse volk en de Tempelberg ontkent, neemt zij niet enkel een politieke resolutie aan, zij neemt een resolutie aan die het recht ontzegt aan de staat Israël om te bestaan en ontneemt het Joodse volk het recht op zelfbeschikking. Bovendien bereiden dergelijke resoluties de weg voor op het verspreiden van antisemitisme en terrorisme.

Aan degenen die UNESCO en haar raad van bestuur gebruiken als een politiek instrument om politieke stabiliteit in hun eigen land te promten, zeg ik: genoeg! Te veel mensen betalen een zware prijs voor uw resoluties. Het nemen door deze organisatie van de Joodse geschiedenis als gijzelaar voor uw politieke problemen is niet het antwoord.”

Hamas vernietigt in Gaza 4500 jaar oude Kanaänitische archeologische schat

Een luchtopname uit ca. 2000 van de opgravingen in Tel Es-Sakan ten zuiden van Gaza Stad, toont huizen die dateren van 2600-2300 v. Chr. alsook versterkingen uit het einde van het 4de millenium v. Chr. [beeldbron: Pierre de Miroschedji/The Times of Israel]

“Als de archeologische sites in Gaza zouden kunnen spreken, zouden zij het uitschreeuwen om hulp tegenover de vernielingen die door mensenhanden worden aangericht. Sommige [sites] werden gesloopt en nieuwe woningen werden er bovenop of in hun plaats gebouwd. Andere worden geplunderd of verwaarloosd.” [Rasha Abou Jalal, 10 oktober 2013, bron: Al Monitor]

Bijna zes jaar geleden, 1 november 2011, werd ‘Palestina’ opgenomen als volwaardig lid van de UNESCO,  het cultureel agentschap van de Verenigde Naties dat pretendeert te waken over het werelderfgoed en voortaan dus ook het cultureel erfgoed van het Uitgevonden Volk, aka de Palestijnen. Maar dat belet de Palestijnen niet om alles wat niet-Islamitisch erfgoed is, gewoon met bulldozers plat te walsen. En als het Joods erfgoed is, wordt het met de hulp van diezelfde UNESCO simpelweg gestolen, aangeslagen en omgeturnd tot islam of anders botweg vernietigd.

Tel Es-Sakan
Andermaal verdwijnt in Gaza een belangrijke archeologische site die dateert uit de Bronstijd onder de sloophamer van Hamas, een islamistische ent van de Moslim Broederschap. De Palestijnen zijn blijkbaar enkel geïnteresseerd in het behoud van islamitisch erfgoed en vooral in het stelen en zich onrechtmatig toeëigenen van het Joodse en Israëlische erfgoed. Intussen moet al het andere – lees: niet-Joodse erfgoed – plaatsmaken voor de oorlogsinspanningen van Hamas  als deel van hun eeuwigdurende strijd om de vernietiging van de Joodse staat Israël.

Dit keer gaat het om Tel Es-Sakan (Heuvel van Asse) dat “de grootste Kanaänitische stad tussen Palestina en Egypte,” volgens de Palestijnse professor geschiedenis Mouin Sadeq, die drie opgravingen leidde op de archeologische site samen met de Franse archeoloog Pierre de Miroschedji . Deze belangrijke archeologische site werd in 1998 bij toeval ontdekt. De site werd Heuvel van Asse genoemd omwille van de grote hoeveelheden asse die werd aangetroffen tijdens de opgravingen, wat er kan op wijzen dat de stad is afgebrand, op natuurlijke wijze hetzij door oorlog.

Kanaän ca. 3300 jaar geleden in het Laat Bronzen Tijdperk, toen de Israëlieten gestaag het gebied begonnen te veroveren en het koninkrijk Israël en Judea zullen stichten 

Palestijnse en Franse archeologen begonnen zo’n 20 jaar geleden met de opgravingen op de site en onthulden een 4.500 jaar oude zeldzame nederzetting uit de Bronstijd. Zij ontdekten een ca. 10 hektaren grote versterkte nederzetting die eeuwen vóór de faraonische tijd in Egypte en 1000 jaar voor de pyramiden werd gebouwd.

“Het is een van de vroegste plaatsen die de opkomst van het concept ‘stedelijke samenleving’ in het Nabije Oosten markeren, toen gemeenschappen rond 4000 v. Chr. evolueerden in landbouwdorpen. Tel Es-Sakan lag op de handelsroutes tussen Egypte en de Levant,” volgens  de in Jeruzalem woonachtige professor Jean-Baptiste Humbert. Hij is een Franse archeoloog die verbonden is aan de Ecole Biblique et Archéologique Française de Jérusalem, die eerder andere locaties in Gaza had opgegraven. Echter, in 2002 werden de opgravingen tijdelijk stilgelegd omwille van de veiligheid.

Sinds Israël zich in de zomer van 2005 terugtrok uit Gaza en de enclave overliet aan de Palestijnen, worden zowat alle archeologische sites in Gaza bedreigd. En sinds Hamas in 2007 in een gewelddadige staatsgreep de macht greep, heeft het islamistische regime de archeologische werkzaamheden en opgravingen, systematisch geboycot en vernietigd.

Ook de Heuvel van Asse (aka Tel Es-Sakan) ontkwam niet aan de vernielzucht van Hamas en moet thans plaatsmaken voor bouwprojecten en militaire infrastructuren. Voor haar nieuwste project werden door Hamas ter plaatse bulldozers gestuurd die de laatste restanten van deze antieke stad met de grond gelijk hebben gemaakt. “Er is een duidelijke vernietiging van een belangrijke archeologische site aan de gang. Ik heb geen idee wie de vernietiging van deze site heeft goedegekeurd,” zei professor Mouin Sadeq.

In 2009 en 2012 werden bij de uitbreiding van universiteiten de westelijke en noordelijke gevels van Tel El-Sakan vernietigd. Mensen die tijdens de drie oorlogen tussen Hamas en Israël werden ontheemd, zetten tijdelijke woningen aan de oostkant op. Toen Hamas afgelopen maand de recente afvlakking van de site tijdelijk staakte, werd er de dichtstbijzijnde beschikbare expert bijgehaald om toegang te krijgen tot Gaza, met name professor Jean-Baptiste Humber. “Vandaag wordt de volledige zuidelijke gevel van de Tel gewist,” zei Humbert. “Ook in de voorgaande jaren werden façades en borstweringen aan de andere zijden vernietigd. Nu is het vernietiging alom,”, zei een verbouwereerde Humber bij de aanblik van de verwoesting.

Redden wat er te redden valt
Jamal Abu Rida, de directeur voor antiquiteiten van het ministerie zei dat Tel Es-Sakan een beschermde archeologische site is en vertelde dat ze, terwijl de bulldozers het terrein effenden,  een kruik uit de vroege Bronstijd hebben gevonden. Ook Fadel al-Outul, een archeoloog uit Gaza, kon enkele fragmenten redden en daaruit later tweederde deel van een andere kruik samenstellen.  Hij vond ook een vuurstenen mesblad.

Maar zij konden niet beletten dat de meer machtige Land Autoriteit van het Hamasregime andermaal 1,2 hektare platwalsden. De werken gingen ook vorige week verder. Op amateurvideo’s is te zien hoe de  wallen van de site onder het geweld van de bulldozers worden verpulverd. De borstwering van de zuidelijke façade werd ook blootgelegd en wordt vernietigd. Bulldozers laadden een vrachtwagen vol met aarde die vele antieke pot- en kruikfragmenten en een onbekend aantal andere artefacten bevatte. 

Toen op de archeologische site de Palestijnse arbeiders onverwachts fotografen met camera’s van het Amerikaanse persagentschap Associated Press (AP) zagen opduiken, maakten zij zich haastig uit de voeten. 

Junaid Sorosh-Wali, een ambtenaar van UNESCO, het cultureel agentschap van de Verenigde Naties dat verondersteld wordt over het werelderfgoed te waken, inspecteerde op dinsdag 3 oktober 2017 de toegebrachte schade aan de archeologische site. Wat er gebeurde was “rampzalig voor de archeologie en het cultureel erfgoed in Palestina,” zei hij. Hij zei dat UNESCO bezorgd was over acties van de “bevoegde autoriteiten”. 

Werelderfgoed in Gaza bedreigd
Voor de Palestijnen is alles wat niet Islam is, pure blasfemie (haram) en mag vernietigd worden net zoals ISIS talrijke historische sites sloopte die niet Islam (niet hallal) of niet ‘voldoende’ Islam waren. In het andere geval worden ze “gestolen” en omgeturnd tot moslimorigine (bv. de Tempelberg in Jeruzalem en de hele omgeving; het Graf van Rachel in Bethlehem; de Tombe van de Patriarchen in Hebron; het Graf van Jozef in Shechem enz.)

Echter, het is niet omdat de Palestijnen niets van zichzelf, hun geschiedenis of cultuur kunnen aantonen (behalve dan terreur en geweld), dat er zich niets van historische waarde bevindt in de Palestijnse gebieden in Judea & Samaria (aka de Westelijke Jordaanoever) en in de Gazastrook. Integendeel. Alleen, ze zijn niet van Palestijnse oorsprong. Dàt is een fabel.

Eerder werd werelderfgoed vernietigd of beschadigd in Gaza. Zo raakte in april 2013 de verwoesting door Hamas bekend van een deel van de antieke site Anthedon, een oude haven van 3000 jaar oud die nota bene op de erfgoedlijst van UNESCO prijkte maar helaas moest plaatsmaken voor een militair oefenterrein [?!] voor de Al Aqsa Brigades. Meer recent was er op 2 april 2016 de vernietiging met bulldozers door Hamas van de pas ontdekte ruïnes van een antieke Byzantijnse Kerk uit de 6de eeuw na Chr. in het centrum van Gaza stad.

Hieronder volgen enkele voorbeelden van niet-Palestijns historisch en cultureel erfgoed in de Gazastrook die spoedig gedoemd zijn om voor eeuwig te verdwijnen, omdat ze voor de Palestijnen niet Islam of niet voldoende Islam zijn zoals: het Fort van Barquq uit 1387 na Chr., het Klooster van Sint Hilarion uit 329 na Chr. en de Haven van Anthedon uit 1200 v. Chr., allen uitermate waardevolle historische sites in Gaza en de facto erfgoed van de wereld.

Lees ook op deze blog: Het eeuwenoude niet-Palestijns erfgoed in de Gazastrook wordt geruïneerd en geplunderd [deel 1, deel 2, deel 3 en deel 4];

museum03

Op woensdag 18 mei 2016 opende het Uitgevonden Volk in Birzeit nabij Ramallah, Judea, met veel poeha Het Palestijns Museum, kostprijs: 24 miljoen dollars. Slechts één ‘klein’ probleem: er werd helemaal niets tentoongesteld. De Palestijnen hopen om binnen een jaar of zo ergens iets ‘Palestijns’ te vinden waarmee ze de lege zalen kunnen vullen…

Israël doneert replica van fries van Titus’ Ark aan UNESCO

Parijs, 26 september 2017. Israel’s ambassadeur aan UNESCO, Carmel Shama-Hacohen, poseert samen met directeur-generaal van het agentschap Irina Bokova [beeldbron: Erez Lichtfeld/The Times of Israël]

Israël heeft op dinsdag een replica van een fries van de Triomfboog van Titus overhandigd aan directeur-generaal van UNESCO, de Bulgaarse Irina Bukova, waarop de overwinning en plundering van Jeruzalem door de Romeinen wordt afgebeeld. Het idee kwam oorspronkelijk van premier Benjamin Netanyahu als reactie op een fel omstreden manoever van de moslimwereld en de Arabische naties in een poging om Jeruzalem verder te islamiseren en de Joodse historische banden met de stad te ontkennen.

Vorig jaar nam de UNESCO een resolutie aan waarbij enkel de islamitische namen werden gebruikt voor de heilige Joodse sites in de Oude Stad van Jeruzalem. De bewuste resolutie werd, op initiatief van de Arabische Liga, ingediend door 7 moslimlanden: Algerije, Egypte, Libanon, Marokko, Oman, Qatar en Soedan en aangenomen met 33 stemmen voor, 6 tegen (waaronder Nederland) en 17 onthoudingen.

De replica zal worden tentoongesteld in de hoofdzetel van UNESCO in Parijs, als een “begroeting van de historische waarheid omtrent het bestaan van twee tempels op de Tempelberg,” zei Carmel Shama-Hacohen, Israël’s ambassadeur aan het agentschap.

In het bijzijn van directeur-generaal Irina Bokova van UNESCO, uitte Shama-Hacohen felle kritiek op de reeks eenzijdige anti-Israëlresoluties die elkaar routinematig opvolgen binnen de wereldorganisatie die  nochtans pretendeert te waken over het cultureel werelderfgoed (behalve dan het Joodse!) en hij zei:

“2.000 jaar geleden vernietigden de Romeinen de Tempel en name deze af van het Joodse volk. En vandaag probeert UNESCO de geschiedenis van Jeruzalem uit het Joodse volk weg te snijden en te vernietigen.

Wanneer de raad van bestuur van UNESCO om de zes maanden een resolutie aanneemt die de verbinding tussen het Joodse volk en de Tempelberg ontkent, neemt zij niet enkel een politieke resolutie aan, zij neemt een resolutie aan die het recht ontzegt aan de staat Israël om te bestaan en ontneemt het Joodse volk het recht op zelfbeschikking. Bovendien bereiden dergelijke resoluties de weg voor op het verspreiden van antisemitisme en terrorisme.

Aan degenen die UNESCO en haar raad van bestuur gebruiken als een politiek instrument om politieke stabiliteit in hun eigen land te promoten, zeg ik: genoeg! Te veel mensen betalen een zware prijs voor uw resoluties. Het nemen door deze organisatie van de Joodse geschiedenis als gijzelaar voor uw politieke problemen is niet het antwoord.”

Een fries van de Triomfboog van Titus van 82 na Chr. in Rome: Plundering van Jeruzalem door de Romeinen. De ‘buit’, waaronder de typisch Joodse 7-armige kandelaar (menorah) uit de Joodse Tempel, wordt triomfantelijk Rome binnengebracht