De reden waarom UNESCO tegen ons is, is er een waar wij trots op moeten zijn [Alyse Lichtenfeld]

un-israel

Joden in Israël en over de hele wereld staan in rep en roer nadat de UNESCO een resolutie heeft goedgekeurd waarin de historische Joodse band met de Tempelberg en de Westelijke Muur (aka Kotel of Klaagmuur) wordt afgewezen. Natuurlijk veroorzaakt deze resolutie onrust. In feite kwam deze actie van de Verenigde Naties amper een paar dagen nadat een Arabische terrorist het vuur opende in Jeruzalem waarbij twee Joden werden gedood. Dus de vraag blijft, hoe kon de VN hebben het lef hebben om een dergelijke bewering goed te keuren?

In werkelijkheid is er niets waarover we ons druk moeten maken. De Verenigde Naties mogen niet aan onze kant staan. Uit hun meest recente bewering blijkt dat wij, het volk van Israël, het bij het rechte eind hebben en iets heel juist doen.

Als Joden is het doorheen de geschiedenis onze grootste eer geweest om ons in te zetten met onszelf te onderscheiden van de andere naties. Tijdens de ballingschap in slavernij in Egypte, hebben we overleefd omdat we onze eigenheid als Joden hebben gehandhaafd. We hebben onze naam en onze taal niet veranderd en behielden onze modeste wijze van kleden. De beroemde overwinning tijdens Chanoeka was een gevolg van de weigering van de Joden om te zwichten voor assimilatie.

Al bij al hebben we gedurende de hele geschiedenis overleefd door de verleiding af te wijzen om te voldoen aan andere naties en de eisen die ze ons oplegden. Relatief genomen, in de hedendaagse tijd, wordt Israël voortdurend onder druk gezet door andere landen om dingen die wij doen te veranderen. Helaas zijn er in Israël veel mensen die heel hard proberen om het respect en de goedkeuring van andere landen te krijgen. Dit is echter problematisch omdat de geschiedenis ons heeft geleerd dat om te overleven het noodzakelijk is dat we onze verschillen met de rest van de wereld behouden en omarmen .

just-jew-itHet feit dat de Verenigde Naties voortdurend besluiten tegen ons aannemen, betekent dat we met succes onze Joodse identiteit behouden en ons niet mengen met de rest van de wereld. Het moet voor de Verenigde Naties erg moeilijk te accepteren zijn dat wij zullen floreren op elke duimbreedte grond van ons vaderland vanaf nu tot in der eeuwigheid, maar ze hoeven dat niet te accepteren. Wij weten zelf wel wat goed is voor ons en wat van ons is. We moeten weigeren om te buigen voor de verwachtingen van de rest van de wereld.

Wij zullen doorgaan met geschiedenis te creëren terwijl de Verenigde Naties deze trachten uit te wissen.

door Alyse Lichtenfeld


arutz-logoBron: vrij vertaald door Brabosh.com naar een artikel van Alyse Lichtenfeld van 25 oktober 2016 op de site van Arutz Sheva

Waar UNESCO haar inspiratie haalt om Jeruzalem te willen islamiseren; 85 jaar terug in de tijd …

islamicDe Pan-Islamitische Conferentie in Jeruzalem, december 1931 [beeldbron]

Wat zich de voorbije weken heeft afgespeeld in de UNESCO (de ontkenning van Joodse historische banden met Jeruzalem), is helemaal niets nieuws. Het is al eerder gebeurd: 1929-1931. Interessant is de christen betrokkenheid in deze, in het bijzonder dan de bedenkelijke rol die de Arabische christenen speelden ten tijde van het toenmalige Brits Mandaat over Palestina  [1922-1948].

In Artikel 4 van de mandaattekst uit 1922 hadden de Britten aangegeven dat een Joods Agentschap (Jewish Agency) zou worden erkend als vertegenwoordiger van de Joodse gemeenschap in het Mandaat. Op 11 augustus 1929 werd tijdens het 16de Zionistische Congres besloten tot de oprichting van het Jewish Agency for Palestine.

congresjHet Joodse Agentschap zal voortaan optreden als de vertegenwoordiger van de Joden in het Mandaat voor Palestina. Voornaamste doelstellingen waren: de immigratie bevorderen van Joden naar Palestina; het bouwen van Joodse nederzettingen; de economische ontwikkeling van het land; alsook Joods onderwijs, cultuur en de gezondheidszorg promoten.

De oprichting van het Joodse Agentschap voor Palestina was enkele dagen later de directe aanleiding tot hevige onlusten in Jeruzalem. Tijdens de zogeheten ‘Buraq Opstand‘ (Buraq Wall = Arabische naam voor de Kotel of Klaagmuur) kostte tussen 23 en 29 augustus 1929 aan 133 Joden het leven en 339 andere Joden werden gewond.

Haj Amin al-Husseini [1895-1974], de Groot-Moefti van Jeruzalem en het brein achter de Buraq Opstand, zag de oprichting van het Joodse Agentschap en de uitbreiding ervan naar Palestina als een directe bedreiging voor de islamitische heilige plaatsen in Jeruzalem, in het bijzonder in de Oude Stad. Volgens hem was het Joodse Agentschap van plan om de Tempelberg te Judaïseren (dwz: ver-Joodsen) en waren de Buraq Wall (de Klaagmuur/Kotel), de Haram Al-Sharif (de Tempelberg), de Al Aqsa Moskee en de Masjid Qubbat As-Sakhrah (de Rotskoepel op het plateau) in onmiddellijk gevaar.

Aangemoedigd door hun overwinning tijdens de Buraq Opstand van augustus 1929, hoewel hierbij tevens een groot aantal Palestina Arabieren was omgekomen (het merendeel gedood door het Britse leger hoewel de schuld hiervoor bij de Joden werden gelegd), eisten de Arabieren een totale ban op Joodse immigratie naar Palestina. Groot-Moefti Haj Amin al-Husseini besloot prompt om een Pan-Islamitische Conferentie te beleggen waaraan zoveel mogelijk moslimlanden moesten aan deelnemen.

Haj Amin al-HusseiniOp uitnodiging van Groot-Moefti Haj Amin al-Husseini, daagden op 6 december 1931 242 afgevaardigden op afkomstig uit 22 moslimlanden of uit landen met een belangrijkse moslimgemeenschap: Algerije, de Kaukasus, Ceylon, China, Egypte, Hidjaz (West-Saoedi-Arabië), Indië, Irak, Indonesië, Libanon, Marokko, Nigeria, Palestina, Iran, Rusland, Syrië, Tunesië, Turkije, Transjordanië (Jordanië), Libië, Jemen en Joegoslavië.

Zoals kon worden verwacht draaide de Conferentie uit op een ‘one-man show’ van Groot-Moefti Haj Amin al-Husseini. Hoewel hij had aangekondigd dat de de Conferentie enkel om een religieuze zaken zou gaan, gaf hij een lange openingstoespraak, en sprak over dat ene thema dat al de deelnemers aan de Conferentie had samengebracht: het gevaar waarmee Palestina wordt geconfronteerd door de ‘creatie van een Zionistisch thuisland op heilige Arabische bodem’. De Conferentie werd een schep anti-Joods platform dat de annulatie eiste van de Balfour Verklaring van 1917 en een totaal verbod op Joodse immigratie naar Palestina.

De Uitvoerende Raad van het Joodse Agentschap overhandigde aan de Palestijnse Regering een scherp protestnota af omtrent de agressieve aanvallen van de Groot-Moefti, zijn provocaties en virulente anti-Joodse campagne, en benadrukte het gevaar waarin de Joden verkeren dat uitgaat van de door de Groot-Moefti misleidde massa’s, niet enkel in Palestina maar in al de Arabische landen.

erik

Dat brengt ons terug tot de bedenkelijke houding van de christenen in die periode in het bijzonder de Arabische christenen in het Brits Mandaat.

Palestina. Professor Erik Frease publiceerde in 2006 zijn doctoraatsthesis omtrent de bewuste Moslim Conferentie die plaatsvond van 6 tot 17  december 1931 in Jeruzalem.

De hele thesis is zeker de moeite waard om te lezen, maar ik licht er enkel deze korte passage uit (blz.235):

“Christelijke steun, behoudens de rellen (van augustus 1929), was eveneens vanzelfsprekend in christen getuigenissen die het islamitisch eigendomsrecht bevestigen van de Klaagmuur (aka Kotel) als zijnde een integraal deel van de al-Aqsa Moskee.

De Opperste Islamitische Raad trachtte later zoveel mogelijk munt te slaan uit deze zogenaamde onbevooroordeelde getuigenissen, erover klagend in een correspondentie die volgde op de bevindingen van de Commissie dat “de islamitische zijde had onbevooroordeelde getuigenissen verkregen van Palestijnse christenen evenals van buitenlanders, met inbegrip van priesters, monniken en gidsen die bewezen dat [Joodse opeisingen van de Klaagmuur nergens op gebaseerd zijn]… maar de Commissie had geen notie genomen van dergelijk bewijs hoewel de meerderheid van deze getuigenissen onpartijdig waren jegens niet-moslims, Palestijnen evenals ten aanzien van buitenlanders.”

Geen twijfel dat dergelijke spontane bekentenissen, toch minstens voor een deel, oprecht waren. Van de andere kant werden dergelijke getuigenissen in het algemeen uitgelokt en men kan zich moeilijk voorstellen dat, de omstandigheden in aanmerking genomen,  hoe een christen Arabier een uitnodiging kan afwijzen ongeacht enige persoonlijke mening hij mag hebben over het tegendeel; inderdaad, de Commissie bleef enigszins sceptisch tegenover christen steun.”

christ

door Brabosh.com

met dank aan Yisrael Medad voor zijn hint

Tsjechisch parlement veroordeelt antisemitische resolutie van de UNESCO

tsjech22De recente antisemitische resolutie van de UNESCO, die de duizenden jaren oude joodse banden met Jeruzalem ontkent, wordt in de hele wereld krachtig veroordeeld. Het Tsjechische parlement heeft woensdag een resolutie aangenomen die de resolutie van de UNESCO, die de joodse connectie met Jeruzalem en vooral met de Tempelberg en de Klaagmuur ontkent, veroordeelt.

“Het parlement van de Tsjechische Republiek spreekt zijn krachtige veroordeling uit tegen een door de UNESCO goedgekeurde resolutie die de historische link tussen het Joodse volk en de Klaagmuur en de Tempelberg in Jeruzalem ontkent”, stond er in de motie.

De Tsjechische parlementariërs veroordeelden eveneens datgene dat lijkt op de ontkenning door de UNESCO van christelijke banden met de heilige plaatsen in Jeruzalem.

“De formuleringen zijn in strijd met het vrede scheppende en neutrale karakter van de Verenigde Naties en versterken uiteindelijk de internationale antisemitische tendensen”, stond er in de resolutie. De resolutie veroordeelde bovendien de beslissing van de UNESCO, die een “hatend, anti-Israël” sentiment reflecteerde.

De parlementariërs riepen de regering van het land ertoe op om Tsjechische vertegenwoordigers in internationale organisaties opdracht te geven om te protesteren tegen toekomstige gelijksoortige beslissingen.

In Rome protesteerden woensdag honderden mensen tegen Italië´s onthouding bij de UNESCO-resolutie die Jeruzalem´s Joodse erfgoed ontkent.

De controversiële resolutie, die afgelopen dinsdag werd aangenomen op initiatief van de Palestijnen, en die de steun kreeg van vooral islamitische landen, refereerde alleen maar met Arabische namen aan de Tempelberg en de Klaagmuur, veroordeelde Israël als een bezetter, en negeerde Joodse en christelijke banden met de Oude Stad en zijn heilige plaatsen en stelde tegelijk dat de Tempelberg – de heiligste plek van het judaïsme, waar de Eerste en de Tweede Tempel stonden – alleen heilig is voor moslims.

door WIN


bron-logoBron: in een vertaling uit het Engels door E.J. Bron blog van een artikel van 20 oktober 2016 op de site van World Israël News (WIN)

UNESCO ontmaskerd – en Brieven aan de Wereld [@israel_shield]

kotelaOf je een Israël-vriend of -vijand bent, uw sociale media hebben vast en zeker vol gestaan met het recente UNESCO-besluit dat de Tempelberg, Jeruzalem en de Klaagmuur geen verband houden met de joodse geschiedenis.

De anti-Israël meute applaudisseerde waarschijnlijk voor het besluit, terwijl de pro-Israël groep erom lachte, dan wel er serieus over op zijn tenen getrapt was. Persoonlijk behoor ik tot de tweede categorie, maar toen ik van de beslissing hoorde, ben ik opgestaan en gaan klappen. Waarom, zult u vragen? Ik ben zo blij dat u dat vroeg!

Nee, ik ben het niet eens met deze belachelijke, historisch gefabriceerde, islamitische terreur verontschuldigende UNESCO-beslissing. Maar voor degenen onder u die verbaasd of zelfs maar een beetje teleurgesteld waren over de UNESCO, het is tijd om wakker te worden!

Lees verder

UNESCO vervangt Joodse en Christen cultuur op de Tempelberg door Palestijnse islamistische cultuur

al-aksa-1893aFoto van de binnenzijde van de Al Aqsa moskee op de Tempelberg in Jeruzalem uit 1893, van oorsprong een christen Byzantijnse kerk. met name de Kerk van de Heilige Maagd. Na de verovering van Jeruzalem in 638 na Christus, werd Jeruzalem ge-islamiseerd en werd in 711 de christelijke kerk door de moslimveroveraars omgebouwd tot de huidige Al Aqsa moskee. De oorspronkelijke pilaren die nog te zien zijn op het plaatje hierboven, werden in 1927 en 1936 zwaar beschadigd door aardbevingen. In 1938 doneerde de Italiaanse fascistenleider Benito Mussolini een scheepslading marmer afkomstig uit de steengroeven in het Italiaanse Carrara. Het centraal plafond werd opnieuw bekleed en de Byzantijnse bogen en stenen vloer werden eveneens vervangen met Mussolini’s Carrara marmer….

VN: Jeruzalem is Islam
Afgelopen nacht van 18 op 19 oktober 2016 heeft het uitvoerend comité van UNESCO het besluit geratificeerd om de band van de Joodse geschiedenis met de Tempelberg in Jeruzalem uit te vagen. Het is thans de officiële positie om de 3.000 jaar oude geschiedenis van het Judaïsme met de site – de heiligste site in het Jodendom – te negeren.

Een gevaarlijk precedent werd gesteld: een nevenorganisatie van de Verenigde Naties noemt Israël “de bezettingsmacht” aan de Westelijke Muur (Kotel/Klaagmuur) en ontkent in essentie de historische feiten die Israël verbinden met Jeruzalem. Dit kan ernstige complicaties hebben voor Israël’s toekomst.

Overigens wist UNESCO niet enkel de Joodse geschiedenis uit, maar zij hebben tevens de christelijke geschiedenis met de heilige site uitgevaagd. Schriften verhalen hoe Jezus op de Tempelberg bad. Er is ook bewijs dat Byzantijnse christenen de Tempelberg gebruikten vóór de moslimverovering van Jeruzalem. Maar in de resolutie van UNESCO wordt elke geschiedenis – die afwijkt van de islamitische geschiedenis – zonder pardon uitgevaagd.

Palestijnse cultuur?
Al Fatah, de Palestijnse politieke factie die wordt voorgezeten door PA-president Mahmoud Abbas,  heeft de resolutie van UNESCO toegejuicht en beweert op haar officiële Facebookpagina dat er geen enkele Joodse binding is met de heiligste site in Jeruzalem.

Maar even voor dat gebeurde, plaatste Al Fatah het onderstaande plaatje op haar Facebookpagina met als bijschrift: “Wij zullen doorgaan met [onze] strijders tot wij onze Palestijnse droom hebben verwezenlijkt.”

Zo te zien op het plaatje valt er heel wat Palestijnse Arabische cultuur te vieren voor de UNESCO [United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization].

palcultuur