Alleen de Joden zijn de oorspronkelijke bewoners van het Heilig Land [Melanie Phillips]

Beleg en vernietiging van Jeruzalem door de Romeinen in 70 na Chr. (schilderij uit 1850 van David Roberts)

De Tweede Tempel, aka koning Herodes’ Tempel, werd ca. 516 voor Chr. gebouwd. Na de verwoesting door de Romeinen in 70 na Chr. werd, na de islamitische verovering van Jeruzalem in 638 na Chr., de Heilige Stad door de moslims ge-islamiseerd. Bovenop de ruïnes van de Tempel werd in 691 na Chr. de Rotskoepel (Qubbat al-Sakhra) opgetrokken en de Tempelberg hernoemd in Haram al-Sharif. Een Byzantijnse christen kerk, met name de Kerk van de Heilige Maagd die eerder in 560 na Chr. op de Tempelberg was gebouwd, werd in 711 na Chr. door de moslimveroveraars omgeturnd tot een moskee en heet sindsdien de Al Aqsa Moskee. De diefstal van zowel Joods als Christen erfgoed door de moslimwereld kent geen schaamte noch grenzen.

De Arabische moslims beweren dat hier nooit een Joodse Tempel heeft gestaan. Mahmoud Abbas, van wie zijn “doctoraat” bestond in het ontkennen van de Holocaust, ontkent dat hier ooit een Joodse Tempel was. Hij en de rest van de Arabische moslimwereld zeggen dat dit een plaats is die enkel en alleen heilig was voor de moslims. Hun ontkenning dat het Land van Israël ooit de heimat van het Joodse volk was, staat centraal in hun bewering dat er nooit een Tempel in Jeruzalem was, alleen de al-Aqsa moskee.

Lees verder

Moslim geleerden vergaderen in Abu Dhabi om de ‘Zionistische schendingen van Al Aqsa’ te bespreken

Alexander Simon berichtte op 30 juli ’17 in de online nieuwskrant Standard Republic dat:

“[De Egyptische] Groot-Imam sjeik Ahmed Al-Tayeb is aangekomen in Abu Dhabi (VAE) waar hij [op maandag] de spoedvergadering van islamitische geleerden zal voorzitten. Op de bijeenkomst  zal gediscuteerd worden over de Zionistische schendingen jegens de Al-Aqsa Moskee [in Jeruzalem].

De Groot-Imam werd opgewacht door de minister voor Hoger Onderwijs Dr. Ahmed Bahloul Al-Falasi, de secretaris-generaal van de Raad van Moslimgeleerden Dr. Ali Al-Nuaimi en de voorzitter van de Algemene Autoriteit inzake Islamitische Kwesties in Abu Dhabi Dr. Mohammed Mattar Al-Kaabi.”

EoZ hierover: “De bijeenkomst gaat niet over het verdedigen van de Al Aqsa-moskee tegen Israël. De bijeenkomst is hoe de kwestie van de Al Aqsa moskee kan gebruikt worden om de Arabische moslims nog wat meer op te jutten tegen Israël en tegen de Joden in het algemeen. Het is niet alsof de ‘crisis’ nog steeds aan de gang is, tenzij je de crisis definieert als het ‘verfoeilijke’ feit dat er nog steeds Joden wonen in Jeruzalem.”

De bliksemafleider
Zoals auteur Ben-Dror Yemini enkele dagen geleden schreef is de kwestie van de Tempelberg nog maar het kleinste probleem van alle problemen in de moslimwereld. In de islamitische landen of in islamitische bevolkingscentra vormen de moslims de absolute meerderheid van de slachtoffers van de islamitische terreur. Irak, Afghanistan en Nigeria, Syrië en Jemen staan bovenaan de lijst met doden, moslims gedood door andere moslims wel te verstaan. Israël bengelt nagenoeg helemaal onderaan deze lijst.

Het lijkt er dus eerder op dat de Raad van Islamitische Wijzen niet op zoek is om de ‘kwestie’ (die er geen is) op te lossen maar op zoek is naar een bliksemafleider in een ultieme poging om alle (islamitische) hoofden tegelijk in dezelfde richting te laten kijken – richting Tempelberg en Israël –  zodat het moorden en afslachten van moslims in hun eigen gebieden en landen ongestoord kan voortgaan. “Eigen bloed moet eerst bloeden, maar dat hoeft het Westen niet te weten,” redeneren ze in Abu Dhabi.

“Dat Westen dient enkel Israël en de Joden in het vizier houden en heeft zich niet te moeien met het interne islamitisch bloedvergieten,” luidt het credo in het Midden-Oosten, Noord-Afrika en in andere landen met een moslimmeerderheid.

De ‘Al-Aqsa leugen’ leeft verder [Ben-Dror Yemini]

Palestijnse aanhangers van ISIS demonstreren de piratenvlag van islam voor de Rotskoepel op de Tempelberg in Jeruzalem. In hun bekrompen 7de eeuws wereldbeeld is geen plaats voor andersdenkenden en voor Joden nog het minst van al. Enkel Islam mag gedijen en heersen.

Terrorisme is niet op zoek naar vrede, het zoekt geen twee staten voor twee volkeren of wil een einde maken aan de bezetting. Terrorisme ontstaat omwille van opruiing, haat en bloedsprookjes. Het zoekt vernietiging en verderf en het zal elk excuus aangrijpen om opnieuw op te duiken, zowel wanneer de Palestijnen lijden als gevolg van de bezetting en wanneer het hen goed gaat ondanks de bezetting.

De Tempelberg, zo werden we gewaarschuwd, zal de moslimwereld in vuur en vlam zetten. Er zijn al protesten in verschillende uithoeken van de wereld. En hier, in Israël, greep een Palestijn naar een mes en ging naar buiten om drie Joden te vermoorden. Als we enkel wat vriendelijker hadden gehandeld, als we ze niet hadden geërgerd, dan zou het niet gebeurd zijn.

Houdt u niet enkel van dat zelfbedrog, dat zich herhaalt telkens wanneer een nieuwe golf van geweld dreigt om hen te vernietigen? Ja, om hen te vernietigen, niet ons. Omdat ze ons regelmatig bedreigen en zichzelf bezeren. Het begon niet vandaag. Het is traditie. Het is geschiedenis.

In de grote Arabische opstand van de jaren 1930, waren de Britten de belangrijkste doelgroep. De activiteiten waren tegen hen gericht. Zo’n 200 Britten, 400 Joden en 5.000 Arabieren werden gedood. Het was aanvankelijk geen religieuze opstand. Maar de moefti, Haj Amin al-Husseini, verspreidde het gerucht dat de Britse soldaten moskeeën hadden geschonden en dat de Joden op het punt stonden om het van hen over te nemen. Het was een voortzetting van de “Al-Aqsa leugen”, die de moefti voor zichzelf in de jaren 1920 had gecreërd.

Het interessante is dat, hoewel de Britten reageerden met schokkende brutaliteit met middelen waarvan Israël niet eens durfde dromen om ze te gebruiken, er net zo goed echte wreedheid was  tussen moslims onderling. Toen de opstand begon was de moefti tegen geweld. Hij verkoos de diplomatieke weg. Naarmate de tijd verstreek radicaliseerde de moefti steeds meer.

Op een gegeven moment, gaf het grootste deel van de Palestijnse Arabieren de brui aan de opstand. De moefti en zijn aanhangers waren woedend. Het resultaat was dat de meeste Arabieren die tijdens de opstand werden vermoord, het slachtoffer waren van een bloedige oorlog tussen de rivaliserende facties, en de moefti en zijn aanhangers waren verantwoordelijk voor de meeste moorden.

Naarmate de jaren voorbijgingen verergerde het format van “een externe vijand met zelfdodingslust” nog meer en dat niet enkel onder de Palestijnen. De moslims zijn regelmatig woedend op het Westen. De voorbije decennia hebben de “krachten van de vooruitgang” nog olie op het vuur gegooid. Duizenden academici, journalisten en mensenrechtenactivisten wijzen met een beschuldigende vinger naar het Westen, naar de Verenigde Staten als de Grote Satan en naar Israël als de Kleine Satan. Alles wat de islamisten zeggen, zeggen de ultra-verlichte mensen nog een beetje beter.

Maar de woede tegen het Westen, die meestal gebaseerd is op leugens en zelfbedrog, betreedt een verbeterde format van “een externe vijand en zichzelf doden,” want in de afgelopen decennia hebben de moslims zich voornamelijk zelf afgeslacht. Het bloedbad bestaat overal waar islamisten zijn en altijd vinden ze excuses om “de industrie van de dood” (de titel van een artikel van oprichter van de Moslim Broederschap Hassan al-Banna) te versterken.

Van 2002 tot eind 2016 werden 202.697 mensen vermoord in daden van terreur. Ik heb het niet over de slachtoffers van de oorlog in de islamitische wereld, waar het dodental in die periode bijna een miljoen bereikte. Ik heb het over de slachtoffers van terreur, waarvan de absolute meerderheid moslims zijn, in islamitische landen of in islamitische bevolkingscentra. Irak, Afghanistan en Nigeria staan bovenaan de lijst. Israël bijna aan de onderkant. Dus met alle respect voor de gevoeligheid voor de Tempelberg, die wel degelijk bestaat, is dit wel het laatste probleem van de moslimwereld.

Terreur verschijnt niet omdat het iets wil verbeteren. Terrorisme is niet op zoek naar vrede. En in ons geval, zoekt het geen twee staten voor twee volkeren, het wil geen einde maken aan de bezetting. Terrorisme ontstaat omwille van opruiing, haat en bloedsprookjes. Het zoekt vernietiging en verderf en het zal elk excuus aangrijpen om opnieuw op te duiken.

Wanneer de Palestijnen lijden als gevolg van de bezetting, hebben ze een uitstekende reden, en men kan erop rekenen dat de vertegenwoordigers van de krachten van de vooruitgang zullen veranderen in terroristische propagandisten en wapens verrechtvaardigen. Wanneer de dingen goed gaan, ondanks de bezetting – en de afgelopen twee jaar zijn er tekenen van welvaart – laat dit het bloed van de jihadisten nog meer koken en ze revolteren ​​tegen de normalisering. En, op de achtergrond, zijn er altijd de aanstichters en de agitatoren en de financiers. De jonge man die op vrijdagavond erop uit trok om te moorden, geloofde dat de Joden een van de meest heilige symbolen van de islam ontheiligen. Hij geloofde de campagne van leugens, te beginnen met al-Jazeera en sjeik Raed Salah van Hamas en de Palestijnse media.

Dat betekent niet dat onze beleidsmakers het juiste deden. Maar vooraleer we onze messen trekken, en vooraleer we een ruzie beginnen tussen de Shin Bet en de politie, en vooraleer we met een beschuldigende vinger wijzen naar premier Benjamin Netanyahu, moeten we niet vergeten dat we het hier hebben over een veel dieper liggend probleem. Een probleem dat de Arabische wereld eerst intern moet oplossen, omdat de moslims een absolute meerderheid vormen van de slachtoffers van de islamitische terreur. De Tempelberg, met alle respect, staat helemaal los van dit probleem.

door Ben-Dror Yemini


Bron: een artikel van Ben-Dror Yemini van 27 juli 2017 op de site van Ynetnews

Met dank aan Tiki S. voor de hint

Danny Danon in de VN: ‘De Palestijnen vinden altijd een ander excuus voor hun terreur’

Israël’s Ambassadeur aan de Verenigde Naties Danny Danon sprak op vrijdag 28 juli ’17 over het voorbije geweld op de Tempelberg in Jeruzalem, tegenover een bijzondere sessie van de Algemene Vergadering van de VN (UNGA). Volgens The Jewish Press zei Danon:

Danny Danon“De Palestijnen vinden altijd een ander excuus voor hun terreur. Ze zoeken altijd naar een excuus voor wat onvergeeflijk is. Op dit moment is het excuus de Tempelberg. In het verleden was dat de hereniging van Jeruzalem en daarvoor was het de oprichting van de staat Israël.

We mogen ons niet laten misleiden door hun valse verhalen en pogingen om de internationale gemeenschap te misleiden. De echte oorzaak van het terrorisme in de Palestijnse samenleving is dezelfde als die over de hele wereld.

Het is de delegitimisering van de ander. Het is de afwijzing van mensen van andere religies en nationaliteiten en het is de verheerlijking van zinloos geweld tegen onschuldigen als legitieme vormen van expressie.”

Zo hoort het u het ook nog eens van en ander.

Het Tsjechische terreurslachtoffer is overleden en het theater op de Tempelberg gaat verder

De Rotskoepel op de Tempelberg in Jeruzalem anno 1890. Toen nog compleet verwaarloosd en vervallen. Decennia later zal de Rotskoepel opgekuist en zelfs verguld worden, wanneer deze door de ‘Palestijnen’, de Arabische- en de Moslimwereld tot een politiek instrument wordt verheven in de strijd om de vernietiging van Israël en de genocide op het Joodse Volk.

Als je nog op vakantie met vliegtuig gaat en de luchthavenpolitie je herhaaldelijk door de detectiepoorten laat gaan, omdat de metaaldetectors blijven piepen, denk dan aan de Palestijnse Arabieren. We zijn allemaal gelijk, maar sommigen zijn meer gelijk dan anderen. We moeten allemaal door de beveiligingspoorten, maar niet de Arabieren op de Tempelberg. Door hysterisch geschreeuw en met massale steun van hun broeders uit de brede moslimwereld hebben ze hun doel bereikt. De veiligheidspoorten bij de ingangen naar de Tempelberg zijn verwijderd.

Maar dat niet alleen. De woordvoerster van de Israëlische politie, Luba Samri (een Israëlische- Arabische met ‘Palestijnse’ wortels overigens), heeft donderdagochtend 27-07 bevestigd dat behalve de veiligheidspoorten ook de bewakingscamera’s en ijzeren versperringen verwijderd werden.

Ik wil hier niet nutteloos speculeren over de vraag of deze Israëlische maatregel een teken van zwakte is of het tot stand brengen van een compromis met als doel de spanning niet verder te laten escaleren en tot het oplossen van de kunstmatig op de spits gedreven situatie bij te dragen. Dit onderwerp zou een thema voor een aparte artikel zijn.

Het gaat me om iets anders. Kunnen wij, als individuele leden van een groep reizigers die wacht op inchecken voor ons vliegtuig, door hysterische te gaan jengelen het verwijderen van de detectiepoorten afdwingen? Zeer waarschijnlijk niet. Ook al zullen we met argumenten komen dat we echt geen terroristen zijn, dat we gewone toeristen zijn die lekker op vakantie naar de zon willen; dat we echt niet van plan zijn onze eigen dood aan het boord van het vliegtuig te organiseren met een gesmokkelde bom.

Wat zou er dan gebeuren? Zou de preventieve veiligheidstechnologie verwijderd worden? Denk het niet. De kans is groot dat we niet mee zouden mogen vliegen. En dat geldt voor alle mensen in de wereld op plaatsen waar deze poorten geplaatst zijn. Met één uitzondering: de Arabieren op de Tempelberg in Jeruzalem. (Zelfs in Mekka, de meest heilige plaats van islam, bevinden zich detectiepoorten).

Waarom dan zo´n circus in Jeruzalem? Omdat de westerse wereld niet eenduidig achter Israël staat en geen ‘ballen’ heeft om grenzen te stellen aan de Arabieren.

Het is absurd en voor mensen met gezond verstand onacceptabel – maar toch gebeurt het. De Arabieren eisen ‘terugkeer naar de toestand van voor 14 juli’. Op die dag werd in het Egyptische Hurgharda een Tsjechische toeriste neergestoken (dodelijk bleek later) door een islamitische terrorist (hoe kan het ook anders, het was niets anders dan een laffe terroristische daad) en op de Tempelberg werden – weer door islamitische terroristen – twee Israëlische politieagenten vermoord. Het is gedocumenteerd hoe: een handlanger heeft wapens gesmokkeld naar het heilige complex op de Tempelberg waarmee de terroristen op de Tempelberg dodelijk konden toeslaan.

Elk staat op de wereld zou na zo´n gebeurtenis strenge maatregelen invoeren die op begrip en steun van elk normaal denkend mens in de geciviliseerde wereld zou kunnen rekenen. En anderzijds, als de staat met een normaal denkende regering de maatregelen zou afschaffen, zou dit als iets krankzinnigs beschouwd worden. En weer hebben we hier met een uitzondering te maken: de moslimlanden eisen van Israël het verwijderen van alle veiligheidsmaatregelen. Tot die landen behoort ook Turkije, dat meer dan genoeg problemen met terrorisme heeft. Toch oefent de hysterische en onredelijke Erdoğan op onsmakelijk wijze druk uit op Israël en appelleert aan de moslims om ‘Al -Aqsa te verdedigen’.

Men kan het niet nalaten om zich af te vragen welke maatregelen deze politicus, die soms de meest rare taal uitkraamt, zal doen als de Koerdische militanten arglistig de Turkse dienstdoende politieagenten bij de moskee van sultan Ahmed in Istanbul zouden neerschieten. En wat zou hij zeggen als de hele wereld zou schreeuwen om alle veiligheidsmaatregelen te verwijderen en niet meer olie op het vuur te gooien bij de toch al zo gespannen Turks- Koerdische betrekkingen?

En exact zo´n theater wordt gespeeld met Israël, dat tot op het bot van het compromis gaat. Welke tegenprestatie gaan de Arabieren, de islamitische Tembelberg-beheerders van de stichting Waqf, de Palestijnse Autoriteit, de Jordaanse monarchie leveren?

Net toen ik de vorige zin had geschreven kwam er bericht binnen waar we al bang voor waren: de gewonde Tsjechische is in Egypte overleden.

Dit is het ware gezicht van de moslimterreur. Misschien wordt in de context van deze verschrikkelijke tragedie ook de Israëlische strijd tegen deze terreur en de naïviteit van iedereen die Israël voor zijn methoden en de antiterroristische maatregelen bekritiseert duidelijk. Kritiek en naïviteit die Israël tot compromissen dwingt waar vaak het verstand bij stil blijft staan.

En de laatste vraag die ik (bewust) blijf herhalen: wat hebben de Arabieren tot nu toe gedaan om de situatie op de Tempelberg tot rust te brengen? Afgezien van he stellen van hun maximalistische eisen?

door Lubomír Stejskal


Bron: Vertaald uit het Tsjechisch naar het Nederlands door “Z.B.” voor E.J. Bron blog; oorspronkelijk artikel als “Česká oběť teroru zemřela. A cirkus na Chrámové hoře pokračuje” op iDNES.cz blog van 27 juli 2017