Palestijnen: moslims die voetballen op de Tempelberg is een ‘mensenrecht’

The Soccer Desecration Video [beeldbron: EoZ]

Dr. Essam Youssef, die een schimmige “mensenrechten” NGO in Gaza leidt, heeft verklaard dat moslimkinderen die voetbal spelen op de voor de Joden meest heilige site in Jeruzalem, een “mensenrecht” is. Joden hebben geen [mensen-]rechten op de Tempelberg volgens de Palestijnen.

Onlangs heeft Israël’s Hooggerechtshof bepaald dat voetbal en andere spelen op de Tempelberg verboden zijn omdat ze de heiligheid van de site onteren. De politie van Jeruzalem moet er voortaan op toezien dat het verbod gehandhaafd wordt. Joden die regelmatig de Tempelberg bezoeken, hadden hun klachten omtrent Arabische kinderen die voetbal spelen op de site gedocumenteerd en voorgelegd, dat uiteindelijk resulteerde in een verbod van Israël’s Hoog Gerechtshof waarin de politie wordt gesommeerd om dit voortaan te verhinderen. Op overtreding van het verbod staat een maximale straf van 7 jaar opsluiting.

Essam Youssef

Een en ander heeft blijkbaar nogal wat kwaad bloed gezet bij Palestijnse Arabieren en bij de Islamitische Waqf van Jeruzalem. Dr. Essam Youssef (plaatje rechts), die zichzelf beschrijft als een “mensenrechtenactivist”, noemde het besluit van het Hoog Gerechtshof “belachelijk”, eraan toevoegend hoe ironisch het wel is dat Israël toestaat dat Joden “inbreken in de heiligheden van anderen en de Al Aqsa moskee voortdurend onteren”  terwijl ze pretenderen over de heiligheid van de site te waken door het verbieden van voetbalspelen op de site.

Youssef leidt een voorheen onbekende NGO, met name de Integrity Foundation for Humanitarian and Human Rights [Hayat Haq]. Voordien leidde hij een soortgelijke schimmige organisatie genaamd de International Public Foundation to Aid Gaza [IPFAG], die in feite helemaal niks heeft gedaan om iemand in Gaza te helpen.

Overigens is Essam Youssef niet de eerste Palestijn die de krantenkoppen haalt door ziczelf voor te stellen als een leider en activist in een mensenrechtenorganisatie, terwijl hij in feite misbruik maakt van een gefingeerde interesse in mensenrechten als een manier om zichzelf te verrijken. NGO ’s zijn nu eenmaal big business in de Palestijnse gebieden (én in Israël. Maar zijn verklaring werd wel dik in de verf gezet in de Palestijnse media, met inbegrip van het persagentschap Maan News, Felesteen en andere.

Arabieren ontheiligen voortdurend de heilige site door er illegale voetbalwedstrijden te houden en zelfs clowns treden er op. Ze hebben ook geprobeerd om de Joodse aard van de site te wissen, waar de Eerste en de Tweede Tempel stonden, door oude Joodse artefacten te vernietigen en illegaal te bouwen.

Yair Kehati, een Tempelberg activist, zei hierover:

“Terwijl Joden op de Tempelberg worden gediscrimineerd en verhinderd worden om er te bidden, doen de Arabieren wat ze willen en spotten met de heiligheid van de plek met voetballen en picknicks. [Zij doen dit], terwijl de Israëlische politie hun handelingen negeert, zelfs in het kader van het uitspraak van het Hooggerechtshof over dit onderwerp. We zullen niet stilzwijgend blijven toekijken, ​​totdat de politie de waardigheid herstelt van de heiligste plaats ter wereld.”

Voetbal en de Waqf
Het kantoor van de Islamitische Waqf Jeruzalem dat afhangt van de Jordaanse Waqf, veroordeelde de beslissing van de Jeruzalem politie om te voorkomen dat Arabieren voetbal spelen op de Tempelberg, ondanks het feit dat de Arabieren beweren dat de Tempelberg de 3de heiligste site is in islam, nà Mekka en Medina in Saoedi-Arabië.

In een verklaring zegt de Waqf dat het de autoriteit van die “Zionistische rechtbanken” niet erkent om tussnbeide te komen in kwesties die de Al Aqsa moskee aanbelangen  en weigert daarom te reageren op de aanmaningen die de rechtbank hen toezendt om de klachten te aanhoren omtrent deze kwestie:

“Wij benadrukken keer op keer dat de 144 dunams [= 14,4 hectare] grote moskee, een islamitische moskee is die exclusief de moslims toebehoort en geen enkele Israëlische entiteit  heeft daar het recht, gouvermenteel of legaal, om tussenbeide te komen in kwesties van deze moskee. Wij erkennen geen enkel wettig besluit van Israëlische rechtbanken, als niet bindend voor moslims en het Islamitisch Waqf Department, en wij erkennen niet de soevereiniteit van de Israëlische wet over de Al Aqsa moskee.”

De Waqf van Jeruzalem is een islamitische religieuze trust die het best gekend is voor de controle en bestuur van de huidige islamitische gebouwen op en rond de Tempelberg met inbegrip van de Al Aqsa moskee en de Rotskoepel. De Jeruzalem Waqf wordt gefinancierd door Jordanië sinds Israël’s Onafhankelijkheidsoorlog van 1948 toen de Arabieren Judea & Samaria en Jeruzalem veroverden. Ook nadat Israël de Joodse gebieden heroverde op de Arabieren in 1967 stond Israël in een gebaar van goede wil toe dat Jordanië het bestuur behield over de Waqf in Jeruzalem.

EoZ video: Indien de Al-Aqsa Moskee en de Rotskoepel werkelijk zo belangrijke heiligdommen zijn voor de moslims, waarom waren ze dan compleet vervallen en met onkruid overgroeid in de 19de en de 20ste eeuw? Ons wordt regelmatig verteld dat Jeruzalem de 3de heiligste plaats is in Islam, een oord van pelgrimage en G’dsvrucht. Tenminste, dat werd pas gezegd nadat Israël Jeruzalem heroverde op de Arabieren in juni 1967.


Bron: met dank aan EoZ voor zijn tip.

Advertenties

Imam Sabri in Jeruzalem: ‘Israëliërs trekken ten oorlog tegen Al-Aqsa’

Israëlische Joden en buitenlandse dagjestoeristen bezoeken het complex van de Al-Aqsa Moskee op de Tempelberg in Jeruzalem, een onschuldig bezoek dat door hatelijke en paranoïde Palestijnen en andere Arabieren werd omschreven als een “gewelddadige invasie van extremistische Joodse Zionisten en een aanslag op hun islamitische heiligdommen.” Nou ja… op dit plaatje zijn nochtans nergens bijlen, slagersmessen of machetes te zien, dat is de specialiteit van de Paleo-Arabieren zelves. 

Voormalig Grootmoeftie van Jeruzalem en tegenwoordig imam van de Al Aqsa moskee, sjeik Ikrima Sabri, beschuldigt “extremistische” Joodse organisaties van het voeren van een veldslag die bedoeld is om de Israëlische soevereiniteit over de Al Aqsa moskee te bereiken. In het Westen zouden dergelijke haatpredikers onmiddellijk worden afgezet en het land uitgezet, maar niet in ‘Palestina’.

In zijn wekelijkse sermoen van vrijdag 13 oktober 2017 zei imam Sabri dat de moskee en islamitische sites in Jeruzalem nog steeds gevaar lopen met inbegrip van de sluiting van het gebedshuis Bab al-Rahma, waarvan hij zei dat dit onlosmakelijk deel uitmaakt van de Al Aqsa moskee. Hij citeerde ook klachten die werden ingediend door Joodse organisaties tegen religieuze giften en religieuze instellingen van de Al-Aqsa-moskee.

“De bezetting streeft ernaar om opnieuw en op een andere manier haar soevereiniteit op te leggen door middel van een beslissing van de Zionistische rechtbank om de controle over Al-Aqsa te bewerkstelligen,” aldus Sabri. Sabri herhaalde een fatwa die hij had uitgevaardigd, zeggende dat “de islam het gebruik verbiedt van het officiële Israëlische curriculum dat in de scholen in Jeruzalem wordt onderricht, omdat deze leerboeken in strijd zijn met islam en islamitische waarden. Iedereen die lesgeeft, studeert of zijn kinderen naar een school stuurt waar deze curricula worden aangeleerd, is een zondaar,”  verklaarde hij.

Imam Ikrima Sabri, de relschopper van Jeruzalem
Sabri heeft in het verleden bij herhaling Israël gewaarschuwd omtrent Al-Aqsa. In 2014 verklaarde hij dat Al-Aqsa een “rode lijn” is voor de Arabieren en voegde eraan toe: “We zullen zelfs niet één enkel korrel aarde opgeven (aan de Al-Aqsa-moskee), omdat de Joden daar geen band mee hebben.” Sabri verwees vorig jaar op de vraag naar Joods gebed op de Tempelberg, zeggende dat dit “onaanvaardbaar” is. “De Al-Aqsa moskee zal niet worden overgeleverd aan gesjacher en onderhandelingen, en we zullen zelfs geen korrel aarde opgeven,” verklaarde hij.

Ikrima Sabri (Ekrima Sa’id Sabri) was de Palestijnse Grootmoeftie van Jeruzalem en ‘Palestina’ van oktober 1994 tot juli 2006. In 1994 werd hij door aartsterrorist Yasser Arafat tot de moefti van Jeruzalem benoemd. De extremistische Ikrima Sabri was een strijdlustige islamitische geestelijke die zich verzette tegen een Joodse staat op islamitische gronden. Zijn primaire retoriek en prediking gingen steevast het afzweren van elke Joodse aanspraak op Jeruzalem en de Tempelberg vooraf.

Grootmoefti Ikrima Sabri was bijzonder omstreden doordat hij meerdere malen openlijk de Jihad verheerlijkte, opgeroepen heeft tot geweld tegen de Verenigde Staten en de vernietiging van de staat Israël en de verdrijving van alle Joden predikte. “O Allah, vernietig Amerika zoals het wordt gecontroleerd door Zionistische Joden… Allah zal in naam van zijn Profeet, de kolonialisten wraken, die de nakomelingen zijn van apen en varkens,” zei Sabri op de radiozender Voice of Palestine (van Al Fatah) op 11 juli 1997.

Imam van de Al Aqsa Moskee, Ikrima Sabri:

“Nooit een Joods Jeruzalem! Geen enkele steen van de westelijke muur heeft verband met de Hebreeuwse geschiedenis… Er bestaat niet de minste aanwijzing voor het bestaan in het verleden van een Joodse tempel op deze plek. In de hele stad ligt er geen enkele steen die verband heeft met de Joodse geschiedenis… De Tempelberg heeft daar nooit gestaan… Er niet het minste bewijs dat dit kan aantonen. We erkennen nooit dat de Joden recht hebben op de muur noch op één centimeter van het heiligdom… De Joden staan te trappelen om onze moskee over te nemen… Als ze dat ooit willen proberen zal dat het einde van Israël betekenen!”

Sabri werd in 2006 in zijn functie ontslagen door president Mahmoud Abbas van de Palestijnse Autoriteit, omdat die vond dat Sabri zich teveel met de Palestijnse politiek bemoeide. Abbas verving hem in juli 2006 door Muhammad Ahmad Hussein, waarvan verwacht werd dat hij zich meer gematigder zou opstellen. Echter, kort na zijn benoeming ontpopte de kersverse Grootmoefti zich eveneens als virulent haatprediker en notoire Jodenhater. Hij legde ondermeer verklaringen af waarin hij suggereerde dat zelfmoordaanslagen voor de Palestijnen een aanvaardbare tactiek zijn om tegen Israël te gebruiken.

rotskoepel-1890Ingekleurde foto anno 1890 van de Rotskoepel op de Tempelberg in Jeruzalem, volgens de Palestijnen het 3de grootste heiligdom in de Islam. In 1993 werden op initiatief en voor rekening van Jordanië de dakspanten vervangen door aluminium draagelementen en de koepel opnieuw bekleed met bladgoud en wordt sindsdien “Gouden Rotskoepel” genoemd.

Zoals hierboven goed te zien is op het plaatje, dat dateert lang vooraleer Israël een onafhankelijke Joodse staat zal worden, oogde het hele zogenaamde ‘heiligdom’ wel bijzonder bouwvallig. Overal tiert het onkruid welig, groen overwoekert letterlijk alles, de verf bladert af, het regent overal binnen in de Rotskoepel, de fontein op de voorgrond staat droog en er zijn overal stukken uit gebroken. Het hele zaakje lijkt weldra in te storten. Een zucht wind en het is zo gebeurd.

De waarheid is dat tot aan 1967 geen enkele moslim in in het Midden-Oosten en in de rest van de wereld omkeek naar ‘zijn’ Rotskoepel. Sinds de Israëlische herovering van Jeruzalem en van de Tempelberg op het Jordaanse leger in juni 1967, werd het hele Tempelbergcomplex en omgeving door de Arabische en door de Moslimwereld vakkundig omgeturnd tot een politiek instrument en als speerpunt van de strijd om de vernietiging van de Joodse staat.

Ongelooflijk gedetailleerd LEGO model van de Tweede Tempel van Jeruzalem

De Tweede (Lego) Tempel van Jeruzalem

The Jewish Press [JP] schreef op 8 september 2017:

“Dit is wellicht een van de meest verbazingwekkende Lego constructies die we ooit gezien hebben. Beyond the Brick’s Joshua Hanlon interviewt Yitzy Kasowitz van JBrick omtrent zijn LEGO model van de Tweede Tempel in Jeruzalem en het onderzoek dat er vooraf naar verricht werd om de tempel zo waarheidsgetrouw mogelijk weer te geven.”

De Tweede Tempel was de Joodse Heilige Tempel die bovenop de Tempelberg in Jeruzalem stond tijdens de Tweede Tempelperiode, tussen 516 v.Chr. en 70 na Chr. Enkele jaren na de mislukte Joodse opstand van 66 na Chr. vernietigden Romeinse legioensoldaten onder leiding van de militaire commandant Titus de Tweede Tempel.

Volgens de Joodse traditie verving deze tempel de Tempel van Salomon (aka de Eerste Tempel) die gebouwd werd tussen 970 en 931  v. Chr. en die in 586 v. Chr. vernietigd werd door de Babyloniërs toen Jeruzalem werd veroverd en een deel van de bevolking van het Koninkrijk Judah werd verbannen naar Babylon.

De Joodse eschatologie omvat het geloof dat de Tweede Tempel in de toekomst zal vervangen worden door een nieuwe Derde Tempel. Maar dan zal er vooraf nog stevig gebakeleid moeten worden met de Palestijns-Arabische soennitische moslims die de Tempelberg als hun erfgoed beschouwen. Palestijnen kieperen alles wat ze aantreffen op de Tempelberg, die de Joodse historische aanspraken op de site bevestigen, systematisch op het vuilnisbelt.

Alleen de Joden zijn de oorspronkelijke bewoners van het Heilig Land [Melanie Phillips]

Beleg en vernietiging van Jeruzalem door de Romeinen in 70 na Chr. (schilderij uit 1850 van David Roberts)

De Tweede Tempel, aka koning Herodes’ Tempel, werd ca. 516 voor Chr. gebouwd. Na de verwoesting door de Romeinen in 70 na Chr. werd, na de islamitische verovering van Jeruzalem in 638 na Chr., de Heilige Stad door de moslims ge-islamiseerd. Bovenop de ruïnes van de Tempel werd in 691 na Chr. de Rotskoepel (Qubbat al-Sakhra) opgetrokken en de Tempelberg hernoemd in Haram al-Sharif. Een Byzantijnse christen kerk, met name de Kerk van de Heilige Maagd die eerder in 560 na Chr. op de Tempelberg was gebouwd, werd in 711 na Chr. door de moslimveroveraars omgeturnd tot een moskee en heet sindsdien de Al Aqsa Moskee. De diefstal van zowel Joods als Christen erfgoed door de moslimwereld kent geen schaamte noch grenzen.

De Arabische moslims beweren dat hier nooit een Joodse Tempel heeft gestaan. Mahmoud Abbas, van wie zijn “doctoraat” bestond in het ontkennen van de Holocaust, ontkent dat hier ooit een Joodse Tempel was. Hij en de rest van de Arabische moslimwereld zeggen dat dit een plaats is die enkel en alleen heilig was voor de moslims. Hun ontkenning dat het Land van Israël ooit de heimat van het Joodse volk was, staat centraal in hun bewering dat er nooit een Tempel in Jeruzalem was, alleen de al-Aqsa moskee.

Lees verder

Moslim geleerden vergaderen in Abu Dhabi om de ‘Zionistische schendingen van Al Aqsa’ te bespreken

Alexander Simon berichtte op 30 juli ’17 in de online nieuwskrant Standard Republic dat:

“[De Egyptische] Groot-Imam sjeik Ahmed Al-Tayeb is aangekomen in Abu Dhabi (VAE) waar hij [op maandag] de spoedvergadering van islamitische geleerden zal voorzitten. Op de bijeenkomst  zal gediscuteerd worden over de Zionistische schendingen jegens de Al-Aqsa Moskee [in Jeruzalem].

De Groot-Imam werd opgewacht door de minister voor Hoger Onderwijs Dr. Ahmed Bahloul Al-Falasi, de secretaris-generaal van de Raad van Moslimgeleerden Dr. Ali Al-Nuaimi en de voorzitter van de Algemene Autoriteit inzake Islamitische Kwesties in Abu Dhabi Dr. Mohammed Mattar Al-Kaabi.”

EoZ hierover: “De bijeenkomst gaat niet over het verdedigen van de Al Aqsa-moskee tegen Israël. De bijeenkomst is hoe de kwestie van de Al Aqsa moskee kan gebruikt worden om de Arabische moslims nog wat meer op te jutten tegen Israël en tegen de Joden in het algemeen. Het is niet alsof de ‘crisis’ nog steeds aan de gang is, tenzij je de crisis definieert als het ‘verfoeilijke’ feit dat er nog steeds Joden wonen in Jeruzalem.”

De bliksemafleider
Zoals auteur Ben-Dror Yemini enkele dagen geleden schreef is de kwestie van de Tempelberg nog maar het kleinste probleem van alle problemen in de moslimwereld. In de islamitische landen of in islamitische bevolkingscentra vormen de moslims de absolute meerderheid van de slachtoffers van de islamitische terreur. Irak, Afghanistan en Nigeria, Syrië en Jemen staan bovenaan de lijst met doden, moslims gedood door andere moslims wel te verstaan. Israël bengelt nagenoeg helemaal onderaan deze lijst.

Het lijkt er dus eerder op dat de Raad van Islamitische Wijzen niet op zoek is om de ‘kwestie’ (die er geen is) op te lossen maar op zoek is naar een bliksemafleider in een ultieme poging om alle (islamitische) hoofden tegelijk in dezelfde richting te laten kijken – richting Tempelberg en Israël –  zodat het moorden en afslachten van moslims in hun eigen gebieden en landen ongestoord kan voortgaan. “Eigen bloed moet eerst bloeden, maar dat hoeft het Westen niet te weten,” redeneren ze in Abu Dhabi.

“Dat Westen dient enkel Israël en de Joden in het vizier houden en heeft zich niet te moeien met het interne islamitisch bloedvergieten,” luidt het credo in het Midden-Oosten, Noord-Afrika en in andere landen met een moslimmeerderheid.