Arabieren vertellen westerlingen wat ze graag willen horen

Ongetwijfeld is de meest fascinerende Wikileaks-onthulling dat een aantal Arabische leiders de Amerikaanse regering hebben aangespoord om de Iraanse nucleaire installaties aan te vallen. De meest beruchte, koning Abdullah van Saoedi-Arabië, riep Washington op om “de kop van de slang af te snijden”. Iedereen is het er over eens dat deze verklaringen het echte beleid van politici van Saoedi-Arabië en andere Arabische landen ontmaskeren. Maar is dat wel echt zo? Er zijn twee redenen om daaraan te twijfelen. Ten eerste, zoals Lee Smith scherp opmerkt, kan het zijn dat de Arabieren alleen maar zaken vertellen waarvan ze denken dat de Amerikanen het willen horen: “We … Lees verder Arabieren vertellen westerlingen wat ze graag willen horen

Bedrog als strategie achter het mislukte vredesproces [Missing Peace]


Video: Taqiyya – bedrog en misleiding, een Islamistische kwaal

Bedrog als strategie achter het mislukte vredesproces

door Missing Peace http://missingpeace.eu/nl/

Achttien jaar zijn gepasseerd sinds de ondertekening van de Oslo akkoorden en de conclusie lijkt nu gerechtvaardigd dat er geen vredesverdrag zal komen dat binnen afzienbare tijd een einde zal maken aan het Arabisch Israëlische conflict. De recente verzoening tussen de PA en Hamas – inclusief de mededeling dat Hamas lid zal worden van de PLO – is nieuw bewijs dat Mahmoud Abbas nooit eerlijk is geweest over zijn echte intenties vis-à-vis het vredesproces met Israël.

Dit komt niet als een verrassing, omdat het juist Abbas was die het brein was achter een PLO strategie uit 1968, die bedoeld was om de positie van Israël te ondermijnen door de toepassing van meer geraffineerde middelen dan terreur. Politieke oorlogvoering en bedrog waren belangrijke elementen in deze strategie, die zijn oorsprong vindt in Islamitische concepten over de status van niet Moslims – en vooral Joden – in Dar al-Islam (het gebied van de Islam).

Abbas’ weigering om Israël als een Joodse staat te erkennen heeft daar direct mee te maken. Deze concepten worden uitgebreid beschreven in Andrew Bostom’s boek “The Legacy of Islamic anti-Semitism”, en hebben sinds het begin van het Arabisch Israëlische conflict een belangrijke rol gespeeld. Dit werd echter over het algemeen genegeerd.

Nu het vredesproces heeft gefaald lijkt het hoog tijd om de waarheid onder ogen te zien. Het Palestijnse leiderschap heeft Israel en de internationale gemeenschap bedrogen door voortdurend over vrede te spreken in het Engels, terwijl het tegelijkertijd in het Arabisch haat en oorlog preekt voor eigen publiek.

De echte intenties van de PA zijn lang verborgen gebleven door propaganda, misleiding en bedrog. Recente acties en de toegenomen retoriek bewijzen echter dat het Palestijnse leiderschap niet geïnteresseerd is in verzoening met de Joodse staat.

Eerder schreven wij al een artikel over het ontbreken van waarheid in de Palestijnse Autoriteit, waarin vooral de leugens van de Palestijnse hoofdonderhandelaar Sa’eb Arekat onder de loep werden genomen. Het probleem zit echter veel dieper en heeft vanaf het begin het vredesproces onder druk gezet en nu dus doen ontsporen

Snel verder lezen KLIKKEN op–>> Lees verder “Bedrog als strategie achter het mislukte vredesproces [Missing Peace]”

Al Taqiyya: moslims mogen niet liegen en bedriegen behalve tegen Joden en niet-moslims [video]

Al Taqiyya – Islam Muslims and Lies Islam laat misleiding [taqiyya] toe wanneer moslims omgaan met Joden en andere niet-moslims. Moslims mogen met andere woorden wèl liegen en bedriegen tegen ongelovigen op voorwaarde dat de leugen de bescherming van de Islam dient en/of om de islamitische doelen en objectieven te bevorderen. Een erg algemene en ruim gemeten definitie die door de ene moslim wordt ontkend dat ze bestaat [ontkenning dus in de praktijk]  en door miljoenen anderen al eeuwenlang dagelijks in de praktijk wordt toegepast. In deze video wordt een en ander klaar en helder toegelicht. Geplaatst op 4 oktober … Lees verder Al Taqiyya: moslims mogen niet liegen en bedriegen behalve tegen Joden en niet-moslims [video]

Palestijnse comedia del arte: PA dreigt vroegere vredesakkoorden te verbreken… waaraan het zich nooit heeft gehouden

De Palestijnen weten ons alle dagen wel weer te verbazen, alhoewel… Nu verklaren ze weer dat ze ermee dreigen alle eerder aangegane akkoorden (in Oslo, Camp David enz…) eenzijdig te zullen verbreken als Israël niet onvoorwaardelijk ingaat op hun eisen. In feite een regelrechte oorlogsverklaring jegens de Joodse staat. Het meest cynische in deze verklaring ligt in het feit dat ze al van zodra deze vroegere akkoorden werden gesloten, de Palestijnen nooit hebben opgehouden met het schenden van diezelfde akkoorden en dat doen tot op vandaag en niemand [behalve Israël] hen daarvoor ooit heeft veroordeelt of op het matje geroepen. … Lees verder Palestijnse comedia del arte: PA dreigt vroegere vredesakkoorden te verbreken… waaraan het zich nooit heeft gehouden

Mahmoud Abbas en de PLO-cultuur van leugen en bedrog

Wel, hoe betrouwbaar zijn de Palestijnse vredesonderhandelaars dan? Als ze zeggen dat ze vrede willen, waarom zeggen ze dat dan alleen tegen Westerse onderhandelaars en niet tegen hun eigen volk, de Arabieren in het Midden-Oosten en de Palestijnen in Gaza en op de Westelijke Jordaanoever? Een schoolvoorbeeld van het spreken met twee tongen is Mahmoud Abbas, de voorzitter van Al-Fatah en president van de Palestijnse Autoriteit (voorheen PLO), over de erkenning van het bestaansrecht van Israël. Abbas slaagt erin op nauwelijks één dag tijd, twee tegengestelde meningen af te kondigen. Dewelke is nu de ware Abbas? Wanneer Abbas tot het … Lees verder Mahmoud Abbas en de PLO-cultuur van leugen en bedrog

Oorlog en vrede – en misleiding – in de Islam: Taqiyya [deel 1]

In februari van dit jaar publiceerde Raymond Ibrahim op Pajamas Media onderstaand essay (in 2 delen) waarin hij het Westen waarschuwt voor de manier van oorlogvoeren van (radicale) moslims. Raymond Ibrahim is de mededirecteur van het ‘Middle East Forum’ en de auteur van ‘The Al Qaeda Reader’, vertalingen van religieuze teksten en religieuze propaganda. Dit essay werd vertaald door Sam van Rooy en gepubliceerd op Het Vrije Volk op 16 juli 2009. Sam is de zoon van Wim van Rooy die bekendheid verwierf met zijn boek De malaise van de multiculturaliteit, dat onlangs werd gepubliceerd. Oorlog en vrede – en … Lees verder Oorlog en vrede – en misleiding – in de Islam: Taqiyya [deel 1]

Oorlog en vrede – en misleiding – in de Islam: Taqiyya [deel 2]

Oorlog en vrede – en misleiding – in de Islam: Taqiyya [deel 1] en [deel 2] Oorlog is eeuwigdurend Het feit dat de islam misleiding en bedrog legitimeert tijdens een oorlog mag niet verbazen. Het gezegde gaat immers: ‘alles is geoorloofd in liefde en oorlog’. Bovendien, niet-moslim denkers en filosofen, zoals Sun Tzu, Machiavelli en Hobbes, rechtvaardigden allen misleiding in oorlogstijd. Het cruciale verschil echter is dat volgens alle vier de erkende scholen van soennitische rechtsgeleerdheid, de oorlog tegen de ongelovige verder gaat tot de eeuwigheid: totdat “alle chaos eindigt en alle religie tot Allah behoort” (Koran 8:39). Over jihad … Lees verder Oorlog en vrede – en misleiding – in de Islam: Taqiyya [deel 2]

Taqiyya, de [islamitische] kunst van leugen en bedrog jegens niet-moslims en Joden

“Liegen en bedriegen in de Arabische wereld is niet echt een morele kwestie, maar een methode voor de bescherming van eer en status, schaamte te vermijden, en het ten allen tijde benutten van de mogelijkheden, voor zij die hun zinnen goed bij elkaar hebben, schaamte handig en snel om te draaien in eer voor zichzelf en het omgekeerde voor hun tegenstanders. Als de eer op het spel staat, kunnen leugens en bedrog absoluut noodzakelijk worden.” [David Pryce-Jones, in “The Closed Circle” Een interpretatie van de Arabieren] Voor wie zich afvraagt waarom er na zestig jaar van strijd en oorlog nog … Lees verder Taqiyya, de [islamitische] kunst van leugen en bedrog jegens niet-moslims en Joden