Saoedische prins bin Talal: ‘Palestijnen moeten een einde maken aan de bezetting van Judea en Samaria’

waleedDe Saoedische prins Al-Waleed bin Talal op 7 oktober 2016: “De Palestijnen moeten een einde maken aan hun bezetting van het historische Joodse land in Judea en Samaria”

“Saoedi-Arabië is financieel vindingrijk als het erom gaat de Palestijnen te helpen permanent te midden van hun Arabische broeders te wonen.”

Riyad – Volgens de Saoedische krant al-Watan heeft de Saoedische prins Al-Waleed bin Talal (foto) opnieuw verbazing gewekt in Saoedische politieke kringen, toen hij zijn niet aflatende steun voor ‘de Joodse staat’ aankondigde en de halsstarrige weigering van de Palestijnen om de ‘historische feiten’ te accepteren een dreun verkocht.

De krant al-Watan citeerde de Saoedische prins bin Talal die, zoals werd gezegd, een mediamagnaat is, als volgt:.

“Haal alstublieft geen dingen door elkaar, ik ben zelf een vurige islamitische Arabier, dus kan ik mijn mede-geloofsgenoten niet verraden, maar dit moet mij er niet van weerhouden om de waarheid te zeggen en de waarheid kan zichzelf niet aan mijn Arabische broeders bekend maken, tenzij iemand ermee begint om hen de ware geschiedenis te onderwijzen en al die totaal misleidende dogma’s uit te wissen die in hun ziel zijn gekrast.

Ik heb ontelbare onpartijdige boeken en artikelen over het Jodendom en het joodse volk bestudeerd en ik kan geen oprechte moslim zijn als ik negeer wat God heeft geschonken aan de profeet Abraham (vrede zij met hem), toen de Almachtige alle landen die Abraham zag voor altijd aan hem en zijn nakomelingen gaf, daarom bezetten de Palestijnen in moreel opzicht het historische Joodse land in Judea en Samaria en de westelijke oever van de rivier de Jordaan onrechtmatig.

Ik zeg niet dat de overgrote meerderheid van de Palestijnen verraderlijk is, maar het is een vaststaand feit dat velen van hen als het erop aankomt regelmatig van gedachten veranderen. De Palestijnen klagen altijd en jammeren over het Israëlische onrecht, maar ik heb rapporten die zeggen dat Palestijnse bouwbedrijven het Israëlische leger voorzien van materieel en beton om een scheidingsmuur te bouwen; ik heb ook minachting voor een aantal Palestijnen dat ergerlijk halsstarrig is, maar het Koninkrijk Saoedi-Arabië is financieel vindingrijk en ik kan garanderen dat Riyad hen [de Palestijnen] zal helpen om permanent te midden van hun Arabische broeders te wonen.”


bron-logoBron: in een vertaling uit het Engels door Wachteres en Henk V voor E.J. Bron van een artikel op de site van AWD News.com van 7 oktober 2016

Advertenties

Hezbollahleider Nasrallah hekelt de Saoedi-Arabische ‘normalisering met Israël’

nasrallah5

Hassan Nasrallah, de leider van de Libanese sjiitische terreurorganisatie Hezbollah, heeft op vrijdag 29 juli 2016 het soennitische koninkrijk Saoedi-Arabië gehekeld voor haar vermeende “normalisering met Israël ten koste van de Palestijnse zaak“.

De terreurgroep van Nasrallah vecht al sinds het begin van de burgeroorlog in Syrië aan de zijde van het regeringsleger van president Bashar al Assad. Zowel Hezbollah als Assad’s regime worden financieel en materieel gesteund door het regime van Iran, dat al eeuwenlang de religieus ideologische aartsvijand is van Saoedi-Arabië.

Nasrallah deed zijn uitspraken vanuit een bunker, waarin hij zich al jaren schuilhoudt uit schrik voor liquidatie [door Israël], naar aanleiding van de begrafenis van een commandant van Hezbollah die onlangs overleed. Volgens het Libanese National News Agency zei de terroristenleider:

Lees verder

Hilarisch: Abbas schenkt Saoedische koning ingelijste Zionistische krant

king_abbas3Sinds wanneer heeft Abbas een derde hand aangekweekt? [beeldbron: Arab News]

Op zondag 19 juni 2016 was PA-president Mahmoud Abbas in Ryad en hij had wel een bijzonder herrinneringsgeschenk bij zich voor Sjeik Salman, aka Salman bin Abdoel Aziz al-Saoed, sedert 23 januari 2015 de koning van Saoedi-Arabië. Het geschenk bleek een ingelijste krant te zijn, met name de voorpagina van The Palestine Post van 13 augustus 1935.

Echter The Palestine Post was in werkelijkheid een Joodse Zionistische krant die in 1932 was gecreëerd door Gershon Acron ten tijde van het Britse Mandaat en die in 1950 haar naam wijzigde naar The Jerusalem Post, twee jaar na Israël ’s onafhankelijkheid. Abbas die een Zionistische krant cadeau geeft aan de Saoedi ‘s?? Je kan het zelf zo gek niet verzinnen!

visit-palestine-1935Toeristische poster ‘Visit Palestine’ ca. 1935

Misschien wilde Abbas ‘bewijzen‘ dat Palestina reeds bestond vóór Israël de onafhankelijkheid uitriep in mei 1948? Echter, ten tijde van het Britse Mandaat werden àlle inwoners van ‘Palestina’ Palestijnen genoemd, met inbegrip van Joden, Arabieren, Christenen, Bedoeienen enz. De Arabieren van toen weigerden zelfs om zich ‘Palestijnen’ te laten heten en verkozen om aangesproken te worden als [Groot-]Syriërs of gewoon Arabieren.

Op de foto hierboven wijst Abbas een artikel aan op de voorpagina van The Post, met name “Warm Welcome for Emir Saud Planned Here for Tomorrow” (links onderaan) en dat wellicht de feitelijke reden was waarom Abbas deze uitgiftedatum van The Post koos. In 1935 bezocht namelijk de Saoedische koning Ibn Saoed ‘Palestina’. Hij was de eerste koning en de stichter van Saoedi-Arabië in 1932 en de vader van de huidige koning Salman die inmiddels reeds 80 jaar oud is.

Maar op de voorpagina staan ook een aantal artikelen die de Saoedische koning niet zo graag zal lezen zoals bv. ‘Lucerne Beehive of Activity as Zionist Delegates Arrive‘ (Het gonst van activiteit wanneer de Zionistische delegatie in Luzern arriveert [Zwitserland]); en het ‘Health Spas Bar All Jews – Incident in Danzig‘ (Fitness centra verboden voor Joden) in Duitsland dat geschreven werd door het zeer Joodse ‘Palestine Telegraphic Agency‘ (de directe voorloper van het huidige Jewish Telegraphic Agency/JTA !!); of ook het artikel “Vienna Police Seek 2 Arabs” (‘Weense politie zoekt 2 Arabieren’) die hen om de een of andere reden geen ‘Palestijnen’ noemde.

palestine-post2


Met dank aan EoZ voor de hint.

VN-chef Ban Ki-moon gezwicht voor chantage islamitische lobby of waarom Israël altijd de pineut is

SAUDIZERO mensenrechten in Saoedi-Arabië: zweepslagen in Riyad door religieuze gerechtshoven

Opmerkelijk: VN zwichten voor de druk van Saoedi-Arabië dat dreigde de geldkraan dicht te draaien naar de vele hulpprogramma’s van de VN. Ban Ki-moon had de Saoedi’s op de zwarte lijst van kindermoordenaars gezet, maar dat gaat dus niet door.  Voor wie nog twijfelde aan de geloofwaardigheid van de Verenigde Naties moet  dit incident met de Saoedi’s thans wel de doorslag hebben gegeven. Wie zich afvraagt waarom Israël altijd en systematisch de pineut is in de VN heeft hier het pasklare antwoord gevonden: de Islamitische Lobby met hoofdzetel in Riyad die de facto het beleid in de VN bepaalt.

Secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft op donderdag 9 juni 2016 openlijk toegegeven dat hij Soedi-Arabië van de “Zwarte Lijst van Kindermoordenaars” heeft afgevoerd, nauwelijks 72 uren nadat de lijst werd gepubliceerd, nadat de Saoedi’s de VN hadden gedreigd om hun donaties aan diverse hulpprogramma’s van de Verenigde Naties te stoppen.

In het originele rapport van de Verenigde Naties van 2015  “Children and Armed Conflict” werd de door Saoedi-Arabië geleide coalitie in Jemen op de zwarte lijst geplaatst van “partijen die kinderen doden of mishandelen” en “partijen die scholen en of hospitalen aanvallen.”  Het rapport dat gebaseerd was op het werk van onderzoekers van de VN in Jemen legde de schuld voor de ca. 60 procent van de 785 kinderen die werden gedood en 1.168 anderen verwond tijdens bombardementen, bij de door de Saoedi’s geleide coalitie.

yemen

Echter na de luide openlijke kritiek van de Saoedische regering verklaarde Ban Ki-moon op maandag dat hij het rapport zou herbekijken en “de gevallen en cijfers die in het rapport worden geciteerd zou herzien” en die de “hoogste standaarden van nauwkeurigheid weerspiegelt.” Maar enkele dagen later, tijdens een persbijeenkomst op donderdag 9 juni, liet VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon het achterste van zijn tong zien en hij noemde de ingreep in de annex “een van de meest pijnlijke en moeilijke beslissingen” uit zijn carrière:

“Dit is een van de meest pijnlijke en moeilijke beslissingen die ik al heb moeten maken. Het is onaanvaardbaar dat lidstaten dergelijke druk uitoefenen. Kritisch onderzoek is een natuurlijk en noodzakelijk deel van het werk van de Verenigde Naties. Het rapport beschrijft de verschrikkingen waaraan geen enkel kind zou mogen blootgesteld worden.

bankimoonTezelfdertijd moest ik eveneens het werkelijk vooruitzicht in overweging nemen dat miljoenen andere kinderen ernstig zou lijden indien, zoals mij werd gesuggereerd, landen hun financiering zouden stopzetten aan de vele hulpprogramma’s van de VN. Kinderen die al risico lopen in Palestina, Zuid-Soedan, Syrië, Jemen, en zovele andere landen zouden nog verder in ellende verzeilen.”

Saoedi-Arabië is in het Midden-Oosten één van de grootste geldschieters aan de Verenigde Naties en schenkt jaarlijks miljoenen dollars aan de voedselprogramma’s van de VN in Syrië en Irak. In 2014 schonkt SaoediArabië 500 miljoen dollars — de grootste humanitaire schenking in één keer aan de VN – om de Irakezen te helpen die werden verdreven door ISIS (Daesh).  De voorbije drie jaren is Saoedi-Arabië de derde grootste donor van de UNRWA geworden, de aparte hulporganisatie van de VN speciaal voor de Palestijnen, en schonk tientallen miljoenen dollars voor de heropbouw van Gaza en voor bijstand aan de Palestijnse vluchtelingen.

Iran en de VN
Al even opmerkelijk was de reactie van Iran op de hele commotie. Echter, het sjiitische Iran, dat traditioneel de aartsvijand is van het soennitische Soedi-Arabië, vinden blijkbaar beiden hun gemeenschappelijke aartsvijand terug in Israël. Redacteur Hassan Lasjerdi reageerde op 10 juni 2016 in de Tehran Times als volgt:

“Nu de VN-chef in het reine is gekomen met het dreigende mechanisme van de Saoedi’s, geeft dit aanleiding tot ernstig scepticisme over de geloofwaardigheid van de internationale organisatie. Niemand weet zeker of andere VN-rapporten, zoals dat omtrent het bloedbad in Sabra en Shatila en de moord op het Syrische volk, voor de wereld verborgen werden gehouden onder dwang van overheden en groepen die geld bijdragen aan de organisatie. Met een dergelijke pacifisme moet het nu wel duidelijk zijn waarom een toenemend aantal regio’s worden bedreigd door de geest van oorlog en bloedvergieten.”

Israël en de VN
Ook vorig jaar leidde diezelfde annex tot een conflict. Toen werd Israël door de islamitische lobby op de zwarte lijst van kindermoordenaars gezet. Na gemeenschappelijke druk door de Verenigde Staten en Israël werd uiteindelijk Israël weer van de zwarte lijst afgevoerd, maar vreemd genoeg ook in één en dezelfde haal werd Hamas op de lijst doorgestreept, duidelijk onder druk gezet van de Saoedi-islamitische lobby in de VN

Misschien dat Ban Ki-moon zich wil afvragen waarom klaarblijkelijk onder druk van datzelfde Saoedi-Arabië, de Verenigde Naties zich de voorbije decennia hebben ontpopt tot de grootste Israëlbasing organisaties van de wereld. Want hoe anders te verklaren dat bij de laatste sessie van de VN 21 op 25 VN resoluties louter Israël betroffen en amper 4 voor alle andere landen in de wereld samen?

Er is geen enkele andere verklaring voorhanden waarom Israël zo disproportioneel wordt behandeld door de VN behalve dan dat het in werkelijkheid de islamistische lobby (55 moslimlanden!) is die wordt geleid door Saoedi-Arabië, aan de touwtjes trekken binnen de Verenigde Naties en het beleid ten aanzien vanhet M-O bepalen.

“De UNHRC is een anti-Israëlisch circus geworden met hun aanvallen op de enige democratie in het Midden-Oosten en hun minachting voor de grove schendingen in Iran, Syrië en Noord-Korea.” [premier Benjamin Netanjahoe, 24 maart 2016 – bron]

President Barack Obama, de opper-dhimmie van de Saoedi’s,
plat op de buik voor de Koning van de Saoedische Shariastaat


Obama als opper-dhimmie, zeven jaar geleden aan het begin van zijn presidentsschap..

Tijdens de G20 Top in Londen op woensdag 1 april 2009, demonstreerde de Amerikaanse president Barack Obama hier – met zijn rug naar de camera’s – zijn nieuwe aanpak van het Midden-Oosten. Zoals het een volleerde dhimmie betaamt: eerst diep buigen voor dictator islamist koning Abdoellah van Saoedi-Arabië, de trouwste bondgenoot van de V.S. in het Midden-Oosten.

De Franse president Nicholas Sarkozy staat lachend op de Amerikaanse dhimmie neer te kijken. In zijn verbeelding ziet hij het kopje van Obama al over de vloer rollen. Gelukkig had de Saoedische koning op dat ogenblik geen kromzwaard in zijn handen, want anders zou het één van de kortste carrières van een Amerikaanse president kunnen geweest zijn.

Rechts achteraan (met roze das) dhimmie Number One of the World: Ban Ki-Moon. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties tekent altijd present wanneer islamistische leiders en hun dhimmies samen komen.

door Brabosh.com

Saoedi-Arabië toont onthoofde Jemenieten in het openbaar…

hang-up2

In 2015 vechten de sjiitische Houthi’s in Jemen een oorlog uit tegen het soennitische ISIS (Daesh), Al Qaeda en… Saoedi-Arabië. Op 21 april 2015 begon Operation Restoring Hope, een door de Verenigde Staten gesteunde militaire interventie van Saoedi-Arabië in Jemen gericht tegen de Houthis. Die operatie loopt nog verder tot op vandaag.

Op het plaatje hierboven: Ter afschrikking executeren de Saoedi’s Jemenieten in het openbaar, wel na ze eerst onthoofd te hebben. U realiseert zich toch wel dat de Raad voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties [UNHRC] wordt geleid door Saoedi-Arabië, ja toch? [beeldbron: Jews News]

Ibrahim Abdul Aziz AlsheddiZoals bekend is de Raad voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties [UNHRC] een deel van de Verenigde Naties die op dit ogenblik 47 lidstaten telt en voor drie jaar worden verkozen. Op dit ogenblik maken zowel België als Nederland deel uit van de Bestuursraad van de UNHCR die wordt samengesteld door 18 landen. De shariastaat Saoedi-Arabië, maakt nog tot 2018 deel uit van die Raad en wordt tot 2018 vertegenwoordigt door Ibrahim Abdul Aziz Alsheddi (biografie).

Neem de grootste mensenrechtenschenders mee in de boot en je  weet meteen wat die raad waard. Juist. Nulkommanul.