Netanyahu: ‘Ik ben ervan overtuigd dat de annexatie over een paar maanden zal plaatsvinden’

Israël zal over een paar maanden in Judea & Samaria, aka de Westelijke Jordaanoever, haar soevereiniteitswetten kunnen toepassen na een belofte van de Amerikaanse president Donald Trump. Premier Benjamin Netanyahu sprak op zondag tijdens een online conferentie van pro-Israëlische christenen ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de San Remo Conferentie die het recht van Joden op zelfbeschikking erkende in hun historische thuisland: Drie maanden geleden erkende het vredesplan van Trump de rechten van Israël in heel Judea en Samaria. President Trump heeft beloofd de soevereiniteit van Israël over de joodse gemeenschappen daar en in de Jordaanvallei te erkennen. Over … Lees verder Netanyahu: ‘Ik ben ervan overtuigd dat de annexatie over een paar maanden zal plaatsvinden’

San Remo 25 april 1920: 100ste verjaardag van de legale rechten van het Joodse volk op Israël

In april 2020 herdenkt het Joodse volk de 100ste verjaardag van de San Remo-conferentie, die in Italië werd gehouden van 19 april tot 26 april 1920, in de nasleep van de Eerste Wereldoorlog. De Britse premier Lloyd George en zijn minister van Buitenlandse Zaken, Lord Curzon, waren aanwezig samen met de premiers van Frankrijk en Italië. Vertegenwoordigers van België, Griekenland en Japan namen ook deel. Ze vormden wat de Hoge Raad van de belangrijkste geallieerde en geassocieerde bevoegdheden werd genoemd. De meeste mensen hebben gehoord van de andere grote naoorlogse conferenties, zoals de vredesconferentie van Parijs of de conferenties van … Lees verder San Remo 25 april 1920: 100ste verjaardag van de legale rechten van het Joodse volk op Israël

Conferentie van San Remo – 96 ste verjaardag: Joden mogen zich vestigen van de rivier tot aan de zee

sanremo2010Bij de 90ste verjaardag van de Conferentie van Remo. De 3de persoon van links vooraan, op het plaatje rechts, is Danny Danon, tegenwoordig ambassadeur voor Israël aan de Verenigde Naties; naast hem Eli Hertz (midden) [beeldbron: CILR]

Tijdens dat historische weekeinde van 24-25 april 2010, heeft de Europese Coalitie voor Israël een aantal educatieve seminaries gehouden die werden geleverd door Eli Hertz uit de Verenigde Staten en Salomo Benzimra uit Canada. Zij werden gevolgd door een ceremonie die gehouden werd in San Remo in het zelfde huis (Villa Devanche), waar de ondertekening van de verklaring van San Remo in 1920 plaatsvond. Het evenement trok zowel politici als activisten aan uit heel Europa, de VS en Canada. Lid van de Knesset en vice-voorzitter van het parlement Danny Danon was present en bracht de groeten uit Jeruzalem.

Aan het einde van de herdenking, werd de volgende verklaring uitgegeven:

Lees verder “Conferentie van San Remo – 96 ste verjaardag: Joden mogen zich vestigen van de rivier tot aan de zee”

Israël’s gewettigde soevereiniteit over de Gebieden en Jeruzalem [Manfred Gerstenfeld]

settlers2
Manfred Gerstenfeld interviewt Jacques Gauthier

“Verklaringen met betrekking tot de status van Jeruzalem dienen duidelijk onderscheid maken tussen enerzijds de juridische aspecten van de problematiek en anderzijds de politieke eisen. VN Secretaris-generaal Ban Ki-Moon en andere politieke leiders gebruiken vaak ongefundeerde argumenten wanneer ze uitspraken doen omtrent de soevereiniteit van Israël over Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever.

Dr. Jacques Gauthier“Ik heb 20 jaar onderzoek besteed aan de juridische aspecten van de soevereiniteit van Jeruzalem. Mijn eenduidige conclusie is dat volgens het internationaal recht Israël een gegronde aanspraak heeft op soevereiniteit over Jeruzalem, met inbegrip van de Oude Stad.”

Dr. Jacques Gauthier (plaatje rechts) is een niet-Joodse Canadese jurist die zijn doctoraat behaalde na twintig jaar onderzoek te hebben verricht naar de juridische status van Jeruzalem. Zijn proefschrift bestaat uit zo’n 1300 pagina’s met 3000 voetnoten. Hij heeft onder andere gewerkt als juridisch adviseur voor diverse overheden, waaronder Frankrijk, Spanje, Mexico en Canada.

“De Balfour Declaratie was een verklaring van de Britse regering. In november 1917, bezat Groot-Brittannië echter niet de militaire controle of de wettelijke bevoegdheid om de rechten op Palestina aan anderen over te dragen.

Lees verder “Israël’s gewettigde soevereiniteit over de Gebieden en Jeruzalem [Manfred Gerstenfeld]”

Tien basis punten die de wettelijke rechten samenvatten van Israël in Judea en Samaria

In tegenstelling tot de verklaringen van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry, heeft Israël wel degelijk het internationaal recht aan zijn kant wat betreft de betwiste gebieden in Judea en Samaria, ook bekend als de West Bank of de Westelijke Jordaanoever. De volgende tien basis punten, zoals die werden gepubliceerd op de blog van ambassadeur Alan Baker, sommen de legale wettelijke rechten op van Israël op de Westbank gebieden.

Ambassadeur Alan Baker, een toonaangevend internationaal deskundige inzake rechten, diende als Legal Counsel en plaatsvervangend directeur-generaal van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Israël. Hij was ambassadeur voor Israël aan Canada en is momenteel de directeur van het Instituut voor Hedendaagse Kwesties in het Jerusalem Center for Public Affairs (JCPA) en het hoofd van de internationale actieve afdeling van het Legal Forum for Israel.

Ten Basic points summarizing Israel’s rights in Judea and Samaria

door Ambassadeur Alan Baker

1. Totdat Israël de controle nam over het gebied in 1967, werden de Regels voor Oorlogsvoering van Den Haag uit 1907 en de Vierde Conventie van Genève (1949) niet als van toepassing beschouwd op het gebied op de Westelijke Jordaanoever (Judea en Samaria), aangezien het Koninkrijk Jordanië, voorafgaand aan 1967, nooit de voorafgaande juridische soeverein was en het in ieder geval sindsdien (31 juli 1988) verzaakt heeft aan elke vordering tot soevereine rechten ten opzichte van het grondgebied.

Lees verder “Tien basis punten die de wettelijke rechten samenvatten van Israël in Judea en Samaria”

51 landen van de Verenigde Naties verklaarden in 1922 unaniem: ‘Palestina is Joods’ [Eli Hertz]

Op 24 juli 1922 stelde de Volkenbond het Mandaat voor Palestina vast. Door dit mandaat werd destijds een gebied, Palestina, aangewezen voor het Joodse volk. De voltallige Volkenbond (opgericht op 25 januari 1919 en de directe voorloper van de Verenigde Naties), verklaarde unaniem op 24 juli 1922 aldus [bron]: “Onder de overweging dat de historische band van het Joodse volk met Palestina wordt erkend, is er daarom reden voor het herstel van hun nationale tehuis in dat gebied.” “Whereas recognition has been given to the historical connection of the Jewish people with Palestine and to the grounds for reconstituting their … Lees verder 51 landen van de Verenigde Naties verklaarden in 1922 unaniem: ‘Palestina is Joods’ [Eli Hertz]

Geef de vrede een kans – De ‘vergeten’ Conferentie van San Remo, 25 april 1920 [video]

“Geef de vrede een kans“ San Remo, 25 april 1920 In deze 15 minuten documentaire wordt een nieuw perspectief op vrede aangeboden tussen Israëliërs en Palestijnen gebaseerd op de ontdekking van de notulen van de vredesconferentie van San Remo van april 1920. Aan het woord komen internationale experten zoals Howard Grief, Jacques Gauthier en Dore Gold. Dit lang verborgen document verklaart de wettige rechten van de Joden alsmede van de Palestijnen. Door terug aan de onderhandelingstafel te keren, met respect voor de historische feiten en internationale wetten, wil deze film ons laten geloven dat er werkelijk vrede kan bestaan tussen … Lees verder Geef de vrede een kans – De ‘vergeten’ Conferentie van San Remo, 25 april 1920 [video]

San Remo 25 april 1920: de legale rechten van het Joodse volk op Israël [video]

Give Peace a Chance Dikwijls wordt verwezen naar Resolutie 181, het Verdelingsplan dat het Britse Mandaat Palestina zou verdelen tussen Joden en Arabieren. Die Resolutie werd bij meerderheid goedgekeurd door de Verenigde Naties. Maar, los van het feit dat de Arabieren deze Resolutie verwierpen en prompt een vernietigingsoorlog begonnen tegen het Joodse volk, is er in feite juridisch niet veel te zeggen voor Resolutie 181, die resolutie was niet eens bindend. Maar wèl bindend is het akkoord dat 51 landen ondertekenden op de Conferentie van 25 april 1920 in San Remo. Waarin de facto de historische rechten van het Joodse … Lees verder San Remo 25 april 1920: de legale rechten van het Joodse volk op Israël [video]

In 1920 werden in San Remo de grenzen van de Joodse staat wettelijk vastgelegd [video]

Een maand geleden kwamen leden van Al Fatah, de partij van Mahmoud Abbas, bij elkaar in Ramallah om er de kwestie van de Conferentie van San Remo te bespreken. [Zie op Fatahwebsite Fatah: San Remo is Source of Palestinian Dilemma van 27 april 2011]. De besluiten van de San Remo Conferentie handelen concreet over het bestaansrecht van de Joodse staat, een wettige bekrachtiging van het Verdrag van Balfour uit 1917. Dat de Palestijnen met het verdrag van San Remo in hun maag zitten, zegt genoeg over de feitelijke legitimiteit van Israël, een verdrag dat de Palestijnen graag ongedaan zagen gemaakt. … Lees verder In 1920 werden in San Remo de grenzen van de Joodse staat wettelijk vastgelegd [video]

Joodse staat werd op 25 april 1920 geboren in San Remo met de steun van 51 landen

Enkele dagen geleden kwamen leden van Al Fatah, de partij van Mahmoud Abbas, bij elkaar in Ramallah om er de kwestie van de Conferentie van San Remo te bespreken. [Zie op Fatahwebsite Fatah: San Remo is Source of Palestinian Dilemma van 27 april 2011]. De besluiten van de San Remo Conferentie handelen concreet over het bestaansrecht van de Joodse staat, een wettige bekrachtiging van het Verdrag van Balfour uit 1917. Dat de Palestijnen met het verdrag van San Remo in hun maag zitten, zegt genoeg over de feitelijke legitimiteit van Israël, een verdrag dat de Palestijnen graag ongedaan zagen gemaakt. … Lees verder Joodse staat werd op 25 april 1920 geboren in San Remo met de steun van 51 landen

Volgens internationaal recht zijn Joodse nederzettingen in Judea & Samaria legaal en gewettigd

Nogal wat mensen – onder hen ook Joden en Israëli’s – die zich keren tegen het nederzettingenbeleid, schijnen vergeten te zijn dat ook Tel Aviv ooit in 1909 werd gesticht als een Joodse vooruitgeschoven ‘outpost’ ergens aan de kusten van de Middellandse Zee, aanvankelijk opgetrokken uit wat stokken en zeilen slechts met enkele meters vlastouw bij elkaar gehouden. Nu, 100 jaar later rijst een Israëlische kolonist de Israëlische vlag op een zelf in elkaar getimmerde structuur, met name in de Joodse ‘outpost’ Givat Tzuria, ergens ten noorden van de Pal-Arabische stad Tulkarem (Samaria) op 27 juli 2009 (foto: AFP/David Furst/Getty … Lees verder Volgens internationaal recht zijn Joodse nederzettingen in Judea & Samaria legaal en gewettigd

90ste verjaardag van de San Remo Conferentie

90th Anniversary of the San Remo Conference Toekenning van het recht krachtens het internationale recht aan de Joden om zich gelijk waar in West-Palestina te vestigen, in het gebied gelegen tussen de Jordaanrivier en de Middellandse Zee. Het voorbije weekeinde van 24 en 25 april 2010 vond op een veraf gelegen rustige plek, met veel pracht en praal een gedenkwaardige conferentie plaats. (Het is verbazingwekkend vast te stellen hoe de internationale media andermaal gefaald heeft om deze memorabele gebeurtenis te verslagen en in de weinige berichtgeving die er dan is Israël in tegenspraak daarvan omschrijft als de bezetter). Die plaats … Lees verder 90ste verjaardag van de San Remo Conferentie