Radicale linksen hebben veel meer gemeen met jihadisten en islamisten dan u denkt

leftists_islamists2

Advertenties

In Europa is het illegaal om kritiek te spuien op Islam [Judith Bergman]

Islam-East-West

Verscheidene Europese regeringen hebben het aan hun onderdanen duidelijk gemaakt dat het bekritiseren van het Europese migrantenbeleid of migranten an sich, wordt gezien als crimineel overschrijdend gedrag dat kan leiden tot arrestatie, vervolging en zelfs veroordelingen. Hoewel deze praktijken symptomatisch zijn voor een politiestaat, stoppen Europese regeringen daar nog niet. Ze gaan nog verder door ervoor te zorgen dat de Islam in het algemeen ook niet mag bekritiseerd worden.

Terhi Kiemunki
Finland is het meest recente Europese land dat de wijze heeft geadopteerd waarop Europese autoriteiten diegenen bestraffen die kritiek uitoefenen op islam. Volgens de Finse nieuwsuitgave YLE, heeft het de District Rechtbank van Pirkanmaa de Finse partijpolitika, Terhi Kiemunki, schuldig bevonden voor het “belasteren en beledigen van aanhangers van het islamitische geloof” in een blogpost van Uusi Suomi. Daarin beweerde zij dat al de terroristen in Europa moslims zijn De rechtbank oordeelde dat Kiemunki schreef over “een repressieve, intolerante en gewelddadige religie en cultuur”, waarmee zij het islamitische geloof bedoelde.

Op het proces werd Kiemunki gevraagd waarom zij geen onderscheid maakte tussen islam en radicale islam. Zij antwoordde dat zij bedoelde om te verwijzen naar de verspreiding van de islamitische cultuur en religie en dat zij “waarschijnlijk zou hebben” gesproken over geradicaliseerde elementen van de religie in plaats van over het geloof in het geheel. Kiemunki kreeg een boete van 450 euros. Haar advocaat is in beroep gegaan tegen de uitspraak.

Na de uitspraak gaf Kiemunki een persconferentie waarin ze zei:

“Ik ben nog steeds van mening dat het citeren van statische feiten of zelfs het delen van een mening geen misdaad is zelfs indien iemand dat niet leuk vindt… Ik schreef dat ik niet wil dat ons land wordt overgenomen door een cultuur en wet gebaseerd op een gewelddadige, intolerante en onderdrukkende religie.”

Volgens YLE voegde zij eraan toe dat haar essay niet generaliseerde over moslims, maar benadrukte zij dat niet alle moslims terroristen zijn. “In deze tijden, in het bijzonder in het recente verleden en heden, zijn al de bedrijvers van terroristische daden moslims gebleken,” zei ze.

finlandIn Finland. De Finse partijpolitika, Terhi Kiemunki, werd schuldig bevonden voor het “belasteren en beledigen van aanhangers van het islamitische geloof.” [beeldbron: YouTube video screenshot]

Zodus in Finland, sinds de beslissing van de rechtbank, mag van burgers thans verwacht worden dat zij een onderscheid maken, zij het compleet fictief, tussen “islam” en radicale islam”, of anders kunnen zij vervolgd en bestraft worden voor het “belasteren en beledigen van aanhangers van het islamitische geloof.” Of zoals de Turkse president Recep Tayyip Erdogan onlangs verklaarde: “Deze beschrijvingen zijn erg lelijk, ze zijn offensief en een belediging voor onze religie. Er bestaat geen gematigde of niet-gematigde islam. Islam is islam en dat is dat.”

Lees verder

Wat de extremistische Islam doet floreren [Bassam Tawil]

imam-egVele moslims juichten toen Ahmed al-Tayyeb, Groot Imam van Caïro’s Al-Azhar Universiteit van leer trok tegen islamitisch terrorisme – enkel om teleurgesteld te worden toen hij begon over een Zionistisch-kolonialistische “samenzwering om moslims te verdelen en te onderwerpen.” (foto bron: Erem News video screenshot)

Vele moslims juichten toen sjeik Dr. Ahmed al-Tayyeb, de Groot Imam van de Al-Azhar Universiteit in Caïro, de belangrijkste religieuze instelling in de soennitische moslim wereld, een toespraak gaf in Riyad, Saudi-Arabië, waarin hij opkwam tegen het islamitisch terrorisme. Hij zei dat een verkeerde interpretatie van de Koran en het leven van de Profeet (S.A.A.W.) waren wat leidde tot moslimextremisme. Hij veroordeelde het terrorisme en zei dat hervormingen moeten plaatsvinden in religieuze studies zodat zij meer de nadruk zouden leggen op tolerantie.

Voor een ogenblik leek het alsof de tijd gekomen was om hem een echte held te noemen van miljoenen moslims in het algemeen en die in het Midden-Oosten in het bijzonder. Maar velen van ons waren pijnlijk teleurgesteld toen hij waarschuwde voor een Zionistische kolonialistische “samenzwering om moslims te verdelen en te onderwerpen.” We beseften dat we te vroeg hadden gejuicht en dat de sjeik, zoals gewoonlijk, anderen beschuldigden voor het falen van moslims en niet van plan was om onze fouten te onderzoeken of corrigeren.

Egypte, Irak, Syrië en Libanon – allemaal betalen ze de prijs voor de haven die zij gaven aan het terrorisme – Hezbollah terrorisme, Hamas terrorisme en Palestijns terrorisme – voor het toestaan van deze groepen te werken van binnen hun landsgrenzen. In zoverre het ‘Palestina’ betreft, blijven we hier nog optimistisch. Het aantal partijen die pleiten voor verandering in het leiderschap – naar een dat zich toelegt om het leven van de mensen te verbeteren in plaats van hen te verpletteren onder een boot (met de medeplichtigheid van Europa) – neemt toe.

Lees verder

Waarom doen politici alsof Islam geen rol speelt in het geweld? [Daniel Pipes]

cam-obamaBrits premier David Cameron en VS President Barack Obama zijn het eens dat geweld Islam perverteert.

Prominente niet-moslim politieke figuren hebben zichzelf in verlegenheid gebracht door de vanzelfsprekende band te ontkennen van de Islam met Islamitische Staat (ISIS) en het islamitische geweld in Parijs en Kopenhagen, zelfs bewerende dat deze indruisen tegen de Islam. Wat hopen ze te bereiken met dergelijke onwaarheden en wat is hun betekenis?

Eerst enkele voorbeelden van dubieuze uitspraken:

President Barack Obama vertelt de wereld dat ISIS “niet islamitisch is” want haar “acties vertegenwoordigen geen geloof, het minst van al het islamitische geloof.” Hij houdt vol aan het “wij zijn niet in oorlog met Islam [maar] met mensen die de Islam hebben geperverteerd.”

[..]

door Daniel Pipes


Klik hier om het artikel verder te lezen op de website van Daniel Pipes Middle East Forum


‘Groot-Brittannië is de vijand van Islam’ – Een maand Islam in G-B: januari 2015 [Soeren Kern]

blueDe Britse regering heeft besloten om de christelijke Durham Vrije School te sluiten nadat een student het foute antwoord gaf toen inspecteurs hem vroegen wat een moslim was. (foto bron: Durham Vrije School)

Wat volgt is een korte samenvatting van enkele van de belangrijkste verhalen omtrent Islam en Islam-gerelateerde kwesties in Groot-Brittannië tijdens de maand januari 2015, ingedeeld in drie algemene thema’s: 1) Islamitisch extremisme; 2) Brits multiculturalisme; en 3) Moslim integratie in de Britse maatschappij.

1. Islamitisch extremisme

Op 7 januari verdedigde de in Groot-Brittannië geboren islamist Anjem Choudary de jihadistische aanslagen op de kantoren van het Franse satirische magazine Charlie Hebdo. In een opinie artikel dat werd gepubliceerd door USA Today, schreef Choudary:

“In tegenstelling tot de populaire misvatting, betekent Islam niet vrede maar betekent eerder onderwerping aan de geboden van alleen Allah. Vandaar dat moslims niet geloven niet in het concept van vrijheid van meningsuiting, zoals hun uitspraken en acties ingegeven worden door goddelijke openbaring en niet op basis van iemands verlangens.

“In een steeds meer onstabiele en onzekere wereld, zijn de mogelijke gevolgen van het beledigen van de Profeet Mohammed bekend aan zowel moslims als niet-moslims. Dus waarom heeft in dit geval de Franse regering toegestaan dat het blad Charlie Hebdo voorgaat met het provoceren van moslims en hiermede de vroomheid van haar onderdanen in gevaar brengt?”

[..]

door Soeren Kern


Klik hier om het artikel verder te lezen op de website van The Gatestone Institute