Israël wacht nog steeds op verontschuldigingen van Turkije voor Mavi Marmara [Gerald M. Steinberg]

In de nacht van 30 op 31 mei 2010, op de m/s Mavi Marmara voor de kust van Gaza, bereidden ‘vredeactivisten’ van de Turkse IHH, die banden onderhoudt met Al Qaeda, zich voor op een gewelddadige confrontatie met het IDF. Hun doel: onder het mom van een hulpactie de legale Israëlische zeeblokkade van de Gazastrook doorbreken en de overzeese aanvoerroute van wapens en munitie voor de terreurgroep Hamas en randorganisaties in Gaza weer vrij maken. Echter, de aanval wordt door het IDF afgeslagen en negen van hen zullen de Israëlische militaire zelfverdedigingsactie niet overleven.

De conclusie van het onderzoek naar het incident door een VN-commissie is ondubbelzinnig: “De zeeblokkade werd opgelegd als wettige veiligheidsmaatregel om te verhinderen dat wapens overzee de Gazastrook binnen geraken en wordt toegepast conform de vereisten van de internationale wet.Sindsdien wacht Israël op verontschuldigingen van Turkije voor de aanslag.

Echter, een diep gefrustreerde Turkse premier Erdogan verwerpt de VN-onderzoeksresultaten en verbreekt de relaties met Israël, ondanks het feit dat de Israëlische regering zijn condoleances aanbood voor de dood van de negen opvarenden maar zich terecht weigert te verontschuldigen voor het afslaan van de Turkse (mislukte) aanslag op de veiligheid van de Joodse staat.

Waiting for Turkey’s Apology

door Gerald M. Steinberg

bron: http://blogs.timesofisrael.com

De krachtige reactie van de Turkse overheid op de moord van vijf van zijn burgers door artilleriegeschut dat door Syrische regeringsstrijdkrachten werd afgevuurd, is begrijpelijk. De tegenaanval van Turkije begon met twee dagen aanvallen van de artillerie waarbij naar verluidt een aantal Syrische militairen werden gedood en er zijn aanwijzingen dat een uitgebreide operatie op til staat. Het Turkse parlement heeft zijn goedkeuring gegeven voor een grondaanval in Syrië in antwoord op de ‘agressieve actie’ die een ernstige bedreiging vormde voor de nationale veiligheid.

Lees verder

Advertenties

Citaat van de maand: blokkade van Gaza is legaal

Geen toekomst voor het Free Gaza Flottilla anno 2010 - 2011 en alle volgende jaren

Israëlische zeeblokkade van Gaza is legaal

Het Palmer Rapport, 1 september 2011 [klik hier]

“Het fundamentele principe van de vrijheid van navigatie in volle zee wordt slechts aan bepaalde beperkte uitzonderingen onderworpen in het kader van de internationale wet.

Israël wordt geconfronteerd met een werkelijke bedreiging voor haar veiligheid door militante groepen in Gaza.

De zeeblokkade werd opgelegd als wettige veiligheidsmaatregel om te verhinderen dat wapens overzee de Gazastrook binnen geraken en wordt toegepast conform de vereisten van de internationale wet.“

“The fundamental principle of the freedom of navigation on the high seas is subject to only certain limited exceptions under international law. Israel faces a real threat to its security from militant groups in Gaza. The naval blockade was imposed as a legitimate security measure in order to prevent weapons from entering Gaza by sea and its implementation complied with the requirements of international law.”


Met dank aan Aussie Dave van Israellycool voor de hint

Turkije bevriest relaties met Israël na VN rapport, het paard van Sinterklaas schopt terug [video]

Naar aanleiding van de conclusies in het Palmer Rapport van de Verenigde Naties, heeft Turkije alle Israëlische diplomaten boven de rang van 2de Secretaris het bevel gegeven om het land te verlaten. Ook werd de militaire samenwerking tussen Israël en Turkije volledig opgeschort. Bekijk hier de persmededeling van Ahmet Davutoglu, de Turkse minister voor Buitenlandse Zaken. De Turkse premier Erdogan voelt zich danig in het kruis gegrepen door het rapport en dat heeft zo zijn redenen….

De hoef van het paard op de juiste spot

In de bovenstaande videoclip geïllustreerd met het plaatje hier net boven is te zien hoe de Turkse premier Recep Tayyip Erdoğan van een paard wordt geworpen en een flinke schop achterna krijgt in zijn.. testikels. AUW! Het filmpje is een megahit op het internet en werd intussen al 255.202 bekeken.  De voorbije dagen scoort het filmpje weer bijzonder hoog nu Erdogan deze week een ferme natrap kreeg van de VN. En ja, precies weer op dezelfde plek als in het YouTube filmpje.

De commentaar is niet toevallig in het Hebreeuws; de Israëliërs kunnen van die beelden van deze Turkse looser maar niet genoeg krijgen.

Met dank aan Vlad Tepes voor de hint.

Palmer Rapport: conclusies over incident met Turkse Mavi Marmara positief voor Israël

Aan boord van de Mavi Marmara op 31 mei 2010. Gewelddadig offensief van Turkse activisten in bloed gesmoord. Negen Turkse gewapende killers sneuvelen in hun strijd tegen het IDF

Voor de kust van Gaza, 31 mei 2010. Onder het mom van een vredevolle hulpactie vallen militanten van de Turkse aan Al Qaeda gelieerde ngo IHH Israëlische soldaten aan gewapend met ijzeren staven, messen en dolken wanneer die  aan boord trachten te raken van de Mavi Marmara. De IHH wilde met geweld de legale blokkade van Gaza doorbreken als politiek opstekertje voor het islamistisch Hamasregime. Achteraf zal blijken dat het door het IHH gekaapte passagiersschip niet eens hulpgoederen aan boord had.

Sir Geoffrey Palmer, oud-premier van Nieuw-Zeeland

Van bij het begin is het werkelijke doel nooit geweest om de Gazaanse bevolking te helpen maar om de Westerse financiers aan te moedigen meer dollars en euro’s te injecteren in de Pal-Arabische terreur jegens Israël alsmede de vrije invoer van wapens en ammunitie naar Hamas en Co te herstellen. De Turkse regering, die zich handig verschool achter de IHH, hoopte met deze gewapende actie Israël diplomatiek zwaar te beschadigen en verder te isoleren, iets waar zij ook ten dele in geslaagd is.

Na de feiten werd een onderzoekscommissie aangesteld onder het voorzitterschap van Sir Geoffrey Palmer dat deze week werd vrijgegeven. Het rapport, getiteld als Report of the Secretary-General’s Panel of Inquiry on the 31 May 2010 Flotilla Incident, bevestig het verslag van Israël dat reeds een eigen onderzoek voerde met belangrijkste uitschieters dat de blokkade van Gaza door Israël inderdaad legaal is en dat de actie tegen de Mavi Marmara gerechtvaardigd was.

Hieronder een fragment omtrent het incident met de Mavi Marmara. De opmerkingen tussen haakjes zijn van mezelf. Het volledige 105 bladzijden tellende rapport kan u hier lezen.

Palmer Rapport: Omtrent de Mavi Marmara

Het is voor het Comité duidelijk dat lang op voorhand door een aantal passagiers op de Mavi Marmara voorbereidingen werden gemaakt [met het doel] zich hevig te verzetten tegen om het even welke poging [van de Israëlische soldaten] om in te schepen. De beschrijving die in het Israëlische rapport werd gegeven, stemt overeen met verklaringen van passagiers aan het Turkse onderzoek waarin wordt beschreven hoe de ijzeren staven werden afgezaagd van de beschermingsbalustrade van het schip, het opendraaien van de brandslangen, het zich aankleden met reddingsvesten of met kogelvrije vesten en gasmaskers en het zich opstellen op strategische posities in afwachting van een aanval.

Getuigen beschrijven tevens hoe artsen en medisch personeel coördineren vóór de entering van het schip [door het IDF] om te anticiperen op de te verwachten slachtoffers. Daarnaast werden videobeelden getoond waarop passagiers te zien zijn die gasmaskers, reddings- en/of kogelvrije vesten dragen en [gewapend zijn] met ijzeren staven, katapulten, kettingen en knuppels. Die informatie ondersteunt de verslagen over gewelddadige feiten die door het IDF personeel werden overgemaakt aan het Israëlische onderzoek.

Vredesactivist op de Mavi Marmara

Daarom dat het Comité accepteert dat de militairen van de eerste helikopter op significante, georganiseerde en hevige weerstand stuitten van een groep passagiers toen zij op de Mavi Marmara neerdaalden. Het bewijsmateriaal dat voor het Comité ligt, bevestigt dat deze groep [passagiers] gewapend waren met ijzeren staven, kettingen en katapulten en dat er aanwijzingen zijn dat er ook messen werden gebruikt.

Vuurwapens werden afgenomen van het IDF personeel en passagiers buiten strijd gezet waarvan minstens één de munitie werd afgenomen. Twee militairen vertoonden schotwonden. Er zijn aanwijzingen dat zij werden beschoten door passagiers, alhoewel niet afdoende kan bepalen hoe de revolverschotwonden werden veroorzaakt. Niettemin, werden zeven andere militairen ernstig verwond door passagiers, waarvan enkele bijzonder ernstig.

Beide rapporten stemmen overeen dat drie militairen die vanuit de eerste helikopter neerdaalden door passagiers werden overweldigd en naar beneden onder het dek van het schip werden genomen. Het Comité is niet overtuigd van de beweringen dat de drie militairen naar beneden zouden genomen zijn om er medische hulp te ontvangen, hoewel het wel aanvaardt wordt dat eens onder dek andere passagiers tussenbeide kwamen om hen te beschermen en ervoor te zorgen dat hen eerste hulp werd verleend.

Het Comité is het er over eens dat de drie militairen in kwestie, werden gevangen genomen, mishandeld en voortdurend in gevaar waren voor de duur van het incident. Geconfronteerd met dergelijke reactie [van een aantal passagiers], bleef het IDF personeel geen andere keuze over dan in actie te komen om hun leven en dat van de andere militairen te beschermen.


Originele versie in het Engels KLIKKEN op –> Lees verder

Minister Yaalon: Geen verontschuldigingen tegenover Turkije voor incident Mavi Marmara

Aan boord van de Mavi Marmara op 31 mei 2010. Gewelddadig offensief van Turkse activisten in bloed gesmoord. Negen Turkse gewapende killers sneuvelen in hun strijd tegen het IDF

Op het plaatje hierboven vallen zogenaamde vredesactivisten Israëlische soldaten aan met ijzeren staven, messen en dolken wanneer zij trachten aan boord te raken van de Mavi Marmara. Het schip trachtte met geweld de legale blokkade van Gaza te doorbreken uit sympathie voor het islamistisch Hamasregime. Achteraf zal blijken dat het door het IHH gekaapte passagiersschip niet eens hulpgoederen aan boord had. Het werkelijke doel was dan ook niet om hulp naar Gaza te brengen maar steun te betuigen aan de Gazaanse terreur jegens Israël en mede in de hoop met hun actie een politiek incident uit te lokken om Israël zwaar te beschadigen, iets waar zij ten dele ook in geslaagd zijn.

Ya’alon: G-d Forbid We Apologize to Turkey

door Elad Benari [bron]

Vice-premier en minister voor Strategische Zaken Moshe (Bogie) Ya’alon had het gisteren dinsdag 16 augustus over het Rapport Palmer betreffende het débâcle van het Free Gaza Flotilla in mei 2010 en de aan de gang zijnde verzoeningsinspanningen met Turkije. Ya’alon, die het woord voerde op een conferentie van activisten van de Likoedpartij [Netanjahoe], zei “Wij zullen met de Turken samenkomen nadat het rapport is gepubliceerd. Moge G’d voorkomen dat wij ons zouden verontschuldigen.”

Minister Moshe Yaalon

Ya’alon voegde eraan toe dat “de nationale eer geen concept is dat van de straat komt maar er één is met een strategische betekenis. Indien wij ons verontschuldigen en Erdogan zich later omdraait en zegt dat hij ons op alle punten op de knieën heeft gekregen, zal hij zich nadien opwerepen als de leider van het Midden-Oosten. Hij zal de kwestie nooit laten rusten [en blijven uitbuiten], zelfs niet nadat wij ons verontschuldigd hebben.”

Turkije eist van Israël dat het zich verontschuldigt voor de dood van de negen activisten van de IHH die vorig jaar aan boord van de Mavi Marmara waren. Het schip probeerde om de zee blokkade van Israël op de Gazastrook te doorbreken en toen het door de IHH gekaapte schip weigerde de boeg te keren en naar de haven van Ashdod te varen zodat de hulpgoederen – die het naar eigen zeggen naar Gaza bracht – door Israël zou kunnen worden geïnspecteerd, bleef de militairen geen andere keus over dan het schip te enteren en manu militari aan de ketting te leggen in Ashdod.

Toen de militairen aan boord kwamen, werden zij aangevallen door de zelfverklaarde ‘vredesactivisten’ op het schip, dat hen met knuppels aanviel en hen probeerde te overmeesteren en te ontvoeren. Het was slechts toen de militairen in ernstig gevaar verkeerden dat zij het vuur openden op de ‘vredes’activisten.

Minister Yaalon zei hierover onder meer het volgende:

De commissie Palmer heeft duidelijk gezegd dat de blokkade op Gaza wettelijk is. Gaza wordt helemaal niet belegerd, er is geen hongersnood, geen humanitaire crisis, goederen komen op regelmatige basis binnen, de winkelcomplexen zijn normaal geopend en zij kopen luxewagens aan.

Omwille van de veiligheid wordt een blokkade gehandhaafd op de Gazastrook, vandaar dat het illegaal is om die te trachten doorbreken of omzeilen, en dat is precies wat het comité heeft verklaard. Wij hebben een antwoord op alles waarvan de Turken ons beschuldigen. Het comité heeft in ons voordeel geoordeeld en dat zullen de Turken nooit aanvaarden.”

De commentaren van minister Yaalon stemmen overeen met diegenen die onlangs door andere politici werden gemaakt. Eerder deze week hekelde Danny Danon, parlementslid voor Likoed in de Knesset, de Turkse premier Erdogan in een opiniestuk in The Washington Times. “In feite moet de Turkse overheid Israël haar verschuldigingen aanbieden voor deze aanval, samen met andere recente acties die het leven van Israëlische burgers in gevaar hebben gebracht,” zei Danon.

Turkije “zou zich moeten verontschuldigen voor het aanmoedigen van het zenden van, onder valse voorwendsels, anti-Israëlische actvisten die het soevereine grondgebied van Israël bedreigden,” voegde hij eraan toe. “Deze zogenaamde vreedzame activisten, die in werkelijkheid een dekmantel waren om een vrijgeleide af te dwingen voor de invoer van illegale wapens, hebben de Israëlische soldaten zonder aanleiding aangevallen.”

Minister Uzi Landau voor Nationale Infrastructuur, verwierp onlangs eveneens de Turkse eis dat Israël zich zou verontschuldigen zeggende dat:

“Indien er iemand is die zich zou moeten verontschuldigen, dan is het wel Turkije voor haar steun achter de provocatieve vloot. Het is Turkije dat haar banden met Hamas en andere extremistische Moslimgroepen moet verklaren. Het is Turkije dat haar beleid moet verklaren, niet alleen tegenover ons maar tegenover de hele wereld.”