Obama heeft op de valreep stiekem nog 221 miljoen dollar gedoneerd aan de corrupte Palestijnse leiding

corruptHet corrupte Palestijnse kabinet ziet de Amerikaanse dollars graag komen. Hoeveel van die extra duiten uiteindelijk bij de Palestijnse kleine man zullen komen laat zich raden…

Vertrekkend president Barack Obama heeft achter de rug om van de Republikeinse oppositie in alle stilte 221 miljoen dollars overgemaakt aan de Palestijnse Autroiteit in de laatste uren van zijn regering, vertelden aldus ambtenaren op maandag jl. aan het persagentschap Associated Press.

Republikeinse leden van het Amerikaanse Congres hadden de storting van deze gelden aan de Palestijnse Autoriteit lange tijd tegengehouden maar op vrijdagochtend, enkele uren voor de eedaflegging van Donald Trump, werd stiekem deze omvangrijke som geld alsnog overgemaakt. Meer dan 227 miljoen dollars in buitenlandse hulp werd toen vrijgemaakt, met inbegrip van 4 miljoen dollars voor het programma voor de verandering van het klimaat en 1,25 miljoen dollars voor organisaties van de Verenigde Naties.

De regering-Obama had al enige tijd druk uitgeoefend om het geld voor de Palestijnse Autoriteit vrij te geven, dat afkomstig is van het Amerikaanse Agentschap voor Internationale Ontwikkeling (US AID) dat bestemd werd voor het verlenen van humanitaire hulp in Judea, Samaria en Gaza, om “hervormingen in politiek en veiligheid te steunen alsmede hulp te verstrekken om goed bestuur en de rechtsstaat voor te bereiden in een toekomstige Palestijnse staat.

Afgelopen maart werd gemeld dat leden van het Congres de betaling uitstelden van 159 miljoen dollars in steun voor de PA, in een poging om de Palestijnse Autoriteit onder druk te zetten om de onderhandelingen met Israël te hervatten. Dat was niet de eerste keer dat de steun van de Verenigde Staten aan de PA krantenkoppen haalde in de afgelopen jaren. Washington had meerdere malende de financiële steun aan de Palestijnse Autoriteit opgeschort en… nadien hervat.

Eerder kwam deze kwestie in het nieuws toen de PA eenzijdig besloot om lid te worden van het Internationaal Strafhof (ICC). De regering-Obama had op dat moment aangegeven dat haar jaarlijkse hulppakket aan de PA ter waarde van 440 miljoen dollars zou herzien als gevolg van de beslissing de PA.

De Republikeinse senator Paul Rand diende later een wetsontwerp in die gebood dathulp aan de PA onmiddellijk zouden worden gestaakt totdat het zijn inspanningen om aan te sluiten bij het ICC zou stoppen. In september 2011 werd andermaal hulppakket ter waarde van 192 miljoen dollars door het Congres bevroren nadat de PA eenzijdig een (mislukte) aanvraag voor het lidmaatschap van de Verenigde Naties had voorgeld.

In april van 2012, omzeilde Obama een blokkage van het Congres en ondertekende een verklaring waarin werd gesteld dat de steun aan de Palestijnse Autoriteit “belangrijk is voor de veiligheidsbelangen van de Verenigde Staten.”

Palestijnen LIEGEN als ze zeggen dat ze geen financiële hulp kregen van de Amerikanen in 2016

pa-corruptDe premier van de Palestijnse Autoriteit (PA) Rami Hamdallah heeft de Verenigde Staten beschuldigd van “het opleggen van een economische boycot” aan de Palestijnen door geen enkele financiële hulp meer over te dragen aan de Palestijnen in 2016 (zie videoverslag hieronder). Maar het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft onmiddellijk deze beschuldiging weerlegd, berichten aldus de Israëlische kranten The Times of Israel en Haaretz.

Het klopt dat de Verenigde Staten geen hulpgelden meer rechtstreeks storten in de koffers van de Palestijnse Autoriteit. In plaats van – en dat om te verhinderen dat de hulpgelden worden misbruikt voor andere zaken dan waarvoor ze bedoeld worden zoals bv. het betalen van de lonen van veroordeelde Palestijnse terroristen en massamoordenaars – worden de Amerikaanse hulpgelden overgemaakt aan specifieke projecten.

Zo verkiezen de Verenigde Staten voortaan om rechtstreeks de onderaannemers uit te betalen die in opdracht van de PA werken uitvoeren aan de water- of electriciteitsinfrastructuur en betalen zij ondermeer de rekeningen van scholen en hospitalen…

corruptPADe leiders van de Palestijnse Autoriteit zijn in de regel vrij open omtrent hun beleid van het voorzien van salarissen en andere voordelen aan Palestijnse gevangenen in Israëlische gevangenissen, met inbegrip van diegenen die door Israëlische rechtbanken werden veroordeeld voor moord en terrorisme, evenals aan hun families indien de respectievelijke misdadigers omkwamen tijdens het uitvoeren van hun aanslagen.

Echter, de Palestijnse Autoriteit argumenteert dat sinds 2014 deze speciale terreurfondsen worden betaald via de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) en niet uit de staatskas van de Palestijnse Autroiteit en deze gelden dus niet worden weggetrokken van de buitenlandse giften en donaties bestemd voor ontwikkelingshulp. Critici merken op dat wat de chefs van de PA en de PLO betreft het hier telkens om dezelfde personen gaat en zeggen dat de PLO de PA fondsen misbruikt voor het betalen van deze salarissen en premies als beloning voor de terreur.

Overigens zegt het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken dat het in feite aan Ramallah meer dan 357 miljoen dollars in financiële hulp dit jaar heeft overgemaakt aan Ramallah. Bovendien, en dat enkel wat 2016 betreft, hebben de Verenigde Staten $355.177.827 overgemaakt aan de UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees) waarvan 95 miljoen dollars expliciet waren aangeduid voor de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook.

De UNRWA  beheert ook de Palestijnse vluchtelingenkampen in Jordanië, Syrië en Libanon. Aldus gaven de Verenigde Staten in 2016 alles samen ongeveer 712 miljoen dollars in hulp aan de Palestijnen en de VS zijn daarmee de grootste betaler in de wereld aan de Palestijnse zaak, het zij direct dan wel indirect.

PA financiën onder vuur
In zijn interview van 8 december 2016 (zie videoverslag hieronder) vertelde premier Hamdallah dat de totale hulp aan de Palestijnse Autoriteit met 62 procent is afgenomen vergeleken met 2011. Hij zie dat behalve de Verenigde Staten “er ook veel [andere] landen zijn die geen hulp hebben geschonken”, maar hij vertelde er niet bij om welke landen dat ging.

Het klopt dat een aantal buitenlandse regeringen kritischer zijn geworden nadat bij herhaling is gebleken dat veel van de hulpgelden door de Palestijnen worden misbruikt of gewoon verdwijnen.

Zo heeft  Departement voor Ontwikkeling het Britse regeringsvan de Britse regering in oktober jl. een deel van de hulpfondsen voor de PA bevroren omdat zij aanwijzingen had gekregen dat de gelden werden gebruikt voor het financieren van salarissen van veroordeelde Palestijnse terroristen. Volgens Haaretz gelooft Londen niets van het door Ramallah gemaakte onderscheid tussen de Palestijnse Autoriteit en de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie.

In september heeft de Duitse regering voor de eerste keer ooit toegegeven (beter laat dan nooit…) dat de Palestijnse Autoriteit fonanciële steun verstrekt aan hun terroristen en families en zegt de zaak verder te zullen onderzoeken tot er meer klaarheid komt in deze kwestie. Het is niet helemaal duidelijk of Duitsland sindsdien beknibbeld heeft op de financiering van de PA.

In oktober jl. berichtte The Times of Israel dat Saoedi-Arabië hun maandelijkse bijdrage twv. 20 miljoen dollars aan hulpakket aan de Palestijnse Autroiteit had bevroren voor ene periode van zes maanden. Het is niet duidelijk dat het prijzen van Riyad in zijn interview betekent dat de Saoedi’s hun financiering aan de PA hebben hervat.

Video: Premier van de Palestijnse Autoriteit (PA) Rami Hamdallah: “De Verenigde Staten hebben geen enkele dollar hulp betaald aan de PA in 2016.”

Palestijnse Autoriteit stopt met uitbetaling van salarissen van vrijgelaten terroristen en massamoordenaars van Hamas

Israel-releases-26-Palestinian-prisonersRamallah in Samaria, in de nacht van 13 op 14 augustus 2013. De ‘gematigde’ president Mahmoud Abbas verwelkomt elf door Israël vervroegd vrijgelaten gevangen Palestijnse terroristen en massamoordenaars in ruil voor niks. Volgens Abbas zijn dit allemaal stuk voor stuk nationale ‘verzetshelden’ [foto: AP/Majdi Mohammed]

Het Palestijnse parlementslid Nayef Rajoub, een lid van de met Hamas gelieerde Partij voor Verandering en Hervorming en een jongere broer van de beruchte Jibril Rajoub, heeft op zaterdag 13 november 2016 het besluit gehekeld van het Ministerie van Financiën van de Palestijnse Autoriteit om te stoppen met het uitbetalen van de salarissen van 30 vrijgelaten terroristen omdat zij zich zouden verzetten tegen de legitimiteit van de PA regering.

In een verklaring zei Rajoub dat dit besluit duidelijk om politieke redenen werd uitgevaardigd en waarschuwde de PA ervoor dat dit de breuk tussen het Palestijnse volk nog zou verdiepen:

nayef“De opschorting van de uitbetaling van salarissen aan verscheidene mensen die een tijd opgesloten zaten in de gevangenissen van de bezetter [aka Israël] omdat zij ertegen streden, is een duidelijk antwoord aan de bezetter in haar strijd tegen de vrije mannen [de gevangen terroristen die op vrije voeten kwamen].”

Rajoub’s opmerkingen bevestigen in essentie dat vergoedingen die worden uitbetaald door de PA regering aan gevangen Palestijnse terroristen en massamoordenaars bedoeld zijn om de gewapende strijd tegen Israël aan te moedigen en te belonen en in werkelijkheid het terrorisme steunen en financieel sponseren en belonen.

Geschat wordt dat ongeveer zes procent van het jaarlijkse budget van de PA gaat naar de uitbetaling van ca. 4,5 miljoen dollar per maand naar opgesloten terroristen en nog eens ca. 6,5 miljoen dollar maandelijks aan hun families. Van deze jarenlange praktijk is de internationale gemeenschap uiteraard op de hoogte maar zij wuift elke kritiek hierop van de hand.

De afgelopen jaren is de PA onder toenemende druk komen te staan, met inbegrip van verscheidene Europese landen, om op te houden om Europese hulpgelden te misbruiken om de lonen van terroristen te betalen, zowel aan de Palestijnen die momenteel achter de tralies zitten alook aan diegenen die werden vrijgelaten.

Vorige maand kwam het bericht dat Groot-Brittannië miljoenen ponden aan de uitbetaling van hulpfondsen aan de PA zal opschorten, omwille van het feit dat een groot deel van deze hulpgelden eindigen in de handen van terroristen.

Op 28 september 2016 hebben Republikeinse senatoren in de Verenigde Staten een wetsvoorstel ingediend om de hulpfondsen die worden uitgekeerd aan de Palestijnse Autoriteit, op te schorten totdat de minister van Buitenlandse Zaken kan garanderen dat de Palestijnse Autoriteit geen terroristen of hun families beloont die aanslagen pleegden tegen Israëliërs of Amerikanen.

Medische zorg in Palestijnse gebieden in handen van corrupte Hamas maffiosi [Khaled Abu Toameh]

palestGaza, grenspost van Erez, 29 juli 2014. Een Gazaanse Arabier wordt van een Palestijnse ambulance overgezet in een Israëlische ambulance en voor verzorging overgebracht naar een Israëlisch ziekenhuis [beeldbron: Israëlisch Ministerie van Buitenlandse Zaken-IMFA]

Hamas en de Palestijnse Autoriteit (PA) ambtenaren hebben de medische zorg veranderd in een bedrijf waaraan ze honderdduizenden dollars per jaar verdienen. Deze corruptie heeft hoge functionarissen op de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook aangezet om miljoenen sjekels uit de PA begroting te verduisteren .

corruptPAIn 2013 bijvoorbeeld besteedde de PA meer dan een half miljard sjekels aan het voldoen van rekeningen van Palestijnen die betrekking hebben op ziekenhuizen buiten de Palestijnse gebieden. Echter, niemand lijkt precies te weten hoe het geld werd besteed en of al degenen die de doorverwijzingen ontvangen hebben ook inderdaad een medische behandeling nodig hadden.

Hajer Harb, een moedige Palestijnse journalist uit de Gazastrook, maakte onlangs een onderzoeksrapport over de corruptie van ambtenaren van de gezondheidsdienst op de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook.

Ze is herhaaldelijk ondervraagd door Hamas. Harb zegt dat ze nu geconfronteerd wordt met een aanklacht van “laster” vanwege het openbaren van de corruptie. Haar werd door de ondervragers verteld dat het besluit om haar op te roepen voor onderzoek, kwam nadat een arts in de Gazastrook een klacht had ingediend tegen haar wegens “laster.”

Hamas-ondervragers eisten dat Harb haar bronnen onthulde en de identiteit van de betrokkenen in het corruptieschandaal. “Ik vertelde hen dat ik een journalist ben en ik hen niet de identiteiten kan geven van mijn bronnen zonder een gerechtsorder,” zei ze.

door Khaled Abu Toameh


gatestone-logo2Lees hier het hele artikel van Khaled Abu Toameh van 21 september 2016 op de website van The Gatestone Institute:

 

Groot-Brittannië schort tijdelijk de financiële vergoedingen op van gevangen Palestijnse terroristen

prisonerGaza, 14 augustus 2013. Een eerste groep van 26 Palestijnse terroristen en massamoordenaars passeert de grenspost van Erez tussen Israël en Gaza waar ze feestelijk verwelkomd worden door een massa jubelende Palestijnen. De vrijlating door Israël was een pre-conditie om de PA weer aan de onderhandelingstafel te krijgen. Die onderhandelingen bleken andermaal een maat voor niks. Echter deze Palestijnen waren toch maar mooi teruggekeerd naar hun natuurlijke habitat van haat, geweld en terreur jegens Joden en Israël, “dankzij” de VS en het Westen [beeldbron: Ali Jadallah/APA]

De Britse regering heeft naar verluidt de uitbetaling van hulpgelden aan de Palestijnse Autoriteit met een waarde van £25 miljoen (ca. 30 miljoen euro) voor onbepaalde tijd opgeschort nadat was gebleken dat de hulpgelden worden gebruikt om veroordeelde terroristen te vergoeden.

Volgens de Britse krant The Sun heeft Priti Patel, de Britse minister voor Internationale Ontwikkeling, haar departement de opdracht gegeven om de uitbetaling tijdelijk op te schorten, die zowat een derde vormt van het totale bedrag dat Groot-Brittannië jaarlijks aan de Palestijnse Autoriteit doneert, totdat de PA kan aantonen dat de hulpfondsen toekomen bij diegenen waarvoor ze in feite bedoeld zijn.

Paul Charney, de voorzitter van de  Zionistische Federatie van Groot-Brittannië en Ierland [ZFUK], toonde zich vrijdag 7 oktober 2016 erg verheugd over het feit dat de Britse regering haar financiële bijstand aan de Palestijnen tijdelijk opschort tot aan de voorwaarden wordt voldaan en noemde dit

paul_charney“een grote overwinning, niet alleen voor de pro-Israël gemeenschap, maar tevens voor iedereen die vrede wil zien in het gebied. Jarenlang hebben de ZF en haar aanhangers gewezen op dit schandaal bij de door ons verkozen vertegenwoordigers. Geconfronteerd met de eindeloze obstructies, ontkenningen en volledige onwaarheden, hebben we nooit opgegeven in onze vastberadenheid. Martin Luther King zei dat de boog van het morele universum lang is maar buigt in de richting van rechtvaardigheid, en dat hebben we vandaag gezien.”

Het is in feite schandalig dat dit al zolang duurt. Het misbruik van hulpfondsen om terroristen of hun familie of nabestaanden te verlonen is al jaren een doorn in het oog van diegenen die zich echt bekommeren om vrede in het Israëlisch-Palestijnse conflict, maar hun klachten worden al evenlang genegeerd en geseponeerd door de talrijke donoren in het Westen en in het bijzonder in de landen van de Europese Unie.

Zo verklaarde Catherine Ashton, destijds verantwoordelijk voor het departement inzake Buitenlandse Kwesties voor de Europese Unie, reeds op 14 maart 2010 (bijna 7 jaar geleden dus!) dat zij geen idee heeft wat er gebeurt met de hulpgelden van de Europese Unie die maandelijks naar de Palestijnse gebieden worden overgeheveld. Ashton plande toen een reis naar de Palestijnse gebieden met inbegrip van Gaza en zei daarover vooraf: “Ik wil met eigen ogen zien hoe we ons geld daar besteden en wat voor effect dit heeft aan de grond,” zei ze. Nooit hebben we na haar reis daar nog een antwoord op gekregen.

Jaarlijks (anno 2009) besteedt het 28-landenblok van de Europese Unie ca. 1 miljard euro aan humanitaire en andere hulp voor de Palestijnen, ofte ongeveer 85 miljoen euro maandelijks, dwz: 3 miljoen euro dagelijks, veel geld waarvan tot op heden niemand precies kan zeggen waarvoor het gebruikt wordt.

Ook de Amerikanen zijn blijkbaar wakker geschoten. Zo hebben enkele Republikeinse senatoren op woensdag 28 september 2016 een wetsvoorstel ingediend om de hulpfondsen die worden uitgekeerd aan de Palestijnse Autoriteit, op te schorten totdat de minister van Buitenlandse Zaken kan garanderen dat de Palestijnse Autoriteit geen terroristen of hun families beloont die aanslagen pleegden tegen Israëliërs of Amerikanen, aldus een bericht in JTA (Jewish Telegraphic Agency) van woensdag 29 sep. ’16.

In een verklaring stelde senator Lindsey Graham de vraag:

“Waarom betaalt de Palestijnse Autoriteit jonge Palestijnen om terreuraanslagen te plegen tegen onschuldige Amerikanen zoals Taylor Force of Israëliërs? De Palestijnen moeten beslissen: veroordelen zij deze verschrikkelijke daden of belonen zij die? U kunt geen vredespartner zijn wanneer u mensen betaalt om terreurdaden te bedrijven. De keuze die de Palestijnen moeten maken bepaalt het type partnerschap dat zij zullen hebben met de Amerikanen in de komende jaren.”

door Brabosh.com

De hulpgelden aan de Palestijnse Autoriteit worden nog aan andere zaken besteed. Zoals bv. dit nieuwe Presidentieel Paleis van Mahmoud Abbas in Surda nabij Ramallah, dat onlangs in gebruik werd genomen. Het Paleis is ondermeer voorzien van twee helicopterplatformen, twee zwembaden, een jacuzzi, restaurant en van de laatste technologische snufjes. Kostprijs: ca. 11,4 miljoen euros...
abbas-paleis2