Arabische landen verminderen fors hun financiële steun aan de Palestijnen

dollar04De cleptocratie in het Palestijnse leiderschap swingt de pan uit en niemand die daar aanstoot van neemt… Mahmoud Abbas: “Het is allemaal de schuld van de bezetting!”

In een interview van 8 december 2016 vertelde premier Hamdallah dat de totale hulp aan de Palestijnse Autoriteit met 62 procent is afgenomen vergeleken met 2011. Hij zei toen dat behalve de Verenigde Staten “er ook veel [andere] landen zijn die geen hulp hebben geschonken”, maar vertelde er niet bij om welke landen dat ging. Echter, dit weekeinde schrijft de Palestijnse krant Palestine Today dat het totale bedrag dat de Arabische landen doneren aan het budget van de Palestijnse Autoriteit de afgelopen vier jaren met 50 procent is afgenomen.

Dit is al een hele tijd aan de gang. In het begin van 2016 kondigde de Palestijnse Autoriteit aan dat het totale bedrag van alle buitenlandse donaties samen dit het over heel 2015 had ontvangen slechts de helft was van de normale som. In oktober 2016 berichtte The Times of Israel dat Saoedi-Arabië haar maandelijkse bijdrage twv. 20 miljoen dollars aan de Palestijnse Autoriteit had bevroren voor een periode van zes maanden. Daarna kondigde het land aan dat het haar maandelijkse bijdrage van 20 miljoen dollars zou verminderen tot 7,7 miljoen dollars. Maar in december 2016 bleek dat Saoedi-Arabië niets had betaald van haar beloofde bijdrage twv. 240 miljoen dollars over de periode van april tot november ’16.

EoZ schreef over de nijpende financiële situatie in de PA en de afgenomen Arabische bijstand, het volgende: “Dit is een van de belangrijkste redenen waarom Mahmoud Abbas snijdt in het budget van Gaza. Hij zal niet bezuinigen in de Palestijnse gebieden op de Westbank die hij controleert maar in Gaza heeft hij duizenden van het verplegend personeel en onderwijzers gedwongen om vervroegd op pensioen te gaan. Hij hoopt dat door druk te zetten op Hamas, de terreurorganisatie wel zal plooien en zijn regering zal vervoegen conform zijn voorwaarden, maar in werkelijkheid heeft hij daar gewoon het geld niet voor. En zo wordt de echte nachtmerrie van de Palestijnen stilaan bewaarheid. Met name hun grote vrees dat ze irrelevant worden. En in een groot deel van de Arabische wereld is dat reeds het geval.

Video: Palestijnse Autoriteit heeft in 20 jaar 31 miljard dollars gestolen

Rapport: Helft van buitenlandse hulp aan ‘Palestina’ wordt gebruikt om de terreur te financieren

De Palestijnse Autoriteit (PA) beweert dat het hopeloos nood heeft aan fondsen, maar heeft meer dan 1 miljard dollars uitgegeven aan terrorisme sinds 2013. Dat betekent concreet dat de PA tegenwoordig de helft van al het geld dat het ontvangt in buitenlandse hulp uitgeeft om terroristische aanslagen aan te moedigen en te financieren jegens Israëlische Joden, aldus een rapport van het Instituut voor Hedendaagse Kwesties (ICA).

Volgens de studie, ontvangt de PA momenteel 692.000.000 dollars per jaar in directe buitenlandse hulp, waarvan het meeste afkomstig is uit de Verenigde Staten en de Europese Unie. Van dit relatief royale budget aan buitenlandse hulp, besteedt de PA maar liefst 344 miljoen dollars per jaar, of 49,6 procent van alle buitenlandse hulp, aan terrorisme en premies en salarissen voor gevangen terroristen en hun families.

Terreur loont
Van de totale PA begroting voor dit jaar, met inbegrip van zowel buitenlandse hulp als belastinginkomsten, wordt 4 procent besteedt om “de strijd tegen Zion” te financieren en 13 procent gaat naar premies voor de families van terroristen die gedood werden tijdens aansalgen op Israëli’s en terroristen in Israëlische gevangenschap.

Gevangen terroristen kunnen thans meer dan 3.000 dollars per maand ontvangen van de PA nadat zij terreuraanslagen pleegden, met de 19-jarige terrorist die onlangs drie Israëliërs in koelen bloede vermoordde en levenslang een salaris van ca. 3.120 per maand ontvanget, dat is zowat 10 keer meer dan het gemiddelde inkomen in de Palestijnse Autoriteit.

De voorbije vier jaren heeft de Palestijnse Autoriteit meer dan 1 miljard dollars uitbetaald aan terroristen en de families van terroristen, rapporteerde het Parlementaire Comité voor Buitenlandse Zaken (in de Knesset) in mei jongstleden. the Knesset Foreign Affairs Committee reported in May.

Het Instituut voor Hedendaagse Kwesties merkte in het rapport op dat:

“Dit engagement manifesteert de Palestijnse zienswijze zoals werd afgekondigd door de Palestijnse wet die naar de terroristen verwijst als de ‘vechtende sector’ van de Palestijnse samenleving. Dit voortdurende patroon staat in schril contrast met de Palestijnse toezeggingen in de Oslo-akkoorden en het internationaal recht en conventies. Het weerspiegelt ook het feit dat tot nu toe niet echt druk werd uitgeoefend op de Palestijnen om te stoppen met de betalingen.”

Obama heeft op de valreep stiekem nog 221 miljoen dollar gedoneerd aan de corrupte Palestijnse leiding

corruptHet corrupte Palestijnse kabinet ziet de Amerikaanse dollars graag komen. Hoeveel van die extra duiten uiteindelijk bij de Palestijnse kleine man zullen komen laat zich raden…

Vertrekkend president Barack Obama heeft achter de rug om van de Republikeinse oppositie in alle stilte 221 miljoen dollars overgemaakt aan de Palestijnse Autroiteit in de laatste uren van zijn regering, vertelden aldus ambtenaren op maandag jl. aan het persagentschap Associated Press.

Republikeinse leden van het Amerikaanse Congres hadden de storting van deze gelden aan de Palestijnse Autoriteit lange tijd tegengehouden maar op vrijdagochtend, enkele uren voor de eedaflegging van Donald Trump, werd stiekem deze omvangrijke som geld alsnog overgemaakt. Meer dan 227 miljoen dollars in buitenlandse hulp werd toen vrijgemaakt, met inbegrip van 4 miljoen dollars voor het programma voor de verandering van het klimaat en 1,25 miljoen dollars voor organisaties van de Verenigde Naties.

De regering-Obama had al enige tijd druk uitgeoefend om het geld voor de Palestijnse Autoriteit vrij te geven, dat afkomstig is van het Amerikaanse Agentschap voor Internationale Ontwikkeling (US AID) dat bestemd werd voor het verlenen van humanitaire hulp in Judea, Samaria en Gaza, om “hervormingen in politiek en veiligheid te steunen alsmede hulp te verstrekken om goed bestuur en de rechtsstaat voor te bereiden in een toekomstige Palestijnse staat.

Afgelopen maart werd gemeld dat leden van het Congres de betaling uitstelden van 159 miljoen dollars in steun voor de PA, in een poging om de Palestijnse Autoriteit onder druk te zetten om de onderhandelingen met Israël te hervatten. Dat was niet de eerste keer dat de steun van de Verenigde Staten aan de PA krantenkoppen haalde in de afgelopen jaren. Washington had meerdere malende de financiële steun aan de Palestijnse Autoriteit opgeschort en… nadien hervat.

Eerder kwam deze kwestie in het nieuws toen de PA eenzijdig besloot om lid te worden van het Internationaal Strafhof (ICC). De regering-Obama had op dat moment aangegeven dat haar jaarlijkse hulppakket aan de PA ter waarde van 440 miljoen dollars zou herzien als gevolg van de beslissing de PA.

De Republikeinse senator Paul Rand diende later een wetsontwerp in die gebood dathulp aan de PA onmiddellijk zouden worden gestaakt totdat het zijn inspanningen om aan te sluiten bij het ICC zou stoppen. In september 2011 werd andermaal hulppakket ter waarde van 192 miljoen dollars door het Congres bevroren nadat de PA eenzijdig een (mislukte) aanvraag voor het lidmaatschap van de Verenigde Naties had voorgeld.

In april van 2012, omzeilde Obama een blokkage van het Congres en ondertekende een verklaring waarin werd gesteld dat de steun aan de Palestijnse Autoriteit “belangrijk is voor de veiligheidsbelangen van de Verenigde Staten.”

Palestijnen LIEGEN als ze zeggen dat ze geen financiële hulp kregen van de Amerikanen in 2016

pa-corruptDe premier van de Palestijnse Autoriteit (PA) Rami Hamdallah heeft de Verenigde Staten beschuldigd van “het opleggen van een economische boycot” aan de Palestijnen door geen enkele financiële hulp meer over te dragen aan de Palestijnen in 2016 (zie videoverslag hieronder). Maar het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft onmiddellijk deze beschuldiging weerlegd, berichten aldus de Israëlische kranten The Times of Israel en Haaretz.

Het klopt dat de Verenigde Staten geen hulpgelden meer rechtstreeks storten in de koffers van de Palestijnse Autoriteit. In plaats van – en dat om te verhinderen dat de hulpgelden worden misbruikt voor andere zaken dan waarvoor ze bedoeld worden zoals bv. het betalen van de lonen van veroordeelde Palestijnse terroristen en massamoordenaars – worden de Amerikaanse hulpgelden overgemaakt aan specifieke projecten.

Zo verkiezen de Verenigde Staten voortaan om rechtstreeks de onderaannemers uit te betalen die in opdracht van de PA werken uitvoeren aan de water- of electriciteitsinfrastructuur en betalen zij ondermeer de rekeningen van scholen en hospitalen…

corruptPADe leiders van de Palestijnse Autoriteit zijn in de regel vrij open omtrent hun beleid van het voorzien van salarissen en andere voordelen aan Palestijnse gevangenen in Israëlische gevangenissen, met inbegrip van diegenen die door Israëlische rechtbanken werden veroordeeld voor moord en terrorisme, evenals aan hun families indien de respectievelijke misdadigers omkwamen tijdens het uitvoeren van hun aanslagen.

Echter, de Palestijnse Autoriteit argumenteert dat sinds 2014 deze speciale terreurfondsen worden betaald via de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) en niet uit de staatskas van de Palestijnse Autroiteit en deze gelden dus niet worden weggetrokken van de buitenlandse giften en donaties bestemd voor ontwikkelingshulp. Critici merken op dat wat de chefs van de PA en de PLO betreft het hier telkens om dezelfde personen gaat en zeggen dat de PLO de PA fondsen misbruikt voor het betalen van deze salarissen en premies als beloning voor de terreur.

Overigens zegt het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken dat het in feite aan Ramallah meer dan 357 miljoen dollars in financiële hulp dit jaar heeft overgemaakt aan Ramallah. Bovendien, en dat enkel wat 2016 betreft, hebben de Verenigde Staten $355.177.827 overgemaakt aan de UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees) waarvan 95 miljoen dollars expliciet waren aangeduid voor de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook.

De UNRWA  beheert ook de Palestijnse vluchtelingenkampen in Jordanië, Syrië en Libanon. Aldus gaven de Verenigde Staten in 2016 alles samen ongeveer 712 miljoen dollars in hulp aan de Palestijnen en de VS zijn daarmee de grootste betaler in de wereld aan de Palestijnse zaak, het zij direct dan wel indirect.

PA financiën onder vuur
In zijn interview van 8 december 2016 (zie videoverslag hieronder) vertelde premier Hamdallah dat de totale hulp aan de Palestijnse Autoriteit met 62 procent is afgenomen vergeleken met 2011. Hij zie dat behalve de Verenigde Staten “er ook veel [andere] landen zijn die geen hulp hebben geschonken”, maar hij vertelde er niet bij om welke landen dat ging.

Het klopt dat een aantal buitenlandse regeringen kritischer zijn geworden nadat bij herhaling is gebleken dat veel van de hulpgelden door de Palestijnen worden misbruikt of gewoon verdwijnen.

Zo heeft  Departement voor Ontwikkeling het Britse regeringsvan de Britse regering in oktober jl. een deel van de hulpfondsen voor de PA bevroren omdat zij aanwijzingen had gekregen dat de gelden werden gebruikt voor het financieren van salarissen van veroordeelde Palestijnse terroristen. Volgens Haaretz gelooft Londen niets van het door Ramallah gemaakte onderscheid tussen de Palestijnse Autoriteit en de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie.

In september heeft de Duitse regering voor de eerste keer ooit toegegeven (beter laat dan nooit…) dat de Palestijnse Autoriteit fonanciële steun verstrekt aan hun terroristen en families en zegt de zaak verder te zullen onderzoeken tot er meer klaarheid komt in deze kwestie. Het is niet helemaal duidelijk of Duitsland sindsdien beknibbeld heeft op de financiering van de PA.

In oktober jl. berichtte The Times of Israel dat Saoedi-Arabië hun maandelijkse bijdrage twv. 20 miljoen dollars aan hulpakket aan de Palestijnse Autroiteit had bevroren voor ene periode van zes maanden. Het is niet duidelijk dat het prijzen van Riyad in zijn interview betekent dat de Saoedi’s hun financiering aan de PA hebben hervat.

Video: Premier van de Palestijnse Autoriteit (PA) Rami Hamdallah: “De Verenigde Staten hebben geen enkele dollar hulp betaald aan de PA in 2016.”

Palestijnse Autoriteit stopt met uitbetaling van salarissen van vrijgelaten terroristen en massamoordenaars van Hamas

Israel-releases-26-Palestinian-prisonersRamallah in Samaria, in de nacht van 13 op 14 augustus 2013. De ‘gematigde’ president Mahmoud Abbas verwelkomt elf door Israël vervroegd vrijgelaten gevangen Palestijnse terroristen en massamoordenaars in ruil voor niks. Volgens Abbas zijn dit allemaal stuk voor stuk nationale ‘verzetshelden’ [foto: AP/Majdi Mohammed]

Het Palestijnse parlementslid Nayef Rajoub, een lid van de met Hamas gelieerde Partij voor Verandering en Hervorming en een jongere broer van de beruchte Jibril Rajoub, heeft op zaterdag 13 november 2016 het besluit gehekeld van het Ministerie van Financiën van de Palestijnse Autoriteit om te stoppen met het uitbetalen van de salarissen van 30 vrijgelaten terroristen omdat zij zich zouden verzetten tegen de legitimiteit van de PA regering.

In een verklaring zei Rajoub dat dit besluit duidelijk om politieke redenen werd uitgevaardigd en waarschuwde de PA ervoor dat dit de breuk tussen het Palestijnse volk nog zou verdiepen:

nayef“De opschorting van de uitbetaling van salarissen aan verscheidene mensen die een tijd opgesloten zaten in de gevangenissen van de bezetter [aka Israël] omdat zij ertegen streden, is een duidelijk antwoord aan de bezetter in haar strijd tegen de vrije mannen [de gevangen terroristen die op vrije voeten kwamen].”

Rajoub’s opmerkingen bevestigen in essentie dat vergoedingen die worden uitbetaald door de PA regering aan gevangen Palestijnse terroristen en massamoordenaars bedoeld zijn om de gewapende strijd tegen Israël aan te moedigen en te belonen en in werkelijkheid het terrorisme steunen en financieel sponseren en belonen.

Geschat wordt dat ongeveer zes procent van het jaarlijkse budget van de PA gaat naar de uitbetaling van ca. 4,5 miljoen dollar per maand naar opgesloten terroristen en nog eens ca. 6,5 miljoen dollar maandelijks aan hun families. Van deze jarenlange praktijk is de internationale gemeenschap uiteraard op de hoogte maar zij wuift elke kritiek hierop van de hand.

De afgelopen jaren is de PA onder toenemende druk komen te staan, met inbegrip van verscheidene Europese landen, om op te houden om Europese hulpgelden te misbruiken om de lonen van terroristen te betalen, zowel aan de Palestijnen die momenteel achter de tralies zitten alook aan diegenen die werden vrijgelaten.

Vorige maand kwam het bericht dat Groot-Brittannië miljoenen ponden aan de uitbetaling van hulpfondsen aan de PA zal opschorten, omwille van het feit dat een groot deel van deze hulpgelden eindigen in de handen van terroristen.

Op 28 september 2016 hebben Republikeinse senatoren in de Verenigde Staten een wetsvoorstel ingediend om de hulpfondsen die worden uitgekeerd aan de Palestijnse Autoriteit, op te schorten totdat de minister van Buitenlandse Zaken kan garanderen dat de Palestijnse Autoriteit geen terroristen of hun families beloont die aanslagen pleegden tegen Israëliërs of Amerikanen.