Een hopeloos verzoeningsakkoord onder rivaliserende Palestijnse terreurgroepen

Gaza, 8 december 2012. Aanhangers van Hamas verzamelen zich om de 25ste verjaardag te vieren van de stichting van Hamas. Centraal op het podium werd een metershoge replica van een M75 raket opgericht, als het symbool van de eeuwigdurende gewapende strijd tegen Israël [beeldbron: Mahmud Hams/AFP/Getty Images]

Israël kan het akkoord tussen Al Fatah en Hamas niet accepteren, indien het zou gedwongen worden om de Westelijke Jordaanoever en Gaza te behandelen als twee aparte identiteiten. Los van het feit dat Israëlische ambtenaren geloven dat het akkoord binnen 3 à 4 maanden uit elkaar zal vallen, dus is er ook geen reden om het uit te proberen en het te saboteren.

Tijdens de verzoeningsgesprekken in Caïro werd Hamas door de veiligheidsdiensten van de Palestijnse Autoriteit gevraagd om een kaart te tonen van de tunnels in de Gazastrook, als onderdeel van haar akkoord met Israël om tesamen de beveiligingsactiviteiten te coördineren. De vertegenwoordigers van Hamas hebben zelfs niet de moeite gedaan om op het verzoek te reageren.

De Cairo-gesprekken hebben Hamas haar tunnels gelaten, laboratoria, wapenfabrieken, drones en met de Izz ad-Din al-Qassam Brigades en hun marine commando’s. In feite blijft de militaire vleugel can Hamas zoals het was, dwz. onder het directe en exclusieve commando van Hamas. Daarom beschouwt Israël de overeenkomst die donderdag werd ondertekend als een die geen kans heeft om gerealiseerd te worden, dus er is geen reden om zelfs energie te verspillen om het te saboteren. Vooral omdat zowel de Amerikaanse regering als de Egyptenaren Israël hebben gevraagd zich niet te bemoeien.

Niettemin geeft de overeenkomst een wijziging in de bereidheid van Hamas om zijn monopolie over wapens in de Strook op te geven. Zo wordt de verantwoordelijkheid voor grensovergangen geleidelijk overgedragen aan de Palestijnse Autoriteit. Er worden zo’n 3.000 politieagenten van de Westelijke Jordaanoever naar Gaza overgebracht en vervoegen er de 12.000 bestaande Gaza-politieagenten, die ook onder de PA zullen vallen.

De wijze waarop deze en andere aanpassingen zullen worden uitgevoerd, zullen in gezamenlijke Fatah-Hamas commissies worden vastgelegd. Over het algemeen zijn de meeste artikelen van de ondertekende overeenkomst, afhankelijk van de werkzaamheden van deze commissies, en er zijn geen deadlines voor de meeste van de geplande wijzigingen. Zo zal bijvoorbeeld de toekomst van de Gaza-overheidsbureaucraten in een commissie worden besproken en zijn aanbevelingen over vier maanden bekendmaken – een eeuwigheid in het Midden-Oosten.

Een ander comité dient een plan voor te leggen om een ​​einde te maken aan vervolging en arrestatie van Hamas-leden op de Westelijke Jordaanoever. Dit zal theoretisch een einde maken aan de terroristische activiteiten van Hamas. Maar er is geen sprake van een dergelijke bepaling in een gemeenschappelijk Hamas-Fatah-document, en de informatie die de Shin Bet momenteel heeft, duidt niet op een verminderde activiteit van de militante cellen van Hamas op de Westelijke Jordaanoever, integendeel.

Israëlische ambtenaren geloven dat het feit dat PA-president Mahmoud Abbas zich schikt naar de eisen van de Egyptenaren alsook zijn bereidheid om een ​​akkoord te accepteren, hem geen controle geeft over de wapens in de Strook, waardoor zijn positie vrijwel machteloos blijft.

Bovendien is zijn nood om zich tegenover de Amerikanen te presenteren als een leider die het mandaat heeft om namens het hele Palestijnse volk te handelen, belangrijker voor hem dan kortlopende concessies. De VS staan op het punt om een ​​diplomatiek plan voor te leggen voor een akkoord in het Midden-Oosten, en zichzelf presenteren als een legitieme partner is van groot belang voor Abbas.

Hoe dan ook, geloven Israëlische ambtenaren niet dat Hamas de verbintenissen zal nakomen die de PA heeft ten aanzien van Israël. Hun beoordeling is dat de overeenkomst binnen drie of vier maanden zal vervallen.

In ieder geval zal de Israëlische regering niet kunnen leven met deze overeenkomst, ook al bevat het een toezegging van Hamas aan de PA om de gespannen situatie in Gaza te verminderen. Een dergelijke overeenkomst zou Israël ertoe verplichten om af te zien van haar beleid om de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever te behandelen als twee afzonderlijke entiteiten, die tot dusverre het mogelijk heeft gemaakt om te voorkomen dat diplomatieke gesprekken worden gevoerd, bewerende dat Abbas niet het hele Palestijnse volk vertegenwoordigt. Dit is iets dat Israël niet bereid zal zijn om zo snel op te geven.

Bovendien zou Israël geen gewaarborgde prestatie ontvangen in ruil voor een dergelijke concessie, zoals Hamas dat Israël erkent of een verbintenis van de Palestijnen om de daden van terreur en geweld te stoppen. Vandaar dat deze overeenkomst waarschijnlijk niet lang zal standhouden.

door Alex Fishman


Bron: in een vertaling door Brabosh.com naar een artikel van Alex Fishman op de nieuwssite van Ynet News van 13 oktober 2017

Advertenties

Gazaanse terreurgroepen sluiten broos akkoord met PA-president Mahmoud Abbas

Donderdag, 12 oktober 2017. Goed bemiddelde Palestijnen volgen op televisie met gematigde belangstelling de vorming van een nieuw terreurkabinet in ‘Palestina’ met de ondertekening van het eenheidsakkoord tussen de respectievelijke terreurgroepen van Gaza en hun rivalen in Judea & Samaria [beeldbron: AFP/Said Khatib/The Times of Israel]

Palestijnse onderhandelaars van de rivaliserende facties Hamas en Al Fatah hebben op donderdag 12 oktober 2017 andermaal een verzoeningsakkoord ondertekend, dat bemiddeld werd door Egypte maar zonder dat Israël erin betrokken werd. Israël is nochtans de belangrijkste pion in de hele historiek van de Palestijnse tragedie en de Joodse staat buiten de onderhandelingen houden legt meteen een zware hypotheek op het hele akkoord.

Het akkoord is gebaseerd op wat reeds werd ondertekend in 2011, eveneens onder de Egyptische mantel, maar dat nergens toe leidde. Het wordt dus afwachten wat dit zal veranderen aan feiten op de grond vooraleer van een echt succes sprake kan zijn. Een volgende onderhandelingsfase zou in Caïro plaatsvinden op 21 november aanstaande waar dan uiteindelijk een eenheidsregering zou geformeerd worden.

Het akkoord dat in Caïro werd ondertekend door de nieuwe topman van Hamas, Saleh al-Arouri, en door zijn rivaal bij Al Fatah, Azzam al-Ahmad die ondertekende namens PA president Mahmoud Abbas, bepaalt onder meer dat de Palestijnse Autoriteit de volledige controle zal overnemen over de Gazastrook per 1 december 2017.

Gazaanse terreurgroepen
Over de belangrijkste twistappel, met name wat er met de strijdmacht van de Palestijnse milities en het dozijn terreurgroepen dat Gaza ‘rijk’ is zal gebeuren, werd nagenoeg niets bereikt. Het akkoord zoals het thans op tafel ligt voorziet dat een politiemacht van ca. 3.000 politieagenten van de Palestijnse Autoriteit zal ontplooid worden in Gaza, hoewel dit slechts een fractie is van de politiemacht van ca. 20.000 politieagenten die Hamas momenteel handhaaft in de Strook, de milities nog buiten beschouwing genomen. 

Een van de kernpunten, zoniet het belangrijkste punt [!], is wat het lot zal zijn van de gewapende vleugel van Hamas, met name de 25.000 militanten van de [Izz ad-Din al-] Qassam Brigades. Bovendien heeft Hamas, sinds het débacle tijdens de zomer van 2014 (Operation Protective Edge), hard ingezet op de heropbouw en uitbreiding van haar terreurinfrastructuur. In Israël is men dan ook benieuwd wat er zal gebeuren met het tunnelnetwerk, dat bestaat uit tientallen terreur- en aanvalstunnels die rechtstreeks naar Israël leiden, en of dit zal behouden worden door de Palestijnse Autoriteit.

Ook belangrijk is wat er zal gebeuren met de andere terreurgroepen en hun militaire vleugels. Zoals bijvoorbeeld de ruim 10.000 man sterke Palestijnse Islamitische Jihad (PIJ) en haar Al Quds Brigades, die tijdens de laatste drie conflicten met Israël het voortouw namen. En niet te vergeten, de paar duizend leden van de PFLP(-GC), aka het marxistische Volksfront voor de Bevrijding van Palestina, die na Hamas en de PIJ de 3de belangrijkste terreurgroep is in Gaza, en in het bijzonder haar gewapende vleugels de Abu Ali Mustapha Brigades.

De 4de in de rij terreurgroepen in Gaza zijn de Nationale Verzet Brigades, de moordbrigade van het marxistische Democratisch Front voor de Bevrijding van Palestina (DFLP), naast nog een rist andere kleinere Palestijnse terreurgroepen die allen hetzelfde doel beogen, met name de vernietiging van Israël. Ook helemaal onduidelijk is wat er gaat gebeuren met de wapens, raketten, mortieren en munitie van al deze Palestijnse gewapende brigades. Het zal dan ook een moeilijke, zoniet onmogelijke [!] opgave worden voor de Palestijnse Autoriteit om dat dozijn terreurorganisaties allemaal in het gareel te houden.

Israël
De reden waarom Israël per se uit de onderhandelingen moest gehouden blijven ligt voor de hand. Een interessant punt dat in de Egyptische persverklaring te lezen is zegt dat het het verzoeningsakkoord zal uitgevoerd worden in overeenstemming met de hoop van de Egyptische president Abdel Fattah el-Sissi “om een onafhankelijke Palestijnse staat te bereiken gebaseerd op de grenzen van 4 juni 1967, met Oost Jeruzalem als diens hoofdstad en een terugkeer van Palestijnse vluchtelingen.

Dit zijn uiteraard stuk voor stuk kernpunten die allemaal nog onderhandeld moeten worden met Israël. Eerder had premier Benjamin Netanyahu het akkoord streng veroordeeld zeggende dat vrede tussen Israël en de Palestijnen “veel moeilijker bereikt zal worden.” Israël zegt dat Hamas (en het dozijn andere terreurgroepen), die sinds 2008 drie opeenvolgende oorlogen hebben uitgevochten met de Joodse staat en ze ook telkens verloren, eerst moeten ontwapenen en het bestaansrecht van de Joodse staat moeten erkennen als deel van om het even welk eenheidsakkoord.

Netanyahu zei hierover op de Facebookpagina van zijn kantoor:

“Het verzoenen met massamoordenaars maakt deel uit van het probleem en is geen onderdeel van de oplossing. Verzoening tussen Fatah en Hamas maakt vrede [met Israël] veel moeilijker om te bereiken. Door tunnels te graven, raketten te fabriceren en terroristische aanslagen tegen Israël te initiëren, [is dit akkoord] onverenigbaar met de Kwartetvoorwaarden en de inspanningen van de Verenigde Staten om het diplomatieke proces te hervatten.”

België schort bouwprojecten in de PA op nadat Palestijnse school zich hernoemde naar terrorist

Brussel, 23 maart 2016. Daags na de islamistische aanslagen op de luchthaven van Zaventem  en een metrostation, ontmoette Didier Reynders, de Belgische vice-premier en minister van Buitenlandse Zaken, de minister van de Palestijnse Autoriteit Riad al-Malki. Minister al-Malki bood zijn condolences aan voor de slachtoffers en “benadrukte de sterke veroordeling door de PA van deze aanslagen“.  [beeldbron: Diplomatie Belgium]

De Belgische regering schort tijdelijk alle inspanningen om Palestijnse scholen te bouwen of aan te bieden, nadat de Brusselse hulp werd vernoemd ter ere van een massamoordende terrorist, schrijft The Algemeiner op 7 oktober 2017. Na klachten van Joodse groepen werkt de Belgische regering thans aan het probleem.

Echter, niemand moet hieruit eensklaps bepaalde verwachtingen koesteren. Ongetwijfeld zal de Belgische hulp aan de Palestijnen verder lopen ondanks het feit dat zij terreur en geweld verheerlijken op instignatie van de Palestijnse Autoriteit zelves en van haar ministerie van Onderwijs. Volgens de BTC zijn de Palestijnse Bezette Gebieden (OPT) de vierde begunstigde van de Belgische dienst voor ontwikkelingssamenwerking.

Edoch, de Belgische regering beweert dat ze niet op de hoogte was omtrent de naamsverandering van de school. Nochtans heeft het Ministerie van Onderwijs van de Palestijnse Autoriteit tot op heden minstens 28 scholen genoemd (of hernoemd) naar terroristen en nog eens 3 scholen kregen de naam van nazi-collaborateurs, volgens een speciaal rapport van PMW van 18 mei 2017.

Gevestigd in Judea, in het zuiden van de Westelijke Jordaanoever, betoont de controversiële naam van de school homage aan Dalal Mughrabi, die de massamoord leidde op 38 mensen – waronder 13 kinderen – nabij Tel Aviv gekend als de Kustwegaanslag van 1978.  Ook de terroriste Mugrabi kwam om tijdens de aanslag. Na haar dood werd Mughrabi omgeturnd tot een gevierde heldin onder de Palestijnen en sindsdien opgevoerd als rolmodel voor alle Palestijnse vrouwen en meisjes.

Het logo van de school (plaatje hiernaast) omvat een geografische kaart waarop Israël wordt uitgevaagd (met een portret van de terroriste). Daarnaast werden op haar Facebookpagina foto’s geplaatst waarin Palestijnse aanslagers en zelfmoordterroristen worden verheerlijkt als helden en martelaren “voor de goede zaak” (aka Jodenmoord en Israëlhaat), met inbegrip van Adi Hashem al Masalmeh, die werd neergeschoten nadat hij in oktober 2015 een Israëlische soldaat had neergestoken.

Aan de gevel van de school werd een plaquette bevestigd waarop de Belgische regering en het Belgisch Ontwikkelingsagentschap worden geïdentificeerd als de sponsoren van de Beit Awwa Basisschool voor Meisjes, die door het ministerie voor Onderwijs van de Palestijnse Autoriteit werd hernoemd naar de Dalal Mughrabi Gemengde Basisschool, ter ere en glorie van e Palestijnse terroriste  en massamoordenares Dalal Mughrabi.

Didier Vanderhasselt, woordvoerder van het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken, bevestigde aan The Algemeiner dat de bouw van de school tussen 2012 en 2013 door de Belgische regering werd gesteund:

“Toen het schoolgebouw in 2013 aan de lokale gemeenschap werd overhandigd, heette het ‘Beit Awwa Basic Girls School’, vervolgens werd de naam veranderd in’ Dalal Mughrabi Elementary School’. De Belgische regering was niet op de hoogte van deze naamsverandering.

België veroordeelt ondubbelzinnig de verheerlijking van terroristische aanslagen en wil dan ook op geen enkele wijze te worden geassocieerd met de namen van terroristen. België heeft dit probleem onmiddellijk bij de Palestijnse Autoriteit aangekaart en wacht op een formele reactie. In de tussentijd zal België projecten opschorten die verband houden met de bouw of uitrusting van de Palestijnse scholen.

Als een belangrijke partner van het strategisch plan van de Palestijnse Autoriteit voor onderwijs, streeft België naar een cultuur van respect voor de mensenrechten, de menselijke waardigheid en tolerantie. Dit moet zich weerspiegelen in de leerstof die wordt onderwezen bij scholen die in het buitenland worden gefinancierd door middel van de bijdragen van de Belgische belastingbetaler, alsmede in de namen en logo’s van dergelijke scholen.”

De school heeft op vrijdag op haar Facebook-pagina aangegeven dat het de kans heeft om zijn naam te veranderen in overleg met ouders en leden van de gemeenschap. In een artikel op woensdag schreef de school echter: “De naam Dalal is in ons hart gegraveerd en blijft in ons hoofd gegraveerd.”

De school publiceerde ook een gedicht om het “verdriet” van “de faculteit en studenten” uit te drukken over “de confiscatie en de beroving van het recht en de wil van het Palestijnse volk om haar instellingen te benoemen.” Maar “het is mogelijk om de naam te veranderen in het officiële register,” schreef de school in een ander bericht, “hoewel het heel moeilijk is om te veranderen wat in ons hart en geweten staat gegrift… en het is heel moeilijk om zich aan deze intellectuele bezetting te onderwerpen.”

Volgens de website van het Belgisch Ontwikkelingsagentschap (BTC) zal België tegen 2020 nog 10 andere scholen bouwen op de Westelijke Jordaanoever, bovenop de 23 die ons land reeds heeft gebouwd sinds 2001. Volgens de BTC is het Palestijns Gebied de vierde begunstigde van de Belgische ontwikkelingssamenwerking, waarvoor het nauw samenwerkt met de Palestijnse Autoriteit (PA).

De Monumentale Intentionele Verklaring van de Palestijnse Autoriteit

De Israëliër Avihai Shorshan bezocht enkele dagen geleden Ramallah, de officieuze hoofdstad van Palestijnenland, en hij maakte deze selfie bij een decoratieve rotsblok (monument?) die aan het gemeentehuis staat. Een steen in de vorm van een kaart van Israël (dat werd weggevaagd van de map) en vervangen door ‘Palestina’, uiteraard met alle Israëlische steden in het Arabisch geschreven [beeldbron: Facebookpagina van Shorshan]

Hij schreef erbij (vertaald van het Hebreeuws naar het Nederlands; Brabosh.com):

“‘Ik heb een kort bezoek gebracht aan Ramallah en aan het omliggende gebied. Als ik tijd heb zal ik er een lang artikel over schrijven, maar in de tussentijd laat deze foto [van de stenen kaart van ‘Palestina‘] getrokken buiten het gemeentehuis van Al-Bireh, vanuit mijn perspectief nergens twijfels over bestaan.

In Ramallah is niemand geïnteresseerd in Yitzhar, Ma’aleh Adumim, Ariel of de Nativ Ha’avot. Hun visie is om terug te keren naar hun huizen in Jaffa, Lod, Acre, de Baka wijk van Jeruzalem, Beersjeba en alle andere plaatsen die ze verloren hebben toen ze niet instemden met het Verdeelplan van 1947.

Ze begrijpen het zeer goed en streven daar met al hun macht naartoe; niets anders zal hen meer bevredigen. Ik wens dat het Israëlische publiek deze intentieverklaring ernstig neemt en begrijpt.”

En we weten dat dit niet het enige monument is. Dit is natuurlijk geen nieuws, vooral voor de reguliere lezers van IsraellyCool. We weten dat onze “vredespartners” van de PA dat maar allesbehalve zijn. We weten dat ze mooiere pakken dragen dan Hamas, maar ze zijn net hetzelfde. We weten van hun haatzaaierijen en betalingen aan “martelaars”.

En we weten van hun liefde voor kaarten die het hele land Israël uitbeelden, die hun echte doelen vertegenwoordigen. Maar hier gaat het om. Dit is geen kaart die verborgen mag zijn wanneer internationale gasten – waaronder wereldleiders – [de Palestijnse Gebieden] bezoeken. Precies het tegenovergestelde! Dit is een enorm monument dat erboven uitpiekt. Het is bedoeld om gezien te worden.

Met andere woorden, dit is de PA die haar tong uitsteekt en verklaart: “We kunnen doen en zeggen wat we willen. De internationale gemeenschap, met inbegrip van regeringen en NGO’s malen er toch niet om. Zij zullen doorgaan met het blijven pompen van geld in ons en helpen ons te financieren.” We kunnen allemaal onze conclusies trekken over waarom de internationale gemeenschap ervoor kiest om een oogje dicht te knijpen en degenen te blijven volproppen en ondersteunen die ons willen vernietigen.

door Aussie Dave


Bron: naar een artikel van Aussie Dave op zijn website IsraellyCool van 4 oktober 2017

Eenheidsonderhandelingen tussen Hamas en Fatah olv. Egypte opgestart

Gaza, 1 oktober 2017. Ambtenaren van de Palestijnse Autoriteit komen toe in Gaza om met Hamas te onderhandelen over een eenheidsregering [beeldbron: The Jewish Press]

Ambtenaren van de Palestijnse Autoriteit en Egyptische ambtenaren zijn via de Israëlische en Egyptische grensovergangen op zondag naar de Gazastrook afgereisd, voorafgaand aan de overhandiging van de controle over Gaza door Hamas aan de regering van Mahmoud Abbas, berichtte aldus het Palestijnse persagentschap Ma’an News Agency.

De Egyptische delegatie wordt geleid door de ambassadeur van Egypte aan Israël Hazem Khairat. Hij werd later ontvangen door voormalig premier van de PA Ismail Haniyeh, die tegenwoordig het politburo van Hamas leidt, nadat Khaled Meshaal eerder aan de kant werd geschoven. De in Gaza geboren minister van Cultuur van de PA, Ehab Bseiso, die vanuit Ramallah via Israël naar Gaza was afgereisd, vertelde tegenover journalisten dat “de nationale verzoenings regering alle hindernissen zal overwinnen om tot eenheid te komen.”

PA premier Rami Hamdallah is deze dinsdagochtend toegekomen in de Gazastrook om er de eerste wekelijkse kabinetsmeeting te houden in Gaza sinds 2007. Hierna zullen de delegaties van de betrokken partijen afreizen naar de Egyptische hoofdstad Caïro om er deel te nemen aan het zogeheten ‘reconciliation forum’. Als een gebaar van haar goede wil, heeft Hamas vijf gevangen Palestijnen van de PLO vrijgelaten, om de toekomende PA genodigden te verwelkomen.

In een persconferentie na zijn aankomst beschreef, volgens Ma’an News Agency, PA-premier Hamdallah zijn bezoek (het eerste in twee jaar) als…

“… een historisch moment naar de vereniging van het Palestijnse volk. De nationale eenheidsregering zal beginnen met haar regeringsverantwoordelijkheden over de Gazastrook te hernemen. Wij zijn gekomen op de bevelen van de Palestijnse president Mahmoud Abbas om vanuit het hart van Gaza de wereld te verkondigen dat de Palestijnse staat niet kan bestaan zonder politieke en geografische eenheid tussen de Westelijke Jordaanoever en Gaza. Wij weten dat de enige manier om onze doelen te bereiken is door eenheid en om het Palestijnse politieke systeem te beschermen.”

Eerder, op zaterdagavond, had Haniyeh een verklaring vrijgegeven, zeggende:

“De verzoening is een wil en een besluit om te voorkomen dat Israël de Westelijke Jordaanoever opzwelgt en de belegering van de Gazastrook doorzet. We begrijpen dat het innerlijk-Palestijnse verzoeningsproces lang kan zijn, vanwege de tegenslagen op de weg ernaartoe, en het feit dat er nog vele zaken zijn die moedige beslissingen vergen, maar we zijn er van overtuigd dat we de scheidingmuur zijn beginnen afbreken. We verkeren in een situatie van nationale, regionale en internationale veranderingen naast de sterke Egyptische steun die het einde van de kloof [tussen Hamas en Al Fatah] ondersteunt.”

Volgens de in Londen gevestigde krant Al-Hayat heeft Abbas drie voorwaarden gesteld voor verzoening: Hamas moet zijn militaire vleugel ontmantelen; er mag geen buitenlandse betrokkenheid zijn in de regering van de Gazastrook; en geld dat wordt gedoneerd voor herstel en ontwikkeling mag alleen aan de Palestijnse regering worden uitbetaald.

Israël
En wat betekent een eventueel Hamas/Fatah eenheidsakkoord concreet voor Israël? Niks, nada, nothing. In het ‘beste’ geval belooft dit enkel nog meer problemen voor Israël en dat is uiteraard de enige werkelijke bedoeling van de PA.

Of zoals de veelschrijver, de moslim Bassam Tamil, in zijn artikelThe Big Middle East Lie’ op 2 oktober 2017 schreef op de site van The Gatestone Institute :

“Het [Arabisch/Israëlisch] conflict slaat op de onverzettelijke weigering om een ​​Joods Israël in het Midden-Oosten te laten bestaan. Het gaat om de hardleerse interesse in de Arabische en islamitische wereld om Israël te vernietigen en de Joden te vermoorden. Het gaat om de doorlopende, bloedige Arabische en islamitische opstand tegen Israël en de Joden.”