Palestijnse leiders in de voetstappen van de voormalige Moefti van Jeruzalem [Edy Cohen]

Hitler-admires-IslamInteressant om weten dat destijds de liefde tussen Adolf Hitler en Islam wederzijds was. De gedeelde compulsieve obsessie van Adolf Hitler en Moefti van Jeruzalem Hajj Amin al-Husseini om massaal de Joden uit te roeien, was geen toeval en betekende bijna het einde van het Jodendom in Europa én in het toenmalige Britse Mandaat voor Palestina…

Op 23 november 2010 huldigde PA-president en Holocaustontkenner Mahmoud Abbas zijn illustere voorganger als volgt: “We moeten ook herinneren aan het uitstekende [vroege] leiderschap over het Palestijnse volk door Grootmoefti van Palestina Hajj Amin al-Husseini  die de strijd van in het begin sponsorde en de strijd en vlucht [naar het buitenland] voor de goede zaak sponsorde en ver weg van huis is gestorven“:

Abbas-speech

zigzagline
Volgend in de voetstappen van de Moefti

door Edy Cohen

De Verklaring van Balfour, of “de vervloekte belofte” zoals deze in het Arabisch wordt genoemd,  bevestigt in dit schrijven de inzet van Groot-Brittannië om de vestiging van een Joods thuisland te ondersteunen in het Land van Israël. De verklaring doet geen afbreuk aan de oprichting van een Arabische staat naast de Joodse, iets wat de Arabieren meerdere malen in de loop van het Israëlisch-Palestijnse conflict van de hand hebben gewezen.

President van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Abbas, is niet de eerste Palestijnse leider die geprobeerd heeft om de Verklaring van Balfour teniet te doen. In feite heeft voordien de voormalige Moefti van Jeruzalem,  Hajj Amin al-Husseini, deze onvermoeid bevochten. Bovendien had het merendeel van de politieke en financiële steun die de moefti van het Derde Rijk ontving, te maken met de Verklaring en het verzet daartegen.

Iedereen heeft altijd geweten dat de Arabieren propaganda kunnen maken die goed klinkt in westerse oren. Hun leugens en ophitsingen zijn grenzeloos. Vandaag de dag exploiteren zij op cynische wijze het Palestijnse Nakba festival net zoals in het verleden de moefti van Jeruzalem luidkeels en cynisch in Duitsland zou protesteren op de verjaardag van de Verklaring van Balfour om de gunst van de nazi’s te winnen.

In feite, toen de Moefti was aangekomen in Duitsland, zorgde hij ervoor om de verjaardag van de Verklaring te bedenken door met de Arabische gemeenschap in Berlijn op te marcheren doorheen de straten en een preek te houden in een moskee in Berlijn. Dit is wat hij zei op 2 november 1943:

“Op deze dag, 26 jaar geleden, werd de kwade boodschap van de Balfour Verklaring uitgegeven, die voornemens is een Joods thuisland te vestigen in Palestina na de Joods-Engels-regeling tijdens de vorige [Eerste Wereld-] oorlog. Deze beledigende verklaring kwam vanuit Groot-Brittannië en het geeft dit Arabische en islamitische land aan de Joden – in de richting van het eerste islamitische gebed, het thuisland van de Al-Aqsa moskee en andere heilige plaatsen van Islam.

Haj Mohammed Amin al-HusseiniDit Britse verraad van de Arabieren komt na het gene dat eraan voorafging, toen Brittannië en zijn geallieerden de Arabische landen [onder elkaar] verdeelden die hun onafhankelijkheid hadden verloren onder het Sykes-Picot Akkoord. Later, toen de Arabieren begonnen te twijfelen aan de [Britse] intenties, liet Brittannië zich niet weerhouden om hen opnieuw in 1918 te beloven – door diezelfde [Arthur] Balfour — dat ze ooit opnieuw hun onafhankelijkheid zouden respecteren.

Aldus maakte Brittannië twee elkaar tegensprekende beloftes tegenover twee verschillende volkeren in één enkele oorlog. … Het hield haar belofte aan de Joden en schond haar contracten met de Arabieren.”

De woorden van de moefti wonnen aanzienlijke steun van de nazi-leiders die deelnamen aan elke gebeurtenis die hij hield en hem zelfs van onbeperkte financiële steun voorzagen. Neem bijvoorbeeld, wat Gestapo-leider Heinrich Himmler schreef aan de moefti op de verjaardag van de Verklaring van Balfour:

“Sinds de oprichting heeft de Nationale Socialistische Partij altijd op een oorlog aangestuurd jegens het wereld Jodendom. Daarom is het altijd een bijzondere voorstander geweest van de oorlog door vrijheidsstrevende Arabieren, vooral in Palestina, tegen de Joodse indringers.

Deze gedeelde erkenning van de vijand en de oorlog tegen hen zijn de sterke basis van de natuurlijke alliantie tussen Duitsland en de naar vrijheid strevende moslims.  Op de verjaardag van de ellendige Balfour Verklaring breng ik u mijn hartelijke gevoelens over en wens u veel succes toe [met uw strijd tegen het Jodendom].”

In plaats van een hand uit te steken naar vrede, neemt PA-president Mahmoud Abbas, de Holocaustontkenner, het beleid van de Moefti en de Nazi Partij klakkeloos over, een beleid dat er enkel op gericht is om de Joodse staat te vernietigen.

De Balfour Verklaring van 2 november 1917
1917-Balfour-declaration_original

door Edy Cohen

Edy Cohen is a Middle East scholar and a fellow of the Center for International Communication at Bar-Ilan University.


Bron: in een vertaling door Brabosh.com van een artikel van Edy Cohen “Following in the mufti’s footsteps” van 27 juli 2016 in Israel Hayom

Palestijnse vredesonderhandelaar noemt uitschakeling van moordenaar van rabbijn een ‘misdaad’

human-shields2De vuile guerillaoorlog van Hamas is dezelfde van ISIS aka Daesh

Toponderhandelaar van de Palestijnse Autoriteit in het vredesproces met Israël, veroordeelde gisteren de Joodse staat voor het doden van de Hamas terrorist die in het begin van deze maand een rabbijn vermoordde. Volgens het bericht in The Algemeiner noemde Saeb Erekat van de PLO (Palestijnse Bevrijdingsorganisatie) de inval van het IDF, waarbij de 29-jarige Mohammed Fakih omkwam toen hij zich verzette tegen zijn arrestatie, “een misdaad”. Over de feitelijke “misdaad” van de Hamasterrorist repte Saeb Erekat met geen woord.

rabbi-Mick

Eerder, op vrijdag 1 juli 2016, werd de 48-jarige rabbijn Michael ‘Miki’ Mark (plaatje rechts) vermoord. Toen de rabbijn met zijn gezin in hun auto doorheen de Hebron Heuvels in Judea op weg was naar een sabbat diner, werden ze voorbijgestoken door de wagen van Hamasmilitant Mohammad Fakih die tijdens het inhaalmanoeuvre ruim 20 schoten lostte naar de Joodse familie en vervolgens wegraasde.

De rabbijn, die tevens directeur-generaal is van de Yeshiva Otniel, overleefde de aanslag niet. Zijn echtgenote, Havva Mark, werd zwaar gewond alsook twee van zijn tien kinderen, Tehila, 14 jr. en Pdaya, 15 jaar oud, die allen inmiddels hersteld zijn.

Ondanks het antwoord van Erekat, beschuldigde een familielid van de terrorist Mohammed Fakih – naar wie Hamas refereerde als de “held van de Otniel aanslag” – de strijdkrachten van de Palestijnse Autoriteit, omdat zij inlichtingen omtrent de whereabouts van de terrorist zouden doorgespeeld hebben aan Israël die uiteindelijk tot diens dood leidde. In Dura, het dorp van Fakih, werd een algemene staking afgekondigd om zijn dood te eren.

De inval waarbij Mohammed Fakih werd gedood, was het hoogtepunt van een gezamenlijke operatie van het Israëlische leger, de Shin Bet en de Israëlische politie. Sinds de dodelijke raid op het gezin van rabbijn Michael Mark de Israëlische inlichtingendienst de infrastructuur van Hamas in Judea & Samaria, aka de Westelijke Jordaanoever, binnenstebuiten gekeerd. Op dinsdagavond overvielen vereende strijdkrachten het Palestijnse dorp Tzurif in de buurt van Hebron, waar de terrorist Mohammed Fakih was ondergedoken en zich verschanst had in een woning van waaruit hij de Israëlische strijdkrachten onder vuur nam. Hij werd gedood in het vuurgevecht dat volgde toen hij zich tegen zijn arrestatie verzette.

Mohammed FakihVolgens Hamas stierf de “held van de Otniel aanslag”, moedjahedien Mohammed Fakih, een eervolle ‘martelarendood’

Volgens de Shin Bet, had Fakih in het verleden in de gevangenis gezeten voor zijn activiteiten in de Gazaanse terreurgroep Islamitische Jihad (PIJ), onder meer op beschuldiging van het smeden van plannen van terreuraanslagen tegen Israëliërs. Toen hij in de cel zat verschoof hij zijn loyaliteiten en werd lid van Hamas.

Opmerkelijk: Tijdens de inval van dinsdagavond werden Fakih’s medeplichtigen aan de moord op rabbijn Mark gearresteerd. Onder de gearresteerden bevonden zich Mohammed Amira, die ook had deelgenomen aan de aanslag en leden van een andere terreurcel die de twee Palestijnen hadden opgehitst. De 38-jarige Amira was lid van de nationale veiligheidstroepen van de Palestijnse Autoriteit, dezelfde PA waarvoor Saeb Erekat optreedt als afgevaardigd woordvoerder en toponderhandelaar voor vrede met Israël is [..]

Amira werd ongeveer drie dagen na de aanslag gearresteerd en tijdens zijn verhoor bekende hij de auto bestuurde waaruit door een venster Mohammed Fakih de fatale schoten afvuurde op de auto van de Joodse familie. Hij leidde ook de Shin Bet naar het voertuig en het wapen die werden gebruikt tijdens de aanslag.

terreurcelEen terreurcel van Hamas op de West Bank ontmaskerd

Eveneens gearresteerd was Tzahiv Fakih, broer van Mohammed, die bekende dat hij zijn broer had geholpen te verberegen en de wapens in zijn bezit te verstoppen. Een neef van de dader, Ma’ez Fakih, werd eveneens gearresteerd, die bekende dat hij de Palestijnse moordenaar aan een onderduikadres had geholpen de dagen die onmiddellijk volgden na de terreuraanslag. Nog andere familieleden, werden opgesloten en ondervraagd omtrent hun betrokkenheid is het helpen verbergen van Fakih na de aanslag.

Volgens het bericht van NRG reageerde de familie van rabbijn Mark op het nieuws van de inval met een mengeling van opluchting en woede. Ze waren blij dat de mensen die verantwoordelijk zijn voor de moord op het gezinshoofd van hun huishouden werden aangehouden, maar woedend op de ontdekking dat één van de daders in dienst was van de Palestijnse veiligheidstroepen – en bij de onthulling dat anderen opgesloten zaten in en weer werden vrijgelaten uit een Israëlische gevangenis.

Hieronder een persbericht van de Qassam Brigades, de militaire vleugel van Hamas, van woensdag 27 juli 2016 naar aanleiding van de dood van hun militant eerder die ochtend. Volgens de Brigades (voor wat dat waard is) verzette de 29-jarige Mohammed Jebara Al Fakih zich fel tegen zijn aanhouding en verschanste zich 7 uren lang in zijn woning van waaruit hij de Israëlische soldaten onder vuur nam. Uiteindelijk bestookte het IDF het huis met verscheidene missiles waardoor Fakih onder het neervallend puin de “martelarendood” stierf:
fakih

‘Hamas is ISIS, ISIS is Hamas’
Een tijd geleden maakte premier Benjamin Netanyahu in een opgemerkte toespraak op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, de vergelijking van “Hamas is ISIS, ISIS is Hamas“. En inderdaad, zonder twijfel zijn ISIS (aka Daesh) en Hamas de twee zijden van dezelfde munt, geboren in de schoot van de soennitische Moslim Broederschap.

Netanjahoe zei toen op 29 september 2014 in de VN: “Hamas is ISIS, en ISIS is Hamas. Zij delen allen dezelfde ideologie. Zij willen allen een globale militante Islam oprichten, waar geen plaats voor vrijheid is. Dat is waarom de strijd van Israël tegen Hamas niet [enkel] onze strijd is: het is jullie strijd. Onze strijd tegen Hamas vandaag kan morgen jullie strijd worden.”

In een interview van 18 juli 2016 met NDTV, een Indisch televisiestation in New Delhi, dat hem werd afgenomen op zijn onderduikadres in Doha, Qatar, werd Khaled Meshaal, de leider van het politburo van Hamas, hierover gepolst:

Khaled Meshaal, 18 juli 2016“Premier Netanjahoe van de bezettingsmacht en de Israëliërs gooien dergelijke beschuldigingen naar de Palestijnen omdat zij de echte terroristen zijn. Er is een groot verschil tussen een bevrijdingsbeweging die een inherent recht uitoefent om een bezetting te trotseren en extremistische bewegingen die lukraak doden.”

Echter, wie er het Charter van Hamas uit 1988 op naleest, concludeert precies net het tegenovergestelde. Zo bijvoorbeeld dit uit Artikel 7 van het Charter:

charter3

Voormalig Israël’s vredesonderhandelaar Alan Baker: ‘Saeb Erekat is een volleerde leugenaar’ +video

erekat-liarSaeb Erekat, onderhandelaar voor de PLO in het vredesproces met Israël: “Jullie, in het Westen, betalen mij loyale bedragen uit om stelselmatig te liegen. Wat is dan jouw probleem? Ik doe toch gewoon mijn job?” [beeldbron: IsraellyCool]

Ik ben de trotse zoon van de Kanaänieten die daar 5.500 jaar geleden leefden totdat Jozua Bin-Nun de stad Jericho in de as legde.
[Saeb Erekat, 2 februari 2014 – bron]

Alan Baker, Israël’s voormalige ambassadeur aan Canada, die betrokken was in de vredesonderhandelingen met de Palestijnen, noemde recent de toponderhandelaar voor de PLO Saeb Erekat “een volleerde leugenaar.”

In zijn kantoor van het Jerusalem Center for Public Affairs [JCPA] gisteren (12 juli ’16) hadden we een uitvoerig gesprek over internationaal recht en diplomatie. Ik vroeg hem of hij me iets kon vertellen over Erekat, die ik vele malen heb gedocumenteerd en ontmaskerd als een leugenaar.

Alan BakerBaker antwoordde met een verhaal. Zo zag hij op een keer Erekat “letterlijk in tranen” op CNN, sprekend over wat alleen maar kan worden omschreven als doortrapte leugens over de manier waarop de Israëlische strijdkrachten zijn Palestijnen aanvielen en afspraken schendden.

“Ik belde hem op,” vertelde Baker. “Ik zei ‘Saeb, hoe kunt je zoiets zeggen? Jij weet dat ik weet dat jij weet dat dit niet juist is! Wij zaten samen aan de tafel en onderhandelden over de waarheid!…’ En hij zei tegen mij ‘Alan, jij doet jouw job en ik doe mijn job.’ En dat vat het allemaal zowat samen.”

Baker impliceerde vervolgens dat Erekat’s gewone leugens de onderhandelingen in het algemeen kunnen hebben geschaad. Hij voegde eraan toe: “Als je met iemand te maken hebt die echt leugens verkoopt, wordt het achteraf erg moeilijk om hem te vertrouwen als je terug naar de onderhandelingstafel keert. Dit opbreken van wederzijds vertrouwen is zeer belangrijk.”

In dit video fragment, beschrijft Baker ook de bizarre scène van vijanden die samenwerken tijdens de moeizame vredesbesprekingen, zoals bv. toen hij met de voormalige terrorist Jibril Rajoub in een hotel een jacuzzi deelde en beiden zeurden over hun vrouwen en schoonmoeders.


Bron: een artikel en videoverslag van EoZ van 13 juli 2016 op de webblog van Elder of Ziyon.

Met dank aan Tiki S. voor de hint.

M-O expert onthult ontstellende details van betalingen door de PA aan terroristen en hun families

memri-carmonDe voorzitter van een in Jeruzalem en in Washington gevestigde onderzoeksorganisatie, Yigal Carmon, heeft op dinsdag 5 juli 2016 specifieke details vrijgegeven van de “aanzienlijke bedragen” die door de Palestijnse Autoriteit stiekem uit haar begroting worden gelicht  [beeldbron: The Algemeiner/MEMRI].

‘Alles inzetten op terreur en geweld tegen Joden’
Een groot deel van de begroting, die grotendeels gespekt wordt met westerse hulpfondsen, blijkt te worden aangewend als vergoedingen, maandlonen of premies voor Palestijnse terroristen die opgesloten zitten in Israëlische cellen en tevens aan omgekomen Palestijnse terroristen, zelfmoordbommenleggers en hun nabestaanden.

In plaats van de westerse hulpfondsen te gebruiken om de levensstandaard van de gemiddelde Palestijn omhoog te krikken en de locale infrastructuur te verbeteren en uit te bouwen en of de heropbouw van de Gazastrook te financieren, gebruikt de PA een aanzienlijk deel van haar jaarlijks budget om de terreur en geweld tegen Israël te financieren. Eerder dan in de vrede te investeren, kiest de Palestijnse Autoriteit ervoor om veel – zoniet alles – in te zetten op de terreur en geweld jegens Joden en hun Joodse staat.

Lees verder

Abbas verwerpt vernietigend rapport van het M-O Kwartet inzake Palestijns geweld en terreur

terrorHallel Ariel werd in haar slaap overvallen en met messteken afgemaakt. De Palestijnse terrorist werd door het Palestijnse leiderschap opgehemeld als een martelaar en een held. Naar verluidt wou president Abbas niet eens aan de telefoon komen toen buitenlandse regeringsleiders hem deze week belden, om hem te vragen om de brute moord op een slapend 13-jarig Israëlisch meisje te veroordelen. Wat Abbas trouwens niet gedaan heeft [bron: Likoed Nederland]

Op 1 juli 2016 publiceerde het Kwartet voor het Midden-Oosten ( = de Verenigde Naties, de Europese Unie, de Verenigde Staten en Rusland) haar rapport inzake het vredesproces en haar wens om tot een tweestatenoplossing te komen op basis van de pre-1967 lijnen. Uitgangspunt voor het rapport waren de VN Veiligheidsraad Resoluties 242 (1967) en 338 (1973). Uiteraard werd Israël voorspelbaar opnieuw veroordeeld voor haar nederzettingenbeleid:

Lees verder

Joden van Hebron roepen de Staat Israël op om haar steun aan de Palestijnse Autoriteit en Abbas te beëindigen

Hallel en Rina Ariel

“Mijn dochter lag gewoon te slapen, kalm en sereen, ze was gelukkig, en een terrorist kwam aan haar bed in Kiryat Arba, en vermoordde haar… Ik wil dat iedereen onze pijn ziet en ons komt troosten. Hallel, dat je herinnering een zegen mag zijn.” [Rina Ariel, moeder van Hallel]

De Joodse Gemeenschap van Hebron legt de schuld voor de moord op Hallel Ariel vierkantig bij het leiderschap van de Palestijnse Autoriteit:

“De Joodse Gemeenschap van Hebron roept de Staat Israël op om onmiddellijk op te houden met steun te verlenen aan de Palestijnse Autoriteit en haar president, Mahmoud Abbas, de leider van de moordzuchtige organisatie die de volksopruiing leidt en achter de schermen de feitelijke aanzetter is tot deze barbaarse daad.

De Palestijnse Autoriteit werd opgericht door de Staat Israël onder de Oslo Akkoorden en kan dagelijks enkel overleven dankzij de steun van de Staat Israël. Het is belachelijk om dit jihadistische monster te ondersteunen en het vervolgens beschuldigen van terrorisme.

De locale Arabische bevolking werkt in Kiryat Arba zonder de minste vorm van discriminatie. Zelfs dertig minuten na de bloedige moord kon men zien hoe Arabieren ongehinderd aan het werk waren in de stad. Onze strijd gaat niet tegen de Arabieren maar tegen de Jihad, een ideologie die suprematie nastreeft.”

Mahmoud Abbas slikt beschuldiging in: Palestijnen mogen weer bronwater drinken

Afgelopen vrijdag had de voorzitter van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Abbas, een toespraak gehouden voor het Europees Parlement. Daarin uitte hij scherpe kritiek op Israël en beschuldigde het Israëlische leger ervan illegaal moorden uit te voeren. Verder zei Abbas zijn handen uitgestrekt te houden naar vrede. De Palestijnen zouden tegen terreur zijn, maar zolang er geen Palestijnse staat zou bestaan en de twee-staten-oplossing niet ingevoerd zou zijn, zou het conflict blijven bestaan.

Daarna beschuldigde Abbas Israëlische rabbijnen ervan de Israëlische regering ertoe te hebben opgeroepen het drinkwater van de Palestijnen te vergiftigen om hen te doden. Dat zou een duidelijke oproep tot massamoord op het Palestijnse volk zijn, aldus Abbas.

jew-itDaarbij beriep hij zich op een melding van Turkse media, volgens welke een rabbi genaamd Shlomo Mlma, zogenaamd voorzitter van de Raad van rabbijnen van de “nederzettingen” in Judea en Samaria, de “kolonisten” ertoe zou hebben opgeroepen het water van de Palestijnen te vergiftigen. Aan het eind van zijn toespraak ontving de Palestijnse president een enorm applaus van de parlementsleden.

Nadat het persbureau Reuters geen enkele aanwijzing naar zo´n oproep kon vinden en het haar niet lukte een rabbijn genaamd Shlomo Mlma of de genoemde Raad van rabbijnen op te sporen, bleek dat het hele verhaal gewoon bedacht was.

Daarop publiceerde het kantoor van de Palestijnse president de volgende verklaring: “Nadat is gebleken dat de in de toespraak genoemde eis van de rabbijn niet heeft plaatsgevonden, wil de president graag benadrukken dat het niet zijn bedoeling was het Jodendom of het Joodse volk te beledigen, en wel op grond van zijn diepe respect voor alle religies, waaronder het Jodendom.”

Abbas wijst in de verklaring de Israëlische beschuldiging van de hand dat hij antisemitisch zou zijn en veroordeelde de illegale acties van de Israëlische regering en de “kolonisten” tegen het Palestijnse volk.

door NAI Redaktion


In een vertaling uit het Duits door E.J. Bron van een artikel op Israel Heute van 26 juni 2016.
bron-logo

Uitspraak van Rechtbank in Parijs: ‘Er is geen enkel bewijs dat Arafat werd vermoord’

Palestijnse ‘historici’ slaan tilt: “De Joden hebben niet alleen de eerste Palestijn Jezus Christus vermoord, maar ook zijn ware profeet Sint Yasser Arafat vergiftigd met polonium 210!” De officiële krant van de Palestijnse Autoriteit schreef op 6 mei 2013: “De Palestijnen zijn Jezus’ nakomelingen en het verhaal van Jezus is het verhaal van het Palestijnse volk.”

Een Franse rechtbank heeft op vrijdag 24 juni 2016 geweigerd om het onderzoek te heropenen naar de dood van de voormalige Palestijnse terroristenleider Yasser Arafat temidden van verdachtmakingen dat hij was vergiftigd, zeggende dat er geen wettige grond bestaat voor een eventuele moordzaak. De Palestijnen beschuldigen tot op vandaag Israël van moord op Arafat.

Joods Actueel had reeds in december een studie verricht met besluit dat er geen voldende bewijzen waren in het zwitserse Arafatrapport voor vergiftiging door polonium. Uit het antwoord op een vraag om uitleg van de Belgische fysicadeskundige dr. Rudi Roth aan professor François Bochud, directeur van het onderzoekscentrum van het Universitair Ziekenhuis in Lausanne (CHUV) blijkt dat de conclusies van het rapport omtrent de vermeende poloniumvergiftiging van de Palestijnse leider Yasser Arafat niets om het lijf hebben.

Het kantoor van de procureur-generaal in Versailles zei vrijdag dat het Hof van Beroep de beslissing heeft bekrachtigd van rechters die de zaak onderzochten en hadden afgewezen, zeggende dat er geen bewijs is dat Arafat werd vermoord.

De drie rechters waren ondubbelzinnig en unaniem in hun besluit:

… qu’à l’issue des investigations (…), il n’est pas démontré que M. Yasser Arafat ait été assassiné par empoisonnement au polonium 210, et il n’existe pas de preuve suffisante de l’intervention d’un tiers qui aurait pu attenter à (sa) vie…

arafatxx

Wijlen Yasser Arafat was perfect tweetalig. In het Engels klonk het steevast: “Peace! Peace!” en in het Arabisch net iets anders: “Jihad! Jihad!”

Arafat stierf in het militair ziekenhuis Percy de Clamart in een voorstad van Parijs op 11 november 2004, nadat zijn gezondheid plotseling verslechterde. De oorzaak van zijn dood is nooit opgehelderd.

De weduwe van de Palestijnse leider, Suha Arafat, had in 2012 een klacht ingediend, nadat sporen van polonium 210, een zeer giftige radioactieve stof, werden gevonden op bezittingen van haar man. Haar advocaten kunnen nog in hoger beroep gaan tegen de uitspraak aan het Franse hoogste hof.

Video PA TV: Palestinian girl’s hate speech: “The Jews killed Arafat”

 

Mahmoud Abbas in EU parlement: ‘Israëlische rabbijnen vergiftigden Palestijnse waterbronnen’

mahmoud-water3

De Dwaas van Palestina, aka Mahmoud Abbas, kreeg voor zijn toespraak in het Europese Parlement een staande ovatie van de vertegenwoordigers van het parlement. Om zijn Israëlhaat wat kracht bij te zetten had Abu Mazen uit zijn mouw een ouwe belegen antisemitische kwakkel geschud die stonk naar duistere Middeleeuwse tijden, toen het in de Europese landen nog dagelijkse kost was om snel een paar Joden de keel over te snijden vooraleer naar het werk te togen.

In zijn toespraak beweerde Abu Mazen namelijk dat Israëlische rabbijnen deze week hadden opgeroepen om het Palestijnse water te vergiftigen en hij beschuldigde Israël dat de bezetting van Judea, Samaria en oostelijk Jeruzalem aan de basis zou liggen van terreur en geweld in de wereld:

“De Israëliërs doen dit eveneens… sommige rabbijnen in Israël hebben het tegenover hun regering erg duidelijk gemaakt dat onze waterputten zouden vergiftigd moeten worden zodat onze Palestijnen zouden sterven.”

En ook dit:

“Eens dat een einde komt aan de bezetting zal het terrorisme verdwijnen, zal er geen terrorisme meer zijn in het Midden-Oosten noch elders in de wereld.”

Israël’s premier Benjamin Netanjahoe beschuldigde Abu Mazen van het verspreiden van deze oude Middeleeuwse kwakkel en vanuit zijn kantoor in Jeruzalem gaf het kantoor van de premier een verklaring uit naar aanleiding van deze antisemitische uitspraken van Abbas:

“In Brussel toonde Abbas zijn ware gezicht. Iemand die weigert om president Rivlin en premier Netanjahoe te ontmoeten voor directe onderhandelingen en tegelijk een bloedsprookje verspreidt in het Europees parlement en valselijk beweert dat zijn hand is uitgestoken naar vrede. Israël wacht op de dag wanneer Abbas stopt met leugens te verspreiden en aan te zetten tot haat. Tot dan zal Israël doorgaan met zichzelf te verdedigen tegen Palestijnse opruiing die daden van terreur motiveert.”

Het Europees Joods Congres (EJC) heeft eveneens de Europese leiders opgeroepen om Abu Mazen te veroordelen voor zijn toespraak in het parlement. “Het is bijzonder gewetenloos dat een buitenlandse leider in het Europees parlement trots verwijst naar een bloedsprookje en daarvoor een staande ovatie krijgt,” zei Dr. Moshe Kantor, de president van de EJC.

waterbron32Plaatje dat circuleerde doorheen de sociale media (Facebook, Twitter, WhatsApp enz.) over een Israëlische rabbijn die zou opgeroepen hebben om de Palestijnse waterputten in Judea & Samaria te vergiftigen [beeldbron: Le Monde Juif]

In feite was het de Franse pro-Hamas meute die de kwakkel was beginnen verspreiden, die later opgepikt werd door Abbas en de rest van de wereld, via de sociale media waarin de Joodse inwoners van Judea & Samaria ervan werden beschuldigd dat ze de waterputten van de Palestijnen moest vergiftigen:

“De voorzitter van de Raad van Rabbijnen van Cisjordanië, Shlomo Mimad, riep op zondag de kolonisten op om de waterputten van de Palestijnen te vergiftigen”, vertelde de pro-Hamas splintergroep op haar website, waarmee het de valse informatie overnam van andere anti-Israëlische media.

Om te beginnen is de hierboven afgebeelde Joodse man niet rabbijn Shlomo Mimad want die man bestaat niet eens. In werkelijkheid is de man op de foto rabbijn Yisrael Eichler. Bovendien is de voorzitter van de Raad van Rabbijnen van Judea & Samaria op dit ogenblik rabbijn Yishai Babad en dus zeker niet de fictieve ‘Shlomo Mimad’.

AJC France veroordeelde op haar Facebookpagina Abbas voor zijn krasse uitspraken en schreef:

“De beschuldiging die Mahmoud Abbas vandaag uitte in het Europees Parlement jegens Israëlische rabbijnen is absoluut niet ongewoon en al helemaal niks nieuws onder de zon. [Die kwakkel] is letterlijk gebaseerd op de oude mythe dat Joden de waterputten vergiftigden die in Europa hebben geleid tot massale massacres.”

waterbron33
16de eeuwse antisemitische prent. Houtgravure van de Franse schrijver Pierre Boaistuau (1517-1566) in zijn boek ‘Histoires Prodigieuses’ uit 1560. Op het plaatje is te zien hoe een Joodse man vergif gooit in een waterput terwijl Satan erin urineert. Ernaast werd een kind op een kruis gespijkerd. De suggestie in het plaatje is duidelijk.

Alzo kan men enkel maar veronderstellen dat de “Joden met de Duivel samenwerken”, de “Joden schuldig zijn aan de dood van Jezus Christus” en dat Joden boosaardige mensen zijn die niet te vertrouwen zijn “opdat gij niet wilt sterven van vergiftigd water of een ander probleem”. Ziekelijke denkbeelden die  de typisch antisemitische opvattingen over Joden ondersteunen – van in de Middeleeuwen tot in onze moderne tijd – en waarin elk detail op het plaatje staat voor weer een ander stereotype over “de Jood”.

jews-poisoning-wellsEen ander plaatje waarin Joden een waterput vergiftigen. Dergelijke boosaardige antisemitische praatjes ontstonden vermoedelijk ergens in de Middeleeuwen toen in 1348 in Europa een allesverwoestende pest epidemie (de Zwarte Dood) toesloeg en uiteindelijk het leven kostte aan ca. 25 miljoen Europeanen. Een voorbeeld van een antisemitische wet die volgde op het uitbreken van de bruine pest is deze van mei 1349 in het Duitse Brandenburg: “… er wordt gezegd dat de Joden elders vele personen hebben omgebracht door vergiftiging”.

Vermits niemand tijdens de Middeleeuwen een idee had over hoe de pest zich verspreidde werd het gerucht gelanceerd dat de plaag het resultaat was van sabotage of vergiftigingen, dat het enige mogelijke antwoord dat de woede van de verpauperde en ongeletterde bevolkingen kon afleiden van hun eigen onkunde om de plaag te bestrijden door de Joden van het veroorzaken van de pest te beschuldigen.

Wanneer sociale en politieke groeperingen staan te popelen om de macht te grijpen, werd de schuld voor de plaag aldus bij de Joden geplaatst, met woedende relschoppers die meer dan anders stonden te springen om hele Joodse gemeenschappen op de brandstapels te jagen. De gevolgen voor de Joodse gemeenschappen in Europa waren dan ook verschrikkelijk en zullen zes eeuwen later enkel overtroffen worden door de nazi Holocaust.

Tienduizenden Europese Joden werden na een schijnproces of zelfs zonder proces levend verbrand op de markten van zowat alle Europese steden. Zo werd bijvoorbeeld in 1350 in Brussel bijna de volledige Joodse gemeenschap uitgeroeid.

Wat ze overigens 20 jaar later in 1370 vol overgave zouden overdoen nadat de Joden ervan beschuldigd werden dat ze heilige hosties doorboorden. In mei 1370 werden een zestal Joden levend geroosterd op de brandstapel te Brussel omdat zij gestolen hosties met messen doorboord zouden hebben. Het begin van een nieuwe genocide op de Joden van Brussel. Lees dit onverkwikkelijke verhaal uit onze Belgische vaderlandse geschiedenis verder op deze blog in het artikel: “Het antisemitisch geheim van de Brusselse Sint-Michiels en Sint-Goedele kathedraal”.


Hilarisch: Abbas schenkt Saoedische koning ingelijste Zionistische krant

king_abbas3Sinds wanneer heeft Abbas een derde hand aangekweekt? [beeldbron: Arab News]

Op zondag 19 juni 2016 was PA-president Mahmoud Abbas in Ryad en hij had wel een bijzonder herrinneringsgeschenk bij zich voor Sjeik Salman, aka Salman bin Abdoel Aziz al-Saoed, sedert 23 januari 2015 de koning van Saoedi-Arabië. Het geschenk bleek een ingelijste krant te zijn, met name de voorpagina van The Palestine Post van 13 augustus 1935.

Echter The Palestine Post was in werkelijkheid een Joodse Zionistische krant die in 1932 was gecreëerd door Gershon Acron ten tijde van het Britse Mandaat en die in 1950 haar naam wijzigde naar The Jerusalem Post, twee jaar na Israël ‘s onafhankelijkheid. Abbas die een Zionistische krant cadeau geeft aan de Saoedi ‘s?? Je kan het zelf zo gek niet verzinnen!

visit-palestine-1935Toeristische poster ‘Visit Palestine’ ca. 1935

Misschien wilde Abbas ‘bewijzen‘ dat Palestina reeds bestond vóór Israël de onafhankelijkheid uitriep in mei 1948? Echter, ten tijde van het Britse Mandaat werden àlle inwoners van ‘Palestina’ Palestijnen genoemd, met inbegrip van Joden, Arabieren, Christenen, Bedoeienen enz. De Arabieren van toen weigerden zelfs om zich ‘Palestijnen’ te laten heten en verkozen om aangesproken te worden als [Groot-]Syriërs of gewoon Arabieren.

Op de foto hierboven wijst Abbas een artikel aan op de voorpagina van The Post, met name “Warm Welcome for Emir Saud Planned Here for Tomorrow” (links onderaan) en dat wellicht de feitelijke reden was waarom Abbas deze uitgiftedatum van The Post koos. In 1935 bezocht namelijk de Saoedische koning Ibn Saoed ‘Palestina’. Hij was de eerste koning en de stichter van Saoedi-Arabië in 1932 en de vader van de huidige koning Salman die inmiddels reeds 80 jaar oud is.

Maar op de voorpagina staan ook een aantal artikelen die de Saoedische koning niet zo graag zal lezen zoals bv. ‘Lucerne Beehive of Activity as Zionist Delegates Arrive‘ (Het gonst van activiteit wanneer de Zionistische delegatie in Luzern arriveert [Zwitserland]); en het ‘Health Spas Bar All Jews – Incident in Danzig‘ (Fitness centra verboden voor Joden) in Duitsland dat geschreven werd door het zeer Joodse ‘Palestine Telegraphic Agency‘ (de directe voorloper van het huidige Jewish Telegraphic Agency/JTA !!); of ook het artikel “Vienna Police Seek 2 Arabs” (‘Weense politie zoekt 2 Arabieren’) die hen om de een of andere reden geen ‘Palestijnen’ noemde.

palestine-post2


Met dank aan EoZ voor de hint.