Vrouwen discrimineren, vermoorden en afranselen is onderdeel van de Palestijnse cultuur

hamassecurit2Gaza, november 2011. Politieagenten van Hamas laten een Palestijnse vrouw uit de cel nadat ze zich opnieuw in orde heeft gesteld conform de kledingsvoorschriften voor vrouwen…

Palestijnse religieuze leiders hebben bij herhaling het islamitische recht verdedigd dat echtgenoten machtigt om hun vrouwen af te ranselen, waarbij de nadruk wordt gelegd dat de afranselingen niet bedoeld zijn om littekens of pijn te veroorzaken maar in eerste instantie opvoedkundig bedoeld zijn.

Palestijnse vrouwen lijden onder discriminatie, geweld en ‘ere moorden’ die hun oorsprong vinden in “de culturele grondvesten van de Arabische en islamitische maatschappijen,” volgens een leider van Al Fatah.  In een editoriaal in de officiële krant van de Palestijnse Autoriteit roept Muwaffaq Matar, een lid van het Revolutionaire Comité van Al Fatah, op tot fundamentele veranderingen in de Palestijnse maatschappij met inbegrip van een wetswijziging en nieuwe “verlichte gewoonten” jegens vrouwen “en bovenal hebben we nood aan een revolutie in de opvoeding“.

Zo wijt hij het huidige geweld jegens vrouwen aan “de culturele grondvesten van de Arabische en islamitische gemeenschappen,” die “geweldsdelicten jegens vrouwen, eremoorden en wraak beschouwen als legitieme daden… [sommigen] verheerlijken deze als heroïsche mannelijke daden.” [lees verder onderaan]

Professor Yousef Jabareen
Ook de Israëlisch-Arabische professor Yousef Jabareen beschuldigt de Arabische cultuur voor het geweld jegens vrouwen. Dr. Jabareen is een docent aan het Tel-Hai College in Opper-Galilea, Israël, en sinds 2015 een verkozen volksvertegenwoordiger voor de Arabische partij Habash (tegenwoordig Arab Joint List) in het Israëlische parlement (de Knesset).

In de videobeelden hieronder die werd uitgezonden op 24 juni 2012 op de Palestijnse openbare omroep PA TV (Al Fatah) en opgevist werd door  Palestinian Media Watch, zegt prof. Jabareen in een interview het volgende:

Yousef Jabareen: “Een deel van onze identiteit is bijvoorbeeld vrouwen vermoorden, vrouwen te vermoorden en vrouwen af te ranselen…”
TV reporter: “U veralgemeent.”
Jabareen: “Neen, ik veralgemeen niet.”
TV reporter: “Niet iedereen is hetzelfde.”
Jabareen: “Deel van onze identiteit is om vrouwen aan te vallen – we moeten dat durven erkennen. Elke samenleving heeft haar defecten en charmes. De Palestijnse identiteit heeft haar charmes, maar er zijn dingen die we eeuwenlang hebben overgenomen van de Arabische cultuur die schadelijk zijn voor het individu en voor de vrouw. Kijk bijvoorbeeld hoeveel vrouwen de voorbije maanden werden vermoord in Lod, in Ramle en in Acre en elders. Dat maakt deel uit van onze identiteit.”

Video: Killing and beating women is a negative part of Arab identity,
says university lecturer on PA TV

Palestijns agentschap Ma’an News Agency
PMW heeft in het verleden bericht over de herhaalde kritiek van de Palestijnse Autoriteit en haar leider Mahmoud Abbas voor zijn milde houding met betrekking tot geweld tegen vrouwen en eremoorden en geen wetten op te leggen die vrouwen beschermen en gewelddadige mannen bestraffen. Het semi-onafhankelijke Palestijnse nieuwsagentschap Ma’an News Agency publiceerde op 7 maart 2017 een artikel met de hoofdlijn: “Article 99 murders women twice” (Artikel 99 vermoordt vrouwen twee keer)

“Instellingen omtrent vrouwenrechten, geleid door Women Media and Development TAM, bereiden zich voor om een petitie in te dienen bij premier [Rami Hamdallah van de PA] waarin zij hem vragen om het gebruik te herzien en op te schorten van Artikel 99 van de Strafwet Nr. 16 van 1960 in zaken van het vermoorden van vrouwen, die verzachtende omstandigheden inroept voor misdaden als moord en die het gebruik toelaat van ‘het afzien van persoonlijke recht’ als een van de redenen voor het verminderen van de straf, die tot de helft kan verminderd worden, en op deze wijze de crimineel veroordeeld tot [slechts] enkele jaren, waarna hij weer vrijkomt nadat hij een vreselijk misdaad beging jegens zijn zuster, moedern echtgenote en dochter.'” [lees verder]

Muwaffaq Matar van Al Fatah
Palestijnse religieuze leiders hebben bij herhaling het islamitische recht verdedigd dat echtgenoten machtigt om hun vrouwen af te ranselen, waarbij de nadruk wordt gelegd dat de afranselingen niet bedoeld zijn om littekens of pijn te veroorzaken maar in eerste instantie opvoedkundig bedoeld zijn.

Het volgende is een langer uittreksel van het editoriaal van Muwaffaq Matar, een lid van het Revolutionair Comité van Al Fatah en een regelmatige columnist van de officiële krant van de Palestijnse Autoriteit, roept op tot een verandering van de gewoonten in de Palestijnse samenleving ten aanzien van vrouwen en geweld tegen vrouwen.

In het officiële dagblad van de Palestijnse Autoriteit Al-Hayat Al-Jadida van 3 augustus 2017 verscheen een artikel onder de hoofdlijn: “Moorden [voor familie] – terreur en racisme” [“Murder for [family] honor – terror and racism”]:

“Alle mensen worden vrij geboren met gelijke rechten en waarden. Iedere mens heeft het recht om zijn vrijheid te realiseren, zonder discriminatie op grond van geslacht. Gelijkheid tussen mannen en vrouwen in alle politieke, maatschappelijke, financiële, sociale en culturele rechten is een vooropgezet doel. Discriminatie van vrouwen is een schending van de beginselen van de mensenrechten…

Willen wij onze samenleving bevrijden van de octopusgreep van deze misdaad (bv. erewraak en eremoord) moeten we onze inzichten zuiveren alsmede onze boeken en ons erfgoed van het verheerlijken van het doden voor God en Eer, en van de verheerlijking van wapens…

Onze [Arabische en islamitische] samenlevingen beschouwen misdaden van geweld tegen vrouwen en moord voor de eer en wraak als legitieme handelingen… en er zijn mensen die overdreven hebben door hen te verheerlijken als heldhaftige mannelijke daden, zozeer zelfs dat ze een van de culturele fundamenten zijn geworden van de Arabische en islamitische samenlevingen.

We hebben behoefte aan een fundamentele verandering, veilige wetten, duidelijkheid, eerlijkheid, en verlichte opvattingen van religieuze figuren, juristen en politici… en vooral hebben we een revolutie nodig in het onderwijs.”

Leven als Arabisch-Israëlische moslima’s in Israël, een hemelsbreed verschil…


Bron: in een vertaling van Brabosh.com naar een artikel van Itamar Marcus dat op 9 augustus 2017 gepubliceerd werd op de website van Palestinian Media Watch (PMW)

Palestijnse Autoriteit beknot medische hulp voor zieke Gazanen volgens de WHO

Tel Hashomer, Israël, 2 juni 2016. Zieke Palestijnse kinderen uit Gaza worden aan de grenspost opgewacht door Israëlische vrijwilligers en voor verzorging naar het  Chaim Sheba Medisch Centrum  in Israel overgebracht [beeldbron: Al Monitor]

De Palestijnse Autoriteit (PA) in Ramallah heeft haar financiële hulp drastisch ingekrompen voor Gazanen die medische hulp zoeken buiten de Gazastrook, aldus een bericht van JNS van woensdag 9 aug. ’17. Aldus wordt de gewone Palestijnse burger in Gaza andermaal geslachtofferd in de machtstrijd tussen de verschillende facties (Hamas vs Al Fatah) in de Palestijnse gebieden.

Volgens de Wereld Gezondheid Organisatie (WHO), is het aantal financiële goedkeuringen in juni 2017 ruim 80 procent lager dan het maandelijks gemiddelde in 2016. Van zowat 477 Gazanen hebben hun financiële tegemoetkoming in juni ontvangen, vergeleken met 1.883 in juni 2016.

Toch heeft de Palestijnse Autoriteit ontkend dat er een wijziginging zou zijn in haar medisch beleid ten aanzien van Gaza, ondanks inspanningen van PA-president Mahmoud Abbas om de druk op de Palestijnse terreurgroep Hamas aanzienlijk te verhogen en de Gazastrook aldus terug onder het gezag van de PA in Ramallah te brengen.  “Wij zullen doorgaan met een graduele vermindering van onze financiële bijdragen aan de Gazastrook totdat Hamas bereid is om toe te geven en zich te verzoenen,” zei Abbas het afgelopen weekeinde.

De voorbije maanden heeft de PA tevens de uitbetalingen van salarissen van het overheidspersoneel in Gaza ernstig verminderd en tevens gesnoeid in de betalingen voor electriciteit, waardoor om de haverklap hele gebieden in de Strook zonder stroom vallen. Om het even welke Gazaan die medische hulp zoekt buiten de Strook moet eerst een aanvraag daarvoor indienen bij de PA vooraleer het in Israël om hulp kan zoeken.

 

Israël moet geboycot worden, behalve als het onze levens kan redden…

Saeb Erekat, toponderhandelaar voor vrede met Israël voor de PLO en poulain van Mahmoud Abbas, staat andermaal present voor typisch Arabisch-Palestijnse leiderskwaliteiten: onbetrouwbaar, woordbreker, verraden, liegen & bedriegen, achterbaksheid, misleiding, hypocrisie, schijnheilig…

Echter, geen enkele westerling die er aanstoot van zal nemen. Het Westen houdt nu eenmaal zielsveel van Erekat precies om zijn specifieke “diplomatieke” kwaliteiten en niets dat die liefde kan verstoren. Eeuwenoude Jodenhaat en de meer recentere Israëlhaat (het tegenwoordfige excuus voor aloude Jodenhaat) verduisteren alle geesten.

We zagen het eerder hoe BDS-activisten (van de Boycot, Divest and Sanctions beweging) groots praten omtrent het boycotten van Israël, waarmee werkelijk wordt bedoeld dat iedereen Israël zou moeten boycotten. Zo weten we bijvoorbeeld hoe Omar Barghouti (oprichter van BDS) wil dat iedereen de Israëlische universiteiten moet boycotten terwijl hij er zelf aan afgestuurd is (en er nog aan studeert?).

We hebben ook gezien hoe BDS-groepen graag Israëlische website technologie gebruiken en dat zelfs trachten te verrechtvaardigen. Thans kunnen wij Saeb Erekat toevoegen aan die lijst hypocriete Israëlboycotters. Erekat heeft openlijk opgeroepen opdat het BDS-beleid zou overgenomen worden in Europa. Maar nu heeft hij de medische hulp van Israël nodig omdat hij ziek is en wil genezen. Hij wil blijven leven en hij aarzelt niet om Israël ter hulp te roepen:

“Toponderhandelaar voor de Palestijnse Autoriteit en secretaris-generaal van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) Saeb Erekat heeft een ernstige longziekte en staat momenteel op de lijst voor een longtransplantatie in Israël en de Verenigde Staten, volgens een bericht van dinsdag op de nieuwssite van Ynet.

Erekat, 6 jaar oud, werd een jaar geleden gediagnosticeerd met pulmonary fibrosis en nam medicijnen in die deze ziekte efficient tegen gingen. Echter, enkele maanden geleden stopten de medicijnen met de ziekte te genezen en zijn conditie is sindsdien dramatisch achteruit gegaan.

De PA-toponderhandelaar kreeg een bijkomende bahandeling in een hospitaal in centraal Israël, maar dokters hebben gewaarschuwd dat zijn toestand niet kan verbeteren zonder een onmiddellijke transplantatie,” luidt aldus het bericht.

Opeens lijken Israël’s goederen en diensten toch niet zo verschrikkelijk zoals hij ze zelf altijd voorstelt! Erekat zou ook naar Europa of een ander Arabisch land kunnen gaan om de transplantatie en behandeling te krijgen. Maar nee hoor, hij wil het beste hebben voor zich. En dus, u kon het al raden, koos hij voor Israël.

De hypocrisie stopt hier niet. De Palestijnse Autoriteit heeft recent het aantal medische vergunningen voor Gazanen om behandeld te worden in Israël drastisch ingekrompen. En toch wil Erekat, vanzelfsprekend, de beste medische zorg mogelijk voor zichzelf.


Bron: naar een bericht van EoZ in The Algemeiner  van 2 augustus 2017

Met dank aan Tiki S. voor de hint.

Jeruzalem crisis: Het is tijd om Abbas te deporteren en de opstand neer te slaan

Het is telkens weer hetzelfde oude liedje: Arabieren vallen aan en Israël wordt vervolgens beschuldigd wanneer het zichzelf verdedigt.

Volgend op de moord van twee Israëlische soldaten op de Tempelberg door drie islamitische terroristen, heeft Israël gedaan wat elke andere soevereine natie zou doen: het nam maatregelen om te voorkomen dat dit zich ooit nog zou herhalen. In dit geval plaatsten de autoriteiten veiligheidsdetectoren aan de ingangen van de heilige plaats om de veiligheid te garanderen en de orde te bewaren.

Echter, Mahmoud Abbas en andere Arabische leiders konden andermaal niet aan de verleiding weerstaan om Israël te beschuldigen van provocatief op te treden jegens islamitische gevoeligheden. Abbas riep op tot bloedvergieten… en het voorbije weekeinde heeft een Arabier de oproep van Abbas beantwoord en werden nog eens drie Israëliërs vermoord. Hooggeplaatste ambtenaren in Jordanië en Egypte (zoals gewoonlijk) wezen onmiddellijk naar de Joodse Staat en beschuldigden deze voor de “escalatie” van het geweld.

En waarom dan? Voor het nemen van logische stappen om de wet en orde te handhaven op de Tempelberg? Juist. Exact. Voor hen is het vermoorden van Israëliërs blijkbaar perfect in orde. Daar is niks mis mee, wat hen betreft. Dat deel (van het geweld) verontrust Egypte en Jordanië niet.

Voor Abbas is om het even welke dag dat hij het kan uitschreeuwen tegen de wereld, een goeie dag, een gouden kans, en elk excuus is goed genoeg. Hij kent het wereldtoneel en niemand kan het “arme ik, help mij” zo goed uitspelen zoals hij dat kan. Hij weet hoe hij emoties kan bespelen. Dus heeft hij aan de schoonzoon van president Trump, Jared Kushner, gevraagd om hem en zijn “volk” te redden zodat zijn terroristen zich vrij kunnen bewegen en Joden vermoorden wanneer ze daar zin in krijgen. Hij wil dat de metaaldetectoren worden verwijderd van de Tempelberg.

In feite wil hij dat Israël wordt ‘verwijderd’. Hij kan het maar amper geheim houden. Hij riep op tot ‘dagen van razernij’ en hij heeft zijn dagen van razernij gekregen. Arabische rellen zijn uitgebroken in Jeruzalem en elders. In de Samarische stad Halamish heeft een Palestijnse Arabische indringer drie Israëliërs tijdens hun sabbatmaaltijd met een mes afgeslacht. Een vierde werd ernstig gewond. De moordenaar was “razend” geworden, precies zoals Abbas het wilde en ook expliciet had gevraagd.

Indien er iemand verwacht dat Egypte en Jordanië zouden sympathiseren met Israël, is eraan voor de moeite. Helaas, niet dus. De twee naburige Arabische landen die een vredesverdrag hebben ondertekend met Israël scharen zich aan de zijde van hun broeders en met het terrorisme. Bovendien lijken ze erg opgetogen om een voor henzelf handige schijnwerper te richten op de Tempelberg… met dank aan Abbas en zijn Fatah/Palestijnse Autoriteit die weten hoe ze dergelijke zaken in elkaar moeten flansen.

Zij weten hoe de wereld zal reageren wanneer ze iets opstarten en wanneer Israël geen andere keuze heeft behalve dan in te binden. Het is enkel Israël’s antwoord (op de terreur en het geweld) dat de voorpagina’s haalt… evenals de veroordeling door de Verenigde Naties… hoewel met Nikki Haley aan het roer (de Amerikaanse ambassadeur aan de VN), kan het misschien anders uitdraaien. Zal Israël anders reageren? Maar al te dikwijls, onder gelijkaardige omstandigheden, zwichtte Israël (voor internationale druk). Maar met Trump achter zich, kan dit de grote kans zijn voor premier Benjamin Netanyahu om te bewijzen dat Israël niet zomaar met zich laat sollen.

In de geest van Pinchas, moet Israël bereid zijn om (de opstand) neer te slaan zelfs als dat betekent dat het tegenkanting zal krijgen zowel binnen- als buitenlands. Het komt er hoe dan ook aanztten. Laat ze maar roepen en tieren in Caïro, in Amman en in Ramallah; Israël zal doen wat het moet doen tegen een generatie van moorddadige pestkoppen. Ze moeten weten dat er voor elke vorm van “razernij” een zware prijs moet betaald worden.

Eerste stap: stel de Palestijnse Autoriteit buiten de wet. Verklaar de Palestijnse Autoriteit tot een terroristische organisatie voor haar flagrante dodelijke ophitserijen. (De Jodenhaat die zij op de scholen onderwijzen is voldoende bewijs). Tweede stap: deporteer Mahmoud Abbas en zijn bende schoelies en bandieten. Stuur ze naar Jordanië. Laat we eens kijken of koning Abdullah met hen meer geluk heeft dan zijn vader toen die te kampen kreeg met de bokkesprongen van Arafat en zijn zooitje ongeregeld. Het zou Israël’s taak niét mogen zijn om deze wilden te temmen.

Tezelfdertijd maak grote kuis in en deporteer het dorp van waaruit de moordenaar opereerde. Klinkt hardvochtig? Bekijk dan zeker nog maar eens de beelden van de plek waar de moorden plaatsvonden.


naar een artikel van Jack Engelhart van 23 juli 2017 in Arutz Sheva

Halamish, ten noorden van Ramallah in Samaria, vrijdagavond 21 juli 2017. Israëliërs zaten tijdens de sabat gezellig te tafelen toen eensklaps de 19-jarige Palestijnse jihadist Omar al-Baded hun huis binnendrong en de weerloze burgers met een mes aanviel. Drie Israëliërs werden bloedig afgemaakt en een vierde persoon, een 68-jarige vrouw, werd zwaar gewond overgebracht naar het hospitaal. De terrorist werd nadien neergeschoten maar bleek niet ernstig gewond en werd prompt in de boeien geslagen.

Gemeenteraadsverkiezing – Hebron kiest zesvoudige moordenaar tot burgemeester

In Hebron werd bij de gemeenteraadsverkiezingen van de Palestijnse Autoriteit vorige zaterdag een terrorist tot burgemeester gekozen. Tayseer Abu Sneineh (foto) nam in 1980 deel aan een aanval op een gebouw in Hebron, waarin zich joodse Jeshiva-studenten bevonden. Bij de aanval werden zes studenten gedood. 16 andere Israëlische burgers raakten gewond.

De terroristen, onder hen Abu Sneihneh, de nieuwe burgemeester van Hebron, werden allemaal tot levenslang veroordeeld. In de jaren-80 werden ze echter bij meerdere ruilingen van gevangenen vrijgelaten. Tayseer Abu Sneineh zelf werd tijdens een dergelijke gevangenenruil reeds in 1983 vrijgelaten!

Abu Seineh was kandidaat voor de Fatah-partij. Hamas had niet deelgenomen aan de verkiezingen en geen kandidaten geleverd. De stad Hebron geldt als de meest radicale stad in Judea en Samaria en als bolwerk van Hamas.

Een woordvoerder van de joodse nederzetting in Hebron zei: “De verkiezing van een wrede moordenaar, die nog steeds op zijn daden pocht, tot burgemeester van Hebron is de nagel aan de doodkist van het bloedige akkoord, bekend onder de naam Verdrag van Oslo.” Abu Seineh heeft nooit berouw getoond voor zijn daden, hij is er zelfs trots op. Op zijn Facebook-pagina wordt hij “een van de helden van de operatie in Hebron” genoemd.

Ofir Gendelman, woordvoerder van het kantoor van de minister-president in Arabische taal, reageerde op zijn Twitter-account op de verkiezing van de terrorist tot burgemeester:

“Het gaat om een cultuur van de terreur. De Palestijnen van Hebron hebben de koelbloedige moordenaar van zes Israëli´s tot hun nieuwe burgemeester gekozen, alleen in de Palestijnse Autoriteit kan een moordenaar in een officiële functie worden gekozen.”

De gemeenteraadsverkiezingen waren de eerste verkiezingen sinds meer dan tien jaar die in de Palestijnse Autoriteit hebben plaatsgevonden. Hamas heeft niet aan de verkiezingen deelgenomen, men zou niet bereid zijn om mee te doen aan verkiezingen terwijl honderden Palestijnse gevangenen in Israëlische gevangenissen al wekenlang in hongerstaking zouden zijn. Desondanks waren de verkiezingsuitslagen voor de heersende Fatah-partij van Mahmoud Abbas alles behalve tevredenstellend.

door NAI Redaktion

bron-logoIn een vertaling uit het Duits door E.J. Bron van een artikel op Israel Heute van 15 mei 2017.


Tekst en foto die op 2 mei 2016 werd geplaatst op de officiële Facebookpagina van Al Fatah

Tekst (in het Arabisch) van Al Fatah bij het plaatje:

“2 mei 1980 – Fatah was hier.
De Daboya operatie uitgevoerd door vier helden van de [Fatah] Al-Asifa strijdkrachten in de bezette gebieden: Adnan Jaber, Yasser Ziyadat, Tayseer Mahmoud Taha Abu Sneineh en Muhammad Abd Al-Rahman Saleh Al-Shubaki. 13 Zionisten werden gedood tijdens de operatie en dozijnen werden gewond in een hinderlaag die werd opgezet door Fatah strijders nadat een groep herders van de kolonisten op vrijdagavond 2 mei 1980 naar huis gingen.”

Plaatje hierboven: Tijdens deze terreuraanslag (Daboya) in Beit Hadassah (Hebron) werden zes Israëliërs gedood: Tzvi Glatt, Eli HaZe’ev, Shmuel Marmelstein, Hanan Krauthhammer, Gershon Klein en Ya’akov Zimmerman en 20 anderen werden gewond op 2 mei 1980.