Judea & Samaria: Verscheidene Palestijnse terroristen opgepakt en één gedood tijdens vuurgevecht

terror10Een Palestijnse terrorist van de Al Quds Brigades (moordbrigade van de Palestijnse Islamitische Jihad aka PIJ) in de Gazastrook toont trots zijn wapens: links de Koran en rechts een Kalashnikov automatisch geweer. Op de achtergrond een minnaret van een moskee.

In de eeuwigdurende strijd tegen de Arabische en islamistische terreur jegens Joden en Israël, werd deze maandagochtend, 6 maart 2017, een Palestijns-Arabische terrorist geëlimineerd tijdens een vuurgevecht met soldaten van het Israëlische leger. Dat vuurgecht vond plaats in de door de Palestijnse Autoriteit gecontroleerde stad Ramallah, Judea.

De terrorist, Basel Al-Arej, was een 31-jarige ingezetene van Bethlehem die opereerde buiten Ramallah en werd gezocht voor zijn betrokkenheid in het plannen van een reeks aanslagen tegen Israëliërs. Al-Arej werd tevens verdacht van het plegen van verscheidene aanvallen jegens Israëlische burgers en soldaten. Toen de Israëlische de terrorist trachtten te arresteren opende Al-Arej het vuur op de soldaten.

Israëlische soldaten die bij de operatie betrokken waren – met inbegrip van het IDF, grenspolitie, en Shin Bet, de interne veiligheidsdienst – beantwoordden het vuur, waarbij Al-Arej werd gedood. Geen gewonden werden gemeld bij de veiligheidstroepen die betrokken waren bij de operatie. Bronnen bij Palestijnse Autoriteit beweren dat ook nog twee andere Arabische terroristen werden gewond tijdens het vuurgevecht.

Veiligheids ambtenaren zeggen dat Al-Arej een terreurcel had samengesteld om vuurgevechten uit te lokken en verantwoordelijk was voor het bewapenen van de groep. Nadat Al-Arej werd geliquideerd, werd zijn woning doorzocht waarbij verscheidene zware wapens werden ontdekt, ondermeer een M-16 oorlogswapen en een Carlo-stijl machinepistool. Bovendien werd nabij Bethlehem een grote som geld ter waarde van vele duizenden sjekels aangeslagen die in bezit waren van terreurgroepen.

Afgelopen nacht werden in Judea & Samaria door Israëlische soldaten ook 12 Palestijnse Arabieren gearresteerd waarvan vier werden verdacht van terroristische actviteiten. De gearresteerden werden in de boeien geslagen en voor verdere ondervraging afgevoerd. Volgens Addameer, een Palestijnse ngo die zich ontfermd over gevangen Palestijnen, bevonden zich in januari ’17 ca. 6500 Palestijnen in Israëlische gevangenissen.

Enkele van de zware wapens die werden aangetroffen in Ramallah in Judea. Rechts een Amerikaans oorlogswapen, de beruchte M-16, en links een automatisch Carlo-style machinegeweer.
gun02gun01

Palestijnse Autoriteit: 85% van de Palestijnen willen de Sharia invoeren

MIDEAST ISRAEL PALESTINIANSSamen gezellig een dagje zonnen aan zee op het strand van Gaza City, 20 juni 2008; de Palestijnse vrouwen in “badpak” <slik> krijgen al een aardig bruin kleurtje

In Oslo 1993/1994 verkregen de Palestijnen in Judea & Samaria – dankzij de eindeloze goodwill van Israël – een beperkte vorm van zelfbestuur. En in 2005 dwong Israël al haar onderdanen in de Gazastrook op te stappen, waardoor de Palestijnen sindsdien de Strook autonoom besturen. In 2007 verjoeg Hamas in Gaza concurrent Al Fatah  en bestuurt sindsdien héél alleen én met ongemeen harde hand het autonome gebied.

Shariah-Control1

Echter, Arabieren en democratische normen en waarden gaan blijkbaar niet goed samen in de Palestijnse gebieden. Een grote meerderheid van de Palestijnen lijkt thans geneigd om te verzaken aan hun recent verworven vrijheden en opteren thans voor de invoering van de islamitische wet, aka de Sharia. Raar maar waar.

Echter de pro-Sharia meerderheid is verdeeld: de helft van de bevraagden willen een Sharia die samengaat met de burgerlijke wet terwijl de andere helft zegt “Alleen Sharia,” volgens een peiling die vorige maand werd uitgevoerd door het in Ramallah- en Jeruzalem gevestigde Jerusalem Media and Communication Centre (JMCC).

JMCC werd opgericht in 1988 door een Arabische groep journalisten en onderzoekers in de gebieden van Judea en Samaria die tegenwoordig onder de controle staan van de Palestijnse Autoriteit. In haar meest recente enquête werden 1199 willekeurig gekozen bewoners in de PA boven de leeftijd van 18 jaar face-to-face geïnterviewd  De interviews werden uitgevoerd in willekeurig geselecteerde woningen in Gaza, Judea & Samaria en de foutmarge is ± 3 procent.

Meer dan 85% (!) zei dat de Palestijnse Wet omtrent de Persoonlijke Status gebaseerd moet zijn op de principes van de islamitische sharia. De helft van hen zei dat het uitsluitend de sharia moet zijn, terwijl de andere helft zei dat het moet gebaseerd worden op zowel de sharia alsmede het burgerlijk recht. Slechts 14,7% zei dat het zou gebaseerd moeten worden op het burgerlijk recht.

 

PLO-topman: ‘Groot-Brittannië moet de Palestijnen compenseren voor de Balfour Verklaring’

settle01

Dit jaar wordt de 100ste verjaardag herdacht van de Balfour Verklaring, waarin de Joden van Groot-Britannië het recht kregen om zich te vestigen in het land van hun voorvaderen. De feestelijkheden zijn in Israël in volle uitvoering. Een boze reactie van de Palestijnen kon niet lang uitblijven.

Een hoge ambtenaar van de Palestijnse Bevrijdings Organisatie (PLO) heeft Groot-Brittannië opgeroepen om Palestina te erkennen ter compensatie van de Balfour Verklaring van 1917.  Zakaria al-Agha, het hoofd van het Uitvoerend Comité van de PLO en leider van de Al Fatah afdeing in Gaza, eiste dat G-B onmiddellijk een Palestijnse staat zou erkennen.

zakaria2Tijdens een bezoek op 2 maart jl. aan het Al-Shati “vluchtelingenkamp” in het noorden van de Gazastrook, benadrukte PLO-topman al-Agha (afb. rechts) het belang van de Arabieren om hun onderlinge geschillen naast zich neer te leggen en eendrachtig een einde te maken aan de “bezetting” van Judea en Samaria. Hij zei tevens dat de Arabieren Israël’s pogingen om Jeruzalem te “judaïseren” moeten bestrijden.

In zijn toespraak vermeldde al-Agha tevens de “onfortuinlijke” Balfour Verklaring en drong er bij de Britten op aan om de “Palestijnen” te compenseren voor de “misdaad” van Balfour door een Palestijnse staat te erkennen en te steunen. Hetzelfde zei hij haast identiek op 31 oktober 2016 bij de 99ste verjaardag van de Balfour Verklaring, toen hij deze historische verklaring van de Britse Lord Balfour “ongeldig” noemde.

Al-Agha prees tevens het bezoek van Mahmoud Abbas, de president van de Palestijnse Autoriteit, dat hij onlangs bracht aan Libanon en benadrukte het belang van het beschermen van de rechten van de “vluchtelingen” en het “Recht op Terugkeer van de Arabieren naar Israël.

Op 11 mei 2016 op de Palestijnse nationale omroep (PA-TV) zei Zakaria Al-Agha dat het Palestijnse recht op terugkeer, zoals geformuleerd in resolutie 194 van de Algemene Vergadering van de VN, buiten kijf staat, maar dat iemand die ook terugkeert het recht heeft om compensatie te ontvangen. “Het gaat over terugkeer, alsmede over een vergoeding,” zei Al-Agha. Bovendien voegde hij eraan toe dat de vluchtelingen moeten terugkeren “naar hun steden, dorpen en huizen [in Israël] en niét naar de Palestijnse staat die zal worden opgericht.”

Eerder, op 22 september 2016 in de VN in New York, had Mahmoud Abbas van Groot-Brittannië een verontschuldiging gevraagd voor de Balfour Verklaring:

“We ask Great Britain, as we approach 100 years since this infamous [Balfour] Declaration, to draw the necessary lessons and to bear its historic, legal, political, material and moral responsibility for the consequences of this declaration, including an apology to the Palestinian people for the catastrophes, misery and injustice this declaration created and to act to rectify these disasters and remedy its consequences, including by the recognition of the state of Palestine. This is the least Great Britain can do.”

Balfour Verklaring van 1917
In de Balfour Verklaring van 1917 worden de Joden uitdrukkelijk gevraagd om zich overal in ‘Palestina’ te willen vestigen. Het ‘Palestina van toen omvatte toen, wat later het Brits Mandaat voor Palestina zal heten, het grondgebied van het huidige Israël, Jeruzalem en Judea & Samaria (aka de Westelijke Jordaanoever) en het grondgbeied van het tegenwoordige Jordanië. De Balfour Verklaring werd enkele jaren later officieel bevestigd in San Remo.

De Conferentie van San Remo van 25 april 1920 – die de Balfour-verklaring in haar geheel opneemt – gaf vorm aan de kaart van het moderne Midden-Oosten, zoals werd overeengekomen door de Supreme Council of the Principal Allied Powers (Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië, Japan en de Verenigde Staten als waarnemer), en die later met eenparigheid van stemmen werd goedgekeurd door de Volkenbond (de directe voorloper van de Verenigde Naties).

Deze resolutie werd nooit herroepen en blijft tot op vandaag juridisch bindend en rechtsgeldig, hoewel het bestaan van deze overeenkomst tegenwoordig straal wordt genegeerd door de hele wereld, de VN inkluis.

Balfour Verklaring van 1917
1917-Balfour-declaration_original

Palestijnse media weigeren om foto’s te tonen van verkozen vrouwelijke politici in Jenin

Dat het met de vrouwenrechten bijzonder droevig gesteld is in de Palestijnse autonome gebieden in de Gazastrook en in Judea & Samaria is een open deur intrappen. Echter, naar de buitenwereld toe, in het bijzonder richting Europa en de VS waar het overgrote deel van de hulpfondsen vandaan komen, wordt de schijn opgehouden dat mannen en vrouwen gelijke rechten zouden hebben in het uitverkoren ‘Palestina’. Niet dus.

Onlangs werden er verkiezingen gehouden voor het Volks Comité in het kamp van Jenin (zeg maar het locale gemeentebestuur), in het noorden van Samaria. Twee van de verkozen kandidaten zijn vrouwen. Kijk hieronder hoe ze dat nieuws brengen op de officiële website van Al Fatah, de politieke factie die wordt voorgezeten door de ‘gematigde’ president van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Abbas:

jenin1

De twee tekeningen onderaan vertegewoordigen de twee gekozen vrouwen, met name Najat Abu Qatana en Hanadi Abu Qandil, die nog een tijdje opgesloten zat in de gevangenis van Ramla, Israël, voor het leveren van hand- en spandiensten aan de Palestijnse terreur. Dàt zal ongetwijfeld een flinke “steen” hebben bijgedragen aan haar verkiezing. Dit plaatje is tevens de officiële foto van de verkozenen op de officiële Facebookpagina van kamp Jenin.

Maar kijk bv. hieronder hoe de Palestijnse nieuwssite Safa.ps bericht over de locale verkiezingen in Jenin:

jenin3

Hoewel deze media in andere gevallen routinematig gezichten van vrouwen laten zien, lijkt die tendens duidelijk niet gevolgd te worden in de commissie van Jenin, dat blijkbaar dermate islamistisch is geworden, waardoor het afbeelden van vrouwen er verboden is.

Het hoge percentage van de Palestijnen die fundamentalistische interpretaties van de islam ondersteunen is een zeer onder-gerapporteerd verhaal. Uit de laatste peiling van Pew (Pew Research Center) omtrent de kwestie van islamisering in de wereld, is gebleken dat 89% van de Palestijnen de sharia (islamitische wet) ondersteunen als zijnde de wet van het land:

pew-research


Bron: vrij naar een bericht van EoZ van zondag 12 februari 2017

Europese Unie sponsort Birzeit Universiteit in Ramallah die oproept om Joden ‘op te blazen’

fatah_rally_12-1-17__1_Gemaskerde leden van de studentenorganisatie Shabiba (verbonden met Al Fatah) hielden op 31 december 2016 een gewapende manifestatie op de campus van de Birzeit Universiteit, nabij Ramallah ten noorden van Jeruzalem op de Westelijke Jordaanoever. Op de vredesconferentie in Parijs van 15 januari 2017 eisten de wereldleiders dat Israël de controle over dit gehele gebied tussen Birzeit en Jeruzalem onvoorwaardelijk zou afstaan aan de Palestijnse Autoriteit. [beeldbron: Tom Gross’ website]

Een Palestijnse Universiteit, die sterke banden onderhoudt met de Verenigde Staten en de Europese Unie, organiseerde onlangs een militaire parade waarin expliciet wordt opgeroepen om Joden te vermoorden.

De Birzeit Universiteit, net buiten Ramallah Judea en Samaria (aka de Westelijke Jordaanoever), hield op 31 december 2016. een reeks festiviteiten om de 52ste verjaardag van de Fatah-beweging te vieren. Fatah is de dominante stroming binnen de Palestijnse Autoriteit (PA) die een diverse reeks Palestijnse organisaties overkoepelt en geleid wordt door de president van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Abbas. Het Midden-Oosten Media Onderzoeks Instituut (MEMRI), een organisatie die de Arabische, Iraanse en Russische media vertaalt, heeft onlangs verslag uitgebracht over het evenement.

Beelden van MEMRI tonen gemasekerde mannen in militaire uniformen die drill oefeningen houden aan da campus van de Birzeit Universiteit. De mannen behoren tot de studentenorganisatie Shabiba van Al Fatah. Volgens MEMRI hebben de de leden van de studentenbeweging wijlen de Palestijnse aartsterrorist en leider van Al Fatah Yasser Arafat opgehemeld en riepen zij:

“Blaas het hoofd van een kolonist op!”

“Wij zijn de bewakers van de grenzen!”

“O Shabiba¹, dit is een oproep om wapens!”

¹ Shabiba is de naam van de studentenbeweging aan de Birzeit Universiteit in Ramallah

birzeit_university_logo

Zoals CAMERA eerder opmerkte, verwijzen Palestijnse ambtenaren dikwijls naar àlle Israëliërs als “kolonisten”, ongeacht waar ze ook maar wonen.

De Birzeit Universiteit heeft vaak evenementen georganiseerd waarin het terrorisme wordt verheerlijkt. In december 2015 versierden studenten een kerstboom op de campus van de hogeschool met ornamenten van prominente Palestijnse terroristen en moordenaars.

Fathi Shaqaqi, de stichter van de door de VS als terreurgroep aangemerkte Palestijnse Islamitische Jihad (PIJ) en die tevens een oud-student was aan Birzeit, was een van degenen wier afbeelding door de studenten aan de boom werd gehangen. Abu Ali Mustafa, de secretaris-generaal van het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP), een andere door de VS aangemerkt als terreurgroep, werd op dezelfde wijze gevierd.

Misschien in een verwijzing naar de Shabiba studentengroep, de website die de promotie verzorgt van het kantoor van de universiteit, die trots beweert dat Birzeiteen lange geschiedenis heeft van activisme, met een toegewijde studentenbeweging die zich richt op het veiligstellen van nationale bevrijding en de bevordering van de mensenrechten in Palestina [sic].

Toch is een van de terroristen die Birzeit  verheerlijkte Muhannad Halabi. Zoals CAMERA onthulde, vermoordde Halabi 2 Israëlische burgers, rabbijn Nehemiah Lavi en rabbijn Aharon Bennet, voordat zij Bennet’s vrouw en hun 2-jarige kind verwondden en neerstaken, in een terreuraanslag op 3 oktober 2015 in Jeruzalem (zie ook op deze blog “Palestijnse Studentenbeweging gebruikt foto’s van moordenaars als Kerstversiering” van 28 december 2015).

De Birzeit Universiteit heeft verscheidene actieve studentengroepen die zowel Fatah vertegenwoordigen alsmede haar rivaal Hamas, eveneens een door de VS als terreurgroep aangemerkte terroristische groepering. De universiteit heeft ook anti-Israël gastsprekers uitgenodigd op haar campus waaronder de Amerikaanse taalkundige Noam Chomsky. Het college onderhoudt ook opmerkelijke banden met de Verenigde Staten en Europa.

Het Birzeit Universiteits Fonds, die zichzelf beschrijft als een charitatieve organisatie gevestigd in Royal Oak Michigan, zamelt geld in voor de school. Volgens de website van de school, heeft Birzeit ‘joint ventures’ met een aantal Europese en Midden-Oosterse universiteiten. Zowel docenten en studenten krijgen financiële steun van de Europese Unie en de British Council. Op 18 januari 2017 minder dan een maand na de Shabiba parade die opriep om Israëliërs “op te blazen”, heeft het Franse consulaat in Jeruzalem aangekondigd extra financiële steun te geven aan de Palestijnse studenten, waarop Birzeit de “langdurige Franse steun” voor de universiteit extra belichtte.

Birzeit is verre van de enige Palestijnse universiteit om het terrorisme op te hemelen. Zoals CAMERA eerder opmerkte, heeft de Al-Quds Universiteit in Jeruzalem een Abu Jihad Museum dat Khalil al-Wazir (alias Abu Jihad) vereert. Al-Wazir was onder meer verantwoordelijk voor de moord op 124 Israëli’s, met inbegrip van 11 Israëlische atleten tijdens de Olympische Spelen van München in 1972. Als leider van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO), nam hij ook deel aan de Coastal Road massacre van 1978 waarbij 38 burgers werden vermoord onder wie 11 schoolkinderen. Net als Birzeit, ontvangt Al-Quds subsidies van Europese overheden. Het heeft momenteel een partnership met Bard College, een in New York gevestigde vrije kunst school.


Bron: in een vertaling door Brabosh.com van een artikel van 7 februari 2017 op de site van Camera.org