Een Arabisch islamitisch Palestina of een Palestijns volk is een mythe [Steven Simpson]

megiddoTel Megiddo (Heuvel van Megiddo), aka het Bijbelse Armageddon, in het noorden van Israël. Deze 9000 jaar oude stad is één van de oudste steden van de wereld en was een belangrijke stad tijdens de Kanaänitische beschaving. Megiddo werd bewoond van ca. 7000 v. Chr. tot 500 na Chr. Er vonden verschillende veldslagen plaats. De meest recente dateert uit de Eerste Wereldoorlog toen van 19-25 september 1918 de Britten (en hun geallieerden) nabij Megiddo de legers van het Ottomaanse Rijk definitief overwon en aldus een einde maakte aan vier eeuwen Turkse hegemonie in het Midden-Oosten en de Joodse Staat in het bijzonder. [beeldbron:The Megiddo Expedition]

“Een Arabisch Islamitisch Palestina of een Palestijns volk is een mythe. Historisch betekende Palestina het Joodse ‘Heilig Land’ en Palestijn stond voor ‘Joden van het Heilig Land’… Aldus is het huidige begrip van Palestina en Palestijn in het beste geval een mythe en in het slechtste geval een roof van iets wat aan iemand anders toebehoorde.”
[Steven Simpson, 18 juli 2010; bron]

De term “Palestina” heeft door de eeuwen heen vele beelden en meningen opgeroepen. In het christelijke Westen, was de term synoniem aan het “Beloofde Land” of het “Heilige Land”, dat wil zeggen, het land van de Joden. Door de eeuwen heen, zijn de termen “Palestina” en “Palestijns” analoog aan de termen “Israël” en “Joods”. Dit is heel duidelijk te lezen in vele boeken, artikelen, kranten en encyclopedieën. “Palestijns” werd gebruikt om Joden die in het Heilige Land wonen te identificeren, in tegenstelling tot Joden die elders wonen, zoals in Babylonië, Perzië, Griekenland, Rome, of elders. In feite, is er binnen het Jodendom zelfs een Talmoed (oude samenstelling van commentaar op de Bijbel), die door de historici de “Palestijnse Talmoed,” genoemd wordt, in tegenstelling tot de “Babylonische Talmoed.”

Lees verder “Een Arabisch islamitisch Palestina of een Palestijns volk is een mythe [Steven Simpson]”

Advertenties

Wat te verwachten van een onafhankelijke Palestijnse staat [Fred Maroun]

it-becomes-palestine2

Frankrijk leidde met de steun van de Verenigde Staten een nieuwe poging tot vrede tussen Israël en de Palestijnen, met het impliciete doel dat er een onafhankelijke Palestijnse staat zou komen. Maar wat moeten we verwachten van zo’n staat?

Hoewel vorig gedrag niet een perfecte voorspeller van toekomstig gedrag is, is het wel een sterke indicator ervan, vooral als er geen corrigerende actie is ondernomen.

Geweld
Toen Israël zich terugtrok uit de Gazastrook in 2005, verklaarde de president van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Abbas: “De dageraad van vrijheid stijgt op met de evacuatie van de laatste Israëlische soldaat en kolonist.” Maar toch, in plaats van met die vrijheid een succesvolle economie op te bouwen, vernietigden de Palestijnen de kassen die de kolonisten hadden verlaten, en de terroristen lanceerden raketaanvallen tegen Israël. Deze aanvallen dwongen Israël tot het instellen van een marine-blokkade van Gaza, om de levering van wapens aan de terroristen te beperken .

Lees verder “Wat te verwachten van een onafhankelijke Palestijnse staat [Fred Maroun]”

Wie vernietigt de Palestijnse droom? [Khaled Abu Toameh]

abbas-state4

De door Hamas gecontroleerde Gazastrook, waarvan de Palestijnen hopen dat deze op zekere dag deel zal uitmaken van een toekomstige Palestijnse staat, glijdt snel af in anarchie en chaos. Sinds haar gewelddadige machtsovername in de zomer van 2007 heeft Hamas haar harde greep op het gebied met ongeveer 1,7 miljoen Palestijnen behouden. Maar nu schijnt de totalitaire heerschappij van Hamas over de Gazastrook haar einde te naderen, omdat de radicaalislamitische beweging zich geplaatst ziet tegenover de steeds grotere uitdagingen door verschillende milities en groepen in het gebied.

Bij enkele van de rivalen van Hamas behoren radicalere terreurbewegingen zoals milities, die door salafistische Jihadisten binnen de Gazastrook gevormd werden, die affiniteit hebben met bijvoorbeeld de “Islamitische Staat” en Al-Qaida. Anderen behoren tot de seculiere Fatah-fractie, waarvan de leden nog steeds dromen van de dag waarop ze in staat zullen zijn het Hamas-regime ten val te brengen en de controle over de Gazastrook terug te krijgen.

De radicaalislamitische terreurgroepen streven naar de val van Hamas, omdat ze geloven dat deze beweging te “slap” is als het gaat om de invoering van de sharia en de strijd tegen Israël. Het doel van deze bewegingen is de oprichting van een islamitisch kalifaat in de Gazastrook om Israël van het aangezicht van de aarde te wissen.

Lees verder “Wie vernietigt de Palestijnse droom? [Khaled Abu Toameh]”

Tien goede redenen waarom een Palestijnse staat niet mag erkend worden [Likoed.nl]

Het ministaatje Vaticaan heeft op woensdag 13 mei ’15 een Palestijnse Staat erkend. Terwijl er vele redenen zijn om juist niet een Palestijnse Staat te erkennen. Hierbij tien van de belangrijkste redenen op een rij: 1. Mahmoud Abbas, de president van de autonome Palestijnse Autoriteit, weigert het zelfbeschikkingsrecht van het Joodse volk te erkennen – terwijl hij dat wel voor Palestijnen claimt. Ook weigert hij om in een vredesverdrag af te zien van verdere Palestijnse claims. Uiteraard zijn dat twee essentiële elementen voor een duurzame vrede. Deze maakten dan ook onderdeel uit van het Amerikaanse vredesvoorstel in 2014, dat Abbas … Lees verder Tien goede redenen waarom een Palestijnse staat niet mag erkend worden [Likoed.nl]

Geschiedenis van de uitvinding van een Palestijns ‘volk’ +video

Video: Inventing the ‘Palestinian people’ Beknopte geschiedenis van het uitgevonden volk door Jonathan S. Tobin [bron: Commentary] Er bestond geen Palestijnse Arabische staat of politieke entiteit onder het Ottomaanse Imperium of om het even welke vorige heerser van dit gebied. Inderdaad, voorafgaand aan de 20ste eeuw, is er namelijk geen bewijsmateriaal of dat daar ooit een bewustzijn onder de inwoners heeft geleefd om een afzonderlijke politieke identiteit te hebben die verschilde van de rest van de Arabieren in het gebied. Toen de Joden een eeuw geleden in grote aantallen naar het land van oorsprong begonnen terug te keren, ontmoetten zij … Lees verder Geschiedenis van de uitvinding van een Palestijns ‘volk’ +video

Complete afgang in de VN-Veiligheidsraad voor de Palestijns/Jordaanse anti-Israëlresolutie

staat427 april 2009. De ‘tweestatenoplossing’ volgens Mahmoud Abbas (l.) en zijn toponderhandelaar voor vrede met Israël Saeb Erekat (r.) onthuld. Voor de camera’s van de internationale pers tonen zij een ingelijste kaart van ‘Palestina’. Bemerk bovenaan de benaming in het Engels ‘Palestine’. Het werkelijke doel van het Palestijnse leiderschap wordt hier nog maar eens onthuld, met name dat ze in werkelijkheid voor een éénstaatoplossing zijn, met name van een Palestina niet naast Israël maar in de plaats van.

Afgelopen nacht werd in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties gestemd over een controversiële ontwerpresolutie die namens het eenheidskabinet Al-Fatah/Hamas in de Palestijnse Autoriteit werd ingediend door Jordanië op instructies van het 22-landenblok van de Arabische Liga, achter de schermen de feitelijke bedenker van dit bedenkelijke diplomatieke offensief tegen de Joodse staat. Echter de stemming over de ontwerpresolutie eindigde op een anti-climax want de benodigde negen JA-stemmen werden niet gehaald en de VS hoefden niet eens hun vetorecht in te zetten.

De truuk van Abbas
De resolutie, waaraan tot op het laatste ogenblik werd geschaafd, behelsde een 12-maanden deadline om onderhandelingen te hervatten over een uiteindelijk statusakkoord.

apartheid-abbas2Daar bovenop komt dan de eis dat Israël (met of zonder vredesakkoord!) zich tegen het einde van 2017 volledig (dwz. burgers en soldaten incluis) zou teruggetrokken hebben achter de pre-1967 lijn, met name uit de gebieden die tijdens de Zesdaagse Oorlog van juni 1967 werden heroverd op de Arabieren: Gaza, Golan, Oost-Jeruzalem en uit Judea & Samaria met inbegrip van de volledige ontruiming van al de ‘nederzettingen’.

Bovendien wordt de vrijlating geëist van alle Palestijnen ongeacht de aard van hun misdrijf die opgesloten zijn in Israëlische gevangenissen en de terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen, die volgens Mahmoud Abbas geschat worden op 6 miljoen mensen.

Nigeria heeft het gedaan
Hoewel de Palestijnen tot kort voor de stemming ervan overtuigd waren dat ze de minimaal negen benodigde JA-stemmen op zak hadden, bleek op de valreep Nigeria zich te onthouden aan de stemming waardoor de Palestijnen net één stem tekort kwamen. Sinds 1963 een republiek, was Nigeria tussen 1800 en 1960 een voormalige Britse kolonie.

Het is (nog) niet bekend wie of wat de omslag van Nigeria heeft veroorzaakt en de Palestijnse ontwerpresolutie heeft gekelderd. Nigeria heeft nochtans reeds op 18 november 1988 de Palestijnse ‘staat’ erkend.

De Amerikanen bleken bijzonder opgelucht omdat zij aldus geen gebruik dienden te maken van hun vetorecht, en aldus geen gezichtsverlies moesten lijden in de Arabische wereld waar ze nogal wat bondgenoten hebben in hun oorlog tegen Islamitische Staat (ISIS/ISIL) in Syrië en Irak. Uiteindelijk stemden acht landen voor, twee landen tegen bij vijf onthoudingen:

Stemden VOOR de resolutie:

Frankrijk, G-H Luxemburg, China, Rusland, Argentinië, Tsjaad, Chili en Jordanië

Stemden TEGEN de resolutie:

Verenigde Staten en Australië

Onthielden zich van de stemming:

Nigeria, Verenigd Koninkrijk, Litouwen, Zuid-Korea en Rwanda.

Het verraad van Frankrijk
Aan de stemming namen vier lidstaten van de Europese Unie deel, met name het Verenigd Koninkrijk en Litouwen die zich onthielden en Frankrijk en het G-H Luxemburg die voor de resolutie stemden. Israëlische diplomaten bleken achteraf bijzonder ontgoocheld in Frankrijk omdat het toch voor de resolutie had gestemd ondanks de mislukte poging van Franse diplomaten om de ontwerpresolutie gematigder op te stellen. Dit kan later nog voor een diplomatiek staartje zorgen.

François DelattreDe Franse afgevaardigde aan de Verenigde Naties de socialist François Delattre vertelde aan de Raad dat de Franse regering de resolutie steunde omwille van een “dringende nood om actie te ondernemen”.

Hij drukte zijn ontgoocheling uit over het feit dat de Franse pogingen om de tekst bij te schaven hadden gefaald en voegde eraan toe dat “Onze inspanningen hoeven hier niet te stoppen. Het is onze verantwoordelijkheid om het opnieuw te proberen, vooraleer het te laat is.

Overigens werd op 2 december 2014 in de Assemblée (het Franse parlement) door de Franse parlementsleden gestemd ten gunste van de erkenning van de Palestijnse ‘staat’ hoewel er nog geen officiële erkenning is gevolgd. Zweden bv. deed dat al wel op 30 oktober jongstleden.

Het wordt thans afwachten welke de volgende stappen zullen zijn van de Arabische Liga die achter de schermen aan de touwtjes trekt van dit diplomatieke offensief tegen de Joodse staat.

Abbas verklaarde eerder dat indien de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties het door de Arabische Liga gesteunde Palestijnse voorstel zou verwerpen, hij “de samenwerking inzake veiligheid met Israël zal beëindigen of zich terugtrekken en de verantwoordelijkheid over de door de Palestijnse Autoriteit gecontroleerde gebieden, zou teruggeven aan Israël.”

Hieronder volgt de volledige tekst (in het Engels) van de Jordaanse ontwerpresolutie:

Lees verder “Complete afgang in de VN-Veiligheidsraad voor de Palestijns/Jordaanse anti-Israëlresolutie”

Wetsvoorstel ingediend betreffende de ‘erkenning van de Palestijnse Staat door België’

Bart De Wever, achter de schermen de feitelijke baas van België, is nog steeds duidelijk in zijn nopjes met de nakende erkenning van ‘Palestina’ bestuurd door de eenheidsregering van Hamas en Al Fatah. Op 3 december 2014 berichtte ik hier dat de Belgische regering overweegt om de nep-staat Palestina te erkennen en gaf en passant een flinke sneer naar Bart De Wever en zijn Vlaams-nationale partij N-VA (het ‘Vlaams Blok light‘, zoals wij dat hier heten), de werkelijke motor die achter de creatie zit van het huidige kabinet. Dat werd meteen stevig afgezwakt door enkele Antwerpse Joodse leiders die schreven … Lees verder Wetsvoorstel ingediend betreffende de ‘erkenning van de Palestijnse Staat door België’

Franse parlement stemt voor de erkenning van een soevereine Palestijnse ‘staat’

Parijs, 2 december 2014. In de Assemblée werd gisteren door de Franse parlementsleden gestemd ten gunste van de erkenning van de Palestijnse ‘staat’ [screenshot van video] Het besluit van het Franse Parlement om gisteren 2 december te stemmen voor de erkenning van een Palestijnse staat, genereerde een hele reeks reacties, met vele waarnemers die het besluit in wezen als totaal zinloos beschouwden terwijl anderen protesteerde met een activist die het een ‘verraad’ noemde. Serge Cwajgenbaum, de secretaris-generaal van het Europese Joodse Congres (EJC), zei dat de stemming grotendeels ‘tandeloos’ was, maar uitte zijn bezorgdheid dat “dergelijke stemmingen negatieve gevolgen kunnen … Lees verder Franse parlement stemt voor de erkenning van een soevereine Palestijnse ‘staat’

Het zelfbeschikkingsrecht zou niet enkel mogen bestaan voor ‘Palestina’ [Steven Plaut]

Mahmoud Abbas onthult zijn blauwdruk van de Palestijnse staat… Het lijkt erop dat heel wat Europese landen in een proces verkeren van “erkennen” van de “staat” van “Palestina.” De vraag rijst wat de gepaste reactie van Israël zou moeten zijn op deze eenzijdige acties van de Europeanen. Hier is een plan: Indien België “Palestina” erkent dan zou Israël de afscheidingsbewegingen moeten steunen van de Vlamingen, de Walen en van de Belgische Duitsers en officieel het recht van elke groep moeten erkennen om hun eigen staat te stichten. De ‘kolonisering’ van de Oostkantons. Nadat Duitsland WO I had verloren werd Duits … Lees verder Het zelfbeschikkingsrecht zou niet enkel mogen bestaan voor ‘Palestina’ [Steven Plaut]

Duitsland formeel: Eerst onderhandeld vredesakkoord, pas daarna erkenning ‘Palestina’

Intussen timmert Abu Mazen, nom de guerre van PA-president Mahmoud Abbas, gezwind verder aan zijn Judenrein Palestijns luchtkasteel dat nooit gestalte zal krijgen zolang er geen vredesakkoord komt met Israël. Net zolang totdat de Palestijnen eindelijk en onvoorwaardelijk definitief de strijdbijl begraven en hun intense Jodenhaat letterlijk opvreten. Tenslotte: voor wat hoort wat. Hier en daar in sommige landen van de Europese Unie komt zo nu en dan het gezond verstand en de redelijkheid bovendrijven ten aanzien van het Arabisch/Israëlisch conflict. Maar het blijft een rariteit. Bondskanselier Angela Merkel zei gisteren in Berlijn dat Duitsland voorstander blijft van de tweestatenoplossing … Lees verder Duitsland formeel: Eerst onderhandeld vredesakkoord, pas daarna erkenning ‘Palestina’

De nieuwe trend in Europa: Erkenning van het Arabische luchtkasteel ‘Palestina’ +video

The new trend in europe: recognition of “palestine” door Andreas Boas Pro-Israëlactivisme zit in de lift, niet enkel bij Joden maar ook bij niet-Joden en in alle landen van de wereld. “Tegen de [haat]stroom ingaan,” heet zoiets. Net zoals ondergetekende zijn velen geschokt door de eenzijdige berichtgeving, leugens en verdraaingen over Israël die onze eigen media en openbare zenders ons dagelijks inpeperen. Wat is hier aan de hand? Wie en waarom in de wereld doet zo hard zijn/haar best om het gepeupel moreel en fysiek voor te bereiden op… een nieuwe judeocide misschien? Want hoe anders die disproportionele aandacht in … Lees verder De nieuwe trend in Europa: Erkenning van het Arabische luchtkasteel ‘Palestina’ +video

Erkennen van ‘Palestina’ helpt de vrede niet vooruit; het dient enkel Israël’s vernietiging

Wat de Palestijnen in werkelijkheid nastreven is helemaal niet hetzelfde wat ze aan Westerlingen ‘zeggen’ dat ze graag zouden willen hebben, integendeel. De slogan ‘Palestina Vrij’ is een zoveelste eufemisme voor koel berekende Jodenmoord .. “Erkenning van ‘Palestina’ draagt niets bij aan de vrede, het draagt enkel bij aan Israël’s vernietiging. De Europeanen zouden beter werken aan het versterken en uitbreiden van Israël. Er zou dan ook geen Palestijnse Staat mogen bestaan.” [Caroline Glick; The New York Times; dd. 17 oktober 2014 – bron] Toen de Zweedse eersteminister Stefan Lofven eerder deze maand zijn besluit aankondigde om de onbestaande staat … Lees verder Erkennen van ‘Palestina’ helpt de vrede niet vooruit; het dient enkel Israël’s vernietiging