IDF geeft beelden vrij van contra-terreuroperatie tegen twee Hamasmoordenaars + 2 x video


Beelden van het IDF: Gevecht met de ontvoerders van de 3 tieners

Zoals gisteren bericht werden gisteren de twee ontvoerders uitgeschakeld die de 3 Joodse studenten op 12 juni hadden ontvoerd en meteen vermoord. Intussen heeft het IDF een reeks beelden vrijgegeven van de operatie.

De Yamam politie elite-eenheid voor contra-terreur toont hierboven beelden hoe nadat de twee terroristen Marwan Kawasmeh en Amer Abu-Eisha van Hamas zich hadden verschanst in een huis, zich weigerden over te geven, het IDF er vervolgens een bulldozer op afstuurt om het huis half af te breken waarop een vuurgevecht uitbreekt.

De beelden hieronder werden genomen met een hoofdcamera en tonen de inval van de speciale troepen, het vuurgevecht uitbreekt en IDF-soldaten het vuren openen vanuit een tegenoverliggend gebouw.

Inmiddels werden de twee gedode Hamasmoordenaars overgedragen aan de Palestijnse Autoriteit en gisteren reeds begraven op de Westbank. Zowat 3.000 Palestijnen namen aan de begrafenis deel. Tientallen vlaggen van Hamas werden meegedragen.

Beelden genomen met hoofdcamera tonen vuurgevecht met Hamasontvoerders

door Brabosh.com

Advertenties

Hamasmoordenaars van 3 Joodse studenten gedood in vuurgevecht met het IDF

hamas-verdachtenHamasmoordenaars uitgeschakeld: Amer Abu Aysha (l.) en Marwan Kawasme (r.)

The Jewish Press bericht deze ochtend dat de twee Hamasterroristen Abu Aysha en Marwan Kawasme, die op 12 juni 2014 de drie Joodse studenten hadden ontvoerd en vermoord, tijdens een nachtelijke raid werden gedood.

In een bijzonder complexe operatie van de Shabak, het IDF en SWAT werd gepoogd om de twee gezochten te arresteren maar de moordenaars openden het vuur. Tijdens het vuurgevecht dat uitbrak werden beiden gedood.

Bovendien werden de zonen van Arafat Kawasme opgepakt met name Bashar Kawasme, Muhammad Kawasme en Taar Kawasme. Arafat Kawasme werd op 14 juli gearresteerd op beschuldiging van het helpen van de moordenaars nadat zij de 3 Joodse jongens hadden vermoord.

Israël gaf reeds op 26 juni 2014, op de 14de dag van Operation Brother’s Keeper, de namen vrij van twee Palestijnse Hamasleden die gezocht werden ivm de ontvoering van de drie Joodse jongens, Eyal Yifrah, Gilad Shayar en Naftali Frenkel op 12 juni 2014 en 18 dagen later vermoord werden teruggevonden.

Het gaat om Abu Aysha, een 32-jarige slotenmaker, en Marwan Kawasme, een 29 jarige haarkapper. Beiden zijn woonachtig in Hebron en waren bij de Israëlische inlichtingendiensten gekende terroristen van Hamas. De mannen bleken enkele uren vóór de ontvoering eensklaps verdwenen.

tieners-vermist3a

door Brabosh.com

 

Chronologie van het recente toenemende geweld in de Palestijnse gebieden tegen Israël

stenengooier5Jeruzalem, donderdag, 3 juli 2014. Gemaskerde Palestijnse ‘jongeren’ gooien stenen naar de Israëlische orderhandhavers, tijdens rellen in de Arabische wijk Shuafat van Oost-Jeruzalem (foto: Sliman Khader/Flash90)

De voorbije weken begint het Palestijnse geweld steeds meer op een nieuwe intifada te lijken. Hoe meer en intensiever Israël de strijd opvoert tegen de terreurgroepen Hamas, Islamitische Jihad (PIJ), Volksverzet Comités (PRC) e.a. terreurgroepen op de Westbank en in Gaza, des te heviger en gewelddadiger wordt het Palestijnse protest. Het laatste hangt ongetwijfeld samen met het eerste.

Ook de beschietingen vanuit Gaza op willekeurige burgerdoelwitten in Israël met raketten en mortiergranaten houden maar niet op. Tijdens de eerste zes dagen van deze julimaand werden reeds meer dan 135 raketten afgevuurd, ofte een gemiddelde van ca. 23 raketten per dag! Bovendien werd voor het eerst sinds november 2012 ook weer Beersjeba bestookt dat op bijna 50 km afstand ligt van Gaza.

Verzoening Hamas en Al Fatah
Aan de basis van dit oplaaiend geweld ligt het verzoeningsakkoord waaraan de Palestijnse rivaliserende organisaties Hamas en Al Fatah al werkten sinds 2011. Na het einde van Operation Pillar of Defense in november 2012 besloot PA-president Mahmoud Abbas om Hamas en andere terreurgroepen, die voorheen nagenoeg enkel vanuit Gaza actief waren, om hen weer officieel toe te laten op de Westbank.

Sinds december 2012 werken Hamas en Co onvermoeid door aan de versnelde uitbouw van hun infrastructuur en terreurnetwerk op de Westbank en werd er verder onderhandeld met de Palestijnse Autoriteit aan een feitelijk eenheidsakkoord.

Dat akkoord kwam acht dagen voor het einde van het vredesproces tot stand, dat normaal op 30 april afliep en dat als gevolg van het eenheidsakkoord niet meer verlengd werd. Israël had er na negen maanden onderhandelen duidelijk genoeg van en terecht.

king-abbasOp 23 april kondigden Al Fatah en Hamas het einde van hun broedertwist aan die sinds 2007 de Palestijnen verdeelden, sloten een verzoeningsakkoord en vormden op 2 juni 2014 een nieuw eenheidskabinet.

Rami Hamdallah volgde zichzelf op als premier van de Palestijnse Autoriteit en met Mahmoud Abbas, de ‘King of Violence’ (plaatje rechts), kroonde zich andermaal als de interim-president-voor-het-leven, in afwachting van nieuwe verkiezingen in de Palestijnse gebieden.

De incidenten tussen enerzijds de Palestijnen, die onder de toenemende invloed van Hamas op de Westbank steeds meer radicaliseerden en gewelddadiger werden, en anderzijds Israël, bleven zich intussen opstapelen.

De Palestijnen meenden dat hun ‘verzet’ tegen Israël gewettigd werd, vooral sinds de Verenigde Staten, de Europese Unie en de Verenigde Naties het eenheidskabinet Hamas/Fatah officieel erkenden, nietegenstaande de EU en de VS Hamas nog steeds op hun lijst van verboden terreurorganisaties hebben staan.

Israël’s contra-terreur Operation Brother’s Keeper
Een en ander culmineerde op 12 juni in de ontvoering van de drie Joodse jongens Eyal, Gilad en Naftali, door een drietal leden van Hamas. De ontvoering werd luid toegejuicht door Hamas en Co in de Gaza en op de Westbank. Die ontvoering zal later opgeëist worden door de radicale ISIS beweging die inmiddels ook haar plaats heeft ingenomen in de Palestijnse gebieden.

tieners-vermist5Daags na de ontvoering van de drie Israëlische studenten startte Israël Operation Brother’s Keeper op met een tweevoudig doel:

1. De drie ontvoerde Joodse jongens terug te vinden, als het kan levend en wel, en 2. Het Hamas netwerk en infrastructuur op de Westbank en in Oost-Jeruzalem een zodanig harde klap toe te brengen dat zich zoiets in de toekomst niet meer kan herhalen.

Het Israëlische leger arresteerde op de Westbank tijdens die klopjacht op de ontvoerders honderden Palestijnse terroristen, voor het merendeel van Hamas en de Islamitische Jihad, en pakte tegelijk ook Palestijnse terroristen op van Hamas die in oktober 2011 vervroegd vrijkwamen als gevolg van de ruilhandel om korporaal Gilad Shalit weer vrij te krijgen. Tegelijk werd de pas weer opgebouwde terroristische infrastructuur van Hamas op de Westbank grondig aangepakt en waar het kon door het IDF ontmanteld en vernietigd.

Als gevolg van de harde aanpak van Hamas namen vanuit Gaza de beschietingen van Israël met raketten en mortiergranaten weer in alle hevigheid toe en hun aanhangers op de Westbank en in Oost-Jeruzalem hielden demonstraties en protesten, die van de Palestijnse Autoriteit groen licht kregen, waardoor de protesten steeds heviger en gewelddadiger werden naarmate de contraterreur actie van het IDF meer resultaten begon af te werpen.

Het Westen ‘ontdekt’ het geweld
Na de ontdekking op 1 juli van de lijken van de drie Joodse jongens in de omgeving van Hebron, die blijkbaar reeds in de eerste minuten van hun ontvoering met kogels waren afgemaakt, werd de contra-terreuracties van het IDF nog opgevoerd die op haar beurt een kettingreactie van geweld opwekte, niet enkel aan Palestijnse kant maar ook aan Israëlische zijde.

Zoals kon verwacht worden, worden Joodse en/of Israëlische ontsporingen in de westerse media extra in de verf gezet, die uiteraard in het spoor volgen van hun regeringen die de terreurgroep Hamas erkenden als een legitieme ‘vredespartner’ voor Israël “waarmee onderhandeld moet worden”, sinds de installatie van het eenheidskabinet van Mahoud Abbas een maand geleden een feit is.

De westerse pers wijdt nagenoeg geen of nauwelijks aandacht aan de aanhoudende rakettenregen op Israël vanuit Gaza. De ontvoeringszaak van de drie Joodse jongens en de fatale afloop, wordt nagenoeg helemaal weggedeemsterd en bedolven onder een vloed van zogenaamd bovenmatig repressief optreden van het IDF jegens de Palestijnen in het algemeen.

Volgens de westerse media “misbruikt” Israël deze ontvoeringszaak “om de illegale bezetting van Palestina te consolideren”, niettegenstaande de Israëlische acties zich enkel focussen op de bestrijding van de Palestijnse terroristenbrigades.

Deze bedenkelijke houding in het Westen ten aanzien van de contra-terreuroperatie van Israël tegen Hamas en Co, is uiteraard koren op de molen van het geweld en traditionele en religieus geïnspireerde Jodenhaat die door het Palestijnse leiderschap in al de Palestijnse gebieden al jarenlang wordt gecultiveerd en beloond.

‘Ontsporingen’ aan Palestijnse kant jegens de Joden en Israël worden van overheidswege beloond en aangemoedigd. Vrijgelaten terroristen en massamoordenaars worden op algemeen gejuich onthaald in al de Palestijnse gebieden en krijgen reusachtige bonussen uitbetaald en hun namen worden luidop genoemd en verheerlijkt.

Israëlische of Joodse ‘ontsporingen’ extra in de verf gezet
Groot is de verontwaardiging van de Palestijnen en in het bijzonder in het Westen, wanneer Israëlische of Joodse ‘ontsporingen’ zich voordoen. Met dit verschil dat, in tegenstelling tot de verheerlijking van de Palestijnen en hun leiders van hun moordenaars en terroristen waarvan Mahmoud Abbas tot op vandaag de de onvoorwaardelijke vrijlating uit Israëlische gevangenissen eist, worden Israëlische ‘ontsporingen’ door Israël zelf opgespoord, hard aangepakt  en bestraft.

Tariq Abu KhdeirTwee voorbeelden van vermeend excessief Joods of Israëlisch geweld worden momenteel sterk in de verf gezet en dat bijzonder in het Westen dat de Israëlische invalshoek en de context van Palestijns geweld, virulente Jodenhaat en rakettenterreur vanuit Gaza, volkomen negeert, verzwijgt, vergoelijkt dan wel minimaliseert.

Enerzijds is er de kwestie van enkele leden van de Israëlische grenspolitie, die de 15-jarige Palestijnse jongen Tariq Abu Khdeir een zware afranseling gaf toen deze zich tijdens de rellen tegen zijn aanhouding op donderdag 3 juli hevig verzette.

De jongen hield er wat blauwe plekken en toegeslagen ogen aan over en werd in voorarrest geplaatst op beschuldiging van het gooien van Molotov cocktails en stenen en het verwonden van een Israëlische officier.

Inmiddels werd de jongen op zondagochtend 6 juli, nauwelijks anderhalve dag na zijn arrestatie, op een borgtocht van 3.000 sjekels (465 euro) weer vrijgelaten in afwachting van verder onderzoek en eventuele veroordeling.

Israël heeft daarnaast een eigen onderzoek ingesteld om de toedracht van het incident te achterhalen en om te bepalen of de betrokken politieagenten eventueel hun boekje te buiten zijn gegaan. De jongen is intussen weer flink opgeknapt en geniet zichtbaar van de wereldwijde aandacht die hem te beurt valt.

Arabische jongen levend verbrand
Het toeval wil dat Tariq Abu Khdeir een neef is van de 16-jarige  Mohammed Abu Khdeir, die door enkele radicale Joodse jongeren werd ontvoerd en naar alle waarschijnlijkheid levend werd verbrand.

Die gruwelijke daad die door elk normaal mens en dus ook in Mohammed Abu KhdeirIsraël krachtdadig werd afgekeurd heeft inmiddels zijn ontknoping gekregen, niet dankzij de hulp of medewerking van de Palestijnen, maar wel door speurdiensten van Israël zelves.

Op zondag arresteerde de Israëlische speurdiensten zes Joodse jongeren die prompt in verdenking werden gesteld van de moord op Mohammed Abu Khdeir, wiens verbrande lichaam op woensdag 2 juli werd ontdekt.

De afschuwelijke feiten speelden zich wellicht af tijdens of na de begrafenis van de drie ontvoerde Joodse jongens. De daders zouden in een vlaag van woede, verdriet en frustratie, gehandeld hebben uit wraak om de drievoudige moord. Begrijpelijk maar niet verschoonbaar.

Echter, in tegenstelling tot de vele Palestijnse sadistische moordenaars en Palestijnen die in het holst van de nacht slapende vrouwen, kinderen en babies de keel oversnijden, zullen deze Joodse criminelen nergens geëerd worden, zullen geen pleinen of straten in Israël naar hen genoemd worden. Hen wacht in Israël eeuwige schande.

Of zoals premier Benjamin Netanjahoe op zondag verklaarde:

Such murderers have no place in Israeli society. I promise you that we will bring the full force of the law to bear against the perpetrators of this horrific crime, which deserves every sort of condemnation and rejection.

However, this is a difference between us and our neighbors. There, murderers are received as heroes, and city squares are named in their honor. That isn’t the only difference between us.

The inciters among us we put on trial, while incitement in the Palestinian Authority takes place in official media outlets, in the education system, incitement centered on the call to destroy the state of Israel.”

hamas-woman

Gaza, zondag 6 juli 2014. ‘Vreedzaam’ protest van vrouwelijke Hamas militante tegen de moord op de 16-jarige  Mohammed Abu Khdeir. Vrouwelijke terroristen van Hamas in Gaza moeten, in tegenstelling tot hun mannelijke collega’s, niet gemaskerd rondlopen van Hamas. Een burqa is voor hen ‘voldoende’. 😦

door Brabosh.com

Door Hamas vanuit Gaza afgevuurde qassamraket legt fabriek in Sderot in de as

sderot-fire01

Laatst bijgewerkt: zondag, 29 juni 2014 om 09u51'

Vandaag zondag 29 juni, op de 17de dag van Operation Brother’s Keeper, lijkt de strijd zich steeds meer te verplaatsen naar de Gazastrook zelves, en dat aan het begin van de Ramadan, de vastenmaand in de Islam.

Zoals bekend heeft de tweevoudige Israëlische militaire operatie tot doel om 1. de drie door Hamas ontvoerde jongens terug te vinden en 2. tegelijk het netwerk van de terreurgroep Hamas op de Westbank op te rollen.

Echter, het centrum van de terreur jegens Israël en van waaruit alle aanslagen en aanvallen tegen de Joodse staat worden gecoördineerd bevindt zich in de Gazastrook en de voorbije weken worden steeds meer qassamraketten en mortiergranaten afgeschoten naar willekeurige burgerdoelwitten in Israëlische dorpen en gemeenten in het zuiden van het land.

Gisteren, zaterdagavond, noteerde Hamas een voltreffer toen een afgevuurde raket insloeg op een fabriek in Sderot, een stadje van ca. 25.000 inwoners dat al een lange geschiedenis van belegering met raketten vanuit Gaza achter de rug heeft. Een tweede raket landde in open gebied.

denber-logoDe plastiekfabriek DenberPaints and Coatings Israel Ltd, gelegen in de industriezone van Sderot, vloog meteen in lichterlaaie. Brandweerkorpsen uit Sderot, Beersjeba, Ashkelon en Netivot hadden de grootste moeite om het vuur onder controle te krijgen, maar konden helaas niet verhinderen dat de fabriek tot aan de grond afbrandde.

Op het ogenblik van de inslag waren drie mensen in de fabriek aan de slag maar ze konden zich tijdig uit de voeten maken. Eén persoon werd licht gewond en werd voor verzorging overgebracht naar het Barzilai Hospitaal in Ashkelon.

De voltreffer in Sderot was de eerste keer dat een qassamraket haar doel trof sinds het begin van Operation Brother’s Keeper op 12 juni 2014. Tot nog toe werden ca. 50 raketten afgevuurd vanuit Gaza de vooorbije twee weken, hoewel amper de helft Israël bereikten. Het Iron Dome anti-raketafweersysteem haalde er een aantal tijdig uit de lucht. Dit weekeinde alleen al werden er 12 raketten afgevuurd op Israël wat het totaal sinds het begin van dit jaar op ca. 250 raketten brengt.

sderot-fire02Zaterdag, 28 juni 2014. Israëlische brandweerlui trachten het vuur onder controle te krijgen nadat Palestijnse terroristen vanuit Gaza een raket afvuurden die insloeg op een fabriek in Sderot in het zuiden van Israël (foto: AP Photo/ Tsafrir Abayov)

door Brabosh.com


Bronnen:

 1. Sderot Media Center:
  ♦ “Rocket City”- Film – For the last 12 years the southeren part of Israel has been the target of over 10’000 rockets from the Gaza strip. As many as 42 people died. Many houses were destroyed. Countless people suffer from a trauma; door Marc Villiger- Visual Productions [lezen]
 2. The Times of Israel:
  ♦ Rocket fired from Gaza slams into Sderot factory – Building in southern city ablaze after direct hit; one person lightly injured; three employees escape unharmed; another rocket lands in open territory [lezen]
  ♦ After direct hit on Sderot factory, two more rockets fired at Israel – Emergency crews bring blaze under control; four employees escape unharmed [lezen]
 3. Arutz Sheva:
  ♦ Massive Blaze as Gaza Rocket Strikes Sderot Factory – Crews succeed in keeping large blaze from spreading to other factories; ‘Sderot ready to take blows for the kidnapped’; door Ari Yashar [lezen]

Gerelateerd op Brabosh.com:

 • Terreurgroepen in Gaza bestoken opnieuw Israël; IDF schakelt twee PRC terroristen uit [lezen]

Terreurgroepen in Gaza bestoken opnieuw Israël; IDF schakelt twee PRC terroristen uit

saladin04Dagelijks straattafereel in Gaza: Terroristen van de Nasser Saladin Brigades van de Volksverzet Comitées (PRC) houden een parade. Militanten van deze groep bestookten de afgelopen dagen opnieuw willekeurige burgerdoelwitten in Israël

Laatst bijgewerkt: zondag, 29 juni 2014 om 05u05'

Vandaag is het reeds de 16de dag van Operation Brother’s Keeper, de tweevoudige Israëlische militaire operatie om 1. de drie door Hamas ontvoerde jongens terug te vinden en 2. tegelijk het netwerk van de terreurgroep Hamas op de Westbank op te rollen.

Honderden Hamasleden en terroristen van andere Palestijnse terreurgroepen werden de voorbije twee weken gearresteerd en in administratieve hechtenis geplaatst. Onder hen bevinden zich ook tientallen Hamasleden van een groep van 1027 terroristen die in ruil voor korporaal Gilad Shalit op 18 oktober 2011 vervroegd waren vrijgelaten en door het IDF weer in de cel werden opgesloten.

Israël heeft afgelopen donderdag de namen vrijgegeven van twee Palestijnse Hamasleden die gezocht worden ivm. de ontvoering van de drie Joodse jongens. Abu Aysha en Marwan Kawasme, beiden uit Hebron en gekende terroristen van Hamas, zijn enkele uren vóór de ontvoering op 12 juni 2014 verdwenen en het IDF houdt sindsdien een klopjacht naar de twee.

Terroristen in Gaza weer actief
Zoals kon verwacht worden maken de acties van het IDF op de Westbank ook Hamas en gelieerde terreurgroepen in de Gazastrook behoorlijk nerveus. Ze zien hun netwerk van kantoren, kranten, trainingskampen enz. op de Westbank stilaan uit elkaar vallen en het maandenlange opbouwwerk vernietigd worden.

Als vergelding voor het vrijgeven van de identiteit van de gezochte Hamasleden, vuurden gisteren vrijdag Palestijnse terroristen vanuit Gaza zes tot acht qassamraketten en een mortiergranaat af naar willekeurige burgerdoelwitten in Zuid-Israël. Twee van de qassams konden onderschept worden door het Iron Dome anti-raketafweersysteem, de vier anderen explodeerden neer in open gebied. Drie in het gebied van Eshkol en een andere in het gebied van Hof Ashkelon, zonder veel schade noch gewonden te veroorzaken.

Op vrijdag werd door terroristen een explosieve lading bom tot ontploffing gebracht, die was gericht tegen IDF soldaten die opereerden langsheen het veiligheidshekken rondom de Gazastrook. Gelukkig raakte niemand gewond. Israëlische tanks namen daarop uitkijkposten van terroristen nabij Khan Younis onder vuur. Volgens het Palestijnse nieuwsagentschap Ma’an News Agency raakte bij die tegenaanval zes Palestijnen gewond, waaronder een zwangere vrouw en een 11-jarig jongetje. Daarnaast werden twee moskeeën beschadigd.

autowrakVrijdag, 27 juni 2014. Het autowrak waarin de twee PRC-terroristen de dood vonden

Doelgerichte aanval
De Israëlische Luchtmacht (IAF) beantwoordde de raketaanval en een reeks andere incidenten met een luchtaanval in de Gazastrook. In het Gazaanse vluchtelingenkamp Shati voerde het IAF een doelgerichte aanval uit en nam een auto onder vuur waarin zich twee terroristen bevonden van de Volksverzet Comitées (PRC). De twee leden van de Nasser Saladin Brigades, de gewapende vleugelde van de PRC, de 29-jarige O​sama Has​sumi en de 24-jarige Mohammad Fatzih, overleefden de klap niet.

“Militanten zoals Hassumi en Fatzih, die Israël aanvallen vanuit Gaza, zijn niet veilig, hebben geen immuniteit en krijgen de vrijheid niet om te plannen, samen te zweren en te opereren. Wij zullen doorgaan met de aanzetters en opruiers te bestrijden met geduld, vastberadenheid en precisie. Het Gazaanse raketten terrorisme loont niet,” verklaarde op vrijdag luitenant-kolonel Peter Lerner, de woordvoerder van het IDF, na de doelgerichte uitschakeling van de twee terroristen.

Zoals bekend houdt Israël Hamas verantwoordelijk voor al de aanvallen en aanslagen die vanuit Gaza tegen de Joodse Staat worden gepleegd. En sinds het eenheidskabinet op 2 juni werd gevormd, stelt het PA-president Mahmoud Abbas persoonlijk aansprakelijk voor al de onrust en het geweld dat ontspruit in al de Palestijnse gebieden, de Westbank, Oost-Jeruzalem en in de Gazastrook.

Bewakingscamera’s tonen de directe hit

door Brabosh.com


Bronnen:

 1. The Times of Israel:
  ♦ Israel strikes Gaza in response to rocket barrage – Air force carries out second string of hits on Palestinian enclave in 24 hours as tensions escalate in South [lezen]
  ♦ ‘Don’t test us,’ Israel warns, after air strike kills 2 Gaza terrorists – Defense minister says Israel will hunt down those who attack civilians, holds Hamas responsible for recent violent incidents [lezen]
  ♦ Israeli jets strike car, killing 2 Palestinians in Gaza – Direct hit a targeted assassination of terror operatives in Shati refugee camp; incident occurred next to home of Hamas chief Ismail Haniyeh; door Lazar Berman [lezen]
  ♦ Iron Dome intercepts Gaza rockets after air strike kills 2 operatives – Two projectiles shot down, four land in open territory following targeted assassination of terrorists; no reported injuries or damage [lezen]