Premier Netanjahoe: sancties alleen stoppen Iran niet, kijk wat in Noord-Korea gebeurt [video]


Sanctions alone have not stopped North Korea: Netanyahu says more is required to stop Iran
[bron Jewish News One]

Als er één ding is waarvan iedereen overtuigd is, dan is het dat sancties Noord-Korea er niet van weerhouden hebben om een nieuwe atoomproef te houden en tegelijk een nieuwe atoomtest heeft aangekondigd.

Premier Netanjahoe waarschuwt de wereld voor Iran dat naarstig verder werkt aan de ontwikkeling van een atoomwapen. “Als sancties niet werken moet we een andere weg kiezen. Alleen een robuuste militaire dreiging kan Iran er mogelijk vanaf houden en als dat niemand helpt moeten we een andere weg kiezen,” zegt de Premier.

Anti-North Korea protesters chant slogans and hold signs denouncing North Korea's nuclear test, in SeoulSeoel, 25 mei 2009. Koreanen in Zuid-Korea protesteren tegen de nucleaire testen in Noord-Korea. Ondanks al deze protesten, internationale sancties en veroordelingen werkt Noord-Korea rustig verder aan zijn nucleair programma. Een eerste test vond plaats op 9 oktober 2006, op 25 mei 2009 volgde een tweede test en op 12 februari 2013 een derde. Telkens werd met succes een atoomwapen tot ontploffing gebracht. (foto: Reuters/Lee Jae Won)
Advertenties

Nieuws is ‘geen nieuws’ als Israël er niet in voorkomt [satire]


Dry Bones: Two Sea Stories [Twee Zeeverhalen]

Een ‘nieuwsbulletin’ over wat er gebeurt in twee verschillende zeeën.

Of waarom voor de ene iets wèl nieuws is en voor de andere niet en waarom dat zo is.

“Op de ene zee, komt een nieuwe Free Gaza Vloot aangevaren, die Israël uitdaagt.”

Nieuwslezer: “Terwijl op een andere zee de oefeningen van de Amerikaanse Marine de Noord-Koreaanse regering zodanig ergert, dat zij prompt dreigt met een ‘heilige’ atoomoorlog. Maar wij zullen u niet langer storen omtrent het Koreaans conflict omdat zo te zien nergens Israël in betrokken is.”

“KIJK DAAR ZEG!! Daar komt weer een Gaza Boot aan!”

Zeeverhaal één:

Volgens Elsevier magazine:

Israël maant Libanon aan om ‘hulp’schepen naar Gaza tegen te houden

“Nieuw Gazakonvooi moet Israël weer uit tent lokken. Nieuwe schepen met ‘noodhulp voor Gaza’ dienen in werkelijkheid een heel ander doel: het uitlokken van internationale verontwaardiging over Israël. Opnieuw dreigt een confrontatie voor de kust van de Palestijnse Gazastrook, nu twee Libanese schepen met internationale actievoerders op het punt staan om vanuit Libië te vertrekken. Doel: de Israëlische zeeblokkade doorbreken en de ‘nood’ van de Palestijnen verlichten.

Israël waarschuwt dat het de schepen zal tegenhouden, net als het eerdere Gazaflottielje op 31 mei. Volgens Israël kan niet worden uitgesloten dat de schepen ook nu weer wapens aan boord hebben” -lees verder

Zeeverhaal twee.
Volgens De Standaard krant:

VS en Zuid-Korea beginnen met militaire manoeuvres in Japanse Zee
“De Verenigde Staten en Zuid-Korea hebben in de Japanse Zee de militaire manoeuvres aangevat waarmee ze Noord-Korea willen duidelijk maken dat de maat vol is. Pyongyang liet eerder weten te zullen reageren met ‘een krachtige nucleaire reactie‘.

De militaire oefening is een eerste in een reeks van zes die Noord-Korea duidelijk moet maken dat er een einde moet komen aan zijn agressief gedrag. Dat lieten de ministers van Defensie van de VS en Zuid-Korea Robert Gates en Kim Tae-Young deze week in een mededeling weten.

De VS en Zuid-Korea beschuldigen Noord-Korea ervan eind maart een Zuid-Koreaans marineschip tot zinken te hebben gebracht. Daarbij kwamen 46 militairen om het leven. Pyongyang ontkent dat en beschouwt de oefeningen in de Japanse Zee als een provocatie. Noord-Korea dreigde zelfs met ‘een heilige oorlog van represailles.” -lees verder

Arabische staat entert schip met wapens voor Iran uit Noord-Korea

ANL_AUSTRALIAVoor het eerst heeft een Arabisch land, de VAE (Verenigde Arabische Emiraten), gevolg gegeven aan het VN-embargo tegen Iran, door een schip te stoppen dat geladen was met wapens voor Iran. De wapenlading was afkomstig uit de communistische dictatuurstaat Noord-Korea. Het nieuws van de onderschepping komt op een nogal gevoelig ogenblik. Noord-Korea heeft de Verenigde Staten uitgenodigd voor bilaterale gesprekken over haar nucleaire ambities en de Westerse leden van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties verhogen de druk op Iran voor een ruimere samenwerking omtrent haar nucleair programma.

De Verenigde Arabische Emiraten meldde de inbeslagneming aan het sanctie comité van de Verenigde Naties, dat verantwoordelijk is voor het opvolgen van de uitvoering van de maatregelen, waaronder een wapenembargo ingesteld tegen Noord-Korea [Resolutie 1874] door de Veiligheidsraad, zo deelden diplomaten mee in New York. De commissie, voorgezeten door Turkije, heeft geen formele verklaring afgelegd over deze zaak. Een VN-diplomaat wiens land is vertegenwoordigd in het sanctiecomite, zei dat de VAE melding maakte dat het schip geladen was met met 10 containers van wapens en aanverwante artikelen, met inbegrip van propeller raket-granaten en munitie. Hij zei dat de zending besteld was door het Iraanse bedrijf TSS, een bedrijf dat naar verluidt in verband staat met de Iraanse Revolutionaire Garde en voorheen onderworpen aan het internationale verbod op de invoer van wapens en aanverwante zaken.

north korea missle

Het schip, werd door diplomaten geïdentificeerd als de ANL-Australië die onder de vlag van de Bahama’s vaart en de toestemming had gekregen om de VAE te verlaten nadat het enkele weken geleden in beslag was genomen. Diplomaten zei dat het de verantwoordelijkheid is van de VAE om te beslissen wat er moet gebeuren met de wapens die aan boord zijn aangetroffen. Het VN-sanctiecomité heeft aan de Iraanse en Noord-Koreaanse regering een nota geschreven waarin ze hen erop wijzen dat de wapenzending een in overtreding is met de VN-resolutie 1874. De inbeslagname vond plaats in de VAE, maar niet in de scheepshaven van Dubai.

De VN-resolutie, die er kwam na de tweede nucleaire test van Noord-Korea in mei van dit jaar, werd het bestaande verbod verlengd op het vervoer van zware wapens, nucleaire raketten en aanverwante technologie om de uitvoer van wapens door Pyongyang te viseren. De bindende resolutie machtigt de staten in te grijpen en de goederen in beslag te nemen die in overtreding zijn met het embargo. De resolutie vereist ook dat staten verslag uitbrengen aan de commissie over welke maatregelen zij hebben genomen om de sancties toe te passen.

De Verenigde Arabische Emiraten zijn het middelpunt voor de in- en uitvoer van wapens voor Iran. De Westerse mogendheden hebben aangedrongen op een betere samenwerking van de autoriteiten van de VAE om de scheepsladingen en Iraanse financiën beter te controleren. Ze hebben ook een aantal bedrijven gesloten die betrokken zijn geweest bij de vermeende uitvoer van materialen die op tweeërlei wijze gebruikt kunnen worden voor nucleaire technologie of explosieven zoals ze werden aangetroffen in Afghanistan en Irak. Terwijl de meeste nadruk ligt op technologie voor tweeërlei gebruik, zeiden de diplomaten dat de recente openlijke onderdrukking van dissidenten na de omstreden verkiezingen in Iran, ook heeft geleid tot bezorgdheid over de levering van wapens aan de met de staat verbonden milities. De VAE, een bondgenoot van de Verenigde Staten, maakt zich net zoals Saoedi-Arabië ernstig bezorgd voor de nucleaire ambities van Iran.

ahman3

Bronnen: Haaretz: Arab Nation Seizes N. Korean Arms Headed for Iran door Tzvi Ben Gedalyahu van 30 augustus 2009; Financial Times: N Korean arms for Iran’ seized by UAE door Simeon Kerr in Dubai and Harvey Morris in New York van 28 augustus 2009