Door Europa gefinancierde Palestijnse NGO’s promoten het ‘recht’ om vergoed te worden voor terreur tegen Israël

Door Europa gefinancierde Arabische niet-gouvermentele organisaties (NGO’s) spelen een actieve rol in de campagne die het beleid van de Palestijnse Autoriteit (PA) om veroordeelde terroristen en hun families te vergoeden, wat in tegenspraak is met het beleid en de mensenrechten van hun respectievelijke donoren, bericht aldus het in Jeruzalem gevestigde onderzoeksinstituut NGO Monitor.

De Palestijnse Autoriteit betaalt al vele jaren maandelijks salarissen en of bonussen uit aan de nabestaanden van omgekomen terroristen of aan veroordeelde terroristen in gevangenschap en of aan hun families. De grootte van die lonen en of bonussen is afhankelijk van hoe lang ze achter de tralies zitten en aan de omvang en het impact van hun misdrijven. Hoe meer Joden door de terrorist werden gedood in een aanslag hoe hoger de verdienste wordt voor de terrorist of voor zijn familie. Sommige terroristen die meer dan 30 jaar in een Israëlische gevangenis zijn opgesloten ontvangen bijna 2800 euro per maand, aldus een bericht van Missing Peace.

Onderzoek van NGO Monitor toont aan dat de zelfbenoemde mensenrechten NGO’s Palestinian Center for Human Rights (PCHR), Al-Haq, Hurryyat en Al-Dameer argumenteren dat elk oponthoud op bevriezing in het betalen van deze salarissen, een schending vormen van het internationaal recht en een aanfluiting zijn van de “rechten” van de terroristen.

Voorzitter van NGO Monitor  professor Gerald Steinberg schreef op 2 aug. 2017:

“In scherp contrast met de beweerde mensenrechten missies van de genoemde organisaties, ontvangen een aantal Palestijnse NGO’s Europese overheidssubsidies en benadrukken  zij dat terroristen een ‘recht’ hebben om salarissen te ontvangen en dat een opschrorting van deze uitbetalingen een schending is van het internationaal recht. NGO ambtenaren stellen ook nooit de wettigheid van Palestijns geweld in vraag en sommige van hun verklaringen kunnen geïnterpreteerd worden als nauwelijks verhulde dreigementen om te voorkomen dat een einde wordt gemaakt aan de betalingen.”

Op 25 juli ’17 noemde Raji Sourani, de directeur van de Palestijnse ‘mensenrechtenorganisatie PCHR, die zelf veroordeeld werd voor zijn lidmaatschap van de marxistische terreurgroep Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP), het besluit om de betalingen aan terroristen te stoppen “schokkend” en voegde eraan toe: “Dit is illegaal, immoreel en schendt het Basis Recht en de internationale mensenrechtenwet.”

Hallel Yaffa ArielZo bijvoorbeeld ontvangt de familie van de terrorist Mohammed Tarayeh, die in Hebron op 30 juni 2016 het 13-jarige meisje Hallel Yaffa Ariel doodstak in haar bed en die daarna werd uitgeschakeld door bewakingsagenten, maandelijks 350 dollars van het Palestijnse ‘Martelaren Fonds’. Hoe Sourani de vergoeding voor messentrekker Tarayeh kan rijmen met een ‘recht’ om voor dergelijke wrede kindermoord vergoed te worden, zal voor ieder ander weldenkend en beschaafd individu voor altijd een raadsel blijven.

Shawan Jabarin, de directeur van de Palestijnse NGO Al-Haq , die eveneens bewezen banden heeft met de PFLP terreurgroep, zei op 7 juli ’17 dat “als hun rechten worden afgebouwd stevenen we af op een echte crisis in de Palestijnse maatschappij en liggen we op koers voor een explosie.” De NGO’s Hurryyat en Al-Dameer hebben soortgelijke verklaringen uitgegeven. Elk van deze NGO’s ontvangen subsidies van het Human Rights and International Humanitarian Law Secretariat, een gezamelijk NGO financieringsmechanisme van de regeringen van Denemarken, Zweden, Zwitserland en… Nederland. Al-Haq en PCHR worden tevens gefinancierd door Noorwegen.

Als donoren van de Palestijnse Autoriteit, ontkennen de Europese Unie en Noorwegen dat zij opzettelijk de salarissen van Palestijnse gevangenen financieren en hebben dit ook veroordeeld. Het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Nederland hebben gelijkaardige maatregelen genomen om te onderzoeken of om de betalingen aan veroordeelde terroristen te stoppen, terwijl in de Verenigde Staten, met de voorgestelde Taylor Force Wet buitenlandse hulp aan de PA zouden worden ontzegd tot de betalingen van salarissen worden stopgezet. Dat wetsontwerp werd genoemd naar de veteraan en voormalig officier van het Amerikaanse leger, de 28-jarige Taylor Force, die op 8 maart 2016 werd vermoord tijdens een terreuraanslag in de haven van Jaffa (Tel Aviv). De nabestaanden van de terrorist ontvangen sindsdien een aanzienlijke maandelijkse vergoeding, feit waar de VS zich klaarblijkelijk om ergeren.

Professor Steinberg concludeert:

“Regeringsoppositie tegen het beleid van het betalen van salarissen aan veroordeelde terroristen van de Palestijnse Autoriteit moet vanzelfsprekend zijn en hetzelfde zou moeten gelden voor de mensenrechten NGO’s die ze financieren. Deze organisaties moeten de fundamentele tegenstelling erkennen tussen mensenrechten en het incentivizeren van terrorisme door middel van het beleid van het verstrekken van veroordeelde terroristen met aanzienlijke salarissen.”

Advertenties

Israël berispt België omtrent haar openlijke steun aan anti-Israël ngo’s Breaking the Silence en B’tselem

ngoBelgië financiert vele binnen- en buitenlandse ngo’s en ook diegenen die in Israël zelf actief zijn, die allen hezelfde gemeenschappelijk doel delen met name het imago van Israël te besmeuren op het internationale forum en de soevereiniteit en het bestaansrecht van de Joodse staat te ondermijnen.

De Belgische premier Charles Michel was voor een 3-daags bezoek in Israël en in de Palestijnse gebieden. Maar dat bezoek kreeg op het einde een wrange nasmaak. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken laat thans Olivier Belle, de Belgische ambassadeur voor België, thans bij zich op het matje komen om openlijk protest aan te tekenen voor de steun die België verleent aan de anti-Israëlische ngo’s Breaking the Silence en B’Tselem en het gedrag te contesteren van premier Michel op het einde van diens bezoek.

Breaking the Silence, een extreemlinkse anti-Israël ngo, bestaat uit voormalige Israëlische soldaten en officieren en wordt gesponsord door Europese regeringen waaronder dus ook België. BtS verzamelt getuigenissen van IDF soldaten die getuige waren van schendingen van de mensenrechten tijdens hun militaire dienst in de Palestijnse gebieden. De rapporten van Breaking the Silence worden algemeen beschouwd als oneerlijk, onbetrouwbaar en gezien als deel van een campagne die tracht om overzee het imago van Israël te beschadigen.

Hoewel premier Netanyahu aan België duidelijk gevraagd had om op te houden met de genoemde anti-Israël ngo’s financieel te bedruipen, had Michel enkele uren later in zijn hotel toch een ontmoeting met vertegenwoordigers van BtS en B’tselem. Deze diplomatieke miskleun van premier Michel zette uiteraard meteen kwaad bloed bij Israël.

The Jerusalem Post bericht dat het kantoor van de premier heeft gezegd:

“Israël neemt de bijeenkomst bijzonder kwalijk die de Belgische premier Charles Michel vandaag had met de leiders van Breaking the Silence en B’Tselem tijdens zijn bezoek aan Israël. Initiatieven zijn aan de gang van de Belgische openbare aanklager die voorname Israëliërs, waaronder Tzipi Livni en IDF officieren, wil aanklagen [voor vermeende oorlogsmisdaden]. De Belgische regering moet beslissen of het van richting wil veranderen of dat het wil doorgaan op deze anti-Israël koers. Premier Netanyahu heeft opdracht gegegeven om de wetgeving aan te passen om aldus te verhinderen dat anti-Israël ngo’s die IDF soldaten willen beschadigen, nog langer vanuit het buitenland worden gefinancierd.”

Premier Netanyahu had eenzelfde verzoek gesteld aan de Britse premier Theresa May, toen de twee elkaar ontmoetten in Londen op zondag om de financiering te stoppen voor wat hij noemde non-profit organisaties die “vijandig staan tegenover Israël.” May beloofde dat zij een onderzoek zou heropenen naar de aanpak van Groot-Brittannië mbt. de financiering van de bewuste NGO’s. Netanyahu zei tegen verslaggevers die hem vergezelden op een officieel bezoek aan het Verenigd Koninkrijk: “Ik gaf hen [de Britten] de [namen] van de verschillende NGO’s die door de regering van Groot-Brittannië worden gefinancierd waaronder Breaking the Silence en ik vroeg haar om te stoppen met hen te financieren,” zei Netanyahu volgens The Times of Israel.

Meer info over de bewuste anti-Israël ngo’s en door wie ze worden gefinancierd op de site van NGO Monitor: B’tselem [hier] en Breaking the Silence [hier].

Ontmoeting van premier Michel met vertegenwoordigers van BtS en B’tselem:

michelisrael

NGO Monitor bericht: ‘Europese Unie financiert dozijnen BDS boycot-Israël groepen’

ngo2

De Europese Unie financiert tientallen projecten die zich hebben toegelegd op de vernietiging van Israël, volgens een nieuw rapport van de NGO Monitor, aldus een bericht in The Jewish Press van 23 januari 2017.

Het rapport, dat op maandag jl. werd gepubliceerd, stelt dat…

“[…] de Europese Unie is de grootste donor aan niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) die actief zijn in het Arabisch-Israëlische conflict, goed voor 28,1 miljoen sjekels [ca. 6,9 miljoen euros] in de jaren 2012-2014, en dat enkel alleen al aan gepolitiseerde Israëlische ngo’s.

In tegenstelling tot de gestelde doelen, financiert de EU een aantal zeer bevooroordeelde en gepolitiseerde NGO’s die de retoriek van de mensenrechten benutten om anti-Israël BDS groepen (boycot, desinvestering en sancties) te promoten alsook juridische campagnes voeren, opruiende retoriek en activiteiten houden die zich kanten tegen het raamwerk van de tweestatetenoplossing.”

Een van de subsidies onder de naam “Performing Arts: A Pathway Towards Self Expression and Democracy” demonstreert ruimschoots de situatie. In 2014, tijdens hun deelname aan het culturele programma van de EU, hebben alle twaalf begunstigden van deze subsidie een groepsverklaring geïnitieerd waarin wordt opgeroepen tot een culturele en academische boycot van Israël – in het kort, de deelname aan BDS.

Een totaal van 42 van de 180 begunstigden die gefinancierd worden door de EU ondersteunen naar verluidt de BDS beweging (boycot, desinvesteren en sancties), heeft de NGO Monitor gevonden in haar laatste onderzoek. Sommigen worden meerdere malen financieel bedropen, een fenomeen dat bekend staat als “dubbel onderdompelen” (double dipping.)

Bovendien worden 29 van de 100 begunstigden van de Europese Unie bestuurd via regionale financieringsprogramma’s van de organisatie die gewijd zijn aan Israël, de ‘West Bank’ en de Gazastrook, door directe fondsen aan groepen die actief de BDS beweging bevorderen, bericht aldus NGO Monitor.

Negen BDS-ondersteunende organisaties van de begunstigde ontvangers van de omstreden EU subsidies nemen deel aan het Partnership for Peace Program van de EU, een programma dat zich inzet voor gezamenlijke projecten waarbij naast Israël, eveneens organisaties van de Palestijnse Autoriteit zijn betrokken, bedoeld om “vertrouwen en begrip tussen de samenlevingen in de regio op te bouwen.”

ngo_logo

Brigitte Herremans, Israëlbasher voor Pax Christi en Broederlijk Delen, door de Joodse Staat uitgewezen

jodenhaatmadeB

Op vrijdag 9 september werd de Vlaamse Brigitte Herremans, een “beleidsmedewerker” voor het Midden-Oosten voor twee gekende Belgische NGO’s, bij haar aankomst op de luchthaven van Ben Goerion door Israëlische immigratiedienst voor ondervraging meegenomen. Ze bracht met een aantal andere vrouwen de nacht door in een detentiecentrum en werd daarna het land uitgewezen. Israël beschouwt Herremans voortaan als “een gevaar voor de openbare orde en veiligheid van het land”, en mag als persona non grata de volgende tien jaar Israël niet meer binnen.

Brigitte HerremansBrigitte Herremans schuimt al jaren voor rekening van de NGO’s Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen, het Nederland en het Vlaamse land af waar ze doorlopend misleidende voordrachten geeft over het Palestijns-Israëlisch conflict. Vooral door haar eenzijdige interpretatie en weergave van de ontwikkelingen in Israël en dfe Palestijnse gebieden, misleid zij bewust het publiek.

Dat systematisch en goed doordachte publiek misleiden gebeurt bovendien op kosten van de Belgische staat via de staatssubsidies aan de NGO’s voor wie zij haar kruistocht tegen de Joodse Staat uitvoert, en die intussen al jaren een doorn in het oog zijn van eenieder die objectief en onbevooroordeeld op zoek is naar de ware feiten en toedracht omtrent het conflict.

Troetelbabe van de media
Herremans is een graag gezien gast in de media en vooral op de openbare omroep en televisie die van Israëlbashen een successerie hebben gemaakt. Zo schrijft Ludo Abicht in het Vlaamse dagblad De Morgen, dat Herremans “die een vredestocht van Vlaamse jongeren door Israël en Palestina begeleidde uit Tel-Aviv is gedeporteerd. Door maatregelen als deze deportatie, wordt de bodem voor mogelijke latere vredesgesprekken onderuit gehaald.”

Onzin natuurlijk. De connotatie met de Duitse nazi’s tijdens WOII van het woord “deportatie” is niet toevallig gekozen, toen Joden door de nazi’s massaal werden gedeporteerd om uitgehongerd en vermoord te worden. In feite is in het geval Herremans het woord “uitwzijzing” beter op zijn plaats. Deportatie is de facto “onder dwang ontworteld uit de eigen heimat naar elders” (naar een of andere nare plek, een doodskamp bv.). Maar iemand zoals Herremans, die vanuit een vreemd land naar het eigen land wordt uitgezet waar de koffiekoeken en de hete chocomelk staan opgediend, temidden van al de vrienden die haar verwelkomen en met het warme bedje gespreid, blijft het al bij al een erg vriendelijk gebaar. Uiteraard met het spreekwoordelijke Israëlische vingertje erbij: “bemoei je niet met de interne winkel van een ander land.”

Bovendien heeft Herremans nooit een vinger uitgestoken om het vredesproces terug op de rails te brengen maar ijvert integendeel voor een volledige boycot van Israël “op alle mogelijke vlakken”, zoals gisteren nog maar eens bleek in een interview op de Vlaamse openbare omroep VRT Radio 1 van maandag 12 september lichtte Brigitte Herremans toe wat het feitelijke doel van haar activiteiten is:

“Onze concrete vraag is gewoon natuurlijk om sancties tegen Israël te treffen om bijvoorbeeld Israël duidelijk te maken dat het gewoon niet verder kan gaan met het bezetten van de palestijnse gebieden en de samenwerking uit te breiden. Dus om de samenwerking even ‘on hold’ te zetten op alle mogelijke vlakken. Ik denk dat dat een belangrijk signaal zou zijn. Men zou ook bijvoorbeeld Israëlische burgers die naar België komen ook aan ondervragingen kunnen onderwerpen, hier aan de douane. Ik bedoel maar.

Hypocrisie is troef
In principe heeft niemand een probleem  met kritiek te uiten op Israël, echter, wanneer wordt opgeroepen tot de algemene boycot van een staat op alle terreinen met het doel die staat reëele schade te berokkenen, is dat geen kritiek meer maar een actieve daad. Herremans orakelt ter verdediging van haar Israëlhetze dat de beide NGO’s en zijzelf de “schendingen van de mensenrechten in de Palestijnse gebieden veroordelen.”

Maar de NGO’s – met inbegrip van Herremans – verbinden aan het Palestijnse wangedrag nooit konsekwenties. Zo wordt er nooit opgeroepen om de Palestijnen te boycotten omdat bv. Hamas zonder vorm van proces andere Palestijnen in het openbaar executeert, of dat de persvrijheid in de Palestijnse Autoriteit nagenoeg werd afgeschaft en vrouwenrechten en homorechten nagenoeg onbestaande zijn in ‘Palestina’, en dat in het bijzonder in Gaza waar een sharia-achtige wet heerst. Het hanteren van twee verschillende standaarden als het om Joden en Israëliërs gaat, in verhouding tot de Palestijnen, is schering en inslag bij deze Belgische politieke NGO ‘s.

Een tijd geleden lieten de NGO’s Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen zich opmerken in een “Open brief aan de Joodse gemeenschap” waarin beide organisaties expliciet de Joodse gemeenschap van België collectief verantwoordelijk stelt voor de situatie in Israël en de Palestijnen. De brief werd destijds medeondertekend door Luc Claessens (directeur Broederlijk Delen), Gio De Weerd (algemeen secretaris Pax Christi Vlaanderen) en een rist andere leiders van door België overvloedig gefinancierde Israëlbashende NGO’s.

Een kort fragment uit de bewuste open brief:

“Natuurlijk beseffen we zeer goed dat de regio pas uit deze crisis kan komen door aan de tafel te gaan zitten voor onderhandelingen. Die kunnen maar tot een duurzame vrede leiden als structurele en diepgaande hervormingen plaatsvinden die de problemen ten gronde aanpakken. Daar willen we juist voor staan: een signaal vanuit de Vlaamse samenleving dat de Bezetting niet langer te slikken is. Niet voor ons, niet voor de Palestijnen. We zijn ervan overtuigd dat ook de Joodse gemeenschap geen belang heeft bij de verderzetting ervan, noch op korte, noch op lange termijn.”

door Brabosh.com

Voor meer achtergrond lees ook de artikels op Joods Actueel: “Brigitte Herremans uit Israël gezet vanwege haar onfaire rol” [klik] en “Uit het archief: Repliek op Brigitte Herremans” [klik]

ngo2

Christen ‘hulporganisatie’ World Vision sluit kantoor in Gaza nadat uitlekte dat zij Hamasterreur financierde

halabiDe directeur van het World Vision kantoor in de Gazastrook, Mohammad El Halabi, werd op 15 juni 2016 door de Israëlische autoriteiten gearresteerd aan de grensovergang van Erez naar Gaza. Hij wordt verdacht van het doorsluizen van ca. 60 procent van westerse hulpfondsen naar de terreurgroep Hamas om de oorlog tegen Israël te helpen bekostigen [beeldbron: World Vision/Gaza]

De christen hulporganisatie World Vision heeft enkele dagen besloten om haar activiteiten in de Palestijnse gebieden voor onbepaalde tijd stil te leggen, schrijft JTA (Jewish Telegraphic Agency) op maandag 12 september 2016. Eerder was uitgelekt dat een groot deel van de hulpfondsen door haar Palestijnse directeur in Gaza werden doorgesluisd naar de terreurorganisatie Hamas in Gaza, in Judea & Samaria en in Oud-Jeruzalem. World Vison ontkent tot op heden de feiten.

worldDe NGO World Vison heeft op 29 augustus 2016 haar 120 werknemers in Gaza aangeschreven met de mededeling dat ze ontslagen zijn en vraagt hen om alle persoonlijke zaken die ze kregen van WV terug willen geven aan de NGO, dingen zoals mobiele telefoons, arbeidskaarten en computers.

World Vison haalt als reden aan dat al haar bankrekeningen in Jeruzalem werden bevroren door de Israëlische autoriteiten zodat zij niet langer in staat is om geld over te boeken naar Gaza waardoor zij de lonen van haar werknemers niet meer kan uitbetalen. Echter blijkbaar hebben twee van haar grootste sponsers, Duitsland en Australië, hun donaties aan World Vision opgeschort totdat meer duidelijkheid in de zaak komt.

De verklaring van World Vision leest:

“Vanwege de crisis hebben we al onze activiteiten in de Gazastrook geblokkeerd.  Onze bankrekeningen in Jeruzalem zijn bevroren door de (Israëlische) autoriteiten, waardoor we ook geen eventuele transfers naar Gaza kunnen doen. Vanwege deze omstandigheden die buiten de controle van World Vison vallen, kunnen wij uw baan in de huidige fase niet meer behouden omdat we de salarissen of eventuele andere betalingen niet meer kunnen overmaken. Als gevolg van de ernst van de beschuldigingen die Mohammad El Halabi ten laste worden gelegd, heeft World Vision haar operaties in Gaza opgeschort.  We voeren een volledige doorlichting uit met inbegrip van een extern uitgevoerde forensische audit.”

Sponsors haken af
De humanitaire hulpgroep World Vision verloor een maand geleden twee van haar belangrijkste sponsoren, amper een dag nadat het bericht van de fraude werd bekendgemaakt dat World Vision fondsen doorsluisde naar Hamas miltanten en met het geld wapens aankocht, volgens een bericht in de Israëlische krant Haaretz.

Australië: De Australische regeringen heeft haar financiering opgeschort van hulpprojecten in de Palestijnse gebieden die door World Vision Gaza worden gesteund. Over de voorbije drie jaren had Australië meer dan 3,8 miljoen dollars gedoneerd aan World Vision Gaza bestemd voor hulpprojecten in Gaza, aldus de Australische televisiezender ABC. Het Australische ministerie van Buitenlandse Zaken onderzoekt momenteel de zaak in samenwerking met World Vision en de Israëlische autoriteiten:

“[…] de beschuldigingen zijn zeer zorgwekkend. Wij schorten de provisie op van verdere financiering van World Vision voor programma’s in de Palestijnse gebieden totdat het onderzoek is afgerond.”

Een woordvoerder van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het besluit van Australië verwelkomd en maant alle donors aan, die hulpprojecten in de Gazastrook steunen en helpen financieren, om de activiteiten van hun locale (Palestijns-Arabische) medewerkers goed in de gaten te houden.

Duitsland: Ook het Duitse federale ministerie, aka het Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), zei dat het voor onbepaalde tijd de voorziene uitbetaling van 1,66 miljoen dollars (ca. 1,5 miljoen euros) aan de christelijke hulporganisatie World Vision heeft opgeschort. De BMZ raakte in juni betrokken in een project dat boeren ondersteunt in de Gazastrook. Een woordvoerder van BMZ zei in een verklaring:

“[…] dat er tot nader order geen betalingen meer worden uitgevoerd. Indien de beschuldigingen correct blijken, heeft Hamas met opzet de veiligheid van de humanitaire hulp aan haar eigen bevolking in gevaar gebracht.  De Gazastrook steunen is niet mogelijk zonder internationale steun.”

Hamastrol Mohammad El Halabi
De bal kwam aan het rollen toen op 15 juni 2016 Mohammad El Halabi, de directeur van het World Vision kantoor in de Gazastrook, door de Israëlische autoriteiten werd gearresteerd aan de grensovergang van Erez naar Gaza. Sindsdien zit hij in een Israëlische cel op verdenking van de overdracht van humanitaire middelen naar de terroristische organisatie Hamas.

Hij wordt verdacht van het doorsluizen van ca. 60 procent van westerse hulpfondsen naar de terreurgroep Hamas om de oorlog tegen Israël te helpen bekostigen. Volgens de aanklacht heeft de 38-jarige El Halabi misbruik gemaakt van zijn positie binnen de organisatie om systematisch miljoenen dollars hulpfondsen door te sluizen naar de Al Aqsa Brigades, de militaire vleugel van Hamas.

Het geld werd naar verluidt gebruikt om smokkel- en aanvalstunnels te bouwen en voor de aankoop en opslag van munitie, raketten en mortiergranaten. Van elke euro en elke dollar van de gekende humanitaire organisatie World Vision, die ook een afdeling heeft in Nederland, zouden er telkens 60 centen naar de terreur tegen Israël zijn gegaan en dat ruim een decennialang.

door Brabosh.com