Negationist Mahmoud Abbas over ‘nazistische Zionisten die de Holocaust organiseerden’

Mahmoud AbbasDe ‘gematigde’ Palestijnse president Abu Mazen, nom de guerre van Mahmoud Abbas, over de Holocaust: “Zes miljoen Joden vermoord tijdens de Holocaust? Kom nou. Dat is een leugen van de Zionisten om de bezetting van Palestina te verrechtvaardigen en de Palestijnen etnisch weg te zuiveren. Dat weet toch iedereen?”

Brabosh.comDr. Edi Cohen maakt in zijn artikel ‘Abu Mazen’s Zionist Nazis‘ van 23 juni 2014, brandhout van het omstreden boek van Mahoud Abbas uit 1984 “Het Andere Gezicht – De geheime contacten tussen Nazisme en Zionisme“, waarin de Palestijnse leider de Holocaust ontkent dan wel minimaliseert.

In zijn boekbespreking, waarvan ik enkel de introductie van het artikel heb vertaald (het artikel loopt verder in het Engels), toont Dr. Edi Cohen het ware gezicht van Mahmoud Abbas en het rookgordijn dat hij rondom zijn persoon heeft opgetrokken.

En het is geen fraai gezicht:

“Hoe dikwijls heeft u gehoord dat Abu Mazen een Holocaust ontkenner is? Sinds het begin dat Mahmoud Abbas aan de top kwam van het Palestijnse leiderschap, is de kwestie telkens opnieuw ter sprake gekomen.

Dr. Edi CohenMaar op 27 april 2014, in een nooit gezien gebaar, heeft de Palestijnse president openlijk verklaard dat de Holocaust “de meest verschrikkelijke misdaad was tegen tegen de mens(elijk)heid.” Abbas argumenteerde dat de Holocaust het resultaat was van etnische discriminatie en racisme, dat de Palestijnen verwerpen.

De woorden van Abbas, samen met de verwerping van het idee dat zijn boek expliciet de Holocaust ontkent, versterkt de noodzaak om zijn controversieel werk in de diepte te herzien. Ten eerste is het noodzakelijk om te benadrukken dat Holocaust Ontkenning niet enkel het ontkennen is dat moorden hebben plaatsgevonden, maar tevens het minimaliseren van zijn ware omvang, het achterhouden van feiten evenals het verdoezelen van de verantwoordelijkheid van de actuele daders. Abu Mazen heeft misschien niet het eerste gedaan maar doet het laatste openlijk en expliciet.

Wij kunnen dit reeds zien in de ondertitel van het boek zelf “De geheime contacten tussen het Nazisme en Zionisme.” Bovendien, doorheen het hele boek, weeft hij vele antisemitische dreigementen, beschrijft het Zionisme als zijnde de uiteindelijke verantwoordelijke voor de vernietiging van het Europese Jodendom, een uitspraak die de Nazi’s ongetwijfeld zelf zouden gesteund hebben. Abbas heeft het ook over de Joden in de Arabische landen, ontkent hun lijden en creëert een a-historisch politiek gemotiveerde fantasie. Om het even wie die iets kent van de geschiedenis, kan dit gemakkelijk herkennen als zijnde een tendentieus, propagandistisch werk verzadigd met openlijke en verborgen antisemitische boodschappen.

Het Andere Gezicht, op de website van AbbasNiet tegenstaande dat, of misschien wel precies omwille van dat, wordt het boek nog steeds verkocht in de Arabische landen, wordt het [tot op vandaag] onderwezen in de [gebieden van] de Palestijnse Autoriteit en kan volledig online op het internet worden gelezen op de website van Abbas (boekomslag plaatje rechts.)

De tekst zelf, en het feit dat deze nog steeds beschikbaar is op zijn persoonlijke website zonder enige schroom, maakt duidelijk dat de verklaringen van Abbas in de media niets meer zijn dan het optrekken van een rookgordijn.

Dit in achtneming van de algemene Palestijnse onverdraagzaamheid jegens iedereen die zich identificeert met de Holocaust en als zodanig sympathie vertoont met de Joden. De Holocaust wordt helemaal niet onderwezen in de Arabische landen noch in de gebieden die onder de controle staan van de Palestijnse Autoriteit, en het onderwerp zelf is in het algemeen taboe.

professor Mohammed al-DajaniDit werd recent andermaal bevestigd toen een docent aan de al-Quds Universiteit in Palestijns gebied, [in maart 2014] studenten begeleidde op een reis naar de doodskampen in Polen. Na afloop van de reis werd professor Mohammed al-Dajani (plaatje rechts), die onderwijs in de Holocaust ondersteunt, gedwongen om af te treden onder druk gezet door krachten binnen de Palestijnse Autoriteit.

Het boek van Abbas is gebaseerd op zijn doctoraatsthesis, die hij indiende op het Instituut voor Oosterse Studies in Moskou in 1982. De eerste uitgave werd gepubliceerd in [de Jordaanse hoofdstad] Amman in 1984, en kwam later uit in twee nieuwe edities, in de Egyptische hoofdstad Caïro in 1997 en in Ramallah op de Westbank in 2011. Het boek telt 252 bladzijden en is verdeeld in 16 hoofdstukken, zonder vermelding van een bibliografie.

Abbas richt zich in zijn introductie reeds onmiddellijk tot de slachtoffers van de Holocaust. Hij schrijft “dat er geruchten zijn” dat de aantallen [slachtoffers] de zes miljoen bereiken, maar volgens hem kan niemand dit aantal bevestigen noch ontkennen: “het aantal Joodse slachtoffers kan misschien zes miljoen zijn en het kan ook veel kleiner zijn, minder dan een miljoen.“”

Aldus Dr. Edi Cohen. Lees hieronder verder zijn artikel.

door Brabosh.com

other-face5‘Het Andere Gezicht – De geheime contacten tussen Nazisme en Zionisme’,
door Mahmoud Abbas. Fotokopie van de boekomslag van de eerste uitgave uit 1984.

Abu Mazen’s Zionist Nazis

door Dr. Edi Cohen

How often have you heard that Abu Mazen is a Holocaust denier? Ever since Mahmoud Abbas rose to top of the Palestinian leadership, the issue has come up again and again. But on the 27 April, 2014, in an unprecedented move, the Palestinian President publicly declared that the Holocaust was “the most horrible crime committed against humanity.” Abbas argued that the Holocaust was the result of ethnic discrimination and racism, which the Palestinians reject.

Lees verder “Negationist Mahmoud Abbas over ‘nazistische Zionisten die de Holocaust organiseerden’”

Advertenties

Protest tegen bezoek Palestijnse studenten aan Auschwitz onthult negationisme en neonazisme in de PA

Palestijnse professor Mohammed S. Dajani in het concentratiekamp van Auschwitz in Polen Een bericht van Shari Deira uit Elsevier.nl van 13 april 2014: “De Palestijnse professor Mohammed S. Dajani (plaatje rechts) heeft voor ophef gezorgd door Palestijnse studenten mee te nemen naar het Poolse concentratiekamp Auschwitz[**]  Hij wilde zijn studenten empathie en tolerantie bijbrengen, maar de universiteit Al-Quds [in Oost-Jeruzalem] is het niet eens met de reis. De universiteit neemt afstand van de trip en critici noemen Dajani een verrader die zijn studenten hersenspoelt, meldt The Washington Post zondag. Volgens Dajani is een trip van Palestijnse studenten naar Auschwitz niet … Lees verder Protest tegen bezoek Palestijnse studenten aan Auschwitz onthult negationisme en neonazisme in de PA

Jezus ontkenning, Bijbel ontkenning en andere gevaarlijke ‘ontkenningen’ van wijdverbreid antisemitisme

ontkenning2 Dangerous ‘denialisms’ of global anti-Semitism

door Daniel Jonah Goldhagen
in een vertaling van Brabosh.com

Ontkenning van de Holocaust (negationisme) is alom bekend en wordt algemeen begrepen als een vorm van antisemitisme en een instrument om Israël onwettig te verklaren.

Antisemieten willen niet dat Joden erkend worden als slachtoffer, omdat sympathie voor Joden hen belemmert om haat jegens hen te verspreiden. Antisemieten zien de Holocaust ook als legitimatie van de notie dat Joden, net zoals andere volkeren, behoefte hebben aan hun eigen land met de politieke en militaire middelen om zich te verdedigen.

Rechtvaardig denkende mensen veroordelen de ontkenning van de Holocaust, dat niet enkel een marginaal geloof is maar zeer wijdverbreid is, vooral in het Midden-Oosten, niet minder dan dat zij een beweging zouden veroordelen die ontkent dat de Amerikaanse slavernij heeft bestaan – moest er ooit zoiets geks opdagen.

Toch is de ontkenning van de Holocaust maar een van de vele soorten van wijdverbreide antisemitische ontkenningen die er bestaan en een krachtige greep hebben op mensen en volkeren, in het bijzonder in het Midden-Oosten maar ook in Europa en zelfs in de Verenigde Staten.

Lees verder “Jezus ontkenning, Bijbel ontkenning en andere gevaarlijke ‘ontkenningen’ van wijdverbreid antisemitisme”

Waarom Arabieren en Perzen in de moslimwereld de Holocaust blijven ontkennen [Ayaan Hirsi Ali]

De moslimwereld Israël en de moslimwereld. Het rode vlekje in het midden is Israël, de enige Joodse staat in de wereld. Voor het gros van de moslims in het Midden-Oosten en ver daarbuiten duidelijk nog altijd één staatje teveel. In Israël wonen thans 8 miljoen mensen waarvan zes miljoen Joden en ca. 1,6 miljoen Arabieren. Bijna drievierden van de Joodse bewoners van Israël zijn in Israël geboren en getogen.

Ayaan Hirsi Ali schreef het volgende artikel enkele dagen na het einde van de Iraanse ‘Holocaust conferentie’, de zogeheten ‘Internationale Conferentie tot herziening van de globale visie van de holocaust’. Die tweedaagse conferentie vond plaats op 11 en 12 december 2006 in de Iraanse hoofdstad Teheran. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Manouchehr Mottaki beweerde dat de conferentie “noch de Holocaust wilde ontkennen, noch bewijzen… [maar] bedoeld was om een passende sfeer te bieden voor wetenschappelijke onderzoekers om in alle vrijheid hun mening te geven over een historisch onderwerp.”

Lees verder “Waarom Arabieren en Perzen in de moslimwereld de Holocaust blijven ontkennen [Ayaan Hirsi Ali]”

Libanese professor: De rijke Joden stuurden de arme Joden naar de gaskamers in WOII +video

Jodenhaat, Israëlhaat, anti-Zionisme, demonisering en criminalisering van het Zionisme, stigmatiseren van Joden en Israëliërs, negationisme, ontkenning van de Holocaust, het komt allemaal uit één en dezelfde antisemitische trommel. Echter, het wordt hoog tijd dat in het Westen wat meer aandacht wordt geschonken aan het Islamitisch antisemitisme want in de moslimwereld loopt het echt de spuigaten uit en dat tot op de hoogste niveaus. In de bijgaande videoclip is een kort uittreksel te zien waarin de Libanese ‘professor’ Hassan Jouni, die internationaal recht doceert aan de Universiteit van Libanon, uitleg geeft bij de “zogenaamde Holocaust” op de Joden tijdens het nazi … Lees verder Libanese professor: De rijke Joden stuurden de arme Joden naar de gaskamers in WOII +video

Negationisme op Libanese openbare TV: Zweeds-Algerijnse journalist ontkent de Holocaust

De strijd om de vernietiging van de Joodse staat Israël verloopt in de landen van het Midden-Oosten steeds volgens hetzelfde patroon: een fictieve Joodse Lobby zweert samen om de wereldhegemonie te verwerven, Israël wil het Arabische volk uitroeien en de Islam vernietigen en last but not least: de Holocaust is een kwakkel uitgevonden door de Joden om zich te verrijken ten koste van de hardwerkende belastingbetaler en tevens het bestaansrecht van Israël te verrechtvaardigen.

Zelfs een doofstomme blinde kan eigenhandig vaststellen hoe het anti-Zionisme en Israëlhaat en -kritiek naadloos aansluit bij het nieuwe en het oude antisemitisme en de virulente Jodenhaat uit de oude gekende doos.

Hieronder een uittreksel uit het TV programma dat verzorgt werd door de Zweeds-Algerijnse journalist Yahya Abu Zakariya, zoals dat werd uitgezonden op de Libanese satellietzender Mayadeen TV op 20 september 2012 en door Memri ondertiteld werd in het Engels. Ik heb de tekst niet vertaald, omdat het dezelfde ouwe gore troep is die ik al bijna twintig jaar geleden voor het eerst had gelezen op Westerse neonazi websites te beginnen bij bv. het beruchte Stormfront tot en met de website van Blood and Honour en natuurlijk niet te vergeten: de beginjaren van het Vlaams Blok/Belang, toen deze partij werd gesticht door collaborateurs met de nazi’s, door negationisten en andere antisemieten.

Dat al de argumenten van de door Abu Zakariya hieronder genoemde beruchte en alom gekende negationisten, reeds lang geleden wetenschappelijk en historisch werden weerlegd en een aantal van hen werden veroordeeld voor antisemitisme, zal Abu Zakariya worst wezen.

Swedish-Algerian Journalist Yahya Abu Zakariya Promotes the Cause of Holocaust Denial

bron: Memri TV www.memritv.org

Zweeds-Algerijns journalist Yahya Abu Zakariya:

As you know, Washington has legislated a law against anti-Semitism. This is the law, taken from the U.S. State Department. According to this law, as well as several similar laws in Europe, any talk about the Holocaust is completely banned.

Lees verder “Negationisme op Libanese openbare TV: Zweeds-Algerijnse journalist ontkent de Holocaust”