Negationist Mahmoud Abbas over ‘nazistische Zionisten die de Holocaust organiseerden’

Mahmoud AbbasDe ‘gematigde’ Palestijnse president Abu Mazen, nom de guerre van Mahmoud Abbas, over de Holocaust: “Zes miljoen Joden vermoord tijdens de Holocaust? Kom nou. Dat is een leugen van de Zionisten om de bezetting van Palestina te verrechtvaardigen en de Palestijnen etnisch weg te zuiveren. Dat weet toch iedereen?”

Brabosh.comDr. Edi Cohen maakt in zijn artikel ‘Abu Mazen’s Zionist Nazis‘ van 23 juni 2014, brandhout van het omstreden boek van Mahoud Abbas uit 1984 “Het Andere Gezicht – De geheime contacten tussen Nazisme en Zionisme“, waarin de Palestijnse leider de Holocaust ontkent dan wel minimaliseert.

In zijn boekbespreking, waarvan ik enkel de introductie van het artikel heb vertaald (het artikel loopt verder in het Engels), toont Dr. Edi Cohen het ware gezicht van Mahmoud Abbas en het rookgordijn dat hij rondom zijn persoon heeft opgetrokken.

En het is geen fraai gezicht:

“Hoe dikwijls heeft u gehoord dat Abu Mazen een Holocaust ontkenner is? Sinds het begin dat Mahmoud Abbas aan de top kwam van het Palestijnse leiderschap, is de kwestie telkens opnieuw ter sprake gekomen.

Dr. Edi CohenMaar op 27 april 2014, in een nooit gezien gebaar, heeft de Palestijnse president openlijk verklaard dat de Holocaust “de meest verschrikkelijke misdaad was tegen tegen de mens(elijk)heid.” Abbas argumenteerde dat de Holocaust het resultaat was van etnische discriminatie en racisme, dat de Palestijnen verwerpen.

De woorden van Abbas, samen met de verwerping van het idee dat zijn boek expliciet de Holocaust ontkent, versterkt de noodzaak om zijn controversieel werk in de diepte te herzien. Ten eerste is het noodzakelijk om te benadrukken dat Holocaust Ontkenning niet enkel het ontkennen is dat moorden hebben plaatsgevonden, maar tevens het minimaliseren van zijn ware omvang, het achterhouden van feiten evenals het verdoezelen van de verantwoordelijkheid van de actuele daders. Abu Mazen heeft misschien niet het eerste gedaan maar doet het laatste openlijk en expliciet.

Wij kunnen dit reeds zien in de ondertitel van het boek zelf “De geheime contacten tussen het Nazisme en Zionisme.” Bovendien, doorheen het hele boek, weeft hij vele antisemitische dreigementen, beschrijft het Zionisme als zijnde de uiteindelijke verantwoordelijke voor de vernietiging van het Europese Jodendom, een uitspraak die de Nazi’s ongetwijfeld zelf zouden gesteund hebben. Abbas heeft het ook over de Joden in de Arabische landen, ontkent hun lijden en creëert een a-historisch politiek gemotiveerde fantasie. Om het even wie die iets kent van de geschiedenis, kan dit gemakkelijk herkennen als zijnde een tendentieus, propagandistisch werk verzadigd met openlijke en verborgen antisemitische boodschappen.

Het Andere Gezicht, op de website van AbbasNiet tegenstaande dat, of misschien wel precies omwille van dat, wordt het boek nog steeds verkocht in de Arabische landen, wordt het [tot op vandaag] onderwezen in de [gebieden van] de Palestijnse Autoriteit en kan volledig online op het internet worden gelezen op de website van Abbas (boekomslag plaatje rechts.)

De tekst zelf, en het feit dat deze nog steeds beschikbaar is op zijn persoonlijke website zonder enige schroom, maakt duidelijk dat de verklaringen van Abbas in de media niets meer zijn dan het optrekken van een rookgordijn.

Dit in achtneming van de algemene Palestijnse onverdraagzaamheid jegens iedereen die zich identificeert met de Holocaust en als zodanig sympathie vertoont met de Joden. De Holocaust wordt helemaal niet onderwezen in de Arabische landen noch in de gebieden die onder de controle staan van de Palestijnse Autoriteit, en het onderwerp zelf is in het algemeen taboe.

professor Mohammed al-DajaniDit werd recent andermaal bevestigd toen een docent aan de al-Quds Universiteit in Palestijns gebied, [in maart 2014] studenten begeleidde op een reis naar de doodskampen in Polen. Na afloop van de reis werd professor Mohammed al-Dajani (plaatje rechts), die onderwijs in de Holocaust ondersteunt, gedwongen om af te treden onder druk gezet door krachten binnen de Palestijnse Autoriteit.

Het boek van Abbas is gebaseerd op zijn doctoraatsthesis, die hij indiende op het Instituut voor Oosterse Studies in Moskou in 1982. De eerste uitgave werd gepubliceerd in [de Jordaanse hoofdstad] Amman in 1984, en kwam later uit in twee nieuwe edities, in de Egyptische hoofdstad Caïro in 1997 en in Ramallah op de Westbank in 2011. Het boek telt 252 bladzijden en is verdeeld in 16 hoofdstukken, zonder vermelding van een bibliografie.

Abbas richt zich in zijn introductie reeds onmiddellijk tot de slachtoffers van de Holocaust. Hij schrijft “dat er geruchten zijn” dat de aantallen [slachtoffers] de zes miljoen bereiken, maar volgens hem kan niemand dit aantal bevestigen noch ontkennen: “het aantal Joodse slachtoffers kan misschien zes miljoen zijn en het kan ook veel kleiner zijn, minder dan een miljoen.“”

Aldus Dr. Edi Cohen. Lees hieronder verder zijn artikel.

door Brabosh.com

other-face5‘Het Andere Gezicht – De geheime contacten tussen Nazisme en Zionisme’,
door Mahmoud Abbas. Fotokopie van de boekomslag van de eerste uitgave uit 1984.

Abu Mazen’s Zionist Nazis

door Dr. Edi Cohen

How often have you heard that Abu Mazen is a Holocaust denier? Ever since Mahmoud Abbas rose to top of the Palestinian leadership, the issue has come up again and again. But on the 27 April, 2014, in an unprecedented move, the Palestinian President publicly declared that the Holocaust was “the most horrible crime committed against humanity.” Abbas argued that the Holocaust was the result of ethnic discrimination and racism, which the Palestinians reject.

Lees verder

Advertenties

Protest tegen bezoek Palestijnse studenten aan Auschwitz onthult negationisme en neonazisme in de PA

dajaniPalestijnse professor Mohammed S. Dajani in het concentratiekamp van Auschwitz in Polen

Een bericht van Shari Deira uit Elsevier.nl van 13 april 2014:

“De Palestijnse professor Mohammed S. Dajani (plaatje rechts) heeft voor ophef gezorgd door Palestijnse studenten mee te nemen naar het Poolse concentratiekamp Auschwitz[**]  Hij wilde zijn studenten empathie en tolerantie bijbrengen, maar de universiteit Al-Quds [in Oost-Jeruzalem] is het niet eens met de reis. De universiteit neemt afstand van de trip en critici noemen Dajani een verrader die zijn studenten hersenspoelt, meldt The Washington Post zondag.

dajani02Volgens Dajani is een trip van Palestijnse studenten naar Auschwitz niet alleen uitzonderlijk, maar is het de eerste keer dat een dergelijke reis wordt georganiseerd. ‘Ik had wel verwacht dat er wat klachten zouden zijn en dat de reis daarna wel vergeten zou zijn.’ Dajani zegt dat veel Palestijnen zeggen dat de Holocaust overdreven wordt en ‘een van de vele’ massamoorden was tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook denken Palestijnen dat joden de Holocaust aanvoeren als reden om de bezetting van Palestijnse gebieden goed te keuren, zegt Dajani.

Terwijl Palestijnse studenten Auschwitz bezochten, ging een groep Israëlische studenten naar een Palestijns vluchtelingenkamp. De reacties van de studenten zouden daarna worden geanalyseerd. De universiteit Al-Quds heeft een verklaring uitgegeven waarin staat dat de reis niet representatief is voor de universiteit. Een artikel over de reis is door een nieuwswebsite verwijderd omdat de gemoederen op het reactieforum te hoog opliepen.”

[**] Opmerking: Polen had geen concentratiekampen. Het betreft een concentratiekamp van de nazi’s in Polen.

Universiteit Al-Quds
Dat was niet voor het eerst dat Palestijnen Auschwitz bezochten en verontwaardiging uitlokte bij het Palestijnse leiderschap. Eerder, op 27 juli 2012, bezocht de Palestijnse leider Ziad Al-Bandak het kamp van KZ Auschwitz, legde een krans neer aan de Muur van de Dood en stak een kaars aan ter herinnering aan de slachtoffers van de Holocaust. Dit riep hevige reacties op bij de Hamasleiding.

Woordvoerder van Hamas Fawzi Barhoum (plaatje rechts) reageerde:

“Het bezoek [van Ziad Al-Bandak aan Auschwitz] helpt Israël om de leugen van de Holocaust te verspreiden en dient de Palestijnse zaak niet. Het is duidelijk bewezen dat het Israëlische verhaal [van de Holocaust] frauduleus is. [De Israëliërs] overdrijven wat er gebeurde om internationale sympathie te vergaren, die jarenlang ten koste gaat van de Palestijnen.”

Niemand die nog opkijkt van het officiële Palestijnse protest tegen de educatieve trip van professor Dajani naar Auschwitz bij monde van de Al Quds Universiteit. Deze Arabische universiteit, gelegen in de Arabische wijk Beit Hanina in het oostelijk deel van Jeruzalem, is in het verleden bij herhaling in het nieuws gekomen voor haar bedenkelijke activiteiten, zoals onder meer te zien is op het plaatje hieronder.

Onlangs plaatste MEMRI clips van twee afzonderlijke rally’s die plaatsvonden in de Al-Quds Universiteit, waarin leden van de terreurgroep Islamitische Jihad, aangemoedigd door andere studenten, deelnamen aan een live optreden waarbij ze zwaaiend met namaakgeweren en zwarte islamistische vlaggen, de gekende nazi-groet brengen.

nazi-al-qudsOp 5 november 2013 hielden Palestijnse “studenten”, gelieerd aan de terreurgroep Islamitische Jihad, aan de Al-Quds Universiteit in [Oost-]Jeruzalem een openbare bijeenkomst. Staande bovenop de gekende wit-blauwe Israëlische vlaggen, uitgedost in zwarte militaire uniformen en ‘gewapend’ met namaak automatische wapens, brachten zij de Hitlergroet uit. Op de achtergrond de gekende zwarte vlaggen met gele opdruk van de Islamitische Jihad terreurgroep.

Ook met de Holocaust hebben de Palestijnen het nog steeds moeilijk. In de Gazastrook zorgde Hamas in 2009 voor een stevige rel nadat het in aanvaring was gekomen met de UNRWA, de VN hulporganisatie ‘alleen voor Palestijnen’, omtrent de invoering van een nieuw schoolcurriculum en eiste een verbod om een cursus over de Holocaust te geven voor de achtste klas in de UNRWA-scholen in te voeren. De UNRWA zwichtte voor de druk van Hamas en borg de cursus weer op.

holo3Eerder verklaarde Mahmoud Al-Zahar, medestichter en partij-ideoloog van Hamas, dat de Holocaust een leugen is en dat Israël “talloze Holocausten” heeft gepleegd op het Palestijnse volk. Het racistische en antisemitische standpunt van Al-Zahar bleek onder meer uit zijn uitspraken op Al Manar TV van 25 januari 2006 omtrent het vredesproces en het bestaansrecht van Israël:

“Palestina betekent Palestina in zijn geheel – Van de [Middellandse] Zee tot aan de [Jordaan] Rivier… We kunnen daar geen duimbreed van afstaan… Waarom zouden wij toegeven aan Condoleezza Rice… of aan Israël’s recht om te bestaan?

Zo zei de voorganger van Mahmoud Abbas Yasser Arafat op 30 januari 1996 in Stockholm tegenover een groep Arabische diplomaten:

“Wij zijn van plan de staat Israël te elimineren en een pure Palestijnse staat te stichten. Wij zullen het leven voor de Joden ondraaglijk maken, door psychologische oorlogsvoering en een bevolkingsexplosie. Joden zullen niet onder de Arabieren willen wonen. […] Ik heb niets aan de Joden; zij zijn en blijven Joden. Wij hebben van u nu alle mogelijke hulp nodig in onze strijd voor een verenigd Palestina onder volledige Arabisch-islamitische controle.”

Negationisme in de PA
Antisemieten, negationisten en nazisympathisanten (het ene loopt naadloos in het andere over) zijn niet enkel actief in West-Palestina (Gaza) maar ook in Oost-Palestina (Westbank), in de gebieden die onder de controle staan van de Palestijnse Autoriteit (in feite de PLO), waarvan de leider himselves Mahmoud Abbas ooit een proefschrift schreef over de Holocaust.

In 1982 studeerde Mahmoud Abbas af aan de Loemoemba Universiteit in Moskou met een negationistische doctoraatsthesis waarin hij de Holocaust minimaliseerde, getiteld “The Connection between the Nazis and the Leaders of the Zionist Movement.” Hierin noemde hij de systematische moord op 6 miljoen joden een “fantastische leugen” en beweerde hij dat het daadwerkelijke aantal slachtoffers nog geen zesde deel hiervan zou bedragen en dat de moord op hen sowieso door de “zionistische beweging” zou zijn geprovoceerd. Verder beweerde hij dat er nooit gaskamers werden gebruikt om de Joden te vermoorden.

Al bij al een stereotiep negationistisch werk, dat zo lijkt weggejat te zijn bij David Irving, Robert Faurisson, Ernst Zundel, Ahmed Rami en niet te vergeten Mahmoud Ahmadinejad, de vorige president van Iran en vele anderen. Maar de thesis van Abbas werd wel opgenomen in het leerplan van het basisonderwijs in Palestina, in Gaza èn op de West Bank!

Het heeft er alles weg van dat de Palestijnse Autoriteit de Holocaust niet ontkent wanneer die kan worden gebruikt om Joden te belasteren, afhankelijk van het doel waarvoor het op dat ogenblik moet dienen.

Sympathie voor de nazi’s
De Palestijnen, aangezet door Haj Amin Al-Husseini, de Groot-moeftie van Jeruzalem en een medewerker van Adolf Hitler, hebben voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog getracht de judeocide in Palestina af te maken die Hitler in Europa begonnen was.

husseini1Mahmoud Abbas bekende zich tot een grote sympathisant fan van Al-Husseini en heeft in het verleden zijn grote bewondering voor Amin Al-Husseini tot uitdrukking gebracht – een kwaadaardig en intens antisemitisch persoon, wiens nazi-contacten uit het verleden goed gedocumenteerd zijn.

Ook andere Palestijnse leiders geven bij herhaling uitdrukking aan hun sympathie voor het nazisme. In een interview met Russia Today TV op 7 december 2013, vertelde Farouq Qaddoumi, de voormalige chef van het politieke bureau van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO), dat de Arabieren ‘enthousiaste aanhangers’ waren van de nazi’s tijdens de Tweede Wereldoorlog.

“Ik denk niet dat het verkeerd zou zijn om te zeggen dat we enthousiaste aanhangers waren van Duitsland,” zei Qaddoumi in het interview, toen hem door de interviewer gevraagd werd “Stond je sympathiek tegenover nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog?” De interviewer, zoekend naar verduidelijking, vroeg hem toen: “Je ondersteunde Hitler en zijn volk?” Waarop Qaddoumi antwoordde: “Duitsland, ja. Dat was gebruikelijk onder de Palestijnen, vooral omdat onze vijand het Zionisme was en we zagen dat het Zionisme vijandig stond tegenover Duitsland en vice versa.”

Gaza erger dan Auschwitz
Het is voor mij altijd een raadsel geweest hoe men ooit en wie het eerst de vergelijking heeft durven maken tussen Gaza en het vernietigingskamp van KZ Auschwitz.

Gaza is de echte HolocaustAuschwitz-Birkenau in Oswiescim, Polen, met zijn vier gaskamers; talrijke verbrandingsovens; verbrandingsputten; bulldozers die honderden Joodse lijken in grote geulen stortten; zijn medische experimenten uitgevoerd door Dr. Mengele; transporttreinen die in veewagons honderdduizenden Joden naar het Oosten deporteerden om er te worden  vermoord enz.

Niets van dat alles heeft zich ooit afgespeeld in Gaza. Nooit is er een Palestijn in Gaza gestorven van de honger of ontbering. De gemiddelde levensverwachting in Gaza ligt op ongeveer 76 jaar, zowat de hoogste van het hele Midden-Oosten. In Auschwitz-Birkenau waren de meesten Joden een uur na hun aankomst reeds vergast en verbrand. Hoezo Gaza erger dan Auschwitz?

Overigens wordt ook in België de situatie van de Palestijnen in de Gazastrook doorlopend vergeleken met de Holocaust want “het zou in Gaza allemaal nog veel erger zijn dan in het Getto van Warschau, Auschwitz of Dachau.“ Hieronder een plaatje dat werd genomen tijdens de anti-Israëlbetoging in Brussel van 11 januari 2009, ten tijde van het Gaza conflict Operation Cast Lead (Op. Gegoten Lood) [bron]:

holo02

“Gaza is veel erger dan Auschwitz was”


Bronnen:

 1. The Washington Post:
  ♦ Palestinian university students’ trip to Auschwitz causes uproar – Mohammed Dajani, a Palestinian university professor, took 27 of his Palestinian students to Auschwitz last month on a project to learn more about the Holocaust and to study empathy; door William Booth [lezen]
 2. Elsevier Nederland:
  ♦ Ophef over studiereis Palestijnse studenten naar Auschwitz – De Palestijnse professor Mohammed S. Dajani heeft voor ophef gezorgd door Palestijnse studenten mee te nemen naar het Poolse concentratiekamp Auschwitz. Hij wilde zijn studenten empathie en tolerantie bijbrengen, maar de universiteit Al-Quds is het niet eens met de reis; door door Shari Deira [lezen]

Gerelateerd op Brabosh.com:

 • PLO leider: Ja, wij Palestijnen steunden enthousiast de nazi’s tijdens de Tweede Wereldoorlog + video [lezen]
 • Simon Wiesenthal Centrum veroordeelt uitspraken van Abbas over Judenrein Palestina [lezen]
 • Nazivlag met swastika wappert boven Arabische nederzetting Beit Ummar op de West Bank [lezen]
 • Tussen tulband en swastika: Banden van de Palestijnse Grootmoefti van Jeruzalem met nazi-Duitsland [lezen]
 • Banden van Palestijnse beweging met Moslim Broederschap en nazi-Duitsland +video [lezen]
 • De Nazi-wortels van het Palestijnse nationalisme en Islamitische Jihad; door David Meir-Levi [lezen]
 • Lyn Julius maakt vakkundig komaf met de mythe van de Palestijnse onschuld [lezen]
 • Mahmoud Abbas looft prestaties van nazi Grootmoefti Haj Amin al-Hoesseini [lezen]
 • De Grootmoefti en Hitler, woensdag 9 december 2009 op Arte-TV [lezen]
 • Palestijnen werden in de jaren ‘30 bewapend door de nazi’s [lezen]
 • ‘Mein Kampf’ erg populair bij moslims in ‘Palestina’ en het Midden-Oosten [lezen]
 • De moslims en de Holocaust [lezen]
 • Radicale islam is ontstaan uit propaganda van de nazi’s [lezen]
 • Hitler’s erfenis: islamitisch antisemitisme in het Midden-Oosten [lezen]

Jezus ontkenning, Bijbel ontkenning en andere gevaarlijke ‘ontkenningen’ van wijdverbreid antisemitisme

ontkenning2 Dangerous ‘denialisms’ of global anti-Semitism

door Daniel Jonah Goldhagen
in een vertaling van Brabosh.com

Ontkenning van de Holocaust (negationisme) is alom bekend en wordt algemeen begrepen als een vorm van antisemitisme en een instrument om Israël onwettig te verklaren.

Antisemieten willen niet dat Joden erkend worden als slachtoffer, omdat sympathie voor Joden hen belemmert om haat jegens hen te verspreiden. Antisemieten zien de Holocaust ook als legitimatie van de notie dat Joden, net zoals andere volkeren, behoefte hebben aan hun eigen land met de politieke en militaire middelen om zich te verdedigen.

Rechtvaardig denkende mensen veroordelen de ontkenning van de Holocaust, dat niet enkel een marginaal geloof is maar zeer wijdverbreid is, vooral in het Midden-Oosten, niet minder dan dat zij een beweging zouden veroordelen die ontkent dat de Amerikaanse slavernij heeft bestaan – moest er ooit zoiets geks opdagen.

Toch is de ontkenning van de Holocaust maar een van de vele soorten van wijdverbreide antisemitische ontkenningen die er bestaan en een krachtige greep hebben op mensen en volkeren, in het bijzonder in het Midden-Oosten maar ook in Europa en zelfs in de Verenigde Staten.

Lees verder

Waarom Arabieren en Perzen in de moslimwereld de Holocaust blijven ontkennen [Ayaan Hirsi Ali]

De moslimwereld Israël en de moslimwereld. Het rode vlekje in het midden is Israël, de enige Joodse staat in de wereld. Voor het gros van de moslims in het Midden-Oosten en ver daarbuiten duidelijk nog altijd één staatje teveel. In Israël wonen thans 8 miljoen mensen waarvan zes miljoen Joden en ca. 1,6 miljoen Arabieren. Bijna drievierden van de Joodse bewoners van Israël zijn in Israël geboren en getogen.

Ayaan Hirsi Ali schreef het volgende artikel enkele dagen na het einde van de Iraanse ‘Holocaust conferentie’, de zogeheten ‘Internationale Conferentie tot herziening van de globale visie van de holocaust’. Die tweedaagse conferentie vond plaats op 11 en 12 december 2006 in de Iraanse hoofdstad Teheran. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Manouchehr Mottaki beweerde dat de conferentie “noch de Holocaust wilde ontkennen, noch bewijzen… [maar] bedoeld was om een passende sfeer te bieden voor wetenschappelijke onderzoekers om in alle vrijheid hun mening te geven over een historisch onderwerp.”

Lees verder

Libanese professor: De rijke Joden stuurden de arme Joden naar de gaskamers in WOII +video

Jodenhaat, Israëlhaat, anti-Zionisme, demonisering en criminalisering van het Zionisme, stigmatiseren van Joden en Israëliërs, negationisme, ontkenning van de Holocaust, het komt allemaal uit één en dezelfde antisemitische trommel. Echter, het wordt hoog tijd dat in het Westen wat meer aandacht wordt geschonken aan het Islamitisch antisemitisme want in de moslimwereld loopt het echt de spuigaten uit en dat tot op de hoogste niveaus.

In de bijgaande videoclip is een kort uittreksel te zien waarin de Libanese ‘professor’ Hassan Jouni, die internationaal recht doceert aan de Universiteit van Libanon, uitleg geeft bij de “zogenaamde Holocaust” op de Joden tijdens het nazi tijdperk 1933-1945. Volgens de professor waren het “de rijke Joden die de arme Joden naar de gaskamers hebben gezonden, nadat de Zionisten het eerder op een akkoordje hadden gegooid met Reichsführer Adolf Hitler in ruil voor hun vertrek uit Duitsland.”

De antisemitische drek van deze Libanese professor werd op 17 februari 2013 uitgezonden op de Libanese TV zender Al-Manar TV. Ongelooflijk toch dat zoiets kan uitgezonden op de openbare omroep van Libanon. Zoiets is enkel mogelijk als dit soort troep vanuit de Libanese regering zèlf wordt aangemoedigd en gefinancierd net zoals dat eveneens het geval is in de Gazastrook met Hamas dat Al Aqsa TV dirigeert en Al Fatah op de West Bank de Palestinian Authority TV controleert.

Professor Hassan Jouni van de Libanese Universiteit:

“De Zionisten gooiden het op een akkoord met Hitler. Natuurlijk hebben zij hem aan de macht geholpen en volgens dat akkoord kwamen de rijke goed opgeleide Joden samen [om Duitsland te verlaten], en werden in ruil de arme Joden, de linksen, de communisten en nog anderen, geëxecuteerd.

Het waren de armen onder de Joden die getroffen werden door de zogenaamde “Holocaust” en [het waren] meer bepaald de linksen en de communisten die de nazi ideologie verwierpen.”


Bronnen:

 1. Memri TV: Lebanese Professor Hassan Jouni: Rich Jews Sent Poor Jews to the Holocaust [lezen]