Trump waarschuwt Israël: ‘Nederzettingen geen obstakel voor vrede maar uitbreiding ervan niet erg bevorderlijk’

obama-legacy2President Trump belooft radicaal komaf te zullen maken met Obama’s nalatenschap
[beeldbron: Cartoon van Ronny Gordon in Arutz Sheva]

Op donderdag 2 februari ’17 heeft een niet bij naam genoemde ambtenaar van het Witte Huis aan The Jerusalem Post verteld dat de Amerikaanse president Trump “zou gezegd hebben” dat hij Israël waarschuwde om te stoppen met haar eenzijdige aankondigingen van nieuwe nederzettingen. Deze zouden Trump’s inspanningen  ondermijnen om een vredesakkoord te bereiken tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit (PA) en voegde eraan toe dat Trump “zich wil houden aan een onderhandelde tweestatenoplossing van het conflict.”

Trump waarschuwt Israël
Later op donderdagavond berichtte JTA omtrent een verklaring die door het Witte Huis op donderdag aan de pers werd afgelegd, met name dat “Uitbreiding van de nederzettingen het bereiken van vrede niet erg vooruit helpt” [“may not be helpful”]. Dat was de eerste keer dat de nieuwe Amerikaanse regering zich officieel uitliet omtrent de kwestie van de nederzettingen.

Die officiële mededeling van het Witte huis luidde:

Hoewel wij niet geloven dat het bestaan van de nederzettingen een obstakel is voor vrede, kan de bouw van nieuwe nederzettingen en de uitbreiding van bestaande nederzettingen buiten hun huidige grenzen niet nuttig zijn bij het bereiken van dat doel.

De Amerikaanse wens voor vrede tussen de Israëli’s en de Palestijnen is 50 jaar onveranderd gebleven. Zoals de president al vele malen heeft uitgesproken, hoopt hij om vrede te bereiken in het gebied van het Midden-Oosten.

De Trump regering heeft geen officieel standpunt ingenomen omtrent de nederzettingen en kijkt uit naar voortzetting van de besprekingen, onder meer met premier Netanyahu, wanneer hij president Trump bezoekt later deze maand.”

Amona mon amour
Afgelopen dagen beleefde Israël pijnlijke momenten toen de staat op laste van het Israëlische Hooggerechthof gedwongen werd om de buitenpost Amona in Samaria te ontruimen met als absoluut dieptepunt op donderdag de verwoesting van de synagoge van Amona.

Premier Netanyahu woensdag trachtte gisteren de pijn wat te verzachten door aan te kondigen dat de bewoners elders in de betwiste gebieden een nieuwe nederzetting zouden krijgen ter vervanging van Amona. Dat zou de eerste nieuwe nederzetting zijn die wordt gebouwd buiten de bestaande nederzettingen in achttien jaren.

Voordien had de premier een reeks belangrijke intiatieven aangekondigd om de nederzettingen in Judea & Samaria” (aka Westelijke Jordaanoever) en in de oostelijk gelegen wijken van Jeruzalem fors uit te breiden door duizenden bouwvergunningen uit te reiken (zie hier, hier en hier). Bovendien worden de stemmen steeds maar luider om de grote nederzettingen blokken de facto te annexeren bij Israël.

Niet te hard van stapel te lopen”
Hoewel de Trump regering niet expliciet oproept tot een bouwstop in de bestaande nederzettingen, een activiteit waar zijn voorganger Obama zich bijzonder om ergerde, noemt Trump de nederzettingen ook niet een obstakel voor de vrede. Dat suggereert een terugkeer naar het oude beleid van president George W. Bush, die tijdens zijn regeerperiode (2001-2009) “een natuurlijke groei binnen de bestaande grenzen van de nederzettingen” kon tolereren.

De aankondiging van Netanyahu om een nieuwe nederzetting te creëeren buiten de bestaande is voor Trump wellicht de spreekwoordelijke druppel geweest die de emmer van tolerantie liet overlopen. De Trump regering heeft met deze verklaring wellicht een signaal willen uitzenden naar de Netanyahu regering om vooral “niet te hard van stapel te lopen.”

Tenslotte heeft Trump zijn standpunten inzake het Arabisch-Israëlisch conflict nog steeds niet duidelijk gemaakt en hij lijkt momenteel erg behoedzaam tewerk te gaan ondanks het gewicht dat op hem drukt van een hele reeks beloften die hij de Joodse staat heeft gemaakt tijdens zijn verkiezingscampagne.

Amerikaanse ambassade kwestie
Ook omtrent Trump’s belofte om de Amerikaanse ambassade in Tel Aviv in “een niet zoverre toekomst” naar Jeruzalem te verhuizen en Jeruzalem te erkennen als de hoofdstad van Israël is nog niets beslist. Zijn medewerkers bestuderen nog steeds de mogelijke verhuis en wat de gevolgen kunnen zijn voor het Amerikaanse M-O beleid dat hij nog steeds op poten moet zetten. Momenteel lijkt Trump de kwestie  van de ambassade wat voor zich uit te schuiven.

Uit een interview met de Amerikaanse zender CBN dat op zondag 1 februari ’17 werd uitgezonden, blijkt duidelijk dat Trump ernstig aarzelt omtrent deze belanrijke kwestie die wellicht verregaande gevolgen zou kunnen hebben en de spanningen in het M-O ernstig zou kunnen doen toenemen. Hij zei hierover dit:

“We bestuderen het erg lang en hard. U weet dat het een zeer grote beslissing is, want elke president van de voorbij reeks presidenten, kwamen en dat ze het [de verhuis v/d ambassade] zouden gaan doen, om dan opeens te besluiten dat ze het niet meer wilden doen.

Het is een grote, grote beslissing, maar we bestuderen de kwestie op dit eigenste moment; Ik heb het concept altijd graag willen uitvoeren en ik zal u dat vertellen dat ik een besluit zal nemen in een niet al te verre toekomst.

Er bestaat zeker een kans daartoe, absoluut. We doen daar zeer gedetailleerde studies over dat en we zullen daar snel toe komen. Ik haat het om dat te doen, want – bestuderen – ligt niet in mijn aard – ik doe meestal wat het juiste is. Maar hier zitten twee kanten aan vast die het niet makkelijk maken en ik zal in de niet al te verre toekomst een beslissing nemen.”

 

‘Illegale’ buitenpost Amona in Samaria met geweld ontruimd door Israëlische leger en politie

amona3Amona, Mateh Binyamin, Samaria, woensdag 1 februari 2016. Israëlische politie en leger ontruimen met geweld de voorpost Amona. Zowat 40 gezinnen worden manu militari uitgezet en moeten een andere bestemming zoeken [beeldbron: Marc Israel Sellem/J-Post]

Vandaag is de uitdrijving begonnen van de inwoners van de buitenpost Amona in Samaria die daar meer dan twintig jaar geleden werd gesticht (1995).  Verscheidene honderden Israëlische soldaten en politeagenten zijn deze woensdagochtend begonnen met de evacuatie van de resterende 40 Joodse gezinnen.

Honderden activisten stonden de Israëlische veiligheidsdiensten op te wachten en barricadeerden de huizen van de getroffen gezinnen. Activisten gooiden met stenen naar de ongewapende strijdkrachten toen zij begonnen met de ontruiming van Amona. Ze dienden voor elke centimeter slag te leveren. Meer dan 15 activisten werden gearresteerd en minstens 15 anderen gewond, toen gevechten uitbraken tussen activisten en veiligheidskrachten.

Ook binnen Israël zijn velen het niet eens met het opdoeken van Amona, onder hen ook vele politici. “De evacuatie van de buitenpost Amona op de Westelijke Jordaanoever zal eventueel leiden tot de applicatie van Israëlische soevereiniteit over de hele Westelijke Jordaanoever,zei minister van Opvoeding, Naftali Bennett (Joods Huispartij/Bayit Yehudi), op woensdag in de Knesset. Bennett vertelde het plenum ondermeer:

“Vanop de ruïnes van Amona zullen we een nieuwe nederzetting bouwen. Van de wrakstukken zullen we peuterspeelzalen in heel Judea en Samaria inrichten. Uit de juridische nederlaag zullen we een nieuwe wettelijke regeling putten die al de nederzettingen zal reguleren en vanuit dit verlies zullen we beginnen met het instellen van de soevereiniteit van de staat Israël in heel Judea en Samaria. Het ‘nederzettingen wetsvoorstel‘ dat volgende week zal worden aangenomen zal een einde maken aan dit juridische verdringingssysteem.”

Bennett gaf toe dat de uitkomst van het dispuut vooraf was bepaald:

naftali“Wij zijn met deze campagne begonnen toen we een definitieve dwingende uitspraak van Hooggerechtshof voor ons hadden liggen. We kwamen naar Amona, keken in de ogen van de bewoners en vertelde hen dat we wisten dat deze campagne tegen alle verwachtingen in niet zou slagen. Maar we gaven niet op.

De bewoners van Amona zijn helden. Meer dan 20 jaren woonden ze daar op die berg, onder zware fysieke omstandigheden – de stormen van de winter en de hitte van de zomer, terwijl ze geconfronteerd werden met bedreigingen voor hun veiligheid tijdens de intifada. Ze deden dat niet voor eigen winstbejag maar in het belang van het volk en het land.”

Bennett herhaalde de oproep om zich te onthouden van geweld tijdens de evacuatie van de nederzetting. “Niemand mag iemand anders pijn doen. Het belangt iedereen aan van alle kanten,” zei hij. Bennett citeerde uit het populaire Israëlische lied ‘Ein Li Eretz Acheret‘ van Ehud Manor: “Ik heb geen enkel ander land zelfs als mijn land in brand staat”. Hij voegde hieraan toe: “Wij hebben geen andere soldaten, geen andere politieagenten, geen ander IDF. Bewoners van Amona – het volk staat aan uw zijde.”

Minister voor Openbare Veiligheid, Gilad Erdan (Likoedpartij), riep eveneens de bewoners van Amona op om geen geweld te gebruiken:

“Dit is een moeilijke en triestige dag voor het Israëlische volk. Het is een dag waarop wetshandhavingsinstanties wordt gevraagd om de beslissing van de Hoge Raad uit te voeren die de sloop van de een nederzetting heeft bevolen die met hulp van de staat werd opgericht.

Ik roep alle mensen op [de Amona buitenpost] om politieagenten en veiligheidstroepen hun taken te laten uitvoeren. Ik roep de Knesset en publieke leiders op om geen verklaringen af te leggen die olie op het vuur zou kunnen strooien. Die soldaten en politieagenten werden door ons gestuurd en we zullen geen geweld aanvaarden.”

amona4Amona in Binyamin, Samaria, 28 april 2013 [beeldbron: Wikipedia]

Israël zet licht op groen voor bouw van 3000 woningen in Judea & Samaria

beitarbbBeitar Illit in Judea mag weer 650 nieuwe woningen bijbouwen [beeldbron: Torah Alive]

Premier Benjamin Netanyahu en minister van Defensie Avigdor Liberman hebben ingestemd met de bouw van 3000 nieuwe woningen in de Joodse gemeenschappen in Judea en Samaria. Ongeveer 2000 van de woningen zijn klaar om op de markt te worden gebracht; de rest zijn in verschillende stadia van voorbereiding, vanaf de eerste storting tot voltooiing van het project, luidt aldus een bericht in The Jewish Press van 31 januari ’17.

De beslissing komt als onderdeel van de terugkeer naar het normale leven in Judea en Samaria, en normaal functioneren, dat zorgt voor een realistisch antwoord op de behoeften van de gemeenschappen en degenen die in de regio wonen. Deze beslissing komt op de hielen van een vergunning voor 2.500 woningen die vorige week publiek werd gemaakt.

“We zitten in een nieuwe periode waarin het leven in Judea en Samaria kan terugkeren naar een normale en gezonde standaard, een dat een passend antwoord is op de behoeften van de mensen in het gebied,” zei minister van Defensie Lieberman.

Hieronder een gedeeltelijke lijst van de gemeenschappen waarvoor tot dusver bouwvergunningen werden toegekend. De bevolkingscijfers dateren van 31 december 2015 (CBS PDF file). De stichtingsdatum wordt tussen haakjes vermeld.

Samaria:

 • Alfei Menashe in Samaria (sinds 1983) 7638 inw.; 700 nieuwe woningen
 • Oranit in Samaria (sinds 1983) 8495 inw.; 200 nieuwe woningen
 • Nofim in Samaria (sinds 1986) 638 inw.; 50 nieuwe woningen
 • Beit Aryeh in Samaria (sinds 1981) 4721 inw.; 650 nieuwe woningen
 • Shavei Shomron in Samaria (sinds 1977) 879 inw.; 70 nieuwe woningen
 • Karnei Shomron in Samaria (sinds 1977) 6905 inw.; 100 nieuwe woningen
 • Shiloh in Samaria (sinds 1978) 3.379 inw.; 100 nieuwe woningen

Judea:

 • Efrat in Judea (sinds 1983) 8301 inw.; 30 nieuwe woningen
 • Nokdim in Judea (sinds 5.07.1982) 1937 inw.; 150 nieuwe woningen
 • Kfar Eldad in Judea (sinds 1982) 100 inw.; 80 nieuwe woningen
 • Beitar Illit in Judea (sinds 1985) 49343 inw.; 650 nieuwe woningen
 • Beit Yatir (aka Metzadot Yehuda) in Judea (sinds 1979) 467 inw.; 100 nieuwe woningen; zie ook info hieronder op het kaartje

Kaartje met de ‘Seam Zone’
seam-zone

153 bouwvergunningen uitgereikt in Jeruzalem en 11.000 anderen nog onderweg!

gilo24Premier Netanyahu met op de achtergrond tegenover de wijk Gilo in zuidelijk Jeruzalem

Het gemeentebestuur van Jeruzalem verleende op dondernamiddag 26 januari 2017 haar uiteindelijke goedkeuring aan de bouw van 153 woningen in de wijk Gilo in zuidelijk Jeruzalem, een gebied dat zich voorbij de Groene Lijn van april 1949 (aka de pre-1967 lijn) bevindt alwaar Joodse woningbouw onder druk van de Obama regering streng werd beperkt.

In een gesprek met het AFP, zei stadswethouder en vervangend burgemeester van Jeruzalem Meir Turgeman dat het aantal bouwvergunningen dat door het gemeentebestuur werd uitgereikt, aanzienlijk is toegenomen sinds de inauguratie van president Donald Trump. “Het gaat hier niet om nieuwe bouwvergunningen maar projecten die de voorbije jaren werden bevroren als gevolg van druk die de regering-Obama op Israël uitoefende,” zei Turgeman.

In de dagen sinds de inauguratie Trump, heeft Turgeman beloofd om het aantal woningen massaal uit te breiden die door de gemeente werden goedgekeurd. “Ik ga de komende maanden duizenden vergunningen afleveren voor de bouw van woningen in Jeruzalem,” zei Turgeman. In het bijzonder, heeft Turgeman gezegd dat maar liefst de bouw van 11.000 woningen in wijken in Oost-Jeruzalem zouden worden goedgekeurd, na acht jaar van gelimiteerde bouw.

Eerder had premier Netanyahu, na een telefonisch onderhoud met president Trump afgelopen zondag, de bouw aangekondigd van 566 nieuwe huizen in en om Jeruzalem en een dag later nog eens de bouw van ca. 2500 woningen in een reeks Israëlische gemeenschappen verspreid in heel Judea en Samaria, terwijl de VS zich openlijk onthield van elke commentaar die volgde in de VN Veiligheidsraad en in het Palestijnse leiderschap.

Israël wil Maaleh Adumim annexeren en plant bouw en uitbreiding van de ‘nederzettingen’

maaleh2aDe stad Maaleh Adumim in Judea & Samaria, volgens de EU een ‘nederzetting’

Israël’s veiligheidskabinet heeft op zondag 22 januari 2017 besloten om de discussie uit te stellen omtrent een voorstel om Maaleh Adumim, een van de grootste steden in Judea & Samaria, te annexeren bij Israël nadat premier Netanyahu eerst een ontmoeting heeft gehad met de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump. Die ontmoeting zou begin februari plaatsvinden, uiterlijk in maart.

maaleMet de goedkeuring van de annexatiewet zou het Israëlische recht van toepassing worden in de stad Maaleh Adumim die net ten oosten van Jeruzalem ligt en waar zowat 40.000 Israëliërs wonen. Het is nog niet duidelijk of die annexatie ook het omstreden E1-gebied zal omvatten waarover een tijd geleden zoveel tumult was. Gevreesd werd dat door de annexatie van Maaleh Adumim en het E1-gebied de laatste kansen op een tweestatenoplossing verkeken zouden zijn.

Hoe dan ook: “De stad [Maaleh Adumim] zal onder Israëlische soevereiniteit komen, maar het nu is nu nog niet de juiste tijd om nieuwe stappen te ondernemen zonder coordinatie met de [nieuwe] Amerikaanse regering,” zei Netanyahu.

Indien aangenomen, zou de wet de eerste stap zijn van Israël sinds 1967 om haar soevereiniteit over delen van Judea en Samaria uit te breiden, sinds de gemeentegrenzen van Jeruzalem werden vergroot. Nadat het IDF in juni 1967 Jeruzalem had heroverd op Jordanië werd de verscheurde stad opnieuw samengevoegd. Op 30 juli 1980 werd door de Knesset de Jeruzalem Wet aangenomen waarmee Jeruzalem de facto werd uitgeroepen als de eengemaakte en ondeelbare hoofdstad van Israël: “Jerusalem, complete and united, is the capital of Israel“.

Tijdens de vergadering van het veiliheidskabinet van zondag jl. heeft Netanyahu tevens aangekondigd dat de beperkingen op de bouw in Jeruzalem zullen verdwijnen en de woningbouw in de blokken van de Israëlische gemeenschappen in Judea & Samaria aanzienlijk zullen worden uitgebreid. Een eerste stap daartoe was de goedkeuring gisteren van de bouwplannen voor 566 woningen in Ramat Shlomo, voorbij de Wapenstilstandslijn van 1949 (aka ‘pre-1967 lijn’).

Het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft op gisteren maandag 23 jan. de bouw van 566 nieuwe Joodse woningen in de wijken van Jeruzalem, Ramat Shlomo, Ramot en Pisgat Ze’ev, scherp veroordeeld. De Fransen beroepen zich daarvoor op resolutie 2334 van de VN Veiligheidsraad die op 23 december 2016 werd aangenomen en waarin de bouw en uitbreiding van de ‘nederzettingen’ in Jeruzalem en Judea & Samaria internationaal illegaal werd verklaard.

Het Franse buitenlandministerie herhaalde opnieuw het overbekende standpunt: “Nederzettingen vormen een ernstige bedreiging voor de tweestatenoplossing, waarbij de internationale gemeenschap zijn gehechtheid herhaalde aan de internationale conferentie in Parijs op 15 januari. De twee-staten-oplossing blijft de enige mogelijkheid voor een duurzame vrede tussen Israëli’s en Palestijnen.