Na maanden Palestijnse terreur beseft Israël dat het opnieuw in oorlog is [Missing Peace]

Har-Nof-terror

Na ruim drie maanden van voortdurende Palestijnse aanslagen begint Israël tot het besef te komen dat dit geen ‘terreurgolf’ is, maar een vorm van oorlog.

Israëlische media noemen de huidige terreuroorlog al geruime tijd ‘de Intifada van het individu’. Sommige commentatoren in Israël zijn tegen het gebruik van het Arabische woord ‘Intifada‘ dat letterlijk ‘afschudden’ betekent.

De Palestijnse Arabieren zien het gebruik van alle vormen van geweld en terreur als een legitiem middel om de ‘Israëlische bezetting af te schudden’. Tegenstanders van het gebruik van het woord Intifada zeggen dat het overnemen van de terminologie van de Arabieren legitimatie geeft aan de terreur.

De huidige terreuroorlog – want dat is het juiste woord – zadelt Israël op met een ernstig probleem.

“De IDF en de veiligheidsdiensten in Israël hebben niet de mogelijkheid en de middelen om preventief in te grijpen of om te weten waar en wanneer de volgende aanslag zal komen.”

De Tweede Intifada die van september 2000 tot 2004 Israël terroriseerde via voornamelijk zelfmoord- en schietaanslagen die door de Palestijnse terreurbewegingen werden georganiseerd, werd door Israël beantwoord met een grote militaire actie die de IDF terugbracht in de gebieden onder PA-bestuur. Het doel van die actie was om de zogenaamde terreurinfrastructuur te ontmantelen.

In de praktijk betekende dit dat de IDF een einde maakte aan de georganiseerde aanwezigheid van Hamas en andere Palestijnse terreurbewegingen in de door de PA bestuurde gebieden.

De vijand was dus een groep terreurbewegingen en het Israëlische tegenoffensief (Defensive Shield) slaagde erin om een eind te maken aan de terreur en om een nederlaag toe te brengen aan de Palestijnse terreurbewegingen.

Lees verder

Advertenties

Regering Obama draait Israël de duimschroeven aan in gecoördineerd politiek offensief

abbas-obama2Obama en Abbas: samen tegen Israël

Nu de omstreden nucleaire overeenkomst met Iran is uitgevoerd, lijkt de regering-Obama op zoek naar een nieuwe uitdaging in haar buitenlands beleid en maakt de indruk te hebben besloten om Israël aan te pakken.

Eerder deze week lanceerde Dan Shapiro, de Amerikaanse ambassadeur in Israël, een aanval op het Israëlische beleid ten aanzien van de Palestijnen. Shapiro vertelde een lokale conferentie over veiligheidskwesties dat de regering-Obama “bezorgd en verbijsterd is door de strategie van Israël ten aanzien van de nederzettingen.”

Shapiro beweerde dat het Israëlische nederzettingenbeleid het proces dat moet leiden tot de vorming van een Palestijnse staat frustreert en zei dat Israël te veel aanvallen op Palestijnen ononderzocht laat of er niet krachtig genoeg tegen op treedt. De Amerikaanse ambassadeur suggereerde dat Israël de wet op twee manieren handhaaft: één wet voor de Palestijnse Arabieren en een andere wet voor de Joden in Samaria en Judea. In andere woorden Israël treedt hard op tegen de Arabieren maar laat Joden hun gang gaan in de betwiste gebieden.

Shapiro maakte deze opmerkingen terwijl een Palestijnse terrorist een zwangere vrouw neerstak in Tekoa (Goesh Etzion) en een dag nadat Palestijnse Arabieren een Joodse moeder van zes kinderen vermoordde in Otniel ten zuiden van Hebron en probeerden een synagoge vol gelovigen in Jeruzalem aan te vallen. Deze timing was een van de redenen dat zijn verklaring de woede van Israëlische politici op wekte.

Shapiro’s aanval op de Israëlische regering tijdens een van de belangrijkste conferenties in de Joodse staat was niet de eerste indicatie dat de regering-Obama bezig is de Amerikaanse politiek ten opzichte van Israël verder te veranderen.

Lees verder

Druzen in Israël bevreesd over opmars IS [Missing Peace]

druzenDruzen kijken vanaf de Israëlische grens naar het strijdgewoel in Syrië.

De situatie in Syrië is de laatste maanden aan het veranderen. Nadat er lange tijd sprake was van een soort status quo waarbij de strijdende partijen hier en daar wat terreinwinst boekten of juist terrein verloren, lijken de dagen van het Assad regime geteld.

Het begon met een grote overwinning van Islamitische Staat (IS) in het centrum van Syrië. De groep stootte plotseling door naar de antieke stad Palmyra aan de hoofdweg naar Damascus. Tegelijkertijd veroverde IS alle grensovergangen aan de Iraakse en Jordaanse grens en leek zich op te maken voor een aanval op Jabal al-Druse in de provincie Suweida, waar de bevolking voor zeventig procent Druzisch is. Jabal al-Druse ligt op de Golanhoogvlakte, op 45 kilometer van Kuneitra.

In West-Syrië wist Hezbollah in de Oalamounbergen terrein te veroveren op het ‘leger van de verovering’, een islamistische coalitie die wordt aangevoerd door het AI Oaida filiaal Jabhat Al-Nusra. Tegelijkertijd bracht de Al-Nusra-coalitie nederlagen toe aan het leger van Assad in de Idlib provincie in Noord-Syrië. Het ‘leger van de verovering’ slaagde er uiteindelijk in het regeringsleger te verdrijven uit geheel Idlib.

Inmenging Iran
Op dat moment besloot Iran in te grijpen. De commandant van de AIOuds Brigades van de Iraanse Revolutionaire Garde Oassam al-Suleimani reisde naar West-Syrië om de situatie in ogenschouw te nemen en kondigde daarna een Iraanse verrassingsactie aan. De Libanese newssite as-Safir publiceerde op hetzelfde moment een rapport van een sjiitische militie Ansar e-Hezbollah in Irak waarin de positie van Assad in Syrië werd geanalyseerd. In dat rapport werd de aanbeveling gedaan om 50.000 man van het Iraanse leger in Syrië te stationeren.

Kort daarna berichtten Libanese media dat tussen de 15.000 en 20.000 sjiitische strijders uit Irak, Iran en Afghanistan in West-Syrië waren aangekomen om het leger van Assad te versterken. Dat leger was door de uitputtende burgeroorlog en een serie nederlagen en door dienstweigeeing danig verzwakt. Druzen in de provincie Suweida begonnen bijvoorbeeld na de opmars van IS massaal dienst te weigeren.

Lees verder

Documentaire laat opkomst Islamitische Staat onder moslims in Israël zien

isis-tempelJeruzalem, 4 september 2014. Aanhangers van Islamitische Staat (ISIS/ISIL) demonstreren met hun zwarte vlag aan de Rotskoepel op de Tempelberg [beeldbron: screenshot Israëlische TV)

De Islamitische vastenmaand Ramadan die eindigde met het traditionele Eid al-Fitr feest, ligt weer achter ons. Veel mensen zullen de Ramadan niet nog eens meemaken, nadat de Islamitische Staat een golf van dodelijke terreuraanslagen over de hele wereld ontketende tijdens de vastenmaand.

Sommige van deze aanslagen, zoals de aanval op de Verenigde Staten, die werden voorspeld door de Islamitische Staat aan het begin van de Ramadan bleven uit. Een ander land dat op de ISIS lijst van doelwitten stond was Israël, maar de voorspelde grootschalige aanval vond niet plaats. Israël was echter wel getuige van een stijging in Palestijnse terreuraanslagen tijdens de Ramadan.

Tzvi Yechezkieli, de Midden-Oosten deskundige van de Israëlische TV zender Aroetz 10, onderzocht wat de relatie is tussen de ophitsing in de Israëlische en Palestijnse moskeeën en de toename van terroristische aanslagen tijdens de Ramadan. Hij kwam tot de conclusie dat de invloed van de ideologie van Islamitische Staat groeit in de Israëlische moskeeën en ontdekte dat de Al-Aqsa-moskee op de Tempelberg is veranderd in een islamitische bolwerk dat wordt gedomineerd door Hamas, de Islamitische Staat en Hizb ut-Tahrir .

Lees verder

Israël is het front van de vrije wereld in de oorlog met ISIS [Missing Peace]

tanksIsraëlische tanks en pantservoertuigen nabij de grens met Syrië

Missing Peace correspondent Yochanan Visser doet verslag vanaf de Syrisch Israëlische grens.

De situatie in Syrië is de laatste maanden aan het veranderen. Nadat er lange tijd sprake was van een soort status quo waarbij de strijdende partijen hier en daar wat terreinwinst boekten of juist terrein verloren, lijken de dagen van het Assad-regime geteld.

Yochanan VisserHet begon met een grote overwinning van Islamitische Staat in het centrum van Syrië. De groep stootte plotseling door naar de antieke stad Palmyra aan de hoofdweg naar Damascus.

Tegelijkertijd veroverde ISIS alle grensovergangen aan de Iraakse en Jordaanse grens en leek zich op te maken voor een aanval op de Suweidaprovincie waar de bevolking zeventig procent Druzisch is. Suweida of Jabal al-Druse ligt in zuid Syrië ruwweg 45 kilometer van Kuneitra op de Golan Hoogvlakte.

In westelijk Syrië wist Hezbollah in de Qalamounbergen terrein te veroveren op het ‘leger van de verovering’, een islamistische coalitie die wordt aangevoerd door het Al Qaidafiliaal Jabhat Al-Nusra. Tegelijkertijd bracht de Al-Nusracoalitie nederlagen toe aan het leger van Assad in de Idlibprovincie in noord Syrië. Het leger van de verovering slaagde erin het regeringsleger te verdrijven uit geheel Idlib.

Op dat moment besloot Iran in te grijpen. De commandant van de Al-Quds Brigades van de Iraanse Revolutionaire Garde Qassam al-Suleimani reisde naar West-Syrië om de situatie in ogenschouw te nemen en kondigde daarna een Iraanse verassingsactie aan. De Libanese newssite as-Safir publiceerde op hetzelfde moment een rapport van een sji’itische militie Ansar e-Hezballah in Irak waarin de positie van Assad in Syrië werd geanalyseerd. In dat rapport werd de aanbeveling gedaan om 50.000 man van het Iraanse leger in Syrië te stationeren.

Lees verder