Israël verwoest het Palestijnse milieu, zegt Abbas op klimaattop in Parijs

abbas-milieuLe Bourget nabij Parijs, Frankrijk, 30 november 2015. President van de Palestijnse Autoriteit Mahmoud Abbas sprak de klimaattop toe op de COP 21 Conferentie van de Verenigde Naties [beeldbron: AFP/Jacques Demarthon]

Abus Mazen, nom de guerre van Mahmoud Abbas aka de president van de Palestijnse Autoriteit, heeft op vrijdag 22 april ’16 de Israëlische bewoners van de ‘nederzettingen’ beschuldigd van het “ruïneren van het milieu” en maande de internationale gemeenschap aan om in te grijpen.

Abbas vertelde aan de vertegenwoordigers van de 175 landen die waren samengekomen in New York om het klimaatakkoord te ondertekenen dat onlangs werd bereikt in Parijs:

“De bezetting ruïneert Palestina en de nederzettingen ruïneren ons milieu. Alsjeblieft, help ons de bezetting te stoppen en de nederzettingen.”

Israël afgevaardigde aan de Verenigde Naties, Danny Danon, reageerde meteen op de uitspraken van Abbas en beschuldigde de Palestijnse terroristenleider ervan om het VN-forum te beledigen en te misbruiken in een poging om zijn eigen oneerlijke agenda te trachten doordrukken en hij zei:

“In plaats van het verspreiden van haat, hier in de Verenigde Naties, zou president Abbas beter trachten de Palestijnse terreur te stoppen. Deze klimaattop wordt verondersteld een demonstratie te zijn van wereldeenheid voor het heil van de toekomst van onze planeet. Helaas heeft president Abbas ervoor gekozen om op deze internationale top de internationale gemeenschap te misleiden.”

Vrouwen van Hamas dreigen de Israëliërs in mootjes te hakken: “Joden uitroeien is goed voor het Palestijnse milieu,” krijsten de moslima’s van Abbas…
hamas-messen

Advertenties

Wereldgezondheidsorganisatie plaatst Israël op de 12de plaats inzake luchtvervuiling (fijn stof)

air-polutionEnergiecentrale van de kuststad Ashkelon in 2009. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is Ashkelon de meest vervuilde stad van Israël inzake luchtverontreiniging (foto: Moshe Shai/Flash90)

Israël is één van de landen in de wereld met de hoogste graad in luchtverontreiniging, althans volgens een rapport van de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) dat de voorbije week op woensdag werd vrijgegeven. Het rapport, dat 1.600 steden in 91 landen heeft onderzocht, onthulde dat de luchtkwaliteit in de hele wereld zienderogen verslechtert. Ook Israël maakt hier een bijzonder slechte beurt. De WHO rangschikte de Joodse staat op de 12de plaats in niveaus van PM10, fijn stof dat doorheen de lucht vliegt en onze gezondheid en luchtwegen aantast.

En ik die dacht dat Antwerpen, als havenstad met haar vele industriëën en chemische bedrijven in de haven en de atoomcentrale in Doel, één van de meest vervuilde steden van Europa is, zoniet van de hele wereld. Vlaanderen stikt letterlijk in fijn stof en kost jaarlijks aan duizenden mensen het leven. Als we dan toch aan luchtverontreiniging denken, doemen ons meteen de reusachtige Chinese steden op zoals Shangai en Peking waar er weinig aandacht naar milieu en luchtkwaliteit gaat en de fiets de plaats heeft moeten ruimen voor de auto.

Ashkelon wil weer ademen
air-israelBlijkbaar is er dus ook wat mis met de milieuproblematiek in Israël. Volgens het rapport van de WHO is Ashkelon de meest vervuilde stad in Israël in termen van luchtkwaliteit met een PM10 waarde (fijn stof) van 75, gevolgd door Modiin (70), Beersjeba en Beit Shemesh met 68, Tel Aviv (67), Rehovot (63) en de haven van Ashdod aan de Middellandse Zee met 62. De laagste waarden inzake luchtverontreiniging werden gevonden in Haïfa en Hadera: 45 en 46, respectievelijk

Ter vergelijking enkele Europese cijfers met Berlijn en Parijs die een PM10 waarde noteren van slechts 24, de Nederlandse steden Amsterdam en Rotterdam slechts 25 en wat Vlaams België betreft Antwerpen 29, Brussel 27 en Gent 31. Londen doet het in het algemeen nog erg goed met een PM10 waarde van 22.

Hoewel de cijfers in Israël, vergeleken met de landen van de Europese Unie, vrij slecht ogen, is een vergelijking relevanter wanneer je de Israëlische cijfers gaat vergelijken met die van de moslimlanden in het Midden-Oosten in het tabelletje hieronder. Vooral Pakistan, Iran en Afghanistan zijn ronduit rampzalig. Amman in Jordanië 128, de Egyptische hoofdstad Caïro 135 en de Libanese steden Beiroet 63 en Tripoli 81 zitten duidelijk in de problemen.

Maar dat is nog niets in vergelijking met de Afghaanse steden zoals Mazar Al-Sharif met een PM10 waarde van 334 en Kaboel 260. Ahvaz 320 en Teheran 91 in Iran, worden ruimschoots voorbij gestoken door de Pakistaanse steden Rawalpindi met 448 en Peshawar zelfs met 540 [!]

air-MO

Toch terloops ook even naar China gekeken met Peking (Bejing) een PM10 waarde (fijn stof dus) van 121, Shangai met 79, Nanjing met 114, Xining 124, Xijan 126,  Urumqi 133 en Lanzhou zelfs met 155. Zoals verwacht en gedacht al bij al bijzonder hoge waardes inzake luchtverontreinging in de Chinese steden. Het volledige rapport kan u hier inkijken.

Luchtverontreining kost jaarlijks aan 3,7 miljoen mensen het leven
Volgens het rapport van de WHO wordt ongeveer de helft van de wereldbevolking die wordt opgevolgd door de organisatie blootgesteld aan luchtverontreiniging die zelfs 2,5 keer hoger is dan de waarden die de WHO voorschrijft. Hierdoor worden de mensen blootgesteld aan ernstige ziektes en lagrdurige gezondheidsproblemen.

In april  2014, verstrekte de WHO nieuwe informatie waarin het schatte dat de algemene luchtverontreiniging verantwoordelijk was voor de dood van ca. 3,3 miljoen mensen jonger dan 60 jaar over het jaar 2012. De organisatie benadrukte dat de luchtvervuiling zowel binnen als buiten, samen gecombineerd wereldwijd het grootste gevaar vormt voor de volksgezondheid.

air-pollution3Er zijn nagenoeg nauwelijks betrouwbare cijfers voorhanden, waarom begrijp ik niet, maar zo zouden alleen in België al over het afgelopen jaar 2013 ca. 6.000 mensen overleden zijn aan de gevolgen van een verhoogde concentratie van fijn stof.

Vooral zuigelingen, kinderen, bejaarden en mensen met aandoeningen van de luchtwegen zijn de grootste slachtoffers. Het is ook geen toeval dat meer dan een kwart van zuigelingen en peuters in België aan astma lijdt en het cijfer neemt nog steeds toe.

Vele factoren dragen bij tot deze toename zoals het nog steeds gebruiken van fossiele brandstoffen en van energiecentrales die worden aangedreven op steenkool, en de grote afhankelijkheid van motorvoertuigen die op benzine en vooral diesel rijden, het inefficiënte gebruik van energie in woningen, gebouwen en fabrieken en het verbranden van natuurlijke stoffen zoals hout(-skool) en gewassen voor het koken en verwarmen.

Sommige steden maken opmerkelijke vooruitgang en “bewijzen dat de luchtkwaliteit kan verbeterd worden door het uitvoeren van beleidsmaatregelen zoals het bannen van het gebruik van steenkool voor ‘lucht verwarming’ in gebouwen, door het gebruik van hernieuwbare of ‘zuivere’ branstoffen voor de productie van electriciteit en verbeteren van de efficientie van motoren van voertuigen,” zeiden de experten van de WHO.

Israël’s schone energie
Ook Israël werkt aan al diverse vormen van schone enegrie en stemde onder andere in 2011 de ‘zuivere lucht wet’, die de regering toestaat een meerjarig nationaal plan op te stellen ddat moet voorzien in een systematische oplossing van de luchtvervuilingsproblemen in de Joodse staat. Het plan werd intussen helemaal uitgewerkt en verdeeld door het Ministerie ter Bescherming van het Milieu, maar de 200 miljoen dollar (690 milj. sjekels) die noodzakelijk zijn om het te kunnen implementeren moeten nog altijd gevonden worden.

Ondanks de vrij negatieve cijfers qua luchtkwaliteit in Israël, werkt het land als start-up natie toch erg hard aan een beter milieu, zeker in vergelijking met de omringende Arabische landen en de moslimlanden in het Midden-Oosten in het algemeen. Zo bijvoorbeeld is Israël het enige land in de wereld dat de 21ste eeuw is aangegaan met een netto winst in het aantal bomen en dit is des te opmerkelijker daar het land nog steeds grotendeels woestijn is.

Meer dan 90% van de Israëlische woningen maakt gebruik van zonne-energie voor het verwarmen van water, dat is het hoogste percentage in de wereld. Israël zal ook het eerste land zijn dat een landelijk netwerk van elektrische auto’s zal hebben. Israël bevindt zich in de top vijf in de lijst van landen die wereldwijd schone energie gebruiken en exploiteert de grootste ontziltingsinstallatie op aarde. Israëlische bedrijven bouwen de grootste zonne-energiecentrale van de planeet.

De Jordaanrivier is op sterven na dood… Volgens zeer pessimistische voorspellingen – tenzij er een ernstige noodingreep gebeurt – zal de rivier de Jordaan, die ontspringt in Kinneret en afdaalt via de Dode Zee, aan het einde van volgend jaar zijn opgedroogd. Volgens een NGO die testen heeft uitgevoerd om de hoeveelheid water te bepalen die nodig is om de rivier te herstellen, zullen de vier landen waar de Jordaan doorheen stroomt – Israël, Syrië en Jordanië en de gebieden onder bestuur van de Palestijnse Autoriteit, die samen voor bijna 98 % afhankelijk zijn van het doorstromend rivierwater voor hun consumptie van stromend water – moeten worden betrokken bij het reddingsplan van de rivier [bron].

kidronvallei2De zwaar vervuilde vallei van de Kidron rivier. Jaarlijks worden afval en rioolwater ter grootte van zes Olympische zwembaden gedumpt in de Kidron Vallei. Het Kidron Waterbekken Project is een Israëlisch-Palestijnse samenwerking inzake waterzuivering van de Kidron rivier die vanuit Jeruzalem doorheen de ‘bezette gebieden’ op de West Bank via de woestijn van Judea naar de Dode Zee stroomt en door beide zijden jarenlang werd (en nog wordt) vervuild.[bron]
kidronvallei

door Brabosh.com


Bronnen:

 1. Ynet News:
  ♦ WHO report: Israel ranks 12th in air pollution – According to World Health Organization, Ashkelon is most polluted city in Israel in terms of air quality. Country with worst air pollution is Afghanistan; door Dr. Itay Gal [lezen]
  ♦ Ministry maps out polluting plants across country – Environmental Protection Ministry launches list of air, sea, sewerage polluting factories in Israel for public review, awareness; door Alphi Shauli [lezen]
 2. The Times of Israel:
  ♦ Egged to pay NIS 1.2m in pollution case – Judge finds that air in Jerusalem bus terminal is unhealthy; new report claims serious faults at Israel’s power plants; door Lazar Berman [lezen]

Gerelateerd op Brabosh.com:

 • Ecologisch en milieu-drama in Israël: de rivier de Jordaan droogt op [lezen]
 • Palestijnen veroorzaken ecologische ramp op de Westoever [lezen]
 • Israël gaat eerste milieuvriendelijke stad bouwen: Nurit [lezen]
 • Succesvolle PalArabische desinformatiecampagne rampzalig voor Israël [lezen]
 • Boycot? Gazaanse vakbond kiest voor verontreinigd water eerder dan Israël te laten helpen [lezen]
 • Israël’s ‘groene’ technologieën maken veel indruk op CleanTech 2014 evenement +video [lezen]
 • Israël overweegt de bouw van kunstmatige eilanden in de Middellandse Zee; door Michael Selutin [lezen]
 • Over Vitens, The Rights Forum en waterproblematiek in Israël en Palestijnse gebieden; door Missing Peace [lezen]
 • Opmerkelijk: Nederland boycot Palestijns-Israëlisch gezamelijk waterzuiveringsproject +video [lezen]
 • Het groene mirakel van Israël: 100 jaar herbebossing van het land [lezen]
 • Rawabiproject: 3000 ‘Joods-achtige’ bomen moeten wijken voor ‘inheemse’ Palestijnse bomen [lezen]

Boycot? Gazaanse vakbond kiest voor verontreinigd water eerder dan Israël te laten helpen


Hamas: hulp welkom van iedereen
… behalve van Joden en van Israël

Bij herhaling heb ik hier artikels geplaatst waarbij telkens bleek dat veel van de problemen waarmee de bevolking van Gaza te kampen heeft, gezocht moet worden in de suïcidale aard van het Hamasregime, dat de Gazanen liever laat creperen en de facto ‘opoffert’ voor hun heilige kruistocht tegen de Joodse staat, eerder dan hulp te accepteren van het door hen verdoemde Israël. Het tekort aan brandstof, het electriciteitsnetwerk dat het laat afweten waardoor om de haverklap hele dorpen en steden zonder stroom vallen, en last but not least de problemen met de watervoorziening, zijn maar enkele voorbeelden.

Inzake het tekort aan brandstof aanvaardde Hamas slechts de hulp en levering door Israël nadat na vele maanden onderhandelen eindelijk een constructie werd gevonden waardoor de Israëlische toelevering en aankoop van de fuel werd geregeld via een derde partij [!] zodat het leek alsof Israël helemaal niets met de oplossing van het brandstoftekort te maken had (maar in feite wel de leverancier was) en kon aldus het beeld van Israël als de “onderdrukkende agressor die het volk van Gaza gijzelt en uithongert”, overeind blijven staan. Bent u nog mee?

Aldus wordt de schuld voor alle gebeurlijke ellende in Gaza steevast in de schoenen van Israël geschoven maar wanneer Israël hulp, materiaal en diensten aanbiedt, wordt die systematisch geboycot. Een schrijnend voorbeeld hoe de ellende van het volk van Gaza andermaal door Hamas en Co wordt gepolitiseerd en uitgebuit, bewijst het volgende bericht van het Palestijnse nieuwsagentschap Ma’an met zetel in Ramallah op de West Bank:

De vakbond van Palestijnse contractanten heeft maandag (28 mei) een boycot aangekondigd van een agentschap van de Verenigde Naties, dat Israëlische bedrijven toegestaan heeft om offertes in te dienen voor constructiewerken in de Gazastrook. De vakbond zegt dat de contractanten al de werkzaamheden van UNICEF zullen boycotten “totdat zij terugkomen van hun besluit om aanbiedingen van Israëlische bedrijven aan te nemen en hen te vergelijken met die van Palestijnse bedrijven”.

Alle lokale en officiële organisaties aansporend om hun initiatief te volgen, zei de vakbond in een verklaring dat het inhuren van Israëlische bedrijven om bouwprojecten uit te voeren in Gaza, de belegering van Israël van de enclave zou belonen en de Palestijnse economie zou vernietigen. Het besluit om te boycotten volgde na een vergadering tussen de vakbondsleiders en Jean Gough, de bijzondere vertegenwoordiger van UNICEF.

Lees verder

Palestijnen veroorzaken ecologische ramp op de Westoever

Israël klaagt over Palestijnse ecologische schade

door Israel Today.NL

Het Israëlische Ministerie van Milieu klaagt in een vorige week gepubliceerd onderzoeksrapport over de enorme ecologische schade die Palestijnse Arabieren veroorzaken door hun afvalwater te lozen op beken in Judea en Samaria.

Het rapport wijst op een groot gebrek aan rioolwaterzuiveringsinstallaties in de Palestijnse gebieden, ondanks dat de Palestijnse Autoriteit meer buitenlandse financiële hulp per inwoner ontvangt dan enige regering op aarde. Het bewijst weer, dat de Palestijnen zich niet inzetten voor vrede door de fundamenten te leggen voor een onafhankelijke staat.

Het rapport betreurt ook, dat Israël en de PA geen samenwerkingsovereenkomst voor behandeling van afvalwater hebben, en legt uit dat samenwerken in dit soort zaken bijna onmogelijk is. Terwijl de PA is niet bereid of in staat is om dergelijke zaken zelf aan te pakken, wijst het ook vaak Israëlische assistentie af, omdat het niet incapabel wil lijken.

Een andere verklaring is dat de PA een sfeer van ellende en armoede wil handhaven om meer internationale sympathie te verkrijgen.

Wat de reden ook is, het Ministerie van Milieu heeft officieel gewaarschuwd dat het rioolwater van de Arabische steden de beken en het grondwater ernstig vervuilt, en beide uiteindelijk onbruikbaar zal maken voor gebruik als drinkwater.

De Jordaanrivier is op sterven na dood...

Bronnen: lees ook op Brabosh.com: Ecologisch en milieu-drama in Israël: de rivier de Jordaan droogt op van 15 mei 2010; Israël gaat eerste milieuvriendelijke stad bouwen: Nurit van 4 april 2009; Watertekort in de Gazastrook? van 15 januari 2010; Het Palestijnse watertekort op de Westelijke Jordaanoever is een fabel van 2 november 2009; Amnesty International’s water rapport perfect getimed om boycotcampagne tegen Israël te versterken van 27 oktober 2009; Antwoord op het rapport van Amnesty omtrent de Israelisch-Palestijnse water kwestie van 28 oktober 2009; Rapport: Verbeterde economische situatie in de Palestijnse Autoriteit [deel 1] van 10 december 2009 en [deel 2] van 11 december 2009;

Ecologisch en milieu-drama in Israël: de rivier de Jordaan droogt op

De Jordaanrivier is op sterven na dood...

Volgens zeer pessimistische voorspellingen – tenzij er een ernstige noodingreep gebeurt – zal de rivier de Jordaan, die ontspringt in Kinneret en afdaalt via de Dode Zee, aan het einde van volgend jaar zijn opgedroogd. Volgens een NGO die testen heeft uitgevoerd om de hoeveelheid water te bepalen die nodig is om de rivier te herstellen, zullen de vier landen waar de Jordaan doorheen stroomt – Israël, Syrië en Jordanië en de gebieden onder bestuur van de Palestijnse Autoriteit die samen voor bijna 98 % afhankelijk zijn van het doorstromend rivierwater voor hun consumptie van stromend water – moeten worden betrokken bij het reddingsplan van de rivier.

Indrukwekkende cijfers

In de 19e eeuw en aan het begin van de 20ste eeuw, stroomde jaarlijks ongeveer 1,3 miljard kubieke meter water via beekjes en watervallen naar de Dode Zee (gelegen op het laagste punt van de Aarde -394 meter). In 2009 stroomde slechts 20 tot 30 miljoen m³ water in de Jordaan dat zich vermengt met het afvalwater dat stagneert in de meanderende rivier die daardoor stervende is.

Dit vervuilde afvalwater is voornamelijk afkomstig uit de landbouw, die traditioneel grote verbruikers zijn van pesticiden en andere schadelijke meststoffen en van afvalwater dat afkomstig is uit de Israëlische en Palestijnse steden. Israël bouwt op dit moment twee nieuwe waterzuiveringsinstallaties waaronder een in de vallei van Beit Shean. Zij zullen echter pas over anderhalf jaar operationeel worden.

Ecologische ramp

Het ontbreken van water verwoest thans het ecosysteem van de rivier en van de omgeving. Ongeveer 50% van de fauna, met inbegrip van krabben, slakken en insecten zijn verdwenen als gevolg van het gebrek aan doorstromend water en door de aanwezigheid van verontreinigende stoffen. Otters zijn allang verdwenen, de vis is zeer zeldzaam geworden en treurwilgen die eens de loop van de rivier volgden, zijn verdwenen uit het landschap.

Lange-termijn doelstellingen

Naar schatting zullen er 400 miljoen kubieke meter water nodig zijn om de Jordaan te rehabiliteren en de omgeving te doordrenken om de rivieroevers te redden. Israël zou moeten helpen om tot de helft van de benodigde hoeveelheid water te leveren, Syrië een derde, Jordanië en Palestina het laatste derde deel.

De KKL met haar methoden van het spaarzaam opslagen van water in reservoirs, is bij al deze projecten betrokken. Ter herinnering: het ontzilten van zeewater is erg duur: ongeveer 0,57 dollar per m³. Meer dan ooit is de geschiedenis van het water in de regio een factor in een fragiele vrede.


Bronnen: KKL Belgique: Drame écologique et environnemental en Israël van 14 mei 2010