Netanyahu over Israël’s minderheden: Alleen in de Joodse staat is het goed leven voor Arabieren +video

The bad news… and the good news..

Premier Binjamin ‘Bibi’ Netanyahu brengt slecht nieuws en goed nieuws omtrent de leefomstandigheden van de minderheden in het Midden-Oosten.

israeliarabEn wat blijkt? In zowat het hele Midden-Oosten is het moeilijk zoniet gevaarlijk leven, niet enkel alleen voor christenen, Koerden, Bahai, Jehova’s, Bedoeïenen en homoseksuelen, maar ook voor vrouwen  en zelfs moslims en Arabieren. Behalve… in Israël, het toonbeeld in het Midden-Oosten voor pluralisme, diversiteit, gelijke rechten en kansen en ware democratie.

Advertenties

Premier Netanjahoe bezweert: ‘Er komt geen etnische zuivering van Joden in Judea en Samaria’

schoolDe Israëlische premier Benjamin Netanyahu bezocht op 1 september 2016, de eerste schooldag in Israël, een Arabisch schooltje in het Israëlisch-Arabische stadje Tamra, gelegen op twintig kilometers ten oosten van Haïfa en Akko (Acre) in het noorden van Israël. In Tamra wonen ca. 27.300 mensen, voor 99,6 procent Arabieren en nauwelijks Joden (2007) [beeldbron: AP Photo/Sebastian Scheiner]

De eis van het leiderschap van de Palestijnse Autoriteit dat in een toekomstige Palestijnse staat geen Joden mogen wonen is een etnische zuivering, zei premier Netanjahoe in een videoboodschap (onderaan) van vrijdag 9 december 2016, eraan toevoegend dat het concept van een etnische zuivering voor vrede absurd is. De videotoespraak verscheen in het Hebreeuws en in het Engels en werd ook verspreid in een Arabisch ondertitelde versie.

De toespraak van Netanjahoe is de Obama regering duidelijk in het verkeerde keelgat geschoten die zijn uitspraken “ongepast en nutteloos” bevond. Woordvoerster voor het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken Elizabeth Trudeau verklaarde gisteren tegenover journalisten:

“Wij zijn het uiteraard sterk oneens met de karakterisering dat diegenen die tegen de nederzettingenactiviteit zijn of dit zien als een obstakel voor vrede, dit op de een of andere wijze beschouwen als een etnische zuivering van Joden op de West Bank. Wij geloven dat het gebruik van dit soort terminologie ongepast en nutteloos is. Israëlische woningbouw in Judea en Samaria doet ernsitige vragen rijzen omtrent Israël’s intenties op lange termijn in de West Bank.”

Ahmed MajdalaniOok de Palestijnen hebben gereageerd en gaven impliciet toe dat zij een etnische zuivering beogen voorbij de Groene Lijn. Ahmed Majdalani (plaatje rechts), een adviseur van president Mahmoud Abbas van de Palestijnse Autoriteit, noemde de opmerkingen van Netanjahoe ‘leugens’ en zei:

“Dit zijn belachelijke beweringen. Het is Netanjahoe die elke dag een etnische zuivering uitvoert in Jeruzalem en in de Palestijnse gebieden door het aankondigen van (nieuwe) woningen in de nederzettingen… De nederzettingen zijn een aanhoudende oorlog.”


Hieronder de bewuste videoboodschap van premier Benjamin Netanjahoe in het Engels en vertaald naar het Nederlands door Brabosh.com.

Netanjahoe op 9 september 2016:

“Ik ben er zeker van dat velen onder jullie de bewering hebben gehoord dat de Joodse gemeenschappen in Judea en Samaria, de West Bank, een obstakel voor de vrede zijn. Die notie heeft mij altijd met verstomming geslagen. Omdat niemand in alle ernst beweert dat de bijna twee miljoen Arabieren die in Israël leven, dat zij een obstakel voor de vrede zijn. Dat is omdat zij dat niet zijn. Integendeel. Israël’s diversiteit bewijst haar openheid en bereidheid voor vrede.

apartheid-abbas2Toch eist het Palestijnse leiderschap tegenwoordig een Palestijnse staat op één voorwaarde: Geen Joden. Er bestaat daarvoor een uitdrukking: Ik noem het etnische zuivering. En die eis is afschuwelijk. Het is zelfs des te afschuwelijker omdat de wereld dit niet afschuwelijk vindt.

Sommige anders verlichte landen promoten zelfs die schande. Stel uzelf de vraag: Zou u een etnische zuivering van uw staat aanvaarden? Een territorium zonder Joden, zonder latino’s, zonder zwarten? Sinds wanneer is onverdraagzaamheid een basis voor vrede?

Op dit ogenblik spelen Joodse schoolkinderen met hun vrienden in zandbakken in Judea en Samaria. Maakt hun aanwezigheid vrede onmogelijk? Ik denk van niet. Ik denk dat wat vrede onmogelijk maakt de onverdraagzaamheid van anderen is. Samenlevingen die alle mensen respecteren zijn diegenen die vrede nastreven.  Gemeenschappen die een etnische zuivering eisen streven geen vrede na.

Ik stel mij een Midden-Oosten voor waar jonge Arabieren en jonge Joden samen studeren, samenwerken, samen leven naast elkaar in vrede. Onze regio heeft meer tolerantie nodig, niet minder. Dus, de volgende keer dat u iemand hoort zeggen dat Joden ergens niet mogen wonen, laat staan in het land van hun voorouders, denk dan een ogenblik aan de implicaties. Etnische zuivering voor vrede is absurd. Het wordt ongeveer tijd dat iemand dit zegt.”

Video: NO JEWS

Wilders’ anti-Islampamflet versus Israël’s pro-actief beleid tav haar grote moslimbevolking

arabMorgen, precies vijf jaar geleden: Erez grenspost, Israël/Gaza, 28 augustus 2011. Een Israëlische Arabier neemt deel aan een manifestatie om de 25ste geboortedag te herdenken van de door Hamas op 25 juni 2006 gegijzelde Israëlische soldaat Gilad Shalit. In het Hebreeuws staat op de vlag te lezen: “Gilad is nog altijd in leven”. Twee maanden later kwam de soldaat vrij in ruil voor 1.027 Palestijnse Jihadisten, terroristen en massamoordenaars. [beeldbron: AP/Tsafrir Abayov]

Het Nederlandse anti-Islam parlementslid Geert Wilders, van wie de Partij Voor de Vrijheid [PVV] al maandenlang de opiniepeilingen leidt, heeft enkele dagen terug een verkiezingspamflet uitgegeven waarin hij oproept tot een ban op asielzoekers die afkomstig zijn uit moslimlanden en Syriëgangers mogen niet terugkeren naar Nederland. Tevens wil hij dat Nederland uit de Europese Unie stapt in navolging van de Brexit van Groot-Brittannië. De parlementsverkiezingen in Nederland vinden normaal op 15 maart 2017 plaats.

Ongetwijfeld beantwoordt Wilders de toenemende kritiek op de Europese Unie omwille van het gebrek van een samenhangend asielbeleid “dat er geen is” en dat rechtstreeks heeft geresulteerd in een golf van illegale immigratie naar Europa uit de facto antisemitische moslimnaties die intussen in vele honderdduizenden moslims loopt. Niemand weet waar ze gebleven zijn en nog het minst van al in welke mate ze geradicaliseerd zijn en of ze al dan niet klaar staan om zich op het pad van de Jihad te wagen.  Gezien de toenemende islamitische terreur in Europa is dit zeker een zorgwekkende ontwikkeling die beter bij de wortel zou worden aangepakt. Tot daar kan Wilders nog op begrip en of symapthie rekenen zowel in binnen- als in buitenland.

Twitterbericht van Geert Wilders van 25 augustus 2016

Echter, Wilders gaat in zijn verkiezingspamflet nog een flinke stap verder. Hij wil Nederland volledig de-islamiseren en eist een complete stop op de reguliere islamitische migratie. Zo wil hij de Koran laten verbieden en eist een verbod op het dragen van de islamitische hoofdoek in een publieke functie. Verder wil zijn partij alle asielzoekerscentra sluiten en eist een nultolerantie voor àlle asielzoekers. Alle voorlopige verblijfsvergunningen die de afgelopen tijd aan asielzoekers werden verstrekt moet weer worden ingetrokken en tevens moeten alle moskeeën en islamitische scholen worden gesloten. In feite heft hij met zijn oproep de vrijheid van religie op, waarmee enkel en exclusief moslims en de Islam worden geviseerd.

Israël en Islam
Een en ander doet denken aan de controversiële uitspraken van de Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump die begin december 2015 had opgeroepen tot een “totale en complete” blokkade voor moslims om naar de Verenigde Staten te komen “totdat onze vertegenwoordigers van het land hebben achterhaald wat er aan de hand is.”

Zowel Geert Wilders, Donald Trump alsook Filip De Winter van het Vlaams Belang, werpen zich graag op als verdedigers van de Joodse staat Israël. Maar of de liefde wederzijds is valt te betwijfelen. Toegegeven: vele Joden in de Diaspora en in Israël zijn trouwe fans van de standpunten van Wilders en zijn bondgenoten elders in het buitenland met inbegrip van Israël,  maar het officiële beleid van Israël ten aanzien van haar moslimminderheid, die toch meer dan 20 procent van Israël’s bevolking uitmaakt [!], zit wel heel anders in elkaar en sluit helemaal niet aan bij het recente verkiezigspamflet van Wilders.

Om te beginnen was er de reactie van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu die zich op 10 december 2015 ronduit schaarde achter het standpunt van andere internationale leiders versus de controversiële uitspraken van de Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump. Diens uitspraken ontketenden wereldwijd een golf protesten. Israël sloot zich spoedig bij het protest aan met premier Netanyahu die zei dat de Israëlische regering Trump’s standpunten niet ondersteunt en hij verklaarde:

“De Staat Israël respecteert alle religies en garandeert strikt de rechten van al haar onderdanen. Tezelfdertijd vecht Israël tegen de militante Islam die over de hele wereld zowel moslims, christenen en Joden viseert en bedreigt.”

Ook Yair Lapid, leider van de Yesh Atid partij en voormalig minister van Financiën in het kabinet van Netanyahu, sprak zich uit tegen de uitspraken van Trump en hij schreef op zijn Facebookpagina:

“Diegenen die zich verheugen in de opmerkingen van Trump weten niet genoeg over de Joodse geschiedenis om te begrijpen wat er gebeurt als we de weg opgaan met te beginnen met haat [te zaaien] jegens buitenlanders, minachting voor de wet en religieuze discriminatie.”

koran-israelEen Bedoeienen Arabisch Israëlische soldaat plaatst zijn hand op de Koran terwijl hij trouw zweert aan Israël [beeldbron: Mohammad Ka’abiyah/Express Tribune]

Israëlische moslims in het leger
Maar liefst 1.700 islamitische soldaten vechten op dit moment [december 2015] voor Israël als onderdeel van een alliantie die dateert uit de 20ste eeuw, toen de Joden en de Bedoeïenen hun krachten bundelden om de Joodse gemeenschappen te beschermen tegen hun vijandige Arabische buurlanden ten tijde van de Britse bezetting van het Heilig Land beter gekend als het Britse Mandaat voor Palestina [1920-1948].

israeliarabOnder de Israëlische moslimsoldaten is de 25-jarige Mohammad Ka’abiyah die de eerste was van zijn clan die dienst nam bij de Israëlische Luchtmacht [IAF], waar hij diende bij een helicoptereenheid. “Als u dit verhaal zou vertellen in Europa of in de Verenigde Staten, of zelfs aan andere Arabieren in het Midden-Oosten, zal niemand u willen geloven. Maar het is werkelijk de echte situatie,” vertelde Mohammad Ka’abiyah aan de krant Mail Online.

Hoewel Bedoeïenen zijn vrijgesteld van dienstplicht, zijn bepaalde stammen bijzonder patriottisch tegenover Israël, en tot 10 procent van de bedoeïenen kiezen er jaarlijks voor om lid worden van de Israel Defence Forces [IDF]. Tot op heden werden 363 Arabieren in actie gedood tijdens de strijd voor de verdedging en het behoud van de Joodse staat. “Ik ben trots om een Bedoeïenen strijder te zijn. En ik ben tevens trots om in het Israëlische leger te vechten. Ik ben trots om Bedoeïen, Arabier, Moslim en Israëliër te zijn,” vertelde de 25-jarige Mohammad Ka’abiyah aan The Mail Online in december 2015.

Toen Israël in 1948 werd opgericht, hebben de bedoeïenen hun trouw toegzegd aan de Joodse staat en werd hen volwaardig burgerschap toegekend. Vandaag de dag, maken de bedoeïenen ongeveer 2,5 procent van de bevolking van Israël uit. Echter, “spanningen zijn schering en inslag binnen de gemeenschap”, verwijzend naar een terroristische aanslag die in oktober 2015 werd gepleegd door een bedoeïen, vertelde Ka’abiyah, een student in politieke wetenschappen aan de Universiteit van Haifa. Bedoeïenen worden vooral aangetrokken als spoorzoekers, met behulp van hun overgeërfde kennis van de woestijn trachten zij terroristen te onderscheppen die illegaal over de grenzen heen het land willen infiltreren. Echter Bedoeïen soldaten worden door de meeste Palestijnen als verraders beschouwd.

Ka’abiya wuift al die kritieken weg en vertelde dat hij en anderen enkel tegen de terreurorganisaties vechten en hij repliceerde:

“Er zijn een aantal extremisten die ons proberen te verdelen en op te stoken tegen Israël. De bedoeïenen gemeenschap moet samenhangen en zich sterk houden. Anders zou het erg slecht aflopen. Ik heb niet gevochten tegen Arabische mensen. Ik vocht tegen terreurorganisaties, omdat ik niet wil dat de Arabische mensen gewond of gedood raken. Arabieren zijn de slachtoffers van de terroristische organisaties. Sommige mensen noemen ons verraders, maar Israël is een democratie waar alle culturen en kleuren dezelfde rechten hebben. Degenen die weigeren om [militaire dienst] te nemen zijn de echte verraders.”

Alexander ZaïdDe geschiedenis van de Bedoeïenen strijd voor Israël is lang en sommigen geloven dat de traditionele band verzekerd is. Aan zijn ouderlijk huis, pronkt de 25-jarige soldaat met een foto van zijn grootvader strijder, Rashid al-Ka’abi, poserend naast een plaatje van de beroemde joodse verzetsstrijder Alexander Zaïd (plaatje rechts), die door de lokale Arabieren  in 1938 in Palestina werd vermoord.

“De Bedoeïenen en de Joden hebben met elkaar een bloedverbond gesloten. Die zal nooit verbroken worden.” Op de vraag of hij zich zorgen maakt dat door het vertellen van zijn verhaal in de media in de problemen kan komen, lachte hij. “Ik ben een Bedoeïen vechter. Het kan me niks schelen. Maak je geen zorgen,” zei hij.

Zo hoort u het ook eens van een ander. 😉

Grote uitslaande brand uitgebroken in de Al-Jazzar moskee in Akko, Israël

akko-moskee

Op zondagavond 31 juli 2016 is een grote uitslaande brand uitgebroken in de Al-Jazzar moskee in Akko (Acre), een oude havenplaats op zowat 25 kilometers ten noorden van Haïfa, Israël, luidt aldus een bericht op Ynet News. De brand richtte grote schade aan de structuur. De Israëlische politie vertelde dat de brand hoogstwaarschijnlijk te wijten is aan een elektrische kortsluiting, aldus een bericht in The Times of Israel.

In de Middeleeuwen was Akko de belangrijkste havenstad van het Heilige Land tot de stad in 1187 door de moslimleider Saladin werd veroverd en geïslamiseerd. Tegenwoordig is Akko een van de steden in Israël met een overwegend Arabische bevolking. De Al-Jazzar moskee is de grootste en meest belangrijke moskee in Akko en zelfs de belangrijkste moskee na de Al Aqsa moskee op de Tempelberg in Jeruzalem.

Lees verder

Israëlische Arabier Hany Baransi, mag verdiend de Israëlische vlag heisen aan de ambassade in de VS

Iedereen zal zich nog wel de brutale aanval herinneren met een machete op een restaurant dat door een Israëliër  wordt uitgebaat in Columbus, een stad in de Amerikaanse staat Ohio. Maar dat verhaal heeft alsnog een merkwaardig einde gekregen.

Op donderdagavond 11 februari 2016 schoot de politie een man dood die even voordien, vervaarlijk zwaaiend met een machete, de Mediterrannese eetgelegendheid Nazareth Restaurant and Deli in Columbus binnenstormde. De man viel willekeurig mensen aan die rustig zaten te dineren en verwondde vier mensen. Zij dienden voor verzorging naar het hospitaal te worden gebracht maar overleefden.

De eigenaar van het restaurant, Hany Baransi, is een Israëlische-Arabier die in 1983 vanuit Haïfa naar Columbus in de VS verhuisde en een eigen restaurant begon. Baransi denkt dat hij met een machete werd aangevallen omdat hij 1. een Israëlisch-Arabische christen is; 2. een trotse Israëliër is en bovendien 3. een Israëlische vlag op de toog van het restaurant zette:

Lees verder