Klimaatconferentie te Parijs: België kan beter een voorbeeld nemen aan Israël [+video]

Toespraak van Israël’s premier op de Klimaat Conferentie van de Verenigde Naties te Parijs. De premier roemde de Israëlische vooruitgang in zonnenergie, landbouw en irrigatie technologie. “Technologie geeft ons de mogelijkheid om het onmogelijke te doen,” zei Netanjahoe en merkte op dat Israël verleden jaar als eerste werd gerangschikt in de Global Clean-Tech Innovation Index.

België bengelt intussen helemaal onderaan. Nadat we eerder in het buitenland en in het bijzonder in Europa terecht het centrum van de jihadterreur werden genoemd; tevens de prijs kregen voor het meest lamentabele  asiel- en vluchtelingenbeleid van Europa; dat na de aanslagen in Parijs gevolgd werd door een week van politiek geïnspireerde repressieterreur ten aanzien van de eigen volk door het nemen van onzinnige en disproportionele veiligheidsmaatregelen die enkel voor een onnodige golf van paniek onder eigen volk zorgde (wat gaat België straks doen als er ècht wat gebeurt, het hele land platbranden misschien?), hebben we thans ook een prijs gekregen inzake het gebrek aan een coherente visie op annex beleidsplan tav het klimaat. België schaam je!!!

fossielJoeri Thijs van Greenpeace heeft de twijfelachtige eer gekregen om in naam van België de prijs te ontvangen van ‘Fossiel van de Dag‘ [beeldbron © Belga].

Jaarlijks sterven in België ca. 13.000 mensen aan longaandoeningen en hart- en vaatziekten als gevolg van fijn stof. Dat becijferde de Europese Commissie, berichtte aldus De Standaard 10 jaar geleden. M.a.w., de kans dat je in België sterft als gevolg van de milieuverontreiniging ligt ruim 30 maal hoger dan sterven in een verkeersongeval. Vandaag slaagt België er niet eens in om een klimaatplan voor te leggen op de Klimaatconferentie te Parijs.

De enige reden waarom Belgen langer leven dan vroeger is omdat we per hoofd van de bevolking de grootste gebruikers zijn van medicijnen allerhande (vooral anti-depressiva en anti-psychose… je zou voor minder chronisch depressief worden) en de gezondheidszorg tot de beste van de wereld hoort. “In België worden dagelijks 800.000 dagdosissen antidepressiva verkocht. Dat is 50 procent meer dan tien jaar geleden,” schreef Knack Magazine een jaar geleden.

Zoals hieronder te zien is op het kaartje van Europa is blijken héél België èn Zuid-Nederland één grote zwarte vlek  te zijn inzake milieuverontreiniging!

fijnstof

Advertenties

’t Gaat goed met ‘Methusalem’ een dadelpalm gekweekt uit een pit van 2000 jaar oud +video

treePlaatje van ‘Methusalem’, een dadelpalm die werd gekweekt uit een zaadje van ca. 2000 jaar oud!

Laatst bijgewerkt: maandag, 30 maart 2015 om 08u11'

Deze Judeese dadelpalm (Phoenix dactylifera) draagt wel een bijzondere geschiedenis mee. Tussen 1963 en 1965 voerde de Israëlische archeoloog Yigael Yadin intensieve opgravingen uit op de rots van Masada waar koning Herodus tussen 37 en 31 v. Chr. een paleis en een versterkt fort had gebouwd maar ruim een eeuw later een bolwerk werd van Joods verzet.

Yigael Yadin, voorheen van de Haganah, liet zich als Chef van de Operaties opmerken tijdens de Israëlische Onafhankelijkheidsoorlog van 1947-1949. Als luitenant-generaal van het IDF was hij van 1949 tot 1952 stafchef van het Israëlische leger. Na zijn pensionering wijdde hij zich opnieuw aan zijn passie archeologie.

Yadin maakte vooral faam met zijn opgravingen in Masada en de ontdekking en exploratie van de Grotten van Bar Kochba, de Joodse leider die tussen 132 en 135 na Chr. de laatste Joodse revolte leidde tegen de Romeinse bezetter. Ruim zeventien eeuwen later zal ergens in de 2de helft van de 19de eeuw de Zionistische beweging ontstaan met als ultieme doelstelling de heroprichting en restauratie van de Joodse staat, een beweging die uiteindelijk in mei 1948 zal leiden tot de stichting van de soevereine staat Israël.

De Masada burcht is vooral bekend geworden tijdens de Eerste Joods-Romeinse oorlog van 71-73 na Chr. De Romeinen hadden het hele land veroverd en de Tweede Tempel in Jeruzalem tot een ruïne gemaakt.

masada--the-complete-epic-miniseries-Een groep Joodse patriotten (Zeloten) onder leiding van Eleazar Ben Yair vestigden zich bovenop de Masada rots om vandaar de strijd tegen de Romeinse bezetters voort te zetten.

In het jaar 72 besloot Silva, een van de Romeinse generaals van Titus, deze vesting tot elke prijs te veroveren en begon de belegering. Uiteindelijk veroverden zij de burcht door er een aarden wal tegenaan te bouwen. Toen zij binnenraakten bleek dat de 960 mensen de dood hadden verkozen boven een leven in slavernij en zich gezelfmoord hadden.

Maar één oude vrouw, één familielid van Eleazar en vijf kinderen overleefden het bloedbad door zich te verbergen in een onderaardse waterleiding. Het is van deze overlevenden dat Flavius Josephus (37-100 na Chr.) hun getuigenis heeft opgetekend.

Onder de talloze gevonden artefacten die door archeoloog Yadin en zijn team in de jaren 1960 werden opgegraven bevonden zich ondermeer ook voedselresten van de Zeloten, die destijds in opstand kwamen tegen de Romeinse bezetter. In die voedselresten werden ook vier dadels gevonden (plaatje hieronder) die jaren later in het laboratorium van botanicus Dr. Elaine Solowey belandden die bij wijze van experiment zal trachten de zaden weer tot leven te wekken.

dadels

Voedselresten door de Zeloten achtergelaten en op het onderste terras en andere plaatsen gevonden: linksboven de vier 2000 jaar oude dadels, daarnaast enkele walnoten en olijfpitten en onderaan van l. naar r. zout, graan en granaatappels [beeldbron: © ‘Masada – Herodes’ burcht en het laatste bolwerk der Joden’; Yigael Yadin; Fibula – Van Dishoeck Bussum ISBN 9022839265; 1971)

Uiteindelijk ontkiemde in 2005 slechts één van de vier zaden en werd door Dr. Solowey in 2008 in de volle grond geplant, meer bepaald in de Kibboets Ketura in de Riftvallei van Israël, ongeveer 50 kilometers ten noorden van de badstad Eilat.

Deze Judeese dadelpalm is helaas reeds lang geleden uitgestorven. Toen op het einde van de 19de eeuw de eerste zionistische pioniers naar Israël trokken, kwamen zij terecht in een land waar na 400 jaar kaalslag door Turken en Arabieren er nauwelijks nog groen te vinden was in Israël.

Nagenoeg alle bomen waren gekapt, bestemd voor huizenbouw en als brandstof voor keukens en verwarming en in het bijzonder voor de uitvoer voor eenzelfde doeleinden naar de thuislanden van de bezetters. Het land werd letterlijk eeuwenlang kaal geroofd tijdens eeuwen van vreemde bezetting. De bomen die thans in Israël groeien zijn nagenoeg allemaal door de Joden geplant, een zoveelste ‘mirakel’ van Israël.

dadelpalmDe dadelpalm (plaatje rechts) kan normaal een hoogte bereiken van wel 20 meter. Het plaatje helemaal bovenaan dateert van maart 2014 en toont de dan 6-jarige dadelpalm die de naam ‘Methusalem’ meekreeg, die kiemde uit een dadelpit van 2000 jaar oud! Methusalem is een ‘mannetje’ en men hoopt om later de boom dmv. van kruisbestuiving met wilde vrouwelijke dadelpalmen, de autentieke dadelpalmen van vroeger weer te kunnen kweken.

Uiteraard is iedereen benieuwd hoe deze dadels zullen smaken die de palmboom zal voortbrengen. Ze zouden naar verluidt veel lekkerder zijn dan de dadelpalmen die thans in Israël groeien en die grotendeels werden ingevoerd uit Irak en Syrië.

Het idee dat de Joodse verzetsleider Eleazar Ben Yair in de Burcht van Masada, nu bijna tweeduizend jaar geleden, deze dadels misschien wel in zijn handen heeft gehouden spreekt uiteraard tot ieders verbeelding!

Hieronder volgt een 8-minuten interview van Yishai Fleisher met botanicus Dr. Elaine Solowey in het Arava Instituut, die erin slaagde de 2000 jaar oude Judeese dadelpalmpit weer tot leven te brengen en er een veelbelovende mooie boom uit voort te brengen. Het interview dateert uit 2012.

door Brabosh.com

Up Close and Personal With 2,000 Year Old Baby Judean Palm Tree

Israël’s ‘groene’ technologieën maken veel indruk op CleanTech 2014 evenement +video

Op 18 en 19 februari 2014 werd CleanTech 2014 gehouden, inmiddels reeds de 18de keer dat dit jaarlijks weerkerend event voor Groene Technologieën werd georganiseerd in Air Port City, een groot business centrum nabij Tel Aviv.

dripCleanTech richt zich op de kwaliteit van het milieu, infrastructuur en groene bouw, duurzame energie en watertechnologie, voluit genoemd de 18de Internationale Conferentie en Tentoonstelling voor Hernieuwbare Energie en water Technologieën, Recyclage en Milieukwaliteit, Infrastructuur en Groene Bouw.

CleanTech heeft de status verkregen van een hoog kwaliteits internationaal business platform, waar bedrijven, onderzoekers en professionelen hun nieuwste ontwikkelingen en nieuwe technologieën tonen en een uitstekende kwaliteit van dienstverlening aanbieden op het gebied van milieubescherming en groene oplossingen, infrastructuur, duurzame energie, afvalverwerking, technologieën voor de behandeling van water, ontzilting, vergaring, zuivering, filtratie en meer. Tijdens de tentoonstelling werden professionele conferenties, seminaries en symposia gehouden, waar ondernemers komen om te leren.

De tentoonstelling vertoonde technologieën en oplossingen voor de watervoorziening en zuivering; afvalwaterbehandeling; Afval Efficiency Devices; Waterbeheer, veiligheid en Flow Control, hernieuwbare energie, groene bouw, aardgas, afval en recyclage en luchtverontreiniging.

cleantech-2014

door Yoni Kempinski


Bronnen:

  1. Arutz Sheva:
    ♦ ‘Green’ Technologies on Display at CleanTech Event – CleanTech 2014 focused on environmental quality, building, renewable energy and water technologies; door Yoni Kempinski [lezen]

Opmerkelijk: Nederland boycot Palestijns-Israëlisch gezamelijk waterzuiveringsproject +video

Het Kidron Waterbekken Project is een Israëlisch-Palestijnse samenwerking inzake waterzuivering van de Kidron rivier die vanuit Jeruzalem doorheen de ‘bezette gebieden’ op de West Bank via de woestijn van Judea naar de Dode Zee stroomt en door beide zijden jarenlang werd (en nog wordt) vervuild.

hugo3Nederland maant thans een Nederlands bedrijf aan zich uit het project terug te trekken, omdat Israël hierin betrokken is. Echter, zonder Israël, kan het project niet doorgaan en hebben de Palestijnen helemaal niks. Maar dat kan de Nederlandse regering en de talloze Israëlbashers allemaal geen barst schelen.

Het gaat tenslotte niét om het wel en wee van de Palestijnen, dat is een drogreden. Het gaat wèl om Israël te boycotten met in het achterhoofd een lange termijnvisie die uiteindelijk moet leiden tot de vernietiging van de Joodse staat.

Sinds het aantreden van het kabinet Rutte II, heeft Nederland zichzelf de positie toebedeeld van prominent speler binnen de EU in het aansturen van het Israël-Palestina conflict. Onder de bezielende leiding van Frans Timmermans richt het beleid zich vooral op het onder druk zetten en isoleren van Israël, dit alles ter bevordering van de dialoog tussen beide partijen en het terugtrekken van Israël uit de betwiste gebieden.

Dat de Nederlandse overheid al jarenlang indirect anti-Israël initiatieven en organisaties financieel sponsort waaronder ICCO met steun aan Electronic Intifada, is al meerdere keren in de media aan de orde geweest. Terwijl BDS activiteiten tot voor kort nog werden overgelaten aan organisaties als het Palestina Komitee, DOCP etc. heeft de Nederlandse staat zichzelf nu opgeworpen als actief voorvechter van BDS.

Lees verder

Het mirakel van Israël: Hoe de Joden de woestijn weer groen en vruchtbaar maken [video]

Op het einde van de 19de eeuw trokken de eerste zionistische pioniers naar Israël en kwamen terecht in een land waar na 400 jaar kaalslag door Turken en Arabieren er nauwelijks nog groen te vinden was in Israël. Nagenoeg alle bomen waren gekapt, bestemd voor huizenbouw en als brandstof voor keukens en verwarming en in het bijzonder voor de uitvoer voor eenzelfde doeleinden naar de thuislanden van de bezetters. Het land werd letterlijk eeuwenlang kaal geroofd tijdens eeuwen van vreemde bezetting.

Geconfronteerd met dit compleet verwaarloosde en uitgedroogde gebied, besloot Theodor Herzl in 1901 op het Vijfde Zionistische Congres tot de oprichting van het Joods Nationaal Fonds (Keren Kayemeth LeIsraël of ook Fonds voor het Voortbestaan van Israël). Het JNF (KKL) werd aldus het uitvoerend orgaan voor de redding en de ontwikkeling van de grond in Israël. In de eerste plaats ging de aandacht van het JNF uit naar het verwerven van gronden en de installatie van Joodse pioniers. Maar vanaf 1904 begon Herzl, in aanvulling op dit werk, aan een project voor het kweken van olijfbomen op de gronden van Ben Shemen en Hulda die de KKL-JNF pas had aangekocht. Het idee was om topkwaliteit planten en vruchtendragende bomen te kweken waar veel vraag naar bestond.

En zo begon meer dan honderd jaar geleden het andere mirakel van Israël: de herbebossing en bebossing van het land. In 1901 waren er over het ganse grondgebied van Israël nauwelijks meer 14.000 dunam bossen over gebleven, voornamelijk ten noorden van Israël [1 dunam = 1.000 m² of 1 hectare]. Tachtig jaar later in 1980 was de oppervlakte in herbebossing spectaculair toegenomen tot 556.000 dunam en tegenwoordig worden 855.563 dunam van het hele grondgebied met bomen en bossen bedekt. In de honderd jaar van haar bestaan heeft de KKL-JNF alzo meer dan 240 miljoen bomen aangeplant. Elk jaar beplant de JNF ongeveer 15.000 tot 20.000 dunam met bomen.

Hiermee is Israël het enige land in de wereld dat meer bomen en bossen heeft dan er honderd jaar voordien bestonden.

Een groen hart voor Israël
kkf-jpl


Met dank aan Likoed Nederland voor de hint.

Bronnen:

  1. KKL-JNF Worldwide: Growing Forests in the Desert [lezen]

Gerelateerd:

  • Het groene mirakel van Israël: 100 jaar herbebossing van het land [lezen]
  • De redding van de bomen van de Joodse nederzettingen in Gaza [lezen]
  • Verbazingwekkende feiten over Israël [lezen]
  • Rawabiproject: 3000 ‘Joods-achtige’ bomen moeten wijken voor ‘inheemse’ Palestijnse bomen [lezen]