5O jaar geleden heroverde Israël de Golanhoogtes op Syrië

Diverse islamistische legers vechten hun strijd uit aan de grens met Israël, meer bepaald aan de grens met de Golan. Alle partijen hebben één gemeenschappelijke deler; de rode draad in het verhaal: Jodenhaat, die zich in onze tijd manifesteert als Israëlhaat.

Tijdens de Zesdaagse oorlog heroverde het Israëlische leger de Golanhoogtes op het Syrische leger. Op 10 juni 1967 om 18u30 kondigde Israël een staakt-het-vuren af. Ongeveer 500 Israëlische soldaten lieten het leven tijdens de felle gevechten om de Golan.

Tijdens de Jom Kippoeroorlog van oktober 1973 werd er andermaal hard gevochten om het behoud van de Golan, maar Syrië verloor opnieuw haar aanvalsoorlog tegen de Joodse staat. Vermits Syrië sinds 1967 weigert te onderhandelen met Israël over de status van de Golan, annexeerde Israël bij gebrek aan een vredesakkoord op 14 december 1981 de Golanhoogtes.

Op 11 april 2016 herhaalde premier Netanyahu Israël’s standpunt ten aanzien van de Golanhoogtes dat “de Golan voor altijd een deel van Israël zal blijven” en voegde eraan toe:

“In de 19 jaar dat de Golan onder Syrische bezetting was, werd het gebruikt voor bunkers, prikkeldraad, landmijnen, en agressie. Het werd gebruikt voor het voeren van oorlog. In de 49 jaar dat het gebied onder Israëlisch bestuur is geweest, is het gebruikt voor de landbouw, toerisme, economische initiatieven en de bouw. Het wordt gebruikt voor de vrede.”

Historiek
De Golan een deel vormde een deel van het zogenaamde Joodse nationale tehuis zoals dat werd vermeld in de bepalingen van het Britse Mandaat voor Palestina. Dat Mandaat werd in september 1922 geformaliseerd door de Volkenbond. Een kaart uit 1920 laat zien dat de Golan Hoogvlakte onderdeel was van het mandaat gebied voor de vestiging van een Joods nationaal tehuis. Zelfs nadat de Britse regering de Zionistische beweging bedroog en 77 procent van het gebied overhevelde naar een nieuwe staat met de naam Trans-Jordanië bevatte het gebied van het ‘Mandaat voor Palestina’ nog steeds de zogenaamde Westelijke Jordaanoever, de Gazastrook en de Golan Hoogvlakte.

Pas nadat de Britse en de Franse regering een overeenkomst sloten over de grenzen van hun mandaat in het Midden-Oosten, werd het gebied een deel van het Franse mandaat voor Syrië. Toen de Fransen en de Britten hun mandaat beëindigden, werd de Golan Hoogvlakte deel van de nieuwe onafhankelijke staat van Syrië dat het gebied inderdaad gebruikte om de Israëlische dorpen en steden in Galilea meedogenloos aan te vallen. Deze situatie bleef bestaan tot de Zesdaagse Oorlog in 1967 toen Syrië Israël aanviel vanuit de Golan waarna de IDF het gebied veroverde en niet meer afstond.

ISIS in de Golan
De Yarmouk Martelaren Brigade (YMB), een filiaal van IS (ISIS/Daesh), controleren een deel van de grens met Israël op de Golanhoogte (kaartje hierboven). TV Kanaal 10 berichtte dat de Israëlische veiligheidsdiensten over informatie beschikken dat de Yarmouk Martelaren Brigade beschikken over chemische wapens en in het bezit zijn van explosieven met mosterdgas en chloorgas ladingen. Per 21 mei 2016, zijn de YMB opgegaan in de salafistische terreurgroep het Khalid ibn al-Walid Leger.

Op dinsdag 26 april 2016 kwam de status van de Golan andermaal ter sprake in de VN-Veiligheidsraad.  De Chinese ambassadeur Liu Jieyi, de toenmalige president van de 15 leden tellende Veiligheidsraad,  zei dat de raad “diep bezorgd” is over de verklaring van Netanyahoe en benadrukte dat voor de VN, de status van het plateau “ongewijzigd blijft.” Liu herinnerde aan een VN-Veiligheidsraad resolutie 1981 die ging over de Israëlische beslissing om de Golan te annexeren en herhaalde dat

“[..] de Israëlische beslissing om de wetten, rechtspraak en bestuur (van de Joodse staat) in de bezette Syrische Golan Hoogvlakte in te voeren nietig en zonder enig internationaal juridisch effect was.”

Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken (IMFA) reageerde woedend op de nieuwe VN-Veiligheidsraad verklaring over de status van de Golan Hoogvlakte:

“Met wie Israël wordt geacht te onderhandelen over de toekomst van de Golanhoogte? Met de Islamitische Staat? Al Qaeda? Hezbollah? De Iraanse en Syrische krachten die honderdduizenden mensen afslachtten? Met het oog op de oorlog die woedt in Syrië en de veiligheid en stabiliteit die Israël heeft opgebouwd in de Golan gedurende de afgelopen 50 jaar, is de suggestie dat Israël zich zou moeten terugtrekken uit de Golan Hoogvlakte onredelijk.”

door Missing Peace

[naar een door Brabosh.com ingekort artikel op de site van MP]

 

Advertenties

Iron Dome antiraketsysteem onderschept twee mortiergranaten aan Syrische grens in Golan

iron-dome02Ook de Palestijnse terreurgroep Hamas zet al jaren met betrekkelijk succes haar eigen Iron Dome anti-raketsysteem in. Het menselijk schild waarvoor bejaarden, vrouwen en kinderen worden opgeofferd voor de goede zaak, werkt prima, volgens Fathi Hammad, een prominente leider van de terreurorganisatie Hamas, die sinds vrijdag 16 september ’16 op de Amerikaanse lijst van “meest gezochte buitenlandse criminelen” prijkt.

Het anti-raketsysteem Iron Dome heeft voor het eerst sinds het in de Golan Hoogtes werd opgesteld met succes twee mortiergranaten onderschept en vernietigd. De intercepties gebeurden naar verluidt succesvol. Het IDF gaat er vanuit dat het om ‘strays’ ging, verdwaalde projectielen dus, van de strijdende partijen in Syrië. Het eerste projectiel werd in de namiddag onderschept en een tweede op zaterdagavond. Er waren geen gewonden en er werd ook geen materiële schade gemeld.

Na het einde van de oorlog tegen Hamas en Co in Gaza in augustus 2014 is het aantal raketten en mortiergranaten dat door de terreurgroepen in Gaza naar Israël wordt afgevuurd aanzienlijk verminderd en werden enkele van de kostbare Iron Dome installaties overgebracht naar de Golan. Pal aan de grens met Israël, wordt er in Syrië hard strijd geleverd tussen ISIS, het rebellenleger en het Syrische leger van president Assad (zie kaartje onderaan). Af en toe vliegen er verdwaalde raketten of mortiergranaten Israël’s grondgebied binnen.

Echter, enkele dagen geleden was een Syrische raket ingeslagen nabij een kibboets, dichtbij de grens van de Golan Hoogtes met Syrië, reeds het vierde incident op rij was op nauwelijks een week tijd. Gelukkig vielen er geen gewonden te betreuren noch materiële schade. Het IDF achtte het noodzakelijk om te reageren en voerde ter afschrikking op dinsdagochtend 13 september ’16 een luchtaanval uit boven Syrisch grondgebied en nam een aantal raketlanceerinstallaties van het Syrische regime van president Assad onder vuur.

door Brabosh.com

Actuele toestand (18 september 2016) aan de grens met Israël (Golan Hoogtes)
map-isis3Donker gekleurd: ISIS (Daesh); Rood gekleurd: het Syrische regeringsleger en geallieerden (Hezbollah, Palestijnse groepen, Iraanse militaire adviseurs enz.); Groen gekleurd: rebellengroepen zoals FSA, Al-Nusra (Al-Qaeda in Syrië) en anderen [beeldbron]

Het almachtige islamitische blok binnen de Verenigde Naties andermaal op ramkoers tegen Israël

HalamishIn de Israëlische gemeente Halamish, in het Benjamin gebied van Samaria (voorbij de Groene Lijn), die gesticht werd in 1977 nabij het Arabische dorp Nabih Saleh, wonen thans ca. 1100 Chassidische Joden [beeldbron: UNICEF/Mouhssine Ennaimi]

De Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties [ECSOC] heeft op maandag 25 juli 2016 een resolutie aangenomen waarin de Israëlische ‘bezeting’ wordt veroordeeld. De resolutie veroordeelt Israël voor de “economische en sociale repercussies van de bezetting op de leefomstandigheden van het Palestijnse volk in de Bezette Palestijnse Gebieden [OPT], met inbegrip van Oost-Jeruzalem en de Arabische bevolking in de bezette Syrische Golan.”

Vreemd genoeg maakte de VN-Raad geen enkele vermelding over de moeilijke humanitaire condities in Syrië. Vandaar dat Danny Danon, Israël’s afgevaardigde aan de Verenigde Naties, scherp uithaalde naar de Raad en de resolutie ‘bevooroordeeld en ongegrond‘ noemde:

“Dit is een volledig bevooroordeelde en ongegronde resolutie. Landen die stemmen voor een dergelijke resolutie waarin enkel Israël er apart wordt uitgelicht en de economische situatie in de Golan veroordeelt, terwijl het tezelfdertijd het lot negeert van de honderdduizenden Syriërs die worden afgeslacht aan de andere kant van de grens, moedigen enkel toekomstige schandelijke initiatieven aan.”

De resolutie beschuldigt ook de Israëlische ‘bezetting’ voor de slechte economische situatie in Judea en Samaria, terwijl de verantwoordelijkheid negeert van de Palestijnse Autoriteit, en veroordeeld Israël tevens voor de hoge werkloosheid in de Gazastrook. Er werd in de resolutie geen melding gemaakt van het feit dat Israël de Gazastrook volledig verliet in 2005, of dat de huidige veiligheidsbeperkingen op Gaza, het gevolg zijn van terroristische activiteiten van Hamas in de regio.

Daarnaast staat in de resolutie dat Israël “de inspanningen om duurzame ontwikkeling te bereiken ernstig heeft belemmerd” in wat zij noemde de ‘bezette Syrische Golan,’ en dat de Joodse staat verantwoordelijk is voor de “verslechtering van de economische en leefomstandigheden” in het gebied. Een rapport dat samen met de resolutie werd uitgegeven, baseert al deze beweringen op [Israëlische] prikkels in de vorm van beloningen om ter plaatse de groei te stimuleren van de Joodse gemeenschappen in de Golan en aansluitend de Syrische beschuldigingen dat Israël de lokale boeren zou verhinderen om hun akkergronden te bewerken.

De Golanhoogtes
Het door de VN geviseerde gebied van de Golan werd door Israël heroverd op Syrië op 10 juni 1967, de laatste dag van de Zesdaagse Oorlog van 1967. De Golanhoogte werd door Israël officieel geannexeerd op 14 december 1981.

GolanVanaf het voorjaar van 2011 tot op heden wordt Syrië geteisterd door een interne islamistische stammenoorlog die volgens het Syrian Centre for Policy Research [SCPR] tot nog toe aan ca. 470.000 mensen het leven heeft gekost en miljoenen Syriërs op de vlucht heeft gedreven, binnen Syrië of naar de Arabische buurlanden.

Sinds de zomer van 2015 trekken miljoenen van deze vluchtelingen voornamelijk richting Europa waar ze voor de nodige controverse en politieke onrust zorgen. De islamitische migratiegolf werd tegelijk de aanzet voor een reeks terreuraanslagen, die gekenmerkt worden door een in de EU nooit geziene bloeddorst en wreedheid.

In de 19 jaar dat de Golan onder Syrische bezetting was, werd het gebruikt voor bunkers, prikkeldraad, landmijnen, en agressie. Het werd gebruikt voor het voeren van oorlog. In de 49 jaar dat het gebied onder Israëlisch bestuur is geweest, is het gebruikt voor de landbouw, toerisme, economische initiatieven en de bouw. Het wordt gebruikt voor de vrede“, zei premier Benjamin Netanyahoe op 11 april 2016 toen hij het Golangebied bezocht.

Het almachtige islamitische blok in de VN op ramkoers tegen Israël
De resolutie van maandag is natuuurlijk lang niet de eerste waarin de Verenigde Naties Israël er apart uitnemen en veroordelen terwijl de omringende Arabische landen verder ongemoeid worden gelaten.

Eind november 2015, temidden van een hernieuwde Palestijnse golf van terreur die Israël overspoelde, nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties [UNGA] zes resoluties aan waarin enkel Israël werd veroordeeld terwijl de Palestijnse terreur niet werd veroordeeld noch schendingen van de mensenrechten werden aangeklaagd in om het even welk Arabisch of moslimland in het gebied.

Amper twee maanden geleden veroordeelde de Wereldgezondsorganisatie [WHO] van de VN andermaal de Joodse staat. Volgens de VN was Israël op dat moment blijkbaar het enige land ter wereld dat het niet zo nauw zou nemen met de “mentale, lichamelijke en milieu gerelateerde gezondheidsproblemen” van de Palestijnen.

Het kan de VN blijkbaar geen gram schelen dat sinds het begin van de burgeroorlog in Syrië 5.073 Syrische Palestijnen werden gedood, vermist of gevangen. Volgens cijfers van de Action Group for Palestinians of Syria werden tussen 15 maart 2011 en 6 maart 2016 tijdens de Syrische burgeroorlog 3.730 Palestijnen gedood, waarvan 3.180 burgers, het merendeel uit Yarmoek, het grootste Palestijnse “vluchtelingenkamp” nabij Damascus. Daarnaast worden nog eens 282 Palestijnen vermist en 1.061 Palestijnen gevangen genomen die voor het merendeel werden opgesloten in gevangenissen van het Syrische regime van Assad. In het genoemde totaal van 5.073 zijn ook inbegrepen de meer dan 550 Palestijnse militieleden die werden gedood terwijl ze actief deelnamen aan de gevechten. Verschillende Palestijnse terreurfacties vechten aan de zijde van Hezbollah en het Syrische leger van president Bashar al-Assad.

Het moet voor iedereen intussen wel zonneklaar zijn dat de Verenigde Naties inzake het Midden-Oosten schaamteloos en ongehinderd twee verschillende standaarden hanteert. Eén aparte voor Israël en een tweede voor al de 55 lidstaten van de OIC samen, de koepelorganisatie voor de islamitische naties in de wereld. Ca. 99 procent van al de resoluties die sinds het ontstaan van de VN tegen Israël worden aangenomen, werden steevast ingediend door het almachtige islamitische blok in de Verenigde Naties, feit dat uiteraard de geloofwaardigheid van deze wereldorganisatie enorm heeft uitgehold.

Aleppo, Syrië, 11 februari 2016. Een man draagt een kind naar buiten na een bombardement met ‘vaatbommen’ door het Syrische regeringsleger [beeldbron: Karam Al-Masri/AFP/Getty] syria

door Brabosh.com

VN Veiligheidsraad ‘Diep Bezorgd’ over Israëlische aanwezigheid op Golan Hoogvlakte [Missing Peace]

golan-netanGolan, 11 april 2016. Eersteminister Benjamin Netanyahu krijgt een rondleiding op de Golanhoogtes door het IDF [beeldbron: Kobi Gideon / GPO]

Op 11 april jl. hield het Israëlische kabinet zijn wekelijkse vergadering op de Golan-hoogvlakte, het gebied dat werd veroverd op Syrië tijdens de Zesdaagse Oorlog in 1967 en dat Israël officieel annexeerde op 14 december 1981. Tijdens de vergadering kondigde minister-president Benjamin Netanyahoe aan dat de Golan, zoals Israëli’s de regio noemen, voor altijd een deel van Israël zal blijven.

“In de 19 jaar dat de Golan onder Syrische bezetting was, werd het gebruikt voor bunkers, prikkeldraad, landmijnen, en agressie. Het werd gebruikt voor het voeren van oorlog. In de 49 jaar dat het gebied onder Israëlisch bestuur is geweest, is het gebruikt voor de landbouw, toerisme, economische initiatieven en de bouw. Het wordt gebruikt voor de vrede “, zei Netanyahoe.

Lees verder

Uitspraken van Netanjahoe omtrent de Golan blijven de emoties beroeren in de Verenigde Staten

golansoldaat

De uitspraken van premier Netanjahoe omtrent de Golan blijven de emoties beroeren in de Verenigde Staten. De meesten negatief maar enkele blijven toch postief zoals bijvoorbeeld deze van Ted Cruz. Senator voor de Amerikaanse staat Texas en presidentskandidaat voor de Republikeinse partij, Ted Cruz, drukte op maandag zijn steun uit voor Israël’s premier Benjamin Netanjahoe, die eerder had opgeroepen om Israël’s soevereiniteit over de Golan Hoogtes te erkennen.

Ted Cruz zei gisteren:

“De regering van Israël herhaalde de realiteit dat de Golan Hoogvlakte deel uitmaken van het soevereine grondgebied van Israël. Gezien de aanwezigheid van vijandige terroristische organisaties, variërend van ISIS tot Hezbollah aan de noordgrens van Israël, is het roekeloos en gevaarlijk voor elementen in de internationale gemeenschap om te trachten Israël onder druk te zetten en de Golan over te leveren aan de chaos die Syrië heeft overweldigd. Het pad naar vrede kan Israël niet dwingen om afstand te nemen van haar eigen veiligheid. Ik juich de moed toe van premier Netanjahoe die opkomt voor de veiligheid van zijn volk. Amerika staat achter u.”

VS: Golan is van Syrië
Terwijl Ted Cruz duidelijk zijn steun verleende aan de oproep van Netanjahoe, dachten ze daar bij het Amerikaans ministerie van Buitenlandse Zaken duidelijk anders over. De woordvoerder van het ministerie, John Kirby zei op maandag tegenover de pers dat de Verenigde Staten de Golan Hoogtes niét beschouwen als een deel van Israël:

“Het standpunt van de Verenigde Staten over de kwestie is ongewijzigd. Dit standpunt werd gehandhaafd door zowel de Democratische als de Republikeinse regeringen. Deze gebieden maken geen deel uit van Israël en de status van die gebieden moet worden vastgesteld door middel van onderhandelingen. De huidige situatie in Syrië laat dit momenteel niet toe.”

Kirby’s kritiek volgde op een veroordeling van Israël die eerder op maandag door Duitsland werd uitgesproken omtrent de Golan “dat deze oproep [van de premier] een schending is van het internationaal recht en van het Handvest van de Verenigde Naties.”

De eerste die Netanjahoe’s oproep hekelde was Syrië dat reageerde met te zeggen dat het de “Golan zal terugnemen met de hulp van de Verenigde Naties desnoods met militair geweld.” Ook de chef van de Arabische Liga, Nabil al-Arabi, hekelde gisteren de opmerkingen van Netanjahoe en noemde het een “escalatie”.

Obama getraumatiseerd door Israël
Nog meer kritiek op Israël kwam van de Amerikaanse vice-president Joe Biden die maandagnacht, tijdens een gala van de linkse Joodse organisatie J-Street in Washington DC, sprak over wat hij noemde de “overweldigende frustratie” met Israël die leeft binnen de regering van Barack Obama.

obama-surprise4De kritiek kwam nauwelijks enkele uren na de aanslag in Jeruzalem die gisteren in de late namiddag plaatsvond en waarbij ca. 21 gewonden vielen.

“De koers die Israël momenteel volgt is er geen die het bestaan van Israël veiligstelt als een Joodse, democratische staat en wij moeten erover waken dat dit wel gebeurt,” zei Biden in de zelfvoldane overtuiging dat de Amerikanen het best geplaatst zijn om beter dan Israël zelves “te weten wat goed is voor Israël.”

De vice-president ging verder met Israël te hekelen over een reeks kwesties. Ondanks een gedeeltelijke bouwstop in de Joodse gemeenschappen in Judea & Samaria, had Joe Biden zware kritiek op de Israëlische acties voorbij de Groene Lijn, met inbegrip van de Golan Hoogtes waar het IDF momenteel militaire manoevers uitvoert, en Biden zei:

“Ik ben ervan overtuigd dat de acties die de Israëlische regering de afgelopen jaren heeft ondernomen – met name de gestage en systematische uitbreiding van de nederzettingen, de legalisatie van buitenposten, het [onrechtmatig] toeëigenen van gronden – ons in een richting bewegen en nog belangrijker: Israël in de verkeerde richting drijven.”

In een scherpe sneer naar de Israëlische premier Benjamin Netanjahoe, sprak Biden zijn lof uit voor het linkse parlementslid Stav Shaffir (van de Zionistische Unie partij), waarin deze openlijk haar hoop had geuit “dat de Israëlische linkerzijde weldra de controle over de Knesset zal terugwinnen.” Biden antwoordde haar met “Moge uw standpunten het begin zijn om weer de mening van de meerderheid te winnen in de Knesset.”

Verwijzend naar de recente terreuraanslag in Jeruzalem van gisteren, zei dat de Verenigde Staten het gebruik van geweld veroordelen en noemde diegenen die aanslagen plegen tegen burgers “misleide lafaarden”