Iron Dome antiraketsysteem onderschept twee mortiergranaten aan Syrische grens in Golan

iron-dome02Ook de Palestijnse terreurgroep Hamas zet al jaren met betrekkelijk succes haar eigen Iron Dome anti-raketsysteem in. Het menselijk schild waarvoor bejaarden, vrouwen en kinderen worden opgeofferd voor de goede zaak, werkt prima, volgens Fathi Hammad, een prominente leider van de terreurorganisatie Hamas, die sinds vrijdag 16 september ’16 op de Amerikaanse lijst van “meest gezochte buitenlandse criminelen” prijkt.

Het anti-raketsysteem Iron Dome heeft voor het eerst sinds het in de Golan Hoogtes werd opgesteld met succes twee mortiergranaten onderschept en vernietigd. De intercepties gebeurden naar verluidt succesvol. Het IDF gaat er vanuit dat het om ‘strays’ ging, verdwaalde projectielen dus, van de strijdende partijen in Syrië. Het eerste projectiel werd in de namiddag onderschept en een tweede op zaterdagavond. Er waren geen gewonden en er werd ook geen materiële schade gemeld.

Na het einde van de oorlog tegen Hamas en Co in Gaza in augustus 2014 is het aantal raketten en mortiergranaten dat door de terreurgroepen in Gaza naar Israël wordt afgevuurd aanzienlijk verminderd en werden enkele van de kostbare Iron Dome installaties overgebracht naar de Golan. Pal aan de grens met Israël, wordt er in Syrië hard strijd geleverd tussen ISIS, het rebellenleger en het Syrische leger van president Assad (zie kaartje onderaan). Af en toe vliegen er verdwaalde raketten of mortiergranaten Israël’s grondgebied binnen.

Echter, enkele dagen geleden was een Syrische raket ingeslagen nabij een kibboets, dichtbij de grens van de Golan Hoogtes met Syrië, reeds het vierde incident op rij was op nauwelijks een week tijd. Gelukkig vielen er geen gewonden te betreuren noch materiële schade. Het IDF achtte het noodzakelijk om te reageren en voerde ter afschrikking op dinsdagochtend 13 september ’16 een luchtaanval uit boven Syrisch grondgebied en nam een aantal raketlanceerinstallaties van het Syrische regime van president Assad onder vuur.

door Brabosh.com

Actuele toestand (18 september 2016) aan de grens met Israël (Golan Hoogtes)
map-isis3Donker gekleurd: ISIS (Daesh); Rood gekleurd: het Syrische regeringsleger en geallieerden (Hezbollah, Palestijnse groepen, Iraanse militaire adviseurs enz.); Groen gekleurd: rebellengroepen zoals FSA, Al-Nusra (Al-Qaeda in Syrië) en anderen [beeldbron]

Het almachtige islamitische blok binnen de Verenigde Naties andermaal op ramkoers tegen Israël

HalamishIn de Israëlische gemeente Halamish, in het Benjamin gebied van Samaria (voorbij de Groene Lijn), die gesticht werd in 1977 nabij het Arabische dorp Nabih Saleh, wonen thans ca. 1100 Chassidische Joden [beeldbron: UNICEF/Mouhssine Ennaimi]

De Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties [ECSOC] heeft op maandag 25 juli 2016 een resolutie aangenomen waarin de Israëlische ‘bezeting’ wordt veroordeeld. De resolutie veroordeelt Israël voor de “economische en sociale repercussies van de bezetting op de leefomstandigheden van het Palestijnse volk in de Bezette Palestijnse Gebieden [OPT], met inbegrip van Oost-Jeruzalem en de Arabische bevolking in de bezette Syrische Golan.”

Vreemd genoeg maakte de VN-Raad geen enkele vermelding over de moeilijke humanitaire condities in Syrië. Vandaar dat Danny Danon, Israël’s afgevaardigde aan de Verenigde Naties, scherp uithaalde naar de Raad en de resolutie ‘bevooroordeeld en ongegrond‘ noemde:

“Dit is een volledig bevooroordeelde en ongegronde resolutie. Landen die stemmen voor een dergelijke resolutie waarin enkel Israël er apart wordt uitgelicht en de economische situatie in de Golan veroordeelt, terwijl het tezelfdertijd het lot negeert van de honderdduizenden Syriërs die worden afgeslacht aan de andere kant van de grens, moedigen enkel toekomstige schandelijke initiatieven aan.”

De resolutie beschuldigt ook de Israëlische ‘bezetting’ voor de slechte economische situatie in Judea en Samaria, terwijl de verantwoordelijkheid negeert van de Palestijnse Autoriteit, en veroordeeld Israël tevens voor de hoge werkloosheid in de Gazastrook. Er werd in de resolutie geen melding gemaakt van het feit dat Israël de Gazastrook volledig verliet in 2005, of dat de huidige veiligheidsbeperkingen op Gaza, het gevolg zijn van terroristische activiteiten van Hamas in de regio.

Daarnaast staat in de resolutie dat Israël “de inspanningen om duurzame ontwikkeling te bereiken ernstig heeft belemmerd” in wat zij noemde de ‘bezette Syrische Golan,’ en dat de Joodse staat verantwoordelijk is voor de “verslechtering van de economische en leefomstandigheden” in het gebied. Een rapport dat samen met de resolutie werd uitgegeven, baseert al deze beweringen op [Israëlische] prikkels in de vorm van beloningen om ter plaatse de groei te stimuleren van de Joodse gemeenschappen in de Golan en aansluitend de Syrische beschuldigingen dat Israël de lokale boeren zou verhinderen om hun akkergronden te bewerken.

De Golanhoogtes
Het door de VN geviseerde gebied van de Golan werd door Israël heroverd op Syrië op 10 juni 1967, de laatste dag van de Zesdaagse Oorlog van 1967. De Golanhoogte werd door Israël officieel geannexeerd op 14 december 1981.

GolanVanaf het voorjaar van 2011 tot op heden wordt Syrië geteisterd door een interne islamistische stammenoorlog die volgens het Syrian Centre for Policy Research [SCPR] tot nog toe aan ca. 470.000 mensen het leven heeft gekost en miljoenen Syriërs op de vlucht heeft gedreven, binnen Syrië of naar de Arabische buurlanden.

Sinds de zomer van 2015 trekken miljoenen van deze vluchtelingen voornamelijk richting Europa waar ze voor de nodige controverse en politieke onrust zorgen. De islamitische migratiegolf werd tegelijk de aanzet voor een reeks terreuraanslagen, die gekenmerkt worden door een in de EU nooit geziene bloeddorst en wreedheid.

In de 19 jaar dat de Golan onder Syrische bezetting was, werd het gebruikt voor bunkers, prikkeldraad, landmijnen, en agressie. Het werd gebruikt voor het voeren van oorlog. In de 49 jaar dat het gebied onder Israëlisch bestuur is geweest, is het gebruikt voor de landbouw, toerisme, economische initiatieven en de bouw. Het wordt gebruikt voor de vrede“, zei premier Benjamin Netanyahoe op 11 april 2016 toen hij het Golangebied bezocht.

Het almachtige islamitische blok in de VN op ramkoers tegen Israël
De resolutie van maandag is natuuurlijk lang niet de eerste waarin de Verenigde Naties Israël er apart uitnemen en veroordelen terwijl de omringende Arabische landen verder ongemoeid worden gelaten.

Eind november 2015, temidden van een hernieuwde Palestijnse golf van terreur die Israël overspoelde, nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties [UNGA] zes resoluties aan waarin enkel Israël werd veroordeeld terwijl de Palestijnse terreur niet werd veroordeeld noch schendingen van de mensenrechten werden aangeklaagd in om het even welk Arabisch of moslimland in het gebied.

Amper twee maanden geleden veroordeelde de Wereldgezondsorganisatie [WHO] van de VN andermaal de Joodse staat. Volgens de VN was Israël op dat moment blijkbaar het enige land ter wereld dat het niet zo nauw zou nemen met de “mentale, lichamelijke en milieu gerelateerde gezondheidsproblemen” van de Palestijnen.

Het kan de VN blijkbaar geen gram schelen dat sinds het begin van de burgeroorlog in Syrië 5.073 Syrische Palestijnen werden gedood, vermist of gevangen. Volgens cijfers van de Action Group for Palestinians of Syria werden tussen 15 maart 2011 en 6 maart 2016 tijdens de Syrische burgeroorlog 3.730 Palestijnen gedood, waarvan 3.180 burgers, het merendeel uit Yarmoek, het grootste Palestijnse “vluchtelingenkamp” nabij Damascus. Daarnaast worden nog eens 282 Palestijnen vermist en 1.061 Palestijnen gevangen genomen die voor het merendeel werden opgesloten in gevangenissen van het Syrische regime van Assad. In het genoemde totaal van 5.073 zijn ook inbegrepen de meer dan 550 Palestijnse militieleden die werden gedood terwijl ze actief deelnamen aan de gevechten. Verschillende Palestijnse terreurfacties vechten aan de zijde van Hezbollah en het Syrische leger van president Bashar al-Assad.

Het moet voor iedereen intussen wel zonneklaar zijn dat de Verenigde Naties inzake het Midden-Oosten schaamteloos en ongehinderd twee verschillende standaarden hanteert. Eén aparte voor Israël en een tweede voor al de 55 lidstaten van de OIC samen, de koepelorganisatie voor de islamitische naties in de wereld. Ca. 99 procent van al de resoluties die sinds het ontstaan van de VN tegen Israël worden aangenomen, werden steevast ingediend door het almachtige islamitische blok in de Verenigde Naties, feit dat uiteraard de geloofwaardigheid van deze wereldorganisatie enorm heeft uitgehold.

Aleppo, Syrië, 11 februari 2016. Een man draagt een kind naar buiten na een bombardement met ‘vaatbommen’ door het Syrische regeringsleger [beeldbron: Karam Al-Masri/AFP/Getty] syria

door Brabosh.com

VN Veiligheidsraad ‘Diep Bezorgd’ over Israëlische aanwezigheid op Golan Hoogvlakte [Missing Peace]

golan-netanGolan, 11 april 2016. Eersteminister Benjamin Netanyahu krijgt een rondleiding op de Golanhoogtes door het IDF [beeldbron: Kobi Gideon / GPO]

Op 11 april jl. hield het Israëlische kabinet zijn wekelijkse vergadering op de Golan-hoogvlakte, het gebied dat werd veroverd op Syrië tijdens de Zesdaagse Oorlog in 1967 en dat Israël officieel annexeerde op 14 december 1981. Tijdens de vergadering kondigde minister-president Benjamin Netanyahoe aan dat de Golan, zoals Israëli’s de regio noemen, voor altijd een deel van Israël zal blijven.

“In de 19 jaar dat de Golan onder Syrische bezetting was, werd het gebruikt voor bunkers, prikkeldraad, landmijnen, en agressie. Het werd gebruikt voor het voeren van oorlog. In de 49 jaar dat het gebied onder Israëlisch bestuur is geweest, is het gebruikt voor de landbouw, toerisme, economische initiatieven en de bouw. Het wordt gebruikt voor de vrede “, zei Netanyahoe.

Lees verder

Uitspraken van Netanjahoe omtrent de Golan blijven de emoties beroeren in de Verenigde Staten

golansoldaat

De uitspraken van premier Netanjahoe omtrent de Golan blijven de emoties beroeren in de Verenigde Staten. De meesten negatief maar enkele blijven toch postief zoals bijvoorbeeld deze van Ted Cruz. Senator voor de Amerikaanse staat Texas en presidentskandidaat voor de Republikeinse partij, Ted Cruz, drukte op maandag zijn steun uit voor Israël’s premier Benjamin Netanjahoe, die eerder had opgeroepen om Israël’s soevereiniteit over de Golan Hoogtes te erkennen.

Ted Cruz zei gisteren:

“De regering van Israël herhaalde de realiteit dat de Golan Hoogvlakte deel uitmaken van het soevereine grondgebied van Israël. Gezien de aanwezigheid van vijandige terroristische organisaties, variërend van ISIS tot Hezbollah aan de noordgrens van Israël, is het roekeloos en gevaarlijk voor elementen in de internationale gemeenschap om te trachten Israël onder druk te zetten en de Golan over te leveren aan de chaos die Syrië heeft overweldigd. Het pad naar vrede kan Israël niet dwingen om afstand te nemen van haar eigen veiligheid. Ik juich de moed toe van premier Netanjahoe die opkomt voor de veiligheid van zijn volk. Amerika staat achter u.”

VS: Golan is van Syrië
Terwijl Ted Cruz duidelijk zijn steun verleende aan de oproep van Netanjahoe, dachten ze daar bij het Amerikaans ministerie van Buitenlandse Zaken duidelijk anders over. De woordvoerder van het ministerie, John Kirby zei op maandag tegenover de pers dat de Verenigde Staten de Golan Hoogtes niét beschouwen als een deel van Israël:

“Het standpunt van de Verenigde Staten over de kwestie is ongewijzigd. Dit standpunt werd gehandhaafd door zowel de Democratische als de Republikeinse regeringen. Deze gebieden maken geen deel uit van Israël en de status van die gebieden moet worden vastgesteld door middel van onderhandelingen. De huidige situatie in Syrië laat dit momenteel niet toe.”

Kirby’s kritiek volgde op een veroordeling van Israël die eerder op maandag door Duitsland werd uitgesproken omtrent de Golan “dat deze oproep [van de premier] een schending is van het internationaal recht en van het Handvest van de Verenigde Naties.”

De eerste die Netanjahoe’s oproep hekelde was Syrië dat reageerde met te zeggen dat het de “Golan zal terugnemen met de hulp van de Verenigde Naties desnoods met militair geweld.” Ook de chef van de Arabische Liga, Nabil al-Arabi, hekelde gisteren de opmerkingen van Netanjahoe en noemde het een “escalatie”.

Obama getraumatiseerd door Israël
Nog meer kritiek op Israël kwam van de Amerikaanse vice-president Joe Biden die maandagnacht, tijdens een gala van de linkse Joodse organisatie J-Street in Washington DC, sprak over wat hij noemde de “overweldigende frustratie” met Israël die leeft binnen de regering van Barack Obama.

obama-surprise4De kritiek kwam nauwelijks enkele uren na de aanslag in Jeruzalem die gisteren in de late namiddag plaatsvond en waarbij ca. 21 gewonden vielen.

“De koers die Israël momenteel volgt is er geen die het bestaan van Israël veiligstelt als een Joodse, democratische staat en wij moeten erover waken dat dit wel gebeurt,” zei Biden in de zelfvoldane overtuiging dat de Amerikanen het best geplaatst zijn om beter dan Israël zelves “te weten wat goed is voor Israël.”

De vice-president ging verder met Israël te hekelen over een reeks kwesties. Ondanks een gedeeltelijke bouwstop in de Joodse gemeenschappen in Judea & Samaria, had Joe Biden zware kritiek op de Israëlische acties voorbij de Groene Lijn, met inbegrip van de Golan Hoogtes waar het IDF momenteel militaire manoevers uitvoert, en Biden zei:

“Ik ben ervan overtuigd dat de acties die de Israëlische regering de afgelopen jaren heeft ondernomen – met name de gestage en systematische uitbreiding van de nederzettingen, de legalisatie van buitenposten, het [onrechtmatig] toeëigenen van gronden – ons in een richting bewegen en nog belangrijker: Israël in de verkeerde richting drijven.”

In een scherpe sneer naar de Israëlische premier Benjamin Netanjahoe, sprak Biden zijn lof uit voor het linkse parlementslid Stav Shaffir (van de Zionistische Unie partij), waarin deze openlijk haar hoop had geuit “dat de Israëlische linkerzijde weldra de controle over de Knesset zal terugwinnen.” Biden antwoordde haar met “Moge uw standpunten het begin zijn om weer de mening van de meerderheid te winnen in de Knesset.”

Verwijzend naar de recente terreuraanslag in Jeruzalem van gisteren, zei dat de Verenigde Staten het gebruik van geweld veroordelen en noemde diegenen die aanslagen plegen tegen burgers “misleide lafaarden”

Syrië legt klacht neer bij Verenigde Naties omtrent Israël’s uitspraken omtrent de Golanhoogte

Faisal-al-MekdadDe Syrische vice-minister van Buitenlandse Zaken Faisal al-Mekdad sprak op 17 april 2016 op al-Mayadeen televisie [beeldbron: The Times of Israel/screenshot]

Het Syrische Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft beroep aangetekend bij secretaris-generaal van de Verenigde Naties Ban Ki-moon en de VN Veiligheidsraad, volgend op uitspraken van Israël’s premier Binyamin Netanyahu’s van gisteren omtrent de Golan Hoogtes.

Het beroep legt uit dat:

“Syrië ten strengste de uitspraken veroordeelt die werden gedaan tijdens een provocerende bijeenkomst van de Bezettende Regering omtrent de Bezette Syrische Golan. Syrië dringt er bij de de VN-Veiligheidsraad op aan om onmiddellijk in te grijpen en deze onverantwoordelijke bijeenkomst te veroordelen.”

Vice-minister Faisal al-Mekdad verklaarde gisteren op de in Beiroet gevestigde al-Mayadeen nieuwszender dat:

“…de ‘Arabisch-Syrische Golan Hoogtes worden volgens het internationaal recht nog steeds beschouwd als bezet gebied en zullen eventueel afgenomen worden van de Israëliërs. Alle opties liggen op tafel om het bezette gebied terug te nemen op Israël. Wij zijn bereid om het even wat te doen om de Golan terug naar het Syrische moederland te brengen, met inbegrip van het gebruik van militaire macht.”

Golan blijft Israëlisch
Gisteren verklaarde premier Netanyahu dat “de Golan Hoogtes bij Israël blijven en daarover wordt niet meer onderhandeld”. De voorbije week bracht Netanyahu een opgemerkt bezoek aan de Golanhoogte om er ondermeer een militaire drill oefening bij te wonen van reservisten van de Parachutisten Brigade.

Niet geheel toevallig begint vandaag maandag 18 april het IDF aan een militaire training voor de generale staf in het militaire Noordelijk Commando, training die naar wordt verwacht de hele week zal voortduren.

Tijdens die militaire dril, zullen soldaten en militaire voertuigen en pantsers, alsmede de Israëlische Luchtmacht (IAF), manoevers uitvoeren doorheen de gebieden van de Regionale Raad van Golan en de Regionale Raad van de Jordaan Vallei. De woordvoerder van het IDF benadrukte dat de oefening reeds lang vooraf was gepland als onderdeel van de trainingsparameters voor 2016.

Oorlog tegen Israël
In tegenstelling tot Egypte [vredesakkoord in 1979] en Jordanië [vredesakkoord in 1993] is Syrië nooit geïnteresseerd geweest om met Israël te onderhandelen over vrede. Nadat Israël op het einde van de Zesdaagse Oorlog de Syrische aanval had afgeslagen en op 10 juni de Golanhoogte veroverde op Syrië werd weliswaar een tijdelijk staakt-het-vuren bereikt, in afwachting van een definitief vredesakkoord dat er nooit is gekomen.

Nadat Egypte en Syrië tijdens de Jom Kippoeroorlog van oktober 1973 andermaal getracht hadden tijdens een verrassingsaanval Israël van de kaart te vegen en dit uitdraaide op een totale nederlaag voor de Arabische legers, bleek dat Israël grote gebieden had veroverd. Ondermeer het hele Sinaï schiereiland werd veroverd op Egypte.

Voor wat hoort wat: land ruilen om vrede met Israël
Er zat voor Egypte niks anders op dan aan te sturen op een vredesakkoord met de Joodse Staat om in ruil voor vrede het verloren gebied terug te krijgen. Dat akkoord kwam er uiteindelijk na lange onderhandelingen op 26 september 1979 en Egypte werd aldus het eerste Arabische land dat het bestaansrecht van Israël erkende en vrede sloot met de Joodse staat. Israël trok zich vervolgens stapsgewijze terug uit de Sinaï. Die terugtrekking werd voltooid in 1982.

Hetzelfde gebeurde met Jordanië dat zowel in 1967 als in 1973 had deelgenomen aan de vernietigingsoorlogen tegen Israël maar daarbij veel terrein had ingeboet. Zowel Judea & Samaria als Oost-Jeruzalem had het Jordaanse leger in 1948/1949 veroverd en geannexeerd bij het Jordaanse Koninkrijk.

Als gevolg van de Oslo Akkoorden die tevens leidden tot een vredesakkoord met Israël, zag Jordanië af van haar claims op de West Bank maar behield werd de religieuze jurisdictie van de islamitische heiligdommen om de Tempelberg en last but not least: de Palestijnen kregen een vorm van zelfsbestuur in een aantal gebieden en steden in Judea & Samaria en de oprichting van de Palestijnse Autoriteit werd een feit.

Uiteindelijk erkende Jordanië, net zoals Egypte dat eerder had gedaan, in ruil voor alle concessies het bestaansrecht van Israël en sloot een vredesakkoord met de Joodse Staat.

Syrië: nooit vrede met Israël… dus ook geen ruil
Syrië daarentegen, is nooit onderhandelingen begonnen met Israël in een poging om de Golanhoogte terug te krijgen in ruil voor vrede met Israël en erkenning van het bestaansrecht van de Joodse Staat. Syrië had na het débacle in juni 1967 waarbij het de Golan verloor aan Israël, enkele maanden later de beruchte Resoluties van Khartoem ondertekend en besloot zich daar aan te houden.

De zogeheten 3 x Neen van Khartoem, was een resolutie van de Arabische Liga  waarin zij haar 22 aangesloten Arabische lidstaten drie ordewoorden sommeerde: NEEN aan de erkenning van het bestaansrecht van Israël; NEEN aan onderhandelingen met Israël; NEEN aan vrede met Israël. Die Khartoemresolutie geldt tot op vandaag.

Egypte was het eerste land dat dit cordon sanitair rondom Israël in 1979 doorbrak en werd om die reden prompt uit de Arabische Liga gestoten en en werd het hoofdkantoor van de Liga uit de Egyptische hoofdstad Caïro overgeplaatst naar Tunis. Al de secretarissen-geneaals van de Liga van 1945 tot op vandaag waren Egyptenaren, behalve in de periode 1979-1990 toen de Liga werd voorgezeten door de Tunesiër Chedli Klibi.

Het zal nog duren tot eind jaren tachtig vooraleer de banden tussen Egypte en de Arabische Liga werden hersteld en Egypte pas in 1989 opnieuw lid werd van de Liga. Intussen brak in het voorjaar van 2011 de Syrische burgeroorlog uit en de vraag is natuurlijk hoe en wanneer Syrië uit die alles verschroeiende en ruïnerende oorlog zal tevoorschijn komen en wie of over wat er ooit nog kan onderhandeld worden met Israël over vrede.