Hamas accepteert Egyptisch verzoeningsakkoord maar PA-president Abbas verwerpt het weer

Voorlopig nog geen vooruitzicht op meer water voor de noodlijdende Palestijnse burgerbevolking in Gaza, zolang de Palestijnse leiders van Hamas en al-Fatah en in Oost- en West -Palestina blijven bekvechten om de macht en controle over de Palestijnse gebieden…

De Gazaanse terreurorganisatie Hamas, die sinds 2007 de Strook in een ijzeren greep houdt, heeft het afgelopen weekeinde een eenheidsakkoord met de al-Fatah partij van de Palestijnse Autoriteit (PA) geaccepteerd dat werd voorgesteld door de Egyptische president Abdel-Fattah Al-Sisi, berichtte i24news, dat de Arabische media citeerde.

Volgens datzelfde bericht heeft PA-president Mahmoud Abbas, die behalve al-Fatah ook de PLO leidt (Palestijnse Bevrijdingsorganisatie), het voorstel verworpen dat hem eerdr in juli werd aangeboden door president al-Sisi. Hoewel Abbas het voorstel aanvankelijk had geaccepteerd verwierp hij het even later en presenteerde een eigen voorstel.

Sinds Hamas in januari 2006 de verkiezingen in de Palestijnse gebieden had gewonnen en in de zomer van 2007 rivaal al-Fatah op gewelddadige wijze uit de Strook had verdreven en sindsdien al tien jaar heel alleen de Strook bestuurt, zijn er herhaalde pogingen geweest om de twee rivalen-in-de-terreur-jegens-Israël met elkaar te verzoenen. De laatste keer dat ze zich met elkaar verzoenden gebeurde in april 2014 maar was geen lang leven beschoren. In juni 2015 spatte het akkoord alweer uit elkaar.

Het akkoord van al-Sisi stipuleert dat de Palestijnse Autoriteit haar acties tegen Hamas moet beëindigen die het tegen de Gazastrook heeft ondernomen sinds april jl. Impliciet wordt onder meer verwezen naar het steeds weer uitstellen van de bouw van een ontziltingsinstallatie in de Gazastrook die de bevolking meer zuiver water zou moeten leveren dat het zo broodnodig heeft.

De internationale gemeenschap staat te springen om de bouw ervan (twv. 600 miljoen dollars) te sponsoren. Echter het begin van deze constructie wordt verhinderd door Hamas omdat het als voorwaarde tot sponsoring, de controle over de nieuwe installatie zou moeten overlaten aan de Palestijnse Autoriteit (van Abbas) en dat wil Hamas niet, aldus een bericht van het Palestijnse nieuwsagentschap Ma’an News van 2 augustus 2017.

Aldus lijdt de Gazaanse bevolking nog steeds onder de droogte en het tekort aan water door de schuld van de broedertwist tussen Hamas (Gaza) en Abbas’ al-Fatah (Westbank). Het watertekort in Gaza is dus  niet de schuld van Israël zoals al die pro-Palestijnse groepies overal in Europa en in de rest van de wereld schaamteloos beweren.

Advertenties

Israëlische Marine onderschept Palestijnse wapensmokkelaars voor de kust van Gaza

shipVoor de kust van Gaza, 22 november 2016. Palestijnen trachten overzee wapens te smokkelen naar Gaza maar worden voortijdig onderschept door de Israëlische Marine. De lading werd vernietigd [beeldbron: Ynet News]

Een Palestijnse boot vermomd als een vissersvaartuig werd op camera opgemerkt door het Israëlische leger tijdens een poging om wapens naar de Gazastrook te smokkelen waarna het bootje uiteindelijk werd vernietigd. De boot werd waargenomen toen deze afweek van de zuidelijke Gazastrook om vervolgens richting van de Sinaï te varen. Enkele dagen later werd het verdachte schip opnieuw waargenomen, deze keer met de achterkant van het schip diep in het water gelegen omwille van een verdachte lading.

De informatie van de inlichtingendiensten bereikten het 916de squadron dat gebaseerd is in de Israëlische haven van Ashdod waarna de Israëlische Marine een schip uitstuurde om het vaartuig te onderscheppen voor de kust van Gaza en te trachten de bemanning aan boord van het smokkelschip aan te houden. Tijdens het verloop van de interceptie lostte de Israëlische marine enkele waarschuwingsschoten voor de boeg van het smokkelschip in een poging om het te doen stoppen. Echter, de twee Palestijnse smokkelaars sprongen van boord en doken het water in en slaagden erin om al zwemmend de Gazaanse kust te bereiken.

Vervolgens nam het marineschip het smokkelschip onder vuur, schoot de motor in brand waarna de brand oversloeg over het hele schip, gevolgd door een zware explosie toen het vuur de smokkelwaar bereikte en het schip haast letterlijk verdampte in de atmosfeer.

Woordvoerder voor de Marine, Majoor Maor, vertelde aan de Israëlische krant Ynet:

“Wij observeerden de boot van ver en gebruikten speciale sensoren die we gebruiken om Palestijnse schepen te markeren en  te catalogiseren die willen aanleggen in de zuidelijke Gazastrook, en identificeerden dit als een verdacht schip. Opeenvolgende explosies vernietigden het hele schip.

De Egyptenaren hebben de meeste smokkeltunnels vernietigd tussen Rafah en Egypte met als gevolg dat Hamas gedwongen wordt om de smokkelroutes overzee meer te gaan gebruiken. Het is meer gecompliceerd om te opereren in het zuiden van de Gazastrook dan dat dit is in het noorden, maar de relaties met het Egyptische leger zijn erg goed en vriendschappelijk. Wij blijven in dialoog en werken samen met hen op het niveau van bataljon ontmoetingen op het strand.”

De vernietiging van het smokkelschip is het derde van die aard dat werd uitgevoerd door de Israëlische Marine en de Shin Bet in de afgelopen anderhalf jaren, met inbegrip van de arrestatie van verscheidene Palestijnen die trachten wapens te smokkelen op Palestijnse vissersboten. De Shin Bet identificeerde tevens een bepaald patroon waarin Hamas tracht waren te smokkelen vanuit de Sinaï naar de Gazasdtrook bestemd voor de verkoop om aldus de organisatie te financieren.

Inspanningen van Hamas om wapens en uitrusting te smokkelen in de Gazastrook gebeuren zowel boven als ondergronds. Echter, sinds het einde van Operatie Protective Edge op 26 augustus 2014, werden veel smokkelpogingen verijdeld door de toegenomen controle inspanningen van het ministerie van Defensie. Grondstoffen voor wapens en tunnels werden ontdekt in ladingen humanitaire goederen.

Bovendien onthulde een rapport van Ynet in december 2015 dat een grote wapenlevering van ISIS in de Sinaï bestemd voor Hamas werd verhinderd. De meeste smokkelpogingen van Hamas omvatten tegenwoordig ruwe bouwmaterialen voor de constructie van smokkel- en aanvalstunnels en tevens home-made geproduceerde wapens zoals raketten.

Legale blokkade van Gaza door Egypte en Israël
Zowel Egypte als Israël onderhouden een blokkade van de Gazstrook, zowel in de lucht, over land als overzee.

Egyptische strijdkrachten vernietigden het grootste deel van de smokkeltunnels van Hamas en zetten andere tunnels onder water waarvoor speciaal zeewater werd opgepompt. Die tunnels waren een bijzonder lucratieve inkomstenbron voor Hamas en werden vooral gebruikt voor de smokkel van luxe goederen en drugs en uiteraard wapens, munitie en springstoffen.

Bovendien creëerden de Egyptische autoriteiten een veiligheidszone aan de grens ter hoogte van Rafah. Aanvankelijk bedroeg deze 500 meter breedte maar die werd intussen opgetrokken tot 1000 meter breedte. Duizenden burgers werden gedwongen om te verhuizen terwijl hun woningen in het grensgebied werden platgewalst door Egyptische bulldozers.

Sinds Hamas in januari 2006 de algemeen geaccepteerde vrije verkiezingen had gewonnen, handhaaft Israël een blokkade van Gaza zowel ter zee, te land als in de lucht. De blokkade werd nog aangescherpt toen Hamas in juni 2007 de Palestijnse Autoriteit uit de Gazastrook verdreef (met inbegrip van de top van Al Fatah èn president Mahmoud Abbas).

Het besluit om Gaza een blokkade op te leggen kwam er nadat Hamas een reeks raketten had afgevuurd naar Israël en Gaza vervolgens op 17 september 2007 tot “vijandig territorium” werd verklaard. Overigens werd de door Israël aangekondigde zeeblokkade in werkelijkheid pas van kracht in januari 2009, ruim anderhalf jaar nà de machtsovername door Hamas in de Strook.

Overigens werd in september 2011 de zeeblokkade van Gaza door Israël volstrekt legaal verklaard. De conclusie van een onderzoek mbt. het Mavia Marmara incident van 31 mei 2010, door een VN-commissie luidde ondubbelzinnig (aka het Palmer Report) : “De zeeblokkade werd opgelegd als wettige veiligheidsmaatregel om te verhinderen dat wapens overzee de Gazastrook binnen geraken en wordt toegepast conform de vereisten van de internationale wet.

Avigdor Lieberman: Gaza zou het nieuwe Singapore of Hongkong kunnen zijn

al-mashtalIn Gaza is niets wat het lijkt. Gaza, 8 november 2011. Het gloednieuwe 5-sterrenhotel Al Mashtal aan de Middellandse Zeekust van de Gazastrook opent haar deuren voor een select publiek [beeldbron: The Guardian]

In een zeldzaam interview voor de Arabische krant “Al-Quds”, de meest gelezen krant in Samaria, Judea en Oost-Jeruzalem, verklaarde de Israëlische minister van Defensie, Avigdor Lieberman (foto), dat Israël geen interesse zou hebben in een nieuw conflict met Hamas. “Mocht er echter een nieuwe oorlog aan ons opgedrongen worden, dan zal het de laatste oorlog van Hamas zijn”, zei Lieberman verder.

Het interview van de Israëlische minister van Defensie voor de krant “Al-Quds” werd door Arabieren op de sociale netwerken scherp bekritiseerd. In zijn interview stelde Lieberman de bewoners van de Gazastrook een andere realiteit voor, volgens welke de grens tussen Israël en de Gazastrook de basis voor de economische ontwikkeling en welvaart in de Gazastrook zou kunnen zijn, met meer dan duizend nieuwe arbeidsplaatsen. Gaza zou een nieuw Singapore of Hongkong kunnen worden.

Lieberman verklaarde verder dat er in de Gazastrook radicale krachten zouden bestaan wier doel de vernietiging van de staat Israël zou zijn. Hij benadrukte dat wanneer Hamas zou besluiten om een einde te maken aan het bouwen van terreurtunnels, de wapensmokkel en de raketbeschieting op Israël, de Israëli´s de eersten zouden zijn die zouden investeren in de wederopbouw van de Gazastrook, zoals de bouw van een luchthaven en een zeehaven. In plaats van te investeren in onderwijs en gezondheidszorg zou Hamas 100 miljoen sjekel voor militaire plannen uitgeven, zei Lieberman.

De minister van Defensie benadrukte in het interview dat Israël niet geïnteresseerd zou zijn in een oorlog met de buren in de Gazastrook, in Libanon of in Syrië. Mocht Israël echter tot een oorlog gedwongen worden, dan zou het de laatste oorlog zijn, waarschuwde Lieberman.

door Nai Redaktion


bron-logoBron: In een vertaling uit het Duits door E.J. Bron van een artikel op Israel Heute van 25 oktober 2016.

9de verjaardag bloedige putsch: Hamas verdrijft Al Fatah en roept islamitische staat uit in Gaza

hamas-putschIn juni 2007 begon Hamas een etnische zuivering in de Gazastrook die nog vele maanden zal aanhouden zoals bv. dit plaatje van 7 september 2007 waar een leider van Al-Fatah zonet door Hamas milities werd ingerekend en met houten stokken en knuppels in elkaar wordt geslagen.

Op donderdag 14 juni 2016 werd in de Palestijnse gebieden in de Gazastrook de bloedige staatsgreep herdacht van Hamas op Al Fatah. Aanleiding voor die bloedige putsch waren de electorale overwinningen van Hamas op rivaal Al Fatah. Meer dan 600 Palestijnen werden door Hamas vermoord en duizenden anderen op de vlucht geslagen naar Egypte. Echter, het grootste deel ervan kon ontkomen via (èn met de hulp van!) Israël naar Judea & Samaria (aka de West Bank).

Nadat Hamas eerder de locale verkiezingen in 2005 had gewonnen in de Palestijnse gebieden (Gaza èn de West Bank) consolideerde het die overwinning als tijdens de voorlopig laatste parlementaire verkiezingen in de gebieden van Palestijnse Autoriteit die plaatsvonden op 25 januari 2006. Onverwacht werden deze verkiezingen eveneens gewonnen door Hamas, en dat zowel op de West Bank als in de Gazastrook.

Lees verder

Bernie Sanders’ kwakkel: hoezo ‘disproportioneel’ veel dode Palestijnen? Lees eerst even dit…

sanders-interview

Zoals reeds eerder hier vermeld had Bernie Sanders op maandag 4 april 2016 verklaard dat Israël “meer dan 10.000 onschuldige mensen heeft gedood in Gaza” tijdens Operation Protective Edge van november 2014. Dat cijfer lag bijna zeven keer hoger dan van Hamas zelves!

Gewezen op zijn verkeerde inschatting, stelde Sanders dat cijfer later bij tot 2000 gedode burgers, maar ook dat was nog altijd twee hoger volgens cijfers van de VN en Shin Bet. Sanders leek ‘vergeten’ te zijn dat ruim de helft van de dode Palestijnen, terroristen waren van Hamas & het dozijn gelieerde terreurgroepen zoals bv de PIJ (Palestijnse Islamitische Jihad) e.a.

Aan Israëlische zijde vielen 72 doden, 66 soldaten en 6 burgers. Die verhouding 72 versus 2125 schokkeerde Sanders en hij schaamde zich er niet voor om dit een “disproportionele” reactie van Israël te noemen ten aanzien van het geweld van de Palestijnen.

Een antwoord van Gavin Kadey (IsraellyCool) van woensdag 13 april 2016 omtrent de dodentol tijdens de Gaza oorlog en Israël’s vermeende “disproportionele” (= onevenredige, overdreven, buiten verhouding tot) reactie:

Lees verder