Westerse hulp aan Gaza loyaal en totaal, beloofde hulp van rijke Golfstaten ondermaats

bufferzone2Nee, op dit plaatje geen puinhopen in Gaza veroorzaakt door Israëlische bombardementen maar het Egyptische leger dat ter hoogte van Rafah aan de zuiderse grens begonnen is met de sloop van meer dan 2000 huizen om een bufferzone aan te leggen van 500 meter breedte tussen Egypte en Gaza om de terroristen van Hamas en Co buiten te houden. Egypte overweegt thans om die bufferzone nog uit te breiden tot 1500 à 2000 meters breedte!

Op woensdag 27 mei 2015 presenteerde de Wereldbank haar rapport aan het AHLC te Brussel omtrent de stand van zaken in verband met de beloofde hulpfondsen om de heropbouw van de Gazastrook te financieren, die zwaar geteisterd werd tijdens de oorlog van Hamas tegen Israël van afgelopen zomer.

Zoals in het verleden ook regelmatig bleek, zijn de westerse landen nagenoeg hun beloften om financiële bijstand aan Gaza bijna helemaal nagekomen maar van Arabische kant lijken beloftes net zoveel waard te zijn als het papier waarop ze werden betekend. Tot op heden blijkt dat de rijke Golfstaten samen met Turkije slechts 12% van de beloofde 156 miljoen dollars hebben uitbetaald, volgens de cijfers van de Wereldbank.

De 50 dagen durende zomeroorlog tussen Israël en Hamas en het dozijn gelieerde en door haar gecontroleerde overige terreurgroepen, resulteerde in een grote destructie van de Gazaanse infrastructuur en de reconstructie kosten worden geraamd tussen de 8 miljard en 10 miljard dollars. Op een internationale donorconferentie die in Caïro in oktober 2014 werd gehouden, werd door de internationale gemeenschap 3,5 miljard dollars beloofd om Gaza weder op te bouwen gespreid over een periode van drie jaren.

Rijke Golfstaten: veel beloven, weinig geven
De olierijke Golfstaten (niet inbegrepen de Verenigde Arabische Emiraten – VAE) samen met Turkije hebben tot nog toe slechts 12 procent van het beloofde geld gedoneerd dat geraamd werd op 156 miljoen dollars. De cijfers van de Wereldbank tonen aan dat hoewel Saoedi-Arabië bijvoorbeeld op de internationale conferentie te Caïro een half miljard dollars financiële hulp had beloofd aan Gaza het land in werkelijkheid slechts 48,5 miljoen dollars uitbetaalde.

Qatar, dat vele notoire internationale terroristen herbergt waaronder Hamasleider Khaled Meshaal, had ruim 1 miljard dollars aan Gaza beloofd maar betaalde slechts 102 miljoen dollars. Een andere oliestaat Koeweit, die op de conferentie 200 miljoen dollars hulp beloofde heeft tot op heden helemaal niet gegeven. Een andere met Gaza erg bevriende natie met name Turkije dat eveneens 200 miljoen dollars aan financiële hulp beloofde heeft tot dusverre slechts een kwart of 500.000 dollars uitbetaald.

De gulle gevers aan de Palestijnen zijn zoals steeds in het Westen te vinden. Kijk bijvoorbeeld naar de Verenigde Staten dat van de beloofde 277 miljoen dollars reeds 84 procent van het bedrag heeft overgemaakt en Canada heeft zelfs de door haar beloofde hulp van 14,5 miljoen dollars volledig uitbetaald aan het Gazaanse leiderschap. Het 28 landen blok van de Europese Unie doe het iets minder – maar nog altijd stukken beter dan de Arabische wereld – en heeft van de door haar beloofde 349 miljoen dollars slechts 40 procent doorgestort, echter Groot-Brittannië bijvoorbeeld heeft reeds 80 procent van de door haar beloofde 32 miljoen dollars overgemaakt.

In het totaal, aldus het rapport van de Wereldbank, werd van de 3,5 miljard beloofde hulp door de internationale gemeenschap voor de heropbouw van Gaza precies 27,5 procent effectief overgemaakt zijnde bijna 1 miljard dollars. Maar het gebrek aan donorfondsen is volgens het rapport niet de enige oorzaak van de stagnatie in de wederopbouw van Gaza maar veeleer “de beperkingen op de invoer van bouwmaterialen in Gaza. Vandaar dat, in rekening genomen de legitieme veiligheidsoverwegingen van de naburige landen, nieuwe wegen moeten gevonden worden om de toegang van constructiematerialen aan Gaza drastisch te verhogen,” aldus het rapport.

Helaas negeert de Wereldbank de aanhoudende berichten uit Gaza waar Hamas en Islamitische Jihad voluit aan de heropbouw en betonnering van het terroristisch tunnelnetwerk werken en een nieuwe oorlog tegen Israël voorbereiden waarvoor kosten noch moeite worden gespaard. Zo bleek afgelopen week dat Hamas thans werkt aan een nieuwe weg in Gaza langsheen de grens met Israël bedoeld “om de Zionisten aan te vallen.” Al die bouwmaterialen voor tunnels een aanleggen van aanvalsroutes tegen Israël zouden beslist beter kunnen benut worden.

Eenheidskabinet Fatah/Hamas
Begin oktober 2014 vroeg de Palestijnse eenheidsregering Fatah/Hamas aan de internationale gemeenschap om ruim 4 miljard dollars te doneren om de zwaar getroffen Strook weer op te bouwen, volgend op de oorlog van Hamas tegen Israël. Ook de UNRWA lanceerde toen een dringende oproep om 1,6 miljard dollars te doneren, voornamelijk bestemd om duizenden woningen weer op te bouwen, de drinkwatervoorziening te herstellen en de geteisterde infrastructuur en het wegennet te herstellen, alsmede onderdak te bieden aan de ca. 100.000 Gazaanse daklozen.

Kort nadien volgde op 12 oktober 2014 een internationale conferentie in de Egyptische hoofdstad Caïro waaraan werd deelgenomen door een 50-tal landen en een 20-tal niet-gouvermentele organisaties die kwistig met miljarden dollars strooiden, echter noch Israël werd hierop uitgenodigd en al evenmin de Gazaanse terreurgroepen Hamas en Islamitische Jihad, nochtans de hoofdrolspelers en belangrijkste aanstichters van het recente 50-dagen durende conflict.

De deelnemers aan de conferentie gaven ruiterlijk toe dat al hun financiële inspanningen erg futiel zouden zijn zolang er geen permanent vredesakkoord bestaat tussen Israël en de Palestijnen. Bovendien kwam de eis van Israël om Gaza eerst te demilitariseren vooraleer massa’s dollars en euros te doneren aan de regering van de Palestijnse Autoriteit waarin sinds 2 juni ’14 officieel ook Hamas zetelt, niet eens ter sprake.

Rafah, grens met Egypte
Israël controleert twee van de drie grensovergangen naar Gaza en onderhoudt een volledige blokkade over het luchtruim en de zee, en kijkt nauwgezet toe op de levering van bouwmaterialen aan het Palestijnse gebied uit vrees dat ze zouden gebruikt worden voor de aanleg van aanvalstunnels en de aankoop van wapens, raketten en mortiergranaten.

Echter de derde grensovergang waarnaar door het Westen nauwelijks of niet wordt verwezen, is deze ter hoogte van Rafah aan de grens met Egypte. Die grensovergang wordt sinds oktober 2014 nagenoeg continu potdicht gehouden door Egyptische soldaten op bevel van Caïro. Het Egyptische leger heeft sindsdien meer dan 1500 smokkeltunnels van Hamas verwoest en dichtgegooid en heeft een nieuwe bufferzone langsheen de grens bijna voltooid om te verhinderen dat Hamas nog andere tunnels zou kunnen uitbaten of nieuwe zou kunnen uitgraven, om de wapenhandel te beteugelen en het in- en uitreizen van terroristen te verhinderen.

bufferzone3Zicht anno 2015 op Egypte vanuit de Gazastrook. Aan de overkant aan Egyptische zijde werden duizenden huizen gesloopt om een brede bufferzone aan te leggen en al de bewoners werden manu militari door het Egyptische leger verdreven. Geen betogingen van mensenrechtenactivisten, geen “boycot Egypte” oproepen, niks, nada, zero, nulkommanul protest. Die hebben het allemaal te druk met Israël te demoniseren en stigmatiseren.

door Brabosh.com

Advertenties

Aantal miljonairs onder Hamaskaderleden groeit, Gazanen zelf kreperen

hamasdollars5

Bij de Palestijnse parlementsverkiezingen in 2006 hebben de inwoners in meerderheid op Hamas gestemd, om de ongebreidelde financiële corruptie van Fatah tegen te gaan. Nu – na jaren van oorlogs-woekerwinsten – lijkt Hamas zelf de belangrijkste club van Palestijnse miljonairs te zijn geworden.

Al snel nadat zij in 2007 de macht grepen in de Gazastrook begonnen Hamas en zijn bondgenoten met escalerende raketbeschietingen tegen de Joodse Staat. Gezien de ernst van de Israëlische vergeldingsaanvallen lijkt dat niet zo gunstig voor de economie. Maar dat was het wel.

In de afgelopen zeven jaar hebben de Hamasleiders schandalige sommen geld naar zich toe kunnen halen, dankzij de Egyptisch-Israëlische blokkade van Gaza. Het grootste deel van de opbrengsten was het resultaat van de exorbitante belastingen, geheven op goederen die uit Egypte werden gesmokkeld door tunnels onder de grens. Ook werden marktprijzen gevraagd voor in Egypte gekochte zwaar gesubsidieerde brandstof.

Geen van deze inkomstenstromen zou mogelijk zijn als Israël niet met geweld was geprovoceerd om een blokkade rond Gaza te leggen. Maar tegelijk worden de inkomsten van Hamas echter bedreigd door de enorme hoeveelheden humanitaire hulp en andere goederen van de internationale gemeenschap, die via Israël binnen komt. Dat is de reden dat veel berichten er op wijzen, dat Hamas verhindert dat die hulp de bewoners bereikt.

Tevens hebben Hamas-leiders bij hun reizen in het buitenland bewezen enorm succesvolle fondsenwervers te zijn. En omdat de bestaansreden voor Hamas de vernietiging van Israël is, zou het een beetje moeilijk zijn om financiële steun te werven zonder af en toe een paar raketten op de Joden af te schieten.

Waar gaat dat geld heen?
In recente interviews met de media heeft prof Achmed Karima van de Al-Azhar Universiteit in Egypte er op gewezen, dat Hamas in de afgelopen jaren is uitgegroeid tot een beweging van miljonairs. Volgens Karima telt Hamas niet minder dan 1.200 miljonairs bij zijn leiders en het middenkader.

haniyehmiljonair2Hamasleider Ismail Haniyeh telt het geld geschonken door het Westen en Iran

Deze bewering werd gesteund door de Palestijnse leider Mahmoud Abbas, die in 2012 het aantal miljonairs in Gaza op 800 schatte. Vooral de algehele leider van Hamas, Khaled Meshaal, heeft een fortuin vergaard; volgens de Jordaanse media bezit hij 2,6 miljard dollar.

Een jaar geleden regeerde nog de de zusterorganisatie van Hamas, de Moslimbroederschap, Egypte. Toen waren de leiders van de organisatie in Gaza minder terughoudend met het pronken met hun rijkdom, met als gevolg dat de luxe onroerendgoedmarkt floreerde.

En dit alles gebeurt, terwijl veel inwoners van Gaza in armoede leven en worstelen met 40 procent werkloosheid. Stel je voor, hoeveel nieuwe banen zouden kunnen worden gecreëerd met al het geld dat Hamas verzamelde. In plaats daarvan is de terreurorganisatie blij als hij de mensen van Gaza ziet lijden, economisch en als gevolg van zijn geweld tegen Israël, dit alles ten dienste van Hamas’ ultieme doel.

door Israel Today [bron: Likoed.nl]


Gerelateerd op Vlaamse Vrienden van Israël:

  • Hamas bedankt zijn gulle westerse donoren: ‘Wij hebben al ruim 1.700 miljonairs onder ons in Gaza’; van 21 maart 2014 [lezen]
  • Ongeveer 600 Gazaanse miljonairs in de Strook spekken het Hamasregime via de smokkeltunnels; van 1 september 2012 [lezen]
  • De drugsbaronnen van Hamas hebben vrij spel in de Gazastrook; van 24 april 2013 [lezen]
  • Ontwikkelingshulp voor Palestijnen: Waar is al dat vele geld gebleven?; van 24 november 2012 [bron]

Het Palestijnse sigaretten monopolie [Likoed.nl]

Sigaret rokende Palestijn. Niets is zo leuk als iets doen wat verboden wordt door Islam en Hamas: een stikkie roken. Ladderzatte Palestijnen, zo stoned als een kanon, zijn geen uitzondering, maar voor westerlingen wel een goed verborgen geheim. Of waar de smokkeltunnels in Gaza ook voor dienen: smokkel van tabak, Havana sigaren en sigaretten, sterke dranken, Heineken en Stella Artois bier, whiskey en cognac, condooms, parfums, viagrapillen, cocaïne en hasjiesj, luxewagens, juwelen, diamanten en goud, terroristen en hoeren, je kan het zo gek niet bedenken of het is allemaal in Gaza te vinden. Of dacht u dat er alleen maar raketten, mortiergranaten, wapens en explosieven de Gazastrook via Egypte worden binnen gesmokkeld? Zolang je er maar flink voor betaalt is in Gaza alles te koop. En geld? Daar hebben ze bij Hamas geen tekort aan… dankzij de VN en zoveel andere onnozelaars in het Westen.

Het Palestijnse sigaretten monopolie

door Likoed.nl [http://likud.nl/]

De Palestijnse Autoriteit is door en door corrupt. Dit blijkt bijvoorbeeld als de handel en wandel van de familie van de Palestijnse president Mahmud Abbas onder de loep wordt genomen. Zo zijn de zonen van Abbas erg rijk, en zitten ze in allemaal door overheidsgeld en ontwikkelingshulp gesubsidieerde activiteiten.

Bijvoorbeeld de oudste zoon van president Abbas bezit het bedrijf Falcon Tobacco, dat het monopolie heeft op de verkoop van Amerikaanse sigaretten in de Palestijnse gebieden. Door gebrek aan concurrentie kan Yasser de sigarettenprijzen dus kunstmatig hoog houden, betaald door de Palestijnse Jan Modaal.

Daarnaast bezit Yasser de Falcon Holding Group, een groot Palestijnse zakelijk conglomeraat. De aannemerstak daarvan heeft onder andere de riolering aangelegd voor de stad Hebron op de Westbank. Met deze opdracht was bijna 2 miljoen dollar gemoeid, betaald met ontwikkelingshulp van de Amerikaanse regering.

Ook bezit Yasser Abbas de Project Construction Management Company, dat zich bezig houdt met het bouwen van wegen en scholen voor de Palestijnse Autoriteit. Ook deze firma kreeg opdrachten betaald met Amerikaanse ontwikkelingshulp: bijna 300.000 dollar tussen 2005 en 2008.

Zijn jongere broer heeft ook diverse ondernemingen. Een daarvan is het PR bureau Sky Advertising. Ook dat profiteerde van Amerikaanse ontwikkelingshulp: in 2009 kreeg het voor $ 1 miljoen de opdracht om de publieke opinie van de Verenigde Staten te versterken in de Palestijnse gebieden.

Deze vriendjespolitiek in de top van de Palestijnse Autoriteit komt opnieuw onder de aandacht omdat een voormalig financieel adviseur van Yasser Arafat is aangeklaagd voor corruptie. Die is daarop met de tegenclaim gekomen dat het juist president Abbas zelf is die $ 100 miljoen voor zichzelf heeft ‘weggesluisd’.

Nederland geeft jaarlijks meer dan 100 miljoen euro belastinggeld aan de corrupte- en ondemocratische Palestijnse Autoriteit. Het is de vraag hoeveel van dit belastinggeld in de handen van de corrupte familie van Abbas terecht komt.

De schandelijke, rijke levensstijl van de Palestijnse leiders [Daniel Greenfield]

Dollars en euro’s worden al jaren over de Palestijnse Autoriteit uitgekieperd en niemand die weet wat er met al die royale buitenlandse hulpfondsen gebeurt. De Palestijnse vluchteling is hiermee de gulste en langdurigste bezoldigde vluchteling ter wereld, tenminste dat hadden zo kunnen zijn, ware al dat geld niet verdwenen in de zakken van hun illustere leiders…

Lifestyles of the Rich and Infamous

door Daniel Greenfield [http://frontpagemag.com/]
vertaling: E.J. Bron [http://ejbron.wordpress.com/]

In 2003, een jaar voor zijn dood, zette Forbes Magazine Yasser Arafat op de lijst van de rijkste mensen ter wereld, van koningen en despoten, met een geschat vermogen van 300 miljoen dollar. Dit cijfer was een van de laagste schattingen, die gemaakt zijn van het fortuin van de leider van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie. De Israëlische inlichtingendienst had het eigen vermogen van Arafat op 1.3 miljard dollar geschat en een onderzoek, uitgevoerd door Amerikaanse accountants met toestemming van de Palestijnse Autoriteit (PA), bracht 1 miljard aan investeringen boven water.

Yasser Arafat, in 2002 door Forbes gerangschikt als nummer 9 van de rijkste mensen op de wereld...
Yasser Arafat, in 2002 door Forbes gerangschikt als Nr. 9 van de rijkste mensen ter wereld

Terwijl men nooit een exact cijfer zal kunnen vaststellen, geeft de reportage van Time Magazine een glimp van de situatie, met het bericht dat de weduwe van Arafat een toelage ontvangt van 200.000 dollar maandelijks. Het geeft een beeld van de schandelijke, rijke levensstijl van de rijken van de Palestijnse Autoriteit.

De boeken van de PA leken een zwart gat met miljarden dollars aan hulp uit westerse en islamitische landen, aan steekpenningen, tot aan een netwerk van geheime bankrekeningen en beleggingsportefeuilles, dat niet alleen terrorisme financierde, maar ook de levensstijl van de mensen aan de top.

De controle van de boeken van de PA in de nadagen van Arafat en ook daarna waren bedoeld om de geloofwaardigheid van de PA tegenover buitenlandse donoren te herstellen en tegelijkertijd te proberen de hand te leggen op de opgehoopte activa van Arafat, alles ten behoeve van de nieuwe bazen.

Lees verder