Europese Unie plaatst islamistische terreurgroep Hamas in Gaza terug op haar zwarte lijst

Enkele zelfmoordbommenleggers van Hamas tijdens een optocht in Gaza

Op woensdag 26 juli 2017 heeft het Europese Hof van Justitie in Luxemburg (European Court of Justice aka ECJ) de Palestijnse terreurorganisatie Hamas en haar moordbrigade de Al Qassam Brigades opnieuw op haar lijst van terreurorganisaties geplaatst. Daar waren ze “tijdelijk” van verdwenen op 17 december 2014.

Het manoeuvre van de Europese Unie om in december 2014 Hamas van de terreurlijst te verwijderen kwam in Israël aan als een donderslag bij heldere hemel. Israël en de Palestijnen hadden net een oorlog uitgevochten (Operation Protective Edga tussen 8 juli – 26 augustus 2014) waarbij Hamas en haar dozijn nevenorganisaties talloze oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheden hadden bedreven en daarvoor ongestraft bleven.

Bovendien hadden eerder, nog voor het conflict was uitgebarsten, de islamistische terreurorganisatie Hamas, die West-Palestina (Gaza) controleert, na drie jaar onderhandelen op 23 april 2014 een eenheidsakkoordmet ondertekend   met de leider van Al Fatah Mahmoud Abbas, de chef van de Palestijnse Autoriteit die enkel Oost-Palestina (West Bank) bestuurt. Enkele weken later op 2 juni stelde PA-president Mahmoud Abbas zijn vernieuwd Fatah/Hamas  eenheidskabinet voor met Rami Hamdallah als premier.

Volgens het besluit van de ECJ in 2014 zou die verwijdering slechts ‘tijdelijk’ zijn en om ‘technische redenen’ gebeurd zijn. Er zou namelijk een verkeerde procedure zijn gevolgd, die  zou worden bijgesteld waarna Hamas dan later terug op de terreurlijst zou gezet worden. Dat “later” heeft dus bijna drie jaren in beslag genomen. Als argument werd toen aangevoerd dat de Europese Unie in 2001 Hamas als een terreurgroep had aangeduid op basis van informatie die verstrekt werd door de Verenigde Staten, terwijl EU-verordeningen vereisen dat de EU eigen materiaal gebruikt als basis voor een dergelijke aanduiding.

Palestijnse reacties
Hamas verwerpt reeds lang het etiket van een terreurgroep en argumenteert dat het internationale recht gewapend verzet tegen een militaire bezetting toestaat en dat haar verkiezingsoverwinning in 2006 van de beweging de wettige heersende partij heeft gemaakt is in de Gazastrook.

Het islamistische Hamas, dat zoals bekend in januari 2006 in de Palestijnse gebieden (in Gaza en in Judea & Samaria en enkele oostelijk gelegen wijken in Jeruzalem) de verkiezingen had gewonnen en de Strook sinds de zomer van 2007 heel alleen in een ijzeren greep houdt, zei volgens het AFP dat:

“…. de beslissing heeft geen invloed op ons beleid. Wij blijven onze juridische strijd verder zetten om Hamas uit de lijst van terroristische organisaties te laten verwijderen.”

De zogeheten ‘gematigde’ Palestijnse leider Saeb Erekat, secretaris-generaal van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) en al vele jaren toponderhandelaar voor vrede met Israël onder PA-president Mahmoud Abbas, zei hierover vandaag op het ‘UN Forum Marking 50 Years of Occupation‘ in New York:

“Hamas en de PFLP zijn geen terroristische organisaties. Hamas is een Palestijnse politieke partij. Wij zijn een volk dat streeft naar onafhankelijkheid en onze keuze in de PLO, de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie, is om vrede te bereiken via onderhandelingen.”

Israëlisch/Joodse reacties
De Conferentie van Europese Rabbijnen (CER) loofde het besluit van de ECJ, zeggende:

“De ideologie van Hamas is gewijd aan het terrorisme en het is belangrijk dat zij officieel als terroristen blijven aangewezen binnen de Europese Unie.

Wat Hamas heeft gedaan in gebieden die onder haar controle staan, houdt verregaande consequenties in en hun streven om ‘ongelovigen’ te vermoorden is gruwelijk en schokkend. Wij hopen dat de Europese Unie door zal gaan om Hamas ter verantwoording te roepen [voor haar misdaden] en haar zal stoppen om hun ideologie verder te verspreiden naar de Europese jeugd.”

Het European Jewish Congress (EJC) verwelkomde de beslissing van het Europees hof. EJC President Dr. Moshe Kantor zei:

“Deze uitspraak is een belangrijke politieke boodschap voor de strijd tegen het internationale terrorisme, die geen onderscheid maakt tussen landen en volkeren en  in de harten toeslaat van de Europese landen alsmede gewoonlijk in Israël. Het stuurt ook een duidelijke boodschap dat diegenen die tegen vrede in het Midden-Oosten zijn door daden van moord en terreur er voor hen geen plaats is binnen de Europese Unie.

Hamas is een deel van een internationaal terreur netwerk en heeft talloze mensen vermoord. Men hoeft enkel te kijken naar Artikel 7 van hun Charter[*] om te weten dat ze trots hun genocidale aspiraties koesteren tot een massamoord van de Joden overal in de wereld.”

[*] Opmerking: in mei 2017 presenteerde Hamas een nieuw Charter [A Document of General Principles & Policies] dat het oude Charter uit 1988 “zou” vervangen en waarin een en ander wat werd afgezwakt en of meer omfloerst geformuleerd werd.

Ook het Jewish Leadership Council (JLC) in Groot-Brittannië reageerde hoopvol op het besluit met voorzitter Simon Johnson die zei:

“Hamas’ staat van dienst als een terroristische organisatie staat buiten kijf en de beslissing van het Europees Hof van Justitie is welkom en gepast. Als samenleving mogen we geen enkele organisatie tolereren die in haar handvest een belofte heeft om Joden of enig ander ras uit te roeien.

Wij hopen dat deze beslissing een praktisch verschil zal maken, dat de betrokken autoriteiten zullen afzien van hun sympathie en openlijke steun voor Hamas en dat de apologeten van Hamas zorgvuldig kennis zllen nemen van dit besluit. Wanneer wij [de Britten] de Europese Unie verlaten, is het belangrijk dat het volledige verbod van Hamas door de EU door het Verenigd Koninkrijk wordt goedgekeurd.”

EU-terreurlijst
Overigens staan er naast Hamas en haar moordbrigade de Al Qassam Brigades ook nog enkele andere Palestijnse terreurorganisaties op de Europese terreurlijst. Met als belangrijkste groepen  de Palestijnse Islamitische Jihad (PIJ) en haar beruchte doodseskader de Al Quds Brigades; het marxistische Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP) en haar doodseskader de Abu Ali Mustafa Brigades; het Volksfront voor de bevrijding van Palestina – Algemeen Commando (PFLP-GC); de al-Aqsa Martelarenbrigade, de militante vleugel van Al Fatah.

Al deze groepen opereren voornamelijk vanuit Gaza en in mindere mate vanuit Judea & Samaria (aka de Westelijke Jordaandoever) en oostelijk Jeruzalem waar hun activiteiten worden bemoeilijkt door de Palestijnse Autoriteit en Al Fatah, beiden geleid door PA-president Mahmoud Abbas.

Overigens werd de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) voordien door zowel de Verenigde Staten als Israël beschouwd als een terreurorganisatie tot aan de Conferentie van Madrid in 1991[!] Pas in 1993 erkende Israël officieel de PLO als zijnde de “vertegenwoordiger van het Palestijnse volk”.

Nochtans zetelen in de PLO, die zoals bekend een tiental Palestijnse organisaties overkoepelt en door Mahmoud Abbas van Al fatah sinds 2004 wordt voorgezeten, bv. niét Hamas, ook niét de PFLP-GC, noch de Palestijnse Islamitische Jihad (PIJ) noch vele andere Palestijnse organisaties en terreurgroepen die hun stek voornamelijk in Gaza hebben.

door Brabosh.com

Europa’s medelevende haat tegen Israël [Bat Ye’or]

venice-declarationVenetië, 23 juni 1980. De Europese topleiders van dat moment, gesteund door de Amerikaanse president Jimmy Carter (4de van links), poseren hier samen kort nadat ze Israël een hak zetten en de facto overleverden aan de PLO en de Arabische Liga (de Verklaring van Venetië van 1980). Van links naar rechts:  de Duitse kanselier  Helmut Schmidt, de Franse president Valery Giscard d’Estaing, de Italiaanse premier Francesco Cossiga en de Britse premier Margaret Thatcher [beeldbron: CIE]

Vandaag zijn we getuige van de opkomst van het wereldwijde kalifaat. Deze uitdrukking betekent dat de islamitische kijk op de geschiedenis op dit moment algemeen geldend is bij internationale instellingen. We zien het met de Jeruzalem-verklaring van de UNESCO, dit paleis van revisionisme. De Jeruzalem-verklaring probeert de oude geschiedenis van het volk van Israël te islamiseren, met behulp van de vele regeringen in Europa en andere christelijke landen.

De Verklaring van Venetië van 1980, die werd uitgegeven door de Europese Gemeenschap, probeerde Israël te dwingen om te overleven in een onverdedigbaar gebied, heeft haar verdwijning al voorgeschreven evenals de vervanging door een volk dat zichzelf nog nooit had gemanifesteerd voor 1969 – en dat alles met behulp van de Sovjet-Unie en met name Frankrijk. De islamisering van Jeruzalem en de delegitimisering van de staat Israël is reeds uiteengezet in de Verklaring van Venetië, die tot op heden door de Europese Unie als geldig wordt beschouwd.

De Verklaring van Venetië van 1980 was een geschenk van de Europese Gemeenschap aan de Arabische Liga, en was gericht op herstel van de goede economische betrekkingen met de Arabische landen, die verontwaardigd waren over het vredesverdrag tussen Israël en Egypte in 1979, een vrede die Europa niet heeft kunnen voorkomen. De Joodse heilige plaatsen en het voortbestaan van de Joodse staat werden daarna door de Europese Gemeenschap opgeofferd in ruil voor oliedollars.

Sinds die tijd heeft de Europese Unie haar wroeging omtrent de Holocaust uitgesproken en haar liefde en compassie voor Israël. Maar het ging onderhand verder met het ondersteunen, financieren en stimuleren van een bevolking waarvan de missie is: de vernietiging van Israël, zoals het in zijn doctrines heeft afgekondigd. Europa is daar heel vertrouwd mee. Europese landen besteden heel ijverig hun miljarden ter bevordering van een wereldwijde Palestijnse campagne van haat tegen de staat Israël. Zij erkennen overal het terrorisme behalve in Israël, waar zij zelf de bondgenoten zijn van deze terroristen, die zij “vrijheidsstrijders” noemen of “militanten”, en dat tegen de “bezetting”. De zogenaamde “Joodse bezetting” van Judea en Samaria verwijst naar het land dat was veroverd in de oorlog en bezet was door Jordanië van 1949 tot 1967, en waar de Palestijnse Joden werden gedood, of onteigend en verdreven.

Doet dit beleid, zoals dat verdedigd wordt door Frankrijk, u niet aan iets herinneren? Tijdens WO-II zocht de alliantie van Pétain-Hitler en de fascisten, samen met de moefti van Jeruzalem, het hoofd van de Moslimbroederschap in Palestina, de uitroeiing van het Joodse volk, dat ze ervan beschuldigden de oorzaak te zijn van het kwaad. Vandaag de dag heeft dezelfde Alliantie met hetzelfde beleid dezelfde doelstelling geformuleerd met dezelfde motivatie: Israël is voor hen de oorzaak van de oorlogen in het Midden-Oosten en moeten worden uitgeroeid. Mannen uit de jaren 1940 zijn voorbijgegaan, maar hun erfgenamen hebben hun beleid aangehouden, en vermommen het onder een compassie en liefde, die Israël naar zelfmoord duwt louter uit “eigenbelang.”

Lees het artikel hier verder van Bat Ye’or op de site van The Gatestone Institute

gatestone-logo2

De Jihad van Europa tegen Israël, de enige vrije democratische staat in het M-O [Salim Mansur]

2222De capitulatie van Europa voor de radicale krachten in de moslimwereld in het Midden-Oosten en ver daarbuiten is compleet. Op het plaatje: de socialistische president Xavier Hollande omarmt Mahmoud Abbas (R.), de erfgenaam van de nalatenschap van zijn voorganger, de voormalige Grootmoefti van Jeruzalem Haj Amin al-Hoesseini (L.)

VN-Veiligheidsraad resolutie 2334 werd aangenomen door de onthouding door de Verenigde Staten – in opdracht van de vertrekkende President Barack Obama – wat de historische onverdraagzaamheid bevestigde tegenover de Joden en Israël zoals die is verankerd binnen de Verenigde Naties, net zoals haar voorganger, de Volkenbond, dit ook was. Zoals eerder al was aangetoond, konden de Arabische en islamitische staten niet één anti-Israël-resolutie laten passeren in de Veiligheidsraad zonder de medeplichtigheid van de westerse machten, die de historisch christelijke naties vertegenwoordigen.

De medeplichtigheid van de westerse mogendheden met de islamitische landen tegenover de Joden en Israël is nu provocatief, zonder enige uitvlucht. Resolutie 2334 was een misselijkmakende overgave aan de Arabisch-islamitische jihad in naam van de “vrede”, gelijk aan de overgave van Engelands premier Neville Chamberlain aan Adolf Hitler in München in september 1938.

De bijeenkomst in Parijs op 15 januari op uitnodiging van de Franse President François Hollande was een verder bewijs voor het sussen van de Arabisch-islamitische wereld-jihad tegen Israël.

Het tijdstip van de Parijs-vergadering was slechts vijf dagen na de 75e verjaardag van de beruchte Wannsee-conferentie van 20 januari 1942 en werd gehouden in de buitenwijken van Berlijn. De top van de nazi-ambtenaren hebben de voorbereiding voor de “Eindoplossing van het Joodse probleem’ in Europa afgeregeld – het kon niet meer openlijk beledigend voor Israël zijn geweest. De leden van de Europese Unie hebben de verdeling van de Joodse staat uitgezet overeenkomstig de wensen van hun Arabische en islamitische vrienden in de Organisatie voor Islamitische samenwerking (OIC) – dat zijn de 56 moslimstaten, plus “Palestina”, samen het grootste blok in de VN.

“Nep-nieuws” en het schrijven van “nep-geschiedenis” is al lange tijd de werkwijze van tirannen; niets nieuws. De “grote leugen” herhaaldelijk uitgesproken, zodat mensen eindelijk bezwijken om het te geloven, was een kunst die Joseph Goebbels, Hitlers minister van Propaganda, heeft uitgeoefend met rampzalige resultaten. De beruchtste Arabische bondgenoot van Hitler, de Grand Mufti van Jeruzalem, Haj Mohammed Amin al-Husseini, was een bewonderde leerling van Goebbels, en gaf de kunst van een “nep”-geschiedenis en “grote leugen” door aan zijn bondgenoten.

Het is grotesk en crimineel dat de EU en de VN, beide daarin “samen opgaand”, erop aandringen dat Israël zich onderwerpt aan hun resoluties – namelijk een Israëlische terugtrekking tot de pre-juni 1967 lijnen – zonder te hebben aangetoond, dat als de “Palestijnen” de zogenaamde “bezette gebieden” bezitten, zij hun jihad-terrorisme zullen beëindigen.

[verder lezen]

door Salim Mansur


gatestone-logo2Lees het oorspronkelijke artikel van Salim Mansur van 20 januari 2017 verder op de site van The Gatestone Institute, in een vertaling uit het Engels door W.J. Jongman en H. Sleijster.

Europa beschuldigt Israël voor de humanitaire situatie in de Gazastrook

lavie2Straatsburg, 24 januari 2017. Het Israëlische parlementslid Aliza Lavie (Yesh Atid) spreekt in de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa (PACE) [beeldbron: Knesset Department of Foreign Relations]

De Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa (PACE) in Straatsburg heeft op dinsdag 24 januari 2017 met een ruime meerderheid van 46 tegen 12 en twee onthoudingen een rapport goedgekeurd waarin Israël wordt beschuldigd voor de humanitaire situatie in Gaza en beschuldigt Israël tevens van het “systematisch en onwettig” doden van Gazanen.

Het rapport werd ingediend door de Zweedse Eva-Lena Jansson, een parlementslid van de Zweedse socialisten (Social Democratic Party). Zowel de Nederlandse afgevaardigden die hun factie vertegenwoordigden, Tiny Kox en Henk Overbeek, beiden van de socialistische partij (SP), alsook de Belgische afgevaardigde Petra De Sutter (Groen) stemden voor het rapport.

Het rapport beschuldigt Israël dat het betrokken is in…

“[..] incidenten waarbij personen die geen direct gevaar vormden voor het menselijk leven opzettelijk werden gedood, die een modus operandi betekent van het doden dat naar verluidt systematisch en illegaal gebeurt. Wij roepen de EU op om de mogelijkheid van een formeel onderzoek door het Internationaal Strafhof te steunen, als uit de bevindingen zou blijken dat er gegronde redenen zijn om dit te doen.”

Het rapport pleit voor de opheffing van de blokkade van Gaza, om ervoor te zorgen dat vitale en medische goederen door de inwoners van Gaza worden ontvangen, dat de Palestijnse Arabieren worden toegestaan om naar werk te zoeken in Israël en een meerjarenplan voor te bereiden op de oprichting van een Palestijnse staat. “Sinds de militaire operatie van Israël in Gaza in 2014, is de humanitaire situatie aanzienlijk verslechterd; 17.650 gezinnen, bestaande uit ongeveer 100.000 mensen, zijn ontheemd,” aldus het rapport.

Het rapport stelt ook eisen aan de Palestijnse Autoriteit, met inbegrip van de noodzaak om de daden van terrorisme tegen Israël te voorkomen en te veroordelen: “De Palestijnse autoriteiten moeten daden van terrorisme tegen Israël verwerpen en veroordelen, een effectieve en samenhangende regering vormen die de twee gebieden overbruggen en een een meerjarig actieplan voorbereiden voor de opbouw van de Palestijnse staat.”

In de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa (PACE), niet te verwarren met de Europese Raad of de Raad van de Europese Unie, zetelen meer dan 50 landen waaronder ook Rusland en Turkije. Nogal vreemd dat ook ‘Palestina’ als zogeheten ‘Partners voor de Democratie’ in de Raad wordt vertegenwoordigd (sinds 4 oktober 2011) en dat door zes afgevaardigden: vier leden van Al Fatah, één lid van de terreurgroep PFLP en één lid van de terreurgroep DFLP. Israël heeft een waarnemende status en heeft eveneens zes afgevaardigden in de PACE.

Het rapport werd goedgekeurd ondanks inspanningen van Israëlische parlementsleden om dit te verhinderen. Parlementslid Aliza Lavie van de Yesh Atid partij, hoofd van de Knesset delegatie aan de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa, sprak voor de stemming de vergadering toe en eiste dat het rapport zou verworpen worden. Zij voegde eraan toe:

“Dit is een verkeerde voorstelling van zaken die selectief de werkelijkheid vervormt. Het rapport is gebaseerd op geruchten en niet op feiten. We namen onze burgers en zelfs onze doden weg uit Gaza in 2005 en in ruil daarvoor werden we meteen aangevallen met raketten.

tunnel6aIsraël levert een derde van de elektricitei gratis aan Gaza, 130.000 Palestijnen ontvingen  vorig jaar gratis medische behandeling in Israël, met inbegrip van familieleden van [Hamas-leider] Ismail Haniyeh, en toch worden we beschuldigd van het veroorzaken van een humanitaire crisis.

Waar zijn de miljoenen dollars die door de Raad van Europa aan de Palestijnen werden geschonken bestemd voor de wederopbouw van Gaza? Waar is al dat geld naartoe gegaan?”

Parlementslid Elie Elalouf van de Kulanu partij, die samen met parlementslid Lavie Israël vertegenwoordigde in de debatten in de Raad, zei:

“Israël wil in vrede met zijn buren te leven. Gaza ligt niet onder vuur, maar wordt onder toezicht gehouden om de burgers van Israël, zowel Joden als Arabieren, gelijk te beschermen. Ik hoop dat op een dag we in staat zullen zijn om deze problemen serieus te bespreken met het oog op een betere toekomst op te bouwen voor de gehele regio.”

Kersverse president van de EU Antonio Tajani verwelkomd als ‘een ware vriend van het Joodse volk’

Antonio Tajani werd op 17 januari 2017 verkozen tot president van het Europese parlement

Antonio Tajani, die op dinsdag 17 januari 2017 werd verkozen als president van het parlement van de Europese Unie, werd door de Conferentie van Europese Rabbijnen (CER) verwelkomd als een “ware vriend van de Joodse natie”.

De 63-jarige Antonio Tajani, een boegbeeld van de centrumrechtse politieke partij Forza Italia (voorgezeten door Silvio Berlusconi),  zal de volgende 2,5 jaren optreden als de nieuwe EU-president. Hij volgt hiermee Martin Schulz op die de vorige twee termijnen diende. Tajani’s partij is aangesloten bij het parlementaire groep EPP (European People’s Party). De Belgische kandidaat voor het voorzitterschap, de 63-jarige liberaal Guy Verhofstadt, die voor zijn partij Open VLD van 1999 tot 2008 premier van België was, trok zich op het allerlaatste moment terug uit de verkiezingen ten gunste van Tajani.

De Conferentie van Europese Rabbijnen (CER) verwelkomde Tajani’s verkiezing. Het hoofd van de conferentie,  opperrabbijn van Moskou Pinchas Goldschmidt, zei dat Tajani een “echte vriend en liefhebber van Israël is, die heeft bewezen in zijn acties en verklaringen dat hij “goed voor de Joden is.” De vertegenwoordiger van de CER in de EU, de Belgische opperrabbijn Avraham Gigi hoopt dat Tajani de houding van de EU ten opzichte van Israël in evenwicht zal brengen als een “echte vriend van het Joodse volk.”

Lees verder