Egypte breidt bufferzone aan grens met Gaza uit tot 1500 meter breedte

egypt-wall2In oktober 2014 werd de bufferzone tot 500 meter verbreed. Hierboven de situatie aan de Egyptisch/Gazaanse grens per 24 december 2014. Vooraan Egypte, op de achtergrond Rafah in Gaza [beeldbron: JFJFP]

De gouverneur van de Noordelijke Sinaï in Egypte, majoor-generaal Abdel Fattah Harhour, vertelde op vrijdag 6 oktober 2017 dat aan Egyptische zijde de werken zijn aangevat om de bufferzone met de Gazastrook, die thans ongeveer 1000 meter breed is, andermaal uit te breiden tot een breedte van 1500 metersbericht de The Egypt Independent.

De afkondiging gebeurde naar aanleiding van de vieringen die in Egypte worden georganiseerd om de 44ste verjaardag te gedenken van de “Overwinning op Israël” tijdens de Oktober Oorlog (Jom Kippoer Oorlog), toen Egypte op 6 oktober 1973 de Joodse staat aanviel en het Egyptische leger op die eerste dag aanvankelijk successen boekte. Dat het offensief enkele weken later eindigde in een pijnlijk débacle voor het Egyptische leger en het zelfs met lede ogen moest aanzien hoe Israël het hele Egyptische Sinaïschiereiland veroverde en bezette, wordt niét gevierd in Egypte.

Generaal Harhour zei dat alle gebouwen en structuren in de nieuwe verbreding zullen vernietigd worden. Met Fase III die thans wordt aangevat, worden andermaal 1220 huizen aan Egyptische zijde met afbraak bedreigd. Harhour voegde eraan toe dat momenteel reeds 40 huizen werden afgebroken en 61 feddans moerassig gebied werden doorgelegd. 

Het Egyptische leger werkt sinds juli 2013 hard door om haar blokkade van de Gazastrook te betonneren. Daarvoor werden duizenden inwoners uit hun huizen gezet, hun huizen met bulldozers plat gewalst en het hele terrein omgeploegd. Egyptische strijdkrachten vernietigden het grootste deel van de smokkeltunnels van Hamas en zetten andere tunnels onder water waarvoor speciaal zeewater uit de nabijgelegen Middellandse Zee werd opgepompt.

Die tunnels bleken een bijzonder lucratieve inkomstenbron voor Hamas en werden vooral gebruikt voor de smokkel van luxe goederen, drugs, alcohol, terroristen en prostitueés en uiteraard wapens, raketten, munitie en springstoffen. Sinds de aanslag op het Sinaï Schiereiland in oktober 2014 houdt Egypte de grensovergang in Rafah potdicht. Ook elk goederenverkeer wordt door de Egyptische autoriteiten verboden. Af en toe gaan de poorten open om Palestijnen heen en terug te laten gaan om humanitaire redenen.

Opvallend feit: niemand lijkt te reclameren wanneer Egypte precies hetzelfde doet en met exact hetzelfde doel als Israël: de terroristen de pas afsnijden en de illegale wapenhandel stilleggen. Dus, geen boycot van Egypte, geen Free Gaza Flottieljes, geen internationale protesten noch veroordelingen, geen resoluties in de Verenigde Naties, geen BDS beweging en ook geen enkele andere NGO die zich druk maakt om de Egyptische blokkade van Gaza. Raar maar waar.

Zoals hieronder op het kaartje is te zien, werkt Egypte al sinds oktober 2014 aan een bufferzone aan de Egyptische zijde langsheen haar 14 kilometer lange grens met de Gazastrook. Tot nog toe werd in twee fases de bufferzone verbreed tot 1000 meters. In oktober ’14 werd Fase I afgewerkt tot een breedte van 500 meters. In januari 2015 werd Fase II afgewerkt en werd de bufferzone verbreed tot 1000 meters. Thans, oktober 2017, wordt met Fase III de bufferzone andermaal met 500 meter verbreed tot ca. 1500 meters.

Advertenties

Vlaamse omroep VRT haalt controversieel fragment offline en ontwijkt aldus veroordeling

joodse-lobby2Maandagavond, 7 januari 2013. Nieuwsanker van de Vlaamse openbare omroep Kathleen Cools haalt in het programma Terzake/Canvas stevig uit naar een imaginaire Joodse Lobby die de media zou controleren met inbegrip van de VRT. Op de achtergrond de gekende Ankie Rechess-Spitzer vanuit Jeruzalem, Israël, die zich van de hele anti-Joodse context op het beeldscherm niets bewust was. 

De Vlaamse omroep VRT haalde onlangs een controversieel fragment offline waarmee het aldus ontkomt aan een uitspraak van de Vlaamse regulator. Waarover gaat dit? De voormalige president van Egypte (en lid van de extremistische Moslimbroederschap) Mohamed Morsi had aan een antisemitisch gebed deelgenomen en luidop mee gebeden voor de “overwinning op de ongelovigen en vernietiging van alle Joden en hun supporters”.

Farao Mohamed MorsiPresident Farao Mohamed Morsi van de Egyptische Moslimbroederschap (de grote broer van Hamas) bestuurde Egypte amper één jaar (30 juni 2012-3 juli 2013)  

De VRT liet vervolgens Koert Debeuf vanuit Egypte aan het woord – in feite zat hij toen eigenlijk in Parijs. Debeuf is een voormalig lid van de liberale fractie van het Europees Parlement en was er de rechterhand van fractieleider Guy Verhofstadt. Vandaag is hij directeur van het Tahrir Intitute for Middle East Policy.

Volgens Debeuf ging het gebed helemaal niet over Joden maar over… Zionisten. Dat hadden zijn Egyptische vrienden hem laten weten. Toen de VRT hierop werd gewezen, weigerden ze een rechtzetting te plaatsen. Daarop volgde een klacht bij de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM). Maar kort voordien had de VRT het geluidfragment van haar site verwijderd.

De VRM is de onafhankelijke toezichthouder voor de Vlaamse audiovisuele media. In het belang van Vlaamse kijkers en luisteraars ziet hij in opdracht van de overheid erop toe dat de mediaregelgeving beschreven in het mediadecreet, nageleefd wordt.

Het is niet de eerste keer dat de openbare omroep in plaats van een rechtzetting te plaatsen, knoeit met de bestanden door ze te laten verdwijnen. (nvdr: bij teletekst schakelde de omroep om die reden zelfs over naar een formaat waardoor de data van publicatie van meerdere infame berichten over Joden en Israël niet meer te bewijzen viel)

In het verslag van de VRM lezen we: “De klager beschouwt dergelijke verwijdering van een commentaar op een tekst in verband met de ‘vernietiging van de Joden’ als een manipulatie [die] absoluut niet aanvaardbaar [is] vanwege een openbare omroep:’ Bovendien is het “niet de eerste keer dat de VRT betrapt wordt op manipulatie wanneer het conflict Joden betref til en “de klager vraagt om de VRT te veroordelen wegens ‘vervalsing/manipulatie van informatie’ en haar te verplichten het originele geluidsbestand terug te plaatsen.

De uitspraak
Het voorwerp van de klacht, namelijk het niet langer (uitzenden) of aanbieden van een geluidsfragment,”behoort niet tot de bevoegdheid van de kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen”. Daarom werd de klacht onontvankelijk verklaard. Met andere woorden knoeien met uitspraken over Joden en/of Israël zijn geen probleem, ze zijn niet onpartijdig en bovendien kunnen ze door de beugel – als ze maar van de website gehaald worden…


Bron: een artikel in het septembernummer 119 van 2017 van Joods Actueel magazine (bijzondere uitgave naar aanleiding van Joods Nieuwjaar 5778 ), blz. 46.


Morsi in de moskee

Gedeelte van de voorbede van de Egyptische islamitische geestelijke Futouh Abd Al-Nabi Mansour, hoofd van de Religieuze Stichting in de Egyptische provincie Matrouh. Het was in aanwezigheid van de Egyptische president van de Moslim Broederschap Mohammed Morsi, die op de voorste rij mee gaat in het gebed.

Het gebed werd uitgezonden op Kanaal 1 van de Egyptische staatsomroep, op 19 oktober 2012. Niettemin leggen bij onze publieke omroep mensen als Petra Stienen en Bertus Hendriks ons steeds uit hoe “gematigd” de Moslim broederschap wel niet is (bron: Likoed.nl: “Egyptische president Morsi bidt voor de vernietiging van de Joden“).

Gebed uitgesproken door Futouh Abd Al-Nabi Mansour:

“O Allah, vergeef ons onze zonden, maak ons sterk, en schenk ons de overwinning op de ongelovigen.

O Allah, vernietig de Joden en degenen die hen steunen.

O Allah, verspreid hen, scheur hen aan stukken.

O Allah, laat Uw macht en grootheid aan hen zien.

O Allah, toon ons uw almachtigheid.”

Egyptisch TV-anker Youssef Al-Hussein: ‘Waarom ze ons haten in het Westen? Daarom!’

Egyptische tv-journalist Youssef Al-Husseini reageerde naar aanleiding van een aanslag in Londen van 19 juni 2017 nabij een moskee, waarbij de 47-jarige Darren Osborne met zijn wagen  het voetpad opstormde en opzettelijk inreed op een groep religieuze moslims. Hierbij werd één persoon gedood en elf anderen gewond, allen moslims. Zijn toespraak werd op de Egyptische televisie uitgezonden op de dag van de aanslag.

Youssef Al-Husseini zei op de Egyptische tv-zender ON TV dat “moslims niets anders hebben bijgedragen dan terrorisme, dus waarom verwacht je dan dat ze van je houden? Waarom haten ze ons?! Als ze dat niet deden, zou er iets mentaal compleet verkeerd zijn met hen.” De journalist beweerde tevens dat moslims niets hebben bijgedragen aan het Westen, behalve dan slachtpartijen, massacres en terreuraanslagen en hij concludeerde: “En verwacht je nog steeds dat ze van ons houden?!

Bron: een publicatie van Memri TV

Egyptische tank verplettert bomauto aan controlepost in de Sinaï (video)

Video: CCTV captures Sinai car bomb explosion that killed 7 civilians

Opmerkelijke beelden van hoe een Egyptische tankbemanning in de noordelijke Sinai de levens gered van bijna 50 burgers nadat het een  aanslag met een autobom kon voorkomen door met de tank achteruit over het voertuig te rijden met de vier terroristen er nog in.

Op maandag 24 juli 2017 trachten vier terroristen een aanslag te plegen aan een veiligheidscontrolepost nabij Arish, de hoofdstad van de Noordelijke Sinaï provincie in Egypte. Dat gebied wordt al enkele jaren geplaagd door de terreur van jihadistische groeperingen die sympathiseren met IS (Daesh) en waarbij reeds tientallen doden en honderden gewonden zijn gevallen.

ISIS bolwerken aan de grenzen met Israël aan de Golan in het noorden en in de Sinaï in het zuiden

Volgens The Times of Oman en zoals ook te zien is op de videobeelden schoof de bomauto,  met aan boord 100 kg explosieven en vier gewapende terroristen, aan achter een Egyptische tank in de file aan de controlepost. Echter, de bemanning in de tank had snel door wat er aan de hand was en reeds achterwaarts over de bomauto met de vier terroristen erin om aldus trachten de aanslag te voorkomen.

Dat lukte slechts ten dele. Op de beelden is te zien hoe dozijnen burgers en auto’s zich verwijderen van de verpletterde bomauto die even later toch explodeert. Zeven burgers waaronder twee jonge kinderen werden gedood in de explosie alsmede de vier terroristen die nog in de bomauto zaten. De Egyptische autoriteiten zeggen de dat de moedige daad van de tankcommandant de levens heeft gered van bijna 50 mensen. De aanslag werd door niemand opgeëist.

Egyptische blokkade van Gaza tegenwoordig strenger en efficienter dan de Israëlische

egypt-wall2De nieuwe zwaarbewakende Egyptische veiligheidszone aan de grens met Gaza op 24 december 2014. Vooraan Egypte, op de achtergrond Rafah in Gaza [beeldbron: JFJFP]

Op zaterdag jl. hebben de Egyptische autoriteiten de grenspost in Rafah tijdelijk geopend om Palestijnse Arabieren om “humanitaire redenen” toe te laten tot Egypte. In het totaal stapten op zondag 593 Gazanen op vier bussen en reden op zondag Egypte binnen. Een aantal ambulances voerden apart zieke en gewonden mensen weg, de tweede dag dat de poort openging, volgens een bericht van het Palestijnse nieuwsagentschap Ma’an News Agency.

Een van de bussen had getracht om reeds op zaterdag naar Egypte te rijden maar moest rechtsomkeer maken van de Eygyptische autoriteiten. Op zondag lukte het dan weer wel, volgens ene verklaring van het Gazaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. In omgekeerde richting bereikten 494 Palestijnse Arabieren Gaza vanuit Egypte terwijl 49 andere Gazanen de doorgang door de Agyptienaren werd ontzegd om onbekende redenen.

Sinds Hamas in januari 2006 de algemeen geaccepteerde vrije verkiezingen had gewonnen, handhaaft Israël een blokkade van Gaza zowel ter zee, te land als in de lucht. De blokkade werd nog aangescherpt toen Hamas in juni 2007 de Palestijnse Autoriteit uit de Gazastrook verdreef (met inbegrip van de top van Al Fatah èn president Mahmoud Abbas). Nadat Hamas een reeks raketten had afgevuurd naar Israël werd Gaza op 17 september 2007 tot “vijandig territorium” verklaard. Overigens werd de door Israël aangekondigde zeeblokkade in werkelijkheid pas van kracht in januari 2009, ruim anderhalf jaar nà de machtsovername door Hamas in de Strook.

Egyptische blokkade van Gaza
Minder bekend is dat ook Egypte simultaan met Israël sinds juni 2007 een blokkade van Gaza handhaaft nadat Hamas alleen de macht had opgeëist. Er werd tevens een Veiligheidsmuur opgetrokken tussen Gaza en Egypte naar analogie van Israël. Hoewel die blokkade toen nauwelijks wat voorstelde en Hamas duizenden smokkeltunnels onder de grens door had gebouwd, die oogluikend door de Eyptische autoriteiten werden getolereerd. Op 30 juni 2012 werd Muhammad Morsi, een adept van de Egyptische Moslim Broederschap, verkozen en was er nauwelijks nog sprake van een blokkade vermits ook Hamas een aparte zijscheut is van diezelfde Broederschap.

Echter, nadat Morsi op 3 juli 2013 werd afgezet en president Abd al-Fattah al-Sisi de macht greep veranderde alles voor Hamas en werd door president Sisi de voorbije drie jaren een scherpe militaire blokkade opgelegd aan de Gazastrook. Die werd tussentijds nog aangescherpt toen in oktober 2014 een terreuraanslag werd gepleegd in de Sinaï waarbij 30 Egyptische sodlaten werden gedood. Egypte beschuldigde Hamas van medeplichtigheid hoewel Hamas ontkent.

Egyptische strijdkrachten vernietigden het grootste deel van de smokkeltunnels van Hamas en zetten andere tunnels onder water waarvoor speciaal zeewater werd opgepompt. Die tunnels waren een bijzonder lucratieve inkomstenbron voor Hamas en werden vooral gebruikt voor de smokkel van luxe goederen en drugs en uiteraard wapens, munitie en springstoffen. De Egyptische autoriteiten creëerden een veiligheidszone aan de grens, aanvankelijk 500 meter breedte maar die momenteel wordt opgetrokken tot 1000 meter. Duizenden burgers werden gedwongen om te verhuizen terwijl hun woningen in het grensgebied werden platgewalst door Egyptische bulldozers. Nergens in het Westen werd hiertegen geprotesteerd, dat doen ze enkel wanneer Israël zoiets doet.

Rafahpoort gesloten
Sinds de aanslag op het Sinaï Schiereiland in oktober 2014 houdt Egypte de grensovergang in Rafah potdicht. Ook elk goederenverkeer wordt door de Egyptische autoriteiten verboden. Af en toe gaan de poorten open om Palestijnen heen en terug te laten gaan om humanitaire redenen.  Het Palestijnse ministerie van Binnelandse Zaken in Gaza onthulde op 17 november 2015 dat de Egyptische autoriteiten de Rafahpoort het voorbije jaar 300 dagen gesloten had gehouden.

Volgens de Hamasregering was dat het slechtste jaar sinds 2009 dat de grensovergang wordt gecontroleerd. Het ministerie zei dat sinds het begin van 2015 (tot eind oktober) de Rafahpoort slechts 21 dagen open was geweest voor Palestijnen om medische redenen en mensen met een buitenlands paspoort door te laten, niettegenstaande dat volgens het Hamasministerie ca. 25.000 Palestijnse “humanitaire gevallen” hun kansen afwachten om naar Egypte af te reizen.

door Brabosh.com

rafah2016Rafah in Gaza aan de grens met Egypte op zaterdag 3 september 2016. Honderden Gazaanse Palestijnen worden met reisbussen getransporteerd naar Egypte [beeldbron: Arab Today]