Egyptische tank verplettert bomauto aan controlepost in de Sinaï (video)

Video: CCTV captures Sinai car bomb explosion that killed 7 civilians

Opmerkelijke beelden van hoe een Egyptische tankbemanning in de noordelijke Sinai de levens gered van bijna 50 burgers nadat het een  aanslag met een autobom kon voorkomen door met de tank achteruit over het voertuig te rijden met de vier terroristen er nog in.

Op maandag 24 juli 2017 trachten vier terroristen een aanslag te plegen aan een veiligheidscontrolepost nabij Arish, de hoofdstad van de Noordelijke Sinaï provincie in Egypte. Dat gebied wordt al enkele jaren geplaagd door de terreur van jihadistische groeperingen die sympathiseren met IS (Daesh) en waarbij reeds tientallen doden en honderden gewonden zijn gevallen.

ISIS bolwerken aan de grenzen met Israël aan de Golan in het noorden en in de Sinaï in het zuiden

Volgens The Times of Oman en zoals ook te zien is op de videobeelden schoof de bomauto,  met aan boord 100 kg explosieven en vier gewapende terroristen, aan achter een Egyptische tank in de file aan de controlepost. Echter, de bemanning in de tank had snel door wat er aan de hand was en reeds achterwaarts over de bomauto met de vier terroristen erin om aldus trachten de aanslag te voorkomen.

Dat lukte slechts ten dele. Op de beelden is te zien hoe dozijnen burgers en auto’s zich verwijderen van de verpletterde bomauto die even later toch explodeert. Zeven burgers waaronder twee jonge kinderen werden gedood in de explosie alsmede de vier terroristen die nog in de bomauto zaten. De Egyptische autoriteiten zeggen de dat de moedige daad van de tankcommandant de levens heeft gered van bijna 50 mensen. De aanslag werd door niemand opgeëist.

Egyptische blokkade van Gaza tegenwoordig strenger en efficienter dan de Israëlische

egypt-wall2De nieuwe zwaarbewakende Egyptische veiligheidszone aan de grens met Gaza op 24 december 2014. Vooraan Egypte, op de achtergrond Rafah in Gaza [beeldbron: JFJFP]

Op zaterdag jl. hebben de Egyptische autoriteiten de grenspost in Rafah tijdelijk geopend om Palestijnse Arabieren om “humanitaire redenen” toe te laten tot Egypte. In het totaal stapten op zondag 593 Gazanen op vier bussen en reden op zondag Egypte binnen. Een aantal ambulances voerden apart zieke en gewonden mensen weg, de tweede dag dat de poort openging, volgens een bericht van het Palestijnse nieuwsagentschap Ma’an News Agency.

Een van de bussen had getracht om reeds op zaterdag naar Egypte te rijden maar moest rechtsomkeer maken van de Eygyptische autoriteiten. Op zondag lukte het dan weer wel, volgens ene verklaring van het Gazaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. In omgekeerde richting bereikten 494 Palestijnse Arabieren Gaza vanuit Egypte terwijl 49 andere Gazanen de doorgang door de Agyptienaren werd ontzegd om onbekende redenen.

Sinds Hamas in januari 2006 de algemeen geaccepteerde vrije verkiezingen had gewonnen, handhaaft Israël een blokkade van Gaza zowel ter zee, te land als in de lucht. De blokkade werd nog aangescherpt toen Hamas in juni 2007 de Palestijnse Autoriteit uit de Gazastrook verdreef (met inbegrip van de top van Al Fatah èn president Mahmoud Abbas). Nadat Hamas een reeks raketten had afgevuurd naar Israël werd Gaza op 17 september 2007 tot “vijandig territorium” verklaard. Overigens werd de door Israël aangekondigde zeeblokkade in werkelijkheid pas van kracht in januari 2009, ruim anderhalf jaar nà de machtsovername door Hamas in de Strook.

Egyptische blokkade van Gaza
Minder bekend is dat ook Egypte simultaan met Israël sinds juni 2007 een blokkade van Gaza handhaaft nadat Hamas alleen de macht had opgeëist. Er werd tevens een Veiligheidsmuur opgetrokken tussen Gaza en Egypte naar analogie van Israël. Hoewel die blokkade toen nauwelijks wat voorstelde en Hamas duizenden smokkeltunnels onder de grens door had gebouwd, die oogluikend door de Eyptische autoriteiten werden getolereerd. Op 30 juni 2012 werd Muhammad Morsi, een adept van de Egyptische Moslim Broederschap, verkozen en was er nauwelijks nog sprake van een blokkade vermits ook Hamas een aparte zijscheut is van diezelfde Broederschap.

Echter, nadat Morsi op 3 juli 2013 werd afgezet en president Abd al-Fattah al-Sisi de macht greep veranderde alles voor Hamas en werd door president Sisi de voorbije drie jaren een scherpe militaire blokkade opgelegd aan de Gazastrook. Die werd tussentijds nog aangescherpt toen in oktober 2014 een terreuraanslag werd gepleegd in de Sinaï waarbij 30 Egyptische sodlaten werden gedood. Egypte beschuldigde Hamas van medeplichtigheid hoewel Hamas ontkent.

Egyptische strijdkrachten vernietigden het grootste deel van de smokkeltunnels van Hamas en zetten andere tunnels onder water waarvoor speciaal zeewater werd opgepompt. Die tunnels waren een bijzonder lucratieve inkomstenbron voor Hamas en werden vooral gebruikt voor de smokkel van luxe goederen en drugs en uiteraard wapens, munitie en springstoffen. De Egyptische autoriteiten creëerden een veiligheidszone aan de grens, aanvankelijk 500 meter breedte maar die momenteel wordt opgetrokken tot 1000 meter. Duizenden burgers werden gedwongen om te verhuizen terwijl hun woningen in het grensgebied werden platgewalst door Egyptische bulldozers. Nergens in het Westen werd hiertegen geprotesteerd, dat doen ze enkel wanneer Israël zoiets doet.

Rafahpoort gesloten
Sinds de aanslag op het Sinaï Schiereiland in oktober 2014 houdt Egypte de grensovergang in Rafah potdicht. Ook elk goederenverkeer wordt door de Egyptische autoriteiten verboden. Af en toe gaan de poorten open om Palestijnen heen en terug te laten gaan om humanitaire redenen.  Het Palestijnse ministerie van Binnelandse Zaken in Gaza onthulde op 17 november 2015 dat de Egyptische autoriteiten de Rafahpoort het voorbije jaar 300 dagen gesloten had gehouden.

Volgens de Hamasregering was dat het slechtste jaar sinds 2009 dat de grensovergang wordt gecontroleerd. Het ministerie zei dat sinds het begin van 2015 (tot eind oktober) de Rafahpoort slechts 21 dagen open was geweest voor Palestijnen om medische redenen en mensen met een buitenlands paspoort door te laten, niettegenstaande dat volgens het Hamasministerie ca. 25.000 Palestijnse “humanitaire gevallen” hun kansen afwachten om naar Egypte af te reizen.

door Brabosh.com

rafah2016Rafah in Gaza aan de grens met Egypte op zaterdag 3 september 2016. Honderden Gazaanse Palestijnen worden met reisbussen getransporteerd naar Egypte [beeldbron: Arab Today]

Egyptische regeringskrant onthult Joods complot om de wereld te veroveren (hier gaan we weer)

antisemDe meest onwaarschijnlijke complottheoriëen over Joden en Zionisten, al dan niet in samenwerking met de Vrijmetselarij, circuleren als sinds mensenheugenis de wereld rond [beeldbron: The Times of Israel: “Why do Jews and Israel so often feature at center of conspiracy theories?”]

Onze Egyptische vredespartners lijken de laatste tijd wat meer moeite te hebben met hun partnerschap met hun dagelijkse regeringskrant die een reeks artikelen publiceert waar wijlen Adolf Hitler zijn vingers zou aan aflikken. In een nieuwe serie artikelen zijn volgens het Egyptische dagblad Al Ahram de Joden druk bezig met een geheim complot om de wereld te veroveren en alle andere volken en religies te vernietigen.

plotOmslag van “De Joods-Zionistische Talmoedische Samenzweringen” [beeldbron: waqfeya.com]

De reeks van vijf artikelen, die werden geschreven door de Egyptische journalist Ali Gad en die vertaald werden door MEMRI (Middle East Media Research Institute),  benadrukt de journalist dat de Joden achter alle globale conflicten steken met inbegrip van de burgeroorlog in Syrië, Irak en de Eerste en de Tweede Wereldoorlogen, als deel van hun masterplan om de wereld te vernietigen.

De auteur gebruikt vervalste passages uit de Talmoed als “bewijs” voor de samenzwering en citeert bovendien uit de Protocollen van de Wijzen van Zion, een Russische antisemitische tekst die reeds lang geleden bij herhaling werd weerlegd als zijnde gefabriceerd.

Gad begint met het stellen van de vraag: “Waarom zijn alleen Arabieren het laatste, armste, het minst veilig en  het minst ontwikkelde onder alle volkeren?” In zijn poging om een antwoord te vinden, schrijft Gad dat hij “onthullend onderzoek heeft verricht dat een Joods plan voor wereldheerschappij presenteert.”

Volgens Gad verbruiken de Arabische gemeenschappen “meer wapens dan voedsel” omdat zij zich constant door de Joden laten leiden naar een sectarisch conflict. Ter “vervulling van de dictaten uit de Tamoed” slaagt Israël erin om een politiek conflict om te turnen in een sectarisch, zet het Soennieten op tegen Sjiieten “met het doel om de kracht van de moslims te ondermijnen.”

“Het doel van het verborgen Joodse complot is effectief wereldheerschappij”, schrijft Gad, maar stelt dat de Joden eerst een economische overname zullen uitvoeren door het verdrinken van landen in de schulden, zoals ze dat gedaan hebben met de Verenigde Staten en bepaalde Europese landen.

In het licht van deze, vraagt Gad zich af, hoe is dan nog mogelijk om de Arabieren te beschuldigen van extremisme en terrorisme? Het Joodse complot heeft meerdere ‘soft warfare’ instrumenten tot haar beschikking, met inbegrip van de vrijmetselarij, communisme en atheïsme – overigens volgens Gad, allen uitgevonden door Joden.

Joden worden geïnstrueerd door de Talmoed om eerst een persoon van zijn identiteit te beroven, zodat hij vervolgens kan worden geprogrammeerd en hij schrijft:

“Zij geloven dat het vernietigen van religie en moraal de enige manier is om een persoon te verwijderen van zijn geloof, intentie en doel, totdat van de mensen niets anders overblijft dan een lege schil die kan worden hervormd en omgeturnd in een centrale factor in de plannen voor de vernietiging en ondergang.”

De Joden hebben “een enorm fortuin vergaard dat hen in staat stelde om de wereldeconomie te beheersen,” poneert Gad. De manier waarop ze dit bereikt hebben gebeurde door het aanzetten tot conflicten en het “aanwakkeren van de vlammen voor oorlog.”

Gad citeert uitspraken van beroemde antisemieten als bewijs, met inbegrip van Henry Ford, die Duits-Joodse bankiers ervan beschuldigde voor het starten van de Eerste Wereldoorlog, en de Canadese schrijver William Guy Carr, die schreef dat zowel de Engelse revolutie en de Tweede Wereldoorlog veroorzaakt werden door het Zionisme.

“Als deze deze uitspraken waren gedaan door de Arabieren, zouden mensen waarschijnlijk met elkaar hebben gewedijverd om hen te beschuldigen van haat en antisemitisme, zoals door de wereld wordt aanvaard,” legt Gad uit.

De terugkeer van Koning David naar Jeruzalem? Moet kunnen! 🙂

Gad eindigt zijn betoog door te stellen dat met het oog op de relevantie en het behouden van de “integriteit,” het Joodse veroveringsplan “af en toe wordt gewijzigd door hun wijze mannen” en toonaangevende landen leiden naar het pad van “tolerantie voor religieus en politiek extremisme en later naar het socialisme, promiscuïteit en chaos, waardoor het onmogelijk wordt om de beginselen van gelijkheid te implementeren” met het oog “om de regeringen in alle landen te vernietigen en ze te vervangen door een tiranniek Joodse monarchaal regime.”


Bron: naar een artikel van 17 juni 2016 op de blog van Breitbart

Hamas zet zeshonderd extra manschappen in om Egyptisch-Gazaanse grens te bewaken

hamas-troopsGaza, 21 april 2016. Hamas heeft honderden extra manschappen ingezet en extra nieuwe wachtposten opgericht (plaatje rechts) om de 13 kilometers lange grens tussen de Gazastrook en Egypte te bewaken om aldus te bewijzen dat het niet de terreurgroep ISIS/Daesh helpt die aan de andere kant van de grens in het Egyptische Sinaïgebied actief zijn [beeldbron: AP/Khalil Hamra]

Hamas heeft een paar dagen geleden extra troepen ingezet langsheen de grens van Gaza met Egypte om de beschuldigingen in Caïro te weerleggen dat de Palestijnse terreurgroep de terroristen van Islamitische Staat (ISIS/Daesh) zou helpen die in het wetteloze Sinaï-schiereiland van Egypte actief zijn en reeds vele aanslagen hebben uitgevoerd tegen Egyptische lergerposten. Egypte heeft Hamas regelmatig beschuldigd van het leveren van hand- en spandiensten aan de met ISIS geaffilieerde terreurgroep via een netwerk van smokkeltunnels. Hamas ontkent dat.

wachtpostOp donderdag jl. hebben gewapende militanten van Hamas posities ingenomen langsheen de 13 kilometer lange grens met Egypte met strijders die in pick-up trucks heen en weer langsheen de grens patrouilleren. Aldus werd het aantal van 200 grensbewakers met 600 manschappen verhoogd tot een totaal van 800. Hamas zegt dat de extra inzet van manschappen deeluitmaakt van een akkoord dat vorige maand werd bereikt met Egyptische functionarissen. Analisten omschrijven het eerder als een eenzijdige stap van Hamas om de politieke en militaire gemoederen in Caïro te bedaren.

De relaties tussen Hamas en Egypte verslechterden zienderogen nadat op 3 juli 2013 tijdens een militaire staatsgreep de islamistische president Mohammed Morsi van de macht werd verdreven en achter de tralies verdween, na amper een jaar in functie te zijn geweest. Op 16 mei 2015 werd hij veroordeeld tot de doodstraf.

Morsi was een adept van de Egyptische Moslim Broederschap. Door de nieuwe president Sissi werd de MB verboden en hun leden vogelvrij verklaard. Slecht nieuws dus voor Hamas dat in wezen een Palestijnse zijscheut is van de MB en dra de Egyptische blokkade, die reeds bestond ten tijde van president Moebarak, zag verscherpen en uitbreiden.

Het Egyptische leger vernielde honderden smokkeltunnels die vanuit de Strook tot diep binnen Egypte reikten. Er werd aan Egyptische zijde van de grens met Gaza een brede bufferzone aangelegd met een breedte van 500 tot 1000 meter waarbij honderden huizen werden afgebroken en duizenden mensen gedwongen werden te verhuizen. Uiteraard haalde dat nieuws Europa niet, omdat men zich daar enkel focust op wat Israël doet of niet doet.

Duitse archeologen ontdekken antieke ‘zespuntige sterren’ tijdens opgravingen in Elephantine, Egypte

elephantine01
Een team van Duitse en Egyptische archeologen hebben twee zes-puntige sterren ontdekt die Davidsterren kunnen zijn en mogelijk verwijzen naar vroegere Joodse bewoning op het eiland Elephantine in het Aswan district. De Egyptische Autoriteit voor Antiquiteiten heeft een  dringend decreet uitgevaardigd om de bewuste steen met de twee sterren helemaal vrij te maken en te onderwerpen aan uitgebreid onderzoek.

Elephantine is een klein eiland in de rivier de Nijl, gelegen in het zuiden van Egypte, vlak bij het eerste cataract. Van noord naar zuid meet het eiland ongeveer 1,2 km en is op het breedste punt ongeveer 400 meter. Het eiland maakt deel uit van de Egyptische stad Aswan.

De Duitse archeologen weigerden aanvankelijk om de stenen te verwijderen, en wilden het in hun oorsponkelijke locatie behouden, maar ze zwichten onder druk van de Egyptische autoriteiten toen deze dreigden de opgravingen te beëindigen die bedoeld waren om een oude tempel te restaureren op de site.

Lees verder