Joodse organisaties blij met verkiezingsresultaat van Merkel maar vrezen opkomst rechtse AfD

Berlijn, 2 juli 2017. Pro-Palestijnse Anti-Israël manifestatie in Berlijn naar aanleiding van Al Quds Dag (Jeruzalemdag). “Viele sind antisemitisch und merken es nicht,” (Velen zijn antisemitisch en ze merken het niet eens). [beeldbron: dpa/Wolfgang Kumm]

Joodse groepen in Europa en de Verenigde Staten hebben zondag geschrokken gereageerd naar aanleiding van de intrede in het Duitse parlement van de rechts-populistische partij Alternative für Deutschland (AfD) en moedigen andere partijen aan om met de AfD geen alliantie te vormen. Vroege prognoses gaven de AfD 13,5 procent van de stemmen, waardoor het voor de eerste keer in de Bundestag kan komen als Duitsland’s derde grootste partij. Extreemrechts wordt sinds 1950 niet meer in het parlement vertegenwoordigd, een weerspiegeling van de inspanningen van Duitsland om komaf te maken met de gruwelen van de nazi-holocaust.

Duitsland, dat vandaag de thuis is van naar schatting 200.000 Joden, heeft de afgelopen decennia een reputatie opgebouwd als een tolerante, veilige plek voor de Joden om te leven. Echter, de officiële gegevens tonen aan dat de politie in de eerste acht maanden van 2017 681 antisemitische incidenten registreerde, een toename met 4 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

Ook het Europees Joods Congres [EJC] maakt zich zorgen omtrent de opkomst van de AfD. “Wij vertrouwen erop dat de centrumpartijen in de Bondsdag zullen verzekeren dat de AfD niet vertegenwoordigd zal zijn in de nieuwe regeringscoalitie”, aldus Dr. Moshe Kantor, de voorzitter van het EJC.

De Centrale Raad van Joden in Duitsland zei dat de verkiezingsresultaten haar ergste vrees bevestigde en maande de andere partijen aan om zich verenigd op te stellen tegen de AfD. “Een partij die het rechtse extremistische denken in haar gelederen verdraagt ​​en aanzet tot haat jegens minderheden… zal thans in het parlement vertegenwoordigd zijn en in bijna alle legislaturen van de staat,” zei de president van de groep, Josef Schuster, in een verklaring.

De voorzitter van het Joods Wereldcongres Ronald S. Lauder heeft de Duitse kanselier Angela Merkel gefeliciteerd en zegt blij te zijn met haar overwinning in de recente verkiezingen. Hij noemde haar “een ware vriend van Israël en het Joodse volk.” Lauder gruwt tevens van de intrede in het Duitse parlement van de rechts-populistische partij Alternative für Deutschland (AfD). Voorzitter Ronald Lauder spreekt van “een schandelijke reactionaire beweging, die aan het ergste uit het verleden van Duitsland herinnert en verboden zou moeten worden”:

“Ik heb in de loop van haar twaalfjarig leiderschap verscheidene malen kanselier Merkel ontmoet en was getuige van haar oprechte en onverbiddelijke inzet voor het bestrijden van antisemitisme en de verdediging van de staat Israël. Zij is een echte vriend van zowel Israël als van het Joodse volk. Antismitisme – zowel bij extreemrechts als bij extreemlinks met haar nieuwe masker van anti-Zionisme – neemt in de hele wereld toe, inclusief in delen van Duitsland.

Het is afschuwelijk dat de AfD partij, een schandelijke reactionaire beweging die herinnert aan het ergste uit het verleden van Duitsland en buiten de wet zou moeten gesteld worden, thans in het Duitse parlement het vermogen heeft om haar verachtelijke platform te bevorderen. Kanselier Merkel heeft te midden van deze storende trends opvallend sterke signalen getoond van haar toewijding om de Joodse burgers van haar land te beschermen en om hatelijke retoriek en actie neer te slaan.

Ronald S. Lauder

Duitsland heeft al enkele van de sterkste wetten tegen haatpraat in de wereld en de Duitse regering onder kanselier Merkel heeft onlangs nog een sterker beleid ingesteld om antisemitisme in zijn verschillende vormen te bestrijden, zowel op de sociale media als in de publieke sfeer.

Duitsland heeft nog maar pas vorige week het prijzenswaardig besluit aangekondigd om een ​​nieuwe en verreikende definitie van antisemitisme op te stellen in overeenstemming met de internationale definitie die is voorgesteld door de International Holocaust Remembrance Alliance. In Duitsland zal volgende maand een nooitgeziene wet in werking treden jegens sociale media netwerken die niet binnen de 24 uren ‘manifest onwettige’ uitspraken  met een hatelijke inhoud  verwijderen.

Merkels regering heeft vorig jaar verklaard dat de BDS beweging ‘bruut antisemitisme’ is, dat doet denken aan de nazi-boycot tegen de Joden in de jaren voorafgaande aan de Holocaust. Zij heeft ondubbelzinnig verklaard dat de ontheiliging van Joods bezit een aanval is op Duitsland en zijn cultuur. Dit zijn allemaal kritische maatregelen om het antisemitisme te identificeren, te meten en te behandelen, ongeacht hoe triviaal de manifestatie lijkt.

Het Wereld Joodse Congres voelt zich aangemoedigd door de toewijding van kanselier Merkel en is vol vertrouwen dat zij deze cruciale inspanningen zal verder zetten ter ondersteuning van de Joodse gemeenschap en de staat Israël en zich verzet tegen eventuele pogingen in haar eigen parlement. Wij wensen kanselier Merkel succes in haar komende termijn en kijk uit naar vele jaren van vriendschap.”

Een cartoon van de Israëlische tekenaar Ronny Gordon [beeldbron: Arutz Sheva]

Advertenties

Het nieuwe boek van Tuvia Tenenbom: ‘Alleen onder vluchtelingen’ in Duitsland

Tuvia ‘de Jordaniër’ Tenenbom (4de van links) onder Syrische vluchtelingen in het vluchtelingenkamp van Gräfenhainichen, een stadje van ca. 12.200 inwoners in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt dat momenteel ca. 9.500 vluchtelingen heeft opgenomen waarvan ruim de helft Syriërs zijn [beeldbron: Der Spiegel]

In zijn nieuwe boek “Alleen onder vluchtelingen” (Hello Refugees!) spreekt Tuvia Tenenbom over zijn schokkende ontdekking hoe erbarmerlijk die Uber-humanistische Duitsers het meer dan een miljoen Syrische vluchtelingen behandelen die ze “verwelkomd” hebben in hun land. Hierin exposeert hij de werkelijkheid die andere journalisten bedekken, net zoals zijn andere meest gelezen werken van de afgelopen jaren, zoals ‘The Lies They Tell‘ (Alleen onderAmerikanen) over racisme in de VS. Hoewel hij lang geleden de Israëlische ultra-orthodoxe wereld heeft verlaten waarin hij is opgegroeid, is het geloof van Tenenbom de kern van zijn oneindige zoektocht naar de waarheid.

Hoe hij Duitsland thans ervaart? Tuvia Tenenbom in een interview met Der Spiegel van 31 maart 2017: “Er bestaat een argument tussen het ene concept dat eerder bestaat, dat gebaseerd is op het behoud van de eigen cultuur – je kan dit bekrompenheid noemen – en een andere beweging die geen grenzen en geen nationale staten wil en culturen wil vermengen. Dit zijn twee valide percepties, twee legitieme wensen. Maar noem deze mensen geen Nazi’s gewoon omdat ze de Duitse cultuur willen behouden.”

Waarom? ‘Omwille van Adolf!’
Tuvia Tenenbom, die de meest acute en allerte waarnemer is van wat er onder de oppervlakte van de beleefde samenleving zit, heeft zijn aandacht gevestigd op de “vluchtelingen” van Duitsland. Tot zijn verbazing en geen klein ongenoegen, gaat wat hij heeft ontdekt niet zozeer over deze migranten, maar over Duitsland zelf, en het oogt helemaal niet zo fraai. Een vraag die hij ​​aan elke Duitser stelt die hij ontmoet is, waarom zijn de Duitsers zo veel meer gastvrij voor deze vluchtelingen dan elk ander Europees land? Het antwoord, ongeacht wie hij vraagt, is steeds hetzelfde: “omwille van Adolf” [Hitler]. De Duitsers willen niet dat iemand denkt dat ze nog steeds nazi’s zijn en dat ze de wereld willen laten zien hoe progressief en openhartig en  ruim van geest zij vandaag wel zijn, zodat iedereen van hen zou houden.

Voor zijn vorige boek “Alleen onder Duitsers” (2016) reisde hij zes maanden lang doorheen Duitsland als “Toby de Duitser”. Voor zijn nieuwe boek heeft hij zich een nieuw personage aangemeten als “Toby de Jordaniër”. Zich voordoende als de zoon van Jordaanse en Europese ouders, gebruikt hij zijn vloeiende kennis van de Arabische taal om vluchtelingenkampen in Duitsland te bezoeken waar de toegang voor de media routinematig wordt verboden. Wat hij ontdekt schokt hem diep. Hij stelt met eigen ogen vast dat migranten worden behuisd in absoluut ontoereikende omstandigheden, die met z’n twaalven in een ‘kamer’ worden gepropt in wat niet meer is dan en inderdaad wordt omschreven als ‘containers’. Overleven op walgelijk voedsel, werkloos en zonder blijkbare middelen om uit deze situatie te raken, worden deze migranten daadwerkelijk door de Duitse staat aan hun lot overgelaten.

Overal waar hij gaat vertellen mensen hem hetzelfde: dat kanselier Angela Merkel genoodzaakt werd om meer dan een miljoen migranten op te nemen, om de morele vlek van het nazi-verleden van Duitsland uit te wissen. Hij concludeert dat dit geen gewetensdaad was. Hoe zou het anders kunnen zoals deze mensen thans aan hun lot werden overgelaten? Het was in plaats daarvan een stap om de wereld te tonen – en vooral aan zichzelf – dat deze voormalige nazi-staat het geweten van de wereld is geworden. Met andere woorden, het was een cynische gebaar dat het woord ‘geweten’ ontdoet van elke betekenis.

Antisemitisme weer normaal
Erger dan dat, ontdekt Tenenbom ook dat deze publieke advertentie van collectief ‘geweten’ legitiem en openlijk antisemitisme heeft veroorzaakt. Herhaaldelijk en zonder twijfel vertellen de Duitsers dat ze zich thans moreel superieur beschouwen aan de Joden en aan de staat Israël, die zij als uniek racistisch en moorddadig beschouwen, aldus Melanie Phillips in haar artikel van 17 september 2017.

Hij treft dat niet aan onder de Syrische vluchtelingen of andere migranten. Hij vindt het alleen terug bij de Duitsers. Hij stelt vast dat, zogenaamd “anti-racistische”, “mensenrechten” activisten het humanitaire gebaar van Duitsland applaudiseren en oproepen om nog meer vluchtelingen toe te laten, in feite diep door de wol geverfde racisten en antisemieten zijn. Tenenbom wist al dat Duitsland nog steeds met Joodhaat worstelt; hij heeft deze onaangename vaststelling in zijn vorige werk onverbiddelijk besproken en aangeklaagd. Maar nu vertelt hij me, het is veel meer open en brazen. En dat zegt hij, omdat de behandeling van de migranten het in staat heeft gesteld om Duitsland te laten voelen dat het het stigma van zijn verleden eindelijk heeft afgeworpen. Nu is het land weer vrij om de Joden weer te haten.

Hoe hij dit land vandaag ervaart? Tuvia Tenenbom in een interview met Der Spiegel van 31 maart 2017: “We hebben hier het werkelijk extreme geval van een land dat geen immigratieland was en plotseling besloot om er een ​​te zijn. Door de straten wandelen en zoveel mensen Arabisch horen spreken, dàt is een extreme verandering. Het hele Westen beweegt zich in één richting – God weet naar waar – maar Duitsland beweegt tien keer zo snel. Veel Duitsers denken hetzelfde als de Amerikanen. Ze zijn alleen bang om het te zeggen.

Het Duitse Recht is meer liberaal dan dat van veel centristische Amerikanen. Maar dit verhindert hen niet dat naar hen gespuugd wordt, beledigd en beschouwd worden als kwaadaardig en als dusdanig gereïncarneerd zijn in de huidige ‘goede’ Duitsers, die zo trots zijn op het feit dat ze de vuiligheid van het verleden van zich hebben afgegooid en thans hun moslims beter behandelen dan zij destijds de Joden behandelden. Wel ja, ze wonen nog in kampen, met onvoldoende medicijnen, met veel plak en vliegwerk en bedden, maar ze zijn niet dood! En bovendien doen de Joden in Israël thans verschrikkelijke dingen zodat de Duitsers zich weer goed in hun vel kunnen voelen, aldus EoZ in zijn review van 7 augustus 2017.

In feite zijn veel vluchtelingen die door Tuvia werden geinterviewed economische ‘vluchtelingen’, op zoek naar een beter leven in Europa. Ze zijn niet in gevaar. Ze willen met blonde Duitse vrouwen trouwen. De goede Duitse liberalen zijn niet zo liberaal zoals ze zichzelf trachten te rechtvaardigen. Ze geven niet echt om de conditie van hun moslimgasten, maar ze willen dat iedereen weet dat ze vandaag echt goede mensen en ‘goede Duitsers’ zijn, en niet zijn zoals hun eigen voorouders. “Hallo, vluchtelingen!” is onderhoudende lectuur. Terwijl het niet over Joden en Israël gaat, legt het op veel manieren veel uit over hoe Joden en Israëli’s vandaag worden behandeld. Maar over het algemeen toont Tenenbom in zijn misleidende eenvoudige stijl aan dat de waarheid veel complexer is dan eender wie van de intellectuelen kan begrijpen.


Tuvia Tenenbom, geboren in Tel Aviv in 1957, komt uit een Duits-Joods-Poolse familie en woont sinds 1981 in New York. Hij werkt als journalist, essayist en dramaturg en schrijft voor talrijke kranten in de VS, Europa en Israël, waaronder ‘Die Zeit’. In 1994 stichtte hij het Joodse Theater van New York. Eerder verschenen “Alleen onder Amerikanen” (aka ‘The Lies they Tell’  – 2016), de bestseller “Alleen onder Joden” (aka ‘Catch the Jew’ – 2014) en “Alleen onder Duitsers” (I Sleep in Hitlers room’ – 2012).

Frankfurt: klap voor Israël-vijanden

Zo af en toe komt er nog iemand tot bezinning. Sensatie in Frankfurt: Het stadsbestuur van Frankfurt am Main heeft besloten de Israël-boycotbeweging in de ban te doen en niet meer – noch financieel noch organisatorisch – te ondersteunen. Deze beslissing houdt verband met een motie van burgemeester en wethouder Uwe Becker (CDU, foto).

Concreet zal de internationale boycotbeweging “BDS” (boycot, desinvesteringen en sancties) tegen de staat Israël geen geld meer krijgen en de stad zal aan de beweging geen ruimtes en terrein meer beschikbaar stellen. Het stadsbestuur adviseert private verhuurders hetzelfde te doen. Ook zullen verenigingen en organisaties die BDS ondersteunen geen subsidies meer krijgen en bestaande subsidies worden ingetrokken.

De “BDS-beweging” probeert al meer dan tien jaar lang de Israëlische regering vanwege de zogenaamd meer dan 50-jarige bezettingspolitiek onder druk te zetten. Ze roept in veel landen op tot boycotmaatregelen – tegen ondernemingen zoals “Soda Stream”, die bijvoorbeeld op de “Westelijke Jordaanoever” produceren. Of tegen warenhuizen die daar goederen vandaan importeren.

BDS op de “Koopt niet bij Joden”-manier
Zoals de Jerusalem Post berichtte, verklaarde Becker:

“De BDS-beweging lijkt niet alleen sterk op het ´Koopt niet bij Joden´ van de nazi´s, maar is op dezelfde giftige leest geschoeid en vergiftigt het sociale klimaat. Frankfurt is een stad met sterke joodse tradities, het joodse leven is deel van de identiteit van de stad, deel van de ontwikkeling als economische macht, als cultuur- en opvoedingsstad – en daar zijn we trots op.”

Frankfurt zou een sterk band met Israël hebben, die in de afgelopen 37 jaar met de vriendschap met de zusterstad Tel Aviv gegroeid zou zijn. Bovendien zou de BDS-beweging de fundamentele legitimiteit van de staat Israël aanvallen. Volgens de Jerusalem Post plant de stad München al in de komende weken een gelijksoortige stap als Frankfurt. Af en toe gaat er blijkbaar toch nog bij de een of andere politicus een lampje branden.

door “Chevrolet”


bron-logoBron: in een vertaling uit het Duits door E.J.Bron van een artikelFrankfurt: Schlag gegen Israel-Feinde” van 30 augustus 2017 op de website van Politically Incorrect.

Onderzoek: toenemende Joden-vijandigheid door immigratie

Syrische vluchtelingen in Duitsland, oktober 2015. Duitse inlichtingendiensten zijn formeel: “migranten importeren Midden-Oosten antisemitisme” [bron: Jerusalem Post]

Een onderzoek onder mensen met het joodse geloof in Duitsland laat schokkende resultaten zien. Het antisemitisme in het land is door de nog steeds quasi ongecontroleerde toestroom van islamitische migranten dramatisch toegenomen.

Heel lang heeft de Centrale Raad van de Joden in Duitsland geen duidelijk standpunt ingenomen over het door islamitische migranten toenemende antisemitisme. Blijkbaar wegens gemakkelijk te herkennen redenen: het kan niet waar zijn wat niet waar mag zijn. Een onderzoek van de Universiteit Bielefeld en de Frankfurt University of Applied Sciences onder in Duitsland levende Joden zou er nu wel eens voor kunnen zorgen dat de Centrale Raad wel moet reageren. Het ging in het onderzoek namelijk o.a. om de vraag hoe veilig de mensen zich in het land zouden voelen en of ze antisemitisme waarnemen.

De antwoorden zijn volkomen duidelijk en staan nauwelijks speelruimte voor interpretaties toe. Bijna twee derde deel van de geënquêteerden maakten in de afgelopen twaalf maanden antisemitisme in de vorm van verdekte toespelingen mee. Bijna een derde deel werd vanwege zijn geloof beledigd of lastig gevallen, 3% werd lichamelijk aangevallen. Dat bleek uit de enquête onder 553 deelnemers. 60% van de geënquêteerden gaf aan er al over nagedacht te hebben om op grond van de toenemend onveiligheid het land te verlaten.

En nu komen de cijfers, die het echt moeilijk zullen maken voor de Centrale Raad van de Joden; als men vol wil blijven houden niet te reageren. 70% van de geënquêteerden gaf aan dat ze vrezen voor een toename van het antisemitisme in Duitsland door de immigratie; de meeste van de immigranten komen uit islamitische landen en zouden antisemitisch zijn ingesteld. En duidelijk meer dan de helft van de geënquêteerden (56%) vreest dat het zal komen tot aanvallen en overvallen tegen joodse personen en joodse instellingen door “vluchtelingen”.

De mensen durven hun joodse geloof niet meer openlijk uit te dragen, omdat ze bang zijn voor aanvallen, staat er verder in het onderzoek. Op talrijke Berlijnse scholen, was gebleken uit een peiling van het American Jewish Committee in juli, neemt het antisemitisme onder bepaalde groepen leerlingen duidelijk toe. De uitspraak “Jij Jood” zou steeds vaker als scheldwoord gebruikt worden; ook tegen niet-Joden.


bron-logoIn een vertaling uit het Duits door E.J. Bron van een artikel “Viele »Flüchtlinge« sind antisemitisch eingestellt – Studie: wachsende Judenfeindlichkeit durch Zuwanderung ” op de website van Die Freie Welt van 15 augustus 2017.

Messentrekker in Hamburg die man doodde was afgewezen Palestijnse asielzoeker

De woesteling die op vrijdag 28 juli 2017 in het Duitse Hamburg, gewapend met een groot keukenmes een supermarkt binnenstormde en onder de gekende kreet “Allahu Akhbar” (Allah is groot) wild de mensen om zich heen begon neer te steken, is nu bekend. Het betreft een 26-jarige afgewezen Palestijnse asielzoeker die ‘geradicaliseerd’ is (plaatje hierboven) [beeldbron: Israel Behind The News].

Bij de islamistische aanslag werd een 50-jarige man gedood en raakten nog zes anderen gewond. De Palestijn vluchtte weg uit de supermarkt, stak op straat nog vier andere mensen neer maar werd uiteindelijk gestopt door omstanders die de islamist met stoelen bekogelden tot hij gewond neerzeeg en kon ingerekend worden door de veiligheidsdiensten.

Aanvankelijk werd geopperd dat de man een ‘lone wolf‘ was met ‘psychologische problemen‘. De klassieke uitleg in naïeve verdwaasde linkse middens die zichzelf graag in slaap brallen en het grote publiek in de luren willen leggen. Imho heeft iemand die in het openbaar ‘Allahu Akhbar’ krijst, de oorlogskreet van de jihadist, de facto een ‘psychologisch probleem’ en eenieder kan maar beter op zijn/haar hoede voor hem zijn.

Schoorvoetend geven de Duitse inlichtingendiensten thans toe dat de man bekend was bij de Duitse veiligheidsdiensten, dat het hier om een Palestijnse afgewezen asielzoeker gaat, genoemd Ahmad A. die geboren is in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), had geen identiteitspapieren, verbleef sinds 2015 in Duitsland en vroeg asiel aan maar dat werd geweigerd en werd prompt uitgewezen, woonde tot aan zijn islamistische daad in een vluchtelingencentrum.

Waarschijnlijk is de islamist zolang onder de radar kunnen blijven, profiterend van zijn internationale status als de Palestijn van wie alles wordt verdragen “omdat hij in eigen land verdrukt en uitgebuit wordt  door den Jood”, aka de Zionistische kwelduivel, het gekende excuus van onze extreemlinkse nitwits.

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Andy Grote zei: “Voor zover we weten waren er geen gronden om hem te beschouwen als een onmiddellijk gevaar. Hij was een verdachte islamist en stond geregistreerd in onze systemen, niet als een jihadist maar als een islamist.” Volgens de Duitse socialistische politieker (SPD) is een islamist die dreigt met een keukenmes en Allahu Akhbar roept, blijkbaar nog geen jihadist. Hij wordt dat pas wanneer hij iemand verwondt of doodsteekt. Zolang hij dat mes niet gebruikt blijft hij een islamist en vormt dus geen onmiddellijk gevaar voor de omgeving. Jawadde. Zucht.

De Duitse kanselier Angela Merkel gaf impliciet toe dat haar veiligheidsdiensten andermaal hadden gefaald wellicht door de Palestijnse connotatie en zij prees de politie maar vooral de wakkere burgers die de Palestijnse jihadist hadden gestopt: “Deze gewelddadige misdaad zal onderzocht worden,” zei Merkel en “Ik dank de politie voor hun inzet en al diegenen die opstonden tegen de aanvaller met burgerlijke moed en dapperheid.”

Vermits het hier om een Palestijnse asielzoeker gaat, zal de zaak wellicht verticaal geklasseerd worden en horen we hier nooit meer wat van. 😦