Arabieren emigreerden massaal naar ‘Palestina’ NADAT de Joden het land ontwikkelden

Dat vreselijk ogenblik wanneer u beseft dat Palestijnse Arabieren enkel naar het Heilig Land kwamen NADAT de Joden het land ontwikkelden….

De Palestijnse Arabieren en hun bondgenoten beweren dat de Joden van Europa kwamen, hun land afnamen en hen vervolgens verdreven, de oorspronkelijke bewoners van het land. Bovendien willen ze ons laten geloven dat indien wij niet terug naar ons thuisland waren gekomen, het leven zalig en aangenaam zou zijn geweest voor de Arabieren die er toen woonden en dat wij hun levens ruïneerden.

Dat is een louter gefabriceerd verhaal dat hooguit 100 jaren de ronde doet en dat sinds de oprichting van Al Fatah, de politieke beweging die omstreeks 1964 werd opgericht en tegenwoordig geleid wordt door Mahmoud Abbas, steeds meer de schijn van waarheid is beginnen krijgen. Maar voor dat Palestijnse “verhaal” is geen enkel historisch en of wetenschappelijk bewijs voor te vinden. Steek om het even waar in Israël of in Judea & Samaria een spade in de grond en je vindt enkel Joodse geschiedenis en geen ‘Palestijnse’ (behalve dan oude Coca-Cola en Pepsi flesjes van ca. 2010 die daar werden achtergelaten om te rotten).

Wijlen Robert F. Kennedy (1925-1968), broer van de voormalige president John F. Kennedy die in 1963 werd vermoord, bezocht in 1948 het Britse Mandaat voor Palestina, een maand voor Israël de onafhankelijkheid zal uitroepen. Tijdens zijn bezoek raakte hij in de ban van de ondernemingslust en inventiviteit van de Joodse immigranten die sinds het begin van de (eerste) Aliyah in 1882 massaal naar ‘Palestina’ emigreerden om er te helpen het land weder op te bouwen. Robert Kennedy werd op slag verliefd op het land en zijn volk en werd een ware vriend van Israël.

De Amerikaanse krant The Boston Post citeerde op 3 juni 1948 Robert F. Kennedy aldus:

“De Joden wijzen trots op het feit dat meer dan 500.000 Arabieren, in de 12 jaren tussen 1932 en 1948, naar Palestina kwamen om te profiteren van de leefomstandiheden die in geen enkele andere Arabische staat bestaan… Indien een Joodse staat wordt gevormd zal het de enige overblijvende stabiliserende factor zijn in het nabije en verre Oosten.”

[Origineel: The Jews point with pride to the fact that over 500,000 Arabs, in the 12 years between 1932-1944, came into Palestine to take advantage of living conditions existing in no other Arab state… If a Jewish state is formed it will be the only remaining stabilizing factor in the near and far East.]

Kennedy verwierp de westerse vrees dat Israël communistisch zou worden als “fanatiek absurd” en argumenteerde dat de Verenigde Staten en Groot-Brittannië spoedig “zullen kijken naar een Joodse staat die een steunpunt zullen bewaren in dat deel van de wereld.

Het compromisloze antwoord van de Arabieren ten tijde van het bezoek van Robert F. Kennedy aan ‘Palestina’ liet niets aan de verbeelding over en heeft tot op vandaag niet aan actualiteit ingeboet:

“Wij zulen moslim brigades uit Pakistan inzetten, wij zullen een religieuze kruistocht leiden voor alle loyale volgelingen van Mohammed, wij zullen voor altijd de invaller verpletteren. Of dat nu drie maanden zal duren, drie jaren of 30 jaren, wij zullen de strijd voortzetten. Palestina zal Arabisch zijn. Wij zullen geen compromis accepteren.”

[Origineel: “We shall bring Moslem brigades from Pakistan, we shall lead a religious crusade for all loyal followers of Mohammed, we shall crush forever the invader. Whether it takes three months, three years, or 30, we will carry on the fight. Palestine will be Arab. We shall accept no compromise.”]

Advertenties

Opmerkelijke uitspraak van Hof van Beroep te Versailles: ‘Israël is de legale bezetter van de Westbank’

cour-dappel-de-versaillesHet Hof van Beroep (Cour d’ Appel) te Versailles, Frankrijk

In een historisch proces dat zorgvuldig «vergeten» werd door de media, heeft de 3de Kamer van het Hof van Beroep van Versailles verklaard dat Israël de wettige bewoner (aka ‘bezetter’) is van de Westelijke Jordaanoever .

dreuz2

Bron: © Jean-Patrick Grumberg voor www.Dreuz.info
in een vertaling van Brabosh.com
Antwerpen, 15 januari 2017


Toen ik voor het eerst vernam dat het Hof van Beroep van Versailles oordeelde dat de nederzettingen op de Westoever en de bezetting van Judea Samaria door Israël ondubbelzinnig legaal is volgens het internationaal recht, in een rechtzaak die door de Palestijnse Autoriteit werd aangespannen tegen de tramlijn (Lightrail) in Jeruzalem gebouwd werd door de Franse bedrijven Alstom en Veolia, geen aandacht kreeg in de media, heb ik besloten om werk te maken van mijn jarenlange rechtenstudies in Frankrijk en ben ik begonnen om nauwgezet de uitspraak van het Hof te analyseren.

Tot mijn verbazing, heeft de pro-Israëlische media hierover ook niet bericht. De weinigen die de zaak vernoemden hadden geen juridische achtergrond in de Franse wet om het mega-belang van deze uitspraak te begrijpen, en, als een paar linkse Engels sprekende Israëlische websites hierover berichtten, dachten zij dat het een beslissing was die enkel relevant was voor de bewuste tramlijn (Lightrail) in Jeruzalem. Dat is het niet.

Lees verder

De mythe van Hitlers socialisme; vandaag 89 jaar geleden sprak de Führer: ‘Wij zijn socialisten!’

hitler-sos
Vandaag is het 1 mei 2016 en wordt zowat overal ter wereld het Feest van de Arbeid gevierd. Voor mezelf een bijzonder moment omdat ik na 45 jaar hard labeur vandaag er vier jaar geleden er de brui aan gaf en met pensioen ben. Free at last! Aan 1 mei heb ik nog een andere een goede herinnering. Op 1 mei 1998 heb ik in Antwerpen mijn eerste date gehad met mijn echtgenote, met wie ik een jaar later gehuwd ben. Dat huwelijk vond plaats in Tbilisi (Georgië) op 20 april 1999.

Die datum hebben wij toen niet gekozen, dat beslisten de Georgische overheidsinstanties in onze plaats. Het toeval wil dat die datum van 20 april ook de geboortedag is van Adolf Hitler. Hitler werd namelijk op 20 april 1889 geboren in Oostenrijk. Die toevallige samenloop van data vond ik een goede gelegenheid om een artikel uit de kast te halen “De mythe van Hitlers socialisme” dat ik in augustus 2008 schreef voor mijn website verzet.org, website die ik heb opgedoekt toen ik aan deze pro-Israëlische blog ben begonnen.

Antwerpse socialisten voeren het “keppeltjesverbod” in
keppeltjesOverigens ben ik meer dan 20 jaar lid geweest van de Vlaamse socialisten, tegenwoordig SP.a genoemd. Eind 2006 ben ik uit de partij gestapt omwille van het hoofddoekenverbod dat door de toenmalig socialistische burgermeester Patrick Janssen werd gepromoot en in november 2006 de facto werd aangenomen.

Het hoofddoekenverbod, dat ik het keppeltjesverbod noem, gold voor alle stadspersoneel dat rechtstreeks in contact komt met de burger zoals bv. loketpersoneel. Echter, het gold namelijk niet alleen voor moslims maar ook voor Joden,  die voortaan geen religieuze symbolen meer mochten dragen zoals bv. keppeltjes noch hangertjes met een Davidster. Dàt was mij een brug te ver. Sindsdien ben ik al bijna tien jaar partijloos.

De mythe van Hitlers socialisme
1 mei 1927 – “Wij zijn socialisten…”

door Brabosh.com, augustus 2008, Verzet.org

Een gekend citaat van Hitler dat nu en dan wordt aangehaald door extremisten allerhande, van uiterst links tot uiterst rechts, is het volgende. Op 1 mei 1927 gaf Hitler een toespraak en hij zei toen onder meer dit over de nationaal-socialisten: “We are socialists, we are enemies of today’s capitalistic economic system.” Net alsof een roedel bijtgrage krokodillen plots zouden uitkrijsen: “wij zijn schapen, u heeft niks te vrezen van ons”. Extremisten trachten hiermee te bewijzen dat Hitler een socialist was en dat alle socialisten zich zouden geïnspireerd hebben op de dictator en als dusdanig moeten gewantrouwd worden. “Zie je wel”, klinkt het dan, “Hitler was OOK een socialist”. Nee, dat was hij helemaal niet.

Lees verder

Recente kaart van het moderne Israël [plaatje]

pop-mandaat4

Aan de vooravond van 2015 staat de bevolking van Israël op ca. 8,3 miljoen personen. Zowat 6,2 miljoen mensen zijn Joods en 1,7 miljoen zijn Arabieren aan het einde van 2014, berichtte aldus Israël’s Centrale Bureau voor Statistieken (CBS) op maandag 29 december 2014.

In procenten uitgedrukt bestaat Israël’s bevolking uit 74,9 procent Joden, 20,7 procent Arabieren en 4,3 procent Christenen, Bedoeienen en mensen die zich met geen enkele religie identificeren of niet beschikken over de Israëlische nationaliteit.

Voor een recente kaart van het moderne Israël klik op (“Lees verder“)
Lees verder

De Joodse rechten op Eretz-Israël – de Palestijnse Leugen weerlegd [Bas van Twist]

lossed-land2

Toen op 14 mei 1948 door David Ben Goerion de staat Israël werd uitgeroepen, was dat voor Egypte, Transjordanië, Irak, Syrië en Libanon het startsein om de pasgeboren staat aan te vallen en te vernietigen. Al eerder was de goedkeuring op 27 november 1947 van het VN-Verdelingsplan aanleiding geweest voor de Arabieren om tot geweld, brandstichting en plunderingen over te gaan in de Joodse wijken van Jeruzalem. Na de Onafhankelijkheidsoorlog volgden nog meer oorlogen, waarin Israël moest vechten voor zijn voortbestaan, zoals de Zesdaagse Oorlog (1967) en de Jom Kippoeroorlog (1973). Maar telkens kwam Israël, voor velen op onverklaarbare wijze, als overwinnaar uit de bus.

Voor de Arabische, islamitische buurlanden is het bestaan van de Joodse staat in het Midden-Oosten tot op de dag van vandaag onaanvaardbaar. Zij laten daarom geen kans onbenut om de Joodse staat – uiteindelijk – te vernietigen. Maar al de oorlogen die de Arabische buurlanden sinds 1948 tegen Israël zijn begonnen, hebben ze, ondanks de militaire steun van hun machtige bondgenoten, smadelijk verloren.

Behalve hun propagandaoorlog. Want ondanks dat Israël op grond van het volkenrecht volkomen in zijn recht staat, zoals we straks zullen zien, en het bovendien de enige democratie is in het Midden-Oosten, is het niettemin de Joodse staat die voortdurend en op oneerlijke gronden wordt bekritiseerd en veroordeeld door de vergadering der volkeren, en zijn dat niet haar islamitische buurlanden, terwijl juist in die landen etnische en religieuze minderheden worden onderdrukt, mensenrechten worden geschonden en menig terreurorganisatie daar zijn bakermat heeft. Maar door het onafgebroken herhalen van leugens1, is het de vijanden van de Joodse staat gelukt de wereld blind te maken voor de ware feiten. Overigens niet zonder de medewerking van onze media, die de leugens stelselmatig en klakkeloos overnamen, waardoor het publiek een eenzijdig en oneerlijk beeld van de werkelijkheid kreeg voorgeschoteld.

Lees verder