Hoe het Verdeelplan van 1947 van de VN leidde tot de heroprichting van de Joodse Natiestaat Israël

De goedkeuring door de Verenigde Naties van het Partitieplan van 1947 was een cruciaal moment in het Israëlisch-Arabische conflict, aangezien de internationale gemeenschap formeel de oprichting van een Joodse Staat en een Arabische Staat die naast elkaar bestaan, onderschreef. Anti-Israël gezangen van ‘Van de rivier tot de zee, Palestina zal vrij zijn’ negeren de geschiedenis van het Midden-Oosten conflict. Hoewel conflicten en vredesverdragen de grenzen hebben veranderd van wat de Verenigde Naties oorspronkelijk voor ogen hadden, blijft VN-resolutie 181 relevant om drie zeer belangrijke redenen. De internationale gemeenschap erkende formeel de staat voor de Joden in hun historische thuisland. Het … Lees verder Hoe het Verdeelplan van 1947 van de VN leidde tot de heroprichting van de Joodse Natiestaat Israël

Efraim Karsh ontkracht de Palmaffia-leugens over de Balfour-Verklaring

Efraim Karsh, Midden-Oosten-kenner en auteur van een paradigmatisch boek over het ontstaan van Israël, “Palestine Betrayed”, heeft ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van de Balfour-Verklaring een evenzeer fundamenteel stuk geschreven over dat belangrijke document. (The Middle East Quarterly, Winter 2018) In het onderstaande vat ik de tekst van Karsh interpreterend samen. Het is dus een zelfstandige tekst, dus slechts deels een samenvattend uittreksel. Waar staan we na 100 jaar Balfour-Verklaring? De Balfour-Verklaring was een brief van 2 november 1917 van de Engelse minister van buitenlandse zaken Arthur Balfour aan Lord Rothschild, een puissant rijke Engelse Jood die door de … Lees verder Efraim Karsh ontkracht de Palmaffia-leugens over de Balfour-Verklaring

Zonsverduistering van 1207 v.C. helpt om datering van Israël en Egypte bij te stellen

“Jozua beveelt de zon om stil te staan op Gibeon”, olieverfschilderij uit 1816 van de Britse schilder John Martin (1789-1854) [beeldbron: National Gallery of Art] Onderzoekers hebben de datum kunnen berekenen van wat de oudste zonsverduistering moet zijn die ooit op schrift is vastgelegd. Door de Bijbelse tekst en een oud-Egyptische tekst te combineren, konden de onderzoekers de regeringsdata van Egyptische farao’s verfijnen, meer bepaald die van de regeerperiode van Ramses II en zijn zoon Merneptah. Die gebeurtenis, zou plaatsgevonden hebben op 30 oktober 1207 v.C. Een en ander kan wetenschappers en religieuze wijzen nopen om tijdslijnen van de geschiedenis … Lees verder Zonsverduistering van 1207 v.C. helpt om datering van Israël en Egypte bij te stellen

Lang vóór de 100-jarige Balfour Verklaring bestond er al een Joods Nationaal Tehuis in Palestina

Op donderdag 2 november 2017 wordt de 100ste verjaardag herdacht van de Balfour Verklaring, toch wordt hierover 100 jaar later nog steeds gediscuteerd en eist PA-preisdent Mahmoud Abbas nog steeds van Groot-Brittannië dat het zich verontschuldigt voor Balfour. Wat heeft de Balfour-verklaring eigenlijk gedaan? En wat erkende de Balfour-verklaring? De tweede vraag is niet meer geregeld dan de eerste. Wij zijn allen vertrouwd met het taalgebruik in de verklaring: “Zijne Majesteits Regering staat welwillend tegenover de vestiging in Palestina van een nationaal tehuis voor het Joodse volk, en zal haar beste krachten aanwenden de verwezenlijking van dit doel te bevorderen, waarbij het … Lees verder Lang vóór de 100-jarige Balfour Verklaring bestond er al een Joods Nationaal Tehuis in Palestina

Arabieren emigreerden massaal naar ‘Palestina’ NADAT de Joden het land ontwikkelden

Dat vreselijk ogenblik wanneer u beseft dat Palestijnse Arabieren enkel naar het Heilig Land kwamen NADAT de Joden het land ontwikkelden…. De Palestijnse Arabieren en hun bondgenoten beweren dat de Joden van Europa kwamen, hun land afnamen en hen vervolgens verdreven, de oorspronkelijke bewoners van het land. Bovendien willen ze ons laten geloven dat indien wij niet terug naar ons thuisland waren gekomen, het leven zalig en aangenaam zou zijn geweest voor de Arabieren die er toen woonden en dat wij hun levens ruïneerden. Dat is een louter gefabriceerd verhaal dat hooguit 100 jaren de ronde doet en dat sinds … Lees verder Arabieren emigreerden massaal naar ‘Palestina’ NADAT de Joden het land ontwikkelden

Opmerkelijke uitspraak van Hof van Beroep te Versailles: ‘Israël is de legale bezetter van de Westbank’

cour-dappel-de-versaillesHet Hof van Beroep (Cour d’ Appel) te Versailles, Frankrijk

In een historisch proces dat zorgvuldig «vergeten» werd door de media, heeft de 3de Kamer van het Hof van Beroep van Versailles verklaard dat Israël de wettige bewoner (aka ‘bezetter’) is van de Westelijke Jordaanoever .

dreuz2

Bron: © Jean-Patrick Grumberg voor www.Dreuz.info
in een vertaling van Brabosh.com
Antwerpen, 15 januari 2017


Toen ik voor het eerst vernam dat het Hof van Beroep van Versailles oordeelde dat de nederzettingen op de Westoever en de bezetting van Judea Samaria door Israël ondubbelzinnig legaal is volgens het internationaal recht, in een rechtzaak die door de Palestijnse Autoriteit werd aangespannen tegen de tramlijn (Lightrail) in Jeruzalem gebouwd werd door de Franse bedrijven Alstom en Veolia, geen aandacht kreeg in de media, heb ik besloten om werk te maken van mijn jarenlange rechtenstudies in Frankrijk en ben ik begonnen om nauwgezet de uitspraak van het Hof te analyseren.

Tot mijn verbazing, heeft de pro-Israëlische media hierover ook niet bericht. De weinigen die de zaak vernoemden hadden geen juridische achtergrond in de Franse wet om het mega-belang van deze uitspraak te begrijpen, en, als een paar linkse Engels sprekende Israëlische websites hierover berichtten, dachten zij dat het een beslissing was die enkel relevant was voor de bewuste tramlijn (Lightrail) in Jeruzalem. Dat is het niet.

Lees verder “Opmerkelijke uitspraak van Hof van Beroep te Versailles: ‘Israël is de legale bezetter van de Westbank’”

Recente kaart van het moderne Israël [plaatje]

pop-mandaat4

Aan de vooravond van 2015 staat de bevolking van Israël op ca. 8,3 miljoen personen. Zowat 6,2 miljoen mensen zijn Joods en 1,7 miljoen zijn Arabieren aan het einde van 2014, berichtte aldus Israël’s Centrale Bureau voor Statistieken (CBS) op maandag 29 december 2014.

In procenten uitgedrukt bestaat Israël’s bevolking uit 74,9 procent Joden, 20,7 procent Arabieren en 4,3 procent Christenen, Bedoeienen en mensen die zich met geen enkele religie identificeren of niet beschikken over de Israëlische nationaliteit.

Voor een recente kaart van het moderne Israël klik op (“Lees verder“)
Lees verder “Recente kaart van het moderne Israël [plaatje]”

De Joodse rechten op Eretz-Israël – de Palestijnse Leugen weerlegd [Bas van Twist]

lossed-land2

Toen op 14 mei 1948 door David Ben Goerion de staat Israël werd uitgeroepen, was dat voor Egypte, Transjordanië, Irak, Syrië en Libanon het startsein om de pasgeboren staat aan te vallen en te vernietigen. Al eerder was de goedkeuring op 27 november 1947 van het VN-Verdelingsplan aanleiding geweest voor de Arabieren om tot geweld, brandstichting en plunderingen over te gaan in de Joodse wijken van Jeruzalem. Na de Onafhankelijkheidsoorlog volgden nog meer oorlogen, waarin Israël moest vechten voor zijn voortbestaan, zoals de Zesdaagse Oorlog (1967) en de Jom Kippoeroorlog (1973). Maar telkens kwam Israël, voor velen op onverklaarbare wijze, als overwinnaar uit de bus.

Voor de Arabische, islamitische buurlanden is het bestaan van de Joodse staat in het Midden-Oosten tot op de dag van vandaag onaanvaardbaar. Zij laten daarom geen kans onbenut om de Joodse staat – uiteindelijk – te vernietigen. Maar al de oorlogen die de Arabische buurlanden sinds 1948 tegen Israël zijn begonnen, hebben ze, ondanks de militaire steun van hun machtige bondgenoten, smadelijk verloren.

Behalve hun propagandaoorlog. Want ondanks dat Israël op grond van het volkenrecht volkomen in zijn recht staat, zoals we straks zullen zien, en het bovendien de enige democratie is in het Midden-Oosten, is het niettemin de Joodse staat die voortdurend en op oneerlijke gronden wordt bekritiseerd en veroordeeld door de vergadering der volkeren, en zijn dat niet haar islamitische buurlanden, terwijl juist in die landen etnische en religieuze minderheden worden onderdrukt, mensenrechten worden geschonden en menig terreurorganisatie daar zijn bakermat heeft. Maar door het onafgebroken herhalen van leugens1, is het de vijanden van de Joodse staat gelukt de wereld blind te maken voor de ware feiten. Overigens niet zonder de medewerking van onze media, die de leugens stelselmatig en klakkeloos overnamen, waardoor het publiek een eenzijdig en oneerlijk beeld van de werkelijkheid kreeg voorgeschoteld.

Lees verder “De Joodse rechten op Eretz-Israël – de Palestijnse Leugen weerlegd [Bas van Twist]”

Obama’s ‘pre-1967 Lijnen’ van een toekomstige Palestijnse staat zijn nog geen ‘grenzen’

In zijn toespraak van 19 mei 2011 waarin president Barack Obama zijn nieuwe M-O beleid toelichtte, meer bepaald omtrent het Israëlisch-Palestijnse vredesproces, zei Obama dat de ‘1967 Lijnen’ de basis zouden moeten vormen voor een toekomstige grens tussen Israël en Palestina. De belangrijkste reguliere mediabedrijven hebben later FOUTIEF bericht dat Obama had gesproken over de ‘Grenzen van 1967’. [‘Borders’ vs ‘Lines’] De diplomatieke implicaties even buiten beschouwing gelaten, gebruikte president Obama ‘Lines’ [lijnen] als de enige en inderdaad correcte term om te beschrijven waar precies de scheidingslijnen lagen tussen Israël en de door Jordanië bezette Westelijke Jordaanoever tussen 1949 en … Lees verder Obama’s ‘pre-1967 Lijnen’ van een toekomstige Palestijnse staat zijn nog geen ‘grenzen’

Waarom beroept Israël zich niet op het internationaal recht? [Shimon Cohen]

Professor Eliav Shochetman, een expert op het gebied van internationale wetgeving, geeft aan: volgens documenten van internationaal recht door de naties aanvaard, heeft het Joodse volk uitsluitend rechten op Judea en Samaria en op een nationaal tehuis. Om welke reden is iedereen er dan van overtuigd dat internationale wetgeving niet aan onze kant staat, en waarom gebruikt Israël deze argumenten niet? In deze tijd waarin politiek links georiënteerde organisaties waarschuwen voor de gevaren die het Internationaal Gerechtshof in Den Haag voor Israël kan opleveren, hoort professor Elia Shochetman – een wereldwijd bekende expert op het gebied van internationale wetgeving – … Lees verder Waarom beroept Israël zich niet op het internationaal recht? [Shimon Cohen]

Europese Unie in de greep van het Palestinisme ten koste van de Joodse Staat [Richard Mather]

De onverbrekelijke band van het 28-landenblok van de Europese Unie met het uitgevonden volk van ‘Palestina’, gaat hand in hand met de Palestinisering van het Arabisch-Israëlische conflict ten koste van de legitimiteit en veiligheid van de enige Joodse Staat in de wereld – Israël – niet toevallig ook de enige democratische natie in het Midden-Oosten. Op woensdag 17 december 2014 hebben de leden van het Europese Parlement hun steun gegeven aan een motie omtrent Palestina met 498 JA-stemmen tegen 88 Neen’s. Na een akkoord tussen de belangrijkste partijen in het parlement, luidt de motie aldus: “Het Europese Parlement steunt in … Lees verder Europese Unie in de greep van het Palestinisme ten koste van de Joodse Staat [Richard Mather]

Vier fundamentele feiten over het Arabisch-Joods conflict die iedereen moet kennen

“Telkens de media liegt, lijdt Israël…” De meeste westerlingen, waaronder helaas ook vele Joden, zijn zich niet bewust van vier fundamentele feiten omtrent het Joodse thuisland van Israël die, indien ze beter geïnformeerd zouden zijn, de steun voor de Joodse staat aanzienlijk zouden doen toenemen. Op ons rust de last om deze feiten meer bekendheid te geven in het Westen in het bijzonder in de Lage Landen. Lee Bender en Jerome Verlin schreven er een boek over: “Pressing Israel: Media Bias Exposed From A-Z”. Enkele voorbeelden uit het boek. De van Hebreeuwse origine namen Judea & Samaria zijn reeds duizenden … Lees verder Vier fundamentele feiten over het Arabisch-Joods conflict die iedereen moet kennen

Opmerkelijk: Vlag van ‘Palestina’ uit het jaar 1939 – Big Surprise!

Wie wil weten hoe de vlag van [het Britse Mandaat voor] ‘Palestina’ oogde, lang vooraleer op 14 mei 1948 Israël de onafhankelijke staat werd van het Joodse Volk moet het beslist eens opzoeken. In deze Franse Larousse Encyclopedie uit 1939 werd achteraan een appendix gevoegd waar alle vlaggen van landen van voor de Tweede Wereldoorlog alfabetisch werden afgebeeld. Ten bewijze staat bovenaan op de linkerpagina de vlag van Duitsland afgebeeld: een zwarte swastika op een rode achtergrond. Geen twijfel mogelijk dus: pre-1945. Als we nu vervolgens alfabetisch naspeuren naar bv. de Palestijnse vlag, wat vinden we dan wel? Hoe zag … Lees verder Opmerkelijk: Vlag van ‘Palestina’ uit het jaar 1939 – Big Surprise!

Brits filmbedrijf Pathé zet gigantisch filmarchief online met o.a. Israël en Palestina 1896-1976 [video]

Filmclip hierboven van British Pathé. Eentje over de Joodse gemeenschap in Nederland. Voorbereiding tot Pesach 5-12 april 1966 (15 Nissan 5726), het Joodse paasfeest en de bereiding van de matses, het paasbrood. De Opperrabbijn van Amsterdam, Dr. Aron Schuster (1907-1994), ziet toe op het productieproces. Schuster was Opperrabijn van A’dam van 1955 tot 1973. Daarna verwisselde hij Nederland voor Israël en woonde tot het einde van zijn dagen in Jeruzalem. Een week geleden heeft het Britse filmbedrijf British Pathé haar gigantische collectie films en journaals vrijgegeven voor het grote publiek. Meer dan 85.000 filmpjes werden op YouTube geplaatst en bestrijken een … Lees verder Brits filmbedrijf Pathé zet gigantisch filmarchief online met o.a. Israël en Palestina 1896-1976 [video]

13 feiten over Israël en M-O die kunnen helpen niet te buigen voor de Arabische propaganda [Shmuel Katz]

landofisrael2

Antisemitisme gedijt gezond en wel en bruist letterlijk over van leven en tomeloos enthousiasme. Als een hitsige hoer op zoek naar vers klienteel, pronkt de moderne  antisemiet heel openlijk en trots met zijn/haar nieuwe jas of jurk. Het moderne antisemitisme manifesteert zich in onze tijd achter het masker van anti-Zionisme en/of anti-Israëlisme en/of anti-Israël’s ‘bezetting’.

hugo3Het mag op het eerste gezicht allemaal nieuw lijken, maar schijn bedriegt. De nieuwe ‘outfit’ van de hedendaagse antisemiet werd in feite gesneden uit één en dezelfde antisemitische lap stof die al 2000 jaar op elke markt in de wereld wordt aangeboden voor een halve cent. De vraag ernaar overschrijdt ruimschoots het aanbod maar daar wordt hard aangewerkt, met de hulp en de centen van nagenoeg de voltallige internationele gemeenschap.

Onderaan de anti-Israëlische antisemitische pyramide gaat het er momenteel nog vrij rustig aan toe maar bovenaan vertrappelen ze elkaar als een beestige bende woestelingen, in een vertwijfelde poging om als eerste boven op de top te komen en een Joodse scalp aan de gordel te rijgen.

Dr. Shmuel Katz somt hieronder dertien feiten op omtrent Israël en het Midden-Oosten, die u door het houden van deze feiten in het achterhoofd, misschien kunnen helpen voorkomen dat mensen vallen voor de Arabische propaganda en u tevens willen waarschuwen voor Pallywood, de industriële Palestijnse mediafabriek waar continu en elke dag dozijnen leugens en fabricaties van de lopende band rollen.

[1.] De Joden hebben een band met het land van Israël die meer dan 3000 jaar teruggaat in de geschiedenis, met een nagenoeg doorlopende Joodse aanwezigheid in het land van Israël voor het overgrote deel van deze tijd.

Dr. Shmuel Katz[2.] Jeruzalem was de hoofdstad van het Joodse volk voor duizenden jaren. En onlangs, sinds de Joden in 1850 de etnische meerderheid waren van de stad, met uitzondering van 1948 tot 1967, toen de Jordaniërs het Joodse Kwartier verwoesten in de Oude Stad en vele Joden doodden en de rest verdreven. Dus hoe kan men dan de Joden beschuldigen van het bezetten van hun eigen keukens en achtertuinen?

[3.] Er was nooit een onafhankelijke Arabische staat in het land Israël en Jeruzalem is ook nooit de hoofdstad geweest van om het even welke Arabische staat of natie, behoudens dan van het Joodse Volk.

Lees verder “13 feiten over Israël en M-O die kunnen helpen niet te buigen voor de Arabische propaganda [Shmuel Katz]”

Tien fundamentele feiten die de peilers zijn van het vredesproces [amb. Alan Baker]

Talloze juristen doorheen de jaren zijn telkens na lange en uitgebreide studies tot de conclusie gekomen dat volgens het internationaal recht Israël wel degelijk rechten kan laten gelden op de zogenaamde ‘bezette gebieden’ in [Oost-]Jeruzalem en op de Westelijke Jordaanoever. Tegenstanders van het bestaansrecht van Israël bevinden zich in de eerste plaats onder de naties die in november 1947 tégen de Tweestatenoplossing (beter gekend als het Verdeelplan aka VN-Resolutie 181) hebben gestemd en onder diegenen die na de onafhankelijkheidsverklaring door Israël op 14 mei 1948 de soevereiniteit van de Joodse staat weigerden (en nog steeds weigeren) te erkennen. In hun … Lees verder Tien fundamentele feiten die de peilers zijn van het vredesproces [amb. Alan Baker]

De Joodse rechten op Eretz-Israël – Een weerwoord op de Palestijnse Leugen [Bas van Twist]

shomron3Toen op 14 mei 1948 door David Ben Goerion de staat Israël werd uitgeroepen, was dat voor Egypte, Transjordanië, Irak, Syrië en Libanon het startsein om de pasgeboren staat aan te vallen en te vernietigen. Al eerder was de goedkeuring op 27 november 1947 van het VN-Verdelingsplan aanleiding geweest voor de Arabieren om tot geweld, brandstichting en plunderingen over te gaan in de Joodse wijken van Jeruzalem. Na de Onafhankelijkheidsoorlog volgden nog meer oorlogen, waarin Israël moest vechten voor zijn voortbestaan, zoals de Zesdaagse Oorlog (1967) en de Jom Kippoeroorlog (1973). Maar telkens kwam Israël, voor velen op onverklaarbare wijze, als overwinnaar uit de bus.

Voor de Arabische, islamitische buurlanden is het bestaan van de Joodse staat in het Midden-Oosten tot op de dag van vandaag onaanvaardbaar. Zij laten daarom geen kans onbenut om de Joodse staat – uiteindelijk – te vernietigen. Maar al de oorlogen die de Arabische buurlanden sinds 1948 tegen Israël zijn begonnen, hebben ze, ondanks de militaire steun van hun machtige bondgenoten, smadelijk verloren.

Behalve hun propagandaoorlog. Want ondanks dat Israël op grond van het volkenrecht volkomen in zijn recht staat, zoals we straks zullen zien, en het bovendien de enige democratie is in het Midden-Oosten, is het niettemin de Joodse staat die voortdurend en op oneerlijke gronden wordt bekritiseerd en veroordeeld door de vergadering der volkeren, en zijn dat niet haar islamitische buurlanden, terwijl juist in die landen etnische en religieuze minderheden worden onderdrukt, mensenrechten worden geschonden en menig terreurorganisatie daar zijn bakermat heeft. Maar door het onafgebroken herhalen van leugens1, is het de vijanden van de Joodse staat gelukt de wereld blind te maken voor de ware feiten. Overigens niet zonder de medewerking van onze media, die de leugens stelselmatig en klakkeloos overnamen, waardoor het publiek een eenzijdig en oneerlijk beeld van de werkelijkheid kreeg voorgeschoteld.

Lees verder “De Joodse rechten op Eretz-Israël – Een weerwoord op de Palestijnse Leugen [Bas van Twist]”

RIP: Oud-generaal en premier Ariel Sharon overleden – Levensportret door Israel Heute +video

Ariel Sharon
Ariel Sharon
26 februari 1928 – 11 januari 2014

Heden namdidag is oud-IDF generaal en premier van Israël Ariel Sharon overleden. Volgende maand zou hij 86 jaar zijn geworden. Na zijn beroerte in 2006 heeft de Duitstalige TV-redactie van Israel Heute met historische originele opnamen een portret samengesteld van Sharon. Israel Today Nederland schrijft: “Hij werd beschouwd als een taaie vechter, maar hij hield ook van vioolspelen.

Exodus in Gush KatifWel ja, Sharon was dus ook maar een mens van vlees en bloed en helemaal niet die meedogenloze booswicht zoals hij werd omschreven in de westerse media. Ariel Sharon is beslist één van de grootste leiders van Israël, maar ook een van de meest controversiële. In binnen- en buitenland werd hij een ‘Havik‘ genoemd omwille van zijn soms harde standpunten.

Nochtans was het diezelfde vermeende ‘Havik’ die in 2005 zijn ‘disengagement‘ plan voorstelde en liet uitvoeren. De Havik was een Duif geworden. Dat plan omhelsde de eenzijdige terugtrekking van Israël uit de Gazastrook, de feitelijke ontmanteling van Gush Katif en de gewelddadige uitzetting in augustus 2005 van ca. 10.000 Joden uit de Strook zonder dat daarvoor in ruil ook maar iets werd gevraagd aan de Palestijnen.

Lees verder “RIP: Oud-generaal en premier Ariel Sharon overleden – Levensportret door Israel Heute +video”