Anti-Israëlische zedenprediker uit Denemarken verwikkeld in reusachtig corruptieschandaal

Zo nu en dan onthullen belangrijke nieuwsberichten, die schijnbaar niet relevant zijn voor Israël, bij nader inzien toch wezenlijke informatie met het oog op Israël. Danske Bank, de grootste bank van Denemarken, gaf onlangs toe de sluis voor een reusachtig corruptieprogramma van de regering van Azerbeidzjan geweest te zijn. De Deense krant “Berlingske Tidende” mocht enkele documenten over dit schandaal inzien.

Volgens informatie van de Britse krant “The Guardian”, die zich beroept op doorgesijpelde informatie, gebruikte de regering van Azerbeidzjan de bank om een geheim programma met een omvang van $ 2,9 miljard te financieren, waarmee ze via een netwerk van Britse ondernemingen bekende Europeanen betaalde. “The Guardian” beweert dat er tussen 2012 en 2014 meer dan 16.000 geheime betalingen via de vestiging van de Danske Bank in Estland werden gedaan. Een deel van dit geld werd blijkbaar in het kader van lobbyactiviteiten aan politici en journalisten betaald. In de genoemde periode lag Azerbeidzjan vanwege de arrestatie van mensenrechtenactivisten en journalisten en vanwege de manipulatie van verkiezingen onder vuur. De top van het olierijke land wilde een positief imago bevorderen.
Lees verder

Advertenties

“Moedigste Regisseur”: Finn Norgaard [Douglas Murray]

finn2Finn Norgaard (links) werd deze maand vermoord door de terrorist Omar Abdelhamid Hussein, toen hij trachtte te verhinderen dat Hussein het vuur zou openen op een groepje opeengepakte vrije-meningsuiting activisten in Copenhagen, Denemarken. Rechts, de Zweedse artiest Lars Vilks, die op de dodenlijst prijkt van Al-Qaeda, en een van de deelnemers was aan de bijeenkomst die het doelwit waren van de terrorist Hussein.

We hebben zonet een Oscar nacht gehad in de VS. Maar helaas, er was geen nominatie voor ‘Moedigste Regisseur.’ Hier is een nominatie.

Normaal gesproken natuurlijk, zou u het niet aandurven om een nominatie voor ‘moedigste regisseur’ te hebben. De rol zou worden begeerd door, en alleen worden toegekend aan, mensen die films hebben gemaakt die volkomen voorspelbaar meningen weergeven die in om het even welke tijdsgeest gebeurd zouden kunnen zijn. Een verhaal van een vrouw die strijdt tegen haar ziekte, geplaatst tegen de achtergrond van de anti-slavernij beweging. Het verhaal van een man die strijd tegen klassevooroordelen en ongelijke beloning, afgezet tegen de achtergrond van het zinken van de Titanic, enzovoort.

Het woord ‘moedig’ is dusdanig veel gebruikt in de filmindustrie dat het gemakkelijk wordt om te vergeten wat het woord in feite betekent. Hier is een suggestie. Moedig is Finn Norgaard. Hij was de 55-jaar-oude filmregisseur die eerder deze maand in Kopenhagen werd doodgeschoten door Omar Abdelhamid Hussein. Het precieze verhaal van hoe Finn Norgaard is gestorven is nog maar pas bekend geraakt en werd nog niet verteld. Maar het moet bekend worden.

Lees hier het volledige artikel>>>

In een vertaling van Brabosh.com voor:
gatestone-logo2

Wat hebben Denemarken, Nederland en de Islam met elkaar gemeen? [Sarah Lund]

ring-oslo2In de Noorse hoofdstad Oslo vormden moslims op zondag 22 februari 2015 een ‘ring(-etje) van vrede’ omheen een synagoge uit solidariteit met de slachtoffers in Kopenhagen. Hoewel de westerse media sprak van een ring van 1000 tot 1300 moslims, bleek het in werkelijkheid slechts om ca. 20 moslims te gaan. In Noorwegen leven ca. 175.000 moslims. Wellicht hebben ze het publiek erbij geteld, dat hoofdzakelijk uit autochtone Noren bestond. De vredesactivisten bleken zelfs met te weinig te zijn om een ring te vormen, dus gingen ze gewoon op een rechte lijn voor de synagoge staan. Een “voel-je-goed” verhaaltje dat in werkelijkheid een zoveelste kwakkel is, gefabriceerd door de internationale media over een niet bestaande islamitische solidariteit met de Joden. Meer hierover op Breitbart.com.

Wat hebben Nederland en Denemarken gemeen? Het zijn allebei relatief kleine landen, beide landen hebben islam-kritische partijen die in het parlement zitten en politici die geen blad voor de mond nemen. Natuurlijk: Geert Wilders betaalt een hoge prijs voor zijn oprechtheid, hij krijgt al jaren politiebescherming en als je kijkt naar de aanslagen van afgelopen week is dat ook bittere noodzaak.

De boodschap van Wilders´ PVV en de Deense Dansk Folkeparti (Deense volkspartij, DF) komen aan bij de burgers. En de politiekcorrecte elite in de media kan spartelen wat ze wil. Denemarken is op de goede weg: de geïntegreerde moslims demonstreren samen met de Denen tegen de vreselijke aanslagen in Kopenhagen. Hier schijnt op den duur datgene te lukken wat in Duitsland nog heel ver weg is. De radicale moslims zullen het land worden uitgedrongen en over blijven diegenen, die zo willen leven als de rest van de samenleving, namelijk in vrijheid en in vrede. Daarvan is in Duitsland helaas niets te merken.

Bij terreuraanslag in Kopenhagen: elite-eenheid van het leger ingezet

Er werden niet veel details bekend over de inzet van Deense speciale militaire eenheden na de Jihad-aanslag in Kopenhagen op 14 februari. Een feit is echter dat Denemarken elitesoldaten in het land heeft ingezet om de bevolking te beschermen. Dat is een absolute mijlpaal in de moderne Deense geschiedenis.

Zo bericht de krant “Ekstrabladet” dat er een elite-eenheid, die gevormd werd uit verschillende eenheden, het weekend werd ingezet om de strijd tegen de terreur in het eigen land op te nemen. Ondertussen wordt Omar, de dode terrorist, door veel moslims in Denemarken als held bejubeld.

Er bevonden zich ongeveer 30 gemaskerde jonge mannen op de Svanevej, waar de terrorist werd gedood, balden hun vuisten en riepen “Allahu Akbar!”. Ze verwijderden bloemen en kaarten, die door goedmenschen op de plek waar het lijk gelegen had waren neergelegd, met de aanwijzing dat dit “onislamitisch” zou zijn.

Op hetzelfde moment schreef een man van Palestijnse komaf op Facebook: “Je suis Omar” en binnen enkele uren kreeg zijn bijdrage 20 “Likes”. Professor Jørn Vestergaard, die aan de universiteit van Kopenhagen strafrecht doceert, zei dat de openlijke instemming op Facebook begrepen zou kunnen worden als instemming met een terreurhandeling en verbaasd zou zijn als er geen klachten zouden worden ingediend.

Søren Pind van de partij Venstre (een liberaal-conservatieve partij) zei dat dit zou aantonen dat er sprake zou zijn van een “zij” en “wij” en dat men al veel te lang verzuimd zou hebben dit probleem te benoemen. We hebben ons in een wolk van naïviteit laten wikkelen, aldus de politicus.

Op hetzelfde moment in Nederland:

Moslims in Gouda blokkeren de bouw van een crèche, die onderdeel zou uitmaken van een groot nieuw moskeegebouw. Maar nu dreigt het project te mislukken, want de verantwoordelijken van het moskeeproject willen geen crèche en geen school in de buurt. Ze willen niet dat vrouwen als leraressen en pedagogen in de buurt van een moskee werken, dat zou de mannen van hun gebed kunnen afleiden. De plaatselijke islamitische gemeenschap wil nu zelfs het hele kazerneterrein kopen om zo´n gebruik te verhinderen.

Pijnlijk voor het stadsbestuur van Gouda: men wilde de ruzie geheim houden. Maar deze werd inclusief alle details over de geplande discriminatie van de vrouwen doorgespeeld aan de media. De moslims zijn nog steeds niet bereid tot een compromis; er zouden geen vrouwen in de buurt van de nieuwe moskee mogen werken, omdat zij de mannen zouden storen.

Nederlandse wetenschapper bevestigt: Geert Wilders had gelijk

Dr. Peter van Ham werkt als wetenschappelijk medewerker aan het Instituut Clingendael, een instituut voor internationale betrekkingen in Den Haag. Hij zegt dat Wilders al jarenlang zou waarschuwen voor het gevaar van de islamitische terreur en hoewel de terroristen bij het moorden quasi de koran in de hand houden, staan alle progessief-liberale partijen erop dat dit niets met de islam te maken zou hebben. Geen enkele partijvoorzitter wil toegeven dat Wilders gelijk had, aldus Van Ham.

Daarvoor ziet hij meerdere redenen:

Vanuit ideologisch oogpunt zou het zin hebben dat de progressief-liberale partijen de PVV als groter probleem beschouwen dan de radicale islam. De PvdA (sociaaldemocraten), D66 (sociaalliberalen) en de SP (socialisten) geloven allemaal in een succesvolle multiculturele samenleving en het zou moeilijk zijn voor hen dit geloof op te geven. Iedere ideologie zou uit een coherente serie ideeën bestaan. Als men zou toegeven dat Wilders gelijk had, dan zou men moeten toegeven dat de Nederlandse samenleving minder succesvol zou zijn dan men denkt. Toegeven aan Wilders houdt de vraag in waarom we zo´n grote, lastige regering nodig hebben, die denkt alles beter te weten dan haar eigen burgers met betrekking tot bijna alles?

En waarom wordt het multiculturalisme aangeprezen, terwijl je toch heel duidelijk zijn grenzen kan zien? Het zou veel eenvoudiger zijn de feiten te verdraaien en Wilders en zijn kiezers als dom en gevaarlijk neer te zetten.

Ook staan de reputaties van veel politici op het spel. De politici en opiniemakers geven bijna nooit toe dat ze het verkeerd hebben, bijvoorbeeld wanneer ze een gevaar onderschat of hun eigen vaardigheden overschat hebben. Er is bijvoorbeeld niet één politicus die toegeeft dat de invoering van de euro een fout was. Zo ziet het er ook uit bij de islamitische terreur.

Een ieder die openlijk zou toegeven dat hij zich vergist zou hebben bij zo´n belangrijk thema zou zijn eigen geloofwaardigheid ondermijnen. De voorzitter van D66, Pechtold, presenteert zich aan de publieke opinie als “anti-Wilders”. D66 is tegen alles waarvoor de PVV staat. Toegeven dat Wilders gelijk zou hebben, is dus voor alle liberaal-progressieve partijen een onmogelijke zaak. De schade die dit zou aanrichten aan hun reputatie zou simpelweg te groot zijn.

Van Ham noemt nog andere voorbeelden, bijvoorbeeld de multiculti industrie, die leeft van de immigranten. Dat alles kunnen we ook overdragen op Duitsland. Ook hier wil niemand toegeven dat men zich vergist heeft – hier is gewoon alles “alternatiefloos”.

door Sarah Lund

Zwarte lijst van Islam; te liquideren personen

blacklist


In een vertaling uit het Duits door E.J. Bron naar een artikel op JournalistenWatch.com

Vooravond van synagogeaanval in Kopenhagen: Imam zet aan tot Jodenmoord +video

offensive

Denemarken: de ene cartoon is duidelijk de andere niet… 😦

Tijdens het vrijdaggebed van 13 februari 2015, een dag voor de bloedige terreuraanslagen in Kopenhagen, verwierp Hajj Saeed, de Imam van de Al-Faruq moskee in de stad, elke inter-religieuze dialoog met Joden, berichtte aldus Memri TV. Vanop het spreekgestoelte noemde Imam Saeed de inter-religieuze dialoog een “kwaadaardig idee” en beweerde dat

“[..] de mensen die verantwoordelijk zijn voor  inter-religieuze dialoog alle religies gelijk willen stellen. [Door dit te doen] willen zij de Waarheid gelijkstellen met  Onwaarheid. Tussen ketterij en bedrog, tussen de religie van de profeet Mohammed en door de mens gemaakte wetten, die door deze criminelen werden gewettigd om de wereld te regeren.”

Achter Saeed hing een zwarte vlag, geassocieerd met de islamitische extremistische groep Hizb ut-Tahrir, een internationale pan-islamitische politieke organisatie met het doel om alle islamitische landen te verenigen onder auspiciën van een Islamitische Staat. Zijn preek werd op het internet geplaatst door de Scandinavische sectie van de groep.

Met betrekking tot specifiek de Joden, zei Saeed dat de Profeet Mohammad in Medina Joodse buren had, maar in plaats van te proberen om hen op te roepen tot verzoening, “op de wijze van… diegenen die oproepen om Waarheid en Onwaarheid te verzoenen,” riep hij hen op om de Islam te accepteren. En toen zij zijn oproep om zich tot de Islam te bekeren verwierpen, “voerde hij oorlog tegen de Joden.”

Hij echoode het credo van Hizb ut-Tahrir dat “alle mensen zich moeten bekeren tot de Islam”. Diegenen die weigeren om dit te doen “nadat hen duidelijke bewijzen werden getoond,” moeten worden beschouwd als ketters en ongelovigen. En er bestaan religieuze wetten hoe om te gaan met zulke mensen, met name wanneer zij temidden van hen leven in hun landen. “De zogenaamde interreligieuze dialoog is geen deel van deze wetten,” zei hij, in plaats daarvan vaststellend dat er “een ideologisch conflict” zou moeten zijn “om hun leugenachtige argumenten te weerleggen.”

Saeed verwierp tevens de hulp van de Verenigde Naties aan moslimgemeenschappen zeggende “Willen wij… dat de Verenigde Naties goede welzijnswerken doen voor ons? De Verenigde Naties en zijn voorgangers van de Volkenbond werden opgericht om de Islam te bestrijden en moslims weg te trekken van hun religie.”

Video: Hajj Saeed, Imam van de Al-Faruq moskee in Kopenhagen, op 13 februari 2015 aan de vooravond van de terreuraanslagen: “Geen interreligieuze dialoog met Joden maar oorlog”

door Brabosh.com

in een vrije vertaling naar een artikel van David Daoud in The Algemeiner van 18 februari 2015

Jihadistische terreuraanslagen in Denemarken: Joodse bewaker gedood en minstens vijf gewonden

krudttonden2Kopenhagen, 14 februari 2015. De ramen van het Deens praatcafé Krudttønden werden met kogels doorzeefd.

Laatst bijgewerkt: dinsdag, 17 februari 2015 om 09u38'

De Deense hoofdstad Kopenhagen werd gisteren namiddag en avond getroffen door twee terreuraanslagen waarbij in het totaal twee doden vielen en minstens vijf gewonden. De Deense politie voert sinds gisternamiddag en al de hele afgelopen nacht een intense klopjacht op een gemaskerde schutter die telkens te voet kon ontsnappen.

Omar Abdel Hamid El-HusseinDe Deense media identificeert de gedode dader momenteel als de 22-jarige Omar Abdel Hamid El-Hussein (plaatje rechts)

Hoewel het onderzoek in volle gang is en aanvankelijk werd gesproken van twee schutters, lijken de twee aanslagen door een en dezelfde man te zijn uitgevoerd. De aanslagen lijken verdacht veel op de aanslagen van 7-9 januari 2015 toen enkele jihadisten de kantoren van Charlie Hebdo overvielen alsmede de kosjere supermarkt Hyper Cacher in Parijs.

In het totaal vielen er toen 17 doden waarvan zes Joden (vier in de Hyper Cacher en twee in Charlie Hebdo.) Ook twee politieagenten en twee bewakers (van Charlie Hebdo) werden gedood. Tevens kwamen ook de drie jihadisten om het leven.

De eerste aanslag
.. vond plaats in het café 
Krudttønden in Kopenhagen waar op dat ogenblik onder de titel “Art, blasphemy and the freedom of expressioneen meeting werd gehouden omtrent vrijheid van meningsuiting geïnspireerd op de aanslagen in Parijs. Die meeting werd ondermeer bijgewoond door François Zimeray, de Franse ambassadeur aan Denemarken, alsmede door de Zweedse cartoonist Lars Vilks.

Lees verder