Voormalig generaal Gadi Shamni haalt scherp uit naar de ‘bezetting’

GadiShamni2Majoor Generaal (op rust) Gadi Shamni (°1959), voormalig hoofd van het Centrale Commando van het IDF (Israëlische Leger/Tsahal), heeft op woensdag scherp uitgehaald naar de politieke echelons voor het bezetten van Palestijnse gebieden, zeggende dat dit het leger verhindert om zich voor te bereiden op de echte bedreigingen.

Generaal Shamni leidde het Centrale Commando in de jaren 2007-2009 en verliet het leger in 2012. Het Centrale Commmado van het leger is verantwoordelijk voor een gebied met inbegrip van Judea & Samaria voorbij de Groene Lijn. Op woensdag 31 augustus 2016 hield hij een voordracht aan de universiteit van Herzliya, Israël, aka het Interdisciplinary Center Herzliya (IDC).

Hij veroorzaakte links en rechts voor redelijk wat controverse met zijn uitspraak dat Israël “de wereldkampioen is van bezetting”. Hieronder het meest relevante deel van zijn voordracht:

“Wij hebben de bezetting tot een kunst verheven. Wij zijn de wereldkampioenen van bezetting. Ik was hoofd van het Centrale Commando. De commandant van de bezetting. En ik vraag onszelf, is dat wat we willen zijn? Israël zal nooit instemmen met een akkoord dat de veiligheidseisen niet aanpakt. De Palestijnen zullen de voortzetting van de eindeloze Israëlische bezetting niet aanvaarden. De enige aanvaardbare oplossing is een afscheidingsakkoord met de Palestijnen.

Landen in de regio staan klaar en zijn geïnteresseerd in het onderhouden van volledige betrekkingen [met Israël], maar zij zullen dat niet doen zolang de Palestijnse kwestie niet op een voor hen bevredigende wijze is opgelost. Israël moet het regionale systeem beïnvloeden via haar relaties met andere landen en haar betrekkingen met de Verenigde Staten. Israël is het sterkste land in de regio en het schrikt haar buren en vijanden af. Israël kan en moet berekende risico’s nemen om haar strategische situatie te verbeteren in tegenstelling tot het beleid van de recente jaren dat zich beperkte tot het minimaliseren van de schade.

Gaza is een complexe kwestie. Zelfs indien Hamas ontwapent, zal het nog vele jaren duren vooraleer we een vrije passage kunnen toestaan tussen Gaza en Judea & Samaria. Op strategisch niveau moeten we Hamas zien als deel van de oplossing. Ook al is het een deel van het probleem op dit moment. We moeten daar naar streven. We moeten druk uitoefenen op Gaza en doen wat nodig is zodat daar geen humanitaire crisis ontstaat. Anders is er geen manier om het te veranderen.”

Yaakov AmidrorShamni’s opmerkingen werden later weggewuifd door oud-generaal Ya’akov Amidror, het voormalige hoofd van Israël’s Raad voor Nationale Veiligheid in de jaren 2011-2013 onder Netanjahoe. Hoewel Amidror op 7 februari 2013 ervoor had gewaarschuwd dat Israël’s nederzettingenbeleid het land isoleert van de internationale gemeenschap, antwoordde hij op Shamni’s bewering, met name dat Israël’s situatie vis à vis de landen van de wereld problematisch zou zijn, als volgt:

“Niets dat verder weg staat van de realiteit. Het is gewoon niet waar. Ik zeg niet dat we geen probleem hebben, maar je moet het wel duidelijk omschrijven. Wij hebben een probleem met de Verenigde Staten en sommige Europese landen omtrent de kwestie van de ‘nederzettingen’. Maar zeggen dat onze diplomatieke situatie slecht is, strookt niet met de werkelijke situatie waarin de Staat Israël verkeert. Er zit geen sleet op Israël’s situatie, integendeel er is verbetering.

De Amerikanen weten dat in 2014, de Israëlische premier instemde om de onderhandelingen voort te zetten met [president van de Palestijnse Autoriteit] Abbas,  gebaseerd op een Amerikaanse voorstel dat Abbas werd voorgelegd, maar Abbas heeft nooit geantwoord. Aldus is het probleem niet ‘de bezetting’, want wij gingen akkoord om de onderhandelingen te hervatten en de Palestijnen niet.”

Parlementslid in de Knesset voor Likoed Ze’ev Elkin, sinds 1 augustus 2016 minister voor Milieubescherming, stak zijn teleurstelling niet weg omtrent de opmerkingen van oud Generaal Shamni en zei:

Ze'ev Elkin“Ik betreur de opmerkingen van generaal Shamni. U kunt uw eigen land niet bezetten, u kunt er enkel terugkeren. Als inwoner van Gush Etzion, beschouw ik mijzelf als een trotse bewoner [van Judea en Samaria] en niet als een bezetter van een vreemd land en ik verwacht hetzelfde van legerofficieren van het IDF die belast zijn met de bescherming van de bewoners van Judea en Samaria.”

Luitenant Toby Cohen mag zich voortaan de eerste vrouwelijke officier uit Nigeria in het IDF noemen

toby-cohen3Luitenant Toby Cohen mag zich voortaan de eerste vrouwelijke officier uit Nigeria in het IDF noemen [beeldbron: de Israel Defense Forces/IDF]

Het Israëlische leger, de Israel Defense Forces (IDF), is meer dan enige andere organisatie een spiegel van de Israëlische maatschappij. Het is een smeltpot die soldaten omvat van alle etnische, religieuze en raciale achtergronden, mannen én vrouwen, maar zelfs aan deze menselijke collage wordt af en toe iets nieuws toegevoegd.

Zo bijvoorbeeld Israël ’s eerste vrouwelijke Nigeriaanse officier, de 21-jarige luitenant Toby Cohen, die geboren is in Nigeria uit een Nigeriaanse moeder en een Israëlische vader. Haar ouders en 8-jarige zuster wonen in Kanu in het noorden van Nigeria. Toen Toby 17 jaar werd immigreerde zij heel alleen naar Israël in het kaderprogramma “Jong Judaïsme” van het Joodse Agentschap.

Bij haar aankomst schreef ze zich meteen in om dienst te nemen bij het IDF en volgde hiertoe het Metzar opvoedkundig programma in de Metzar Kibboets in de Golan Hoogtes ter voorbereiding van haar legerdienst. Hier leerde zij de hebreeuwse taal en haar vrienden hielpen haar om de Israëlische maatschappij beter te begrijpen en het land kennen.

Lees verder

Een videoclip van de Israel Defense Forces (IDF): ‘Dit is waarom wij Israël verdedigen’

This Is Why We Defend Israel

Een videoclip van de Israel Defense Forces (IDF): “Dit is waarom wij Israël verdedigen.”

“De enige Jood, waar ook ter wereld maar in het bijzonder in Israël, waar de mensheid ontzag voor heeft, is de Gewapende Jood.”
[Brabosh.com; Antwerpen, 31 januari 2009]

Meeste Amerikaanse senatoren (behalve Bernie Sanders) manen Obama aan tot militaire hulp voor Israël

senaatMeer dan vier vijfde van de leden van de Amerikaanse Senaat hebben een brief ondertekend waarin president Barack Obama tot spoed wordt aangemaand om een overeenkomst te bereiken omtrent  een nieuw hulppakket voor de defensie van Israël. Dat bedrag zou zelfs hoger liggen dan de huidige 3 miljard dollars jaarlijks.

Drieentachtig van de 100 senatoren hebben de brief ondertekend die werd opgesteld door de Republikeinse senator Lindsey Graham en de Democratische senator Chris Coons. De brief werd ook ondertekend door senator Ted Cruz, de tegenkandidaat voor Donald Trump en John Kasich in de race naar het presidentsschap. Cruz was één van de 51 Republikeinse senatoren (van de totale 54) die de brief ondertekenden.

bernie1Opmerkelijk: Ook 32 van de 44 senatoren van de Democratische Partij in de Amerikaanse Senaat ondertekenden de brief behalve…. pre-presidentskandidaat Bernie Sanders, die niet bij de ondertekenaars was en aldus ontbrak op het appél voor (meer) militaire steun aan Israël. Een zoveelste teken aan de wand dat Sanders als mogelijk president van de VS geen goede zaak is voor de Joodse staat.  Integendeel. Sanders is beslist geen vriend van Israël.

“‘In het licht van de sterk stijgende Israëlische defensie uitdagingen, staan we klaar om een aanzienlijk verbeterde nieuwe overeenkomst op de lange-termijn te ondersteunen om Israël te helpen met de middelen die het land nodig heeft om zich te verdedigen en tevens de kwalitatieve militaire scherpte bewaren,” leest aldus de brief.

In de brief worden geen precieze cijfers genoemd omtrent de voorgestelde financiële steun. Israël wil graag 4 tot 4,5 miljard dollars aan steun in een nieuwe overeenkomst dat het huidige memorandum van overeenstemming [MOU] zou vervangen dat afloopt in 2018. Amerikaanse functionarissen geven lagere streefcijfers op van ongeveer 3,7 miljard dollars. Ze hopen op een nieuwe overeenkomst vooraleer Obama zijn presidentstermijn beëindigd in januari 2017.

De Obama regegring wil een nieuw 10-jarig hulp aan defensie akkoord betonneren vooraleer hij zijn termijn beëindigt in januari a.s. om zijn verplichtingen te demonstreren aan Israël ’s veiligheid, in het bijzonder na het afsluiten van het nucleair akkoord met Isran waartegen zoals bekend Israël erg gekant was. Obama en Israël ’s premier Benjamin Netanjahoe leven al geruime tijd op gespannen voet met elkaar.

Een functionaris van het Witte Huis zei dat de discussies met Israël onverminderd doorgaan. “We zijn bereid om een MOU te ondertekenen met Israël dat het grootste enkele pakket aan militaire steun zou inhouden aan om het even welk land in de Amerikaanse geschiedenis,” zei de functionaris. De financiering is bedoeld om het Israëlische leger te stimuleren en het een technologische voorsprong te laten behouden ten opzichte van zijn Arabische buurlanden.

In de brief stond dat de Senaat tevens overweegt om de Amerikaanse financiering te verhogen voor de samenwerking in raketverdediging programma’s, vergelijkbaar met de stijgingen van de afgelopen jaren. Obama heeft 150 miljoen dollars gevraagd voor dergelijke programma’s, maar parlementsleden willen naar verluidt honderden miljoenen dollars geven aan Israël om te investeren in programma’s zoals het Iron Dome luchtverdedigingssysteem en het David’s Sling militaire verdedigingssysteem op middellange afstand. Dit David’s Sling systeem moet in de toekomst middellange afstandsraketten onderscheppen van Hamas in het zuiden en Hebollah aan de noordelijke Israëlische grens. Raketten krijgen zodoende nog minder kans om schade aan te richten in Israël.

Sinds 1967, hebben de Verenigde Staten ruim 100 miljard dollars in militaire steun gegeven aan Israël. In het totaal gaven de VS over het jaar 2014 5,9 miljard dollars uit aan buitenlandse militaire financiering. Israël kreeg hiervan 3,1 miljard dollars en buurland Egypte 1,3 miljard dollars, samen goed voor 75 procent van de totale Amerikaanse militaire financiering. Irak en Jordanië kregen elk 300 miljoen dollars. Israël alleen krijgt ca. 53 procent van de Amerikaanse buitenlandse militaire financiering.

Er is slechts één enkel land in het Midden-Oosten waar je zoiets kan zien….

Medley van klassieke liederen van het IDF en de Israëlische luchtmacht (IAF) op “Festigal“. Dat is een jaarlijkse Israëlische show en dansfeest voor de kinderen die gewoonlijk rond de tijd van Chanoeka in december wordt gebracht tijdens de schoolvakantie.

Wat aanvankelijk begon als een zang- en danswedstrijd groeide snel uit tot een groot spektakel waar honderden Israëlische zangers, acteurs, en groepen allerhande aan deelnemen zo ook door het Israëlische leger.

Deze videobeelden waren een preview van wat er zoal gebracht werd voor het Festival  voor Kinderen in 2014. Het optreden van het IDF werd gedaan in een soort vaudeville stijl omdat het uiteraard voor kinderen was bedoeld. De liederen zijn voornamelijk populaire deuntjes uit de jaren 1960 en 1970.

Deelnemers: Eliana Tidhar, Roni Dalumi, Dana Frider, Tuval Shafir, Tal museri, Libi Ran, Eli Finish, Mariano Idelman, Shir Moreno, Yardena Arazi.

Beeldbron: Jerusalemite http://www.jerusalemite.net/blog/