Israëlisch parlementslid: ‘Hamas aanvalstunnels vormen geen strategische bedreiging voor Israël’

tunnel-netwerk

Israëlische ambtenaren in het Veiligheidskabinet en elders verklaarden op zondag 26 februari 2017 dat Hamas momenteel minstens 15 aanvalstunnels heeft uitgegraven die diep onder de grond vanuit de Gazastrook leiden naar Israëlisch grondgebied. Bovendien werden op nauwelijks één maand tijd tot driemaal toe vanuit Gaza raketten afgevuurd naar willekeurige burgerdoelwitten in Israël.

Na het einde van Operation Protective Edge op 26 augustus 2014 verklaarde de legerleiding van het IDF dat het al de aanvalstunnels had vernietigd. Het gaat dus om nieuwe recent uitgegraven tunnels, gebouwd met geld en bouwmaterialen die, geschonken door westerse hulporganisaties, ngo’s, de VN en dozijnen landen, door de Gazaanse terreurgroepen werden geconfisceerd en anders worden aangewend dan waarvoor ze werden bedoeld.

Echter, in Israël zelf lijkt men nogal pragmatisch om te gaan met deze dreiging. Op donderdag 2 maart 2017 stelde Motti Yogev, een parlementslid van de Joods Huispartij (boegbeeld Naftali Bennett), in een interview op het Knesset Kanaal dat de  tunnels die onder leiding van de terreurorganisatie Hamas werden (en nog worden) gebouwd met het doel Israël te infiltreren, geen strategische bedreiging vormen voor de staat Israël.

Het 61-jarige parlementslid Yogev, een gepensioneerde kolonel van het IDF, zei wel dat Israël alles moet doen om de tunnels op te sporen en te vernietigen (search and destroy):

yogev2“Als de voormalige commandant van de Gaza Divisie en afgestudeerd aan het National Security College, kan ik vanuit mijn ervaring zeggen dat de intentie van Hamas met het bouwen van hun tunnels is om hun aanvalseenheden binnen Israël te brengen. Het kan de methode zijn van het uitvoeren van een dodelijke aanval. Vandaar dat we alles in het werk moeten stellen om ze op te sporen en te vernietigen en aldus verhinderen dat Hamas deze methode nog kan gebruiken.

Maar ondanks al de problemen bij het afhandelen van die onderaardse dreiging, vormt dit geen strategische bedreiging. Zelfs als tientallen terroristen erin zouden slagen door te dringen, zullen ze waarschijnlijk geen slachtoffers maken onder ons. En er wordt geen strategische bedreiging vastgesteld voor het bestaan van Israël.”

Hij legde uit wat dan wel een strategische bedreiging zou kunnen zijn:

“Een strategische bedreiging is in essentie een bedreiging die een realiteit creëert die zowel het bestaan [van de staat] ondermijnt alsmede de mogelijkheid van [de staat] om zich te herstellen [van een aanval].

Het volume van het aantal slachtoffers of de omvang van de schade aan de infrastructuur – in die zin zijn [voorbeelden zoals] de nucleaire bedreiging, de cyber-bedreiging, de dreiging van grootschalige  precisie aanvallen jegens mensen of tegen de infrastructuur. Dit zijn strategische bedreigingen.

Vanaf het ogenblik dat we ons bewust zijn van de dreiging die de tunnels vormen en we doen inspanningen om er mee om te gaan, vormen zij geen strategische dreiging. Zij zijn eerder een taktische dreiging waarvan het noodzakelijk is dat die wordt aangepakt.”

Schermutselingen met Hamas
Intussen bericht The Jewish Press hedenochtend dat gisteren, donderdag 2 maart omstreeks 14u30 locale tijd, een IDF eenheid werd beschoten vanuit de Gazastrook. Ondanks verscheidene kogelinslagen in hun voertuig raakte gelukkig niemand gewond tijdens die aanval. Als reactie zette het IDF een jachtvliegtuig en een tank in en nam vervolgens twee stellingen van Hamas in Gaza onder vuur.

Zoals bekend houdt het IDF telkens Hamas terecht verantwoordelijk voor alles wat er gebeurt in Gaza zelfs als het geschut en eventuele aanslagen van andere Gazaanse terreurgroepen komt. Tenslotte wordt geen enkele granaat of raket vanuit Gaza afgeschoten naar Israël zonder medeweten of op instructie van het Hamascommando.

Raketten
Daarnaast werden de afgelopen 30 dagen nog drie raketten afgevuurd. De laatste raket die vanuit Gaza naar Israël werd afgevuurd explodeerde in een veld ergens ten zuiden van de kuststad Ashkelon in de nacht van woensdag 1 op donderdag 2 maart zonder lichamelijke noch materiële schade te veroorzaken.

Enkele dagen eerder – op maandag 27 februari 2017 werd vanuit Gaza een raket gelanceerd naar het gebied van Sha’ar Hanegev, waar deze insloeg in een open veld. Israëlische tanks reageerden door verscheidene terreurnesten te beschieten en enkele uren later bestookten enkele Israëlische jachtvliegtuigen verscheidene terreurdoelwitten in de Strook.

Ook op 6 februari 2017 werd vanuit het noorden van de Gazastrook een raket afgevuurd die insloeg in open terrein in het gebied van Hof Ashkelon, overigens zonder veel schade aan te richten.

Voormalig generaal Gadi Shamni haalt scherp uit naar de ‘bezetting’

GadiShamni2Majoor Generaal (op rust) Gadi Shamni (°1959), voormalig hoofd van het Centrale Commando van het IDF (Israëlische Leger/Tsahal), heeft op woensdag scherp uitgehaald naar de politieke echelons voor het bezetten van Palestijnse gebieden, zeggende dat dit het leger verhindert om zich voor te bereiden op de echte bedreigingen.

Generaal Shamni leidde het Centrale Commando in de jaren 2007-2009 en verliet het leger in 2012. Het Centrale Commmado van het leger is verantwoordelijk voor een gebied met inbegrip van Judea & Samaria voorbij de Groene Lijn. Op woensdag 31 augustus 2016 hield hij een voordracht aan de universiteit van Herzliya, Israël, aka het Interdisciplinary Center Herzliya (IDC).

Hij veroorzaakte links en rechts voor redelijk wat controverse met zijn uitspraak dat Israël “de wereldkampioen is van bezetting”. Hieronder het meest relevante deel van zijn voordracht:

“Wij hebben de bezetting tot een kunst verheven. Wij zijn de wereldkampioenen van bezetting. Ik was hoofd van het Centrale Commando. De commandant van de bezetting. En ik vraag onszelf, is dat wat we willen zijn? Israël zal nooit instemmen met een akkoord dat de veiligheidseisen niet aanpakt. De Palestijnen zullen de voortzetting van de eindeloze Israëlische bezetting niet aanvaarden. De enige aanvaardbare oplossing is een afscheidingsakkoord met de Palestijnen.

Landen in de regio staan klaar en zijn geïnteresseerd in het onderhouden van volledige betrekkingen [met Israël], maar zij zullen dat niet doen zolang de Palestijnse kwestie niet op een voor hen bevredigende wijze is opgelost. Israël moet het regionale systeem beïnvloeden via haar relaties met andere landen en haar betrekkingen met de Verenigde Staten. Israël is het sterkste land in de regio en het schrikt haar buren en vijanden af. Israël kan en moet berekende risico’s nemen om haar strategische situatie te verbeteren in tegenstelling tot het beleid van de recente jaren dat zich beperkte tot het minimaliseren van de schade.

Gaza is een complexe kwestie. Zelfs indien Hamas ontwapent, zal het nog vele jaren duren vooraleer we een vrije passage kunnen toestaan tussen Gaza en Judea & Samaria. Op strategisch niveau moeten we Hamas zien als deel van de oplossing. Ook al is het een deel van het probleem op dit moment. We moeten daar naar streven. We moeten druk uitoefenen op Gaza en doen wat nodig is zodat daar geen humanitaire crisis ontstaat. Anders is er geen manier om het te veranderen.”

Yaakov AmidrorShamni’s opmerkingen werden later weggewuifd door oud-generaal Ya’akov Amidror, het voormalige hoofd van Israël’s Raad voor Nationale Veiligheid in de jaren 2011-2013 onder Netanjahoe. Hoewel Amidror op 7 februari 2013 ervoor had gewaarschuwd dat Israël’s nederzettingenbeleid het land isoleert van de internationale gemeenschap, antwoordde hij op Shamni’s bewering, met name dat Israël’s situatie vis à vis de landen van de wereld problematisch zou zijn, als volgt:

“Niets dat verder weg staat van de realiteit. Het is gewoon niet waar. Ik zeg niet dat we geen probleem hebben, maar je moet het wel duidelijk omschrijven. Wij hebben een probleem met de Verenigde Staten en sommige Europese landen omtrent de kwestie van de ‘nederzettingen’. Maar zeggen dat onze diplomatieke situatie slecht is, strookt niet met de werkelijke situatie waarin de Staat Israël verkeert. Er zit geen sleet op Israël’s situatie, integendeel er is verbetering.

De Amerikanen weten dat in 2014, de Israëlische premier instemde om de onderhandelingen voort te zetten met [president van de Palestijnse Autoriteit] Abbas,  gebaseerd op een Amerikaanse voorstel dat Abbas werd voorgelegd, maar Abbas heeft nooit geantwoord. Aldus is het probleem niet ‘de bezetting’, want wij gingen akkoord om de onderhandelingen te hervatten en de Palestijnen niet.”

Parlementslid in de Knesset voor Likoed Ze’ev Elkin, sinds 1 augustus 2016 minister voor Milieubescherming, stak zijn teleurstelling niet weg omtrent de opmerkingen van oud Generaal Shamni en zei:

Ze'ev Elkin“Ik betreur de opmerkingen van generaal Shamni. U kunt uw eigen land niet bezetten, u kunt er enkel terugkeren. Als inwoner van Gush Etzion, beschouw ik mijzelf als een trotse bewoner [van Judea en Samaria] en niet als een bezetter van een vreemd land en ik verwacht hetzelfde van legerofficieren van het IDF die belast zijn met de bescherming van de bewoners van Judea en Samaria.”

Luitenant Toby Cohen mag zich voortaan de eerste vrouwelijke officier uit Nigeria in het IDF noemen

toby-cohen3Luitenant Toby Cohen mag zich voortaan de eerste vrouwelijke officier uit Nigeria in het IDF noemen [beeldbron: de Israel Defense Forces/IDF]

Het Israëlische leger, de Israel Defense Forces (IDF), is meer dan enige andere organisatie een spiegel van de Israëlische maatschappij. Het is een smeltpot die soldaten omvat van alle etnische, religieuze en raciale achtergronden, mannen én vrouwen, maar zelfs aan deze menselijke collage wordt af en toe iets nieuws toegevoegd.

Zo bijvoorbeeld Israël ’s eerste vrouwelijke Nigeriaanse officier, de 21-jarige luitenant Toby Cohen, die geboren is in Nigeria uit een Nigeriaanse moeder en een Israëlische vader. Haar ouders en 8-jarige zuster wonen in Kanu in het noorden van Nigeria. Toen Toby 17 jaar werd immigreerde zij heel alleen naar Israël in het kaderprogramma “Jong Judaïsme” van het Joodse Agentschap.

Bij haar aankomst schreef ze zich meteen in om dienst te nemen bij het IDF en volgde hiertoe het Metzar opvoedkundig programma in de Metzar Kibboets in de Golan Hoogtes ter voorbereiding van haar legerdienst. Hier leerde zij de hebreeuwse taal en haar vrienden hielpen haar om de Israëlische maatschappij beter te begrijpen en het land kennen.

Lees verder

Een videoclip van de Israel Defense Forces (IDF): ‘Dit is waarom wij Israël verdedigen’

This Is Why We Defend Israel

Een videoclip van de Israel Defense Forces (IDF): “Dit is waarom wij Israël verdedigen.”

“De enige Jood, waar ook ter wereld maar in het bijzonder in Israël, waar de mensheid ontzag voor heeft, is de Gewapende Jood.”
[Brabosh.com; Antwerpen, 31 januari 2009]

Meeste Amerikaanse senatoren (behalve Bernie Sanders) manen Obama aan tot militaire hulp voor Israël

senaatMeer dan vier vijfde van de leden van de Amerikaanse Senaat hebben een brief ondertekend waarin president Barack Obama tot spoed wordt aangemaand om een overeenkomst te bereiken omtrent  een nieuw hulppakket voor de defensie van Israël. Dat bedrag zou zelfs hoger liggen dan de huidige 3 miljard dollars jaarlijks.

Drieentachtig van de 100 senatoren hebben de brief ondertekend die werd opgesteld door de Republikeinse senator Lindsey Graham en de Democratische senator Chris Coons. De brief werd ook ondertekend door senator Ted Cruz, de tegenkandidaat voor Donald Trump en John Kasich in de race naar het presidentsschap. Cruz was één van de 51 Republikeinse senatoren (van de totale 54) die de brief ondertekenden.

bernie1Opmerkelijk: Ook 32 van de 44 senatoren van de Democratische Partij in de Amerikaanse Senaat ondertekenden de brief behalve…. pre-presidentskandidaat Bernie Sanders, die niet bij de ondertekenaars was en aldus ontbrak op het appél voor (meer) militaire steun aan Israël. Een zoveelste teken aan de wand dat Sanders als mogelijk president van de VS geen goede zaak is voor de Joodse staat.  Integendeel. Sanders is beslist geen vriend van Israël.

“‘In het licht van de sterk stijgende Israëlische defensie uitdagingen, staan we klaar om een aanzienlijk verbeterde nieuwe overeenkomst op de lange-termijn te ondersteunen om Israël te helpen met de middelen die het land nodig heeft om zich te verdedigen en tevens de kwalitatieve militaire scherpte bewaren,” leest aldus de brief.

In de brief worden geen precieze cijfers genoemd omtrent de voorgestelde financiële steun. Israël wil graag 4 tot 4,5 miljard dollars aan steun in een nieuwe overeenkomst dat het huidige memorandum van overeenstemming [MOU] zou vervangen dat afloopt in 2018. Amerikaanse functionarissen geven lagere streefcijfers op van ongeveer 3,7 miljard dollars. Ze hopen op een nieuwe overeenkomst vooraleer Obama zijn presidentstermijn beëindigd in januari 2017.

De Obama regegring wil een nieuw 10-jarig hulp aan defensie akkoord betonneren vooraleer hij zijn termijn beëindigt in januari a.s. om zijn verplichtingen te demonstreren aan Israël ’s veiligheid, in het bijzonder na het afsluiten van het nucleair akkoord met Isran waartegen zoals bekend Israël erg gekant was. Obama en Israël ’s premier Benjamin Netanjahoe leven al geruime tijd op gespannen voet met elkaar.

Een functionaris van het Witte Huis zei dat de discussies met Israël onverminderd doorgaan. “We zijn bereid om een MOU te ondertekenen met Israël dat het grootste enkele pakket aan militaire steun zou inhouden aan om het even welk land in de Amerikaanse geschiedenis,” zei de functionaris. De financiering is bedoeld om het Israëlische leger te stimuleren en het een technologische voorsprong te laten behouden ten opzichte van zijn Arabische buurlanden.

In de brief stond dat de Senaat tevens overweegt om de Amerikaanse financiering te verhogen voor de samenwerking in raketverdediging programma’s, vergelijkbaar met de stijgingen van de afgelopen jaren. Obama heeft 150 miljoen dollars gevraagd voor dergelijke programma’s, maar parlementsleden willen naar verluidt honderden miljoenen dollars geven aan Israël om te investeren in programma’s zoals het Iron Dome luchtverdedigingssysteem en het David’s Sling militaire verdedigingssysteem op middellange afstand. Dit David’s Sling systeem moet in de toekomst middellange afstandsraketten onderscheppen van Hamas in het zuiden en Hebollah aan de noordelijke Israëlische grens. Raketten krijgen zodoende nog minder kans om schade aan te richten in Israël.

Sinds 1967, hebben de Verenigde Staten ruim 100 miljard dollars in militaire steun gegeven aan Israël. In het totaal gaven de VS over het jaar 2014 5,9 miljard dollars uit aan buitenlandse militaire financiering. Israël kreeg hiervan 3,1 miljard dollars en buurland Egypte 1,3 miljard dollars, samen goed voor 75 procent van de totale Amerikaanse militaire financiering. Irak en Jordanië kregen elk 300 miljoen dollars. Israël alleen krijgt ca. 53 procent van de Amerikaanse buitenlandse militaire financiering.