De christelijke kerken en de vervolging van de Joden in de bezette gebieden van de U.S.S.R.

Er waren een aantal christelijke kerken actief in de gebieden van de USSR bezet door nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog, ondanks de anti-religieuze campagne en het beleid van de Sovjetregering. De kerken en de meerderheid van de geestelijken in de bezette gebieden van de Sovjet-Unie verwelkomden graag de binnenvallende Duitsers. De Duitse troepen die Lvov binnentrokken, hoofdstad van West-Oekraïne, werden verwelkomd door het hoofd van de Uniate Church (een orthodoxe kerk die het Vaticaan en de paus erkende), Metropoliet Szeptyckyj. Hij vaardigde een proclamatie uit waarin hij de dankbaarheid uitdrukte van het Oekraïense volk aan het Duitse leger voor de … Lees verder De christelijke kerken en de vervolging van de Joden in de bezette gebieden van de U.S.S.R.

Aartsbisschop van Canterbury geeft Israël de schuld voor achteruitgang van christelijke Palestijnen

Aartsbisschop van de Kerk van Engeland, Justin Welby (plaatje hierboven), haalt nog maar eens uit naar de Joden van Israël. Het is tenslotte Kerstmis en dan dienen christen leiders zich te profileren als de enige ware verkondigers van ‘het zuivere geloof’… en … zoals al eeuwen het geval is: ten koste van de Joden. Nadat gisteren de Evangelische protestanten in de Verenigde Staten uithaalden naar de Joodse staat tegelijk met de kerkleiders in Jeruzalem die beweerden dat ‘radicale’ Israëlische groepen de christenen verdrijven uit het Heilige Land’ was het thans de beurt aan de Kerk van Engeland. Of zoals de … Lees verder Aartsbisschop van Canterbury geeft Israël de schuld voor achteruitgang van christelijke Palestijnen

Christen-evangelische minachting voor Joods leven in Israël moet worden aangepakt

Evangelische protestanten in de Verenigde Staten hebben een welverdiende reputatie voor hun steun aan Israël, maar er zijn tekenen dat jongere mensen in die gemeenschap hun steun aan de Joodse staat opgeven. Een van de factoren die aan deze trend bijdragen, is de publicatie van boeken van evangelische geleerden die Israël afschilderen als een belediging voor alles wat goed is in de wereld, in het bijzonder het christelijk geloof. Deze schrijvers combineren een oneerlijke weergave van de Israëlische en Joodse geschiedenis met een vijandige theologische interpretatie van de christelijke geschriften. Ze verbeelden christelijke steun voor Joodse inspanningen om te overleven en … Lees verder Christen-evangelische minachting voor Joods leven in Israël moet worden aangepakt

Kerkleiders in Jeruzalem: ‘radicale’ Israëlische groepen verdrijven christenen uit het Heilige Land’

Christelijke leiders in het Heilige Land hebben gewaarschuwd dat hun gemeenschappen door extremistische Israëlische radicale groeperingen uit de regio worden verdreven, en hebben opgeroepen tot een dialoog over het behoud van hun aanwezigheid. Fr. Francesco Patton, de bewaarder van het Heilige Land van de katholieke kerk en bewaker van de christelijke heilige plaatsen in het Heilige Land, schreef in een opiniestuk dat zaterdag werd gepubliceerd door de Britse Daily Telegraph dat “onze aanwezigheid precair is en onze toekomst in gevaar is.” Vorige week hebben de patriarchen en hoofden van kerken in Jeruzalem een ​​gezamenlijke verklaring uitgegeven waarin ze ook waarschuwen voor het gevaar … Lees verder Kerkleiders in Jeruzalem: ‘radicale’ Israëlische groepen verdrijven christenen uit het Heilige Land’

Hoe antisemitisme werd gebruikt om politieke macht te verwerven in het middeleeuwse Duitsland

In november 2018 bracht CNN een verontrustend rapport uit van hun recente onderzoek naar de prevalentie van antisemitische overtuigingen in Europa. Terwijl meer dan 40% van de mensen het ermee eens was dat antisemitisme een groeiend probleem was in hun land, vond meer dan een kwart dat Joodse mensen te veel invloed hadden op zaken en financiën, en bijna 20% gaf antisemitisme de schuld van het dagelijkse gedrag van Joodse mensen in hun land. Het is vandaag de dag voor geleerden duidelijk dat het hedendaagse Europese antisemitisme niets te maken heeft met het Joodse volk. Joden vormen minder dan 2% van de bevolking in … Lees verder Hoe antisemitisme werd gebruikt om politieke macht te verwerven in het middeleeuwse Duitsland

Christen antisemitisme: een geschiedenis van de oudste haat in de wereld

“70 jaar lang, in de schaduw van de vernietigingskampen, was antisemitisme cultureel, politiek en intellectueel onaanvaardbaar. Maar thans zijn we getuige van de ontknoping van een ongewoon tijdperk in het Europese leven, het tijdperk van de post-Holocaust joodse dispensatie.” (Jeffrey Goldberg) In zijn boek Christian Antisemitism: A History of Hate (1993) presenteert professor William zijn verbluffende onderzoek, waarin hij stelt dat de christelijke leer in de eerste plaats verantwoordelijk is voor antisemitisme.  Nicholls is een voormalig predikant in de Anglicaanse Kerk en de oprichter van de afdeling Religiewetenschappen aan de University of British Columbia, Zoals Nicholls stelt, kunnen deze conclusies … Lees verder Christen antisemitisme: een geschiedenis van de oudste haat in de wereld

Stad in Massachusetts verontschuldigt zich na gebruik christelijke menora in vakantiedisplay

Een klein gemeentelijk vakantie-evenement veranderde in een groot probleem voor Medford, Massachusetts, nadat een stadswerker een door Messiaanse Joden geproduceerde menorafoto had opgenomen in een vertoning over wereldreligies. De voorstad van Boston verontschuldigde zich voor de vertoning, die vorige week verscheen tijdens Holiday Extravaganza, een stadsevenement gericht op het promoten van lokale bedrijven. Maar door de aflevering vroegen sommige lokale Joodse inwoners zich af, niet voor de eerste keer, of ze echt als een deel van de lokale gemeenschap worden beschouwd. Medford, een stad die deel uitmaakt van de dichte kern van het grootstedelijk gebied van Boston, is de thuisbasis van … Lees verder Stad in Massachusetts verontschuldigt zich na gebruik christelijke menora in vakantiedisplay

Kerk van Zweden roept op om Israëlische ‘apartheid’ te ‘onderzoeken’

Vorige week hield de Kerk van Zweden een bijeenkomst waar ze instemde met een motie om te onderzoeken of Israël een apartheidsstaat is. Geen enkel ander land wordt onderzocht voor andere misdaden.  Mathias Bred schrijft in Göteborgs Posten: “Net op tijd voor Advent worden we herinnerd aan de antisemitische tendensen in de kerk van Zweden. De kerkvergadering vorige week keurde een voorstel goed van het kerkbestuurslid Daniel Tisell (C), het bisdom Göteborg, waar de kerk onderzoekt of Israël een apartheidsstaat is. “Je kunt je afvragen waarom een ​​religieuze gemeenschap andere landen zou moeten onderzoeken. Zal de Kerk van Zweden dan doorgaan met het … Lees verder Kerk van Zweden roept op om Israëlische ‘apartheid’ te ‘onderzoeken’

De eerste christenen en de spanningen over Jezus in verschillende Joodse gemeenschappen

Veel van de hedendaagse Joden zijn ervan overtuigd dat de verschrikkingen van Hitlers dagen gewoon het hoogtepunt waren van eeuwen Judenhass (“Joodhaat”). Maar is dit wat er is gebeurd? Waren de gedoopte christenen van Europa rijp voor het heidense nationalisme van Hitler, Rosenberg, Göring, Himmler en de rest? De bewering van Jezus’ volgelingen dat hun Meester de enige authentieke uitlegger van de Mozaïsche wet was, was niet ongebruikelijk. Wat zijn volgelingen onderscheidde, was de bewering dat God hem uit de dood had opgewekt. De meeste joden konden dit geamuseerd aanhoren en deze aanname van de eerste Christenen bleef in het begin zonder enige gewelddadige … Lees verder De eerste christenen en de spanningen over Jezus in verschillende Joodse gemeenschappen

Christen missionaire oplichters verdreven uit joods-orthodoxe wijk in Jeruzalem

Een speciaal onderzoek dat de afgelopen maanden door de anti-assimilatiegroep Yad L’Achim is uitgevoerd, heeft geleid tot de ontmaskering van een niet-joods messiaans gezin dat het afgelopen jaar in de wijk Ramat Shlomo in Jeruzalem woonde. Het verhaal begon, volgens informatie van een organisatie die actief is tegen missionarissen in Spaanssprekende landen, enige tijd geleden toen een christelijke jongere genaamd Goncalo Cabral, die in Argentinië woonde, besloot naar Israël te verhuizen. Hij maakte contact met een oudere Joodse vrouw in zijn land en vertelde haar hoe hij door zijn ouders in de steek was gelaten en hulpeloos was. Ze kreeg medelijden … Lees verder Christen missionaire oplichters verdreven uit joods-orthodoxe wijk in Jeruzalem

National Gallery haalt antisemitisch schilderij weg van zijn online tentoonstelling

De National Gallery heeft een foto verwijderd die zij als antisemitisch beschouwt uit de aanstaande online tentoonstelling.  Het verhaal op het paneel gaat over het bezoek van Christus aan de Tempel van Salomon in Jeruzalem, waar hij debatteerde met de geleerde Joodse artsen (of schriftgeleerden). Volgens het Evangelie van Sint-Lucas (Lucas 2, 41-52) in het Nieuwe Testament, was dit de eerste keer dat Christus onderwees. Dürer geeft hij een close-up van de gezichten van zes artsen die zich om de jonge Jezus verdringen. De bejaarde dokters, karikaturale gezichten die mogelijk beïnvloed zijn door Leonardo da Vinci, argumenteren met Christus door uit de Schrift … Lees verder National Gallery haalt antisemitisch schilderij weg van zijn online tentoonstelling

Israëlbashers kunnen niet omgaan met ongemakkelijke waarheden

Woensdag hield Boston University haar jaarlijkse Elie Wiesel Memorial Lecture. Boston University was de Nobelprijswinnaar voor de Vrede en het academische huis van Holocaustoverlevenden. Wiesel won de Nobelprijs voor de Vrede als erkenning voor zijn literaire werk dat de Holocaust en de wedergeboorte van de Joodse vrijheid in de staat Israël documenteert. Dit jaar nodigde Boston University ds. Dr. William Barber uit om de lezing te geven. Barber is een prominente leider in de Afro-Amerikaanse gemeenschap, bekend om zijn activisme tegen ‘structureel racisme’ in de Verenigde Staten. Het concept van “structureel racisme” houdt in dat racisme intrinsiek is aan het nationale karakter van Amerika. De … Lees verder Israëlbashers kunnen niet omgaan met ongemakkelijke waarheden

De vroege kerk, de Joden en het begin van het christen antisemitisme

Het christendom is een van de beste voorbeelden in de geschiedenis van een kleine religie die het groot heeft gemaakt in de wereld. Bij de dood van de Joodse Jezus (en de bekering van Paulus) waren er twaalf apostelen, de oorspronkelijke discipelen van Jezus die doordrenkt waren met de Heilige Geest om het christendom aan de massa te onderwijzen.  In het begin had elk een gelijke status, en de belangrijkste doctrine (ontwikkeld door Paulus) was redding voor degenen die in de reddende genade van Jezus geloofden en die de doop ondergingen, het ritueel dat de ziel reinigde. Paulus voegde het theologische punt toe dat christenen het “ware Israël” waren, het Israël van het geloof … Lees verder De vroege kerk, de Joden en het begin van het christen antisemitisme

Staatskerk van Noorwegen: ‘Palestijnen zijn Jezus en Joden kruisigen hen dagelijks’

Een fototentoonstelling van een groep Noorse kerken bevatte afbeeldingen uit Judea en Samaria, vergezeld van de proclamatie dat “de Palestijnen Jezus zijn” en “de Joden zijn de verschrikkelijke criminelen die Jezus niet alleen kruisigden, maar dagelijks ook weer kruisigden.” De tentoonstelling in Bergen, gehouden van 19-26 september , werd georganiseerd door de Interkerkelijke Raad van de Kerk van Noorwegen, Norwegian Church Aid, YWCA-YMCA Global, Norwegian YWCA-YMCA, Quaker Aid, Norwegian Church Academies, Quaker Aid, de Noorse Christian Student Union, de Karibu Foundation, Sabeel’s Friends en de Church of Sweden in Oslo als onderdeel van de jaarlijkse Church Week for Peace in Palestine and Israel waaraan veel kerken van over … Lees verder Staatskerk van Noorwegen: ‘Palestijnen zijn Jezus en Joden kruisigen hen dagelijks’

Christen-Evangelische steun voor Israël is noch permanent, noch onvermijdelijk

De voormalige ambassadeur van Israël in de VS, Ron Dermer, maakte in mei 2021 furore toen hij publiekelijk suggereerde dat Israël prioriteit zou moeten geven aan zijn relatie met Amerikaanse Christen evangelisten boven Amerikaanse joden. Dermer beschreef evangelicals als de “ruggengraat van de steun van Israël in de Verenigde Staten.” Daarentegen beschreef hij Amerikaanse joden als “onevenredig onder [Israëls] critici.” Dermers opmerkingen leken voor velen schokkend omdat hij ze in het openbaar aan een verslaggever vertelde. Maar als historicus van de evangelisch-Israëlische relatie vond ik ze niet verrassend. De voorkeur van Israëlisch rechts voor het werken met conservatieve Amerikaanse evangelisten boven meer politiek variabele Amerikaanse joden is al jaren duidelijk . En deze … Lees verder Christen-Evangelische steun voor Israël is noch permanent, noch onvermijdelijk

Amerikaanse orthodoxe rabbijnen beschuldigd van heimelijk Evangelische Christenen te zijn

Er zijn beschuldigingen geuit tegen een vader en zoon in de Verenigde Staten die praktiseren als orthodoxe rabbijnen maar die in het geheim evangelische christenen te zijn.  De vader en zoon in kwestie, Michael en Calev Isaacson, hebben als rabbijnen in orthodox-joodse gemeenschappen in de Verenigde Staten gewerkt. Deze omvatten Portland, Milwaukee, Houston en, momenteel, Phoenix. Terwijl hij in Houston was, van 2014-2016, werkte Michael naar verluidt als supervisor voor de plaatselijke kasjroetvereniging. De beschuldigingen tegen hen werden geuit door Beynenyu, een in Israël gevestigde anti-missionaire organisatie, die beweert dat ze zijn verhuisd wanneer de verdenkingen van de lokale rabbijnen werden gewekt. Onderzoeken uitgevoerd … Lees verder Amerikaanse orthodoxe rabbijnen beschuldigd van heimelijk Evangelische Christenen te zijn

Oproep om christen missionarissen uit de IDF te zetten die trachten Joodse soldaten te bekeren

Een interne missionaire publicatie die de handen van Yad L’Achim heeft bereikt, onthult dat christelijke organisaties hun leden die IDF-soldaten zijn, trainen om hun Joodse kameraden tot bekering te brengen. De publicatie, uitgegeven door een zendingsorganisatie genaamd Natzor, is bedoeld voor leden van de “Messiaanse Joden”-sekte die hun militaire dienstplicht vervullen.  Officieel beweert de organisatie haar leden te helpen vast te houden aan hun geloof in de Joodse omgeving van het leger. In werkelijkheid leert het hen echter hoe ze hun voordeel kunnen doen met hun dienst om het christendom te prediken tot Joodse soldaten, die hun leven op het spel … Lees verder Oproep om christen missionarissen uit de IDF te zetten die trachten Joodse soldaten te bekeren

Palestijnen willen een nieuwe Arabische wijk ‘Lana’ bouwen in het noorden van Jeruzalem

Na Rawabi, de eerste geplande Palestijnse stad op de Westelijke Jordaanoever, zijn de Palestijnen nu bezig met de bouw van een nieuwe wijk in Jeruzalem: “Lana”. Het plan is om de toekomstige Palestijnse wijk ten noorden van Jeruzalem te bouwen, in de buurt van Beit Hanina. De wijk, waarvan de bouw de komende maanden zal beginnen, volgens Palestijnse rapporten, zal uit duizenden woningen bestaan ​​die alleen maar zullen bijdragen aan de congestie in de stad. Massar International, een houdstermaatschappij met hoofdkantoor in Ramallah, leidt de planning voor “Lana” en de bouw ervan. Het bedrijf, dat eigendom is van de familie Masri, vergaarde … Lees verder Palestijnen willen een nieuwe Arabische wijk ‘Lana’ bouwen in het noorden van Jeruzalem