Paus Franciscus beperkt gebruik van Latijnse mis waarin Jodenhaat wordt gepropageerd

Paus Franciscus heeft het gebruik van de Latijnse mis beperkt, een vorm van de liturgie die de voorkeur geniet van traditionalistische katholieken die oproept tot de bekering van de joden en die tot 2008 een verwijzing naar joodse ‘blindheid’ bevatte. De verklaring van Franciscus van vrijdag is een verwerping van een eerder decreet van zijn voorganger, paus Benedictus XVI, die het in 2007 gemakkelijker maakte om de Latijnse mis te gebruiken en aldus het gebruik van antisemitische troep in de liturgie opnieuw faciliteerde eerder dan het verder terug te dringen dan wel compleet af te schaffen.. Benedictus XVI, een religieus … Lees verder Paus Franciscus beperkt gebruik van Latijnse mis waarin Jodenhaat wordt gepropageerd

Joden en katholieken in Portugal werken samen om antisemitisme te bestrijden

De leiders van de Joodse en Katholieke gemeenschappen in Porto, Portugal, kondigden aan dat de opbrengst van hun gezamenlijke project, een film met de titel 1618, naar sociale solidariteitsprojecten gaat. De religieuze, sociale en culturele samenwerking tussen de Joodse gemeenschap van de stad en het rooms-katholieke bisdom begon in december 2019, met als doel het bestrijden van antisemitisme, het creëren van een dialoog en het bevorderen van welzijnsinitiatieven, aldus de gemeenschappen in een verklaring. De twee hebben door de jaren heen vele malen samengewerkt en hebben een zaal gecreëerd die gewijd is aan de goede relatie tussen de religieuze gemeenschappen en … Lees verder Joden en katholieken in Portugal werken samen om antisemitisme te bestrijden

De Kerk van Engeland verontschuldigt zich voor middeleeuws antisemitisme – waarom nu?

Brits-Joodse leiders zeggen dat een verwachte verontschuldiging van de Kerk van Engeland voor antisemitische wetten die in 1222 werden uitgevaardigd “beter laat dan nooit” is. De kerk plant een formele “daad van berouw” voor volgend jaar, de 800ste verjaardag van de Synode van Oxford, een reeks wetten die de rechten van Joden om met christenen in Engeland om te gaan aan banden legde, volgens een bericht in de Telegraph. De wetten leidden uiteindelijk tot de verdrijving van de Engelse joden in 1290. Ze werden pas in 1656 officieel opnieuw toegelaten. Dave Rich, de beleidsdirecteur van een Brits antisemitisme waakhondgroep, vertelde aan The Telegraph: … Lees verder De Kerk van Engeland verontschuldigt zich voor middeleeuws antisemitisme – waarom nu?

De pestpandemie in België en de jodenvervolging in de 14de eeuw

Vanaf 1348 lokte de pest overal in Europa geweld tegen de joden uit: bijvoorbeeld in de Provence waar de synagoge van Saint-Rémy-de-Provence in brand werd gestoken; In de Languedoc, waar Joden worden afgeslacht door het gepeupel in Narbonne en Carcassonne; In Barcelona, ​​waar de Joodse wijk van Barcelona wordt geplunderd. In juli bracht de Franse koning Philippe VI de Joden voor het gerecht die beschuldigd werden van vergiftiging van de putten. De Ashkenazim van Duitsland zijn het slachtoffer van pogroms en zesduizend van hen worden vermoord in Mainz. Velen van hen vluchten voor het geweld en zoeken hun toevlucht in … Lees verder De pestpandemie in België en de jodenvervolging in de 14de eeuw

Beter laat dan nooit? Kerk van Engeland wil berouw tonen voor anti-Joodse decreten uit de 13de eeuw

De Kerk van Engeland is van plan om “berouw” te bieden voor een anti-joods decreet dat 800 jaar geleden werd uitgevaardigd en dat joden dwong kleding te dragen die hen onderscheidde van christenen – een vroeg voorbeeld van een praktijk die door nazi-Duitsland berucht werd gemaakt met zijn “Judenstern” (Jodenster). Het decreet, dat in 1222 werd aangenomen door een bijeenkomst van kerkleiders in de abdij van Osney bij Oxford, was bedoeld om huwelijken tussen christenen en joden te voorkomen.  Er stond: Er was helaas geen voldoende zichtbaar onderscheid tussen joden en christenen, er waren gemengde huwelijken of minder permanente verbintenissen; om … Lees verder Beter laat dan nooit? Kerk van Engeland wil berouw tonen voor anti-Joodse decreten uit de 13de eeuw

Christendom en antisemitisme: ‘De Joden hebben Christus vermoord!’

De westerse, grotendeels christelijke wereld van vandaag staat al lang synoniem voor tolerantie: in het algemeen is antisemitisme vooral een randverschijnsel, noch populair noch respectabel. Desalniettemin is het spook weer opgedoken en is inzicht in de bronnen essentieel. De oorsprong van antisemitische vooroordelen en vervolging door de eeuwen heen in veel landen kan worden herleid tot mythen en doctrines die door de kerk zijn verspreid, soms voor politiek, financieel gewin of andere doeleinden. Afgoderij, Satan en het Bloedsprookje De meest beruchte van de anti-joodse smaad is die van het doden van goden: het kan worden gevonden in de evangeliën van Matteüs … Lees verder Christendom en antisemitisme: ‘De Joden hebben Christus vermoord!’

Christenvervolging van Joden door de eeuwen heen

Veel van de hedendaagse Joden zijn ervan overtuigd dat de verschrikkingen van Hitlers dagen gewoon het hoogtepunt waren van eeuwen Judenhass (“Joodhaat”). Maar is dit wat er is gebeurd? Waren de gedoopte christenen van Europa rijp voor het heidense nationalisme van Hitler, Rosenberg, Göring, Himmler en de rest? De vroegste Christenen De bewering van Jezus’ volgelingen dat hun Meester de enige authentieke uitlegger van de Mozaïsche wet was, was niet ongebruikelijk. Wat zijn volgelingen onderscheidde, was de bewering dat God hem uit de dood had opgewekt. De meeste joden konden dit geamuseerd aanhoren en in het begin zonder enige gewelddadige reactie.  Zoals de op … Lees verder Christenvervolging van Joden door de eeuwen heen

De kerk en de Joden: zijn christenen het ware uitverkoren volk van God?

In de geschiedenis van de joods-christelijke relaties hebben christenen zich vaak afgevraagd of de kerk Israël niet vervangen heeft als Gods uitverkoren volk. Kan Israël na de komst van Christus, zoon van God, nog wel beschouwd worden als volk van God? De kerk heeft voor eeuwig en altijd de plaats ingenomen van het Jodendom. De implicatie van deze theologie is dat er niet langer een plaats is voor Israël in Gods heilsplan. Israëls rol in de openbarings- en verlossingsgeschiedenis is voorgoed uitgespeeld. Het Joodse ‘neen’ tegen Jezus, als Messias, betekende het einde van Gods betrokkenheid op Israël. Het nieuwe uitverkoren … Lees verder De kerk en de Joden: zijn christenen het ware uitverkoren volk van God?

Paus Johannes XXII en de vervolging van de Joden in 1320

De Herderskruistocht van 1320 (Croisade des pastoureaux) was een populaire kruistochtbeweging in Noord-Frankrijk. Aanvankelijk opgericht om te helpen bij de Reconquista van Iberia, kreeg het geen steun van de kerk of de adel en vermoordde het in plaats daarvan honderden Joden in Frankrijk en Aragon. Na een bedevaart naar Mont-Saint-Michel hadden groepen miquelets , voornamelijk jonge boeren uit het noorden van Frankrijk, zich georganiseerd om op kruistocht te gaan. Dit zijn de Herders (Les Pastoureaux). Deze enorme volksbeweging wordt ondersteund door de vurige preken van een afvallige benedictijn en een priester die verbannen is vanwege zijn gedrag, wat hen overtuigde … Lees verder Paus Johannes XXII en de vervolging van de Joden in 1320

Christen missionaris in Jeruzalem die Joden tracht te bekeren ontmaskerd

Naar aanleiding van berichten over bekeringsdriftige christen missionarissen die zich verkleden als joods orthodoxe vrouwen (chareidim), onthulde de anti-assimilatieorganisatie Yad L’Achim een ander schokkend verhaal. Een niet-joodse vrouw die Joods-orthodoxe vrouwen die op het punt staan te bevallen op zaterdag (sabbat) met haar auto naar de kraamkliniek voert, in haar vrije tijd een christen missionaris blijkt te zijn. Het probleem kwam vorige week aan het licht toen een yeshiva-student uit Jeruzalem Yad L’Achim contacteerde en om hulp vroeg. Zijn vrouw leek zich al weken zorgen te maken en afgeleid en onthulde hem uiteindelijk dat ze op het punt stond zich … Lees verder Christen missionaris in Jeruzalem die Joden tracht te bekeren ontmaskerd

Het middeleeuwse christelijke antisemitisme werd letterlijk in steen gebeiteld in de Notre Dame van Parijs

De Notre Dame-kathedraal in het hart van Parijs is een van de meest bezochte locaties ter wereld en een prachtig voorbeeld van gotische architectuur. Op 15 april 2019 vatte de kathedraal vlam, waarbij de torenspits en het ‘bos’ van eiken dakbalken werden vernietigd die het loden dak ondersteunen. De bouw van de kathedraal begon in 1163 onder bisschop Maurice de Sully en was grotendeels voltooid in 1260, hoewel het in de volgende eeuwen vaak werd gewijzigd. In de jaren 1790 werd de Notre-Dame ontheiligd tijdens de Franse Revolutie; Veel van zijn religieuze beelden werden beschadigd of vernietigd. In de 19e … Lees verder Het middeleeuwse christelijke antisemitisme werd letterlijk in steen gebeiteld in de Notre Dame van Parijs

De Kerk en het Judaïsme: Joden ‘beschermen’ tegen … zichzelf?

In de Middeleeuwen zagen de pausen steeds meer zichzelf, of werden ze beschreven als de “plaatsvervangers” van Christus, “of vertegenwoordigers van Christus op aarde.” Als zodanig had de paus theoretische jurisdictie over zowel spirituele als tijdelijke rijken en was hij spiritueel verantwoordelijk voor alles: christenen, moslims, joden en “heidenen”. Hoewel het theologische standpunt dat er geen verlossing is buiten de Kerk werd (en wordt nog steeds) gehandhaafd, erkende de Kerk ook dat het “Oude Testament” (Hebreeuwse Bijbel) van God kwam en dat de wetten ervan bindend waren voor Joden.  De paus had dus, paradoxaal genoeg, als onderdeel van zijn verantwoordelijkheid ervoor … Lees verder De Kerk en het Judaïsme: Joden ‘beschermen’ tegen … zichzelf?