VS en Israël misnoegd door erkenning door Brazilië en Argentinië van PA als nieuw land

Cristina en Lula, presidenten van Argentinië(l) en Brazilië (r): samen Israël vernietigen

Verscheidene Zuid-Amerikaanse landen waaronder Brazilië, Argentinië en binnenkort (in 2011) ook Uruguay en wellicht zullen anderen nog wel volgen, hebben Palestina formeel erkend als een nieuw Arabisch land. De Verenigde Staten en Israël hebben het dreigement van Abbas om de Palestijnse Autoriteit op te heffen en eenzijdig een Palestijnse staat op te richten, reeds veroordeeld.  In 1988 riep Yasser Arafat de soevereiniteit van Palestina uit volgens de grenzen van de staakt-het-vuren lijn van 1949. Meer dan 100 landen hebben sindsdien Palestina erkend als een Arabisch onafhankelijk land.

De meeste Arabische landen, meeste Afrikaanse landen en nieuwe opkomende economisch machten in Azië zoals China en Indië hebben de Palestijnse staat erkend. DE enige reden waarom die Palestijnse staat tot op heden een lege doos is gebleken, is het feit dat de Verenigde Staten en Israël plus het overgrote deel van de landen van de Europese Unie Arafat’s Palestina volgens de grenzen van 1949 weigeren te erkennen.  Om de eenvoudige reden dat het “Palestina” van Arafat (en van Abbas) zich grotendeels op het grondgebied van Israël bevindt (Westoever, [Oost-]Jeruzalem enz.). Vandaar ook dat Abbas weigert Israël te erkennen als Joodse staat.

Echter, niets wijst erop dat de Amerikanen en Israëliërs er anders over denken, integendeel. Het zal ook deze keer niets veranderen en al helemaal geen oplossing bieden aan het Israëlisch-PalArabisch conflict. Andermaal een slag in de lucht van Abbas. Veel geblaat maar weinig wol dus. En zoals Geert Wilders het eergisteren in Tel Aviv nog zei: “Jordanië is de enige Palestijnse staat die er ooit zal komen.” Anders gezegd: de Jordaanse oplossing van het conflict komt steeds dichterbij.

Algiers, 15 november 1988: Yasser Arafat roept de onafhankelijkheid uit van Palestina. Die wordt erkend door meer dan 100 landen waaronder de moslimwereld (OIC) en de Arabische Liga, door China, Cuba, Rusland en de Oostbloklanden èn door de Verenigde Naties

Zowel de Verenigde Staten als Israël hebben beiden Brazilië veroordeeld voor de formele erkenning door president Lula da Silva van de Palestijnse Autoriteit als een nieuwe onafhankelijke Arabische staat, precies een maand voor het einde van de ambtstermijn van de Braziliaanse president.

Woensdag 17 maart 2010 legde Lula Da Silva een bloemenkrans neer aan het grafmonument van Yasser Arafat

Lula da Silva kondigde zijn besluit aan in een brief die hij op 1 december heeft verzonden aan “president” van de Palestijnse Autoriteit Mahmoed Abbas. Brazilië erkent “Palestina,” schreef Lula da Silva en hij hoopt dat de erkenning zal leiden naar twee staten, Israël en Palestina, “die vreedzaam en in veiligheid zullen samenleven.”

De officiële aankondiging werd, volgens Associated Press, op de website van het Braziliaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken geplaatst, met de opmerking dat de erkenning er kwam in antwoord op een verzoek dat Abbas de voorbije maand deed.

Israël ‘betreurt’ deze actie die in strijd is met eerdere akkoorden

De Israëlische regering heeft via het Ministerie van Buitenlandse Zaken gisteren zondag in een verklaring haar “spijt en teleurstelling” uitgedrukt met de beslissing. Noterende dat Lula da Silva slechts een maand te gaan heeft vooraleer hij de sjerp doorgeeft aan zijn opvolger. Israël maakt duidelijk dat “erkenning van een Palestijnse staat een schending is van het Interim Akkoord dat op 28 september 1995 werd getekend door Israël en de Palestijnse Autoriteit,” een verwijzing naar de geamendeerde Oslo akkoorden.

Woordvoerder Andy David vertelde zondagnamiddag aan Israel National News dat hoewel het Ministerie Buitenland zich ervan bewust was dat er een dergelijke aankondiging zat aan te komen, en het personeel slechts enkele dagen restte om deze voor te bereiden, werd toch gehoopt dat de verklaring niet openbaar zou worden gemaakt.

“[De erkenning] is ook in strijd met de Routekaart [Road map for Peace; vredesplan zoals werd voorgelegd door de voormalige Amerikaanse president George W. Bush], aangenomen door het Kwartet [Rusland, VS, VN en EU die mede onderhandelen over de vrede] en ondersteund wordt door de internationale gemeenschap,” klonk het aldus in de verklaring.

Israël wees erop dat de twee regeringen van Israël en de Palestijnse Autoriteit momenteel “inspanningen doen om de onderhandelingen te hervatten” tussen hen. “Elke poging om dit proces te omzeilen door eenzijdige beslissingen over belangrijke en controversiële kwesties te nemen,” aldus de verklaring, “brengt alleen schade toe aan de goede trouw van de betrokken partijen en mensen die zich ertoe verplicht hebben om binnen het afgesproken kader vredesbesprekingen te houden.”

Congreslid Eliott Engel van de Democratische Partij: 'Brazilië werd ernstig misleid'

Verenigde Staten: Brazilië ‘ernstig misleid’

Amerikaanse vertegenwoordiger Eliot Engel, een lid van de Democratische partij van president Barack Obama, heeft dit weekeinde inmiddels de Braziliaanse beslissing minachtend afgewezen als “ernstig misleid,” en zei dat het “de laatste snik verbeeldt van het buitenlands beleid van president Lula dat voordien reeds aanzienlijk ontspoord was.”

Engel, de co-voorzitter van de Congressional Brazilië Caucus,  heeft gewezen op het feit dat de binnenkort als ex-president zetelende Lula, de banden met de Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad nauwer heeft aangehaald. Hij werd door het nieuwsagentschap AFP geciteerd zeggende dat Brazilië “zichzelf wilt verheffen als een stem in de wereld, maar daarbij de verkeerde keuzes maakt als het dat probeert te doen.”

President-elect Dilma Roussef, een voormalige kabinet chef en protégé van Lula da Silva, “zendt een boodschap naar de Palestijnen dat ze geen vrede nodig hebben als ze een soevereine staat willen oprichten,” zegt Engel. Hij voegde eraan toe dat hij toch een “groot voorstander” van Brazilië blijft als een “dynamische, diverse democratie.”

Amerikaanse vertegenwoordiger Ileana Ros-Lehtinen, de inkomende Republikeinse voorzitter van de machtige Huis van Buitenlandse Zaken heeft eveneens de aankondiging verworpen. Ze noemde het “betreurenswaardig” en zei dat “het enkel zal dienen om vrede en veiligheid in het Midden-Oosten te ondermijnen.”

Ros-Lehtinen voegde eraan toe dat “verantwoordelijk naties” beter niet overwegen een soortgelijke stap te maken zolang Palestijnse Autoriteit weigert om zonder voorwaarden vooraf de rechtstreekse onderhandelingen met Israël te hervatten en haar “recht erkent om te bestaan als een Joodse staat.”

Ook Argentinië erkent Palestina, Uruguay volgt later

Na de beslissing van Brazilië om een Palestijnse staat te erkennen binnen de grenzen van 1967, heeft ook de president van Argentinië, Cristina Fernández de Kirchner, afgelopen zondag bevestigd, dat ze ook een onafhankelijk Palestina zal erkennen binnen dezelfde parameters. De aankondiging werd gedaan door een telefoontje naar de Palestijnse president Mahmoud Abbas waarin Kirchner eraan toevoegde dat haar erkenning niet enkel een politiek gebaar was, maar een moreel standpunt.

Mahmoed Abbas en president Cristina Kirchner van Argentinië

Gisteren maandag heeft Yasser Abed Rabbo, de secretaris-generaal van de Palestijnse Bevrijdings Organisatie, gezegd dat het gebaar van Argentinië een teken is dat het eerdere besluit van Brazilië andere Latijns-Amerikaanse landen heeft aangemoedigd en hoopte dat ook andere landen zullen volgen.

Gisteren heeft dan ook Uruguay aangekondigd dat het van plan is om volgend jaar 2011 de Palestijnse Autoriteit (PA) als een staat te erkennen, zo deelde Agence France Presse mee.

De aankondiging volgde kort na die van Argentinië dat een Palestijnse staat zal erkennen langsheen de staakt-het-vuren grenzen van 1949, vertelde onderminister van Buitenlandse Zaken Roberto Conde aan het AFP. “Uruguay zal in 2011 dezelfde weg volgen als Argentinië.” En voegde eraan toe dat “We werken aan de opening van een diplomatieke vertegenwoordiging in Palestina, waarschijnlijk in Ramallah.”

Overheidsfunctionarissen in Israël maken zich intussen zorgen dat het feit dat Brazilië, Argentinië en Uruguay de erkenning van een Palestijnse staat hebben aangekondigd binnen de grenzen van 1967, ook andere Zuid-Amerikaanse landen en de rest van de wereld zullen beïnvloeden. “Dit is een spijtige en teleurstellende stap, die niet het minste zal bijdragen aan het vredesproces,” zei Yigal Palmor, de woordvoerder van ministerie van Buitenlandse Zaken over de Argentijnse aankondiging.

“Het is een gesproken gebaar dat indruist tegen de Oslo-akkoorden, waarin staat dat een definitieve oplossing er alleen kan komen als resultaat van onderhandelingen.” Yigal Palmor vertelde aan het AFP: “Deze betreurenswaardige beslissingen zullen helemaal niets bijdragen en de situatie tussen Israël en de Palestijnen niet veranderen.”


Bronnen: Arutz Sheva: US, Israel Slam Brazil’s Recognition of PA as New Country door Chana Ya’ar van 5 december 2010; IMEMC: Argentina Recognizes Palestine Within its 1967 Borders van 6 december 2010; Ynet News: Israel slams Argentina for recognizing Palestinian state van 6 december 2010; Arutz Sheva: Argentina, Uruguay Recognize PA as a State door Elad Benari van 7 december 2010; Mercopress: Argentina defends the right of the Palestine people to have a State van 24 november 2009; Arutz Sheva: Report: Uruguay to Recognize PA as State van 6 december 2010;

Advertenties

Abbas wil geen president meer zijn van een staat die niet bestaat

Mahmoud Abbas: het ijzer smeden als het heet is

De chef van de Palestijnse Autoriteit (PA) Mahmoud Abbas zegt dat hij de huidige status quo niet wil accepteren en dat hij overweegt Palestijnse Autoriteit op te heffen. Abbas zei gisteren vrijdag dat wanneer de Amerikaanse bemiddelingsgesprekken met Israël nergens toe leiden en de wereld een Palestijnse staat weigert te erkennen, dat hij dan zal gedwongen worden om een dergelijke stap te nemen.

Zoals bekend is de Palestijnse Autoriteit de voorlopige werknaam die de nieuw op te richten staat Palestina in het verlengde van de Oslo-akkoorden begin jaren 1990 meekreeg en een beperkt zelfbestuur verleende aan de Arabische bevolking in Judea & Samaria en Gaza. De eerste parlementaire verkiezingen van 20 januari 1996 leverde 88 verkozen op en Yasser Arafat werd de eerste “president”.

De PA chief voegde eraan toe dat wanneer Israël weigert de “illegale” bouw van nederzettingen te bevriezen gedurende drie maanden zoals Washington had voorgesteld, dat hij dan de Verenigde Staten en de Verenigde Naties zal vragen om Palestina als staat te erkennen. Abbas zei in een tv-interview dat, indien een dergelijke erkenning niet wordt verleend, hij zou overwegen om de PA te ontbinden.

Hij zei dat hij niet kan accepteren om aan het hoofd te staan van een autoriteit die niet bestaat.

Abbas herhaalde een Palestijnse vraag naar de illegale Joodse nederzetting constructie, die Palestijnen zeggen berooft hen van de grond voor een levensvatbare staat te stoppen. De illegale nederzettingen probleem is het grootste obstakel voor de vastgelopen gesprekken tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit. Israël zich niet houdt aan de eisen van de internationale gemeenschap dat het stopt met haar nederzettingenbeleid op bezet Palestijns land.

Abbas herhaalde de Palestijnse eis om een einde te stellen aan de bouw in de “illegale” Joodse nederzettingen waarvan de Palestijnen zeggen dat die hen berooft hen van de grond voor een levensvatbare staat. Zowel Amerikanen als de PalArabieren beweren dat de kwestie van de nederzettingen de belangrijkste oorzaak is van het vastlopen van de vredesgesprekken tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit.

Israël legt de eisen van de internationale gemeenschap naast zich neer die eist dat het haar activiteiten in de nederzettingen in de zogeheten Arabische gebieden in [Oost-]Jeruzalem en de Westoever stillegt. Palestijnse functionarissen hebben hun toenemende frustratie over het vastlopen van de door Washington gesteunde gesprekken met Israël geuit, die een impasse viel kort nadat ze in september werden hervat over de kwestie van de Joodse nederzettingen.

Het Braziliaanse ministerie van Buitenlandse Zaken loopt al wat op de zaken vooruit en heeft aangekondigd dat zij de staat Palestina zal erkennen op basis van de grenzen op de Westelijke Jordaanoever van 1967. Brazilië maakte deze beslissing bekend in antwoord op een verzoek dat eerder dit jaar door Mahmoud Abbas werd gedaan tijdens het van president Luiz Inacio Lula da Silva en dat ook in de lijn ligt van de Braziliaanse steun met de VN-resoluties, die eisen dat Israël een volledig einde moet maken van de bezetting van de “Palestijnse” gebieden.

Algiers, 15 november 1988:Yasser Arafat roept de onafhankelijkheid uit van Palestina. Die wordt erkend door 107 landen waaronder de moslimwereld (OIC) en de Arabische Liga, door China, Cuba, Rusland en de Oostbloklanden èn door de Verenigde Naties

15 november 1988 – Arafat roept de onafhankelijkheid uit

Of dat manoeuver van Abbas veel resultaat zal opleveren valt nog te bezien. Zijn voorganger Yasser Arafat heeft al eerder eenzijdig de onafhankelijkheid uitgeroepen die werd goedgekeurd door de Palestijnse Nationale Raad, het wetgevende orgaan van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO). Dat gebeurde met de Verklaring van Algiers op 15 november 1988. Het uitroepen van Palestijnse soevereiniteit met Jeruzalem als hoofdstad werd afgerond toen Arafat, als voorzitter van de Palestijnse Bevrijdings Organisatie, zichzelf kroonde tot “president van Palestina.”

De Arabische Liga was de eerste die “Palestina” erkende samen met de Organisatie van de Islamitische Conferentie [de moslimwereld] en in totaal zouden ongeveer 107 landen Palestina erkennen waaronder ook China, Rusland en de landen van het voormalige Oostblok en hun satelietstaten in Afrika, Azië en Z-Amerika. Echter, door het feit dat de Verenigde Staten en een groot aantal West-Europese landen niet volgden [ook België en Nederland niét maar bv. wèl Turkije, Griekenland, Pakistan en Oostenrijk] en uiteraard al helemaal Israël niet, maakte dat Arafat’s “Palestina” een lege doos bleef.

Op 15 december 1988 werd door de permanente vertegenwoordiger van de PLO in de Verenigde Naties de Verklaring van Algiers ter stemming voorgelegd in de Algemene Vergadering. De VN, in haar gekende traditie van Israëlhaat, werd resolutie 43/177 aangenomen met 104 tegen 2 stemmen (de VS en Israël tegen, bij 36 onthoudingen), waarin onder meer werd verwezen naar die Verklaring van Algiers, en waaruit zou blijken dat het Palestijnse volk het recht heeft om haar soevereiniteit uit te roepen op basis van resolutie 181.

Braziliaanse president Luiz Inacio Lula da Silva (L) en Mahmoud Abbas

Brazilië erkent Palestina binnen 1967 grenzen maar deed dat in 1988 ook al eens een keertje

Ook Brazilië was bij die landen die in 1988 de onafhankelijkheid van Palestina erkenden en kondigt aan dat het dat graag nog eens een 2de keer wil doen. Ik kan me best voorstellen dat de Arabische Liga en het OIC [de moslimwereld] staan te trappelen om dat ook nog een paar keer te doen. Maar zolang de VS en de Europese Unie en last but not least Israël! niet volgen, houdt dat maar allemaal weinig in.

President Silva stuurde op 1 december 2010 een brief aan Abbas zeggende dat Brazilië de Palestijnse staat erkent en “hoopt dat de erkenning zal helpen leiden tot een situatie waarin Israël en Palestina zal ‘naast elkaar zullen bestaan in vrede en in veiligheid,’ zo meldde het Braziliaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring. Brazilië deed die aankondiging na de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties aan het einde van een tweedaagse debat op 30 november, en zes resoluties werden aangenomen omtrent de kwestie Palestina en de situatie in het Midden-Oosten.

“Ervan overtuigd dat een rechtvaardige, duurzame en alomvattende regeling van de Palestijnse kwestie absoluut noodzakelijk is voor blijvende vrede in Midden-Oosten, onderstreept de Algemene Vergadering van vandaag de dringende noodzaak voor duurzame internationale betrokkenheid, onder meer door het diplomatieke Kwartet voor het Midden-Oosten, de beide partijen te ondersteunen bij het hervatten van vastgelopen onderhandelingen,” zo deelde de Algemene Vergadering van de VN mee in een verklaring.

De resolutie werd aangenomen met een hoofdelijke stemming van 165 voor en 7 stemmen tegen (Australië, Israël, de Marshall Eilanden, Micronesië, Nauru, Palau en de Verenigde Staten), bij 4 onthoudingen (Kameroen, Canada, Ivoorkust, en Tonga). Congreslid Eliot Engel had ernstige kritiek op de Braziliaanse actie zeggende: “Het besluit van Brazilië om Palestina te erkennen is bijzonder misleidend en symboliseert de laatste snik van de door Lula geleide buitenlandse politiek dat voordien reeds aanzienlijk was ontspoord.”

En wat Abbas betreft. Die moet niet zeggen dat hij geen president is van een staat die niet bestaat want dat liegt hij. Arafat riep al de onafhankelijkheid uit op 15 november 1988. Alleen werd zijn staat niet erkend door Israël, noch door de belangrijkste Westerse landen en al helemaal niet door de Verenigde Staten, en dàt is precies zijn grootste probleem: de staat Palestina bestaat officieel al 22 jaar, maar wordt officieel niet erkend door de Vrienden van Israël. Ik ben benieuwd of Obama in die val zal stappen en een “Palestina” zal erkennen; dat wordt gokken!


Bronnen: Press TV: Abbas warns of dissolving PA en Brazil recognizes State of Palestine van 4 december 2010;

Braziliaanse president Lula brengt historisch bezoek aan Israël

Israël, 15 maart 2010. De voorzitter van de Knesset, Reuven Rivlin, probeert tevergeefs zijn amen rondom President 'Lula' Da Silva te krjgen

De Braziliaanse president Luis Ignacio (Lula) Da Silva is zondag 14 maart 2010 in Israël toegekomen voor een 3-daags historisch bezoek aan het land. Het bezoek komt op een ogenblik dat Israël en Brazilië hun strategische en economische banden aantrekken, voornamelijk dan op wetenschappelijk en technologisch gebied.

De Braziliaanse president werd verwelkomd tijdens een officiële ceremonie in de residentie van de president. Hij richtte tijdens een speciale sessie het woord tot de Knesset, opende een economische conferentie, kreeg een rondleiding in Yad Vashem en nam deel aan een speciaal staatsdiner ter zijner ere in de residentie van de Israëlische president.

De delegatie van president Lula bestond uit de minister van Buitenlandse Zaken, de Minister voor Communicatie, de Gouverneur van Bahia alsmede een 70-tal zaakvoerders uit het bedrijfsleven en 40 leden van de Braziliaanse media.

De uitnodiging om Israël te bezoeken werd afgegeven aan de Braziliaanse president door president Perez toen die afgelopen november in Brazilië op bezoek was. Het bezoek van president Lula komt op een ogenblik dat Israël en Brazilië hun strategische en economische banden aantrekken, voornamelijk dan op wetenschappelijk en technologisch gebied. Bedrijven in beide landen werken nauw samen zoals Brazilië zich voorbereid als gastland voor de Wereldbeker Voetbal in 2014 en de Olympische Spelen van 2016.

Het bezoek van president Lula aan Israël groeide uit een reeks gesprekken tussen hem en president Perez die gevolgd werden door een krachtige boodschap van vriendschap zoals werd bevestigd tijdens diens bezoek aan Brazilië. Het bezoek is van groot belang en zal de banden van Israël nog versterken met een van de machtigste landen van Latijns-Amerika – een macht die nog steeds op politiek en economisch vlak blijft toenemen. Reeds in november vorig jaar gaf president Lula een verklaring uit waarin hij zei dat het Midden-Oosten moe is geworden van het conflict en nood heeft aan nieuwe spelers. Hij verklaarde zich bereid om persoonlijk een frisse stroom lucht in de regio te blazen, conflicten te regelen en de vrede te bevorderen.

President Lula werd verwelkomd tijdens een officiële ceremonie in de woonplaats van de president. Later spraken hij en president Perez met honderden Israëlische en Braziliaanse zaakvoerders uit het bedrijfsleven bij het begin van de economische conferentie voor betere samenwerking. Na de middag begeleidde president Perez de Braziliaanse president Lula naar een speciale bijeenkomst van de Knesset.

De eerste dag van het bezoek werd wel ontsierd door een incident. Avigdor Lieberman, de minister van Buitenlandse Zaken, bleef weg uit de Knesset uit protest voor de zogenaamde weigering van de Braziliaanse president om een bloemenkrans neer te leggen aan het graf van Theodor Herzl. Lieberman boycotte eveneens een ontmoeting tussen premier Benjamin Netanjahoe en zijn gast waarop hij eveneens was uitgenodigd. Achteraf werd medegedeeld dat een protocolaire vergissing aan de basis lag van het incident.

Woensdag 17 maart legde Lula Da Silva een bloemenkrans aan Arafat's tombe

In het parlement riep de Israëlische premier Benjamin Netanjahoe Brazilië op om zich aan te sluiten bij een internationale coalitie tegen Iran. De Braziliaanse president vertelde de Israëlische krant Haaretz vorige week dat een diplomatieke oplossing nodig was om het geschil over de Iraanse ontwikkeling van nucleaire wapens te beëindigen of dat Israël anders militair geweld zal gebruiken tegen Iran.

“De leiders die ik toen gesproken heb zeiden dat we snel moeten handelen omdat anders Israël Iran zal aanvallen,” zei Lula da Silva aan Haaretz. “We kunnen niet toestaan dat wat er in Irak gebeurde zal gebeuren in Iran. Voordat we eventuele sancties uitvaardigen moeten we alle mogelijke inspanningen ondernemen om te proberen vrede te bouwen in het Midden-Oosten.”

Tijdens de avond was president Shimon Perez zijn gastheer voor een diner van de staat dat werd gekleurd door speciale optredens van twee Israëlische muzikanten. Op dinsdag begeleidde president Peres zijn gast op een tocht naar Yad Vashem. Naast deze evenementen had president Lula een ontmoeting met onder meer de minister-president, met de voorzitter van de Knesset en met het hoofd van de oppositie.

Na zijn bezoek aan Israël bezocht Lula da Silva op woensdag de graftombe van Yasser Arafat in Ramallah en legde er een bloemenkrans neer, en nadien had hij een ontmoeting met president Mahmoud Abbas van de Palestijnse Autoriteit en vertrok later naar Jordanië.

Bronnen: IMFA: Historic visit to Israel by Brazilian President Lula van 15 maart 2010; Merco Press: Lula da Silva calls for Palestinian state during official visit to Israel van 16 maart 2010