België schort bouwprojecten in de PA op nadat Palestijnse school zich hernoemde naar terrorist

Brussel, 23 maart 2016. Daags na de islamistische aanslagen op de luchthaven van Zaventem  en een metrostation, ontmoette Didier Reynders, de Belgische vice-premier en minister van Buitenlandse Zaken, de minister van de Palestijnse Autoriteit Riad al-Malki. Minister al-Malki bood zijn condolences aan voor de slachtoffers en “benadrukte de sterke veroordeling door de PA van deze aanslagen“.  [beeldbron: Diplomatie Belgium]

De Belgische regering schort tijdelijk alle inspanningen om Palestijnse scholen te bouwen of aan te bieden, nadat de Brusselse hulp werd vernoemd ter ere van een massamoordende terrorist, schrijft The Algemeiner op 7 oktober 2017. Na klachten van Joodse groepen werkt de Belgische regering thans aan het probleem.

Echter, niemand moet hieruit eensklaps bepaalde verwachtingen koesteren. Ongetwijfeld zal de Belgische hulp aan de Palestijnen verder lopen ondanks het feit dat zij terreur en geweld verheerlijken op instignatie van de Palestijnse Autoriteit zelves en van haar ministerie van Onderwijs. Volgens de BTC zijn de Palestijnse Bezette Gebieden (OPT) de vierde begunstigde van de Belgische dienst voor ontwikkelingssamenwerking.

Edoch, de Belgische regering beweert dat ze niet op de hoogte was omtrent de naamsverandering van de school. Nochtans heeft het Ministerie van Onderwijs van de Palestijnse Autoriteit tot op heden minstens 28 scholen genoemd (of hernoemd) naar terroristen en nog eens 3 scholen kregen de naam van nazi-collaborateurs, volgens een speciaal rapport van PMW van 18 mei 2017.

Gevestigd in Judea, in het zuiden van de Westelijke Jordaanoever, betoont de controversiële naam van de school homage aan Dalal Mughrabi, die de massamoord leidde op 38 mensen – waronder 13 kinderen – nabij Tel Aviv gekend als de Kustwegaanslag van 1978.  Ook de terroriste Mugrabi kwam om tijdens de aanslag. Na haar dood werd Mughrabi omgeturnd tot een gevierde heldin onder de Palestijnen en sindsdien opgevoerd als rolmodel voor alle Palestijnse vrouwen en meisjes.

Het logo van de school (plaatje hiernaast) omvat een geografische kaart waarop Israël wordt uitgevaagd (met een portret van de terroriste). Daarnaast werden op haar Facebookpagina foto’s geplaatst waarin Palestijnse aanslagers en zelfmoordterroristen worden verheerlijkt als helden en martelaren “voor de goede zaak” (aka Jodenmoord en Israëlhaat), met inbegrip van Adi Hashem al Masalmeh, die werd neergeschoten nadat hij in oktober 2015 een Israëlische soldaat had neergestoken.

Aan de gevel van de school werd een plaquette bevestigd waarop de Belgische regering en het Belgisch Ontwikkelingsagentschap worden geïdentificeerd als de sponsoren van de Beit Awwa Basisschool voor Meisjes, die door het ministerie voor Onderwijs van de Palestijnse Autoriteit werd hernoemd naar de Dalal Mughrabi Gemengde Basisschool, ter ere en glorie van e Palestijnse terroriste  en massamoordenares Dalal Mughrabi.

Didier Vanderhasselt, woordvoerder van het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken, bevestigde aan The Algemeiner dat de bouw van de school tussen 2012 en 2013 door de Belgische regering werd gesteund:

“Toen het schoolgebouw in 2013 aan de lokale gemeenschap werd overhandigd, heette het ‘Beit Awwa Basic Girls School’, vervolgens werd de naam veranderd in’ Dalal Mughrabi Elementary School’. De Belgische regering was niet op de hoogte van deze naamsverandering.

België veroordeelt ondubbelzinnig de verheerlijking van terroristische aanslagen en wil dan ook op geen enkele wijze te worden geassocieerd met de namen van terroristen. België heeft dit probleem onmiddellijk bij de Palestijnse Autoriteit aangekaart en wacht op een formele reactie. In de tussentijd zal België projecten opschorten die verband houden met de bouw of uitrusting van de Palestijnse scholen.

Als een belangrijke partner van het strategisch plan van de Palestijnse Autoriteit voor onderwijs, streeft België naar een cultuur van respect voor de mensenrechten, de menselijke waardigheid en tolerantie. Dit moet zich weerspiegelen in de leerstof die wordt onderwezen bij scholen die in het buitenland worden gefinancierd door middel van de bijdragen van de Belgische belastingbetaler, alsmede in de namen en logo’s van dergelijke scholen.”

De school heeft op vrijdag op haar Facebook-pagina aangegeven dat het de kans heeft om zijn naam te veranderen in overleg met ouders en leden van de gemeenschap. In een artikel op woensdag schreef de school echter: “De naam Dalal is in ons hart gegraveerd en blijft in ons hoofd gegraveerd.”

De school publiceerde ook een gedicht om het “verdriet” van “de faculteit en studenten” uit te drukken over “de confiscatie en de beroving van het recht en de wil van het Palestijnse volk om haar instellingen te benoemen.” Maar “het is mogelijk om de naam te veranderen in het officiële register,” schreef de school in een ander bericht, “hoewel het heel moeilijk is om te veranderen wat in ons hart en geweten staat gegrift… en het is heel moeilijk om zich aan deze intellectuele bezetting te onderwerpen.”

Volgens de website van het Belgisch Ontwikkelingsagentschap (BTC) zal België tegen 2020 nog 10 andere scholen bouwen op de Westelijke Jordaanoever, bovenop de 23 die ons land reeds heeft gebouwd sinds 2001. Volgens de BTC is het Palestijns Gebied de vierde begunstigde van de Belgische ontwikkelingssamenwerking, waarvoor het nauw samenwerkt met de Palestijnse Autoriteit (PA).

Advertenties

België bouwt scholen op de Westbank genoemd naar Palestijnse terroristen en massamoordenaars

Studenten aan de Dalal Mughrabi Gemengde Basisschool, waarvan de bouw gefinancierd werd door de Belgische regering [beeldbron: The Algemeiner]

De Belgische regering wordt aangemaand om actie te ondernemen nadat een Palestijnse school die werd gebouwd dankzij de financiering door België, door de Palestijnse Autoriteit (PA) werd hernoemd om een Palestijnse terroriste en massamoordenares te eren.

De bouw van de Beit Awwa Basisschool voor Meisjes in het zuiden van Judea (aka de Westelijke Jordaanoever) “werd gefinancierd door de regering van het koninkrijk België en door het Belgisch Ontwikkelingsagentschap (BTC),” volgens een plakaat die aan de gevel van de school hangt (zie plaatje hierboven), die alzo voor het eerst werd geïdentificeerd door de controlerende waakhondgroep Palestinian Media Watch (PMW).

Uitvergrote foto van de plaquette waarop de Belgische regering en het Belgisch Ontwikkelingsagentschap worden geïdentificeerd als de supporters van de Beit Awwa Basisschool voor Meisjes, die werd hernoemd om eer te betonen aan de Palestijnse terroriste  en massamoordenares Dalal Mughrabi [beeldbron: The Algemeiner]

Thans bekend als de Dalal Mughrabi Gemengde Basisschool, zoals ze werd hernoemd door het ministerie voor Onderwijs van de Palestijnse Autoriteit, om aldus eer te betuigen aan de Palestijnse terroriste Dalal Mughrabi die in 1978 deelnam aan de Kustwegaanslag van 1978. In die aanslag werden achtendertig mensen gedood – waaronder 13 kinderen – en nog eens 70 mensen werden gewond. Ook de terroriste Mugrabi kwam om tijdens de aanslag. Na haar dood werd Mughrabi omgeturnd tot een gevierde heldin onder de Palestijnen en sindsdien opgevoerd als rolmodel voor alle Palestijnse vrouwen en meisjes.

Het logo van de school geeft ook een geografische kaart uit van Israël, de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook, die helemaal wordt voorgesteld als één enkel [Palestijns] gebied. Op de Facebookpagina van de school worden afbeeldingen geplaatst waarop Palestijnse aanslagers worden opgehemeld met inbegrip van Adi Hashem al Masalmeh, die werd neergeschoten nadat hij in oktober 2015 een Israëlische soldaat had neergestoken.

Daniel Schwammenthal, die directeur van het AJC Transatlantic Institute is, vertelde tegenover The Algemeiner dat:

“De Palestijnse Autoriteit onder leiding van president Abbas heeft een cultuur van opruiing gevestigd die terreur en haat [jegens Joden en Israël] voedt, waardoor het haast onmogelijk wordt om ooit ernstige vredesonderhandelingen te leiden.

Door scholen te noemen naar terroristen, indoctrineert de PA zelfs kleine kinderen, met blijkbaar als doel om te verzekeren dat dit conflict blijft voortduren tot aan de volgende generatie.

De Belgische regering moet deze kwestie onderzoeken en erop aandringen dat de PA de school onmiddellijk herbenoemt. Het is de verantwoordelijkheid van de overheid om erover te waken dat de buitenlandse hulp van de regering niet zodanig wordt geperforeerd dat haat wordt bevorderd in plaats van gebruikt te worden voor het beoogde doel, met name het algemeen onderwijs te bevorderen.”

Olga Deutsch, hoofd van de Dienst Europa bij NGO Monitor, verwees naar het onderzoek dat haar groep had verricht naar de activiteiten van België in de Palestijnse gebieden (OPT) dat aantoont dat:

“De Belgische regering investeert miljoenen euros in hoog gepolitiseerde niet-gouvermentele organisaties (NGO ‘s) die anti-Israël taal aanmoedigen, rechtzaken voeren en anti-Israël [Boycott, Divestment and Sanctions aka BDS] campagnes organiseren. Deze zaak van Belgische financiering die rechtstreeks de verheerlijking van terreur steunt is walgelijk. NGO Monitor roept België op om een voorbeeld te nemen aan Noorwegen dat de terruggave heeft gevraagd  van haar financiering van soortgelijke anti-vrede initiatieven.”

Noorwegen heeft in mei jl. de Palestijnse Autoriteit scherp veroordeeld omdat het de naam van een vrouwencentrum dat door Noorwegen werd gefinancierd, opgedragen heeft aan terroriste Dahlal Mughrabi en heeft van de PA geëist dat de fondsen worden teruggeven. “Wij wijzen de Europese donoren op de noodzaak om hun verantwoordelijkheid beter ter harte te nemen en controleren waar hun fondsen zoal naartoe gaan,” zei Olga Deutsch.

Volgens de website van het Belgisch Ontwikkelingsagentschap (BTC) zal België tegen 2020 nog 10 andere scholen bouwen op de Westelijke Jordaanoever, bovenop de 23 die ons land reeds heeft gebouwd sinds 2001. Volgens de BTC is het Palestijns Gebied de vierde begunstigde van de Belgische ontwikkelingssamenwerking, waarvoor het nauw samenwerkt met de Palestijnse Autoriteit (PA).

Herhaalde verzoeken om uitleg en verduidelijking omtrent de controversiële financiering van Palestijnse projecten door België die werden verzonden naar de BTC, het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken en de Belgische ambassade in Washington, bleven tot op heden onbeantwoord.

Enkele van de NGO’s die door België worden gefinancierd [bron: NGO Monitor]

Opmerking: de notie “from DGD staat voor ‘Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire hulp’. Dit is de Belgische Federale Administratie voor Ontwikkelingssamenwerking. DGD (het vroegere DGOS) is een aparte ‘DG’ binnen de federale overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, maar valt rechtstreeks onder de bevoegdheid van de minister van Ontwikkelingssamenwerking. DGD beheert gemiddeld 55 à 65 % van de Belgische ontwikkelingsprogramma’s. Alexander De Croo (Open VLD) is sinds 11 oktober 2014 tot op heden Belgisch minister voor Ontwikkelingssamenwerking. [bron: ngo-openboek.be]


Bron: door Brabosh.com naar een artikel van Shiri Moshe in The Algemeiner van 3 oktober 2017

Vlaamse omroep VRT haalt controversieel fragment offline en ontwijkt aldus veroordeling

joodse-lobby2Maandagavond, 7 januari 2013. Nieuwsanker van de Vlaamse openbare omroep Kathleen Cools haalt in het programma Terzake/Canvas stevig uit naar een imaginaire Joodse Lobby die de media zou controleren met inbegrip van de VRT. Op de achtergrond de gekende Ankie Rechess-Spitzer vanuit Jeruzalem, Israël, die zich van de hele anti-Joodse context op het beeldscherm niets bewust was. 

De Vlaamse omroep VRT haalde onlangs een controversieel fragment offline waarmee het aldus ontkomt aan een uitspraak van de Vlaamse regulator. Waarover gaat dit? De voormalige president van Egypte (en lid van de extremistische Moslimbroederschap) Mohamed Morsi had aan een antisemitisch gebed deelgenomen en luidop mee gebeden voor de “overwinning op de ongelovigen en vernietiging van alle Joden en hun supporters”.

Farao Mohamed MorsiPresident Farao Mohamed Morsi van de Egyptische Moslimbroederschap (de grote broer van Hamas) bestuurde Egypte amper één jaar (30 juni 2012-3 juli 2013)  

De VRT liet vervolgens Koert Debeuf vanuit Egypte aan het woord – in feite zat hij toen eigenlijk in Parijs. Debeuf is een voormalig lid van de liberale fractie van het Europees Parlement en was er de rechterhand van fractieleider Guy Verhofstadt. Vandaag is hij directeur van het Tahrir Intitute for Middle East Policy.

Volgens Debeuf ging het gebed helemaal niet over Joden maar over… Zionisten. Dat hadden zijn Egyptische vrienden hem laten weten. Toen de VRT hierop werd gewezen, weigerden ze een rechtzetting te plaatsen. Daarop volgde een klacht bij de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM). Maar kort voordien had de VRT het geluidfragment van haar site verwijderd.

De VRM is de onafhankelijke toezichthouder voor de Vlaamse audiovisuele media. In het belang van Vlaamse kijkers en luisteraars ziet hij in opdracht van de overheid erop toe dat de mediaregelgeving beschreven in het mediadecreet, nageleefd wordt.

Het is niet de eerste keer dat de openbare omroep in plaats van een rechtzetting te plaatsen, knoeit met de bestanden door ze te laten verdwijnen. (nvdr: bij teletekst schakelde de omroep om die reden zelfs over naar een formaat waardoor de data van publicatie van meerdere infame berichten over Joden en Israël niet meer te bewijzen viel)

In het verslag van de VRM lezen we: “De klager beschouwt dergelijke verwijdering van een commentaar op een tekst in verband met de ‘vernietiging van de Joden’ als een manipulatie [die] absoluut niet aanvaardbaar [is] vanwege een openbare omroep:’ Bovendien is het “niet de eerste keer dat de VRT betrapt wordt op manipulatie wanneer het conflict Joden betref til en “de klager vraagt om de VRT te veroordelen wegens ‘vervalsing/manipulatie van informatie’ en haar te verplichten het originele geluidsbestand terug te plaatsen.

De uitspraak
Het voorwerp van de klacht, namelijk het niet langer (uitzenden) of aanbieden van een geluidsfragment,”behoort niet tot de bevoegdheid van de kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen”. Daarom werd de klacht onontvankelijk verklaard. Met andere woorden knoeien met uitspraken over Joden en/of Israël zijn geen probleem, ze zijn niet onpartijdig en bovendien kunnen ze door de beugel – als ze maar van de website gehaald worden…


Bron: een artikel in het septembernummer 119 van 2017 van Joods Actueel magazine (bijzondere uitgave naar aanleiding van Joods Nieuwjaar 5778 ), blz. 46.


Morsi in de moskee

Gedeelte van de voorbede van de Egyptische islamitische geestelijke Futouh Abd Al-Nabi Mansour, hoofd van de Religieuze Stichting in de Egyptische provincie Matrouh. Het was in aanwezigheid van de Egyptische president van de Moslim Broederschap Mohammed Morsi, die op de voorste rij mee gaat in het gebed.

Het gebed werd uitgezonden op Kanaal 1 van de Egyptische staatsomroep, op 19 oktober 2012. Niettemin leggen bij onze publieke omroep mensen als Petra Stienen en Bertus Hendriks ons steeds uit hoe “gematigd” de Moslim broederschap wel niet is (bron: Likoed.nl: “Egyptische president Morsi bidt voor de vernietiging van de Joden“).

Gebed uitgesproken door Futouh Abd Al-Nabi Mansour:

“O Allah, vergeef ons onze zonden, maak ons sterk, en schenk ons de overwinning op de ongelovigen.

O Allah, vernietig de Joden en degenen die hen steunen.

O Allah, verspreid hen, scheur hen aan stukken.

O Allah, laat Uw macht en grootheid aan hen zien.

O Allah, toon ons uw almachtigheid.”

België protesteert tegen afbraak van haar eigen illegale constructies door Israël

Palestijnse schooltje in Jubbet Al Dib (C-gebied in Judea) dat illegaal gebouwd werd met subsidies van onder meer België, werd op woensdagochtend 23 augustus weerom afgebroken. Enkel de fundamenten blijven over. [beeldbron: Nawaj’a/B’Tselem]

In een bericht van het Belgische ministerie van Buitendlandse Zaken van 24 augustus 2017 wordt de sloop door Israël van door België illegaal gebouwde constructies in de zogenaamde “Palestijnse gebieden” veroordeelt:

“Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders en vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo veroordelen de sloop van een school in zone C van de bezette Palestijnse gebieden door de Israëlische overheid. De school in Jubbet Al Dib, in de buurt van Bethlehem, is gefinancierd door verschillende internationale donoren waaronder België. De sloop volgt op de inbeslagname van zonnepanelen in zone C van de bezette Palestijnse gebieden, in het dorp Abu Nwar op 9 augustus. Die zonnepanelen zijn door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking gefinancierd. Ze leverden energie aan de lokalen en speeltuin van een andere school.”

De Belgische anti-Israëlpolitiek onder het mom van vermeende “ontwikkelingshulp voor Palestijnen”, lijkt geen verf te pakken in Israël. België zou de ontwikkelingsgelden die worden geïnd bij de gemiddelde (veelal verpauperde) belastingsbetaler beter investeren in duurzame en zinvolle ontwikkelingsprojecten in plaats van dan te trachten haar eigen politieke agenda op te dringen aan de onafhankelijke Joodse staat Israël. Illegale constructies optrekken in een gebied dat al decennialang het strijdtoneel is van het Arabisch-Israëlisch conflict en die riskeren om weer afgebroken te worden precies omdat ze illegaal zijn conform het internationaal recht, is zinloze verspilling van overheidsgeld en een onaanvaardbare inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van een bevriende natie.

Overigens kwam de betreffende Palestijnse kolonie Jubbet Al Dib in het Israëlische C-gebied (kaartje rechts) reeds eerder in het nieuws toen in juni ’17 Israël er 96 door Nederland gedoneerde zonnepanelen confisqueerde. In een brief aan Mark Rutte heeft de Israëlische premier Benjamin Netanyahu in het begin van augustus aan Nederland belooft dat het de zonnepanelen zal terugkrijgen die Israëlische troepen in beslag namen.

De Oslo Akkoorden van 1993 verdeelden Judea & Samaria (aka de Westelijke Jordaanoever) in drie controlegebieden: Area A dat onder de volledige controle is van de Palestijnse Autoriteit; Area B dat onder Palestijnse burgerlijke controle staat en tegelijk onder gedeelde Israelisch-Palestijnse veiligheidscontrole; en Area C dat door Israël wordt gecontroleerd.

Het Area C-gebied omvat 62% van Judea & Samaria, waarvan slechts 5,8 procent ervan wordt bewoond door Palestijnse Arabieren.  Dit was in 1993-1994 slechts een “tijdelijke” oplossing in afwachting van een onderhandeld vredesakkoord tussen Israël en de Palestijnen. Echter, het vredesproces heeft tot nog toe weinig of niets heeft opgeleverd en de schuld voor dat falen wordt door de EU om de gekende redenen (doorspekt met Middeleeuwse vooroordelen jegens Joden) eenzijdig bij Israël gelegd. Bewust negeert Europa het decennia oude rejectionisme van de Palestijnen en worden de terreurdaden van Hamas en Co als een “ondeugende kwajongensstreek”  weggelachen.

Vandaar dat de Europese Unie (met België, Nederland en Noorwegen op kop) thans eenzijdig af wil van die Oslo overeenkomst en Area C volledig onder de controle wil brengen van de Palestijnse Autoriteit om en er een Palestijnse soevereine staat op te richten. De Europese Unie heeft beslist om een reeks stappen te zetten die de controle van Israël van het Area C-gebied in Judea & Samaria (West Bank) moeten ondermijnen.

Dat staat onder meer te lezen in een officieel EU-document van januari 2012 getiteld “Area C and Palestinian state building”. In essentie zegt Europa in dat dokument  “omdat het Area C-gebied van essentieel belang is om een leefbare Palestijnse staat te verwezenlijken, wij alles zullen doen wat nodig is om de Palestijnse ontwikkeling in het gebied te bevorderen, ongeacht het planningsbeleid van Israël.”

Kortom, de Europeanen hebben besloten om de Israëlische reguleringen simpelweg te negeren en beschouwen de betwiste gebieden in Judea & Samaria reeds als het feitelijke grondgebied van een toekomstige onafhankelijke Palestijnse staat en dat met een vredesakkoord met Israël als het even kan en zonder vrede als het moet én dus ook zonder de instemming van Israël.

Aldus maakt Europa al geruime tijd jacht op het Israëlisch C-gebied om er ‘Palestina’ op te richten met (oost) Jeruzalem als haar toekomstige hoofdstad. Het gebruikt daarvoor alle economische, financiële en diplomatieke middelen voor met inbegrip van Europese boycot van Israël’s economische producten. Aldus tracht Europa nieuwe feiten (o.m. door de bouw van illegale constructies) aan de grond te creëren en Israël aldus op de knieën te dwingen en te accepteren wat Europa reeds als een feit beschouwt, met name een Palestijnse staat op de Westbank.

Illegale Palestijnen beroofden op listige wijze een 25-tal slachtoffers in Antwerpen Centraal

Het openbaar ministerie heeft dinsdag celstraffen tot twee jaar en boetes tot 1.200 euro gevorderd voor een bende gauwdieven die actief was in het Centraal Station van Antwerpen en omgeving, aldus een bericht in de Gazet van Antwerpen van 1 augustus 2017.

De beklaagden – Algerijnen en Palestijnen die illegaal in het land verbleven – beroofden 25 slachtoffers van hun bezittingen. De bende sloeg tussen november 2016 en mei 2017 toe in wisselende samenstelling. Ze hadden geld nodig om eten, medicatie of drugs te kunnen kopen. Het vonnis valt op 8 augustus a.s.

Lees hier verder in de GvA van heden.