Zeventig jaar geleden: De Slag om de kibboets van Nitzanim

Plaatje hierboven: Danny Ben Ari en zijn moeder Mira Ari. Draadloos operator Mira Ben Ari werd gedood nadat zij op 7 juni 1948 een Egyptische officier had doodgeschoten in de Slag om de kibboets Nitzanim. Mira trad toe tot de Joodse Lehi ondergrondse organisatie op 14-jarige leeftijd en was een van de oprichters van Nitzanim [beeldbron: Ynet] Gelegen aan de kustvlakte 7 kilometers ten noord-oosten van Ashkelon en 30 minuten ten zuiden van Tel Aviv, bevindt zich de kibboets van Nitzanim. Het was de locatie van een van de hevigste veldslagen tijdens Israel’s Onafhankelijkheid Oorlog van 1947-1949. Kibboets Nitzanim werd … Lees verder Zeventig jaar geleden: De Slag om de kibboets van Nitzanim

Lopend in de voetstappen van degenen die in 1948 hebben gevochten

Leden van de Israel Defense Defense en Israëlische burgers herdenken gezamenlijk de beslissende veldslagen van de onafhankelijkheidsoorlog van 1948 voorafgaand aan de nationale vieringen van het 70-jarig jubileum van onafhankelijkheid van Israël. Plaatje hierboven: Israëlische soldaten bezoeken Malkia nabij de grens met Libanon waar in 1948 een veldslag werd uitgevochten [beeldbron: Yaakov Lappin/JNS] “Als je de Onafhankelijkheidsoorlog, die fascinerend is, op een diepgaande manier bestudeert, zie je dat de IDF in deze oorlog is geboren,” vertelde Opvoedings Officier luitenant-kolonel Shul Ben Moha, die de herdenkingstochten organiseert, aan JNS. “In deze oorlog bouwde het IDF zichzelf op. De waarden ervan zijn … Lees verder Lopend in de voetstappen van degenen die in 1948 hebben gevochten

De 22 lidstaten van de Arabische Liga weigeren Israël te erkennen als staat van het Joodse Volk

Arab-league-2012Kaartje van het Midden-Oosten en Noord-Afrika met daarop de 22 moslimlidstaten van de Arabische Liga. Ook de nepstaat ‘Palestina’ is lid van de Arabische Liga en wordt hier afgebeeld terwijl het de hele oppervlakte van Israël beslaat. Geen Joodse staat te bespeuren, die is hier virtueel al van de kaart geveegd, al sinds 1948. Op 1 september 1967 gaf de Arabische Liga haar Verklaring van Khartoem (Soedan) uit, ook gekend als de beruchte ‘3 x Neen van Khartoem‘: geen erkenning, geen onderhandelingen en nooit vrede met Israël. Die verklaring werd nooit herroepen.

Tijdens de vergadering van de Arabische Liga in Koeweit kreeg president Abbas de steun van de Arabische staten bij de vraag over de Joodse karakter van Israël. ‘We willen onze absolute afwijzing uitspreken over de eis, Israël als een Joodse Staat te beschouwen’, stond woensdag in de slotverklaring van de Arabische top.

Nadat premier Netanyahu de erkenning van Israël als het Joodse thuisland tot voorwaarde voor een vredesakkoord had gemaakt, heeft de Palestijnse leider Abbas herhaaldelijk geprobeerd om deze eis als racistisch voor te stellen. Het feit dat de Arabische Liga in deze zaak aan zijn kant staat, is niet verwonderlijk. Het laat alleen maar zien hoe uniform de Arabische wereld, die juist door conflicten wordt geteisterd, is in de strijd tegen Israël.

Lees verder “De 22 lidstaten van de Arabische Liga weigeren Israël te erkennen als staat van het Joodse Volk”

Kijken naar het Israëlisch-Palestijns conflict met één oog dicht [Tom Struick van Bemmelen]

De Veiligheidsmuur die doorheen Israël loopt en de Arabische woonzones afbakent, daarvan is 95 procent niet eens een muur maar een gewoon hekken

Kijken met één oog dicht

door Tom Struick van Bemmelen
bron: Katholiek Nieuwsblad

Op 6 oktober 1973, de dag dat de joden Jom Kippoer vierden, vielen Egypte, Syrië, Irak, Jordanië, Saoedi-Arabië, Marokko, Algerije, Libië en vele andere islamitische landen Israël tegelijkertijd aan.

Een grootschalig conflict dat later bekend werd als de Jom Kippoer-oorlog was een feit. Het kleine Israël (met toen amper 3 miljoen inwoners) moest zich verdedigen tegen meer dan een miljoen tot de tanden bewapende Arabische soldaten.

Dat bovenstaande islamitisch-Arabische legers zo eendrachtig vochten, was een wonder. Want landen als Syrië en Jordanië gunden elkaar vaak het licht niet in de ogen, en hadden zelfs menige oorlog met elkaar uitgevochten.

Dat genoemde landen in oktober 1973 toch één front vormden tegen Israël kende maar één oorzaak: de diepgewortelde haat van veel Arabieren tegen Israël en alles wat joods was. Deze haat kon letterlijk elk meningsverschil tussen de Arabische landen overbruggen, iets wat je momenteel ook weer ziet gebeuren.

Naast elkaar
Onlangs stelde de Palestijnse katholieke priester Jamal Khader in Katholiek Nieuwsblad dat Israël niet bang hoeft te zijn dat het ooit door verschillende Arabische landen tegelijkertijd wordt aangevallen, omdat deze landen hopeloos verdeeld zouden zijn. De genoemde Jom Kippoer-oorlog bewijst wel heel duidelijk dat die redenatie niet opgaat en van weinig historisch besef getuigt.

Dat geeft zorgen over de analyses die de grondslag vormen van het Kairos-document, waar Jamal Khader een van de opstellers van was. Het werd in 2009 opgesteld door twaalf christelijke Palestijnse geestelijken. Het richt zich tot de Kerken in het Westen om hulp, en tot de Israëliërs om hun ‘bezetting’ op te geven, zodat Palestijnen en joden als broeders naast elkaar kunnen leven.

Snel verder lezen KLIKKEN op–>> Lees verder “Kijken naar het Israëlisch-Palestijns conflict met één oog dicht [Tom Struick van Bemmelen]”

Premier Netanjahoe: Israël heeft de dubbele crisis van 2011 goed doorstaan [video]

PM Netanyahu: ‘Israel Overcame 2011 Upheaval’ bron: Arutz-7 Jeruzalem, 1 januari 2012. Terwijl in de Arabische buurlanden al een jaar lang alles op zijn kop staat en de Arabische Lente de opkomst en installering van Israëlhatende Islamistische dictaturen – met de hulp en stilzwijgende instemming van het Westen[!] – heeft mogelijk gemaakt, beleeft Israël een nooit geziene economische opstoot. Merkwaardig hoe de Joodse staat al die turbulenties doorstaat en tot nog toe de schade die de revoluties in de Arabische wereld en in de wereld veroorzaakt, heeft weten te beperken. De economie van Israël steeg het afgelopen jaar met maar … Lees verder Premier Netanjahoe: Israël heeft de dubbele crisis van 2011 goed doorstaan [video]

Aansporing tot vijandschap en haat tegen Israel


Cartoon in PA Daily van een zwangere Palestijnse vrouw: “Ik ben thans acht maanden zwanger van een shahid [martelaar]” Cartoonist: Muhammad Saba’ana verschenen op 22 maart 2010 in Al-Hayat Al-Jadida, Palestijnse Autoriteit

Professor Hans Jansen, referaat tijdens congres over oplaaiend antisemitisme, gepubliceerd 15 augustus 2011.

Westerse media hebben aan deze indringende oproep van twee Israëlische wetenschappers geen enkele aandacht geschonken. Prof. Dr. Hans Jansen sprak hierover tijdens het congres over het oplaaiend antisemitisme (georganiseerd door Christians for Israel International), dat op 7 april 2011 in Nijkerk werd gehouden. Dit is de tekst van het referaat dat hij heeft gehouden. Aan dit bijzonder vruchtbare congres namen maar liefst tweehonderdvijftig men­sen deel uit Nederland, België en Israël. Op verzoek van de deelnemers wordt de tekst van dit referaat gepubliceerd in het nummer van het Simon Wiesenthal Bulletin, September 2011.

Aansporing tot vijandschap en haat tegen Israël

door Prof. Dr. Hans Jansen

bron: Likoed.nl [bron]

Op 4 april 2009, aan de vooravond van Pesach, deden Prof. Elihu Richter en prof. Israel Charney van de Hebreeuwse universiteit te Jeruzalem, in een brief aan de Israëlische regering een indringende oproep om de zogenaamde Declaration of Principles van de Oslo-akkoorden, die in 1993 tussen de PLO en de Israëlische regering waren gesloten, eindelijk eens serieus te nemen. In deze verklaring had de PLO ermee ingestemd dat het beëindigen van de haatcampagne tegen Israël een eerste vereiste, een conditio sine qua non is, om het vredesproces te doen slagen. Volgens genoemde hoogleraren hadden achtereenvolgende regeringen in Israël veel te weinig haar protest laten horen tegen het onmiskenbare feit dat de Palestijnse Autoriteit nauwelijks iets ondernam om in de media de stem van haat tegen Israël tot zwijgen te brengen. Richter en Charney laten sindsdien onophoudelijk horen dat dit protest eindelijk eens een integraal aspect dient te worden van de politiek van de Israëlische regering.

Israël wordt niet alleen bedreigd door de Palestijnse Autoriteit (PA), maar door de hele islamitische wereld, die dagelijks wordt overspoeld door een endemische, giftige haat. Omdat in veel moslimlanden aanhangers van Mohammed in de media worden opgehitst Joden vijandig gezind te zijn, zal de giftige uitwerking hiervan van de ene op de andere generatie worden overgedragen. De gevaren die een dergelijke campagne van vijandschap en haat oproepen, scheppen een cultuur van de dood, waarvan vooral Arabische jongeren het slachtoffer zijn geworden. De tol die betaald moest worden, is schrikbarend hoog: sinds het einde van de 2de Wereldoorlog zijn twaalf miljoen moslims het slachtoffer geworden van oorlogen en andere vormen van geweld.

Het Iraanse regime is het epicentrum van een internationale as van genocidale terreur. Iran en zijn bondgenoten (Hezbollah, Hamas, Syrië) bezigen in de media genocidale haat-taal om de Twee-Staten Oplossing te veranderen in de Twee-Fasen Oplossing, dat wil zeggen dat het uiteindelijk gaat om de vernietiging van Israël. Behalve Hezbollah, Hamas, en Syrië, werken ook Noord-Korea, Venezuela en Noord-Soedan samen met Iran. En de Palestijnse Bevrijdingsbeweging (PLO), die Khomeini in Iran aan de macht hielp, voelt zich gesteund door de internationale as van genocidale terreur.

In de afgelopen jaren hebben Israëlische regeringen telkens weer opnieuw territoriale concessies gedaan (Land for Peace), maar ze hebben niet tot minder maar wel tot meer terreur en dood geleid (Territory for Terror). We weten wat de dramatische gevolgen zijn geweest van de terugtrekking van het Israëlische leger uit Libanon en Gaza. Het is aan geen twijfel onderhevig dat de escalatie van Palestijns geweld mede wordt veroorzaakt door de virulente campagne van haat tegen Israël, die door de Palestijnse Autoriteit wordt gesanctioneerd!

Snel verder lezen KLIKKEN op –>> Lees verder “Aansporing tot vijandschap en haat tegen Israel”

Linkse krant Haaretz herstelt eigen leugenachtige berichtgeving

Al-Fari’a, Nabloes, 13 juli 2011. Hamas terrorist Ibrahim Sarhan in het mortuarium in afwachting van zijn begrafenis. [foto: AP Photo/Nasser Ishtayeh] De Israëlische ultralinkse krant Haaretz berichtte tendentieus over de dood van een Palestijnse terrorist. Tijdens een zoektocht op 13 juli 2011 van het IDF naar militanten van de Islamitische Jihadterreurgroep in het Palestijnse vluchtelingenkamp Al-Fari’a (noordoosten van Nabloes), hadden Israëlishe soldaten – in de woorden van Haaretz – een ‘Palestijnse burger’ tijdens schermutselingen gedood. Op aandringen van CAMERA moest de redactie later toegeven dat het wel degelijk ging om een militant van Hamas van 22 jaar oud. De suggestie … Lees verder Linkse krant Haaretz herstelt eigen leugenachtige berichtgeving

Israël beschuldigen van Apartheid totaal ongegrond

Demonstranten op de World Conference Against Racism in Durban, Zuid-Afrika. De conferentie van 2001 draaide door de ngo’s volledig uit op een anti-Israël  bijeenkomst. Israël werd beschuldigd van Apartheid en kolonialisme. Blijkbaar leed iedereen zichtbaar aan collectieve begripsverwarring en kende de feitelijke betekenis niet van [Zuid-Afrikaanse] Apartheid. Anderzijds stond er ook niemand recht om hen op die foutieve interpretatie – doorspekt met pure Jodenhaat – te wijzen, want tenslotte: “Wie geeft om de Joden, niemand toch?” (foto: aztlan-net) Baseless Apartheid accusations against Israel door Ivar De voormalige president van de Verenigde Staten Jimmy Carter werd op 11 december 2006 geciteerd … Lees verder Israël beschuldigen van Apartheid totaal ongegrond

Arabieren in Israël en bij de buren: Breng ons Nasser weer!

Elder of Zyon: “Omdat Nasser toch zo’n prachtig voorbeeld was van vrijheid en democratie…“ Tel Aviv (Israël), 1 februari 2011. En wat denken de Israëlische Arabieren en Palestijnen over de huidige ontwikkelingen in Egypte? Op het plaatje organiseerden een groep Israëlische Arabieren en Palestijnen afgelopen dinsdag een demonstratie voor de Egyptische ambassade in Tel Aviv. Het evenement werd gehouden in solidariteit met de opstanden in Tunesië en Egypte. De demonstranten houden een bord omhoog met wijlen Egyptisch president Nasser die de laatste Arabische leider was die het op 6 oktober 1973 waagde Israël militair te overweldigen maar aan Jom Kippoer … Lees verder Arabieren in Israël en bij de buren: Breng ons Nasser weer!

Twintig jaar geleden SCUD-raketten naar Tel Aviv [cartoon]

Twintig jaar geleden tekende Dry Bones deze cartoon van zichzelf, gezeten aan de tekentafel zichzelf tekenend met een gasmasker op. Dat was helaas geen grap maar bittere realiteit. Irak vuurde op 17 januari 1991 de eerste van een reeks SCUD-raketten af op Israël dat nochtans met de hele Eerste Golfoorlog geen gram te maken had. Maar het is helaas een ongeschreven regel dat, als er een dader of slachtoffer moet gevonden worden, de Joden altijd en per definitie het eerste doelwit zijn. De Eerste Golfoorlog begon met een luchtoffensief van de Amerikanen op 16 januari 1991. Wikipedia: “De Iraakse leider … Lees verder Twintig jaar geleden SCUD-raketten naar Tel Aviv [cartoon]

De verzwegen Arabische lobby in de VS

De verzwegen Arabische lobby in de VS door Likoed.nl Eerder schreven wij twee artikelen over de macht van de Arabisch-Islamitische lobby bij de Verenigde Naties. Minder bekend is de invloed van de Arabisch-Islamitische lobby in de Verenigde Staten. Vaak hoor je over de grote invloed van de Joodse lobby daar. Daarbij ziet men twee punten over het hoofd: 1. De relatief grote steun voor Israël komt niet zozeer door het Joodse electoraat, want dat beslaat slechts circa 2% van de bevolking, overigens hetzelfde als het aantal moslims. Doorslaggevend is de omvangrijke pro-Israël houding van de bevolking (ondersteund door circa 65%, … Lees verder De verzwegen Arabische lobby in de VS

Harry Potter werd vermoord door Arabische terroristen

Harry Potter, een dappere Engelse soldaat die vrijwillig dienst nam, werd op 22 juli 1939 vermoordt door Arabische terroristen. Hij stierf in de nabijheid van Hebron op de Westbank tijdens een gevecht met een Arabische terreurgroep, die een hinderlaag voor Engelse soldaten had gelegd. Er is geen relatie met de Harry Potter uit de boeken, maar toch trekt zijn graf op het Commonwealth Cemetery in Ramle tegenwoordig uit nieuwsgierigheid veel bezoekers. Het bijzondere is dat het bericht hierover van internationaal persbureau Associated Press alleen vermeld dat hij omkwam in gevecht met een “gewapende groep”. Zelfs 71 jaar na dato wordt … Lees verder Harry Potter werd vermoord door Arabische terroristen

In het Midden-Oosten bestaat slechts één vrije democratische staat: Israël

Gemeten naar Westerse maatstaven bestaat er in het Midden-Oosten slechts één vrije democratische staat: de Joodse staat van Israël. Het is tegelijk ook het enige land in het Midden-Oosten dat de rechten van haar minderheden erkent zoals feministen, christenen, homoseksuelen, vrouwenrechten, mensenrechten, godsdienstvrijheid, en professoren academische vrijheid genieten. Vergeleken met de andere landen van de Arabische en moslimwereld, hebben de 1,1 miljoen Arabieren die in Israël wonen het oneindig veel beter qua levensstandaard, levenskwaliteit, gezondheidszorg, scholing, mensenrechten enz. dan hun soortgenoten in de omringende landen. Er bestaat slechts één staat in het hele Midden-Oosten waar deze minderheden in het openbaar … Lees verder In het Midden-Oosten bestaat slechts één vrije democratische staat: Israël

Israëlische soldaat doet krijgsdans naast geknevelde Palestijnse terrorist

Een videoclip op YouTube van een Israëlische soldaat die een vrouwelijke Palestijnse terroriste toont samen met een Israëlische soldaat, die buikdansend een soort van krijgsdans uitvoert rondom de gevangene, zorgt weer voor de nodige commotie. Zowel het IDF als Palestijnen in Gaza en op de Westoever verkeren weer in alle staten. Een en ander herinnert aan die zes dansende Israëlische soldaten in de straten van Hebron op de tonen van ‘Tik Tok’ van Kesha en ook aan soldaat Eden Abergil, die enkele maanden terug een schandaal veroorzaakte toen uitkwam dat ze op haar Facebook profiel enkele foto’s had geplaatst waarop … Lees verder Israëlische soldaat doet krijgsdans naast geknevelde Palestijnse terrorist

YouTube sluit Memri TV – Jihadkanalen blijven geopend

Don’t Hate the Media, Be the Media Een grof staaltje van internetcensuur gebeurde enkele dagen geleden toen YouTube het account van Memri TV afsloot. De bekende slogan waarmee nieuwsmakers plegen uit te pakken “Don’t Hate the Media, Be the Media“, geeft iedereen het idee dat internet hèt mediakanaal is waar iedereen aan bod kan komen. Een PC en een internetaansluiting en je bent vertrokken. Maar dat is een illusie. YouTube, opgericht in 2005 en in november 2006 opgekocht voor 1,65 miljard dollar door Google Inc., ontving in 2008 nog de George Foster Peabody Award omwille van en ik citeer: “for … Lees verder YouTube sluit Memri TV – Jihadkanalen blijven geopend

Partijdige BBC betaalde 315.000 € om positief rapport over Israël weg te moffelen

Als het over Israël gaat, draait de Britse leugenfabriek op volle toeren met de BBC als speerpunt We ergeren ons dikwijls blauw aan de openlijke en schaamteloze propaganda die de media maken voor de Palestijnse zaak. Als er ooit een marsmannetje onze planeet zou aandoen, zou hij alleen al afgaande op de westerse media, kunnen besluiten dat er maar één conflict in de wereld is en dat is het Israëlische-PalArabische conflict. Ook de media in de Lage Landen blijken kampioenen in Israëlbashing te zijn. Zowel de Nederlandse als de Belgisch/Vlaamse televisie en radiozenders zijn in hetzelfde bedje ziek: het aanzetten … Lees verder Partijdige BBC betaalde 315.000 € om positief rapport over Israël weg te moffelen

Vervalste foto bewijst dat in het M-O niet veel veranderd is

Faked Photograph Shows How The Middle East Hasn’t Changed Much door Barry Rubin Ah, die jaren 1950 toch, dat waren nog eens tijden! We zijn maart 1958. In Egypte mobiliseert president Gamal Abdel Nasser de Arabische straten om de meer traditionele en gematigde regimes omver te werpen, onder het spuiten van anti-westerse demagogie. Een van de belangrijkste regimes is dat van Irak, onder de regering van Nuri al-Said. Hoe kunnen de Irakezen zich nu meten met Nasser, wetende dat zij ofwel zijn propaganda moeten counteren of sterven? Simpel! De Israëlische bogeyman [kwelduivel] wordt weer eens opgevoerd. (Hoe sommigen dingen ook … Lees verder Vervalste foto bewijst dat in het M-O niet veel veranderd is

Legendarische toespraak van Abba Eban in de VN-Veiligheidsraad van 6 juni 1967

Abba Eban (1915-2002), Israëls minister van buitenlandse zaken, heeft met zijn Churchilliaanse welsprekendheid geschiedenis gemaakt. Zijn redevoeringen en verklaringen tijdens de debatten in de Verenigde Naties over de oorlog in het Midden-Oosten speelden een belangrijke rol bij het afslaan van een communistische en Arabische actie om de VN tot wraakoefening tegen Israël te brengen. Zijn mooiste toespraak was de volgende, voor de vuist weg uitgesproken op de avond van de tweede oorlogsdag, nadat hij in twee etmalen geen uur slaap had gehad.

Abba Eban schetst op een treffende wijze de weken die voorafgingen aan de 5de juni 1967, het begin van de Arabisch-Israëlische oorlog – de Zesdaagse Oorlog, ook wel de Juni Oorlog genoemd. Het is een bijzonder tijdsdocument geworden dat tot ieders verbazing helemaal niet gedateerd is, je kan de inhoud met gemak projecteren in onze tijd, net alsof het gisteren was. Eban legt alle verzuchtingen van Israël netjes op tafel en reikt de hele wereld en al haar vijanden in de buurlanden van de Arabische landen de hand aan om samen tot een vredesakkoord te komen. En dat op de 2de dag van de oorlog die dus nog maar net was begonnen!

Lees verder “Legendarische toespraak van Abba Eban in de VN-Veiligheidsraad van 6 juni 1967”