Arabisch-Israëlisch conflict lost zichzelf op natuurlijke wijze op binnen 100 jaar

Een kaart van het universum [beeldbron: Esa/NASA]

Zowat wekelijks vraagt men mij naar een oplossing voor het Arabisch-Israëlisch conflict. Ik heb geen oplossing en ik ga er ook geen opnoemen want ik ben een Belg, een niet-Jood en ook geen Israëliër. Een oplossing blijft tenslotte een binnenlandse aangelegenheid van de Joodse staat  en zijn regering zelves, dus vandaar dat ik zeg dat het mijn zakens niet zijn.  Als gepassioneerd buitenstaander en gedreven pro-Israëlactivist zeg ik wel dat geen oplossing altijd beter is dan een slechte. Tenslotte doet Israël het erg goed en dat al bijna 70 jaren zonder oplossing.

Er worden veel oplossingen gesuggereerd, maar één oplossing steekt torenhoog boven alle andere uit, en dat is een oplossing die onvermijdelijk blijkt: de wereld gaat om zeep – binnen ca. 7 miljard jaren, oeps, einde van alle conflicten tussen mensen. Maar de mensheid zal zichzelf vele malen eerder oplossen en verdampen in de stratosfeer en heeft in werkelijkheid nog hooguit 100 miljoen jaren te gaan. Volgens Stephen Hawkins en vele andere wetenschappers zou het binnen 100 jaar reeds afgelopen kunnen zijn met de mensheid. Tenslotte kan de mens niet zonder de aarde, maar de aarde kan wel zonder de mens.

De Big Bang(s)
Om dat te begrijpen moeten we terug naar het begin, tenminste wat sommigen nog steeds beschouwen als het begin van ons en om het even welk ander verhaal: de “oerknal” (big bang). Zowat 13,7 miljard jaar geleden deed een enorme explosie het heelal ontstaan zoals we het nu kennen, in de veronderstelling dat er een begin en een einde zou zijn aan het heelal. Echter, steeds meer wetenschappers raken ervan overtuigd dat er meerdere, misschien duizenden en zelfs oneindig veel “oerknallen” zijn geweest, die altijd hebben plaatsgevonden, nu plaatsvinden en  voor eeuwig en altijd nog zullen plaatsvinden.

Kortom: het hele heelal heeft altijd bestaan en zal altijd blijven bestaan. Maw: er is nooit een begin der tijden geweest, hooguit een begin van de mensheid. Het heelal is oneindig maar niet de mensheid. Voor diegenen die ervan uitgaan dat “de mens is de maat van alle dingen” en “geloven” in een begin en een einde van iets of alles, gemeten in tijd en ruimte, hebben gewoon brute pech. Zij werden helaas misleid door mijnheer notaris, mevrouw de huisdokter en door hun locale dorpspastoor (of door een of andere verlichte despoot). Zij komen vreselijk bedrogen en gegeneerd de poort weer uitgesloft om hun ding te doen in het eeuwigdurende niets totdat… ze er zelf het bijltje bij neerleggen en voor altijd oplossen in het sterrenstof.

Vijf grote extincties
Onze aarde, een miniscuul bolletje samengeperst sterrenstof in dat oneindige en eeuwigdurende heelal, is ongeveer 4,54 miljard jaar geleden ontstaan en zal op natuurlijke wijze binnen ongeveer 7 miljard vergaan wanneer de zon opzwelt tot een rode reus en de aarde opslokt en verbrandt. Ca. 3,5 miljard jaar geleden ontstond “leven” op aarde.

Miljarden jaren van evolutie en selectie werden enkele keren onderbroken door massale uitroeiing van de soorten, veroorzaakt door grote natuurrampen, plotselinge en of snelle klimaatwisselingen, inslagen van meteorieten of andere oorzaken die voor de wetenschap niet atijd bekend zijn maar dat misschien nog wel worden.

Vijf catastrofale bijna-uitroeiingen van alle soorten (The Big Five Extinctions) vonden reeds eerder in het verleden plaats:

  • tijdens het Laat-Ordovicium, toen 444 miljoen jaar geleden 86 procent van alle soorten verdwenen; hun uitsterven over een periode van een miljoen jaar werd waarschijnlijk veroorzaakt door een korte maar zeer hevige ijstijd, waardoor het waterpeil in de oceanen daalde en bovendien getriggerd werd door het oprijzen van het Appalachen gebergte. De nieuwe blootgestelde siliconen rotsformaties zogen de CO2 uit de atmosfeer en koelden de planeet af.
  • in het Laat-Devoon tijdperk ca. 375 miljoen jaar geleden werden opnieuw 75 procent van alle soorten vernietigd; de vermoedelijke oorzaak was de nieuw ontwikkelde plantengroei die de hele planeet overdekte in het Devoon tijdperk. Hun diepe wortels wroeten de aarde door elkaar waardoor nutrienten in de oceanen kwamen. Dit zou massaal de groei van algen hebben gestimuleerd die de lucht uit de zeeën en oceanen zoog.
  • een nog grotere catastrofe speelde zich af tijdens het Laat-Perm tijdperk toen 251 miljoen jaar geleden 96 procent van alle soorten verdwenen, het beëindigde bijna elk leven op aarde; vermoedelijke oorzaak: een perfecte storm van natuurlijke catastrofes. Een cataclysmische eruptie nabij Siberië blies CO2 in de atmosfeer. Methanogenische bacterieën reageerden met metaan uit te spuwen, een greenhouse gas. Globale temperaturen stegen terwijl oceanen verzuurden, stagneerden en bliezen giftig zwavelzuur (waterstofsulfide) in de atmosfeer. Deze natuurramp draaide de wereld 300 miljoen jaar terug in de tijd. Rotsen uit die periode bevatten geen koraalriffen en geen koolstoflagen.
  • tijdens het Laat-Trias tijdperk, zowat 200 miljoen jaar geleden, werd opnieuw 80 procent van alle soorten uitgeroeid; van al de grote instincties is degene van het Trias tijdperk het grootste raadsel. Er werd tot op heden geen duidelijke oorzaak voor gevonden.
  • De laatste grote extinctie vond plaats tijdens het Laat-Krijt tijdperk, zowat 66 miljoen jaar geleden, toen 76 procent van alle soorten – inclusief de dinosaurussen – werden uitgeroeid, naar alle waarschijnlijkheid door de inslag van een meteoriet in de Golf van Mexico.

Sommigen wetenschappers beweren dat we thans – het huidige Holoceen tijdperk – de 6de grote instinctie beleven maar over de oorzaak daarvan raakt men het niet eens. Wordt deze veroorzaakt door de moderne mens aka de Homo Sapiens Sapiens, of door de natuurlijke schommelingen van het klimaat?

De klimaatverandering is pas begonnen. We zullen uitsterven. Wat we ook doen, het is te laat. We zullen hetzelfde lot ondergaan als de mensen op Paaseiland.”
[viroloog Frank Fenner, Australië, 1914-2010]

Wellicht de oudste voorvader van alle levend barende zoogdieren (placenta mammals), was een klein insektenetend schepsel dat op het wereldtoneel verscheen ongeveer 200.000 jaren na het uitsterven van de dinosaurussen ca. 66 miljoen jaar geleden. Uit dit diertje ter grootte van een flinke rat, zullen miljoenen jaren later al naar gelang de plaats, het klimaat en de omgeving, katten, honden, knaagdieren, otters, buffels, giraffen, olifanten, gorilla’s, dolfijnen en walvissen evolueren en ook… last but not least, de moderne mens aka de Homo Sapiens Sapiens [beeldbron: Science Magazine]

Wij, de Homo Sapiens Sapiens
Het mag gerust een mirakel heten dat soorten het overleefden en bleven evolueren, in het bijzonder de zoogdieren die na de uitroeiing van de dinosaurussen aan hun opmars begonnen. Ongeveer 2 miljoen jaar geleden verschenen de eerste mensachtigen op het toneel, met als meest recente resultaat van die menselijke evolutie, ca. 130.000 jaar geleden, de Homo Sapiens Sapiens

Die Homo Sapiens Sapiens is anatomisch gezien dezelfde mens en met dezelfde herseninhoud, die 40.000 à 50.000 jaar geleden een bewustzijn ontwikkelde met inbegrip van abstract denken, grondig plannen, artistieke ontwikkeling en wellicht ook religie of  een of ander bijgeloof,  specialiseerde zich in aanbidding van een god of meerdere goden en meer van dattum, aka de mens zoals wij die vandaag nog kennen. Echter, het zal dan nog eens ca. 35.000 jaren duren vooraleer de mens genoeg kennis en wetenschap heeft vergaard, taal en schrift ontwikkelde en – nog veel belangrijker – telkens wat hij had geleerd weer doorgaf aan volgende generaties.

Want indien niemand ons zou leren hoe we ons moeten gedragen, wat we moeten denken en “geloven” nadat we geboren werden, zou enkel het DNA en onze oerinstincten onze daden sturen en ons doen overleven op nagenoeg dezelfde wijze zoals onze voorouders dat 130.000 jaar geleden deden. En dat willen we echt niet weten hoe dat toen ging. Je kan alvast een glimp opvangen hoe mensen handelen als je bv. naar de strapatsen kijkt van ISIS (Daesh) in het M-O of bij ons in Europa tijdens de Donkere Middeleeuwen of de Holocaust tijdens WOII. Wij hebben allen hetzelfde DNA in ons als die jihadisten van ISIS, ook wij hebben allen moord en geweld in ons bloed en in onze genen. “Ik heb hem doodgeslagen en ik wist niet wat me bezielde!”, krijst de moordenaar. Jawel, zijn DNA stak de kop op. Want het zit erin en het blijft erin. Opletten dus.

Pas na de laatste grote ijstijd ca. 14.000 jaar geleden, zal de mens, na duizenden jaren geleefd te hebben als jager/verzamelaar, het land leren bebouwen, vee hoeden, eerste nederzettingen bouwen, de eerste steden bouwen (Jericho, Byblos, Aleppo, Damaskus, Memfis, Sussa enz.) en verder de hele wereld koloniseren en bevolken tot in de diepste uithoeken en de hoogste bergtoppen.  

In een wereld die in chaos verkeert, op politiek en sociaal vlak en op het gebied van milieu, hoe kan de menselijke soort het nog eens 100 jaren volhouden? Wil de mens overleven, dan moet hij binnen de honderd jaar de aarde verlaten. 
[Stephen Hawking]

Toen ik geboren werd (januari 1952) bevonden er zich ca. 2,6 miljard mensen op de wereld. Vandaag, oktober 2017, wordt de wereld bewoond door 7,6 miljard mensen, een toename met 5 miljard mensen tijdens mijn leven in nauwelijks 65 jaren. Tegenwoordig groeit de wereldbevolking jaarlijks aan met ca. 83 miljoen mensen, ongeacht al dan niet natuurlijke sterfte, oorlogen, epidemiën enz. Geschat wordt dat de wereldbevolking zal blijven aangroeien tot ca. 11,2 miljard mensen in 2100 en zo gestaag en cumulatief verder zal blijven aangroeien. De massieve migratiestromingen die we sinds de zomer van 2015 meemaken – richting Europa en elders – zijn nog maar het voorspel. De doffe ellende begin zich pas echt te manifesteren tegen het einde van deze 21ste eeuw. Wat mij betreft, is mijn levensverwachting op 65 jaar gemiddeld nog 20 jaren. Ik zal er dus niet meer bij zijn als Armageddon de hel uitbreekt. Niét het einde van de wereld, maar het einde van de mensheid.

De aarde is veel beter af zonder de mens
En nu het goede nieuws. “Als de mens om een of andere reden in één klap van de aardbodem zou verdwijnen, iedereen tegelijk foetsie, dan zou Moeder Aarde daar niet lang over treuren. Want de Homo Sapiens Sapiens is de meest invasieve, scabreuze soort uit de geschiedenis. Overal hebben we de megafauna naar de knoppen geholpen. Je kunt er gif op innemen dat de biodiversiteit zal profiteren van onze verscheidenheid. Oerwouden zullen zich herstellen. Olifanten, giraffen en zebra’s zullen Afrika weer inpalmen. De mens kan niet zonder de aarde, maar de aarde kan wel zonder de mens,” aldus professor Koen Martens in HLN van 7 oktober 2017.

‘Ni Dieu ni maître’
Kan religie soelaas bieden? Laten we opnieuw Stephen Hawking aan het woord, over het wezenlijke verschil tussen het rationele en fictie, tussen wetenschap en religie:

Stephen Hawking“Er is een fundamenteel verschil tussen religie, die gebaseerd is op autoriteit, en wetenschap die gebaseerd is op observatie en rede. Wetenschap wint het omdat het werkt.

Wij zijn vrij om te geloven wat we willen en het is mijn mening dat de simpelste verklaring is dat er geen God bestaat. Niemand heeft het universum gecreëerd en niemand die ons lot dirigeert. Dit leidt mij naar een diepere grondige realisatie. Er is waarschijnlijk geen hemel en geen leven na de dood. Wij hebben enkel dit ene leven om het grote ontwerp van het universum te begrijpen en daarvoor ben ik ontzettend dankbaar.

Vooraleer we wetenschap begrijpen, is het vanzelfsprekend dat we geloven dat God het universum heeft gecreëerd. Maar tegenwoordig biedt de wetenschap een meer overtuigende uitleg. Wat ik bedoelde met ‘we zouden het brein van God begrijpen’ is, we zouden alles weten dat God zou weten, indien er een God zou bestaan, maar dat is niet het geval. God bestaat niet. Ik ben een atheïst.”

En om af te ronden, een citaat van  detectieve speurder Rust Cohle (gespeeld door Hollywoodacteur Matthew McConaughey) in deel 1 van de TV serie “True detective” (2014):

“Ik beschouw mezelf als een realist. Filosofisch gezien ben ik een pessimist. Het bewustzijn is een jammerlijke flater in de evolutie. We zijn te zelfbewust geworden. De mens beantwoordt niet aan de natuurwet. Eigenlijk horen wij niet te bestaan. We maken onszelf wijs dat we een eigen wezen hebben opgebouwd uit zintuiglijke ervaringen en emoties. We zijn ervan overuigd dat we allemaal belangrijk zijn terwijl we in feite volstrekt onbelangrijk zijn. Als we de eer aan onszelf hielden, gingen we tegen die bestemming in, plantten we ons niet meer voort, lieten we de soort uitsterven en bedanken we allemaal voor dit hatelijke lot.”

Besluit
Hoe dan ook, zal de mens binnen 100 miljoen jaar compleet zijn uitgestorven, want geen enkele soort die het langer volhoudt. En misschien dat er binnen 300 miljoen jaar mogelijk een nieuwe, rationele diersoort rondloopt die slimmer is dan de anderen, en hopelijk een pak slimmer en milieubewuster dan wij, de scabreuze Homo Sapiens Sapiens anno 21ste eeuw.

We zijn al 66 miljoen jaren verlost van die vreselijke wereld vol bijt- en hapgrage dinosaurussen, maar de wereld is met de mens en zijn religie nooit zonder oorlog geweest. Anderen onderwerpen en domineren of zélf gedomineerd worden, zit ons in het bloed. Overal ergens ter wereld slachten mensen elkaar af net zoals de dinosaurussen dat deden. Bloed en geweld zit in het DNA van Jan en Alleman.

Maar er komt een eind aan deze wereld zoals we die kennen en geen God of gebod die die evolutie kan tegenhouden. Uiteindelijk vindt de natuur – en niét de mens – altijd wel een oplossing. Eind goed al goed.

door Brabosh.com

Advertenties

Fatah van Mahmoud Abbas verheerlijkt en beloont reeds de moord op drie Israëliërs

Palestijnse terroristen van de Al Quds Brigades, de moordbrigade van Islamitische Jihad (PIJ)

De 3 Israëliërs die gisterochtend door een Palestijnse terrorist werden vermoord, waren nog niet eens begraven of de politieke factie van Mahmoud Abbas, de Al Fatah beweging, vierde reeds de moorden. Op haar Facebookpagina werd de moordenaar aldus opgehemeld: “Een ochtend die ruikt naar de geur van de martelaren”.

De familie van de terroristische moordenaar wordt door de Palestijnse Autoriteit royaal beloond: een premie van 6.000 sjekels (ca. 1.442 €) die meteen wordt uitbetaald en 2.600 sjekels (ca. 625 €) per maand voor het leven, aldus een bericht van Palestinian Media Watch (PMW).

Direct na de terroristische aanslag van gisterochtend in Har Adar ten noordwesten van Jeruzalem, waar de terrorist Nimr Mahmoud Ahmed Al-Jamal een Israëlische grenspolitieagent neerschoot alsook twee veiligheidsbewakers vermoordde en een andere Israëliër verwondde, verheerlijkte de afdeling van Fatah in Nabloes de aanslag en het terroristische “martelaarschap” met dit bericht op Facebook:

“Wat is het geboorteland? Het is het verlangen om te sterven om het recht en het land terug te krijgen dat werd gestolen. Een ochtend die ruikt naar de geur van de martelaren (shahids).” [Facebookpagina van de Fatah beweging, afd. Nabloes, 26 september 2017].

Fatah’s verwijzing naar de terroristische moordenaar als een shahid (martelaar), is de hoogste lof die Fatah zou kunnen geven. Het definiëren van de terrorist als een “shahid” betekent dat hij “voor Allah is gestorven”. Fatah vertelt Palestijnen dat het vermoorden van Israëli’s iets is wat hun God (Allah) van hen verlangt en waarvoor de “martelaar” in de hemel wordt beloond.

Op haar officiële pagina vereerde Fatah de moordenaar door zijn foto te plaatsen en de aanslag “een operatie” en de moordenaar een “martelaar” te noemen. Geplaatste tekst: “Degene die de operatie in Jeruzalem heeft uitgevoerd is martelaar (Shahid) Nimr Mahmoud Ahmed Al-Jamal.” [Officiële Facebookpagina van al Fatah , 26 september 2017]: 

Archeologen reconstrueren hoe de Ark van Titus eruit zag (in kleur)

Triomfboog van Titus in Rome: Romeinse bezetters plunderen Jeruzalem 

De steden van oud Rome en Griekenland werden versierd met stenen beelden. Tot op vandaag kunnen we de perfecte lijnen en ingewikkelde uitsnijdingen bewonderen en raar gevormde kleine mannelijke delen, die allemaal in wit marmer zijn gesneden. Maar toen deze beelden duizenden jaren geleden werden gemaakt, zagen deze stukken er helemaal anders uit. Ze werden beschilderd in opvallende kleuren en volgens onze huidige smaak lijkt het alsof ze eerder lijken op een kitscherige vlooienmarkt dan dat ze eerder thuishoren in het Metropolitan Museum.

Thans heeft professor Steven Fine van de Yeshiva Universiteit en zijn team de Triomfboog van Titus in Rome gekleurd, gebaseerd op de ontdekking dat de menorah die op het paneel wordt afgebeeld geel werd geverfd. In hun digitale reconstructie, hebben Fine en zijn team de hoofden van de Romeinse soldaten “gefixt” en gaven ze met opzet geen individuele gezichten. “We namen een hoofd dat in drie dimensies bestond en kloonden dit. Ze hebben allemaal hetzelfde gezicht, lijkt wat op Star Wars,” lachtte hij. (De originele hoofden waren allemaal tweedimensionaal.)

Op de Triomfboog van Titus in Rome is een basrelief te zien die een Romeinse triomfantelijke processie voorstelt waarin Romeinse overwinnaars Joodse voorwerpen met zich meevoeren, die zij zonet geroofd hebben uit de Tweede Tempel in Jeruzalem. In 70 na Chr. veroverden de Romeinen olv Titus Jeruzalem en vernielden de Tweede Tempel op de Tempelberg. Dit basrelief is te zien aan de binnenzijde van de Boog of Triomfboog van Titus die in 82 na C. werd opgericht om de verovering van het Heilig Land te herdenken en is te bewonderen aan de Via Sacra te Rome.

De Triomfboog van Titus aan de Via Sacra in Rome (82 na Chr.)


Bron: naar een artikel van Ruth Schuster van 10 september 2017 in de krant Haaretz

Minister Kahlon onderneemt actie tegen Amnesty International’s recente anti-Israël campagne

De Israëlische minister van Financiën Moshe Kahlon (Kulanu partij) onderzoekt momenteel de mogelijkheid om de belastingsvoordelen te ontzeggen aan personen en organisaties die donaties doen aan de mensenrechtengroep Amnesty International (A.I.) naar aanleiding van hun recente campagne tegen Israël’s nederzettingenbeleid, aldus een bericht van Jewish News Service (JNS) van 28 juli ’17.

De campagne “50 Years of Occupation” van de groep roept de internationale gemeenschap op om Israëlische producten te boycotten die worden gemaakt in Judea & Samaria (aka de Westelijke Jordaanoever) evenals tot een wapenembargo tegen Israël, bewerende dat de het nederzettingenbeleid van de Joodse staat een oorlogsmisdaad zou zijn.

Amnesty International, startte begin juni van dit jaar de campagne ‘Israel’s Occupation: 50 Years of Dispossession’ met de Indische Salil Shetty, de secretaris-generaal van de mensenrechtengroep, die op 7 juni 2017 op de website van A.I. de volgende oproep deed:

Salil Shetty“They should start by imposing an international ban on settlement products, a comprehensive arms embargo on Israel and Palestinian armed groups and bring an end to impunity for decades of crimes, including through genuine investigations by the International Criminal Court. Palestinians must not be condemned to endure a further half century of oppression and injustice.”

Boycot de boycotter
Een ambtenaar in Kahlon’s ministerie had op donderdag gezegd dat de actie van de minister in overeenstemming was met Israël’s Boycot Wet aka “Prevention of Damage to the State of Israel through Boycott Law.

Als een niet-gouvermentele organisatie, geven charitatieve bijdragen aan Amnesty International  donoren een fiscale aftrek. Het ontzeggen van dit voordeel zouden de organisatie in de toekomst aanzienlijk kunnen hinderen om fondsen te vergaren, lichtte de ambtenaar toe.

Miki Zohar, parlementslid in de Knesset voor de Likoedpartij, had op woensdag een berief geschreven aan minister Kahlon, zeggende dat:

“Amnesty International vervolgt en belastert meedogenloos IDF-soldaten en heeft in het verleden zelfs beweerd dat IDF soldaten Palestijnse kinderen laten sterven. Amnesty ondersteunt bewust [gewetensbezwaarde] dienstweigeraars en [illegale buitenlandse] infiltranten en spaart kosten noch moeite om de staat Israël te ondermijnen. Ik vraag de implementatie van de Boycott Law, die u autoriseert om onmiddellijk de erkenning van de donaties voor fiscale doeleinden per direct te ontbinden aan een groep die oproept tot een boycot van Israël.”

Decennialang Palestijns rejectionisme sluit de laatste deuren die leidden naar een 2-statenoplossing

last-door2R.I.P. ‘Palestina’

In een tijd waarin de leiders van het Arabisch-gecontroleerde Ramallah doorgaan met hun verwerping van de Joodse Staat en hun civiele maatschappelijke vijand in Gaza meer raketten naar Israël lanceerde en op de proef wordt gesteld van nog een andere terreurcel in Hebron, blijven ze doorgaan met te weigeren aan tafel te schuiven om te onderhandelen over een permanent vredesakkoord. Ze denken dat ze Israël in etappes kunnen verzwakken en vernietigen door toepassing van de alternatieve strategie van geweld en diplomatieke druk.

Ze hebben het verkeerd voor. Zij hebben ons verkeerd gelezen. In de Bijbel noemden zij ons “een hardnekkig volk” en vandaag zegt dit hardnekkig volk ‘genoeg is genoeg!’

Het is tijd om ons land terug op te eisen. Het hangt daarbuiten wat te bungelen als een beloning voor het Arabische pragmatisme, de erkenning van onze rechten en vrede, maar de olijftak is uit onze hand geslagen door hun dodelijke ideologie van een wereld zonder de Joodse staat.

Het laat ons geen andere mogelijkheid open dan een luidruchtige intentieverklaring af te leggen die in het gezicht van rejectionisme (=afwijzing), bedreigingen, geweld en de niet-naleving van de ondertekende overeenkomsten, Judea en Samaria niet enkel bestaan maar het telkens sterker maken.

Sinds 1967, in plaats van onze gulle concessies te accepteren, dachten zij dat ze een eindspel zouden kunnen spelen dat ons zwakker en meer kwetsbaar zou maken voor een dubbele cocktail van terreur en internationale druk die hen langs de weg zou leiden naar wat zij noemen de definitieve oplossing van het Joodse probleem in het Midden-Oosten.

Al het bewijs ligt daar voor de neus van die onderdanige diplomaten die het dode karkas van een twee-staten-oplossing al tientallen jaren achter zich aanslepen, zelfs als zij daarvoor het drieduizend jaar lang kloppend hart van het Jodendom eruit moeten scheuren door het inhalig “illegaal bezet Palestijns gebied” te noemen.

abbas-vrede

Heeft iedereen – behalve ik – ooit uitgedokterd waarom Mahmoud Abbas halsstarrig weigert om Israël “de Joodse staat” te noemen? Hij speelt in op de Arabische handleiding van het deconstrueren Israël in fasen. Hun argument is dat Israël in 1948 ten onrechte en illegaal werd opgericht op Palestijns grondgebied, dat er niet zoiets bestaat als een Israëlische Arabier, het zijn “Interne Palestijnen” of “Palestijnen van 1948.” Met andere woorden: het zijn Palestijnen die wachten om te worden bevrijd, afgeleid dat Joden nergens aanspraken op een eigen natie hebben, dat de Palestijnse Arabieren de inheemse volkeren zijn en hun rechten zullen worden gehonoreerd door hun bevrijding. Dat is de reden waarom de Palestijnse Bevrijdings Organisatie nog steeds bestaat met een belangrijke relevantie voor hun leiderschap. Hun charter noopt nog steeds tot de bevrijding van “elke duim van Palestina,” en denken dat we blijven inspelen op dat verhaal met onze blinde concessies.

Op 6 februari 2017 is de Israëlische Knesset erin geslaagd om een historische wet aan te nemen die onze duizenden woningen legaliseert en de weg opent voor Israël om haar langverwachte soevereiniteit te claimen over een deel van Judea en Samaria bekend als Area C, die in de ondertekende Oslo overeenkomst civiele bevoegdheid verleent aan Israël inzake veiligheid en ordehandhaving.

Aan de falende twee-staten-diplomaten staat u mij toe u te informeren dat er meerdere goede alternatieven vestaan voor uw mislukte visie. Maar laat ik het botweg stellen. De tijd voor diplomatiek gedans is al lang verstreken. Laten we de Palestijnse spade de bloedige schop noemen die het altijd is geweest. Onze vrijgevigheid werd afgewezen en gezien als zwakte. Het is tijd voor Israël om terug te keren uit die doodlopende steeg waarin we ons laten hebben dwingen door een internationale gemeenschap die niet in staat is om in te zien dat ze gewillige gijzelaars zijn geworden van een Holocaust ontkenner in Ramallah en van een radicaal islamitisch terreurregime in Gaza.

In dit gevaarlijke wespennest regeert de wet van de sterkste en wordt je verslonden wanneer je zwakte vertoont. Links-liberale subtiliteiten hebben weinig plaats in deze moorddadige regio. De tijd is gekomen voor Israël om zijn legitieme en door God gegeven rechten te doen gelden en de wereld te veroordelen om deze rechten niet te erkennen.

De deur sluit zich naar Palestina. Zij hebben kun kansen gehad en ze hebben het verknoeid.

door Barry Shaw

 


bds-for-idiotsBron: in een vertaling van Brabosh.com naar een artikel van 7 februari 2017 op de site van Arutz Sheva.

Barry Shaw is Senior Associate voor Publieke Diplomatie aan het Israël Instituut voor Strategische Studies (IISS). Hij is de auteur van het nieuwe snelverkopende boek “1917. From Palestine to the Land of Israel” (5 jan. 2017). Hij schreef eerder “Israel Reclaiming the Narrative” (2011), “Fighting Hamas, BDS and Anti-Semitism” (2015) en “BDS for IDIOTS” (2016).