Video kijken: de slechtste Flash Mob mislukkingen van de BDS beweging

Video: The Worst BDS Flash Mob Fails

De Australisch-Israëlische blogger Aussie Davie heeft op zijn blog Israellycool een leuke montage gemaakt van een reeks boycot-Israëlacties die, klaarblijkelijk goed geïndoctrineerd door de BDS beweging, in hun ijver om Israël ten val te brengen de gekste dingen en danspassen produceren. Zo te merken lijken acties van de boycotters steeds meer op een cultus te lijken.

De cultus van gekken en dwazen laat zich in de VS inspireren door de Flash Mob. Een fenomeen of een happening waarbij enkele mensen of groepen van mensen onverwacht opduiken in een openbare ruimte en een muzikaal optreden verzorgen. Kijk wat deze BDS malloten ervan terecht brengen. Mijn favoriet is een viertal dat zingt en danspasjes brengt (zie op 0 m. 35″) om het publiek aan te moedigen Israël te boycotten.

Een nuttige waarschuwing voor de kijkers door Israellycool: “I should probably apologize for this video but the pull of mocking these nincompoops proved too hard to resist. I do at least provide a health warning with this video.”

Advertenties

Leugens en laster van de BDS beweging op het Damplein in Amsterdam

Video: BDS op het Damplein in Amsterdam

De leugens en laster op de Dam. Al drie jaar staat Simon Vrouwe met zijn Palestina wagentje op de Dam in Amsterdam. Hij maakt propaganda voor het Palestijnse volk, zamelt geld in en deelt folders uit. De foto’s die op zijn plakkaten staan zijn voor een deel afbeeldingen van verwoestingen door bombardementen in Syrië. Op de zaterdagen en zondagen heeft Simon een heuse bodyguard, die Israëlische toeristen wegduwt en mensen beledigt.

Sinds een jaar krijgt Simon Vrouwe gezelschap van Robert-Willem van Norren, de man in de scootmobiel. We analyseerden de toespraak die Robert Willem van Norren op de Dam houdt en vonden verschillende antisemitische uitingen. Hij wordt al aangeklaagd voor het tonen van een beledigende afbeelding met een hakenkruis. Wie klaagt de man aan voor de overige ontoelaatbare uitingen?

Kijk en huivert.

door Keesje Maduraatje [bron]


Met dank aan Diana Meyer voor de hint.

Voor het eerst sancties opgelegd aan Amnesty International conform Israël’s anti-boycotwet

Voor het eerst ooit wil de Staat Israël de anti-boycot wet toepassen die werd aangenomen in 2011, door eventueel de belastingvrijgestelde status in te trekken van de linkse niet-gouvermentele organisatie, Amnesty International, bericht het dagblad Israel Hayom op 12 september 2017.

De Israëlische reactie komt er in antwoord op een nieuwe campagne die de NGO Amnesty International lanceerde in juli 2017 onder de naam “Israel’s Occupation: 50 Years of Dispossession.” De organisatie roept daarin de wereld op om Israëlische producten te boycotten die worden geproduceerd voorbij de Groene Lijn meer bepaald in Oost-Jeruzalem, de Golan Hoogtes en Judea & Samaria.

Bovendien roept de NGO tevens op om aan Israël een wapenembargo op te leggen op beschuldiging dat de Joodse Staat “oorlogsmisdaden” heeft begaan ten aanzien van de “Palestijnen” in de Arabische woongebieden die geheel of gedeeltelijk worden bestuurd door Israël en vooral in de Gazastrook, hoewel Israël zich daar reeds in 2005 volledig heeft  uit teruggetrokken.

Op dat moment eisten woedende leden van de Knesset dat minister van Financiën Moshe Kahlon actie zou ondernemen, die echter geen beloftes deed maar verklaarde dat het ministerie “alle middelen die tot haar beschikking zijn, inclusief afschaffing van belastingvoordelen, zou aanwenden tegen elke organisatie die de staat Israël ondermijnt of soldaten van het IDF visereert.”

Een vervolgonderzoek van de wet door de ministers van Justitie en Financiën bevond dat, de actie en oproep tot boycot van Israël door de NGO Amnesty International, inderdaad in strijd was met de Israëlische statuten.

De wet van 2011, wettelijk gekend als de “Prevention of Damage to the State of Israel through Boycott” Wet, machtigt de minister van Financiën om sancties op te leggen aan om het even wie die promoot of deelneemt in een economische, culturele of academische boycot tegen om het even welke met Israël verbonden instelling of individu.

Specifieke belastingvoordelen kunnen eveneens ontzegt worden aan dergelijke organisatie, zelfs nog voor deze actief deelneemt aan de boycot, maar haar deelname reeds te kennen heeft gegeven. De wet laat de regering tevens toe om de organisatie gerechtelijk te vervolgen, waardoor deze kan veroordeeld worden om schadevergoeding te betalen indien de boycot financiële schade zou berokkend hebben.

Een voorbeeld van schending van deze Israëlische anti-boycotwet door de bewuste NGO kan ondermeer vastgesteld worden  in uitspraken die Salil Shetty, een mensenrechtenactivist uit Indië en sinds 21 december 2009 de secretaris-generaal van de organisatie, deed op 7 juni 2017 op de website van Amnesty International:

Salil Shetty“Decennialang heeft de wereld passief toegekeken hoe Israël de huizen van Palestijnen heeft vernietigd en hun land en natuurlijke hulpbronnen voor eigen profijt heeft geplunderd. Terwijl de Palestijnse economie wordt verstoord door 50 jaren misbruik door [Israël’s] beleid, werd een bloeiende multimiljoenen dollar kostende nederzettingenonderneming gebouwd uit de systematische onderdrukking van de Palestijnse bevolking.

Vijftig jaar lang is het amper veroordelen van Israël voor de uitbreiding van de nederzettinggen  ruimschoots onvoldoende gebleken. Het is tijd voor de landen om concrete internationale acties te ondernemen om de financiering van nederzettingen te stoppen die op zich reeds een schending zijn van het internationaal recht en oorlogsmisdaden inhouden.”

In dit geval zullen de vertegenwoordigers van Amnesty International worden opgeroepen door de minister van Financiën, Moshe Kahlon, die heeft gezegd dat hij na de hoorzitting een beslissing zal nemen over te nemen sancties of een ander besluit van de zaak. Elk verlies van zijn belastingvrijgestelde status in Israël kan het vermogen van Amnesty International om geld in de regio te verzamelen, ernstig beïnvloeden.

Frankfurt: klap voor Israël-vijanden

Zo af en toe komt er nog iemand tot bezinning. Sensatie in Frankfurt: Het stadsbestuur van Frankfurt am Main heeft besloten de Israël-boycotbeweging in de ban te doen en niet meer – noch financieel noch organisatorisch – te ondersteunen. Deze beslissing houdt verband met een motie van burgemeester en wethouder Uwe Becker (CDU, foto).

Concreet zal de internationale boycotbeweging “BDS” (boycot, desinvesteringen en sancties) tegen de staat Israël geen geld meer krijgen en de stad zal aan de beweging geen ruimtes en terrein meer beschikbaar stellen. Het stadsbestuur adviseert private verhuurders hetzelfde te doen. Ook zullen verenigingen en organisaties die BDS ondersteunen geen subsidies meer krijgen en bestaande subsidies worden ingetrokken.

De “BDS-beweging” probeert al meer dan tien jaar lang de Israëlische regering vanwege de zogenaamd meer dan 50-jarige bezettingspolitiek onder druk te zetten. Ze roept in veel landen op tot boycotmaatregelen – tegen ondernemingen zoals “Soda Stream”, die bijvoorbeeld op de “Westelijke Jordaanoever” produceren. Of tegen warenhuizen die daar goederen vandaan importeren.

BDS op de “Koopt niet bij Joden”-manier
Zoals de Jerusalem Post berichtte, verklaarde Becker:

“De BDS-beweging lijkt niet alleen sterk op het ´Koopt niet bij Joden´ van de nazi´s, maar is op dezelfde giftige leest geschoeid en vergiftigt het sociale klimaat. Frankfurt is een stad met sterke joodse tradities, het joodse leven is deel van de identiteit van de stad, deel van de ontwikkeling als economische macht, als cultuur- en opvoedingsstad – en daar zijn we trots op.”

Frankfurt zou een sterk band met Israël hebben, die in de afgelopen 37 jaar met de vriendschap met de zusterstad Tel Aviv gegroeid zou zijn. Bovendien zou de BDS-beweging de fundamentele legitimiteit van de staat Israël aanvallen. Volgens de Jerusalem Post plant de stad München al in de komende weken een gelijksoortige stap als Frankfurt. Af en toe gaat er blijkbaar toch nog bij de een of andere politicus een lampje branden.

door “Chevrolet”


bron-logoBron: in een vertaling uit het Duits door E.J.Bron van een artikelFrankfurt: Schlag gegen Israel-Feinde” van 30 augustus 2017 op de website van Politically Incorrect.

Noord-Carolina keurt anti-BDS wetgeving goed: Israël boycotten wordt strafbaar

Roy Cooper van de Democratische Partij en gouverneur van de Amerikaanse staat Noord-Carolina, ondertekende op donderdag 27 juli een wet die de staat verbiedt om handel te drijven met bedrijven die Israël boycotten, bericht Jewish Telegraphic Agency (JTA) op 30 juli. Agentschappen van de staat mogen voortaan geen contracten meer afsluiten met bedrijven die Israël boycotten.

“Deze wet maakt het duidelijk dat de Staat Noord-Carolina de kant kiest van Israël, dat reeds lang een belangrijkse handelspartner is van Noord-Carolina”, zei Carin Savel, CEO van de Jewish Federation of Raleigh-Cary. Noord-Carolina genereert jaarlijks bijna 140 miljoen dollars in export en handel met Israël.

“De Joodse Federaties in Noord-Carolina hebben hard gewerkt aan deze wetgeving om ervoor te zorgen dat de BDS inspanningen in hun staat mislukken. Wij juichen hun enorme werk toe en bevelen iedereen aan om gouverneur Roy Cooper te volgen in het nemen van een dergelijke belangrijke stap tegen de discriminatie van Israëliërs door degenen die zich verzetten tegen het recht van het Joodse volk op zelfbeschikking in ons vaderland,” zei Skip Schrayer, voorzitter van het Israel Action Network, een initiatief van The Jewish Federations of North America en The Jewish Council for Public Affairs.

Noord-Carolina wordt hiermee de 22ste Amerikaanse staat met wetten of uitvoerende orders die staatshandel verbieden met bedrijven die de antisemitische BDS-beweging (Boycott, Divestment and Sanctions) steunen in haar strijd om de vernietiging van de Joodse staat Israël.