70 jaar geleden: Clandestien met de Exodus naar het Beloofde Land

Video: Op 11 juli 1947 begon het schip de SS President Warfield met 4515 passagiers onder operatieleider Yossi Harel van de Hagana en kapitein Ike Aronowicz van de Palmach (een gewapende vleugel van de Hagana) aan de overtocht vanuit de Franse Middellandse Zeehaven Sète. De tocht werd georganiseerd door Noah Klieger. De bemanning van het schip bestond voornamelijk uit jonge Amerikaanse Joden die zich hiervoor vrijwillig hadden opgegeven. Op 17 juli 1947 werd het schip door de passagiers voorzien van de naam Exodus 1947, naar analogie van het Bijbelboek Exodus. Het schip werd vanaf het begin gevolgd door de Britse geheime dienst en twee oorlogsschepen.

Zomer 1947: de geallieerden hebben de nazi’s definitief verslagen. Duitsland wordt bestuurd door de VS, Groot-Brittannië, Frankrijk en de Sovjet-Unie, die elk in de eigen zone het gezag uitoefenen. Na de dolle vreugde van de overwinning volgt een enorme kater. Er is een grote vluchtelingencrisis, waarbij miljoenen ontheemden door het Europese continent trekken. Minstens twaalf miljoen etnische Duitsers worden uit de landen van Oost- en Centraal Europa verdreven. Men wil op die manier homogene staten creëren. Dat dit niet strookt met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens die door de UNO in 1948 wordt uitgevaardigd, legt men naast zich neer. In de bevrijde landen is de tol van de overwinning zwaar, de economieën zitten aan de grond.

Ook op politiek vlak lijkt de toekomst van Europa alles behalve rooskleurig. De Sovjets hebben Oost-Europa bevrijd ten koste van zo’n 25 miljoen doden in eigen land (militairen en burgerslachtoffers) en Stalin wenst zijn pas verworven invloed in Oost-Europa te bestendigen. Daarmee komt hij lijnrecht tegenover zijn geallieerde bondgenoten te staan. Al in 1946 ziet Churchill een ‘ijzeren gordijn’ dat Europa verdeelt. In Europa heerst een sfeer van angst, de ‘Koude Oorlog’ is gestart. Zal Europa echt wel vrede kennen of komt er een nieuw conflict?

Voor de Europese Joden die de Shoah overleefd hebben, zijn de problemen nog veel groter. Hun vroegere leven is definitief voorbij. Velen hebben hun geliefden, ouders / kinderen / familie verloren zonder echt afscheid van hen te kunnen nemen. Waar moeten ze naartoe als overlevende uit de vernietigingscentra en de concentratiekampen, als onderduiker, als vluchteling? Hun huizen en bedrijven zijn leeggehaald, hun bezittingen gestolen. Willen ze nog wel in die landen wonen die weigerden een helpende hand te reiken toen ze door de nazi’s vervolgd, verjaagd en tenslotte uitgemoord werden? Veel Joden zwerven in Duitsland rond, op zoek naar een thuis, velen verblijven er nog steeds in de kampen voor Displaced Persons.

Het besef groeit bij steeds meer Joodse overlevenden dat alleen een eigen Joodse staat een veilige toekomst kan bieden. De zionistische droom krijgt de wind in de zeilen. De realisatie ervan is evenwel niet evident. Groot-Brittannië heeft Palestina in handen en heeft onder Arabische druk een immigratiestop afgekondigd.

Lees verder

Advertenties

Dochter van Amerikaanse ambassadeur naar Israël geïmmigreerd

New immigrants from North America arrive on a special ” Aliyah Flight 2017″ on behalf of Nefesh B’Nefesh organization, at Ben Gurion airport in central Israel on August 15, 2017. Photo by Miriam Alster/Flash90

De ambassadeur van de Verenigde Staten in Israël, David Friedman, wachtte gisteren opgewonden op de luchthaven Ben-Gurion in Tel Aviv op zijn dochter Talia. Ze kwam niet alleen om haar vader te bezoeken, ze kwam om in Israël te blijven.

Samen met 232 nieuwe immigranten uit de VS landde ze gisterochtend in Israël en viel haar vader in de armen (foto). “We zijn zo trots op haar en houden zoveel van haar”, zei de Amerikaanse ambassadeur over zijn dochter. “We willen graag dat ze gelukkig wordt. Ze houdt van Israël, onze hele familie houdt van Israël.”

De 23-jarige Talia Friedman is verpleegster van beroep en werkte in een ziekenhuis in New York. Ze zal in Jeruzalem gaan wonen. “Ik hoop dat ze ook de mensen hier in Israël weer beter kan maken”, zei ambassadeur David Friedman. “Ze wilde altijd al naar Israël komen, nu is haar droom in vervulling gegaan. We wensen haar veel succes in Israël”, zei hij verder.

Talia Friedman landde samen met nog 232 andere nieuwe immigranten uit Noord-Amerika. De vlucht werd door de organisatie “Nefesh B´Nefesh” georganiseerd in samenwerking met het Joods Nationaal fonds (“Keren Kayemet le Israel”), het Israëlische ministerie van Immigratie en het Jewish Agency. Onder de nieuwe immigranten bevonden zich ook 72 jongeren, die naar Israël gekomen waren om weldra hun militaire dienstplicht te vervullen.

De organisatie “Nefesh B´Nefesh” heeft de afgelopen 15 jaar voor meer dan 50.000 mensen uit Noord-Amerika de immigratie naar Israël mogelijk gemaakt, zoals de president van de organisatie, Toni Gelbart, verklaarde.

door NAI Redaktion


bron-logoIn een vertaling uit het Duits door E.J. Bron van een artikel “Tochter von US-Botschafter nach Israel eingewandert” op Israel Heute van 16 augustus 2017.

Israël verwelkomde in 2016 ca. 27.000 Joodse immigranten van over de hele wereld

aliyah2016

Israël verwelkomde het voorbije jaar 2016 ongeveer 27.000 nieuwe immigranten, met een toename van nieuwkomers afkomstig uit Rusland en Brazilië. Over het algemeen daalde de Joodse immigratie met 13 procent, vergeleken met 2015 (31.000) maar een lichte stijging vergeleken met 2014 (26.400), wat een totaal oplevert van ca. 84.400 immigranten over de laatste 3 jaren, volgens het zopas verschenen rapport van het Joodse Agentschap voor Israël en het Israëlische Ministerie voor Aliyah, Immigratie en Absorptie, aldus berichtte JNS op 29 december 2016.

Zowat 7.000 immigranten kwamen toe in Israël vanuit Rusland, dat het hoogste land totaal was, een stijging van de 6600 die in 2015 aankwamen, maar alle andere toplanden voor aliyah zagen hun aantallen dalen ten opzichte van 2015.  Circa 5.500 immigranten kwamen uit Oekraïne vergeleken met de 7.221 die vorig jaar toekwamen. Naar schatting 5.000 nieuwe immigranten kwamen uit Frankrijk, in vergelijking met de 7.900 in 2015. De Aliyah vanuit de Verenigde Staten bedroeg 2.900 immigranten, in vergelijking met 3.070 vorig jaar.

Niettegenstaande dat namen de aantallen in aliyah significant toe vanuit sommige andere landen. Vanuit België zijn er momenteel nog geen exacte aantallen bekend. De laatste gegevens dateren van het jaar 2014 toen ca. 240 Belgische Joden naar Israël trokken. Nieuwkomers van Brazilië daarentegen namen aanzienlijk toe, met zo’n 760 immigranten in 2016 vergeleken met 497 in 2015. Immigratie vanuit Wit-Rusland en Zuid-Afrika nam het voorbije jaar eveneens toe.

Immigratie naar Israël kan worden ingedeeld naar leeftijd, volgens het Joodse Agentschap: ongeveer 5.150 van de nieuwe immigranten waren 17 jaar oud of minder, 9.500 waren in de leeftijd tussen 18 en 35 jaar, 3.000 tussen de 36 en 45 jaar, 4.600 waren tussen 46 en 65 jaar en iets meer dan 3.000 waren ouder dan 66 jaar.

De meeste nieuwkomers hebben professionele achtergronden in de industrie, de constructie en voedingsindustrie (5.000 individuen in het totaal), high tech en ingenieur (2.400), in de mens- en sociale wetenschappen (1.900), op het medische en paramedische terrein (1.150), boekhouding en wet (1.080).

11% van de immigranten besloten om zich in Tel Aviv te vestigen, 10 procent vertrok naar Jeruzalem, 9% naar Netanya, 8% naar Haifa, 6% naar Ashdod, 5% naar Bat Yam, 4% naar Ra’anana, 3% naar Rishon LeZion, 3% naar Beersjeba en 3% naar Ashkelon.

Voorzitter van het Joodse Agentschap en ooit zelf een politiek gevangene van de Sovjet Unie, de 69-jarige Nathan ‘Anatoly’ Sharansky zei hierover:

Sharansky3“De hoge aantallen immigranten van de voorbije twee jaren waren deels het gevolg van series factoren die veranderd of verdwenen zijn, althans toch op dit ogenblik. Tezelfdertijd, ondanks de daling van dit jaar, zien we dat op de lange termijn deze trends voortduren en het aantal immigranten naar Israël, in het bijzonder vanuit de westerse landen, blijft erg hoog vergeleken met de gemiddelden van de afgelopen 15 jaren. Deze aantallen bewijzen het feit dat Israël doorgaat met het aantrekken van Joden van over de hele wereld die op zoek zijn om aan hun leven een nieuwe zin en identiteit te geven.”

Aliyahbeurs te Antwerpen: Joden informeren en kiezen voor een andere toekomst… in Israël

tasahal-zionOp zondag 20 november 2016 was ik present op de Aliyahbeurs die werd gehouden in het Romi Goldmunz Centrum te Antwerpen. Een Franse delegatie van de Zionistische Wereld Organisatie uit Parijs had in samenwerking met de Joodse gemeenschap van Antwerpen het hele evenement vakkundig georganiseerd. De bedoeling was om op professionele wijze betrouwbare informatie te verschaffen aan Belgische Joden die geïnteresseerd zijn om te verkassen naar de Joodse staat Israël.

Verschillende Israëlische organisaties namen hieraan deel waaronder het Joodse Agentschap, het Consulaat van Israël, het Israëlische Leger (Tsahal), vertegenwoordigers van Israël’s Ministerie van Onderwijs en van het Ministerie van Immigratie en nog zoveel meer.

Tot mijn grote verbazing was de opkomst en belangstelling massaal. Dit had ik helemaal niet verwacht, toch niét in Antwerpen dat in hoofdzaak een Joods-Orthodox bastion is. Die massieve Joodse opkomst was een feit waar ik niet echt vrolijk van werd. Wat een blaam voor ons land dat wij onze Joden niet beter kunnen beschermen! Dat we hen hebben laten overmeesteren door een algemeen gevoel van onveiligheid en hen weinig of geen toekomstperspectieven kunnen bieden op velerlei gebieden.

Echter, teleurstellend was de opvallend grote afwezigheid op deze Aliyahbeurs, op een enkeling na, van de als dusdanig zichtbaar herkenbare Joden van de verschillende chassidische orthodoxe gemeenschappen. Om overwegend religieuze redenen zijn de (Ultra-) Orthodoxe Joden Israël niet erg genegen en dat is beslist een understatement. De meeste chassidim zijn zelfs meer of minder fel anti-Zionistisch.

Het gros van de bezoekers waren dus “niet als dusdanig herkenbare Joden“, ook wel “liberale Joden” genoemd die al dan niet voor de gelegenheid een keppel hadden opgezet. Ik heb de kans gegrepen en genomen om een aantal Aliyah geïnteresseerden te bevragen omtrent hun beweegredenen waarom zij België wensen te verwisselen voor Israël. Meer hierover in het volgende nummer van Joods Actueel.

Hoewel ik vooraf moet opmerken dat het om infogaring ging veeleer dan concrete intenties om meteen op het vliegtuig te stappen. Maar wat wel zeker is: de Joden informeren zich nu terdege en dat in de wetenschap dat er slechts één enkel land in de wereld bestaat waar ze als Jood altijd welkom zullen zijn en waar ze ten allen tijde hun Joods-zijn, religie en tradities ongestoord en zonder haat kunnen beleven indien ze dat wensen: Israël.

Belangrijke redenen Aliyah (Joodse immigratie naar Israël) die werden opgesomd:

  • verdoken en of sluimerend antisemitisme onder de Belgen in het algemeen;
  • het ontkennen, negeren en of minimaliseren van aan de (radicale) islam gerelateerd antisemitisme in België;
  • haat jegens Israël die zich reflecteert in haat jegens de locale Joodse gemeenschappen in Europa en België in het bijzonder, Joden hier worden dikwijls maar onterecht verantwoordelijk gehouden voor wat er in Israël gebeurt;
  • import van het conflict tussen Israël en de Arabische wereld in het Midden-Oosten in het algemeen en met de Palestijnen in het bijzonder, zowel door autochtone als allochtone (islamitische) Belgen;
  • massieve immigratie naar Europa en België sinds de zomer van 2015 van hoofdzakelijk islamitische en islamistische vluchtelingen uit rabiaat antisemitische landen in het Midden-Oosten geleid door hun antisemitische regeringen en staatshoofden die tot op vandaag de ondergang van Israël nastreven en promoten;
  • toename van islamistische terreur en geweld al dan niet tegen Joden en hun instellingen gericht, vooral in België en Frankrijk;
  • veronachtzaming van het toenemend antisemitisme in België; het weinig, gematigd of totaal geen gevolg geven aan klachten omtrent antisemitisch gedrag en haatpraat door het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding;
  • verminderde economische perspectieven in België;
  • economische boom in Israël dat tevens zwaar investeert in start-up bedrijven en actief Joodse immigratie uit de Diaspora aanmoedigt en sponsort.

Antwerpen, 20 november 2016: Brabosh (links) op infojacht op de Aliyahbeurs, hier aan de stand van het Joodse Agentschap
hugo-aliyah