Israël verwelkomde in 2016 ca. 27.000 Joodse immigranten van over de hele wereld

aliyah2016

Israël verwelkomde het voorbije jaar 2016 ongeveer 27.000 nieuwe immigranten, met een toename van nieuwkomers afkomstig uit Rusland en Brazilië. Over het algemeen daalde de Joodse immigratie met 13 procent, vergeleken met 2015 (31.000) maar een lichte stijging vergeleken met 2014 (26.400), wat een totaal oplevert van ca. 84.400 immigranten over de laatste 3 jaren, volgens het zopas verschenen rapport van het Joodse Agentschap voor Israël en het Israëlische Ministerie voor Aliyah, Immigratie en Absorptie, aldus berichtte JNS op 29 december 2016.

Zowat 7.000 immigranten kwamen toe in Israël vanuit Rusland, dat het hoogste land totaal was, een stijging van de 6600 die in 2015 aankwamen, maar alle andere toplanden voor aliyah zagen hun aantallen dalen ten opzichte van 2015.  Circa 5.500 immigranten kwamen uit Oekraïne vergeleken met de 7.221 die vorig jaar toekwamen. Naar schatting 5.000 nieuwe immigranten kwamen uit Frankrijk, in vergelijking met de 7.900 in 2015. De Aliyah vanuit de Verenigde Staten bedroeg 2.900 immigranten, in vergelijking met 3.070 vorig jaar.

Niettegenstaande dat namen de aantallen in aliyah significant toe vanuit sommige andere landen. Vanuit België zijn er momenteel nog geen exacte aantallen bekend. De laatste gegevens dateren van het jaar 2014 toen ca. 240 Belgische Joden naar Israël trokken. Nieuwkomers van Brazilië daarentegen namen aanzienlijk toe, met zo’n 760 immigranten in 2016 vergeleken met 497 in 2015. Immigratie vanuit Wit-Rusland en Zuid-Afrika nam het voorbije jaar eveneens toe.

Immigratie naar Israël kan worden ingedeeld naar leeftijd, volgens het Joodse Agentschap: ongeveer 5.150 van de nieuwe immigranten waren 17 jaar oud of minder, 9.500 waren in de leeftijd tussen 18 en 35 jaar, 3.000 tussen de 36 en 45 jaar, 4.600 waren tussen 46 en 65 jaar en iets meer dan 3.000 waren ouder dan 66 jaar.

De meeste nieuwkomers hebben professionele achtergronden in de industrie, de constructie en voedingsindustrie (5.000 individuen in het totaal), high tech en ingenieur (2.400), in de mens- en sociale wetenschappen (1.900), op het medische en paramedische terrein (1.150), boekhouding en wet (1.080).

11% van de immigranten besloten om zich in Tel Aviv te vestigen, 10 procent vertrok naar Jeruzalem, 9% naar Netanya, 8% naar Haifa, 6% naar Ashdod, 5% naar Bat Yam, 4% naar Ra’anana, 3% naar Rishon LeZion, 3% naar Beersjeba en 3% naar Ashkelon.

Voorzitter van het Joodse Agentschap en ooit zelf een politiek gevangene van de Sovjet Unie, de 69-jarige Nathan ‘Anatoly’ Sharansky zei hierover:

Sharansky3“De hoge aantallen immigranten van de voorbije twee jaren waren deels het gevolg van series factoren die veranderd of verdwenen zijn, althans toch op dit ogenblik. Tezelfdertijd, ondanks de daling van dit jaar, zien we dat op de lange termijn deze trends voortduren en het aantal immigranten naar Israël, in het bijzonder vanuit de westerse landen, blijft erg hoog vergeleken met de gemiddelden van de afgelopen 15 jaren. Deze aantallen bewijzen het feit dat Israël doorgaat met het aantrekken van Joden van over de hele wereld die op zoek zijn om aan hun leven een nieuwe zin en identiteit te geven.”

Aliyahbeurs te Antwerpen: Joden informeren en kiezen voor een andere toekomst… in Israël

tasahal-zionOp zondag 20 november 2016 was ik present op de Aliyahbeurs die werd gehouden in het Romi Goldmunz Centrum te Antwerpen. Een Franse delegatie van de Zionistische Wereld Organisatie uit Parijs had in samenwerking met de Joodse gemeenschap van Antwerpen het hele evenement vakkundig georganiseerd. De bedoeling was om op professionele wijze betrouwbare informatie te verschaffen aan Belgische Joden die geïnteresseerd zijn om te verkassen naar de Joodse staat Israël.

Verschillende Israëlische organisaties namen hieraan deel waaronder het Joodse Agentschap, het Consulaat van Israël, het Israëlische Leger (Tsahal), vertegenwoordigers van Israël’s Ministerie van Onderwijs en van het Ministerie van Immigratie en nog zoveel meer.

Tot mijn grote verbazing was de opkomst en belangstelling massaal. Dit had ik helemaal niet verwacht, toch niét in Antwerpen dat in hoofdzaak een Joods-Orthodox bastion is. Die massieve Joodse opkomst was een feit waar ik niet echt vrolijk van werd. Wat een blaam voor ons land dat wij onze Joden niet beter kunnen beschermen! Dat we hen hebben laten overmeesteren door een algemeen gevoel van onveiligheid en hen weinig of geen toekomstperspectieven kunnen bieden op velerlei gebieden.

Echter, teleurstellend was de opvallend grote afwezigheid op deze Aliyahbeurs, op een enkeling na, van de als dusdanig zichtbaar herkenbare Joden van de verschillende chassidische orthodoxe gemeenschappen. Om overwegend religieuze redenen zijn de (Ultra-) Orthodoxe Joden Israël niet erg genegen en dat is beslist een understatement. De meeste chassidim zijn zelfs meer of minder fel anti-Zionistisch.

Het gros van de bezoekers waren dus “niet als dusdanig herkenbare Joden“, ook wel “liberale Joden” genoemd die al dan niet voor de gelegenheid een keppel hadden opgezet. Ik heb de kans gegrepen en genomen om een aantal Aliyah geïnteresseerden te bevragen omtrent hun beweegredenen waarom zij België wensen te verwisselen voor Israël. Meer hierover in het volgende nummer van Joods Actueel.

Hoewel ik vooraf moet opmerken dat het om infogaring ging veeleer dan concrete intenties om meteen op het vliegtuig te stappen. Maar wat wel zeker is: de Joden informeren zich nu terdege en dat in de wetenschap dat er slechts één enkel land in de wereld bestaat waar ze als Jood altijd welkom zullen zijn en waar ze ten allen tijde hun Joods-zijn, religie en tradities ongestoord en zonder haat kunnen beleven indien ze dat wensen: Israël.

Belangrijke redenen Aliyah (Joodse immigratie naar Israël) die werden opgesomd:

  • verdoken en of sluimerend antisemitisme onder de Belgen in het algemeen;
  • het ontkennen, negeren en of minimaliseren van aan de (radicale) islam gerelateerd antisemitisme in België;
  • haat jegens Israël die zich reflecteert in haat jegens de locale Joodse gemeenschappen in Europa en België in het bijzonder, Joden hier worden dikwijls maar onterecht verantwoordelijk gehouden voor wat er in Israël gebeurt;
  • import van het conflict tussen Israël en de Arabische wereld in het Midden-Oosten in het algemeen en met de Palestijnen in het bijzonder, zowel door autochtone als allochtone (islamitische) Belgen;
  • massieve immigratie naar Europa en België sinds de zomer van 2015 van hoofdzakelijk islamitische en islamistische vluchtelingen uit rabiaat antisemitische landen in het Midden-Oosten geleid door hun antisemitische regeringen en staatshoofden die tot op vandaag de ondergang van Israël nastreven en promoten;
  • toename van islamistische terreur en geweld al dan niet tegen Joden en hun instellingen gericht, vooral in België en Frankrijk;
  • veronachtzaming van het toenemend antisemitisme in België; het weinig, gematigd of totaal geen gevolg geven aan klachten omtrent antisemitisch gedrag en haatpraat door het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding;
  • verminderde economische perspectieven in België;
  • economische boom in Israël dat tevens zwaar investeert in start-up bedrijven en actief Joodse immigratie uit de Diaspora aanmoedigt en sponsort.

Antwerpen, 20 november 2016: Brabosh (links) op infojacht op de Aliyahbeurs, hier aan de stand van het Joodse Agentschap
hugo-aliyah

Natan Sharansky van het Joods Agentschap in Parijs: ‘Joden hebben geen toekomst meer in Frankrijk’

france-aliyah-natan-sharanskyIsraël, 16 juli 2014. Natan Sharansky (links) en minister voor Aliyah en Immigranten Absorptie Sofa Landver (c.) poseren tussen een familie van immigranten uit Frankrijk die landden op de luchthaven Ben-Goerion [beeldbron: David Salem/Breaking Israel News]

“Er is geen toekomst voor de Joden in Frankrijk als gevolg van de Arabieren en als gevolg van een zeer anti-Israëlische houding in de [Franse] maatschappij, waar nieuw en oud antisemitisme samenvallen.”

Dat zei Natan Sharansky, de voorzitter van het Joodse Agentschap voor Israël, op maandag 27 juni in Parijs waar hij in de Franse hoofdstad de eerste bijeenkomst bijwoonde van het bestuur van gouverneurs van het Joodse Agentschap als een teken van solidariteit met de Franse Joden, luidde aldus een bericht van JTA (Jewish Telegraphic Agency) van 28 juni ’16.

Lees verder

Sinds 1948 keerden 3,2 miljoen Joden terug naar hun land van herkomst: Israël!

aliyah-is

Zowat 3,2 miljoen Joodse mensen van over de hele wereld immigreerden naar Israël sinds de heroprichting en restauratie van de Joodse Staat in 1948, volgens een rapport dat woensdag werd vrijgegeven door Israël’s Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De immigratiecijfers die de aliyah reflecteren van 1948 tot 2015 waren sterk geconcentreerd in twee belangrijke golven.

De eerste grote immigratiegolf vond plaats in de periode 1948 tot 1951, voornamelijk van Arabische Joden, en startte meteen na de onafhankelijkheidverklaring van Israël die gevolgd werd door vervolging van de Joden in de Arabische landen die zich in november 1947 in de VN tegen de erkenning van de stichting van Israël hadden gekeerd en prompt een aanvalsoorlog ontketenden tegen de kersverse Joodse Staat die pas in april 1949 zal eindigen in een tijdelijk staakt het vuren. De absurde immigratiequota die door de Britse bezetter tijdens de oorlogsjaren waren opgelegd aan Joden (in volle periode van de Holocaust notabene!) werden meteen afgefloten en de Europese Joden en vooral de overlevenden van de Europese nazikampen stroomden toe.

Lees verder