De PLO en Biden’s bezoek aan Ramallah: ‘Wij willen veel dollars want corruptie en terreur kosten handenvol geld’

Mahmoud Abbas verwacht vooral veel GELD van de Amerikanen

Voorafgaand aan het bezoek van de Amerikaanse president Joe Biden aan Israël, aan de Palestijnse Autoriteit (PA) en aan Saoedi-Arabië, heeft het Palestijnse leiderschap, onder leiding van president Mahmoud ‘Abbas, duidelijk verwoord wat het verwachtte dat het bezoek zou opleveren.

Namelijk de vervulling van een reeks van toezeggingen die Biden volgens hen heeft gedaan tijdens zijn verkiezingscampagne en sinds het begin van zijn presidentschap. De belangrijkste van deze eisen zijn:

 • de verwijdering van de PLO van de congreslijst van terreurorganisaties; 
 • de heropening van de PLO-vertegenwoordiging in Washington, die door de vorige regering was gesloten; 
 • de heropening van het Amerikaanse consulaat in Oost-Jeruzalem, dat diende als de vertegenwoordiging van de VS bij de PA totdat het werd gesloten nadat de regering-Trump Jeruzalem als de hoofdstad van Israël had erkend; 
 • de hernieuwing van de financiële steun van de VS aan de PA, gestopt in augustus 2018 door president Trump; 
 • aanzienlijke druk uitoefenen op Israël om een ​​halt toe te roepen aan wat het Palestijnse leiderschap noemt de eenzijdige nederzettingenactiviteiten van Israël op de Westelijke Jordaanoever, zijn pogingen om de status-quo in Oost-Jeruzalem en Al-Aqsa te veranderen, en de escalatie van zijn acties tegen de Palestijnen; 
 • een herhaling van de inzet van de VS voor de tweestatenoplossing en serieuze actie om de onderhandelingen tussen de Palestijnen en Israël te hernieuwen.  

Deze eisen werden herhaaldelijk uitgesproken tijdens bijeenkomsten en contacten tussen Palestijnse en Amerikaanse functionarissen voorafgaand aan het bezoek van Biden, en in mediaverklaringen van Palestijnse functionarissen. [1] 

Volgens berichten was de sfeer van deze uitwisselingen gespannen, nadat de Amerikanen de Palestijnen hadden laten weten dat deze acties in de nabije toekomst niet zouden worden gepromoot. 

De woede en frustratie van de Palestijnen over het Amerikaanse standpunt zorgde ervoor dat ze hun verwachtingen van het bezoek bijstelden, en ook dreigden dat, als het bezoek geen doorbraak teweegbrengt of geen politieke horizon creëert, en als geen van hun eisen wordt ingewilligd, ze worden gedwongen om besluiten uit te voeren die door de Centrale Raad van de PLO in februari 2022 zijn genomen.

Deze besluiten omvatten onder meer het opschorten van de erkenning door de PLO van Israël, het intrekken van al haar overeenkomsten met het land en het stopzetten van de veiligheidscoördinatie met Israël, naast andere maatregelen. 

In een van zijn toespraken dreigde Abbas impliciet ook stappen te ondernemen tegen de VS,[2]  Op aandringen van de Amerikanen en blijkbaar ook van regionale elementen, besloot ‘Abbas de uitvoering van deze besluiten uit te stellen tot na het bezoek van Biden.

Dit rapport geeft een overzicht van de uitingen van de frustratie van de Palestijnse leiders en haar dreigementen om maatregelen te nemen na het bezoek.

PA-leiderschap verlaagt de verwachtingen voorafgaand aan het bezoek, dreigt daarna maatregelen te nemen

Berichten van de afgelopen maand in de Palestijnse en Arabische media geven aan dat president ‘Abbas en andere PA-leiders boos en gefrustreerd zijn na de ontmoetingen en contacten die ze hadden met de Amerikanen voorafgaand aan het bezoek van Biden. 

Door deze ontmoetingen begrepen ze dat de regering-Biden niet van plan is snel aan hun eisen te voldoen of zelfs maar de nadruk te leggen op de Palestijnse kwestie, hetzij vanwege de oppositie van de Israëlische regering of omdat andere kwesties momenteel bovenaan de Amerikaanse agenda staan, zoals de oorlog in Oekraïne, de rivaliteit met Rusland en China en het Iraanse nucleaire programma.

Een ander punt dat de Palestijnse leiding woedend maakte, was een rapport dat eind mei was uitgelekt, waarin stond dat de Amerikaanse regering, in het licht van de stevige bezwaren van Israël, haar besluit om het consulaat in Oost-Jeruzalem te heropenen had ingetrokken ten gunste van alternatieve gebaren: het upgraden van de Palestijnse Affairs Unit bij de Amerikaanse ambassade in Israël en plaatst deze direct onder het gezag van het State Department. [3]  

Dit lek, evenals de ontmoetingen tussen de partijen – die volgens sommige rapporten “gespannen” en “boos” waren – brachten de Palestijnse leiders ertoe hun verwachtingen van het bezoek te verlagen. [4] Lid van het Uitvoerend Comité van de PLO ‘Azzam Al-Ahmad, bijvoorbeeld, zei enkele dagen voor het bezoek dat hij er “niet optimistisch” over was. [5]

Palestijnse journalisten: “We hebben geen illusies over of hoge verwachtingen van het bezoek.”

Artikelen in de Palestijnse pers riepen eveneens op tot lagere verwachtingen ten aanzien van het bezoek. Bassem Barhoum schreef in zijn column in het PA-dagblad Al-Hayat Al-Jadida dat “de Palestijnen geen illusies hebben over en geen hoge verwachtingen hebben van dit bezoek.” 

De belangrijkste doelstellingen van het bezoek van Biden, zei hij, zijn het waarborgen van de veiligheid van Israël en het aanpakken van de wereldwijde energiecrisis en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Hiertoe probeert de regering-Biden “voorlopig de vlammen van het Palestijnse conflict te doven, … om te voorkomen dat de situatie explodeert en de Amerikanen de bovengenoemde doelen niet bereiken”, concludeerde hij. [6]

‘Abd Al-Majid Sweilem, columnist van het Palestijnse dagblad Al-Ayyam , beweerde eveneens dat het bezoek een diplomatiek gebaar was en niets meer, en riep op er niet te veel van te verwachten. In een column van 2 juni schreef hij:

“Het lijkt erop dat we [de betekenis van] het bezoek van de Amerikaanse president aan Ramallah wild overdrijven… De Amerikaanse regering verbergt haar standpunten en bedoelingen niet, en ze bevatten niet de intentie om een ​​nieuwe Integendeel, de Amerikaanse regering weigert openlijk om [iets] verder te doen dan het belang van de tweestatenoplossing te benadrukken…” [7]

Twee weken later schreef hij in een andere column dat “het bezoek aan Tel Aviv en Ramallah… een secundair bezoek is aan de periferie van de werkelijke doelstellingen van het bezoek van de president… Het bezoek aan Ramallah is niets meer dan een diplomatiek gebaar.” [8]

Rapporten: “Abbas dreigde Amerikaanse functionarissen dat hij de Palestijnse erkenning van Israël zou intrekken, overeenkomsten ermee.”

De frustratie over het standpunt van de Amerikaanse regering, na het besef dat het bezoek waarschijnlijk geen significante politieke doorbraak zal opleveren en dat Biden niet van plan is aan de Palestijnse eisen te voldoen, bracht Mahmoud ‘Abbas ertoe te dreigen met harde en effectieve maatregelen, in een poging om druk op Israël, de VS en andere internationale elementen om het politieke proces opnieuw op te starten. 

In berichten die hij de afgelopen weken aan de VS en andere regionale en internationale elementen heeft overgebracht, dreigde Abbas de besluiten van de PLO Centrale Raad in februari 2022 uit te voeren als het bezoek geen politieke horizon creëert en niet leidt tot de implementatie van de Palestijnse eisen en van de beloften van Biden. De besluiten in kwestie betreffen het opschorten van de PA’[9]   

Volgens berichten in de Arabische pers, in het gespannen telefoongesprek tussen Abbas en Blinken eind mei, dreigde Abbas, nadat hij zich realiseerde dat Biden niet van plan was om ook maar aan een van de Palestijnse eisen te voldoen, nieuwe maatregelen te nemen en de Besluiten van de Centrale Raad. Blinken vroeg hem in reactie daarop af te zien van het nemen van nieuwe stappen die de Amerikaanse regering in verlegenheid zouden kunnen brengen voorafgaand aan het bezoek van Biden. [10] 

Volgens Al-Quds Al-Arabi heeft ‘Abbas soortgelijke waarschuwingen geuit in zijn ontmoeting met Barbara Leaf, en dreigde hij de besluiten van de Centrale Raad uit te voeren als Biden geen van zijn verplichtingen nakomt. De Amerikanen reageerden opnieuw door hem aan te sporen geen stappen te ondernemen die de situatie voorafgaand aan het bezoek zouden kunnen escaleren. [11]

Abbas: “We zullen beslissingen nemen tegen de VS, zoals we in het verleden deden.”

Onlangs begonnen de Palestijnse dreigementen ook te worden geuit in officiële verklaringen van Abbas en de Palestijnse leiding, hoewel het erop lijkt dat de smeekbeden van Amerikaanse en andere functionarissen, Abbas ertoe hebben gebracht de daadwerkelijke besluitvorming uit te stellen tot na het bezoek van Biden. 

Tijdens een zitting van 27 juni van de Palestijnse regering zei Abbas dat het aandringen van de Amerikanen, en vooral van Blinken, om herhaaldelijk de heropening van het consulaat in Oost-Jeruzalem uit te stellen, hem ertoe had gebracht te beslissen over de uitvoering van de resoluties van de PLO Central Raad. 

Hij zei:

“De zaken bleven ingewikkeld, [dus] we besloten om de noodzakelijke stappen te nemen waartoe de Centrale Raad had besloten. [In reactie] was er een golf van contacten met ons. Barbara Leaf bezocht ons en Israël verschillende keren. Ze zei, ‘ Ik hoop dat u [de uitvoering van] het besluit met 24 uur uitstelt.’ Toen zei ze: ‘stel ze een paar dagen uit, tot [na] Bidens bezoek.’ Ik vertelde haar dat we de beslissingen al hadden genomen. [Maar] het feit is dat verschillende elementen ons vroegen om even te wachten, en uiteindelijk besloot ik het [Fatah] Centraal Comité en het [PLO] Uitvoerend Comité bijeen te roepen en hen te laten beslissen. Ik heb [de leden van deze commissies] eerlijk gezegd: ‘Dit is de situatie. Als u enkele van de beslissingen tegen Israël wilt [uitvoeren], hebt u mijn toestemming, en [als u alle beslissingen tegen Israël wilt uitvoeren], dan hebt u mijn toestemming. Als je sommige beslissingen tegen de VS niet wilt [uitvoeren], dan heb je mijn toestemming, en als je ze allemaal wilt [uitvoeren], heb je daar ook mijn toestemming voor.’      

Bovendien merkte Abbas, blijkbaar om zijn ernst te demonstreren, op dat de PA in het verleden al beslissingen tegen Israël en de VS heeft genomen en uitgevoerd:

“Toen [toen [de toenmalige Israëlische premier Binyamin] Netanyahu besloot magnetometers te installeren bij de ingangen van Al-Aqsa, we hebben de veiligheidscoördinatie opgeschort. Bij een andere gelegenheid weigerden we de belastingoverdrachten [van Israël] te ontvangen omdat [de Israëli’s] weigerden de VN-resoluties en de overeenkomsten die we met hen hadden ondertekend te erkennen… Toen Trump de Deal of de eeuw … besloten we Amerika te boycotten. Iedereen werd gek. Hoe durven we [Amerika?] te boycotten Alle contacten met Trump werden stopgezet; we weigerden drie jaar lang iets van hem te ontvangen, zelfs geen telefoontjes. Toen ik naar de VN ging Algemene Vergadering Ik weigerde enige ontmoetingen met de Amerikanen te houden. We hebben dit volgehouden totdat Trump werd afgezet …”[12]  

PLO-secretaris-generaal Hussein Al-Sheikh: “Als het bezoek ons ​​met lege handen achterlaat, zullen we gedwongen zijn om de beslissingen uit te voeren.”

De dreiging om de besluiten van de Centrale Raad uit te voeren werd ook geuit door andere Palestijnse functionarissen. PLO-secretaris-generaal Hussein Al-Sheikh zei op 6 juli in verklaringen aan de pers: “Als het bezoek van Biden niet leidt tot het nakomen van zijn verplichtingen, met name [het creëren van] een politieke horizon, zal het een mislukt bezoek zijn. we zullen allemaal te maken krijgen met een benarde situatie van hopeloosheid onder de Palestijnen… en we zullen eisen dat de internationale gemeenschap haar verantwoordelijkheid neemt.” [13]

Al-Sheikh verduidelijkte: “De [Palestijnse] leiding heeft een reeks maatregelen goedgekeurd [waarvan de uitvoering] is uitgesteld tot na het bezoek van president Joe Biden, op verzoek van onze [Arabische] broeders, onze [buitenlandse] bondgenoten en de Amerikaanse regering. Ik hoop dat we niet worden gedwongen om [te implementeren]. We hopen op een echte doorbraak, maar als het bezoek ons ​​met lege handen laat, denk ik dat de Palestijnse leiding geen keus zal hebben… De Palestijnse kwestie kan niet worden genegeerd en de resolutie kan niet worden uitgesteld.” [14]

Secretaris-generaal Jibril Al-Rajoub van het Centraal Comité van Fatah: “Na het bezoek zal de Palestijnse leiding de noodzakelijke stappen bespreken.”

Secretaris-generaal Jibril Al-Rajoub van het Centraal Comité van Fatah maakte soortgelijke opmerkingen in een interview op 5 juli op het Al-Sharq-kanaal:

Na het bezoek van [Biden] zullen de Palestijnse leiders vergaderingen houden om de stappen te bespreken die in de volgende fase moeten worden genomen , in het licht van het feit dat de Amerikaanse regering geen pogingen onderneemt om Israël onder druk te zetten om een ​​einde te maken aan het beleid van nederzettingen, bezetting en de ondermijning van de tweestatenoplossing.” 

President Abbas, voegde hij eraan toe, heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken laten weten dat hij van plan is een reeks beslissingen van de Palestijnse instellingen uit te voeren als het Amerikaanse standpunt niet verandert en als Israël blijft weigeren de bezetting te beëindigen. 

Hij merkte op dat de Palestijnen ook “enige woede” voelen richting de negen Arabische landen die de komende Jeddah-top met Biden zullen bijwonen, een top die naar verwachting de Palestijnse kwestie niet zal behandelen. Hij benadrukte echter dat, hoewel het bezoek van Biden naar verwachting geen vooruitgang zal opleveren aan het Palestijnse front, de Palestijnen hebben besloten “het niet te verstoren”.[15]   

PA Daily: “Als het bezoek van Biden de politieke impasse niet kan beëindigen, blijven we achter met een recept voor geweld.”

Het hoofdartikel van 26 juni van het PA-dagblad Al-Hayat Al-Jadida citeerde een artikel van de voormalige Jordaanse minister van Buitenlandse Zaken Marwan Al-Mu’asher en politiek analist en mensenrechtenactivist Zaha Hassan, onlangs gepubliceerd in het Amerikaanse tijdschrift Foreign Affairs [16] waarin ze de regering Biden waarschuwden dat haar beleid ten aanzien van de Palestijnen een recept voor geweld was. 

De redactie verduidelijkte dat, als het bezoek van Biden geen politieke horizon creëert, het geweld inderdaad zal doorgaan:

“We hopen dat de Amerikaanse regering deze realiteit begrijpt. We hopen dat het bezoek van Biden geen recept voor geweld zal creëren, maar eerder een recept voor vrede. Dit is mogelijk en haalbaar. President Abu Mazen [Mahmoud ‘Abbas] verklaarde dit heel duidelijk toen hij het geplande bezoek van president Biden aan Palestina verwelkomde… De realiteit bewijst herhaaldelijk dat, als er geen recept voor vrede wordt gepromoot, het recept voor geweld de overhand heeft. Het gevaar is dat de bezettingsregering en haar aanhangers de verschillende vormen van geweld die onderdeel zijn van hun beleid zullen voortzetten. het recept voor geweld levert geen winnaars op en staat niet toe dat de belangen van welk regionaal element dan ook stabiel en vruchtbaar blijven… De VS hebben geen andere keuze dan een kans op vrede te creëren door een eerlijk [beleid ter bevordering van] de VN-resoluties aan te nemen. Het bezoek van Biden moet allereerst een einde maken aan de impasse, [zodat we] verder kunnen gaan naar het oplossen van [het conflict en terugkeren] naar de onderhandelingstafel. Anders houden we niets anders over dan het recept voor geweld!”[17]   

Palestijnse columnist: zonder politieke doorbraak zullen de gevolgen de verwachtingen van de bezetting overtreffen, en de VS zullen verantwoordelijk zijn

Lid van de Fatah Revolutionaire Raad en Al-Hayat Al-Jadida, columnist Muwaffaq Matar waarschuwde eveneens dat er in de huidige situatie maar twee opties zijn: het bezoek van Biden zal ofwel het politieke proces hervatten, of het zal leiden tot gevolgen die de Israëli’s zich niet kunnen voorstellen, en de Amerikaanse regering zal hiervoor verantwoordelijk zijn. 

Hij schreef:

De Amerikaanse regering zal de gevolgen moeten dragen voor het feit dat wij [Palestijnen] slechts twee opties hebben, en geen derde optie: ofwel een doorbraak in een vredesproces op basis van de VN-resoluties – die moet beginnen met praktische maatregelen en door druk uit te oefenen op de bezettings-, nederzettingen- en apartheidsstaat, dat wil zeggen de staat Israël… of anders de tweede optie, die de verwachtingen van de experts en strategische analisten van de Israëlische bezetting en haar aanhangers zal overtreffen…” [18]  

Bronnen:

 • naar een artikelPalestinian Authority President Mahmoud ‘Abbas, Palestinian Officials, Threaten: If Biden Visit Fails To Meet Our Demands, We Will Take Decisions Against Israel, U.S.” van 11 juli 2022 op de site van The Middle East Media Research Institute (MEMRI)
 • met dank aan Tiki S. voor de hint

Een gedachte over “De PLO en Biden’s bezoek aan Ramallah: ‘Wij willen veel dollars want corruptie en terreur kosten handenvol geld’

 1. Je zou bijna medelijden krijgen met “de palestijnen”.

  Ze zijn de altijd verongelijkte roependen uit de woestijn waarnaar niemand meer luistert…..behalve een paar linkse gekkies zonder kennis van zaken of een stelletje linkse wokies….ook zonder kennis van zaken.

  De wereld in het MO draait door maar zonder hen…..en dat is maar goed ook!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.