Wat is het ‘Status Quo’ op de Tempelberg in Jeruzalem?

Joden bezoeken de Tempelberg in Jeruzalem

“Wij kondigen de oorlog af tegen de zonen van apen en varkens [de Joden] die slechts zal eindigen wanneer de vlag van de Islam zal wapperen boven Jeruzalem.”
(Hamas pamflet van 1 september 1993)

Op 17 juni 1967, vandaag 55 jaar geleden, nam de Israëlische minister van Defensie Moshe Dayan een van de belangrijkste en meest noodlottige beslissingen in de geschiedenis van de staat Israël en het Joodse volk. 

Slechts enkele dagen na het einde van de Zesdaagse Oorlog stemde Dayan ermee in om de nieuwe “Status Quo” met betrekking tot de Tempelberg in te stellen. Uit angst voor een open discussie over zijn besluit, werd Dayans overeenkomst niet positief bekrachtigd door de toenmalige Israëlische regering of door enige regering sindsdien.

De Tempelberg is de heiligste plaats van het jodendom. Het is de bijbelse berg Moria waar Abraham zijn zoon Isaak zou offeren. Het is de plek waar koning Salomo de eerste Joodse tempel bouwde, die in 586 v. Chr. werd verwoest. Het is de plaats waar de Joden 70 jaar later de tweede Tempel bouwden. 

Zoals een pamflet voor toeristen gepubliceerd in 1924 door de Hoge Moslimraad openlijk verklaart:

“Deze site is een van de oudste ter wereld. De heiligheid dateert uit de vroegste (misschien prehistorische) tijden. Zijn identiteit met de plaats van de Tempel van Salomo staat buiten kijf.”  

De Tempelberg is ook heilig voor moslims, die ernaar verwijzen als Al-Haram Al-Sharif (“The Noble Sanctuary”). De moslims hebben twee dominante bouwwerken aan de site toegevoegd: de Rotskoepel, gebouwd in 691, die in het midden van de berg staat, direct boven de ruïnes van de binnenste heiligdommen van de twee tempels; en de Al-Aqsa-moskee, gebouwd in 693, in de zuidwestelijke hoek van de berg. 

In de jaren ’90 heeft de Waqf het gebied opgegraven dat bekend staat als “Solomon’s Stallen”, en veranderde het in een nieuwe moskee, de El-Marwani-moskee. Het bevindt zich 12 meter onder de huidige binnenplaats, en in het pamflet van de Hoge Moslimraad wordt opgemerkt dat het gebied van de stallen “waarschijnlijk teruggaat tot de bouw van de tempel van Salomo volgens Josephus.”

Solomon’s Stallen aan de Al-Aqsa Moskee op de Tempelberg

In de 12de eeuw werd deze ruimte onder de bogen gebruikt door de Kruisvaarders om hun paarden te stallen. De Arabieren kennen deze ‘stallen’ tegenwoordig als de Marwani Moskee en gebruiken deze als een bijkomende gebedsruimte van de Al-Aqsa Moskee

Nadat Israël Jeruzalem en de Tempelberg had bevrijd van de illegale Jordaanse bezetting (1948-1967), moest er een beslissing worden genomen over welke toegang tot de Tempelberg zou worden gegeven aan moslims en joden. 

In een poging de moslims tevreden te stellen na hun ondubbelzinnige nederlaag, bood Dayan de Jordaanse Waqf controle aan over de activiteiten binnen de muren van de berg zelf, terwijl Israël verantwoordelijk zou zijn voor de externe veiligheid en openbare orde. Dayan gaf verder toe dat moslims gratis toegang tot de site zouden krijgen. 

Hij was het er verder mee eens dat, hoewel er geen beperkingen zouden zijn aan het aantal Joden dat de berg betreedt, ze daar niet zouden mogen bidden. Het argument is aangevoerd dat Dayan, door de interne activiteiten op de berg aan de Waqf af te staan, het religieuze ingrediënt van het Israëlisch-Arabische conflict wilde neutraliseren. 

Geheime documenten die zijn vrijgegeven door de Israëlische archieven en beoordeeld door Palestijnse Media Watch , bieden echter een unieke kans om de authentieke en officiële “status quo” die in 1967 werd ingesteld, aan het licht te brengen.   

Jeruzalem, 7 juni 1967. Rabbi Shlomo Goren, temidden soldaten van de IDF, blaast op de sjofar aan de Kotel (Klaagmuur) nadat de Oude Stad van Jeruzalem werd heroverd op het Jordaanse bezettingsleger

Op 15 augustus 1967, ter gelegenheid van de dag die de Joden herdenken als de dag van de vernietiging van beide tempels (de 9e van de Hebreeuwse maand Av), regelde de opperrabbijn van de IDF, generaal-majoor Shlomo Goren, dat Joden naar de Tempelberg zouden gaan en gebeden te leiden. 

Op 13 augustus 1967 kwam een ​​vergadering van het Israëlische ministeriële comité voor de bescherming van de heilige plaatsen bijeen om de plannen van rabbijn Goren te bespreken. De commissie verwierp specifiek een suggestie om het Joodse gebed op de Tempelberg te verbieden, en gaf er de voorkeur aan het hoofd van de commissie te instrueren om Rabbi Goren te ontmoeten en hem te informeren dat hij zou moeten afzien van het organiseren van gebeden. 

Een soortgelijke instructie werd gegeven aan minister van Defensie Dayan om via de IDF-stafchef door te geven aan Rabbi Goren. Interessant is dat de schriftelijke samenvatting van het besluit dat in de vergadering is genomen dateert van 16 augustus 1967. Het originele protocol van de besluiten van de vergadering en de vertaling ervan staan ​​hieronder: 

Het geheime (vertaalde) protocol van 16 augustus 1967 omtrent de beslissingen van het Ministerieel Comité voor de Bescherming van de Heilige Plaatsen:

Na de pre-verkiezingsbeloften van voormalig premier Menachem Begin, om Joden toe te staan ​​openlijk te bidden op de Tempelberg, werd geen verandering aangebracht.  

Gedurende bepaalde perioden was de Tempelberg volledig gesloten voor joden, voornamelijk tijdens en na uitbarstingen van Arabisch geweld en terreur. De site is daarentegen bijna nooit gesloten voor moslims, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, zoals in juli 2017, toen de berg een paar dagen gesloten was, nadat terroristen twee Israëlische politieagenten op patrouille op de site hadden vermoord. 

Hoewel geen enkele Israëlische regering ooit de overeenkomst van Dayan heeft geratificeerd, is de ‘status quo’ op de Tempelberg tot op de dag van vandaag dat het interne deel van de site wordt beheerd door de Waqf en dat Israël verantwoordelijk is voor de externe veiligheid en het handhaven van de openbare orde. 

Moslims mogen de site vrij bezoeken, in onbeperkte aantallen, onder voorbehoud van fijnafstemming om rekening te houden met veiligheids- en beveiligingsmaatregelen. Joden mogen de site slechts voor beperkte uren van de dag betreden, en in beperkte aantallen, en mogen meestal geen individuele of gemeenschappelijke gebeden houden. 

Sinds de oprichting heeft de Palestijnse Autoriteit de Tempelberg voortdurend en consequent gebruikt als een middel om religieuze ijver aan te wakkeren en als een oproep tot geweld en terreur. Door herhaaldelijk te beweren dat Israël van plan is de “Al-Aqsa-moskee” te vernietigen, die het bedrieglijk definieert als 144 dunams groot – dat wil zeggen het hele gebied van de Tempelberg – misleidt de PA de Palestijnen, en zelfs de hele moslimwereld, tot valse geloven dat “Al-Aqsa in gevaar is.”  

Hoewel documenten en 55 jaar realiteit duidelijk aantonen dat Israël niet van plan is om zelfs maar enig deel van de site te ondermijnen, laat staan ​​te vernietigen, beweert de PA toch, zoals aangetoond door PMW , dat “sinds de oorlog van juni (dwz de Zesdaagse Oorlog in 1967) – we hebben het over zijn 55e verjaardag – er zijn [Israëlische] bedoelingen om de Al-Aqsa-moskee te vernietigen en de vermeende tempel te bouwen.” [Officiële PA TV, 6 juni 2022]. 

Aan de Kotel (Klaagmuur) aan de Tempelberg in Jeruzalem anno 1880. Ingekleurde photochrome foto [beeldbron: The Librarians]

Voor de PA, die niets te zeggen heeft over de manier waarop de site wordt beheerd, zou het toestaan ​​van Joden om op de Tempelberg te bidden niet minder zijn dan het uitroepen van de Derde Wereldoorlog. Soortgelijke lege tirades werden ook gemaakt door de PA voordat de VS hun ambassade in Israël naar Jeruzalem verplaatsten.   

Sinds 1967 is er veel veranderd. In de afgelopen decennia hebben de meeste westerse samenlevingen een veel sterker besef en waarde van persoonlijke vrijheden en rechten ontwikkeld en aangenomen, waaronder vrijheid van godsdienst en religieuze praktijk. 

Het idee dat de beslissing van één persoon alleen – Dayan – zou kunnen voorkomen dat alle joden zouden bidden op de meest heilige plaats van het jodendom, zou vandaag de dag ondenkbaar zijn. Tegelijkertijd is in de loop der jaren het verlangen en de bereidheid van Joden om de Tempelberg te betreden dramatisch toegenomen. 

Aangezien het nu onredelijk is om te geloven dat moslims van nature niet in staat zijn om de legitieme rechten van joden om te bidden op de Tempelberg te erkennen en de vereiste religieuze tolerantie te uiten, is het misschien tijd voor de Israëlische regering om eindelijk duidelijk te maken wat precies de “status quo” is. ” op de Tempelberg was, is en zou moeten zijn.

De Rotskoepel op de Tempelberg ca. 1875, compleet verwaarloosd en vervallen. Pas nà 1967 zal deze belangrijk en hersteld worden en voortaan dienen als politiek wapen gericht tegen de Joodse staat Israël [beeldbron: Hershkovitz]

Bronnen:

 • naar een artikel van Maurice Hirsch “What is the “Status Quo” on the Temple Mount?” van 17 juni 2022 op de site van Palestinian Media Watch (PMW)

4 gedachtes over “Wat is het ‘Status Quo’ op de Tempelberg in Jeruzalem?

 1. @Brabosh. Hartelijk Dank [!!!] voor uw aanvullende informatie over de herkomst en de leeftijd van de gevonden Bijbelse ROLLEN/Codices in Qumran dat ik ook bezocht heb.

  Ik weet dat Ezra en Nehemia een grote rol gespeeld hebben en daarna de Maccabeeën in de samenstelling van de 39 Boeken van de Torah.

  In de Hebreeuwse Bijbel zijn die 39 Boeken samengevoegd in 22 Boeken.
  Het Hebreeuwse Alfabet telt 22 letters. Alef t/m Thaf. Openbaring het Boek van Jeshua de Leeuw uit de Stam van Judah telt ook 22 Hoofdstukken.

  Wonderlijk is dat Jeshua, de Zoon van JHWH zeer bekend was met de 5 boeken van MOSHJE en deze Boeken alle Authentiek verklaarde in Mattheus 5:17…

  Jeshua en de TORAH/wet…
  17 Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. 18 Want voorwaar, Ik zeg u:

  Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied. 19 Wie dan één van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen.

  20 Want Ik zeg u: Indien uw gerechtigheid niet overvloedig is, meer dan die der schriftgeleerden en Farizeeën, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan.”””

  Dit las ik allemaal in Eusebius’ Kerkgeschiedenis, uitgegeven door het Boekencentrum, geschreven door Dr. Chris Fhaner 1944 werkt als theoloog en taalwetenschapper en doceert onder andere Nieuw Testament en bijbels Grieks.

  Eusebius AD 360 was een tijdgenoot van Hieronymus AD 400 die de Bijbel vanuit het Grieks in het Latijn vertaalde. Die omstreden VULGATA waar Erasmus een veel betere versie van maakte.

  Zie vooral ook het boek van SANDRA LANGEREIS: ERASMUS – DWARSDENKER.

  Like

 2. @Bastiaan

  De Profeet Samuel (Shmuel in het hebreeuws) leefde ca. 1000 v. Chr. Echter de eerste geschreven bijbelse teksten (Torah, Oude Testament) zijn aanzienlijk jonger gedateerd wat doet vermoeden dat het om mondeling overgeleverde teksten gaat die eeuwen later werden geïnterpreteerd en neergeschreven.

  De Dode Zee-rollen zijn aanzienlijk jonger. Volgens het rapport van de Bijbelse Archeologie (2/6/19) zijn het NIET de Dode Zeerollen die de oudste teksten leverden, hoewel die zeer belangrijk zijn vanwege de ouderdom, de bewaring en de enorme hoeveelheid tekst.

  Het zijn de Zilveren Ketef Hinnom-rollen (waarschijnlijk zo goed bewaard gebleven omdat ze niet op papyrus of velum werden geschreven).

  Ze bevatten ook de oudste buiten bijbelse verwijzing naar JHWH. Gezien hun vroege datum leveren ze het bewijs dat de boeken van Mozes niet zijn geschreven tijdens of na de Babylonische ballingschap (597 tot 538 v. Chr.), maar ervoor.

  Ze zijn 2700 jaar oud, zo’n 500 tot 800 jaar ouder dan de Dode Zee-rollen, die geschreven werden tussen de 3de eeuw v. Chr. tot de 1ste eeuw na Chr.

  De oudste bijbelse tekst staat op de Hinnom-rollen – twee zilveren amuletten die dateren uit de zevende eeuw voor Christus. Deze opgerolde zilverstukken werden ontdekt in 1979-80, tijdens opgravingen onder leiding van Gabriel Barklay in een reeks grafgrotten bij Ketef Hinnom ten zuid-westen van Jeruzalem.

  Toen de zilveren rollen werden uitgerold en vertaald, onthulden ze de priesterlijke zegen uit Num 6:24-26, lezend: “Moge Yahweh u zegenen en behoeden; Moge Yahweh zijn aangezicht over u laten schijnen en u vrede schenken.”

  De cijfers in de tekst werden om praktische redenen in de 16de eeuw (na Chr.) toegevoegd om ze makkelijker terug te vinden.

  Hoe oud is de Thora? Dit manuscript van de Hebreeuwse Bijbel dateert uit het jaar 1008 na. Chr. Dus het is een middeleeuwse tekst, maar het is de oudste volledige tekstuele getuigenis van de Pentateuch. Dit lijkt ons in een zeer lastige positie te plaatsen: we hebben te maken met een zogenaamd 2500 jaar oude tekst, maar de vroegste tekstuele bevestiging is slechts 1000 jaar oud.

  Wie heeft de Thora geschreven? In het licht van meer dan tweehonderd jaar wetenschap en de voortdurende discussies over die vraag, is het meest precieze antwoord op deze vraag nog steeds: we weten het niet. De traditie beweert dat het Mozes was, maar de Thora zelf zegt iets anders.

  Slechts kleine delen van de Thora zijn naar Mozes terug te voeren, maar lang niet de hele Thora: Exodus 17:14 (Slag tegen Amalek); 24:4 (Verbondscode); 34:28 (Tien Geboden); Numeri 33:2 (zwervende stations); Deuteronomium 31:9 (Deuteronomische Wet); en 31:22 (Lied van Mozes).

  Ondanks alle onenigheid in de huidige wetenschap, is de situatie in het Pentateuchal-onderzoek echter verre van wanhopig, en er zijn inderdaad enkele fundamentele uitspraken die kunnen worden gedaan met betrekking tot de vorming van de Torah.

  Meer op: https://www.ias.edu/ideas/2018/schmid-torah

  Koning Jehu van Israël tussen 841 en 814 v. Chr. Zwarte Obelisk van koning Salmaneser III (Neo-Assyrische Rijk), tweede helft van de negende eeuw v.Chr.

  Like

 3. De finale strijd om de tempelberg zal over niet al te lange tijd plaatsvinden.

  Het is toch te gek voor woorden dat Joden de site slechts voor beperkte uren van de dag mogen betreden, en in beperkte aantallen, en mogen meestal geen individuele of gemeenschappelijke gebeden houden.

  De vraag die eerst aan de orde dient te komen: Wie is de eigenaar van de Tempelberg? Antwoord: De Joodse Koning David kocht die voor een grote som geld waar later Koning Salomo de eerste Tempel liet bouwen.

  Like

 4. De grootste fout van Israel/Dayan was om de Tempelberg aan de Waqf ”toe te vertrouwen”.

  Hiermee werd na de bevrijding van Jeruzalemin 1967 de kiem gelegd voor het zoveelste conflict.

  Toegeven, toegeven, toegeven…….het blijkt telkens weer het motto van Israelische regeringen dat nog stééds niets heeft opgeleverd.

  Want niet het ‘toegeven van Israel, maar alléén het ‘tot inkeer komen van Arabieren/Moslims kan vrede brengen.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.