Hamas, Islamitische Jihad en andere Palestijnse terreurgroepen dreigen met geweld tijdens de Ramadan

Palestijnen wonen het middaggebed bij op de Tempelberg, waar de Al-Aqsa-moskee is gevestigd, in de oude stad van Jeruzalem op 8 april 2022, tijdens de eerste vrijdag van de islamitische heilige maand Ramadan. (Ahmad Gharabli/AFP)

Te midden van de huidige escalatie van terreuraanslagen in Israël, en terwijl de maand Ramadan is begonnen, dreigen functionarissen in Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad (PIJ) met een grootschalige en dreigende explosie van geweld. 

Deze explosie, zeggen ze, zal plaatsvinden op alle fronten – op de Westelijke Jordaanoever, de Gazastrook en in de “gebieden van 1948” – en zal “krachtiger en pijnlijker” zijn voor Israël. De functionarissen herhaalden ook talloze keren dat de ramadan de maand is van jihad, martelaarschap en grote veroveringen in de islam.

Hamas-functionaris Khaled Meshaal verklaarde dat de komende periode moeilijk zal zijn voor Israël en “verrassingen zal inhouden”. PIJ-functionaris Ahmad Al-Mudallal zei dat Israëls vrees voor de ramadan werkelijkheid wordt.

In het Palestijnse dagblad Al-Ayyam werd ook gewaarschuwd door columnist Rajab Abu Sariya voor een opkomend grootschalig gewelddadig conflict . Hij schreef dat deze confrontatie zeer moeilijk te voorkomen zou zijn en benadrukte tevens dat de ramadan de maand is waarin de meest glorieuze jihad plaatsvindt. 

Zijn suggesties voor manieren voor Israël om een ​​confrontatie te voorkomen, waren onder meer het versoepelen van de beperkingen voor de Palestijnen, het verlenen van vrijheid van godsdienst aan moslims in Jeruzalem tijdens de ramadan, het afzien van provocaties en het creëren van een pad voor een vredesproces tussen Israël en de Palestijnen.

Hieronder volgen voorbeelden van bedreigingen en waarschuwingen door Hamas en PIJ-leiders, evenals fragmenten uit de column van Abu Sariya:  

Hamasleider Khaled Meshaal
  • Hamas-functionaris Khaled Mash’al: “De maand Ramadan zal moeilijk zijn en zal voor verrassingen zorgen

Een artikel dat op 30 maart 2022 op de website van Hamas werd geplaatst, verklaarde: “De leider van de Hamas-beweging in het buitenland, Khaled Mash’al, zei dat de komende maand Ramadan moeilijk zal zijn en voor verrassingen zal zorgen, omdat de vijand probeert stilte afdwingen in ruil voor niets, terwijl hij doorgaat met zijn invallen en aanvallen (in de Gazastrook].

Meshaal zei ook, op een woensdag [30 maart] online conferentie getiteld ‘The Resistance Continues’, gehouden door de Jordanian Association for Support for the Resistance and the Defense of the Homeland: “We streven niet naar oorlog, maar we zullen het land, Jeruzalem en de heilige plaatsen niet verlaten.”

Meshaal merkte op dat de data voor de herdenking van de slag van Karama [21 maart], Landdag [30 maart] en Sword of Jerusalem [10 mei] bewijzen dat het verzet op het gewenste pad is en dat er geen andere manier is om weerstand de gewenste weg is en dat het een voldoende duidelijke boodschap over normalisering en onderhandelingen [met Israël] had overgebracht. Hij zei dat hij geloofde in het verdrijven van de bezetting, niet als een wens, maar door middel van uitputtingsjihad en een voortdurende strijd op alle niveaus – politiek, onder de massa’s en militair.

Hij wees erop dat de operatie van de vorige dag in Tel Aviv [de terroristische aanslag van 29 maart in Bnei Brak] bewees dat verzet de gewenste weg is en dat het een voldoende duidelijke boodschap had overgebracht over normalisatie en onderhandelingen [met Israël]. Hij wees erop dat de operatie van de vorige dag in Tel Aviv [de terroristische aanslag van 29 maart in Bnei Brak] bleek dat hij geloofde in het verdrijven van de bezetting, niet als een wens maar door middel van uitputtingsjihad en een voortdurende strijd op alle niveaus – politiek, onder de massa’s en militair.

“Meshaal benadrukte: ‘We hebben genoeg feiten op de grond om met zekerheid de bevrijding van Palestina aan te voelen… ‘ Verduidelijkend dat ‘ons volk een inventaris van verzet heeft dat van de ene regio naar de andere en van de ene generatie naar de volgende gaat’, voegde hij eraan toe dat we ‘daarom getuige zijn van verzetsoperaties, soms vanuit Gaza, soms vanuit de Westelijke Jordaanoever, en soms [binnen de] 1948 [lijnen].’ 

Hij merkte op dat de crisis tussen Rusland en Oekraïne de [islamitische] natie een les heeft geleerd – ‘dat we moeten beslissen wat we willen zonder te overwegen wat ze ons vertellen’, en voegde eraan toe dat ‘wanneer je ter plaatse feiten vaststelt, iedereen zich zal onderwerpen aan u, vrijwillig of onvrijwillig.'”

  • Hamas-aankondiging: de misdaden van de bezetting zullen leiden tot een grote explosie; Ramadan is de maand van jihad en martelaarschap

Een aankondiging op de website van Hamas op 31 maart 2022, nadat twee Palestijnse agenten in Jenin waren gedood tijdens een Israëlische militaire razzia van gezochte mannen, verklaarde: “De arrogante vijand moet weten dat het bloed van ons volk niet goedkoop is, en dat Hamas, in overeenstemming met onze verplichting jegens de martelaren, zal doorgaan op het pad van verzet, met het bestrijden van de bezetting en het verdedigen van ons volk, ongeacht de offers.”

De aankondiging benadrukte: “De aanhoudende misdaden van de bezetting dreigen [te leiden tot] een krachtigere totale explosie die [de bezetting] meer pijn zal veroorzaken, en waaraan onze mensen in ons bezette land zullen deelnemen. Dit is de belofte van de zoekers naar vrijheid. De locomotief van de bevrijding is al vertrokken, dankzij de heroïsche revolutionairen, en zal nooit meer teruggaan.’  

Het vervolgde: “We verwelkomen de gezegende maand Ramadan, de maand van jihad, martelaarschap en machtige overwinningen. We versterken de handen van onze helden die opstaan ​​in alle steden en vluchtelingenkampen, eerst en vooral Jeruzalem, en benadrukken [ dat er] voortdurende weerstand tegen de bezetting en haar kolonisten zal zijn, met alle mogelijke middelen, tot de bevrijding en terugkeer.”

Ramadan in Gaza
  • Wensen dat de dagen van Ramadan dagen van inzet op het slagveld en van verzet zijn

Een Hamas-aankondiging van 1 april 2022 op de website, ter gelegenheid van Ramadan, verklaarde: “We feliciteren ons volk en onze natie met de gelegenheid van het begin van de gezegende maand Ramadan, en spreken de wens uit dat de dagen van de Ramadan dagen van goede daden, inzet aan het front [ ribat ], en verzet om de bezetting te verdrijven en Jeruzalem en Al-Aqsa [moskee] te verdedigen.

“De Islamitische Verzetsbeweging, Hamas, groet de massa’s van ons Palestijnse volk oprecht voor de gezegende maand Ramadan, waar ze ook zijn – in het bezette land, in bezet Jeruzalem en de Gazastrook, in de diaspora en in de vluchtelingen kampen. [Wij groeten ook] onze heldhaftige gevangenen, mannen en vrouwen, in de gevangenissen van de bezetting; aan de families van de martelaren; aan de gewonden en de gevangenen; en aan de Arabische en islamitische natie . Moge Allah schenken onze mensen en onze natie [de kans] om [deze feestdag] opnieuw te vieren, met meer eenheid, cohesie, solidariteit en collectieve activiteit in dienst van de zaken van onze [islamitische] natie, en in de eerste plaats de kwestie van gerechtigheid voor ons Palestijnse volk.

“Onder de auspiciën van de gezegende maand Ramadan, de maand van geven, jihad en overwinningen, en in een tijd waarin we de mijlpalen van het conflict met de vijand en het behalen van de overwinning erover in deze machtige maand – de meest recente waarvan de strijd met het zwaard van Jeruzalem, waarin ons volk de overwinning behaalde voor Jeruzalem en de gezegende Al-Aqsa… – wij, in de Hamas-beweging, moedigen de massa van ons volk aan om naar de Al-Aqsa-moskee te blijven komen en om daar te blijven. Mogen de dagen en nachten van de Ramadan [dagen en nachten] zijn van goede daden, inzet aan het front en weerstand tegen de bezetting en de kudden van de kolonisten op al onze bezette landen, om de verdrijving van de bezetting van ons gezegende land …”

Strijders van de Saraya al-Quds Brigades, de gewapende vleugel van de Palestijnse Islamitische Jihad-beweging, paraderen met Bader 3-raketten, in de straten van Gaza-stad [beeldbron: Thomas COEX / AFP]
  • Officier van de Palestijnse Islamitische Jihad: Israëls angst voor de ramadan komt vandaag uit

De Palestijnse Islamitische Jihad-functionaris Ahmad Al-Mudallal zei in een toespraak tijdens een militaire PIJ-stoet in Rafah op 2 april 2022, na de moord door de Israëlische strijdkrachten, in ‘Arabeh in de provincie Jenin die dag, op drie PIJ-terroristen die onderweg waren om een ​​aanval uit te voeren in Israël, dat het bloed dat op de ochtend van de eerste dag van de Ramadan op de grond van ‘Arabeh werd vergoten, de volgende strijd zou ontketenen.

Al-Mudallal voegde toe: “Tussen ons en de bezetting is er een raket, een geweer, een steen en een mes. In het hele thuisland is er een situatie van conflict en voortdurende strijd waarvan de vlammen niet zullen doven… De bezetting vreest Ramadan, en vandaag wordt deze angst werkelijkheid. De bezetting moet het ergste verwachten van onze verzetsstrijders; Amerika zal haar niet beschermen, en evenmin zullen de [Arabische] regimes van normalisering [met Israël] of de veiligheidscoördinatie [met de Palestijnse Autoriteit].”

Hij richtte zich tot het Israëlische publiek en zei: “Ze hebben je bedrogen toen ze je naar dit land van boter [sic] en honing brachten, het land van Judea, Samaria en Jeruzalem. De heldhaftige martelaar Diaa [Hamarsha, die op 29 maart de Bnei Brak aanval], behandelde u in overeenstemming met onze islamitische waarden. Als u erop staat [op ons land] te blijven, en als u van het leven houdt, pas dan op dat u niet de oogst wordt van deze strijd, als het doden van onze kinderen en vrouwen en de vernietiging van onze huizen gaat door. Je hebt geen andere keuze dan te vertrekken, want dit land is van ons, Jeruzalem is van ons en Al-Aqsa is van ons.” [4]

Het online dagblad Raialyoum.com meldde op 4 april, onder verwijzing naar bronnen binnen de PIJ, dat de militaire vleugel van de beweging, de Al-Quds Brigades, in hoge staat van paraatheid is in afwachting van een confrontatie met Israël, [5] als onderdeel waarvan het langeafstandsraketwerpers opzetten en voorbereidingen treffen om de Israëlische strijdkrachten op de Westelijke Jordaanoever te confronteren. Het rapport voegde eraan toe dat er een operatiekamer is opgezet in het Jenin- en Nablus-gebied om te coördineren tussen de militaire vleugels van de PIJ en Fatah. [6]

Palestijnse journalist: Ramadan is de maand van veroveringen en Jihad; Er is weinig kans om confrontatie te voorkomen

In zijn column van 1 april 2022 in het dagblad Al-Ayyam van de Palestijnse Autoriteit oordeelde Rajab Abu Sariya dat, in het licht van het Israëlische beleid, de kans op een confrontatie tussen Israël en de Palestijnen tijdens de huidige Ramadan-maand erg groot was. Hij merkte op dat er zelfs vóór het begin van de ramadan twee substantiële terroristische aanslagen in Israël waren geweest als reactie op het Israëlische beleid, en voegde eraan toe dat de ramadan in de islam bekend staat als de maand van belangrijke veroveringen, de glorieuze jihad. Hij schreef: “Het feit dat Landdag voorbijging zonder escalatie [ter plaatse] betekent dat de eerste datum waar de Israëlische veiligheidsapparaten [zich zorgen over maakten] is verstreken, [maar] er komen nog enkele dagen aan die waarschijnlijk tot confrontaties zullen leiden vanwege hun belang voor de moslims, waaronder de Dag van de Gevangenen, de verjaardag van de Mars van de Terugkeer [i.

“Israël onderhield contacten, en zijn hoge functionarissen hadden talrijke ontmoetingen en gesprekken met de Palestijnse en Jordaanse leiders, om de mogelijkheid te bestrijden dat confrontaties in Jeruzalem zouden uitbreken en zich zouden uitbreiden naar alle omliggende Palestijnse gebieden tijdens de gezegende maand Ramadan. Verschillende senior Israëlische functionarissen hebben een ontmoeting gehad met de Palestijnse president en de koning van Jordanië om te proberen de verwachte situatie in te dammen. En alsof dat nog niet genoeg was, nam Israël ook tal van beslissingen en nam het veel maatregelen om zijn veiligheidsaanwezigheid te versterken…

“Desalniettemin wijzen de tekenen van de afgelopen dagen er niet op dat de bezetting in staat is de situatie in bedwang te houden, hetzij door haar militaire aanwezigheid te versterken, hetzij door de humanitaire gebaren die zij heeft gemaakt, of door het dagelijkse leven [van de Palestijnen] te vergemakkelijken… Het zal niet mogelijk zijn om bloedige confrontaties tijdens de ramadan te vermijden zolang de Israëlische regering toestaat dat de religieuze gevoeligheden van de moslims worden beledigd – met name gezien het feit dat de joodse feestdag Pesach samenvalt met de gezegende maand ramadan, en dan zal de Israëlische regering de kolonisten toestaan ​​om het Al-Aqsa-complex, dat aan de moslims toebehoort, doorbreken en hen zelfs beschermen terwijl ze dat doen.Tegelijkertijd zal het het aantal moslimaanbidders [dat is toegestaan ​​in Al-Aqsa] en hun leeftijden beperken, en de vervolging van de Murabitoun,[7]naast de eindeloze stappen die de bezetting heeft genomen om [de Palestijnse] families in hun huizen te vervolgen…

“De waarheid is dat Israël er niet in is geslaagd [de situatie in bedwang te houden] en de Ramadan is nog niet eens begonnen. Het is bekend dat gedurende deze maand een aura van geloof de zielen omhult van de moslims die vasten, en gedurende die maand het meest belangrijke veroveringen en invallen werden bereikt, en daarom vindt de meest glorieuze jihad plaats tijdens deze maand. Israël heeft al twee zware klappen gekregen in Hadera en Bnei Brak en Ramat Gan [sic]. Dit geeft aan dat wat er vorig jaar [in de Ramadan] is gebeurd zal niet vergelijken met wat er waarschijnlijk dit jaar zal gebeuren, en het belangrijkste is dat Israël alle Palestijnen samen zal ontmoeten, in alle arena’s. Met andere woorden, het zal niet in staat zijn [de Palestijnen] in Jeruzalem te scheiden van die op de Westelijke Jordaanoever, Gaza en de ’48 [gebieden, dat wil zeggen de Israëlische Arabieren], zoals het hoopt,en zoals het altijd heeft gedaan in zijn geschiedenis…

“Zelfs de oorlog tussen Rusland en Oekraïne zal er niet in slagen om de aandacht af te leiden van de confrontatie die waarschijnlijk zal uitbreken, ondanks alle voorzorgsmaatregelen en de afspraken die vooraf zijn gemaakt [om het te voorkomen]. Zelfs de [talrijke recente] ontmoetingen die een vervolg zijn op de normaliseringsovereenkomsten [tussen Israël en verschillende Arabische landen], waarvan de meest recente de ontmoeting in Sharm Al-Sheikh [tussen de Egyptische president ‘Abd Al-Fattah Al-Sisi, de kroonprins van de VAE Mohammed bin Zayed, en de Israëlische premier Naftali Bennett]… hebben het uitbreken van de confrontatie niet voorkomen… Daarom lijkt het erop dat het vermijden van een confrontatie, althans [zo ernstig als] de confrontaties in voorgaande jaren, erg moeilijk zal zijn…

“Naar onze inschatting zijn er twee minimale stappen die [Israël] kan nemen, naast het versoepelen van de beperkingen op het dagelijks leven, die de confrontatie kunnen voorkomen. De eerste is om volledige vrijheid van aanbidding toe te staan ​​aan moslims in Jeruzalem tijdens de Ramadan, en op tegelijkertijd elke vorm van extremistische provocaties en infiltratie [van de Al-Asa-compound] door joden en kolonisten te voorkomen. De tweede is om de weg vrij te maken voor een politieke dialoog ter voorbereiding van een internationale of regionale conferentie, om een ​​perspectief te creëren voor een politieke oplossing. Bij gebrek daaraan, zal de maand Ramadan en de periode die erop volgt dit jaar een gelegenheid zijn om het vuur te ontsteken dat bestemd is om vroeg of laat uit te breken…” [8]

Bronnen:

  • naar een artikelHamas, Palestinian Islamic Jihad, Other Palestinian Groups Threaten Violence During Ramadan – ‘The Month Of Jihad And Martyrdom’” van 6 april 2022 op de site van The Middle East Media Research Institute (MEMRI)
  • naar een artikel van Aaron Boxerman “Friday Ramadan prayers end peacefully at Temple Mount amid heightened tensions” van 8 april 2022 op de site van The Times of Israel

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.