De Palestijnse mythe uitgelegd en geanalyseerd

Lachen met het Uitgevonden ‘Palestijnse’ Volk

“Oh, wat een verward web weven we, als we eerst oefenen om te misleiden”.
(Sir Walter Scott)

Leugens, fictie, valse verhalen en mythologie, als ze maar vaak genoeg worden verteld door mensen met een verreikend publiek profiel en onvoorwaardelijk ondersteund door een gewillige en meegaande media, scheppen de voorwaarden waaronder de niet-geïnformeerde en bevooroordeelde mensen in fictie geloven.

Het ontmaskeren van het mythische verhaal en de leugens in een poging om de waarheid te achterhalen, zal voor de vijanden van het Joodse volk en de Joodse Staat Israël onverteerbaar lezen zijn. Als politiek onderzoeker, activist en redacteur van deze gewaardeerde publicatie in het Midden-Oosten kan ik alleen maar van onze lezers vragen om de inhoud van dit artikel te begrijpen, te controleren en uit te dagen. En beslis daarna zelf.

Hoe is het mogelijk dat de feiten voortdurend zijn genegeerd, waardoor de fictie zich ongecontroleerd, onbetwist en vermenigvuldigd heeft kunnen verspreiden? Ik zal de mythen uitdagen en ontmaskeren en de leugens van de feiten scheiden. De waarheid zal de onwetenden en de dwepers verbazen.

Zijn Palestijnse historische aanspraken op de geografie een leugen?

Historisch bewijs is er in overvloed van reizigers, pelgrims, onderzoekers, historici en schrijvers die hun bezoeken gedurende honderden jaren aan het land beschreven en vastlegden dat momenteel door Palestijnse Arabieren wordt opgeëist. 

Paradoxaal genoeg werd een volk dat Palestijnen heet nooit geïdentificeerd in een van die getuigenissen. Geen enkele schrijver heeft door de eeuwen heen verwezen naar het bestaan ​​van een inheemse groep die Palestijnen heet. 

Misschien zijn ze het op de een of andere manier allemaal vergeten, hebben ze samengespannen, vastbesloten en besloten ze met opzet degenen die zich als Palestijnen identificeren, te negeren en uit hun onderzoek te wissen. 

Allen beschreven echter zeker het bestaan ​​van Joden in tal van locaties, steden en dorpen zoals Sichem, Hevron, Haifa, Safed, Caesarea, Gaza (ja Gaza), Ramleh, Sidon, Galilea, Kfar Alma en Jeruzalem als slechts enkele van de vele voorbeelden van de Joodse cultuur en het historische bestaan.

Zelfs Napoleon erkende het land als eigendom van de Joden zonder enige vermelding of erkenning van een Palestijns-Arabische claim of bestaan. Enkele van de vele reizende onderzoekers worden hierbij opgesomd met een selectie van hun boeken uit de periode tussen de vijftiende en twintigste eeuw. 

Geen enkele verwijst naar een groep, een ras, een volk, een stam, een natie of een cultuur die wordt aangeduid als de inheemse Palestijnse of Filastijnse uitspraak, de Arabische uitspraak.

Siebald Rieter, 1426 -1488, Kaarten naar Jeruzalem

Bernhard von Breydenbach, 1440 – 1497, bedevaart

Felix Fabri, 1451 – 1502, Pelgrim en Prediker

Martin Kabatnik, 1428 – 1503, Van Jeruzalem tot Caïro

Arnold van Harff , 1471 – 1505 , The Pilgrimage,

Vader Michael Naud, overleden rond 1674, The Jerusalem Connection

John Bowles, 1701 – 1779, De Twaalf Stammenkaart

Edward Robinson, 1794 -1863, Bijbelse onderzoeken

Sir George Gawler, 1795 -1869, Syrië en zijn nabije vooruitzichten

Alphonse de Lamartine, 1790 – 1869, From Marseilles to Jerusalem

Sir George Adam Smith, 1856 – 1942 Jeruzalem.

Zelfs de tijdgenoot James A Parker, 1924 – 2001 vermeldde in zijn History of the Arab World nooit het bestaan ​​van het Palestijnse volk in zijn onderzoek naar het gebied dat zich uitstrekt over de zevende en achtste eeuw.

Tijdens de eerste halve eeuw na de Arabische verovering, 670 – 740 CE, heersten de kalief en gouverneurs van Syrië en het Heilige Land volledig over Joodse en christelijke onderdanen. Behalve de bedoeïenen waren er geen Arabieren ten westen van de Jordaan”.

Hoe kan het zijn dat al deze gerespecteerde onderzoekers van de geografie, sinds onheuglijke tijden opgeëist door de Palestijnse Arabieren, en de andere rondreizende schrijvers die hieronder worden vermeld, nooit de Palestijnen hebben geregistreerd, gezien of geïdentificeerd die momenteel hun wortels in het gebied al millennia lang claimen? Het is simpelweg omdat de Palestijnen nooit hebben bestaan ​​als ras, volk, stam of cultuur.

Het koekoek’s nest

De ‘Palestijnen’ van vandaag zijn immigranten die naar het geografische gebied kwamen voor de economische voordelen die het zionisme vanaf het einde van de 19e eeuw teweegbracht, zoals we zonder redelijke twijfel zullen verifiëren.

Laten we volkomen duidelijk zijn en herhalen: er is nooit een ras, een stam, een volk of een cultuur geweest in enige periode in de geschiedenis die bekend staat als de ‘Palestijnen’ die inheems zijn in het land dat ze nu claimen. 

Het koekoek’s nest: Een koekoek legt een ei in een ander vogelnest met eieren. Van zodra het ei uitkomt, werkt het koekoek’s kuiken alle andere eieren uit het nest en vreet zich dik

Pas sinds 1964 hebben vijanden van de Joodse staat Israël deze mythe begaan. Tijdens de voorgaande eeuwen hebben geen reizigers die over hun heldendaden schreven ooit de ‘Palestijnen’ geïdentificeerd. 

Ze zijn een mythe die in feite is veranderd in een gepromoot door dwepers, intellectuele incompetenten en racisten. Nepnieuws heeft geholpen bij het faciliteren van het antropologische wonder van de Palestijn die valselijk aanspraak maakt op het Land van het Joodse Volk. 

Laten we dit op puur gezond verstand verder onderzoeken als historische verificatie zoals hierboven uitgelegd onvoldoende bewijs is van de niet-bestaande Palestijn.

Wat is de moedertaal van de inheemse ‘Palestijn’ vragen we? Natuurlijk zonder aarzeling is het antwoord Arabisch, gemakkelijk te verifiëren door talrijke bronnen. Het is een absoluut en onbetwistbaar feit. 

De Palestijnse Handvesten zijn in het Arabisch, het schoolcurriculum is in het Arabisch en de dagbladen zijn in het Arabisch. Maar voor een gedisciplineerde onderzoeker als ik ligt daarin een paradox die helaas nog meer onsmakelijke feiten blootlegt voor zowel de ‘Palestijnen’ als hun aanhangers.

Er is geen geluid voor de letter ‘P’ voor Palestijn in het Arabisch. Neem dat even in je op en verwerk in gedachten wat ik heb geschreven. Er is geen geluid voor ‘P’ in het Arabisch. 

Palestijns is gewoon het Engelstalige bijvoeglijk naamwoord en verbastering van het Latijnse woord voor het geografische gebied Hadrianus genaamd “Palaestina” in de tweede eeuw na Christus. 

Het gebied Palaestina noemen was zijn manier om de verslagen Joden verder te vernederen nadat ze eerder hun opstand en opstand tegen de Romeinse invasie hadden vernietigd. Het gebied hernoemen van Judea naar Palaestina naar de oude vijanden van het Joodse volk, de Filistijnen, was de ultieme vernedering. Er zijn twee woordenboekdefinities van het woord Filistijn, de ene is onbeschaafd, de ander heidens en de andere is ‘uitgestorven volk van de Griekse eilanden’.

De indringers

U zult opmerken dat er geen ‘Palestijnse’ opstand of ‘Palestijnse’ aanspraken op Jeruzalem waren tegen de Romeinen, alleen een Joodse strijd voor hun inheemse land. Het is dus van de term Filistijnen dat de naam Palestina is afgeleid en zowel Filistijnen als Palestijnen hebben de gemeenschappelijkheid van indringers, de eerste van de Griekse eilanden, de laatste van omringende Arabische landen. 

De definitie van hun naam heeft helemaal niets te maken met etniciteit, maar is gewoon een beschrijvende toepassing die verband houdt met de geografie. Bovendien, en het is niet verwonderlijk dat de oorsprong van de naam Filistijn is afgeleid van het Hebreeuwse “Peleshet“, wat indringers of indringers betekent.

Is het daarom niet een absurde ironie dat de huidige Palestijnse Arabieren zichzelf noemen naar uitgestorven Grieken, zeevarende indringers of onbeschaafde, ongemanierde heidenen? Waarom zou welk volk, stam of ras dan ook, inderdaad trots zijn op zulke negatieve beschrijvingen? De eerste ontkracht onmiddellijk hun bestaan ​​en de laatste is niet het soort beschrijving om trots op te zijn.

Nog imbecieler, waarom noemen ze zichzelf een naam die ze niet in hun moedertaal kunnen uitspreken? Een Engels woord afgeleid van het Hebreeuws, dat Grieken beschrijft en vervolgens in het Latijn vertaald zonder enige Arabische afleiding en met zulke aanstootgevende definities voor hun, zij het valse geschiedenis en cultuur.

Nee, nee, schreeuwen de beledigde Palestijnen, we worden Filastijnen genoemd, dat is het Arabische woord voor ons. Oh echt, deze gedisciplineerde onderzoeker reageert verbaasd. Maar ‘Filastine’ is gewoon de Arabische uitspraak van Filistijn en daarom noemen de Filastijnen zichzelf, afgezien van één letter om te voldoen aan de Arabische vocalisatie, nog steeds naar uitgestorven Griekse zeelieden of onbeschaafde, onbeschaafde heidenen – en in Queen’s Engels. Je kon het echt niet verzinnen, het is Monty Pythonesque – dat was een Britse komedie die spot met absurde situaties die zelf overdreven waren.

Verder onderzoek is zeker nodig, aangezien het overduidelijk imbeciel is dat inheemse volkeren zogenaamd tevreden zouden zijn met zulke negatieve en beledigende definities die alle beweringen over inheemse etniciteit ontkrachten. 

Dus onderzoeken we de Filastijnse historische archieven in de verwachting een volk of personen te ontdekken die zich identificeerden als inheemse Filastijnse leiders of een oorlog, veldslag of conflict dat door inheemse Filastijnen werd uitgevochten tegen binnenlandse of buitenlandse indringers die de eeuwenlange oorlogvoering in hun schijnbare thuisland in een poging om hun geliefde Jeruzalem te heroveren.

Misschien zullen we archeologisch bewijs vinden van een Filastijnse valuta, stad of stad; misschien is een historische constructie ontstaan ​​en gebouwd door inheemse Filastijnen en de naam van de Filastijnse architect. 

Als de Filastijnen inheems zijn, dan moeten de geschiedenis en het bewijs zeker de naam onthullen van iemand, slechts één historische Filastijnse koning, koningin, prins, prinses, president, imam, leider, krijger, apotheker, schrijver, dichter, schrijver, soldaat, matroos, Tinker, kleermaker, slager, bakker of kandelaar.

Helaas is er geen dergelijk bewijs te vinden van welk ras, cultuur of volk dan ook. Andere bekende reizigers naar het gebied, hier vermeld zoals Edward Webbe, 1553 – 1590, Adrian Reland 1676 – 1718, Count Constantine Francois Volney 1757 – 1820, William Thackeray, 1811 – 1863, Gustav Flaubert, 1821 – 1880, James Finn 1806 – 1872, Mark Twain, 1835 – 1910, en BW Johnson, 1833 – 1894, hebben nooit geschreven, ontdekt of geschreven over de inheemse Palestijnen of Filastijnen. Deze rondtrekkende schriftgeleerden schreven niet over hen, noch over de dorpen die ze zogenaamd bewoonden omdat ze nooit hebben bestaan.

En er is een reden voor hun niet-bestaan ​​en het is simpelweg omdat ze een recent concept zijn dat is uitgevonden door die politieke organisaties en Arabische landen die probeerden de Joodse staat Israël te elimineren en het geografische gebied na 1948 te deconstrueren.

En wat even verbazingwekkend is, is dat de fictie is veranderd in een feit. Het antropologische wonder dat we vandaag de dag kennen als Palestijnen, heeft de geschiedenis herzien zodat er sinds onheuglijke tijden een niet-bestaand volk bestaat.

Bronnen:

  • naar een artikel van Peter Baum “The Palestinian myth explained and analyzed” van 7 februari 2022 op de site van Israel National News
  • met dank aan Tiki S. voor de hint

2 gedachtes over “De Palestijnse mythe uitgelegd en geanalyseerd

  1. Een mythe/leugen kan alléén blijven bestaan wanneer gewillige toehoorders & kritiekloze medewerkers het sprookje blijven doorgeven…………want een leugen 1000x verteld blijft een leugen.

    De mythe van “het palestijnse volk, hun geschiedens & gestolen land” kan alléén blijven doorwoekeren daar ze is geplant in een Joden hatende wereld die om deze reden deze leugen graag voor waarheid aanneemt.

    “De palestijnen & hun tragiek” is de grootste leugen uit de moderne geschiedenis, ondanks alle “”””””bewijzen””””” van het tegendeel en via de zoveelste resolutie hierop gebaseerd.

    Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.