Israël promoot VN-resolutie gericht op het bestrijden van Holocaust-ontkenning

Israël zal later deze maand een resolutie ter bestrijding van de ontkenning van de Holocaust – aka negationisme – voorleggen aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (UNGA), zo maakte ambassadeur Gilad Erdan woensdag bekend.

De resolutie zal een specifieke classificatie voor Holocaust-ontkenning geven, waarbij gebruik wordt gemaakt van de werkdefinitie die is opgesteld door de International Holocaust Remembrance Alliance. 

Het zal voorzien in acties die van ondertekenende landen worden verwacht om het fenomeen aan te pakken, en zal eisen dat sociale-medianetwerken berichten verwijderen die onder de IHRA-definitie vallen, zei Erdan in een briefing met verslaggevers.

De stemming vindt plaats op 20 januari aanstaande, de 80ste verjaardag van de Wannsee-conferentie herdenkt die door de nazi’s werd georganiseerd om de uitvoering van Hitlers Endlösung te coördineren.

De gezant zei dat het besluit om de resolutie te bevorderen volgde op een “dramatische toename van antisemitisme en ontkenning van de Holocaust” in de afgelopen jaren, met name na het conflict in Gaza van vorig jaar.

Erdan erkende dat, zoals alle VN-resoluties, deze laatste niet zal komen met een handhavingsmechanisme. Hij sprak echter de hoop uit dat de resolutie, door een nieuwe “internationale standaard” te stellen voor wat Holocaust-ontkenning inhoudt en hoe sociale-mediabedrijven naar verwachting zullen reageren, aanzienlijke gevolgen zal hebben voor het toekomstige discours.

Erdan zei dat hij in gesprek is geweest met verschillende missies die landen over de hele wereld vertegenwoordigen om te lobbyen voor steun voor de resolutie. Hij voorspelde dat de maatregel met een overweldigende meerderheid zou worden aangenomen en dat zo’n 160 van de 193 VN-lidstaten er hun steun aan zouden geven.

“Ik hoop dat zelfs landen waarmee we geen relaties onderhouden, het belang van deze resolutie zullen begrijpen… en besluiten om voor te stemmen”, zei Erdan.

In de komende dagen zullen diplomaten bijeenkomen om de resolutie op te schrijven en te onderhandelen over verschillende wijzigingen in het Israëlische ontwerp.

Als het slaagt, zoals Erdan verwacht, zal het initiatief pas de tweede keer zijn sinds de oprichting van Israël dat een door Jeruzalem ingediende resolutie door de Algemene Vergadering is aangenomen. 

De eerste keer was in 2005 toen het lichaam een ​​Israëlische resolutie aannam waarin 27 januari – de verjaardag van de bevrijding van het vernietigingskamp Auschwitz – werd uitgeroepen tot Internationale Holocaustherdenkingsdag.

België heeft al eerder negationisme strafbaar gemaakt:

Wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de Tweede Wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd (BS, 30.III.1995) – en: 7 mei 1999 (BS, 25.VI.99) en 17 augustus 2013 (BS, 5.III.2014).

  • Artikel 1. Met gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met geldboete van zesentwintig frank tot vijfduizend frank wordt gestraft, hij die onder één der omstandigheden bepaald bij artikel 444 van het Strafwetboek, de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd, ontkent, schromelijk minimaliseert, poogt te rechtvaardigen of goedkeurt.
  • Voor de toepassing van het vorige lid dient de term genocide te worden begrepen in de zin van artikel 2 van het Internationaal Verdrag van 9 december 1948 inzake de voorkoming en de bestraffing van genocide.
  • De veroordeelde kan bovendien overeenkomstig artikel 33 van het Strafwetboek tot de ontzetting worden veroordeeld.
  • Art. 2. In geval van veroordeling wegens overtreding van deze wet, kan worden bevolen dat het vonnis in zijn geheel of bij uittreksel in een of meer dagbladen wordt bekendgemaakt, alsmede dat het wordt aangeplakt, een en ander op kosten van de veroordeelde.
  • Art. 3. Hoofdstuk VII van het eerste Boek van het Strafwetboek en artikel 85 van hetzelfde Wetboek zijn op deze wet van toepassing.
  • Art. 4. Het interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme, opgericht door het samenwerkingsakkoord van 12 juni 2013, alsmede iedere rechtspersoon en die zich, op grond van haar statuten, tot doel stelt de morele belangen en de eer van het verzet of van de gedeporteerden te verdedigen, en die de voorwaarden voorzien in artikel 17, tweede lid, 1° tot 3°, van het Gerechtelijk Wetboek vervult kunnen in rechte optreden in alle rechtsgeschillen waartoe de toepassing van deze wet aanleiding van geven.

Bronnen:

  • naar een artikel van Jacob Magid “Israel advancing UN General Assembly resolution aimed at combating Holocaust denial” van 5 januari 2022 op de site van The Times of Israel

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.